Khalifah Allah Al-Mahdi

 1. Khalifah Allah AlMahdi Part 1: Keimanan Kepada AlMahdi
 2. Khalifah Allah AlMahdi Part 2: Al-Mahdi dalam Al Quran
 3. Khalifah Allah AlMahdi Part 3: Al-Mahdi dalam Hadis
 4. Khalifah Allah AlMahdi Part 4: Nasab Khalifah Allah Al-Mahdi, dari Quraisy, Bani Hasyim, Itrah Nabi dan Anak Keturunan Fatimah
 5. Khalifah Allah AlMahdi Part 5: Sifat-sifat Al-Mahdi
 6. Khalifah Allah AlMahdi Part 6: Tugas Muslimin Terhadap AlMahdi
 7. Khalifah Allah AlMahdi Part 7: Peraturan Mengenal Khalifah Allah
 8. Khalifah Allah AlMahdi Part 8: Khalifah Allah Al-Mahdi Diketahui dengan “Peraturan Mengenal Al-Hujjah”
 9. Khalifah Allah AlMahdi Part 9: Al-Mahdi Berada Di Kalangan Kita

Sistem Politik Islam

 1. Ketuanan Allah Bhg. 1: Hak Lantikan Kepimpinan Milik Allah atau Manusia?
 2. Ketuanan Allah Bhg. 2: Adakah Masih Ada Perlantikan Khalifah Allah Selepas Muhammad(s)?
 3. Ketuanan Allah Bhg.3: Apakah Wasiat Yang Ingin Ditulis Nabi (s)
 4. Pendahuluan: Ketuanan Allah VS Ketuanan Manusia
 5. Apa Itu Demokrasi?
 6. Kecelaruan Demokrasi
 7. Lawan Kepada Doktrin Demokrasi
 8. Keperluan Kepada Doktrin Sang Penyelamat

