Bantahan Muhammad (s) Tidak Tulis Wasiat : Penulisan Wasiat Adalah Syariat Agama Illahi

The-Quran-and-the-Bible-together

Amat malang sekali apabila kaum Muslimin hari ini, tanpa mengira latar belakang ideologi dan mazhab, menolak hakikat bahawa Nabi Muhammad (saw) menulis wasiat di saat akhir sebelum kewafatan baginda, walaupun telah diberikan bukti yang tidak dapat ditolak malah dibantah dengan dalil, sehingga ke hari ini.


 

Kami, Ansar Imam Al Mahdi berasa kasihan dengan situasi ini, lantas terhasil-lah tulisan ini, dengan harapan dapat membuka sisi baru pemikiran mereka yang tertutup.


 

Saudara Muslimin sekalian, ketahuilah bahawa kitab-kitab samawi sebelum Quran, semuanya merekodkan para Nabi (as) menuliskan wasiat apabila datang kehadiran maut, dengan kehendak Allah, berikut kami kongsikan beberapa petikan.


 

Kitab Ulangan(Deutoronomy) Bab 31:


 

14 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa, “ Engkau tidak akan hidup lama Panggillah Yosua dan bawalah dia ke Khemah-Ku, supaya Aku dapat memberikan petunjuk kepadanya. ” Musa dan Yosua masuk ke dalam Khemah TUHAN, 15 dan TUHAN menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dekat pintu Khemah TUHAN.


 

Kitab Ulangan (Deutoronomy) Bab 33: 1


 

Sebelum meninggal, Musa, hamba Allah itu, memberkati umat Israel dengan kata-kata ini:2 TUHAN datang dari Gunung Sinai; Dia terbit seperti matahari di atas Edom, dan dari Gunung Paran Dia menyinari umat-Nya. Beribu-ribu malaikat menyertai Dia; pada tangan kanan-Nya ada api yang bernyala-nyala. 3 TUHAN mengasihi umat-Nya; Dia melindungi semua orang yang menjadi milik-Nya. Itulah sebabnya kita sujud di hadapan-Nya, dan mentaati perintah-Nya.


 

Kitab 1 Raja-raja, Bab 1


 

33 Raja Daud bertitah kepada mereka, “ Bawalah Salomo, putera beta, ke mata air di Gihon. Biarlah dia menunggangi baghal beta dan bawalah bersama-sama kamu para pegawai istana. 34 Di sana hendaklah Zadok dan Natan melantik Salomo menjadi raja Israel. Selepas itu tiuplah trompet dan bersoraklah, ‘ Daulat Tuanku Raja Salomo! ’ 35 Iringilah dia kembali ke sini supaya dia menduduki takhta beta. Dia akan menggantikan beta sebagai raja kerana dialah yang telah beta pilih untuk menjadi penguasa di Israel dan Yehuda. ” 36 “ Baik, tuanku, ” jawab Benaya. “ Semoga perkara ini disahkan TUHAN, Allah tuanku. 37 Sebagaimana TUHAN telah menyertai tuanku, semoga Dia juga menyertai Salomo dan menjadikan kerajaannya lebih makmur daripada kerajaan tuanku. ”


 

Kitab 1 Raja-raja, Bab 2


 

1 Apabila Raja Daud sudah hampir mangkat, baginda memanggil Raja Salomo, putera baginda, dan memberikan pesannya yang terakhir. 2 Raja Daud bertitah, “ Masa kemangkatan beta sudah sampai. Hendaklah engkau yakin dan berani. 3 Lakukanlah apa yang diperintahkan TUHAN, Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum dan perintah-Nya yang tertulis di dalam Taurat Musa, supaya ke mana sahaja engkau pergi, engkau akan berjaya dalam segala usahamu. 4 Jika engkau taat kepada TUHAN, Dia akan menepati janji yang dibuat-Nya ketika Dia memberitahu beta bahawa keturunan beta akan memerintah Israel, selama mereka benar-benar mentaati semua perintah-Nya dan setia terhadap-Nya dengan segenap hati dan jiwa mereka


 

Lihatlah bagaimana di dalam kitab-kitab samawi sendiri menceritakan betapa para Nabi yang lepas memandang berat penulisan wasiat di saat kematian mereka, dan kepada mereka yang mungkin akan cuba meragui kesahihan ayat-ayat dari kitab Samawi di atas, jangan risau, ia memang jelas disokong oleh Quran.


 

"Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam". (2:132)


 

Dan yang paling utama..


 

"Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, jika ia meninggalkan kebaikan, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf, [ini adalah] kewajiban atas orang-orang yang bertakwa." (Al Baqarah: 180)


 

Para Nabi yang lepas semuanya berwasiat apabila datang tanda maut, namun bagaimana kalian menganggap Muhammad SAW, penghulu para Nabi tidak berbuat demikian? Semoga dapat difikirkan

Risalah Petunjuk

Muat turun PDF atau EPUB
 

 

 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasihani
 
 
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam
 
 
 
Solawat Allah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan Mahdi
 
 
 
Semoga kamu melihat Allah dalam segala hal, dengan segala hal, setelah segala hal dan sebelum segala hal, agar kamu menyedari Allah dan agar hijab terangkat dari penglihatan kamu, agar kamu dapat melihat segala hal dengan Allah. Oleh itu, bukti tidak menjadi petunjuk kamu ke arah Allah SWT, sebaliknya Allah SWT lah yang menunjuk ke arah bukti.
 
 
 
Imam AlHussain (AS) berkata, ("Wahai Tuhan ku, kembalinya aku kepada bukti mewajibkan kejauhanku dari Mu, oleh itu, bawalah aku kepada Mu dengan rahmat yang membolehkan aku menggapai Mu. Bagaimana Engkau boleh dibuktikan dengan sesuatu yang di dalam kewujudannya tidak ada Engkau? Adakah sebarang perkara zahir selain Engkau yang memiliki sesuatu yang Engkau tiada, sehinggakan hanya bukti-bukti ini yang dapat menjadikan Engkau zahir? Sejak bilakah Kau tiada sehingga memerlukan bukti untuk membuktikan Mu? Dan sejak bilakah Kau jauh sehingga Engkau perlu dicapai oleh bukti? Butalah mata manusia yang tidak melihat Mu sebagai Wali. Rugilah niaga seorang hamba yang tidak diberikan saham cinta Mu…) [Bihar Al-Anwar Vol. 95 halaman 225.]
 
 
 
Basuhlah kotoran dari mata dan telinga kamu agar kamu melihat dan mendengar Allah, ketika Dia berbicara dengan kamu walaupun melalui sebuah batu..
 
 
 
Janganlah berlindung pada golongan yang jahil, yang menggelarkan diri mereka ulama, kerana mereka akan memenuhi telanga dan mata kamu dengan kotoran, dan menarik kalian ke dalam dunia materialis yang sementara dan segala perhiasannya.
 
 
 
Janganlah kamu mendengar kata-kata mereka, kerana mereka tidak dapat melihat tangan mereka sendiri, dan dunia sementara ini adalah batasan pengetahuan mereka.
 
 
 
Janganlah kamu berlindung bersama mereka kerana mereka tidak beriman dengan visi, sedangkan visi adalah jalan ke arah Kerajaan Langit.
 
 
 
Lihatlah ke arah Kerajaan Langit, dan dengarkan Kerajaan Langit, dan percayalah pada Kerajaan Langit, kerana ia adalah kebenaran yang mana dipercayai oleh para Nabi dan Wasi, manakala ia adalah apa yang ditolak oleh para Ulama sesat yang menentang para Nabi dan Wasi setiap masa.
 
 
 
 
 
Dan lihatlah mereka, di akhir zaman, melebihkan Amerika dan demokrasi serta pilihanraya, lalu mengabaikan Allah, ﴾Mereka  itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya (sebagaimana yang ditetapkanNya); sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.﴿ [Surat Al-Hajj 22:74.]
 
 
 
Mereka mengabaikan Allah, ketuananNya dan pilihan khalifahNya. Oleh itu, mereka menjadi imej Dajjal Besar, Amerika, seperti mana para Nabi dan Wasi adalah imej Allah SWT.
 
 
 
Bacalah Quran, renungkannya,  bacalah kisah-kisah para Nabi dan Wasi, para Khalifah Allah di bumiNya, dan umat-umat terdahulu yang menolak mereka, serta para pemimpin umat tersebut dari kalangan ulama sesat, kemudian kembali kepada diri kamu dan lihatlah samada, adakah orang-orang yang benar telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan para Nabi dan Wasi? Dan adakah musuh-musuh dari kalangan ulama sesat juga telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan musuh-musuh para Nabi dan Wasi yang lepas?
 
 
 
Demi Allah, aku tidak mengatakan sesuatu pun kecuali apa yang dikatakan oleh bapa-bapa ku, mereka yang mengkhabarkan kepada manusia untuk membantu ku dan menyebutku di dalam wasiat mereka; Nuh, Ibrahim, Ismail, Muhammad, Ali, AlHasan, AlHusain dan para Imam (AS):
 
 
 
Dan beliau menjadikan kalimah itu tetap kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali﴿[Surat Az-Zukhruf  43:28.]
 
 
 
Sementara para ulama sesat tidak berbicara melainkan apa yang dibicarakan oleh Namrud, Firaun, Abu Sufyan dan Al Walid, laknat Allah atas mereka semua.
 
 
 
Mereka berkata, ﴾Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?.”﴿[Surat Ash-Shuara  26:27.]
 
 
 
Mereka berkata ﴾“(ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajar, ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!i”﴿ Surat Al-Muddathir 74:24-25.
 
 
 
Dan Mereka berkata ﴾“Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh..”﴿ [Surat Al-Qamar 54:25.]
 
 
 
Dan, ﴾bahkan mereka menuduh dengan berkata: "Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Kalaulah ia sebenarnya seorang Rasul) maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu”﴿ [Surat Al-Anbiya  21:5.]
 
 
 
Mereka berkata … mereka berkata … … …
 
 
 
Dan (orang-orang musyrik) yang tidak berilmu pengetahuan, berkata: "Alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami atau datang kepada kami sesuatu keterangan (mukjizat)?" Demikian pula orang-orang (kafir) yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka; hati mereka (sekaliannya) adalah bersamaan (degil dan kufur). Sesungguhnya Kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan (yang menjadi dalil dan bukti) kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.﴿ [Surat Al-Baqara 2:118.]
 
