Tiada Perintah Ikut Ahl Albait Dalam Quran?

Ini adalah bantahan-bantahan cliche yang kerap disodorkan oleh para penentang jalan kebenaran apabila berhadapan dengan kami, Ansar Imam Almahdi. Oleh kerana ia terlalu kerap dibangkitkan, maka kami fikir perlu untuk ditanggapi walaupun secara ringkas, agar pemikiran serong seperti ini dapat diluruskan,

Pertama

Hakikat yang perlu kita terima adalah tidak semua perincian agama disebutkan di dalam Alquran. Cara solat tidak diterangkan di dalam Quran, fiqh zakat, haji, ibadah, serta perincian-perincian Usul agama tidak semuanya diterangkan di dalam Quran.

Alquran adalah kitab yang menerangkan Doktrin Usul secara umum, falsafahnya, manhajnya, dan kemudiannya, perincian nya pula akan diterangkan melalui lisan khalifah Allah yang membawa kitab tersebut, dalam konteks ini, Nabi Muhammad (SAW).

Maka, apakah doktrin kepimpinan yang diterangkan dalam Quran? Saya telah bincangkan doktrin ini dalam artikel berikut:

 1. Ketuanan Allah Bhg. 1: Hak Lantikan Kepimpinan Milik Allah atau Manusia?
 2. Ketuanan Allah Bhg. 2: Adakah Masih Ada Perlantikan Khalifah Allah Selepas Muhammad(s)?
 3. Ketuanan Allah Bhg.3: Apakah Wasiat Yang Ingin Ditulis Nabi (s)

Saya ringkaskan rumusan dari Quran tentang doktrin Ketuanan Allah.

 1. Allah yang melantik khalifahNya di muka bumi, bukan manusia
 2. Manusia tidak mempunyai hak memilih pemimpinnya, dan harus taat kepada lantikan Allah
 3. Perlantikan khalifah adalah berlansung setiap zaman, sehingga hari kiamat
 4. Setiap zaman akan ada khalifahNya.

Inilah doktrin umum dari Quran, yang seterusnya mewajibkan kita mencari, siapa khalifah lantikan Allah di zaman ini? Malah, orang yang bertanya soalan dalil Imamah Ahl Albait dari Quran sebenarnya perlu membawakan dalil ketuanan manusia dari Quran, dalil bahawa manusia mempunyai hak melantik dan memilih pemimpin mereka. Silakan

Kedua

Seperti yang saya terangkan di atas, kalam Nabi diperlukan bagi menerangkan pelbagai ayat mutasyabih di dalam Quran. Maka bagi mendapatkan perincian siapa khalifah Allah di zaman ini, atau selepas zaman Nabi secara umumnya, maka kita perlukan kalam Nabi (saw). Begitu jugalah dengan pelbagai topik-topik lain, seperti cara solat dan sebagainya.

Kalam Nabi juga adalah kalam Allah, kerana segala yang diucapkan Nabi adalah wahyu, dan Nabi tidak menyanggahi perintah Allah.
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

“Segala yang diperkatakannya itu (sama ada AlQuran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.(Al Najm 53:3-4)

لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ

Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkanNya. (Al Anbiya 21:27)

Maka, kalam Nabi adalah kalam Allah, dan tidak boleh dipandang ringan dan dibuat mudah.

Dan saya tidak mahu bawakan kalam Nabi tentang Imamah Ahl Albait (AS) di dalam artikel ini, kerana ianya sudah banyak diterangkan di tempat lain, maka rujuklah ia. Saya ringkaskan seperti berikut:

 1. Hadis wasiat Nabi Muhammad (s) di malam kewafatan baginda.
 2. Hadis Tsaqalain
 3. Hadis Khalifatain
 4. dan banyak lagi hadis keutamaan Ahl Albait

Ketiga

Walaupun tidak disebutkan secara jelas, sebenarnya banyak ayat-ayat Alquran yang menerangkan Imamah dan keutamaan Ahl Albait, dan ini disokong oleh para ahli tafsir ASWJ. Antaranya saya senaraikan seperti berikut:

 1. Ayat Altathir
 2. Ayat Alinzar
 3. Ayat Alwilayah
 4. Ayat Albalagh
 5. Ayat Alikmal
 6. Dan banyak lagi.

Siapakah Ulil Amri yang kedudukan mereka untuk ditaati diserupakan dengan Rasul Allah? Siapakah Ahl Alzikr yang diperintahkan untuk dirujuki jika kita tidak tahu? Ini semuanya diturunkan oleh para khalifah Allah dari Ahl Albait.

Kesimpulan

Maka dengan ketiga-tiga point ini, kita tahu bahawa AlQuran sarat dengan satu polisi, iaitu polisi ketuanan Allah. Bahawa Allah yang melantik dan memilih wakilNya di muka bumi, setiap masa dan setiap zaman, dan ini disokong oleh kalam Nabi (s) dan ayat-ayat yang diturunkan bagi menerangkan kepimpinan dan keutamaan Ahl Albait (A).

Tiada lagi alasan melainkan mereka yang bersangka-sangka.

Bantahan Pada Shiah Yang Ingin Menunggu Keluar Panji Hitam

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
Orang Shiah: Riwayat mengatakan agar tunggu sehingga keluarnya panji hitam dari timur, dan panji hitam ini mesti dilihat terlebih dahulu.

Rasulullah (sawas) telah berkata: “Sebelum perbendaharaan kamu, tiga akan berbunuhan antara satu sama lain, kesemua mereka adalah anak khalifah yang berbeza, bagaimanapun tiada dari mereka yang akan menerima. Selepas itu, panji hitam akan keluar dari timur dan bertempur dalam satu perang besar ke atas mereka.Kemudian dia (sawas) telah menyebutkan seorang lelaki, lalu berkata, sekiranya kamu melihatnya hendaklah kamu berbaiah kepadanya kerana dia adalah khalifah Al Mahdi.” [Bisharat Al Islam, ms 30]

فيما ذكره نعيم عن المهدي ونصرته برايات خراسان. قال حدثنا أبو نصر الحباب عن خلاد عن أبي قلابة عن ثوبان قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة المهدي.

Jika kamu melihat panji hitam keluar dari Khurasan, maka bersegeralah ke arah mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salji, kerana mereka berpegang kepada khalifah al Mahdi.] ( Al-Malahem Wal Fitan, Sayyid Bin Tawoos Al-Hassani, hal. 52)

Riwayat menyuruh kita “melihat” terlebih dahulu. Maka kami akan tunggu sehingga melihat panji hitam.

______

Jawaban: Ini adalah hujah paling murah yang boleh dikeluarkan oleh seorang yang bergelar pengikut Ahl Al-Bait (AS). Mereka akan mencari seribu satu alasan untuk menolak beriman kepada khalifah Allah. Kita pulang semula kepada riwayat di atas.

Mereka yang menjadikan alasan “menunggu untuk melihat dahulu” sebelum bertindak WAJIB menjawab satu soalan berikut. Diketahui bahawa pasukan panji hitam ini adalah pasukan perang khalifah Al Mahdi, seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas. Maka bagaimanakah mereka dapat mengenal Khalifah Al Mahdi ini terlebih dahulu dan berpegang kepadanya lalu keluar berperang dengan beliau? Ini jelas kerana mereka adalah yang pertama keluar bersama beliau.

Saya pasti tidak akan ada jawaban yang jelas berserta dalil yang dapat mereka berikan, melainkan bersangka-sangka. Maka tidak dapat tidak, situasi sebenarnya harus seperti berikut:

1. Al Mahdi telah pun keluar terlebih dahulu mendakwah manusia ke jalan kebenaran
2. Manusia beriman kepada Al Mahdi setelah beliau membuktikan dirinya dengan bukti yang jelas
3. Dan apabila sampai waktunya, maka Al Mahdi akan mengetuai pasukan orang beriman ini dalam Revolusi Illahi.

Selain dari situasi ini, maka tidak ada jalan bagi menjelaskan kewujudan orang beriman sebelum keluarnya panji hitam. Secara automatis, terbatallah “kaedah” ciptaan akal mereka yang mahu menunggu keluar panji hitam terlebih dahulu.

Satu perkara lagi yang harus diingat oleh para pengikut kaedah ini adalah, maut tidak mengenal masa dan ketika. Apakah anda boleh menjamin anda akan boleh hidup panjang untuk melihat keluarnya panji hitam ini? Jika anda mati tanpa mengiktiraf Imam atau utusan Imam, maka anda mati tanpa Imam.