Pembuktian Lain

 1. BAGAIMANA MENGENALI SHOHIBUL AMR (PEMILIK URUSAN)?
 2. PERATURAN ILAHI DALAM MENGENALI HUJJAH ATAU KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI
 3. BAGAIMANA MENGENAL WASHI SEBENAR?
 4. SAYYID AHMAD AL HASSAN ADALAH AL YAMANI YANG DIJANJIKAN
 5. WASIAT RASULULLAH SAWA DI MALAM SEBELUM KEWAFATANNYA
 6. PERATURAN ILAHI DALAM MENGENALI HUJJAH ATAU KHALIFAH ALLAH DI MUKA BUMI
 7. ADAKAH DIBOLEHKAN SYURA DALAM MENENTUKAN PELAKSANA BAGI MENJALANKAN SYARIAT ALLAH DI MUKA BUMI?
 8. Soalan 530: Pembicaraan Tentang Abu Bakar Di Dalam Gua Bersama Nabi SAWA
 9. SIRAH KEHIDUPAN IMAM AHMAD AL HASSAN (A.S) DAN SEJARAH DAKWAHNYA SECARA RINGKAS
 10. APAKAH BUKTI BAHAWA AHMAD AL HASSAN ADALAH AL YAMANI
 11. BERPEGANG TEGUH KEPADA TALI ALLAH
 12. PENCERAHAN TENTANG MAHDI PERTAMA DALAM KITAB HADIS SUNNI
 13. IMAM AL-MAHDI DI DALAM KITAB SUNNI
 14. KITAB AL-MAHDI DI DALAM SUNAN ABI DAWOOD
 15. LEBIH DARIPADA SATU MAHDI MENURUT HADIS SUNNI
 16. KESHAHIHAN HADIS WASIAT RASULULLAH (SAWAS)
 17. PENDAMPING-PENDAMPING (QARAIN) BAGI KESHAHIHAN HADIS WASIAT RASULULLAH
 18. ADAKAH MUKJIZAT PRA SYARAT KEIMANAN KEPADA KHALIFAH ALLAH?
 19. GAMBARAN-GAMBARAN SIFAT AL YAMANI (A.S)
 20. MUKJIZAT IMAM AHMAD AL HASSAN (A.S) BUAT MEREKA YANG MASIH MERAGUI KEBENARANNYA.
 21. INILAH SAYYID AHMAD AL HASSAN YANG SAYA KENALI
 22. Pengajaran Dari Quran Kepada Peminta Mukjizat
 23. Dimanakah Wasiat Nabi SAW Di Saat Kematiannya?
 24. PERSAMAAN ANTARA KHAWARIJ MASA LALU DAN WAHABI MASA KINI
 25. TAUHID DI SISI WAHABI: PEMBATALAN PENGANTARA DAN SYAFAAT PARA NABI DAN WASI
 26. Soalan 276: Jika Syiah mengatakan Saidatina Aisyah (ra) tidak baik, bagaimana Nabi boleh mengahwininya?!
 27. Persamaan Antara Khawarij Masa Lalu Dan Wahabi Masa Kini
 28. TAUHID DI SISI WAHABI: PEMBATALAN PENGANTARA DAN SYAFAAT PARA NABI DAN WASI.
 29. PENDAMPING-PENDAMPING (QARAIN) BAGI KESHAHIHAN HADIS WASIAT RASULULLAH
 30. MUKJIZAT IMAM AHMAD AL HASSAN (A.S) BUAT MEREKA YANG MASIH MERAGUI KEBENARANNYA
 31. CABARAN AL YAMANI (AS) KEPADA ULAMA-ULAMA SEMUA AGAMA
 32. APAKAH MAKNA ISMAH SEBENAR?
 33. PENYELEWENGAN UMAT ISLAM DARI SUDUT TASAWUF DAN IRFAN
 34. APA KATA AHMAD AL HASSAN (A.S) KETIKA DITANYA BERKENAAN SAHABAT?
 35. Post FB Sayed Ahmad AS: Di Mana Keadilan Untuk Malik Ibn Nuwairah?
 36. Pendapat Ulama Sunni Pada Yazid (laknat Allah ke atasnya)
 37. Soalan: Bila Imam Ahmad Nak Keluar? (Mereka bertanya kepadamu tentang saat itu)
 38. Belum Tibakah Masa Mencari Mahdi Kalian?
 39. Di Pihak Manakah Anda? Majoriti Atau Minoriti?
 40. Panji ISIS adalah Panji Hitam dari Timur?
 41. Antara Ilmu Yang Dipelajari Dari Al Yamani
 42. Kenyataan Ahmad Al Hassan: Kesyahidan Fatimah SA Dan Serangan Ke Atas Rumahnya
 43. Jawaban Keraguan: Di Mana Dan Mengapa?
 44. Sejarah Dan Skema Jawaban Kaum Penentang Lantikan Allah
 45. Perbahasan Ayat Ikmaluddin Oleh Ahmed Al Hasan
 46. Tiada Perintah Ikut Ahl Albait Dalam Quran?

 47. Hadis Kitab Allah dan Sunnah Ku Adalah Dhaif Di Sisi Standard Sunni
 48. Nabi Tidak Buta Huruf
 49. Bantahan Keraguan Imam Mahdi Tidak Dilahirkan
 50. Bantahan Muhammad (s) Tidak Tulis Wasiat : Penulisan Wasiat Adalah Syariat Agama Illahi
 51. Adakah Penambahan Syahadah Itu Salah?
 52. Bantahan Untuk Sunni: Al-Mahdi Tidak Mengetahui Dirinya Al-Mahdi Dan Tidak Menyeru
 53. Masih Adakah Kenabian(Pemberitaan) dan Kerasulan (Pengutusan)  Selepas Muhammad? Part 1
 54. Kenabian(Pemberitaan) dan Kerasulan (Pengutusan) Selepas Muhammad? Part 2

 

KOLEKSI HADIS PEMBUKTIAN

 1. Hadis Tsaqalain
 2. Hadis Dua Khalifah
 3. Hadis Manzilah
 4. Mati Tanpa Imam Adalah Mati Jahiliyah
 5. Peristiwa Ghadir Khum
 6. Hadis Al Mahdi Seorang Khalifah Allah Sahih Di Sisi Sunni