 
 
Aku datang untuk bersaksi akan kebenaran dan mengatakan yang benar. Ia adalah sebab aku dilahirkan dan atas sebab ini aku akan mati, insyaAllah.
 
 
 
Berkenaan kamu, jika kamu ingin bersaksi untuk kebenaran, maka bersaksilah. Namun jika kamu mendapati ia pahit dan sangat, maka pujilah Allah kerana kebenaran itu  berat dan pahit, sementara kebatilan itu ringan dan manis.
 
 
 
 bahawa seruan kamu adalah seruan setiap Nabi dan Wasi (AS), maka beramallah dan jadilah saksi ke atas manusia, seperti mana utusan itu adalah saksi ke atas kamu. Dan Allah, utusanNya, para Nabi dan Wasi akan menjadi bukti ke atas kamu. Dan Allah, utusanNya, para Nabi dan Wasi (AS) serta orang-orang beriman akan melihat amal-amal anda.  Bersabarlah, dan berpegang kuatlah pada agama kamu serta bersatulah antara satu sama lain. Berdebatlah dengan Ahli Kitab melalui kitab mereka sendiri, Ajli Injil melalui Injil mereka, kerana perjuangan anda disebutkan di dalam Injil mereka secara terperinci, bukan secara am.
 
 
 
 
 
Di dalam Gospel John Bab 16
 
 
 
Isa (AS) berkata, [5Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus Aku, tetapi tidak seorang pun daripada kamu bertanya, ‘Ke mana Guru mahu pergi?’6Sekarang kamu sedih, kerana Aku sudah memberitahu kamu hal ini. 7Tetapi apa yang Aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik Aku pergi. Jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepada kamu. 8Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah, semuanya salah. 9Pendapat mereka tentang dosa salah, kerana mereka tidak percaya kepada-Ku.10Pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah, kerana Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Aku lagi.11Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah, kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. 12Banyak lagi yang hendak Aku katakan kepada kamu, tetapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. 13Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengar-Nya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku. ]
 
 
 
Di sini, Isa (AS) menjanjikan kedatangan ku di dalam Gospel yang diiktiraf mereka.
 
 
 
 
 
Di dalam Gospel Matthew Bab 24
 
 
 
Isa (AS) bersabda, [44Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia, kerana Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka.” 45“Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. 46Alangkah bahagianya hamba itu, jika dia didapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali.47Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu.]
 
 
 
Aku percaya bahawa teks ini tidak memerlukan sebarang usaha untuk difahami dan untuk mengenali utusan Imam Al Mahdi dan Isa (AS). Dan ada banyak lagi.
 
 
 
Tunjukkanlah mereka untuk membaca visi John, kerana ia mengandungi perincian terperinci untuk seruan ini dan menjelaskan kepada mereka jika mereka mencari kebenaran dan dokongan kepada Isa (AS)
 
 
 
Dan berikut adalah beberapa teks dari visi John The Divine yang menjelaskan kebenaran dan orang yang benar.
 
 
 
 
 
Kitab Revelation John Bab 4
 
 
 
[1Sesudah itu aku nampak suatu penglihatan lagi. Aku melihat sebuah pintu terbuka di syurga. Suara seperti bunyi trompet, yang pernah bercakap kepadaku berkata, “Marilah naik ke sini. Aku akan menunjukkan apa yang harus berlaku selepas ini.” 2Dengan segera Roh Allah menguasai aku. Aku melihat sebuah takhta di syurga dan seseorang duduk di atas takhta itu. 3Mukanya bersinar seperti batu jasper dan batu sardis. Takhta itu dikelilingi oleh pelangi yang bersinar seperti zamrud. 4Di lingkaran yang mengelilingi takhta itu terdapat dua puluh empat buah takhta lain. Di situ duduk dua puluh empat orang pemimpin yang berpakaian putih dan memakai mahkota emas. 5Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. ]
 
 
 
 
 
 
 
Bab 5
 
 
 
[1Aku melihat sebuah gulungan naskhah di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan naskhah itu penuh dengan tulisan pada kedua-dua belah sisinya dan dimeterai dengan tujuh buah meterai. 2Lalu aku melihat satu malaikat perkasa bertanya dengan suara yang lantang, “Siapakah yang layak memecahkan meterai-meterai ini serta membuka gulungan naskhah ini?”3Tetapi tidak seorang pun di syurga, atau di bumi, ataupun di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 4Aku menangis tersedu-sedu, kerana tidak seorang pun layak membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 5Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, “Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.”
 
 
 
 
 
6Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia. 7Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta. 8Sementara Anak Domba itu berbuat demikian, empat makhluk itu dan dua puluh empat orang pemimpin itu bersujud di hadapan Anak Domba. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah mangkuk emas berisi kemenyan, iaitu doa-doa umat Allah.9Mereka menyanyikan sebuah lagu baru, “Engkau layak mengambil gulungan naskhah itu dan memecahkan meterai-meterainya, kerana Engkau telah dibunuh dan dengan kematian-Mu, manusia daripada semua suku, bahasa, negara, dan bangsa telah Engkau beli untuk Allah. 10Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Allah kita, dan memerintah di dunia.”
 
 
 
 
 
11Lalu aku melihat lagi. Aku mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta bilangannya! Mereka berdiri mengelilingi takhta, keempat-empat makhluk, dan para pemimpin itu. 12Mereka menyanyi dengan suara yang lantang, “Anak Domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian.”
 
 
 
 
 
13Lalu aku mendengar semua makhluk di syurga, di bumi, di bawah bumi, dan semua makhluk di dalam laut – pendeknya semua makhluk di alam semesta ini – menyanyi, “Kepada Dia yang duduk di atas takhta, dan kepada Anak Domba itu, kami persembahkan pujian dan penghormatan, kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya!”
 
 
 
 
 
14Keempat-empat makhluk itu menjawab, “Amin!” Para pemimpin itu pun bersujud serta menyembah Allah dan Anak Domba itu.
 
 
 
 
 
 
 
Bab 14
 
 
 
[1Kemudian aku melihat dan nampak Anak Domba berdiri di atas Bukit Sion. Bersama-sama-Nya berdiri 144,000 orang yang pada dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.]
 
 
 
Jadi siapakah orang yang mengumpulkan pengikut bapanya jika bukan Yang Pertama Beriman dari kalangan keturunan Al Mahdi (AS)?!!!
 
 
 
Dan siapakah dua puluh empat orang pemimpin tersebut jika bukan 12 Imam dan 12 Mahdi?!!!
 
 
 
Dan siapakah singa dari suku Yehudah/ Judah dan keturunan Nabi Daud (AS) yang membuka naskah dan membuka tujuh kunci selain dari singa yang bertempur bersama Ali (AS) di Kaibar, Uhud, Hunain dan Badr?!!!
 
 
 
Dan beliau adalah dari suku Judah kerana ibunnya adalah dari Bani Israel, (Narjis) bonda Imam Al Mahdi (AS)
 
 
 
Dan siapakah domba yang disebut sedang berdiri seolah-olah disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata – mereka adalah empat belas maksumin, Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein dan para Imam (AS)– selain dari Mahdi Pertama, Al Yamani yang merupakan utusan Imam Al Mahdi dan Isa (AS)?!!!
 
 
 
 
 
Kitab Revelation John  Bab 17
 
 
 
[ … 12Sepuluh tanduk yang engkau lihat itu melambangkan sepuluh orang raja yang belum mula memerintah. Tetapi mereka akan diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama-sama binatang itu selama sejam.13Sepuluh orang raja itu semuanya mempunyai tujuan yang sama dan mereka menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. 14Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba itu dengan para pengikut-Nya yang setia, yang telah dipanggil dan dipilih oleh-Nya akan mengalahkan mereka. Dialah Tuhan Yang Agung dan Raja Yang Terutama.” … ]
 
 
 
 
 
Bab 18
 
 
 