Imam Ali b. Musa al-Reza (a.s.) meriwayatkan hadis-hadis dari bapanya, sehingga Nabi(s) – Barangsiapa yang mati tanpa mengikuti Imam lantikan Allah dari itrah ku dianggap sebagai mereka yang mati dalam kejahilan. Amalannya tidak diterima, samada beliau melakukannya di zaman Jahiliyyah atau selepas kedatangan Islam. Oyoon Akhbaar al-Reza (a.s.) bab 31 hadis 214

Perkara terbaik buat orang-orang Shiah sekarang adalah diterangkan di dalam hadis berikut:

Al-Husain bin Muhammad, daripada Mu‘alla bin Muhammad, daripada Muhammad bin Jumhur, daripada Safwan bin Yahya, daripada Muhammad bin Marwan, daripada al-Fudhail bin Yasar berkata: Aku telah bertanya Abu Abdillah a.s tentang firman Allah: “Suatu hari Kami menyeru setiap umat dengan pemimpinnya”(17:71) Maka beliau a.s telah berkata: Kenalilah imam anda, kerana anda apabila anda telah mengenali imam anda, cepat atau lampat urusan ini tidak akan memudaratkan anda. Sesiapa yang telah mengenali imamnya, kemudian beliau telah mati sebelum kedatangan sahaib hadha al-Amr adalah seperti kedudukan mereka yang telah berada di dalam kem askarnya, tidak, malah seperti kedudukan mereka yang telah berada di bawah benderanya, beliau telah berkata: Sebahagian sahabatnya berkata: [Beliau] adalah seperti kedudukan mereka yang telah mati syahid bersama Rasulullah s.a.w.(Usul al Kafi, No 535)

Ambil kesempatan ini untuk mengkaji seruan Sayed Ahmed, Al Yamani dan Mahdi Pertama yang dinantikan, kenali dan iktiraf urusannya, dan setelah itu, lambat atau cepatnya urusan ini tidak akan memudaratkan anda. Dan jika anda mati, maka kedudukan kalian adalah seperti yang diterangkan dalam riwayat di atas.

Untuk Peragu: “HENDAKLAH MEREKA MENJAUHKAN DIRI DARIPADAKU…”

“HENDAKLAH MEREKA MENJAUHKAN DIRI DARIPADAKU…"

Mereka (pendukung black banner) berkata, mungkinkah seorang Hujjah Allah berkata kepada orang-orang yang mendakwa dirinya sebagai pengikutnya yang meragui laman dan jalan-jalan komunikasi rasmi dengan perkataan “hendaklah mereka menjauhkan diri daripadaku”. Ini menunjukkan bahawa orang yang berkata sebegini bukanlah Hujjah Allah, kerana seorang Hujjah Allah itu bersifat dengan sifat belas ihsan kepada syiahnya!

Jawapan:

1) Di sini dibawakan ungkapan yang disebutkan oleh Hamba Soleh (as) sejak ribuan tahun dahulu di dalam quran al karim: {Ia menjawab: Inilah masanya perpisahan antaraku denganmu. Quran: 18:78}

2) Telah disebutkan oleh anbiya Allah sebelumnya di dalam quran al karim: {Dan sekiranya kamu tidak juga mahu berimankan kerasulanku, maka putuskanlah perhubungan kamu denganku (janganlah mengganggu daku). Quran 44:21}

3) Para Imam (as) berlepas diri dengan sebahagian orang yang mendakwa sebagai syiah mereka: [saya telah mendengar Abu Abdillah (as) berkata: “satu kelompok kaum menganggap aku sebagai imam mereka, demi Allah, aku bukanlah imam bagi mereka. Allah melaknat mereka kerana setiap kali aku menutup satu rahsia, mereka membukanya. Aku berkata begini dan begini, mereka pula berkata: yang dia maksudkan adalah begini dan begini. Sesungguhnya aku adalah imam buat mereka yang mentaatiku.” al Ghaybah an Nu’mani, ms 44]

4) Bilakah masanya manusia mengetahui apa yang dikatakan dan tidak dikatakan oleh Hujjah Allah? Hattakan jika sesuatu ungkapan itu tidak pernah wujud atau pernah wujud sebelumnya, adakah kami yang patut belajar dari Imam Ahmad Al Hassan (as) atau kalian yang mengajarkan kami, wahai pendukung black banner?!

 
Kesimpulan: Apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad Al Hassan (as) ketika meminta mereka yang masih meragui laman rasmi facebooknya dan pejabat rasminya di najaf, supaya menjauhkan diri daripadanya dan tidak tidak menggelarkan diri mereka sebagai ansarnya adalah bertepatan dengan nas-nas daripada quran al karim, hadis-hadis ahlulbait (as) dan sirah-sirah para nabi, rasul, para imam serta wasi yang terdahulu. Hanya orang yang lemah akal dan keazamannya sahaja yang akan berterusan meragui kata-kata Imam (as) dan seterusnya masih mengharap belas ihsan Imam (as), sedangkan mereka dengan jelas telah ingkar dan munafik apabila tidak mematuhi perintah-perintah Imam (as), serta tetap masih dengan pendirian mereka yang sesat lagi menyesatkan apabila disuruh bertaubat. 

Untuk Peragu: SAMIRI DAN ANAK SAPI (AL ‘IJL)

Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Tiada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.
Allah berselawat ke atas Muhammad dan Keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdiyyin dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan.

SAMIRI DAN ANAK SAPI (AL 'IJL)

Mereka (pendukung black banner) berkata bahawa pada setiap zaman wujud samiri dan juga anak sapi. Oleh itu, wajib bagi kita mengenali samiri dan juga anak sapi, supaya kita dapat berlepas diri dan tidak termasuk kedalam orang yang bersama-sama dengan kedua-dua mereka. Kemudian mereka mengenakannya ke atas peribadi-peribadi tertentu menurut hawa nafsu mereka yang berpenyakit, iaitu peribadi-peribadi yang diberi kepercayaan oleh Imam Ahmad Al Hassan (as) sendiri.

Jawapan:

Orang yang membaca sendiri kitab al ‘Ijl yang dikarang oleh Imam Ahmad Al Hassan (as) dapat memahami bahawa samiri dan anak sapi seringkali mengenakan pakaian baru. Satu-satunya jaminan bahawa seseorang itu tidak akan terjatuh ke dalam fitnah menyembah anak sapi adalah dengan berpegang kepada Hujjah Allah dan ketelitian dalam berpegang kepada perintah-perintah dari Hujjah Allah. Kita tidak dipertanggungjawabkan untuk mengenal siapakah samiri dan juga anak sapi, tetapi diwajibkan mengenal Harun (as). Dan sekiranya bani Israel berpegang teguh kepada Harun, nescaya mereka tidak akan menjadi sesat, lantas menyembah anak sapi. Ini kerana Musa (as) tidak berpergian melainkan beliau (as) meninggalkan Harun (as) sebagai penggantinya. Musa (as) tidak meninggalkan bani Israel melainkan beliau berpesan kepada mereka supaya mentaati Harun (as).

Sekarang Imam Ahmad Al Hassan (as) sebagai khalifah Allah wujud dan bukan ghaib sebagaimana sangkaan-sangkaan mereka. Jalan-jalan komunikasi dan penyampaian kata-kata, kenyataan-kenyataan, perintah-perintah dan kitab-kitab beliau (as) sudah amat diketahui umum. Oleh itu, mereka yang meninggalkan kata-kata, kenyataan-kenyataan, perintah-perintah dan kitab-kitab beliau (as), dengan cara meragui jalan-jalan komunikasi rasmi beliau (as) adalah sebenarnya yang menyembah anak sapi. Yang dimaksudkan dengan anak sapi itu adalah setiap apa jua yang disembah selain daripada Allah SWT. Ini sekaligus menetapkan bahawa kamulah sebenarnya yang menyembah anak sapi, wahai pendukung Black Banner. Kami bermohon kepada Allah SWT agar memberikan taufik buat sesiapa yang dikehendakiNya untuk bertaubat.

Seterusnya Sufyani pada zaman kita ini, adakah kita dipertanggungjawab untuk mengenali Sufyani dan beriman kepadanya?

Imam Ahmad Al Hassan (as) telah menyebutkan di dalam kitab Ma’a Abdus Soleh, jilid satu, muka surat 25: “Mereka tidak dipertanggungjawabkan untuk mengimani Sufyani dan selainnya, tetapi mereka dipertanggungjawabkan untuk beriman kepada Hujjah-hujjah Allah. Barangsiapa yang mengenal Hujjah-hujjah Allah, nescaya tiada suatu pun yang dapat memudharatkannya…”

Beliau (as) juga menyebutkan di dalam kitab al Jihad Bab al Jannah, mukasurat 65: “Bukan setiap yang bertempur dengan kegelapan adalah cahaya, barangkali ia juga kegelapan. Tetapi setiap yang bertempur dengan cahaya adalah kegelapan. Oleh kerana itu, kita mestilah mencari dan mengenali cahaya terlebih dahulu dan dengannya kita akan mengenali kegelapan.”

Kesimpulannya: wajib ke atas kita untuk mengenal Hujjah Allah dan melaluinya kita akan mengenal samiri, anak sapi, dajjal dan juga sufyani. Bukan melalui diri kita sendiri yang penuh dengan kegelapan.

 
Segala pujian semata-mata hanya bagi Allah. 