[1Setelah itu aku melihat satu lagi malaikat turun dari syurga. Dia mempunyai kuasa besar, dan cahaya yang mengelilinginya menerangi seluruh bumi. 2Dia berseru dengan suara lantang, “Babel sudah jatuh! Babel yang agung sudah jatuh! Sekarang syaitan-syaitan dan roh-roh jahat tinggal di Babel. Segala macam burung yang najis dan dibenci orang tinggal di situ. 3Semua bangsa sudah minum wainnya, iaitu perbuatannya yang cabul. Raja-raja dunia melakukan perbuatan cabul dengannya, dan saudagar-saudagar di bumi menjadi kaya oleh nafsunya yang tidak terkendali itu.” 4Kemudian aku mendengar suara lain dari syurga berkata, “Keluarlah, hai umat-Ku! Keluarlah dari Babel! Janganlah berbuat dosa seperti penduduk kota itu; janganlah ikut menanggung hukumannya, 5kerana dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah tidak lupa akan kejahatannya.6Perlakukanlah Babel sebagaimana Babel telah memperlakukan kamu; balaslah Babel dua kali ganda bagi semua perbuatannya. Isilah cawannya dengan minuman yang dua kali lebih keras daripada minuman yang disediakannya untuk kamu. 7Berilah Babel penderitaan dan kesedihan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri, kerana Babel sentiasa berkata kepada dirinya sendiri, ‘Aku ratu yang memerintah! Aku bukan balu, aku tidak akan mengalami kesedihan!’ 8Itulah sebabnya dalam sehari semua malapetaka ini akan menimpanya: penyakit, kesedihan, dan kebuluran. Babel akan dihanguskan oleh api, kerana Tuhan Allah yang menghakiminya itu berkuasa.” 9Raja-raja dunia yang ikut melakukan perbuatan cabul dan lucah dengannya, akan menangisi dan meratapi kota itu apabila mereka melihat asap api yang menghanguskannya.10Mereka berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka berkata, “Alangkah malangnya kota Babel yang agung dan perkasa itu! Dalam satu jam sahaja Babel telah dihukum!” 11Para saudagar di bumi menangis dan berkabung kerananya, oleh sebab tidak seorang pun membeli barang dagangan mereka lagi. 12Tidak seorang pun membeli emas, perak, permata, ataupun mutiara mereka; tidak seorang pun membeli kain linen, kain ungu, kain sutera, dan kain merah tua; tidak seorang pun membeli segala macam kayu yang jarang didapati, pelbagai benda yang dibuat daripada gading, kayu yang mahal, gangsa, besi, dan marmar; 13tidak seorang pun membeli kayu manis, rempah-rempah, setanggi, mur, dan kemenyan; tidak seorang pun membeli wain dan minyak, tepung dan gandum, lembu dan domba, kuda dan pedati, abdi dan tawanan perang sekalipun. 14Para saudagar berkata kepadanya, “Segala yang ingin engkau miliki sudah lenyap, dan semua kekayaan serta keindahanmu sudah hilang. Engkau tidak akan mendapati semua itu lagi!” 15Para saudagar yang menjadi kaya kerana berniaga di kota itu akan berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka akan menangis dan berkabung, 16serta berkata, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Biasanya Babel berpakaian kain linen, kain ungu, dan kain merah tua; biasanya Babel memakai perhiasan emas, permata, dan mutiara!17Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala kekayaannya!” Semua nakhoda, penumpang, dan anak kapal, serta semua orang yang mempunyai mata pencarian di laut, berdiri dari jauh. 18Mereka berteriak apabila melihat asap api yang membakar kota itu. Mereka berseru, “Belum pernah ada kota seperti kota yang agung ini!” 19Mereka menghamburkan abu ke atas kepala sebagai tanda berkabung. Lalu mereka menangis dan berseru, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Di situlah semua orang yang mempunyai kapal-kapal di laut menjadi kaya kerana kekayaan kota itu! Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala-galanya!” 20Bersukacitalah, hai syurga, kerana kemusnahan kota itu! Bersukacitalah, hai umat Allah, rasul-rasul, dan nabi-nabi, kerana Allah telah menghukum Babel bagi apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu! 21Kemudian satu malaikat perkasa mengangkat sebuah batu sebesar batu kisaran yang besar, lalu membuangnya ke dalam laut seraya berkata, “Demikianlah kota Babel yang agung itu akan dihempaskan dengan kuat, dan tidak akan dijumpai lagi. 22Suara penyanyi dan bunyi muzik daripada pemain kecapi, pemain seruling dan trompet tidak akan terdengar lagi di kota Babel! Semua tukangmu yang mahir tidak dapat dijumpai lagi dan bunyi batu kisaran pun tidak akan terdengar lagi! 23Cahaya pelita tidak akan terlihat lagi di Babel dan keriuhan pesta perkahwinan tidak akan terdengar lagi. Saudagar-saudagarmu ialah orang yang terkemuka di seluruh dunia, dan dengan ilmu sihir engkau menipu semua orang di dunia!” 24Babel dihukum kerana darah nabi-nabi dan darah umat Allah didapati di dalam kota itu – singkatnya darah semua orang yang sudah dibunuh di atas bumi.”]
 
 
 
Babel (Babilon) merujuk kepada Iraq, kerana Babilon adalah ibu kota Iraq pada waktu tersebut. Oleh itu, semua pembunuhan dan ujian berlaku di Iraq dan di bumi Iraq.
 
 
 
 
 
Kemusnahan Baghdad telah disebut oleh para Imam (AS) dengan kedatangan panji-panji ke Baghdad dari seluruh dunia dan bersama ujian.
 
 
 
Imam Al Sadiq (AS) berkata tentang Baghdad (“sumpahan Allah dan kemurkaanNya memusnahkan Baghdad dan meninggakan ia seperti binatang yang lemah. Celakalah ia dan mereka yang berada di dalamnya. Semua kecelakaan ini datang dari Panji Kuning dan Panji-panji Barat serta panji-panji yang bergerak padanya dari dekat dan jauh..)
 
 
 
Aku bersumpah demi Allah, Dia akan menghantar ke atasnya seksaan seperti mana Dia menghantar seksaan ke atas umat yang memberontak dari permulaan masa sehingga ke pengakhirannya. Dan Dia akan menghantar seksaan ke atasnya dalam bentuk yang tiada mata yang pernah melihat dan telinga mendengar. Dan “banjir” besar ke atas penduduknya adalah tidak lain melainkan dengan pedang. Maka celakalah mereka yang menjadikan ia sebagai tempat tinggal, kerana penduduknya tinggal kerana kemalangan ia, dan penduduk yang meninggalkannya, adalah atas rahmat Allah.
 
 
 
Aku bersumpah demi Allah, penduduknya sangat terlibat di dalam dunia ini sehingga dikatakan, “Baghdad adalah dunia, rumah dan rumah agamnya adalah syurga. Wanitanya cantik. Lelakinya pula adalah berkelayakan.” Akan dipercayai bahawa Allah tidak mengagihkan rezeki orang mukmin melainkan dengan Baghdad. Di Baghdad akan muncul pembohongan ke atas Allah dan RasulNya (SAW), serta penghakiman selain dari kitabNya, kesaksian palsu, kemabukan, kerosakan, kecurian dan pertumpahan darah sehingga ia melampaui semua di dunia ini. Kemudian Allah akan memusnahkannya dengan ujian dan panji ini, sehingga seseorang akan berlalu di Baghdad dan akan berkata, “Disinilah Baghdad pernah berada.”) [Bihar Al-Anwar Vol. 53 halaman 14.]
 
 
 
 
 
Bab 19
 
 
 
[…7Marilah kita bersukacita dan bergembira! Marilah kita memuji keagungan-Nya, kerana masa perkahwinan Anak Domba sudah tiba dan pengantin perempuan-Nya sudah siap untuk perkahwinan itu.8Pengantin perempuan itu telah diberikan pakaian linen yang bersih dan berkilauan untuk dikenakan.” (Pakaian linen itu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah.) 9Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, “Tuliskan ini: Berbahagialah orang yang telah dijemput ke majlis perkahwinan Anak Domba itu.” Malaikat itu berkata lagi, “Inilah firman yang benar daripada Allah.”.."11Kemudian aku nampak syurga terbuka dan aku melihat seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dia menghakimi dengan adil dan berperang untuk keadilan. 12Mata-Nya menyala seperti api dan Dia memakai banyak mahkota pada kepala-Nya. Pada diri-Nya tertulis satu nama yang hanya diketahui oleh-Nya. 13Jubah yang dipakai-Nya berlumuran darah. Nama-Nya “Firman Allah.” 14Tentera syurga mengikuti Dia dengan menunggang kuda putih dan mengenakan pakaian linen putih yang bersih. 15Dari mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu Dia akan mengalahkan bangsa-bangsa…]
 
 
 
 
 
 
 
Mereka yang dijemput menghadiri majlis bankuet anak domba adalah pendokong Mahdi Pertama, Al Yamani. Dan orang yang menunggang kuda putih dalam visi ini adalah Mahdi Pertama, Al Yamani
 
 
 
Bab 21
 
 
 
[ … Tuliskanlah ini, kerana kata-kata ini benar dan dapat dipercayai.” 6 Dia berkata, “Sudah selesai! Akulah yang pertama dan yang terakhir, Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Orang yang dahaga akan Aku berikan air minum dengan percuma dari sumber air yang memberikan hidup.7Sesiapa yang menang akan menerima hak ini daripada-Ku: Aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak-Ku.  … ]
 
 
 
Alpha dan Omega, yang pertama dan terakhir adalah Imam Al-Mahdi (AS), dan sesiapa yang menang adalah singa yang sama, yang menang di awal visi, dan beliau adalah Mahdi Pertama dan Al Yamani.
 
 
 
Perkara ini akan berpanjangan jika kita ingin mengeluarkan teks-teks kerana ia terlalu banyak, dan tiada siapa yang menafikan mereka, mengubah mereka dan menafikan ku kecuali manusia sesat dan pelajar kesesatan (laknat Allah atas mereka)
 
 
 
Taatilah Allah dan bergerak menujuNya. Lihatlah Kerajaan Langit, dengarkan Kerajaan Langit. Cucilah kotoran dan sucikanlah diri serta dengarkan Allah, kerana Dia berbicara dengan manusia melalui segalanya, namun manusia tidak mendengar: {dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak..) [Surah Al Aaraf 7:179)
 
 
 
 
 
Bersaksilah apa yang kamu dengarkan dan lihat di Kerajaan Langit. Kenalkan manusia kepada kebenaran dan serulah manusia kepada kebenaran, serta serulah semua orang ke majlis bankuet yang diturunkan dari syurga. Mungkin orang yang menunjuk-nunjuk dengan solat dan doa  yang lama tidak akan datang ke bankuet ini, sebaliknya, penzina, peminum arak dan pendosa akan menghadirinya dan bertaubat pada Allah. Inilah sebab aku diutuskan, untuk membetulkan perkara ini. Beruntunglah jika mereka bertaubat, datang ke majlis makan anak domba. Beruntunglah mereka yang tidak melampaui ku.
 
 
 
 
 
Gospel Matthew Bab 22
 
 
 
[1Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. 2Dia berkata, “Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. 3Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang.4Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, ‘Beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan; lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih, dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan!’ 5Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing: Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, 6sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. 7Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka.8Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, ‘Majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. 9Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui, ke majlis perkahwinan ini.’ 10Demikianlah hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik mahupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. 11Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya, dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. 12Raja bertitah kepadanya, ‘Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta. Engkau tidak patut berada di sini.’ Orang itu tidak berkata sepatah pun. 13Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, ‘Ikat kaki dan tangan orang ini, dan buang dia ke luar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita.’ ” 14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, “Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih. ]
 
 
 
Ramai Kristian menantikan kembalinya Isa (AS) di hari ini, mereka tahu bahawa hari-hari ini adalah hari kemunculannya dan hari Kiamat Kecil. Sedarkan mereka bahawa Jesus (AS) diutuskan di timur dan begitulah juga dengan kepulangannya, dan utusan beliau, yakni Sang Penghibur (The Comforter) yang dijanjikan di dalam Bible, yang akan dihantar oleh Isa, juga akan muncul di timur. Malah, pembunuhan beramai-ramai di akhir zaman juga akan terjadi di timur, atau setepatnya di Iraq, seperti yang disebutkan dalam visi John, visi yang menamakan Iraq / Babel / Babilon.
 