Untuk Peragu: Bantahan Untuk Fitnah Ali Ghuraifi

Dengan Nama Allah yang Pemurah Lagi Maha Pengasih


Allah berselawat ke atas Muhammad dan Keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdiyyin dengan keamanan dan kesejahteraan.


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Bahagian pertama:

 

Jawapan muktamad buat pendustaan Ali Ghurayfi dan mereka yang bersama dengannya.

 

Berkata syaitan Ali Ghurayfi, semoga Allah menghinakannya dan mereka yang bersama dengannya bahawa Syed Ahmad Al Hassan (as) telah menulis di laman facebook rasminya dan beliau memetik kata-kata Syed Ahmad (as) : “Kami bersiap sedia menubuhkan pasukan bersenjata bagi mempertahankan bumi Iraq dan tempat-tempat sucinya. Jika sekiranya kerajaan pusat Iraq bersedia untuk bekerjasama dengan Ansar Imam Mahdi bagi mempertahankan bumi Iraq dan tempat-tempat sucinya, maka hendaklah perdana menteri Iraq atau wakil rasmi, atau menteri pertahanan atau wakil rasminya, atau menteri dalam negeri atau wakil rasminya berhubung dengan pejabat rasmi Ansar Imam Mahdi di kota suci Najaf bagi menyelaraskan pembentukan pasukan bersenjata, di samping mempersenjatai dan melatihnya untuk mempertahankan bumi Iraq dan tempat-tempat sucinya. Ya Allah bersaksilah bahawa aku telah sampaikan dan telah ku tegakkan kesempurnaan hujah yang tiada kesamaran padanya."

 

Kemudian syaitan Ali Ghurayfi berkata lagi: “Tidak mungkin Syed Al Hassan (as) berkata bahawa kami akan mempertahankan bumi Iraq, sedangkan beliau menyebutkan dalam kitab Jihad Pintu ke Syurga bahawa mempertahankan tanah air adalah batil dan tidak sah!! Ianya mestilah bukan bersifat perkauman, tanah air atau sesuatu yang selain daripada Wajah Allah atau menegakkan kalimah Allah."

 

Baiklah, jawapan kami adalah berdasarkan firman Allah Taala:

 

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَة يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

 

Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (Al Baqarah:85)

 

Bahkan syaitan Ali Ghurayfi mengingkari Al Kitab (Syed Ahmad a.s) dan hanya mengimani apa yang mengkagumkannya, serta bertepatan dengan hawa nafsunya. Syukur ke hadrat Ilahi kerana kamu masih mengakui kitab Jihad Pintu ke Syurga dikarang sendiri oleh Syed Ahmad Al Hassan (as), tiada penyelewengan dan penambahan dari mana-mana ansarnya di dalam kitab tersebut, semoga mereka dijauhkan dari berbuat sedemikian. Ini kerana selepas ini, kamu pastinya akan berharap bahawa kamu tidak pernah dilahirkan ke dunia ini. Kami akan menjawab berdasarkan kitab Jihab Pintu ke Syurga itu sendiri, supaya menjadi hujah ke atas kamu dan pembodek-pembodek kamu, wahai pendusta.

 

Al Yamani Keluarga Muhammad telah menyebutkan di dalam kitab Jihab Pintu ke Syurga, dalam bab Jihad Pertahanan. Ianya adalah peperangan orang mukmin bagi mempertahankan tanah air yang penduduknya beragama dengan agama yang benar, apabila diserang oleh tentera kuffar atau musyrikun. Semua agama ketuhanan membenarkan jihad mempertahankan diri, malah mewajibkannya ke atas orang yang beriman. Ianya adalah fitrah semulajadi hattakan buat haiwan sekalipun akan mempertahankan kawasan, sarang dan lubangnya, apatah dengan manusia dalam membenarkan perang bagi mempertahankan tanah air. Undang-undang antarabangsa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu juga mengiktiraf penentangan penduduk asal terhadap penjajah sebagai hak legal sesuatu bangsa. Amat mengherankan sekali bila para imam kesesatan pada zaman ini telah menjauhkan kita dari mempertahan hak ini yang telah disyariatkan oleh Allah dan bertepatan pula dengan fitrah semulajadi manusia, serta diperakui oleh keseluruhan umat manusia. Mereka adalah pengkhianat yang mengkhianati Allah SWT, malah berasa senang dengan kehidupan dunia serta bersuka ria di dalamnya. Mereka membeli kehidupan dunia dan keridhaan Amerika serta barat dengan kemurkaan Allah, firman Allah Taala:

 

وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

 

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. (Al Baqarah: 120) [1]

 

Wahai pendusta Ali Ghurayfi, di dalam kitab ini juga Qoim keluarga Muhammad telah menjawab keraguan kamu, dengan mengatakan bahawa wajib berperang bagi mempertahankan tanah air yang penduduknya beragama dengan agama tauhid. Hakikatnya para ansarlah yang paling berhak dalam mempertahankan negeri ini iaitu Iraq, kerana mereka adalah ahli tauhid dan ahli kebenaran. Ahmad Al Hassan (as) mengatakan hatta haiwan sekalipun akan mempertahankan kawasan dan lubangnya, tetapi si pendusta Ali Ghurayfi ini pula mengatakan tidak dibenarkan mempertahankan tanah air. Dengan ini tuan kami Ahmad Al Hassan (as) membalas kata-kata kamu dan mereka yang berkata kepada kamu bahawa ansar yang akan mempertahankan tanah air bukanlah berjihad untuk roh dan menegakkan kalimah Allah. Mereka mengorbankan diri mereka, keluarga mereka dan dunia keseluruhannya untuk apa, wahai pendusta?! Apakah ianya bukan untuk menegakkan kalimah Allah, kemenangan ke atas diri serta hawa nafsu mereka, dan kejayaan buat keluarga Muhammad?!

 

Sepertimana yang kami sebutkan sebelum ini, silalah jawab kembali jika kamu mampu, wahai syaitan Ali Ghurayfi!!

 

———————————–


Kitab Jihad Pintu ke Syurga, Syed Ahmad Al Hassan (as), ms 76.

Bantahan: ADAKAH IMAM AHMAD AL HASSAN A.S GHAIB ATAU BERSEMBUNYI?

Bersembunyi Mahdi Pertama (as) adalah sunnah Allah yang tidak akan berubah.
 
Imam Ahmad Al Hassan a.s bukan ghaib. Beliau sekarang bersembunyi daripada musuh-musuhnya setelah sekian lama berada di tengah-tengah mereka dan terdapat beberapa kali percubaan membunuhnya. Bersembunyi itu bukanlah ghaib kerana beliau a.s wujud di muka bumi Allah dan berjumpa dengan para ansar-ansarnya. Tetapi Imam Ahmad a.s tidak memunculkan diri di hadapan musuh-musuhnya dan juga orang-orang yang tidak beriman dengannya disebabkan mereka menuntut darahnya sambil menyatakannya secara terang-terangan. Bahkan dalam salah satu percubaan membunuhnya yang disertai oleh jet-jet Amerika Syarikat, mereka cuba membunuhnya sehingga ribuan manusia terbunuh di Iraq. Berita ini dilaporkan dalam saluran-saluran tv satelit yang popular termasuk Al Jazeera dan Al Arabiyya.
 
Ini adalah jawapan Imam Ahmad Al Hassan a.s ketika ditanya untuk melihatnya:
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Pengasih.
 
Segala pujian bagi Allah, Penjaga sekalian alam.
 
Allah telah berselawat ke atas Muhammad dan Keluarga Muhammad, para imam dan para Mahdiyyin dengan kesejahteraan dan keterpeliharaan.
 
Berkenaan dengan permintaan melihat Ahmad Al Hassan, saya bermohon kepada Allah agar mempersediakan kita tempat yang selamat dan cukup bilangan mukmin yang beriman dengan kebenaran, yang kebal dan dapat menghalang dari musuh-musuh Allah dan iblis serta tenteranya yang menguasai bumi ini. Bagi membolehkan mukminin dan mukminat mendirikan solat, berjumpa dengan mereka, menjelaskan kebenaran kepada umat manusia dan mendedahkan kebatilan orang-orang yang menyeleweng dari agama Allah, terutamanya yang terdiri daripada ulama-ulama sesat. Sebagaimana Allah mempersediakan Yathrib (Madinah) dan golongan ansar buat Muhammad Rasulullah (saws). Bertahun-tahun lamanya sebelum Muhammad (saws) berhijrah ke Yathrib (Madinah), baginda berada dalam keadaan yang tidak aman dan ketakutan sehingga terpaksa bersembunyi daripada kafir Quraish di perkampungan dan gua. Berhijrah ke Thaif yang penduduknya juga mahu membunuhnya, lalu baginda melarikan diri daripada mereka. Sebahagian muslimin pula berhijrah ke Habsyah, lalu Najasyi yang Allah berikan kelebihan keatasnya telah mengizinkan keamanan buat mereka. Inilah yang berlaku sehinggalah Allah mengkehendaki rasulNya dan Islam beroleh kekuasaan dan kemenangan, apabila kaum Aus dan Khazraj membantu Rasulullah (saws) dan membuka kota mereka buat baginda. Lantas baginda mendiaminya dalam keadaan aman dan tenang sambil menyeru umat manusia kepada agama yang benar. Dari situ terzahirlah hujahnya buat semua umat manusia, menangnya kebenaran dan lenyapnya kebatilan. Inilah sunnah Allah, dunia adalah negeri ujian dan peperiksaan yang diganjari mengikut kadar kesukaran. Manusia yang paling utama kesukaran dan kepayahannya, serta tertinggi ganjarannya adalah Khalifah Allah di muka bumiNya:
 