 
 
Khabarkan kepada mereka bahawa singa dari suku Judah dan keturunan Daud (AS) telah berjaya untuk membuka naskah dan tujuh kunci.
 
 
 
Ali (AS) berkata, ﴾“Tiada ilmu yang dibuka kecuali oleh ku, dan tiada rahsia yang dikundi kecuali oleh Al Qaim.”﴿ [Mostadrak Safinat Al-Bihar Vol. 10 halaman 350.]
 
 
 
 
 
Revelation John Bab 5
 
 
 
[ “… Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.” 6Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia.… ]
 
 
 
 
 
Revelation Bab 6
 
 
 
[1Kemudian aku melihat Anak Domba itu memecahkan meterai pertama daripada tujuh buah meterai itu. Lalu aku mendengar salah satu daripada empat makhluk itu berkata dengan suara yang mengguntur, “Mari!” 2Aku melihat, lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah busur dan dia diberikan sebuah mahkota. Dia mara sebagai seorang penakluk yang menang.  … ]
 
 
 
Katakanlah kepada mereka bahawa anak domba berdiri seperti telah disembelih itu telah datang, jadi sesiapa yang mahu membasuh pakaiannya dengan darah anak domba, maka sucikanlah diri, dan haruslah mempunyai saham dalam Kerajaan Langit, dan melihat Kerajaan Langit.
 
 
 
Yang penuh kekurangan
 
 
Ahmed Al-Hassan Rabi Al-Thani 1427 Hijri 

Antara Ilmu Yang Dipelajari Dari Al Yamani

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
 
Diriwayatkan daripada Mufadhal bin Umar telah berkata:”Aku telah mendengar Abi Abdillah (a.s) berkata: Sesungguhnya Empunya Urusan (Sohibul Amr a.s) akan mempunyai dua keghaiban, salah satu darinya dia akan pulang kepada keluarganya dan yang satu lagi dia dikatakan telah lenyap, tidak diketahui ke lembah mana dia telah pergi. Maka aku bertanya: “Bagaimana harus kami buat apabila ianya berlaku? Dia (a.s) berkata: Sekiranya seseorang mendakwa sedemikian, maka tanyakan kepadanya tentang Adha’im (Quran dan Ahlulbayt a.s), nescaya akan dijawab seumpamanya.”[Ghaibah al Nu’mani]

 أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية
 
Daripada Muhammad bin Attar, daripada Al Ash'ari, daripada Muhammad bin Al Walid, daripada Hammad bin Uthman, daripada Al Harith bin Mughirah Al Nadhari, telah berkata: (Aku telah berkata kepada Abi Abdillah (as):Dengan apa dikenali Shohibul Amr ini? Menjawab: Dengan ketenangan, keteguhan pendirian, ilmu dan wasiat). [Bihar Al Anwar, Al Allamah Al Majlisi, jilid 25, ms 138][Bashair Al Darajat, ms 640][Al Khishaal, Syeikh Sadooq, ms 200][Al Imamah wa Al Tabshirah, jilid 1, ms 138]
 
Berdasarkan dua hadis di atas serta banyak lagi ahadis yang lain, maka dapat kita ketahui bahawa antara kaedah untuk mengenal manusia lantikan Allah adalah dengan ilmu, yang turut disebutkan sebagai "senjata" di dalam riwayat yang lain. Maka sudah pasti, apabila Ahmad Al Hassan datang mendakwa dirinya sebagai Al Yamani, maka beliau juga harus membuktikan dirinya dengan ilmu yang begitu hebat sehingga tidak dapat tidak dinafikan oleh seorang pengkaji yang ikhlas.
 
Berikut adalah sebahagian senarai dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan dibongkarkan oleh Ahmad Al Hassan. Senarai ini akan terus diupdate. Sememangnya kami tidak dapat menyenarai ilmu-ilmu beliau semua di sini.
 

1. Nun dan Ba

2. Yunus dan mengapa beliau berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri"

3. Pintu kota ilmu dan mengapa ia adalah Ali AS

4. Lailatul Qadar dan mengapa ia adalah Fatimah SA

5. Keserupaan Isa / Jesus dan siapakah dia.

6. "Son of Man” (Anak Manusia) dan “Comforter” (Sang Penghibur).

7. Bismillah Ar Rahman Ar Rahim / Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengasihani

8. Titik Ba sebagai kekhalifahan.

9. Enam hari penciptaan langit, kaitannya dengan tujuh langit dan perkara berkaitan tujuh langit.

10. Siapakah lapan orang yang memegang Kerajaan Arash

11. Ketuanan Allah dan bukan ketuanan manusia

12. 12 Mahdi dan Raj'ah

13. Abdus Soleh dan alasan Musa tidak dapat bersabar dengan ilmunya.

14. Jurucakap Musa

15. Bahagian kanan lembah di dalam Quran,

16. Domba yang dibunuh di Zion dan pengikutnya.

17. Kaitan 313 dan Bible

18. Kaitan panji Al Yamani dan Bible

19. Bagaimana perkahwinan Raja di dalam Bible terkait dengan tindakan Al Qaim kepada pengikutnya yang memprotes.

20. Siapakah yang dilihat oleh Ibrahim di alam Malakut

21. Alif Lam meem

22. Mengapa Jibril AS berkata: “Sesungguhnya Tonggak Petunjuk telah dimusnahkan"

23. Musuh Al Qaim adalah ulama akhir zaman

24. Rahsia Allah swt

25. Pokok yang tumbuh di Sinai dan lauk bagi orang yang makan.

26. Raja Hari Agama

27. Mengapa nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim adalah nama Allah teragung seperti mata kepada anak mata.

28. Maksud mengenal Allah dengan Allah

29. Mengapa Allah SWT di dalam Quran merujuk kepada Muhammad, kerana sesiapa memberi bai’ah kepada Muhammad, memberinya kepada Allah.

30. Makna Allah turun di dalam awanan.

31. Makna sebenar janggut yang ditarik Musa AS dari Harun AS,

32. Makna huruf “ha” dan “waw” dari sebutah HUWA

33. Lokasi kubur Az Zahra AS.

34. Al Qasam

35. Saad

36. Bismillah al Wahid al Qahar

37. Bintang Daud AS

38. Arash (Kerajaan Allah SWT)

39. Maksud Al Rahman ke atas Arash yang dilimpahi.

40. Perbezaan antara Bismillah surah Al Fatihah dan Bismillah surah-surah yang lain.

41. Kedudukan Al Fatihah berbanding surah-surah yang lain.

42. Sungai di syurga.

43. Mengapa sungai di syurga berada di sebelah kanan Kaabah

44. Hajar al Aswad di Kaabah dan bagaimana ia berkaitan dengan seorang lelaki di akhir zaman, bersama bukti dari Injil dan Taurat.

45. Kaitan Arsh Allah di atas air dan Muhammad serta Quran.

46. Maksud Qul Huwa dalam surah Al Ikhlas

47. Maksud kata-kata Imam, :"Jika aku mahu, aku akan menyebarkan Al-Tauhid dari Al-Shamad”

48. Kumpulan Shiah di akhir zaman

49. Maksud syirik tersembunyi

50. Maksud “Fathul Mubin” (Pembukaan yang jelas) dan kaitannya dengan Isra wal Mi’raj apabila Nabi SAW telah mencapai kedudukan dua busur atau lebih dekat lagi.

51. Enam rukun dalam Bintang Daud

52. Tiga kegelapan dalam Quran.

53. Perbezaan antara roh dan jiwa, dan kaitannya dengan langit / syurga.

54. Kemaksuman dan bagaimana manusia dapat mencapai darjatnya.

Bab 9: Siapakah Keserupaan Jesus Yang Disalib?

 

crucifixion

Soalan 9: Apabila membaca tentang isu pengsaliban dan pengorbanan dari kenyataan para ulama, kita akan mendapati begitu banyak percanggahan, jadi, bolehkah tuan memberikan sebuah kenyataan yang konklusif dari sumber yang dipercayai mereka?

 

Dan apakah tafsiran riwayat berikut: Ditanyakan kepada Imam Abu Abdullah Jaafar Al Sadiq AS, “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al Qaim": Beliau AS menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya, beliau bangkit dengan urusan agung, beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT."

 

Jawaban: Sheikh At Tusi di dalam kitabnya Al Ghaibah berkata, {Berkaitan dengan riwayat yang menyatakan Sahibul Zaman mati dan kemudian hidup semula, atau dibunuh dan hidup, seperti:

 

Al Fadhil Bin Shathan berkata kepada Musa Bin Sadan, bahawa Abdullah Bin Qasm Al Hathrami bahawa Abu Said Al Khurasani berkata, “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al Qaim": Beliau AS menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya, beliau bangkit dengan urusan agung, beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT."

 

Muhammad bin Abdullah Bin Jaafar Al Humairi meriwayatkan dari bapanya, dari Yaakub Bin Yazid, dari Ali Bin Al Hakam, dari Hammad bin Uthman, dari Abu Basir, beliau berkata, (Aku mendengar Abu Jaafar AS berkata, “Perumpamaan urusan kami dalam Kitab Allah adalah seperti pemilik keldai, Allah mematikannya untuk ratusan tahun dan kemudian menghidupkannya semula”)

 

Ali bin Khattab dari Muazzin Masjid Al Ahmar, beliau berkata, (“Aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Jaafar As Sadiq AS, “Adakah dalam kitab Allah perumpamaan tentang Al Qaim?” Jadi baliau menjawab, “Ya, ayat berkenaan pemilik keldai. Allah mematikan beliau selama beberapa ratus tahun, kemudian menghidupkannya semula.”)