"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cubaan) sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan, serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cubaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya: "Bilakah datangnya pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. (Al Baqarah: 214)
 
Perhatikan sehingga rasul itu berkata “bilakah datangnya pertolongan Allah?” yakni sehingga urusan pertolongan itu sampai ke ambang putus asa dan sehingga rasul itu hampir-hampir kehilangan sabar, lalu memohon pertolongan kerana hampir-hampir tidak mampu menahan sabar dalam keadaan terpinggir dan diburu:
 
Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan Kami, lalu diselamatkan orang-orang yang Kami kehendaki. Dan tidak dapat ditolak siksa Kami dari pada orang-orang yang berdosa. (Yusuf; 110)
 
Umumnya, penyampaian risalah-risalah itu dimulai dengan seruan dakwah. Ketikamana seseorang rasul itu sendiri mampu muncul terang-terangan menyampaikan dakwahnya di hadapan umat manusia dan menyerukan mereka kepada kebenaran selama beberapa tempoh waktu. Apabila seruannya mendapat sambutan dan semakin ramai ansarnya, orang-orang agama yang mula takut kehilangan kedudukan mereka yang batil akan membuat tipu daya dan mengeluarkan fatwa kepada penyembah-penyembah mereka selain Allah supaya membunuh rasul itu. Pengikut-pengikut kesesatan tidak berfikir bahawa fatwa-fatwa ini keluar disebabkan kelemahan marajik sesat dan kebatilan mereka yang tidak mampu berhadapan dengan kebenaran, lantas memaksakan rasul-rasul itu bersembunyi sehingga Allah memperkasakan mereka.
 
Ia adalah sirah bahawa rasul-rasul diburu dan bersembunyi selama tempoh tertentu sehinggalah Allah memberi pembukaan kepada mereka, iaitu apabila bertambahnya bilangan orang yang beriman dan kelengkapan yang mencukupi untuk melindungi serta mempetahankan diri dari kejahatan tentera iblis yang terdiri daripada orang-orang agama yang bersifat keiblisan dan penyembah-penyembah mereka selain Allah.
 
Sekarang dapat kita lihat bagaimana seruan-seruan dakwah yang dilalui oleh para rasul? Muhammad (saws) dan Musa (as) sebagai contohnya? Bukankah di sana wujudnya dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang disusuli dengan dakwah terang-terangan dan selepas itu ketakutan serta menghilangkan diri daripada penindas-penindas serta pembantu-pembantu mereka sebagai menjaga peribadi yang diutuskan kerana dia adalah pembawa risalah. Seterusnya penghijrahan ke padang pasir sepertimana yang berlaku ke atas Musa (as) atau ke negeri yang aman di mana penduduknya membantu peribadi yang diutuskan sepertimana yang berlaku kepada Muhammad (saws)?
 
Umat Islam seluruhnya mengetahui bahawa Rasulullah (saws) bersembunyi dari pandangan musyrikin yang menghalang dakwahnya secara terang-terangan. Baginda bersembunyi dan berhijrah ke Thaif tetapi tidak diterima oleh penduduknya, lalu baginda kembali semula ke Mekah dan tidak dapat memasukinya sehinggalah beberapa orang penduduk Mekah memajaknya supaya baginda tidak dibunuh oleh mereka yang menghendapnya.
 
Bacalah sirah Nabi (saws) dan lihatlah bagaimana baginda disembunyikan di perkampungan Bani Abi Talib untuk menghilangkan peribadi Nabi (saws) dari pandangan musyrikin dan bagi melindunginya. Kisah hijrah baginda juga diketahui umum, bagaimana baginda menyembunyikan diri di dalam gua. Sebagaimana peristiwa Nabi (saws) bersembunyi adalah jelas lagi terang, begitulah juga buat Ahmad Al Hassan yang melalui sunnah datuknya Rasulullah (saws). Bahkan ianya sunnah yang sentiasa berulang sejak dari Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad (saws). Ianya juga mesti berlaku kepada Mahdi Pertama (as), sunnah Allah yang tiada perubahan padanya. Sekiranya kalian dapat menerima Musa, Isa dan Muhammad (saws) bersembunyi daripada pandangan para penindas, maka wajib ke atas kalian untuk menerima bahawa Ahmad Al Hassan juga bersembunyi.
—————————————-
Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahawa mereka telah beberapa kali cuba membunuh Ahmad Al Hassan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam saluran-saluran tv satelit.
Kejadian Al Zarkah: Berlaku di kota suci Najaf semasa tentera Amerika yang bergandingan dengan tentera Iraq pada waktu itu menyangka Ahmad Al Hassan (as) termasuk dalam kelompok penziarah-penziarah yang berjalan kaki ke makam Imam Hussein (as). Lalu mereka melakukan operasi pembunuhan ribuan manusia kerana menyangka mereka (penziarah-penziarah) adalah Ahmad Al Hassan (as) dan ansar-ansarnya.
 
Apabila mereka menyedari bahawa mereka tidak membunuh Ahmad Al Hassan (as) dan ansar-ansarnya, maka mereka mencipta alasan bahawa yang mereka bunuh adalah terdiri dari kelompok Jundus Sama’. Pada ketika itu mereka membunuh hattakan para wanita, kanak-kanak dan orang-orang tua.
 
Kejadian kedua: Beberapa hari selepas kejadian ini, satu briged tentera Iraq telah menjalankan operasi yang disokong dengan jet pengebom Amerika telah menyerang rumah kediaman Imam Ahmad Al Hassan (as) secara mengejut di waktu subuh pada Muharram 1428 hijrah, yang pada malam sebelumnya Imam Ahmad Al Hassan (as) telah pun mengosongkan rumahnya bersama-sama dengan ahli keluarganya. Jiran-jiran tetangga Imam Ahmad Al Hassan (as) telah ditangkap sedangkan ada di antara mereka yang langsung tidak mengenali orang yang tinggal berjiran dengan mereka adalah Ahmad Al Hassan (as) dan mengenakan penyiksaan yang teruk terhadap mereka.
 
Serangan ketiga: Ianya adalah peristiwa yang berlaku pada bulan Muharram tahun 1429, yang mana mereka telah membunuh sebilangan ansar di samping menangkap ratusan ansarnya dan ramai dari kalangan mereka yang dijatuhi hukuman bunuh serta penjara seumur hidup. Seseorang yang dituntut darahnya secara aktif dan kejam, bagaimanakah kalian meninginkannya muncul secara terang-terangan atau berbuat sesuatu yang memungkinkan tempatnya diketahui?
 
Benar bahawa beliau telah muncul selama beberapa tahun sebagaimana Rasulullah (saws) dan beliau sekarang menyembunyikan diri dari pandangan penzalim-penzalim, namun beliau bukanlah menghilangkan diri atau bersembunyi dari ansar-ansarnya. Bahkan beliau berjumpa dengan ansar-ansarnya, berhadapan dengan mereka dan menerbitkan buku-buku. Antara bukunya yang terkini adalah buku “Pengikut ketigabelas” dan beliau juga mengisukan jawapan-jawapan bagi soalan-soalan akidah dan fekah yang diperturunkan ke dalam web rasmi ansar. Apabila nanti terdapat negeri yang mengalu-alukannya, beliau akan berhijrah ke negeri tersebut dan sekali lagi akan memunculkan dirinya secara terang-terangan, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah (saws) apabila baginda berhijrah ke kota Madinah dan muncul terang-terangan kerana wujud ansar-ansar dan pembantu-pembantunya.
Segala pujian hanya bagi Allah.

For The Doubter: Objection To The Notion Of Imam In Absolute Silence And Occultation

The Narration Of Occultation(Ghaibah) and Silence of Al Qaim
 
The Black Banner movement had always used several narration to shows that the Sayed AS is in occultation and no longer in contact with his Ansars, this also goes on to prove that the Facebook account of the Imam is fake. But is this the reality? God willing, lets go through several arguments related to this matter.
 