 

Dan dari Al Fadhil Ibn Shathan, Abu Abdullah AS berkata, “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Kemudian Sheikh Al Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, memberi komen dengan berkata, “Tafsir bagi riwayat-riwayat ini dan yang seumpamanya, kami katakan maksudnya adalah kematian dalam bentuk peringatan kepada Imam Al Mahdi, dan kebanyakan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput, kemudian Allah akan menjadikan beliau muncul seperti mana Dia menjadikan pemilik keldai muncul selepas kematiannya yang sebenar. Dan tafsir ini berkemungkinan mempunyai kaitan dengan riwayat-riwayat ini, yang hanya mempunyai satu sanad, dan tidak dapat menafikan apa yang telah dibuktikan dengan logik, dan apa yang telah ditunjukkan oleh pemahaman yang benar, serta apa yang telah disokong oleh riwayat mutawattir yang telah kami sebut sebelum ini. Apa yang perlu dilakukan hanyalah kita harus berhenti pada maksud ini dan berpegang kepada apa yang telah diketahui. Dan kami menafsirkannya, setelah mengetahui ia benar, dengan kaedah yang sama kami menafsirkan hadis semaksud yang lain. Riwayat ini dinafikan oleh riwayat-riwayat lain yang bercanggahan.” *

 

Dan Sheikh Al Tusi memahami dari apa yang jelas/muhkam dari riwayat-riwayat ini, dan riwayat semakna yang diriwayatkan di zamannya, iaitu ada seorang manusia memasuki dunia ini, kemudian meninggalkannya apabila dibunuh, dan kembali apabila Allah memberikannya nyawa di dunia ini sekali lagi, seterusnya menjadikan beliau Al Qaim dari keturunan Muhammad (Al Mahdi, Sang Penyelamat dan Sang Penebus)

 

Di dalam pengenalan kepada riwayat ini, Sheikh Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, menyebut sebagai berikut, “Dan berkaitan apa yang telah diriwayatkan dari riwayat yang menunjukkan Imam Al Mahdi mati, kemudian dihidupkan semula, atau dibunuh kemudian dihidupkan semula."

 

Disebabkan Sheikh Tusi memahami bahawa Al Qaim yang disebutkan oleh riwayat ini sebagai Imam Al Mahdi, Muhammad ibn Al Hassan AS, dan disebabkan beliau tidak mempunyai pemahaman yang dapat menyesuaikan maksud zahir ini dengan keseluruhan riwayat, beliau terpaksa menafsirkannya pada satu tempat, dan di tempat lain, beliau memberi alasan bahawa riwayat ini hanya mempunyai satu sanad, dan di tempat lain, beliau menyebutkan bahawa riwayat ini hanya mempunyai satu sanad dan tidak meyakinkan  untuk beramal, dan lama kelamaan beliau terpaksa menahan diri dari menafsir.

 

Apa-apa pun, semoga Allah memberi ganjaran kebaikan kepadanya, walaupun tafsirannya tidak mempunyai bukti dan tidak dapat diterima oleh riwayat berkenaan isu ini, kerana bagaimana Al Qaim bangkit dari satu kematian yang berbentuk "hilangnya peringatan manusia kepada beliau" ? Sedangkan perumpamaan yang disebutkan untuk beliau adalah pemilik keldai yang mana kematiannya dan kehidupannya disebutkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al Quran:

 

_____________

* . Al-Ghayba by al-Tousi page 423 .

______________

Atau tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, orang itu berkata: "Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya? " Lalu ia dimatikan oleh Allah selama seratus tahun, kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya: "Berapa lama engkau tinggal (di sini)?" Ia menjawab: "Aku telah tinggal (di sini) sehari atau setengah hari". Allah berfirman:" (Tidak benar), bahkan engkau telah tinggal selama seratus tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu (hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah), dan Kami (lakukan ini ialah untuk) menjadikan engkau sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi umat manusia; dan lihatlah kepada tulang-tulang (keldai) itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging ". Maka apabila telah jelas kepadanya (apa yang berlaku itu), berkatalah dia: Sekarang aku mengetahuinya (dengan yakin), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu". Surat al-Baqarah  2:259 .

 

Malah, kumpulan manakah yang mempercayai bahawa Imam Al Mahdi, Muhammad bin Al Hassan, telah mati di “zaman kemunculan” seperti yang disebutkan oleh Sheikh Al Tusi, “kematian dalam bentuk peringatan kepadanya (Imam Al Mahdi), dan kebanyakan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput”?? Kerana umat Shiah mempercayai bahawa beliau masih hidup, dan Sunni pula tidak mempercayai beliau sudah muncul, jadi bagaimana mereka boleh mempercayai kematiannya?

 

Pemahaman yang betul berkenaan riwayat yang disebutkan sebelum ini, yang tidak bercanggahan dengan apa yang telah diriwayatkan dari Ahlulbait AS adalah bahawa Al Mahdi, Al Qaim yang muncul, akan mengatakan kepada manusia bahawa beliau adalah keserupaan Jesus AS yang disalib, maka sesetengah manusia tidak akan menerima perkara ini. Dan akibatnya, mereka akan menyatakan kepada beliau bahawa keserupaan Jesus itu telah disalib dan mati di atas salib, dan urusan beliau telah berakhir lama dahulu. “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Sila ambil perhatian perkataan mereka, “Apabila Qaim bangkit”, dan bukan sebelumnya; bermakna, apabila beliau bangkit, beliau akan berkata sesuatu pada manusia agar seterusnya mereka boleh memberi respon kepada beliau AS, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Kami katakan di sini, mengapa beralih kepada menafsirkan atau menolak riwayat, sedangkan kita boleh menyesuaikan makna zahirnya dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahlulbait AS?! Apatah lagi kita menjumpai wujudnya riwayat lain dan petikan yang menyebut dan menyokong kefahaman akan makna zahir ini.

 

Yang sebenarnya, tidak wujud sebarang alasan yang logik untuk memisahkan riwayat ini dari makna zahir mereka dan dari apa yang diisyaratkan, iaitu adanya karektar Al Qaim yang turun ke dunia ini dan dibunuh sebelum beliau dilahirkan, kemudian beliau datang ke dunia sekali lagi dan menjadi Al Qaim.

 

Perkara ini dan penjelasannya adalah sama dengan kod-kod rahsia atau kata kunci, kerana ia adalah bukti untuk Al Qaim itu sendiri, kerana teks ini wujud seperti kewujudan huruf dan nombor, serta dapat digapai oleh semua orang. Bagaimanapun, siapa lagi yang boleh mengekstrak kata kunci yang sebenar melainkan pemiliknya? Tiada siapa melainkan pemiliknya yang dapat mengenggam kod yang sebenar, kerana kata-kata mereka tidak akan melebihi kemungkinan dan kebatilan yang penuh dengan percanggahan —tidak lebih dan tidak kurang. Berkenaan dengan Al Qaim, beliau datang dengan dengan kod atau kata kunci ini, dan dengannya, beliau membongkarkan rahsia ini agar ia diketahui kepada mereka yang mahukan ilmu yang ringkas, jelas dan mudah difahami.

 

Dan saya telah menjelaskan perihal orang yang disalib dan keserupaan Jesus di dalam Kitab Mutasyabihat Jilid 4, bagaimanapun, tiada masalah saya akan menjelaskannya di sini dalam bentuk yang lain.

 

Pertama: Dari Al Quran

 

Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Surat an-Nisa 4:157

 

Oleh itu, di dalam Al Quran, sesungguhnya Jesus AS tidak dibunuh atau disalib, tetapi ada seseorang yang diserupakan seperti beliau dan disalib ditempatnya. Ayat di atas juga memberi respon dengan jawaban yang jelas kepada sebuah soalan yang penting: Adakah ada sesiapa yang mempunyai ilmu tentang perkara rahsia pengsaliban dan apa yang terjadi di dalamnya?

 

Oleh kerana jawaban kepada soalan ini membuatkan kebatilan manusia menjadi tidak bernilai, terutamanya kepada mereka yang mengaku Islam, kerana jawabannya adalah dari Quran:  (Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata). Oleh itu, ia adalah sebuah ilmu yang terhad hanya kepada Allah dan mereka yang berhubungan dengan Allah, dan mereka adalah HujjahNya ke atas ciptaan kerana Dialah yang mengajarkan mereka hakikat tersembunyi, jika Dia mahukan, seperti mana yang diterangkan di dalam Quran. Firman Allah, "Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun, -"Melainkan kepada mana-mana Rasul yang di redaiNya  maka Ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya . "(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) supaya Ia mengetahui bahawa sesungguhnya – (dengan jagaan mereka) – Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, (dengan sempurna); pada hal Ia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta Ia menghitung tiap-tiap sesuatu: satu persatu". (Surah Al Jin 72:26-28)

 

Dan ayat ini jelas menunjukkan bahawa perkara ghaib yang diketahui oleh Allah, diberitahukan sesetengahnya kepada RasulNya. Dan semua khalifah Allah di muka bumi ini adalah Rasul Allah kepada makhluknya, samada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW, atau Muhammad SAW dan para Imam selepas baginda. Maka semua mereka diberitahukan oleh Allah apa sahaja yang dimahukanNya dari perkara ghaib.

 

Yang Maha Kuasa berfirman, (..yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki..) Al Baqarah 2:255, dan "apa yang ada di hadapan mereka" bukanlah bermakna apa yang mereka pegang, begitu juga "apa yang ada di belakang mereka" bukanlah bermakna sesuatu yang berada di belakang; jika begitu, maka ilmuNya tidaklah istimewa. Apa yang dimaksudkan dengan dihadapan mereka adalah masa hadapan, "dan apa yang dibelakang mereka" adalah perkara yang telah berlalu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan firmanNya (..yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki..) adalah Dia mempunyai ilmu ghaib, masa hadapan dan masa silam, yang mana tidak diketahui manusia. Maka, dengan sempurnanya ayat ini, makna sebenar firmanNya menjadi jelas, (sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah), iaitu dari ilmu ghaib yang berada di hadapan dan belakang mereka; kemudian Allah swt menjelaskan bahawa Dia mengajarkan sesetengah dari ilmu ghaib itu kepada sesiapa yang dikehendaki dari ciptaannya.. (melainkan apa yang Allah kehendaki)

 

Kesimpulan dari sebelumnya: Al Quran menjelaskan bahawa orang yang dibunuh dan disalib bukan Jesus, (Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa).

 

Penentuan orang yang disalib, apa yang berkaitan keserupaan beliau kepada Jesus dan bagaimana peristiwa ini terjadi adalah tidak diketahui oleh Yahudi, Kristian, Muslimin dan lain-lain*. Dan mereka yang terlibat dengan isu ini akan terperangkap dalam kejahilan, tidak lebih dan tidak kurang, Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata;

 

Allah mengetahui perkara ghaib, masa hadapan dan silam, dan menunjukkan sesetengah darinya kepada khalifahya di muka bumi.

 

Oleh itu, peristiwa penyaliban dan apa yang menyelubunginya adalah satu rahsia — bukan sahaja kepada Muslim, tetapi juga kepada Kristian, dan kata-kata berkaitan ini akan disebutkan kemudian — dan mencapai kebenaran bukanlah mudah kecuali untuk orang yang telah diberitahu akan hal ini oleh Allah, dan urusan ini adalah khas untuk Hujjah Allah. Maka, penyampaian rahsia ini secara lancar dan mudah membuktikan autoriti orang yang orang yang menyampaikannya; kerana beliau telah membawa kata kunci yang tidak dibawa oleh sesiapa melainkan dirinya berhubungan dengan Allah.

 

 


 

 

Nota Kaki

 

* . Berkenaan Kristian, adalah mencukupi, walaupun dengan perbezaan mereka dn kurangnya kefahaman mereka pada kebenaran, bahawa ada kumpulan-kumpulan dari mereka yang percaya dengan Gospel Judah. Dan mereka adalah Kristian, dan Gereja tidak boleh menafikan identiti ini kepada mereka. Untuk maklumat lanjut, rujuk Lampiran 3.

 

Untuk Muslim pula, saya akan sebutkan kata-kata dua orang ulama Muslim:

 

Yang pertama adalah seorang ulama Sunni, Al Tabari (mati 310H), beliau berkata, “Dan para ahli tafsir bercanggahan berkenaan sifat orang yang diserupakan kepada Jesus pada Yahudi. Jadi sesetengah ahli tafsir berkata, “Apabila Yahudi mengepung beliau dan para sahabatnya, mereka tidak dapat mengecam yang mana adalah Jesus, kerana semua mereka diubah menyerupai Jesus. Jadi mereka yang mahu membunuh Jesus menjadi keliru tentang identiti sebenar. Jadi sesetengah yang berada di dalam rumah Jesus datang kepada mereka, jadi mereka membunuh salah seorangnya, dengan menyangka beliau adalah Jesus.”Ahli tafsir yang lain berkata, “Yang sebenarnya, Jesus meminta dari yang bersama dengannya di dalam rumah, agar keserupaannya dijadikan pada salah seorang dari mereka, jadi salah seorang dari mereka maju ke hadapan dan keserupaan diberikan kepadanya. Jadi orang itu dibunuh dan Jesus ibn Mary AS kemudiannya diangkat.”Jami Al Bayan

 

Ulama yang kedua adalah Sheikh At Tusi dari Shia (mati 460H), beliau berkata, “Dan mereka berselisih tentang bagaimana bagaimana terjadinya orang yang diserupakan dengan Jesus AS…” Kemudian beliau mengaitkan perkataan ahli tafsir dengannya. Rujuk Al Tibyan, Jilid 3, Halaman 382-385

 

Oleh itu, karektar orang yang disalib dan perincian bagaimana ia terjadi adalah tidak diketahui oleh ulama Muslimin, sama seperti para ulama Kristian yang tidak mengetahuinya. Jadi, walaupun kebanyakan dari mereka hari ini mempercayai bahawa Jesus adalah orang yang disalib, para Kristian awal mengatakan perkara yang berbeza. Tambahan pula, mereka sekarang tidak mampu menyesuaikan kepercayaan mereka dengan petikan dari Gospel yang menjelaskan orang yang disalib itu adalah orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Al Hassan dengan cara terbaik kepada mereka di dalam buku ini.

 

 


 

Keduanya di dalam Gospel:

 

1 . Jesus meminta agar beliau tidak disalib dan menjadi orang yang disalib.

 

“Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku! Matthew Chapter 26: 39 .

 

"Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa supaya jika boleh Dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu. Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku." Mark Chapter 14:35

 

“Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Luke Chapter 22: 41

 

Jadi bagaimana Allah menolak doa Jesus dan rayuannya agar beliau tidak disalib dan penyaliban dijauhkan darinya? Adakah hakikatnya doa Jesus AS tidak layak dikabulkan; atau mungkinkah, contohnya, Allah tidak mempunyai pengganti untuk disalib bagi tempat Jesus?! Sebagai tambahan, Kristian mempercayai bahawa Jesus AS adalah tuhan yang mutlak, dan oleh itu, mereka memerlukan satu justifikasi atas permintaan Jesus AS yang disebutkan di atas, sebuah justifikasi yang tidak akan meletakkan mereka dalam kedudukan bercanggah yang membatalkan ketuhanan Jesus AS yang dipercayai oleh mereka; dan sudah pasti perkara ini adalah tidak mungkin bagi mereka.

 

Oleh itu jika mereka mengatakan beliau meminta dikecualikan dari penyaliban kerana kejahilan beliau, maka mereka telah menafikan ketuhanan mutlak beliau, kerana mereka menyifatkan beliau dengan kejahilan dan kejahilan adalah satu kegelapan, seterusnya menunjukkan beliau adalah satu entiti cahaya yang bercampur kegelapan, bukan cahaya tanpa kegelapan. Maka ketuhanan beliau telah terbatal.

 

Seterusnya, jika mereka mengatakan bahawa beliau memohon agar penyaliban dijauhkan darinya dalam keadaan beliau tahu bahawa peristiwa itu tidak dapat dielakkan, maka(sekali lagi) mereka telah menuduh beliau dengan kebodohan. Jika tidak, apakah makna permintaan beliau jika beliau tahu peristiwa ini tidak dapat dielakkan?! Dan kata-kata mereka menafikan ketuhanan mutlak pada Jesus, malah mereka menafikan lebih teruk lagi iaitu penafian hikmah para Nabi AS dari beliau.

 

2 . Orang yang disalib enggan mengakui bahawa beliau adalah Raja Bani Israel

 

Jadi persoalannya, mengapa beliau menafikan perkara ini jika beliau adalah Jesus AS yang datang untuk mengkhabarkan kepada manusia bahawa beliau adalah Raja Bani Israel?! Bukankah ini menjelaskan dengan terang bahawa orang yang ditangkap dan disalib itu adalah bukan Jesus AS, Raja Bani Israel, dan atas sebab ini, beliau enggan mengakui bahawa beliau adalah raja Bani Israel.

 

[ … Yesus berdiri di hadapan Gabenor Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” “Begitulah yang tuan katakan,” jawab Yesus.” …] Matthew Chapter 27 .

 

[ …Pilatus bertanya kepada Yesus, “Betulkah kamu raja orang Yahudi?” Yesus menjawab, “Begitulah yang tuan katakan.” … ] Mark Chapter 15:2 .

 

[ … Pilatus masuk kembali ke istana lalu memanggil Yesus. Dia bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” Yesus menjawab, “Adakah pertanyaan ini daripadamu atau orang lain sudah memberitahu kamu tentang diri-Ku?” Pilatus menjawab, “Adakah aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam sudah menyerahkan kamu kepadaku. Apakah yang sudah kamu lakukan?” Yesus berkata, “Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!” Oleh itu Pilatus bertanya kepada-Nya, “Jika demikian, adakah kamu ini raja?” Yesus menjawab, “Kamu yang berkata bahawa Aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja; Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar, mendengarkan Aku.” … ] John Chapter 18: 33-37

 

3 . Panggilan orang yang disalib kepada Mary, ibunda Jesus AS membuktikan beliau bukan anaknya, bukankah sangat tidak beradab untuk seorang anak memanggil ibunya sebagai “perempuan”? Ya, ia adalah perkataan yang dibolehkan untuk diguna oleh orang yang disalib kepada Mary jika beliau bukan Jesus AS, dan penggunaan panggilan dengan perkataan ini adalah untuk menjelaskan bahawa Mary bukan ibunya dan beliau bukan Jesus AS.*†

 

[Ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria isteri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri dekat salib itu. Yesus nampak ibu-Nya dan pengikut yang dikasihi-Nya berdiri di situ. Oleh itu Yesus berkata kepada ibu-Nya, “Puan, dia anak puan.” Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu, “Dia ibumu.””] John Chapter 19: 25-27

 

4 . Simon Peter menawarkan diri untuk menggantikan Jesus, namun Jesus menjelaskan ketidakmampuan Simon Peter dalam hal ini:

 

[ “Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Peter menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan!” Yesus berkata, “Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.””] Luke Chapter 22 : 31-34

 

[Simon Peter bertanya kepada Yesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Yesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Petrus bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Chapter 13: 36-38

 

Di dalam dua ayat dari Gospel yang disebutkan di atas, kita memahami bahawa Jesus mencadangan kepada pengikutnya agar mengorbankan diri mereka kepadanya; atau, kita menjumpai di dalam petikan ini, bahawa Jesus AS menerangkan kepada Peter, pengikut beliau yang terbaik, bahawa beliau tidak dapat mengorbankan dirinya untuk Jesus AS, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”]

 

Maka petikan Gospel John ini jelas menunjukkan Jesus AS diminta oleh Simon Peter untuk mengorbankan diri untuk Jesus AS lalu beliau membincangkan tawaran Peter, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku?” Dan kita mendapati Jesus menjawab soalan ini, dengan berkata Peter tidak mempunyai kemampuan untuk urusan ini, Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] Dan perbincangan ini tidak datang dengan tiba-tiba, maka apakah sebabnya Peter menawarkan diri jika Jesus AS tidak mencadangkan urusan ini kepada mereka?!

 

Malahan, bagaimana kita dapat memahami kata-kata Peter, Aku sanggup mati untuk Tuan!,  sebagai selain daripada urusan penyerupaan? Jika tidak begini, bagaimana Peter boleh menggantikan Jesus AS untuk disalib, jika Peter tidak diserupakan kepada beliau AS sebelum itu? Agar Yahudi boleh menangkapnya dan menyalib beliau seolah-olah menyalib Jesus sendiri, kerana mereka mahu menangkap Jesus AS, bukan Peter, dan mereka tidak akan menangkap Peter, melainkan jika beliau diserupakan kepada Jesus.

 

Dan respon dari Jesus bukanlah ayat-ayat lain, melainkan beliau berkata "Peter, kamu tidak mempunyai keupayaan dalam hal ini". Dan ini membawa kita kepada satu persoalan: Jika Peter dan para pengikut yang lain tidak berupaya untuk meletakkan diri mereka di tempat Jesus AS dan bertahan dengan penyaliban, tidak adakah orang lain dari Allah yang dapat melaksanakan tugasan ini setelah Jesus dengan jelas memohon agar penyaliban ditolak dari dirinya, seperti yang disebutkan sebelum ini?!