Firstly, the following is an example of hadith that is frequently used by those doubters:
 
في حديث طويل قال فيه بعد أن عدد الأئمة من أهل بيته ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله، ويكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رافعا صوته: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي، قال علي: فقلت: يا رسول الله فما تكون هذه الغيبة؟ قال: أصبت (الصمت) حتى يأذن الله له بالخروج
 
Abdulrahman ibn Abi Layla-Ali(a.s)said:"I was with the Prophet in the house of Um Salama..until he says(a.s):"The messenger of Allah(saw)turned towards me and he said while he raised his voice:"Be aware if the fifth one is missing- from the son of -the seventh of my children.Ali(a.s)said:"O Messenger of Allah,what will be this Gaiba(occultation)?He said: Silence until Allah permits his emergence." Mujam Almawthoo'i li'ahadeeth Imam Al Mahdi p.163 Bihar v.36 p.335
 
 
 

First Objection: Differences in the content of the hadith with the one recorded in primary books
 
This hadeeth's primary source is in Kefayat AlAthar by Alkhazaz and there is no older Shia book in which this hadeeth is mentioned in. Upon first inspection I looked at the part of hadeeth when Imam Ali pbuh said in page 150 He(Imam Ali pbuh) said: And what about the occultation? Prophet s.a.w.w said: Asbit اصبت until Allah permits his emergence and he will emerge from Yemen, from a village called Kara'a.
 
Asbit اصبت does not mean silence الصمت.
 
 
When you look at the footnotes of the investigator he mentioned two things about Asbit. One he says as where the red arrow points towards that a print mentions "Alsabr" instead of Asbit which means PATIENCE. And the other he says "Yaseer" which means it will happen. There is no mention in this primary source about silence.
 
 
The first link Shia library hawzaonline:
 
 
silence3
 
 
Second link from Shia library yasoob:
 
silence2
 
 
Third link from Shia library shiaonline library:
 
 
silence1
 
Narration from Bihar al Anwar also pointed to the same thing:
 
Bihar1
 
So, after analyzing these primary sources, all i can conclude is this hadith is frequently narrated with the word other then "silence". And we cannot forcibly use only one hadith that suit our interpretation while ignoring the rest, keeping in mind that these are much older primary source.
 
This will ultimately make those who rely on these hadith to determine what kind of occultation Sayed's are in to be invalidated. The word "silence" itself cannot be fully interpreted as "not having contact at all with his Ansar". As may i remind you that the hadith of Ahlul Bayt can be interpreted over 70 meanings. How can they simply justify their opinion with something so allegorical?
 
 
حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال أنتم أفقه الناس ما عرفتم معاني كلامنا ان كلامنا لينصرف على سبعين وجها
 
From Abu Abdullah AS: "You are the most knowledgeable among human, you will not know the meaning of our words, verily our words is said upon 70 faces.". [Bashair Al Darajat, Muhammad bin Al Hassan Al Saffar, ms 349]
 

Second Objection: Allegorical nature of the word Ghaibah (Occultation)
 
The doubters believed that Ahmed Alhasan is in the total ghaibah with no more contact between him and his helpers. But i found that these argument is so fragile and weak -considering their arguments of "silence has been crushed- for a few reasons as follows:
 
1. There is no dalil that support that type of occultation, if any, the doubters can post it here. As we all know, Imam Muhammad Al Mahdi AS himself is in occultation, but still he is in contact with his Shia, whether it is in minor or major occultation. To consolidate this argument, please refer to these narration:
 
{And for every nation is a messenger. So when their messenger comes, it will be judged between them in justice, and
they will not be wronged} [Surah 10:47]
 
Jabir narrates from Abi Jaa’far (PBUH): Jabir says: I asked him (PBUH) about this verse: {And for every nation is a messenger. So when their messenger comes, it will be judged between them in justice, and they will not be wronged} [Surah 10:47]. He (PBUH) said: (Its inner /esoteric interpretation is that for every century of this nation there shall be a messenger from the family of Muhammad who will come out to them in their century. and they are the preferred ones and they are the messengers. And as for the saying of Allah, {So when their messenger comes it will be judged between them in justice} its meaning is that the messengers judge with justice and they do not oppress/do injustice as Allah said) – Tafsir Al-‘Ayashi, volume 2, page 123. Hadith 23, and Al Majlisi narrated it in Al-Bihar
 
The above hadith shows that Imam Al Mahdi himself still in contact with his Shia during the minor or major occultation, since the sending of messengers in every century during major occultation can only be done by the Master during that time, Imam Al Mahdi AS. So then, how can they interpret the word Ghaiba as total occultation? This is so unjustified and has no basis of argument. Keeping in mind of the reason Al Yamani is sent, which is to prepare humanity for the arrival of Al Mahdi, it is imperative and obligatory for him to always be in contact with his supporters. Otherwise, it will be a total useless if a messenger cannot send the messages.
 

Third Objection: Who Will Issue The Call If Sufyani Arises
 
Its not news for us that nobody knew with detail about the end of time figure, such as Sufyani or Khurasani. This is only known to God and those Chosen by Him. And Al Yamani is not sent but to fight Sufyani, as both of them has been liken/parable to horses in race.
 
 
“..يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان،.."
 
Sheikh Ali Korani in his book narrated the following hadith: “…Al Sufyani and Al Mahdi will emerge like two racing horses, Al Sufyani will lead and so do Al Mahdi. [Mujam Ahadeeth AlImam AlMahdi pg 424;Hadis 943, Na’im Ibnu Hammad]
 
عن ابي عبد الله ع قال اليماني السفياني كفرسي رهان
 
Narrated from Ali bin Ahmad, Ubaydullah bin Musa said, from Ibrahim bin Hashim, from Muhammad bin Abi Amir, from Hisham bin Salim, from Abi Abdillah,who said: “Al Yamani and Al Sufyani will be like a two racing horses.” [Ghaybat Al Nu’mani, pg 305]
 
The emergence of Sufyani on the other hand has been described with such importance that it become a sign to remind ourself of, as the time for battle.
 
محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
 
إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة
 
When the month of Rajab dawns, come to the help of Allah. There is no problem if you wish to delay it until the month of Sha`ban. And, it is even better for you, if you wished to keep the fast of Ramadan with your family. If you need any signs, it is sufficient to remind yourselves about the rise of Sufyani. (al-Kafi)
 
Looking at these kind of hadith, those with a clear mind will know that these circumstances can only be achieved with Sayed is keeping in touch with his supporters. Otherwise how will Sayed announce the Sufyani has appeared and the call to fight him, if he is no longer connected with the Ansars? Lets look at the following hadith:
 
حديث حذلم أبن بشير مع الإمام زين العابدين (ع) عن المهدي (ع) فقال الإمام (ع) – ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني أختفى المهدي (ع) ثم يخرج بعد ذلك
المصدر : غيبة الطوسي ص294 / بحار الانوار ج52 ص291 / الحوائج والجوائح للراوندي ص1149 / معجم أحاديث المهدي (ع) ج1 ص50 / منتخب الأنوار المضيئة ص50 .
روى حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك.ـ *معجم احاديث الامام المهديج3 –ص 176- بحار الانوار ج53-ص 213
 
Narrated from Hathlam son of Basheer I said to Ali son of Alhussein(a.s)describe to me the emergence of the Mahdi and tell me about its details and signs,he said:"Before his emergence is the emergence of a man his name is Awf AlSilmy in the land of AlJizeera(Iraq),his home will be in Tikreet and his killing will be at the mosque of Damascus and then its the emergence of Shuaib son of Saleh from Samarqand and then the Sufyani the cursed one will emerge from Wadi AlYabees and he is the son of Utba son of Abi Sufyan, if the Sufyani appeared the Mahdi would disappear and then he shall emerge after that" Bihar v.52 p.213
 
Above hadith clearly shows that when the Sufyani emerged, the Mahdi is already there, and afterwards disappears. Of course the Mahdi needed to be there, as he is the one who can identify and issue the call to fight Sufyani. This is more justified by the following:
 
 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:السفياني  لابد منه ، ولا يخرج إلا في رجب ، فقال له رجل: يا أبا عبد الله إذا خرج فما حالنا ؟قال: إذا كان ذلك فإلينا
 
From Khilad AlSa'eg from Abi Abdullah pbuh said:"AlSufyani there is no escape from him,and he will not emerge except in Rajab.And a man said to him: O Aba Abdullah,if he emerges what is our situation?He said:If it was that,turn to us" Bihar AlAnwar vol.52/249 H135
 
ٌا سدٌر، ألزم بٌتك وكن اًا ) : حلس من أحلاسه u عن  سدٌر، قال :قال أبو عبد الله
 واسكن ما سكن اللٌل والنهار، فإذا بلغك أن السفٌانً قد خرج فارحل إلٌنا ولو على
 )رجلك.
 