 

5 . [Kata Yesus kepada Petrus: “Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”] John Chapter 18: 11

 

Kata-kata ini datang dari orang yang disalib semasa penangkapannya, dan ia adalah kata-kata seseorang yang menerima urusan penyaliban dan tidak mempunyai masalah dengannya. Malahan beliau menganggap sikap teragak-agak dalam meminum dari cawan ini sebagai perkara yang tidak boleh diterima, dan bukan satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh dirinya, dan tidak terfikirkan oleh beliau, bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku? …. Maka bagaimana dapat dibayangkan bahawa kata-kata ini datang dari orang yang sama, yang mengatakan sebelum penangkapannya “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Mark 14

 

Oleh itu, keduanya adalah orang yang berbeza, orang yang ditangkap dan disalib adalah orang yang berbeza dari Jesus AS yang meminta agar tidak disalib.

 

6 . Apa yang disebutkan di dalam Gospel Judah.

 

Dan Gospel ini adalah yang dijumpai sebelum masa Islam, maka ia tidak dapat dinafikan dengan mengatakan ia dipalsukan oleh Muslim. Oleh itu, ia adalah Gospel kaum Kristian dan ia digunakan oleh Kristian awal. Maka penerbitan berulang dan penyebaran Gospel Judah dikalangan Kristian awal menunjukkan perselisihan mereka tentang identiti orang yang disalib.

 

Dan ini adalah petikan dari Gospel Judah yang menerangkan bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus AS; malah, ia menyebut nama orang yang disalib itu, sifatnya dan sifat keturunannya,

 

Gospel Judah Adegan 3:

 

•Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”

Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya."

 

Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut."

 

Jesus menjawab, “Kamu akan menjadi yang ketiga belas, dan kamu akan dilaknat oleh generasi yang lain — dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka. Di hari-hari akhir mereka akan melaknat pengangkatan kamu kepada generasi suci."

 

“Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.”

 

•“Tandukmu telah dinaikkan, kemurkaan mu sudah dinyalakan, bintang mu sudah tampak cerah dan hati mu … [57]"

 

Malahan, petikan tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus, “Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.” Sesungguhnya, beliau menyebutkan nama orang yang disalib itu sebagai Judah, dan Judah dalam petikan ini bukanlah Judas Iscariot, pengkhianat yang pergi kepada ulama Yahudi dan membawa pegawai kuil untuk menangkap orang yang disalib. Oleh itu, Judah, yang merupakan orang yang disalib bagi pihak Jesus seperti yang disebutkan di dalam Gospel Judah adalah seorang yang soleh, mengorbankan dirinya demi Jesus. malahan, di dalam Gospel Judah, Jesus menyebutkan dirinya dengan sifat yang tidak dapat diberikan kepada Judas Iscariot, iaitu bahawa beliau adalah yang ke tiga belas; sementara bilangan Hawariyyun(pengikut Jesus) seperti yang dipersetujui semua hanyalah dua belas orang. Dan selepas pengkhianatan Judas Iscariot, mereka membawa seorang pengganti beliau untuk melengkapkan bilangan dua belas orang, dan tidak sesekali bilangannya adalah tiga belas. Ini menjadikan Judah yang disebutkan sememangnya bukan Judas Iscariot.

 

Ini selari dengan kenyataan yang disebutkan dalam Gospel Judah:

 

[“dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka”]: Dan frasa ini menjadikan urusan ini eksklusif kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman untuk memenuhkan bumi dengan keadilan; jadi Judas Iscariot tidak datang di akhir zaman kerana, ringkasnya, beliau adalah seorang yang licik, dilahirkan dan mati dalam tempoh zaman tersebut.

 

[Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya.” Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]

 

[“Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”]: Seorang pemerintah, memerintah secara mutlak, jadi, adakah ada maksud dan hikmah disebalik seseorang yang bertanya samada keturunannya akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?! Perkataan ini tidak mempunyai sebarang makna kecuali di bawah satu syarat: Iaitu keturunannya yang ditanya oleh Judah adalah Khalifah Allah di muka bumi, oleh itu beliau bertanya samada mereka akan berada di bawah kekuasaan pemerintah atau manusia akan menguasakan mereka untuk memerintah. Oleh itu, bukan sahaja “Judah" akan memerintah, malah keturunannya juga akan turut memerintah. Dan beliau bertanya tentang khalifah Allah dari keturunannya; walaupun mereka dilantik Allah, mereka boleh berada di bawah autoriti dan kawalan pemerintah zalim —sepertimana ramai Khalifah Allah sebelum mereka, seperti Abraham AS, Moses AS dan Jesus AS sendiri—atau adakah manusia akan menguasakan mereka untuk melaksanakan ketuanan Allah di muka bumi?

 

Dan di dalam soalan ini, serta di dalam jawaban Jesus kepadanya, ada banyak perkara yang menunjukkan Judah ini bukan Judas Iscariot. Kerana Judas Iscariot bukanlah seorang dari Khalifah Allah di muka bumi, maka tiada makna soalan yang ditanyakan jika si penanya adalah Judas Iscariot. Judas Iscariot juga tidak mempunyai keturunan; malah dirinya mati sejurus selepas peristiwa penyaliban, maka soalan itu tidak mempunyai makna jika si penanya adalah Judas Iscariot.

 

[“namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat Kerajaan itu dan semua generasinya”]: Bagaimana seorang yang jahat seperti Judas Iscariot dapat melihat Kerajaan Langit? Ya, ada kemungkinan beliau dapat melihat jika Judah yang disebutkan di sini adalah seorang yang warak, yang datang dari kerajaan langit dan kembali semula selepas selesai tugas beliau untuk disalib di tempat Jesus AS. Oleh itu, beliau bukanlah Judas Iscariot.

 

[Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]: Generasi manakah yang diasingkan untuk Judas Iscariot?!!! Kebenaran dari kata-kata ini tidak akan valid kecuali di bawah satu syarat, iaitu Judah di sini bukan Judas Iscariot, tetapi beliau adalah seorang yang datang dari Kerajaan Langit, yang datang semasa generasi Jesus AS, bukan masa dan generasinya; malah, beliau hanya datang untuk melaksanakan tugasan dan akan kembali ke tempat asalnya.

 

Beliau diutuskan kerana doa Jesus AS agar penyaliban dijauhkan daripadanya. Oleh kerana itu, adalah benar jika Judah mengatakan kepada Jesus AS, [Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]

 

Maka, Judah yang disebutkan dalam petikan Gospel Judah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bukanlah Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan menyerahkan beliau kepada ulama Yahudi, seperti yang disebutkan di akhir Gospel Judah: [“Mereka menghampiri Judas dan berkata, “Apa yang kamu buat di sini? Kamu adalah pengikut Jesus.” Judas menjawab mereka seperti yang dimahukan. Dan beliau mendapat sedikit wang dan memberikan beliau(Jesus) kepada mereka.” Gospel Judah Adegan 3

 

Judah ini, seperti yang diperincikan oleh Gospel Judah, adalah seorang yang soleh dan dari kalangan Khalifah Allah di bumiNya; malah sesetengah dari keturunannya akan menjadi Khalifah Allah di bumiNya. Beliau juga bukan dari generasi Jesus, bukan juga dari zamannya, yakni, beliau turun dari Kerajaan Langit semasa zaman Jesus. Sebagai tambahan untuk semua ini, teks turut mengatakan bahawa Judah adalah orang yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan memerintah di akhir zaman.

 

Sekarang, semua ciri-ciri Judah yang disalib ditempat Jesus merujuk kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman, Akhir sekali, jika kita bertanya tentang makna perkataan “Judah” untuk melihat siapa orang ini, kita akan mendapati perkataan Judah bermaksud “memuji”(Al Hamd di dalam bahasa Arab), atau Ahmad (Yang Terpuji), dan makna ini disahihkan di dalam Torah, Kitab Genesis, Bab 29: 35: [“Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sekali ini aku akan memuji kepada TUHAN.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda/ Judah. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.]

 

Oleh itu, Judah bermaksud Ahmad, dan ia adalah nama Mahdi atau Sang Penyelamat, atau Sang Penenang yang dijanjikan di akhir zaman; disebutkan di dalam Torah, Gospel, Al Quran dan Wasiat Muhammad, Utusan Allah SAW.

 

Juga, di dalam Torah dan Gospel, tindak tanduk orang yang disalib ini, diceritakan, dan kata-kata beliau diriwayatkan selepas penahanannya, membuktikan beliau adalah seorang yang bijaksana serta redha dengan apa yang sedang dialaminya, dan beliau adalah berlainan dari Judas Iscariot, kerana Judas Iscariot adalah manusia yang didominasi oleh Syaitan, maka tiada ilmu boleh datang darinya dan beliau tidak mungkin boleh tenang dan kuat semasa menuju ke tempat Penyaliban, mengambil tempat Jesus AS, iaitu orang yang beliau kafirkan.

 

Di dalam Torah, Kitab Isaiah, dan di dalam Kitab Acts Bab 8: 32; [Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

 

Persis seperti realiti yang terjadi, petikan di atas membuktikan beliau menghadapi siksaan dengan penuh tenang dan kuat. Malahan, petikan ini membuktikan satu lagi perkara, iaitu beliau tidak berbicara atau merayu dan beliau tidak menerangkan haknya dan tidak mengisytiharkan bahawa beliau adalah seorang utusan; padahal, beliau telah menuduh para ulama dan manusia, berdakwah pada mereka dan menerangkan haknya. Jadi sepatutnya tidak benar jika beliau menghadapi kematian ini dengan diam.

 

Dan di dalam Gospel, orang yang disalib itu menjanjikan syurga kepada salah seorang dari dua orang yang turut disalib bersama beliau kerana mempertahankannya. Jadi adakah mungkin orang itu merupakan Judas Iscariot berdasarkan ilmu dan janji ini? Dan apakah yang dijanjikan oleh Judas Iscariot, jika Allah mengubah rupanya dan beliau disalib menggantikan Jesus yang beliau kafirkan? Jika ini adalah keadaannya, maka beliau tahu dengan jelas bahawa beliau telah menzalimi dan beliau akan dihukum, jadi syurga apa yang boleh dijanjikan kepada orang yang mempertahankannya?!