From Imam AlSaadeq pbuh he said:"O Sudair remain in your house and be a Hales (dweller who doesn't leave his house)from among the Ahlas(plural of Hales, dwellers who don't leave their houses). And dwell in it,during night and day.And if someone declared that the Sufyani emerged,go to us even if it was on foot."p.303 vol.52 Bihar Al Anwar
 
 ٌقول( :إذا خرج السفٌانً ٌبعث u وعن  ٌونس بن أبً ٌعفور، قال :سمعت أبا عبد الله
.( شاًا ٌج إلٌنا اًا ش إلٌكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول ٌ
 
On the authority of Yunes son of Abi Yafoor from Abi Abdullah(a.s)said:"If the Sufyani emerged, he will send his troops to us and to you,and if that happened,come to us through every easy and difficult path"Dala'el AlImama p.261 Bihar AlAnwar v.52 p.253 H145
 
 فأتاه كتاب أبً مسلم فقال :لٌس u عن  الفضل الكاتب، قال( :كنت عند أبً عبد الله
 لكتابك جواب اخرج عنا – إلى أن قال – إن الله لا ٌعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن
 موضعه أهون من إزالة ملك لم ٌنقض أجله – إلى أن قال – قلت :فما العلامة فٌما بٌننا
 وبٌنك جعلت فداك ؟ قال :لا تبرح الأرض ٌا فضٌل حتى ٌخرج السفٌانً، فإذا خرج
السفٌانً.(  فأجٌبوا إلٌنا – ٌقولها اًا )ثلاث – وهو من المحتوم
 
AlFathel the writer said: I was with Abi Abdullah pbuh so a book came from Abi Muslim so he said:There isn't for your book an answer that came from us-until he says-Allah will not hasten for the hastiness of the servants. Pegging out a mountain from its place is easier than removing a kingdom that its time hasn't come to an end-until he says-I said: So what is the sign between you and between us may I be your ransom? He said: Don' travel on this earth O Futhail until the Sufyani emerges. If the Sufyani emerges. ANSWER US- ANSWER US ANSWER US.(he said it three times)and its from the inevitable. Wasael AlShia v.15 p.52
 
"Us" in the mentioned hadith is referring to a man from Ahlulbayt before the emergence of Imam Al Mahdi AS. It's clear here that there is a communication existed between him and the Ansars, otherwise, how will the Ansar go and support him when the time comes?
 
Oh doubters, can you please tell me, how can Ahmed Alhasan declare who is the Sufyani and the call to fight him if is no longer in communication with his supporters?
 
If you guys said that he will call through unknown person, such as the 12 man that claimed to meet Imam Al Mahdi, this will be in the contradiction with the text and the tradition of our Imams before, who taught us that a wise person will always appoint his representative in public or in a known matter so that there will be no confusions. This issue is always mentioned when he give example about a ship or factory or company. How can he contradict himself now?
 

Fourth Objections : Taking Rulings From Al Qaim Before His Rise
 
We always used the following hadith when we are proving the existence of two Qaim in the time of emergence:
 
افي: ج 1 ص 371 ح 3 – علي بن محمد رفعه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى الفرج ؟ فقال: – (القائم إمام ابن إمام، يأخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه، قلت: أصلحك الله إذا فقد الناس الامام عمن يأخذون ؟ قال: إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك
 
Ali son of Muhammad Raf'a from Ali son of Abi Hamza from Abi Baser he said: I said to Abi Abdullah pbuh: May I be your ransom when is the Faraj? He said: The Riser is an Imam son of Imam THEY TAKE THE HALAL AND HARAM FROM HIM BEFORE HE RISES. I said: May Allah reform your condition if the people missed their Imam from who do they take?He said: If that happened, love whom you used to love and wait for the Faraj(relief), how fast will it come to you." V.3 P.417 Mujam Ahadeeth AlImam AlMahdy
 
 
From the hadith above, there is several argument that rejects the notion of Black Banners
 
1. The people will – in continuity – taking the rulings from Al Qaim all the way until his rise. It is not mentioned in the above hadith that this will momentarily stop because of his disappearance. The muhkam part of the hadith will not be applicable if this process stop even for a moment before his rise.
 
2. The next part is quite interesting. The Muhkam part says that, in the event of the Imam disappear, love those who you already loved and so on. Lets look at the statement of Ahmed Alhassan on Nazim Uqaili.
 
Statement of Ifhaam 2005:
 
"I ask Allah that Sheikh Nazim AlUqaily, the dear scholar and the advising guardian of the family of Muhammad has been successful in this response to reveal the truth while relying on the book of Allah and the traditions of the generous Prophet Muhammad SAW and his pure Ahlulbayt AS." Ahmad AlHassan Rabiul Awal 1426 Hijrah (2005)
 
Since the hadith demands that we loved who we already loved when the Imam is gone, then upon us is to respect this statement of Imam, and continue respecting those that he AS respect after his hiding, and please do not act more or a step further then Imam AS. This is unless the Black Banner movement can find a statement from Sayed stating otherwise.
 

Fifth Objection: Know The Owner Of The Facebook Account Through His Khowledge
 
These hypocrites always call to the non Ansar to read the book of Sayed so that they can recognize his knowledge. But how unfortunate, when they cannot use the same method to recognize the knowledge coming from the page.
 
For me, the knowledge that effect me most is about the age of Noah AS, explanation of verse Perfection of religion and other scientific proof that he AS presented. This knowledge cannot be fake, is there any other academician or clerics that can give the same knowledge as what we got from the page? No
 
 فسأله بعضهم فقال له: يا بن رسول الله بأي شئ تصح الإمامة لمدعيها؟ قال بالنص والدليل، قال له: فدلالة الامام فيما هي؟ قال في العلم واستجابة الدعوة
 
One of them asked: (Oh son of the Propher ,with what thing can a leadership(Imamate) is verified by those who claiming it? He(as) answred: (With the text and proof.." "..With knowledge and answering questions). [‘Uyoon Akhbar Al Ridha (as), V2, pg 216]
 
If these knowledge is not from the Infallible, then feel free to object these knowledge. That is the challenge.
 

Last Objection: Al Qaim Will Be In Contact With His Supporter Through The Internet
 
During my research, i have come across several interesting hadith. I didn't consider it as the main arguments, nor would i interpret it to fit my desire. Dear readers can judge for himself whether or no the hadith that i will share is a form of magic or it is possible through technology/
 
 
في منتخب الأثر[ص483.] عن أبي الربيع الشامي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يرون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. وروى الصافي أيضاً
 
Aba Abdullah pbuh said: When our Qaem rises, Allah will extend for our Shia their hearing and sight since they do not see between them and between the Qaem. He wants to speak them and so they hear and see him while he is in his place. Muntakhab AlAthar p.483 Bihar Al Anwar v.52 pg.336
 
Undeniable, these can only happen all the time through the medium of technology that are well known in our time, as miracles dint always happen, unless God wills it.
 

 
With these argument, i end my writing with a bear witness that the official page of Imam Ahmed AlHasan is true, and so do the office which is appointed by him. He is always in contact with his Ansars, and there no way to achieve his sent mission unless he does this.
 
 
One last challenge is, for the doubters to come up with a fake recording of Sayed Ahmed AS, as they claimed that his voice in the page is fake. I didn't claimed that it's unfakeable, buat his tune and tone of the voice will surely cannot be copied.
 

Untuk Peragu: Bantahan Al Qaim Tidak Berhubung Dengan Ansarnya

Hadis Keghaiban Dan Silence
 
Pihak BB menggunakan hadis-hadis yang menunjukkan keghaiban Imam sebagai bukti bahawa Imam Ahmed tidak lagi berhubung dengan Ansarnya, sekaligus menunjukkan laman FB Imam Ahmed itu adalah palsu. Benarkah begitu? Baik, mari kita telosori berkenaan isu ini dan perhatikan contoh hadis yang mereka gunakan
 
في حديث طويل قال فيه بعد أن عدد الأئمة من أهل بيته ثم يغيب عنهم إمامهم ما شاء الله، ويكون له غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. ثم التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رافعا صوته: الحذر إذا فقد الخامس من ولد السابع من ولدي، قال علي: فقلت: يا رسول الله فما تكون هذه الغيبة؟ قال: أصبت (الصمت) حتى يأذن الله له بالخروج
 
Daripada Abdul Rahman bin Abi Layla, telah berkata Ali (as): Aku berada di sisi Nabi (sawas) di dalam rumah Ummu Salamah…sehinggalah kepada sabda Nabi (awas): Kemudian Rasulullah (sawas) berpaling kepada kami lalu berkata dengan suara yang nyaring: Berwaspadalah! apabila hilang yang kelima daripada anak ketujuhku. Lalu Ali (as) berkata: Aku bertanya: Wahai Rasulullah, maka bagaimanakah berlakunya ghaybah ini? Lalu menjawab: Berdiam diri sehinggalah Allah mengizinkan dia keluar. (Mu’jam Ahadith Al Imam Al Mahdi as, jilid 1, ms 296)
 

Bantahan 1: Perbezaan Matan pada hadis yang berasal dari sumber Primer
 
Sumber pertama hadis ini adalah dari kitab Kifayatul Athar oleh Al Khazzaz dan tiada kitab yang lebih tua menyebutkan hadis ini selain dari kitab yang telah disebutkan. Disebutkan dalam matan sumber primer perkataan yang digunakan adalah  أصبت bukan  الصمت yang membawa maksud diam.
 
Jika kita melihat nota kaki di kitab tersebut, Muhaqqiq menyebutkan dua perkara tentang Asbit, yang pertama disebut Alsabr yang membawa maksud Sabar. Dan satu lagi disebut "Yasir" yang bermaksud ia akan terjadi. Tiada sebutan dari sumber primer tentang diam.
 
Link pertama dari Shia library hawzaonline:
 
silence3
 
 
Link kedua dari Shia library yasoob:
 
silence2
 
 
Link ketiga dari Shia library shiaonline library:
 
silence1
 
 
Kitab Bihar Al Anwar juga menyebutkan perkara yang serupa:
 
Bihar1
Jadi dapatlah disimpulkan bahawa mutawatirnya hadis-hadis ini bukan dengan matan "diam" / "silence"
 

Bantahan 2: Kesamaran Perkataan Ghaibah
 
Kepercayaan kumpulan peragu adalah keghaiban Ahmed Alhasan adalah keghaiban total tanpa ada lagi sebarang  perhubungan antara beliau dan Ansar. Namun ini jelas rapuh atas sebab-sebab berikut:
 
1. Tiada dalil yang menyebutkan keghaiban sedemikian rupa. Jika ada pihak BB boleh berikan di sini. Seperti yang kita tahu, Imam Muhammad Almahdi sendiri bertemu dan mempunyai perhubungan dengan Shiahnya semasa keghaiban tanpa mengira Keghaiban kecil atau besar. Bagi mengukuhkan hujah, sila rujuk hadis berikut:
 
Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. (10:47)
 
Jabir meriwayatkan dari Abu Jaafar AS: Jabir berkata: Aku bertanya kepada beliau tentang ayat ini: {Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang Rasul (yang diutuskan kepadanya); setelah datang Rasul masing-masing (menerangkan apa yang mesti diterangkan) maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya. (10:47)} Beliau AS menjawab: "Maksud batinnya ialah di setiap abad untuk umat ini akan ada seorang Rasul dari keluarga Muhamad yang akan keluar kepada mereka pada abad itu, dan mereka adalah yang terpilih dan mereka juga adalah utusan.." Tafsir al Ayashi, Jilid 2, halaman 123, hadis 23. Al Majlisi juga meriwayatkan dalam kitab Bihar Al Anwar
 
Ini menunjukkan Imam Al Mahdi sendiri yang berada dalam keghaiban masih dan tetap berhubung dengan Shiahnya. Maka apa yang menghalang Ahmad Alhasan berhubung dengan Ansar Imam Al Mahdi? Sudah tentu tiada. malah sangat perlu bagi beliau sentiasa berhubungan dengan Ansar, kerana tugas utama beliau adalah mempersiapkan Ansar. Inilah tujuan utama Al Yamani diutuskan.
 

Bantahan 3: Siapa Akan Menyeru Apabila Sufyani Keluar?
 
Umum mengetahui bahawa tiada siapa yang tahu secara terperinci dan tepat, siapa figur-figur akhir zaman seperti Sufyani dan Khurasani. Hanya Allah dan para manusia lantikanNya sahaja yang mengetahui perkara ini.
 
Dan tidak diutuskan Al Yamani melainkan untuk menentan Sufyani, yang keduanya diibaratkan seperti dua ekor kuda yang saling berlumba:
 
“..يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان،.."
 
Sheikh Ali Korani meriwayatkan dalam kitabnya hadis berikut: “…Al Sufyani dan Al Mahdi akan keluar seperti dua ekor kuda lumba, Al Sufyani akan mendahului dan begitu juga Al Mahdi. [Mujam Ahadeeth AlImam AlMahdi halaman 424;Hadis 943, Na’im Ibnu Hammad]
 
عن ابي عبد الله ع قال اليماني السفياني كفرسي رهان
 
Diriwayatkan daripada Ali bin Ahmad, dia berkata ianya telah dikatakan oleh Ubaydullah bin Musa, daripada Ibrahim bin Hashim, daripada Muhammad bin Abi Amir, daripada Hisham bin Salim, daripada Abi Abdillah, telah berkata: “Al Yamani dan Al Sufyani akan menjadi seperti dua kuda yang saling berlumba.” [Ghaybat Al Nu’mani, ms 305]
 
Kemunculan Sufyani pula begitu penting sehingga ia menjadi tanda peringatan untuk bergerak membantu Al Qaim/ Al Yamani.
 
محمد بن يعقوب، عن على بن إبراهيم، عن أبيه، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول
 
إذا كان رجب فاقبلوا على اسم الله، وإن أحببتم أن تتأخروا إلى شعبان فلا ضير، وإن أحببتم أن تصوموا في أهاليكم فلعل ذلك يكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفياني علامة
 
Abu Abdullah AS: "Apabila tiba bulan Rajab, datang membantu Allah. Tiada masalah jika anda ingin melengahkannya sehingga bulan Sha’ban. Dan lebih baik untuk anda jika anda berhasrat untuk berpuasa Ramadan bersama keluarga anda. Jika anda perlukan tanda, maka mencukupilah dengan mengingatkan diri anda dengan kebangkitan Sufyani.” (al-Kafi)
 
Melihat kepada hadis-hadis ini, bukankah perkara ini hanya akan tercapai jika Imam AS berhubungan dengan Ansarnya? Bagaimana Imam mahu mengumumkan Sufyani dan seruan menentangnya jika beliau terputus terus? Untuk lebih jelas, sila rujuk ahadis berikut:
 
حديث حذلم أبن بشير مع الإمام زين العابدين (ع) عن المهدي (ع) فقال الإمام (ع) – ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان فإذا ظهر السفياني أختفى المهدي (ع) ثم يخرج بعد ذلك
المصدر : غيبة الطوسي ص294 / بحار الانوار ج52 ص291 / الحوائج والجوائح للراوندي ص1149 / معجم أحاديث المهدي (ع) ج1 ص50 / منتخب الأنوار المضيئة ص50 .
روى حذلم بن بشير قال: قلت لعلي بن الحسين: صف لي خروج المهدي وعرفني دلائله وعلاماته فقال: يكون قبل خروجه خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق ثم يكون خروج شعيب بن صالح من سمرقند ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس، وهو من ولد عتبة بن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك.ـ *معجم احاديث الامام المهديج3 –ص 176- بحار الانوار ج53-ص 213
 
Ali bin Al Hussain AS diminta menceritakan kemunculan Mahdi, perincian dan tandanya, beliau AS bersabda: "Sebelum kemunculannya adalah kemunculan seorang lelaki, namanya ialah Auf al Silmy di bumi Al Jazira(Iraq), tempat tinggalnya di Tikrit dan pembunuhannya adalah di masjid Damsyik, kemudian adalah kemunculan Shuaib Ibn Saleh dari Samarqand, dan kemudian Sufyani yang terlaknat akan muncul dari Wadi Al Yabis dan beliau adalah anak kepada Utbah Bin Abu Sufyan, apabila Sufyani muncul, Mahdi akan akan menghilang dan akan muncul selepas itu." Bihar al Anwar.
 
Hadis di atas menunjukkan ketika Sufyani muncul, Mahdi sudah pun ada, dan menghilang. Sudah tentu kerana beliaulah yang akan melaungkan seruan berkumpul untuk memerangi Sufyani. Mana mungkin ini bisa terjadi jika beliau tidak berhubungan dengan para Ansar atau wakilnya? Ini dikuatkan dengan ahadis berikut:
 
 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:السفياني  لابد منه ، ولا يخرج إلا في رجب ، فقال له رجل: يا أبا عبد الله إذا خرج فما حالنا ؟قال: إذا كان ذلك فإلينا
 
Daripada Khilad al Saig dari Abu Abdullah(as): "Al Sufyani adalah tidak dapat dielakkan, dan dia tidak akan muncul kecuali dalam bulan Rajab." Seorang lelaki bertanya kepadanya: Ya Aba Abdillah, jika beliau muncul, bagaimana keadaan kami?" Dia menjawab: "Datanglah kepada kami." Bihar al Anwar, jil 52, hal. 135
 
ٌا سدٌر، ألزم بٌتك وكن اًا ) : حلس من أحلاسه u عن  سدٌر، قال :قال أبو عبد الله
 واسكن ما سكن اللٌل والنهار، فإذا بلغك أن السفٌانً قد خرج فارحل إلٌنا ولو على
 )رجلك.
 
Imam al Sadiq(as): "Wahai Sudair, tetaplah di rumah mu dan jadilah seperti  dari kalangan ahlas dan tetaplah di dalamnya, siang dan malam. Dan jika seseorang mengisytiharkan bahawa Sufyani telah muncul, maka bergeraklah kepada KAMI walaupun dengan berjalan kaki." Bihar al Anwar, JIl. 52, hal 303
 
 ٌقول( :إذا خرج السفٌانً ٌبعث u وعن  ٌونس بن أبً ٌعفور، قال :سمعت أبا عبد الله
.( شاًا ٌج إلٌنا اًا ش إلٌكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول ٌ
 
Imam al Sadiq(as): "Apabila Sufyani muncul, dia akan menghantar tentera kepada kami dan kepada kamu. Jika itu terjadi, datanglah kepada kami dengan setiap sa'ab atau thalul." Bihar al Anwar, JIl. 52, hal 261;
 
 فأتاه كتاب أبً مسلم فقال :لٌس u عن  الفضل الكاتب، قال( :كنت عند أبً عبد الله
 لكتابك جواب اخرج عنا – إلى أن قال – إن الله لا ٌعجل لعجلة العباد، ولإزالة جبل عن
 موضعه أهون من إزالة ملك لم ٌنقض أجله – إلى أن قال – قلت :فما العلامة فٌما بٌننا
 وبٌنك جعلت فداك ؟ قال :لا تبرح الأرض ٌا فضٌل حتى ٌخرج السفٌانً، فإذا خرج
السفٌانً.(  فأجٌبوا إلٌنا – ٌقولها اًا )ثلاث – وهو من المحتوم
 
Abu Abdullah AS: “Wahai Fudhail, janganlah kamu bergerak di bumi ini sehingga Sufyani keluar, jika Sufyani keluar, JAWABLAH KAMI, JAWABLAH KAMI, JAWABLAH KAMI, ia tidak dapat dielakkan.” Wasail Al Shia, Jilid 15, halaman 52
 
“Kami” adalah merujuk kepada Ahlulbait AS yang muncul sebelum Imam Al Mahdi, yakni Ahmed Alhasan. Jelas di sini wujud perhubungan antara beliau dan Ansar malah sebelum kemunculan Sufyani lagi, sekaligus membuktikan perhubungan ini penting agar Ansar dapat menyahut seruan Al Yamani untuk memerangi Sufyani.
 
Wahai para peragu sekalian, bagaimana pada hemat kalian, Ahmed Alhasan dapat mengisytiharkan siapa Sufyani dan menyeru menentangnya jika beliau terputus hubungan terus seperti yang difahami oleh akal kalian?
 
Jika kalian mengatakan beliau akan menyeru melalui orang yang tidak dikenali, ini bercanggahan dengan teks yang mengajarkan nas sebagai satu cara mengenal Hujjah atau wakil hujjah. Sesiapa yang mewakili beliau sudah pasti disebutkan bagi mengelakkan kekeliruan. Ini kerap disebutkan oleh Sayed Ahmed AS apabila beliau memberikan contoh seorang pemilik syarikat pasti akan melantik pengarahnya dalam keadaan ia diketahui oleh pekerjanya agar tidak terjadi kekeliruan. Mana mungkin beliau melakukan perkara sebaliknya sekarang?
 

Bantahan 4: Mengambil Ilmu dan Hukum Sebelum Kebangkitan Al Qaim
 
Kita sering menggunakan hadis berikut bagi membuktikan kewujudan Al Qaim kedua:
 
افي: ج 1 ص 371 ح 3 – علي بن محمد رفعه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك متى الفرج ؟ فقال: – (القائم إمام ابن إمام، يأخذون منه حلالهم وحرامهم قبل قيامه، قلت: أصلحك الله إذا فقد الناس الامام عمن يأخذون ؟ قال: إذا كان ذلك فأحب من كنت تحب وانتظر الفرج فما أسرع ما يأتيك
 
Abu Basir bertanya kepada Abu Abdullah a.s: "Bilakah Faraj?" Beliau bersabda: "Al Qaim adalah Imam anak kepada Imam. Mereka mengambil halal dan haram darinya sebelum kebangkitan beliau." Aku bertanya: "Semoga Allah memperkukuh keadaan mu, bagaimana jika manusia tidak menjumpai Imamnya, dari siapa harus mengambilnya?" Beliau menjawab: "Jika berlaku sebegitu, cintailah orang yang telah kamu cintai dan tunggulah faraj, pantasnya akan sampai kepada kamu." Mu'jam Ahadis Imam Mahdi Jilid 3, Halaman 417
 
Jelas dari hadis di atas, ada beberapa hujah yang menolak doktrin keghaiban total Sayed Ahmed Alhasan seperti yang dipercayai golongan peragu.
 
1. Manusia akan terus mengambil hukum dari Al Qaim sehinggalah kebangkitannya. Tidak disebutkan dalam hadis di atas, pengambilan ini akan terhenti akibat kehilangan beliau. Sudah tentu matan muhkam di atas tidak dapat dipakai jika proses ini terhenti.
 
2. Bahagian seterusnya agak menarik, saya pasti ia mutashabih, tetapi kita ambil yang muhkamnya, yakni, jika imam tiada, cintailah orang yang telah kamu cintai.
 
Berikut adalah kata-kata Sayed Ahmed AS tentang Nazim Uqaili.
 
Kenyataan Ifhaam pada tahun 2005:
 
"Saya memohon kepada Allah agar Sheikh Nazim AlUqaily, seorang alim yang disayangi dan seorang PELINDUNG YANG MENASIHATI untuk keluarga Muhammad telah berjaya dalam respons untuk menunjukkan kebenaran dengan berpandukan kepada Kitab Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan Ahlulbaitnya yang suci." Ahmad AlHassan Rabiul Awal 1426 Hijrah (2005)
 
Tiada kutukan atau kritikan yang timbul kepada beliau sehinggalah persembunyian Imam pada tahun 2008. Maka oleh itu hendaklah kita cintai apa yang telah dicintai, dan jangan bertindak mendahului Imam.
 

Bantahan 5: Kenali Pemilik FB Melalui Ilmunya
 
Bila berdakwah kepada non Ansar, sungguh lincah mulut para munafik ini dengan menyuruh mereka membaca ilmu-ilmu Imam. Namun malang, peraturan yang sama tidak dapat mereka gunakan apabila menilai ilmu yang datang daro page tersebut.
 
Yang paling terkesan adalah penerangan tentang umur Nuh AS serta beberapa bukti saintifik yang lain. Ilmu-ilmu ini tidak dapat ditiru, adakah ada para ulama atau ilmuan yang memberi penerangan seperti mana Sayed Ahmed Alhasan? Kenalilah berdasarkan ilmunya
 
 فسأله بعضهم فقال له: يا بن رسول الله بأي شئ تصح الإمامة لمدعيها؟ قال بالنص والدليل، قال له: فدلالة الامام فيما هي؟ قال في العلم واستجابة الدعوة
 
Ketikamana salah seorang dari mereka bertanya: (Wahai anak Rasulullah , dengan apakah dibenarkan Imamah bagi orang yang mendakwanya? (as) menjawab: Dengan nas dan pembuktian. Bertanya pula kepadanya: apakah pembuktian Imam itu? (as) Menjawab: pada ilmu dan menjawab dakwah). [‘Uyoon Akhbar Al Ridha (as), jilid 2, ms 216]
 
Jika ilmu ini bukan dari maksumin, maka cabarannya adalah silalah bantah ilmu-ilmu ini. Silakan.
 

Bantahan 6: Al Qaim akan berhubungan melalui Internet dengan pengikutnya
 
Dalam pengkajian saya, saya telah berjumpa dengan beberapa hadis yang menarik. Saya tidak menjadikannya sebagai hujah utama, dan tidak pula saya mahu menafsirkannya mengikut selera saya. Para pembaca boleh nilai sendiri samada hadis dibawah ini adalah satu bentuk magic atau dapat dicapai melalui teknologi
 
 
في منتخب الأثر[ص483.] عن أبي الربيع الشامي، قال: سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: إن قائمنا إذا قام مد الله لشيعتنا في أسماعهم وأبصارهم حتى لا يرون بينهم وبين القائم بريد يكلمهم فيسمعون وينظرون إليه وهو في مكانه. وروى الصافي أيضاً
 
Abu Abdullah AS: “Apabila Qaim kami bangkit, Allah akan panjangkan untuk Shiah kami pendengaran dan penglihatan antara mereka dan Al Qaim, apabila beliau ingin bercakap, maka mereka akan mendengar dan melihat beliau, sementara beliau kekal berada di tempatnya." Muntakhab AlAthar p.483 Bihar Al Anwar v.52 hal.336
 
Tidak dapat tidak, hal ini hanya boleh terjadi setiap masa melalui medium teknologi yang sudah masyur di zaman kita, sedangkan mukjizat tidak terjadi setiap masa.
 

 
Dengan hujah-hujah ini, saya meyakini dan bersaksi bahawa Sayed Ahmed AS sentiasa berhubung dengan Ansarnya dalam urusan seruan kepada Imam Al Mahdi AS, malah wajib bagi beliau berbuat demikian, dan tiada jalan untuk mencapai misi tersebut melainkan dengan berbuat demikian,
 
Saya ada satu cabaran terakhir, silalah palsukan suara Sayed Ahmed AS. Ya, buatkan satu rakaman palsu, kerana kalian mendakwa suara beliau boleh dipalsukan. Saya tidak menafikannya, tetapi saya yakin, lenggok dan tona suara sukar ditiru. Silakan.