 

[Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!” Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: “Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.” Lalu ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.” Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.””] Luke Chapter 23: 39-43

 

Juga di dalam Gospel Luke:

 

[Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Yesus berkata: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. .”] Luke Chapter 23: 33-34

 

Ilmu yang disebut dan diriwayatkan di atas, serta sikap tegas dan tindakan bermaruah orang yang disalib ini walaupun berada di dalam keadaan yang sukar, tidak mungkin datang dari seorang bodoh atau seorang yang kafir syaitan, Nauzubillah, seperti Judas Iscariot; kerana sesetengah dari mereka sesuka hati menggambarkan keserupaan Jesus itu sebagai Judas Iscariot tanpa sebarang bukti…*

 

Sebagai tambahan kepada semua di atas, perlu kita ingat bahawa Judas Iscariot datang dan menunjukkan pegawai kuil kepada orang yang disalib, dan mereka menahan keserupaan yang disalib. Jadi bagaimana Judas Iscariot datang bersama polis dan menunjukkan mereka kepada keserupaan Jesus sementara beliau sendiri merupakan keserupaan tersebut? Mungkinkah Judas Iscariot itu adalah dua orang?

 

 

 


 

Nota Kaki

* . Sebagai contoh saya akan sertakan dua teks: Yang pertama adalah dari Badr Al Din Al Aini berkenaan (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau berkata, “Apabila mereka membina beberapa batang kayu untuk menyalib beliau, Allah SWT kemudiannya memberi keserupaan Jesus kepada orang yang menunjukkan tempat mereka. Dan namanya adalah Judas. Dan mereka menyalib beliau ketimbang Jesus, dengan menyangka Judas adalah dirinya. Dan Allah mengankat Jesus ke langit.” Omdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari Vol . 12 halaman 35 .

 

Yang kedua adalah dari ahli tafsir Shia, Nasir Makarim Al Shirazi. “Dapat disimpulkan dari petikan Gospel, bahawa orang yang ditahan memilih untuk diam di hadapan Pilate.. dan beliau hanya mengucapkan beberapa patah perkataan sebagai mempertahankan dirinya. Dan sangat tidak mungkin untuk Jesus untuk ditimpa bahaya yang serupa dan tidak mempertahankan dirinya dengan cara sepatutnya, sedangkan beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, berani dan mulia. Maka tidak mungkinkah dalam kes ini, bahawa ada seorang yang lain, seperti Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan melaporkan beliau serta tampak sangat serupa dengan Jesus, telah ditangkap di pihak Jesus, dan oleh kerana keadaan pada masa tersebut, beliau terlalu takut sehingga tidak dapat mempertahankan diri atau mengatakan sesuatu di hadapan para pembunuh?” Tafsir al-Amthal Vol . 3 Halaman 529

 

Pusat penyelidikan Ideologi Al Sistani memberi respon kepada isu Keserupaan Jesus dengan berkata: “Tiada ragu lagi bahawa penahanan Jesus terjadi akibat pengkhianatan salah seorang dari pengikutnya, Judas Iscariot. Dan Al Quran membuktikan bahawa orang yang ditahan dan kemudiannya disalib telah diserupakan dengan Jesus pada mereka, iaitu Allah menghukum Judas sang Pengkhianat dan menjadikan beliau seperti Jesus dan beliau disalib bagi pihak Jesus. (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dengan ini, misteri biblikal dan percanggahan yang aneh berkenaan pengakhiran bagi Judas menjadi jelas, kerana Gospel berselisih samada beliau bertaubat atau tidak; malah mereka turut berselisih dalam cara kematiannya. Malah mereka juga berselisih samada beliau mati atau tidak. Maka kami mempunyai hak untuk mengatakan, seorang pengkhianat seperti Judas, bagaimana Kristian boleh membiarkan beliau (begitu sahaja)? Mengapa mereka melepaskannya, mengabaikan berita mengenainya dan tidak mengetahui nasibnya, yang mana harus diberi perhatian…” http://www.aqaed.com/faq/2052/

 

 


 

 

 

Sesuatu penghujahan itu patut lebih masuk akal, lebih konsisten dan bukan naif sebegini, kerana bagaimana seserorang itu membenarkan satu keadaan yang mana Judas Iscariot berdiri bersama pasukan polis dan menunjukkan mereka kearah keserupaan Jesus dan dalam masa yang sama beliau sendiri menjadi keserupaan Jesus? Ini menjadikan beliau wujud sebagai dua orang atau dua imej dalam satu tempat yang sama, dalam dua keadaan yang berbeza!! Tahap apakah penghujahan ini? Dan saya berasa hairan bagaimana sesetengah mereka boleh menerimanya walaupun begitu bercanggah!!

 

Apa yang disebutkan sebelum ini juga menafikan apa yang disebut oleh sesetengah Muslim bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, kerana wujud riwayat yang menyebutkan orang yang disalib ini sebagai seorang muda yang soleh, yang telah dijadikan menyerupai imej Jesus. Malahan disebutkan dari Nabi bahawa beliau secara khusus dari keturunan Ali AS.

 

Kesimpulan dari penghujahan di atas:

 

 • Di dalam Torah dan Gospel yang diterima oleh Kristian, terdapat ayat-ayat yang membuktikan Jesus tidak disalib, dan jika setiap dari ayat ini tidak memadai secara individu, maka secara keseluruhan ia menunjukkan bukti bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus AS.

 

 • Kerana Jesus meminta pada Allah agar beliau tidak disalib

 

 • Orang yang disalib itu juga enggan mengucapkan dengan lidahnya bahawa beliau adalah Raja Bani Israel, walaupun hakikatnya Jesus adalah Raja Bani Israel

 

 • Orang yang disalib itu memanggil Mary, ibunda Jesus AS sebagai “perempuan"

 

 • Peter menawarkan diri untuk meletakkan dirinya ditempat Jesus, iaitu beliau meminta agar dirinya menjadi Keserupaan Jesus, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” ], dan Jesus enggan kerana beliau tahu Peter tidak mampu berbuat demikian, dan Jesus memberikan Peter tanda ketidak mampuannya: Bahawa beliau akan menafikan orang yang disalib itu sebanyak tiga kali dan sememangnya jelas sama seperti menafikan Jesus AS.

 

 • Selain itu, dengan membandingkan perkataan Jesus AS sebelum tentera datang dan menangkap orang yang disalib itu, dan dibandingkan dengan perkataan orang yang disalib ketika penahanannya, maka kita tahu mereka berdua adalah orang yang berbeza, kerana kedua mereka mempunyai dua pendirian yang berbza berkenaan penerimaah pengsaliban. Jadi orang yang mengatakan [bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”] tidak mungkin sama dengan orang yang beberapa jam sebelumnya berkata [Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku." Mark Chapter 14:35]

 

Dan dari Gospel Judah:

 

 • Orang yang disalib itu bukan Jesus tetapi seorang yang diserupakan kepada Jesus AS.

 

 • Orang yang disalib itu disebut sebagai orang yang ketiga belas.

 

 • Orang yang disalib ini disebut akan datang diakhir zaman untuk memerintah. Namanya adalah Judah/ Yehuda (Ahmad seperti yang telah dijelaskan), namun beliau bukan Judas Iscariot.

 

 • Orang yang disalib itu diturunkan dari Kerajaan Langit, dan beliau bukan dari generasi Jesus AS.

 

 • Orang yang disalib mempunyai keturunan dan mereka akan Khalifah Allah di muka bumi.

 

 • Di dalam Torah, Gospel dan Gospel Judah terdapat ayat yang jelas menunjukkan orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, dan di dalamnya terdapat jawaban balas kepada sesiapa yang menyatakan orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot.

 

Ketiga: Di dalam riwayat-riwayat:

 

1 . Dari kitab Shiah:

 

Di dalam Tafsir Ali Bin Ibrahim, Abu Jaafar AS bersabda, (“Jesus AS memanggil para sahabatnya untuk bertemu di malam pengangkatannya, jadi mereka berkumpul di waktu malam; dan beliau membenarkan mereka memasuki rumah dan muncul pada mereka sebuah kolam di penjuru rumah, menggoncangkan air dari kepalanya. Jadi beliau bersabda, “Allah akan mengangkat ku di jam ini dan membersihkan ku dari semua Yahudi. Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?” Jadi seorang yang muda dari kalangan mereka berkata, “Aku wahai Roh Allah.” Jesus AS bersabda, “Maka kamulah orang itu.” Kemudian Yahudi datang dan mencari Jesus AS.. mereka mengambil orang muda yang diserupakan seperti Jesus AS, kemudiannya dibunuh dan disalib.”) * Tafseer A-Qummi Vol . 1 halaman 103 .

 

Dan riwayat ini menerangkan bahawa ada seorang selain dari Judas Iscariot. Dan orang muda itulah yang diserupakan dengan Jesus AS, disalib dan mempunyai darjat yang sama dengan Jesus AS. Dan Jesus adalah Khalifah dari Para Khalifah Allah di muka bumi, seorang Nabi, seorang Imam dan salah seorang dari Rasul Ulul Azmi, maka orang yang disalib ini sekurang-kurangnya merupakan Khalifah Allah di muka bumi. ("Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?”)

 

Di dalam riwayat ini juga, terdapat dua belas orang yang bersama Jesus pada masa Judas bersama ulama Yahudi untuk menyerahkan Jesus kepada mereka. Jadi siapakah yang kedua belas itu jika bukan orang yang disalib, yang masuk dan keluar tanpa menarik perhatian kepada dirinya, atau sesiapa melihat dirinya dari mula kecuali Jesus AS, […[Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

 

Dan ini adalah apa yang berada dalam Gospel hari ini, walaupun tidak disebutkan secara jelas:

 

[ “Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Petrus menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan!” Yesus berkata, “Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.””] Luke Chapter 22 : 31-34

 

[Simon Petrus bertanya kepada Yesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Yesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Petrus bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Chapter 13: 36-38

 

Dan wujud riwayat yang menyebutkan keserupaan Jesus sebagai khalifah dari para khalifah Allah, dan mereka yang menafikan dan membunuh beliau adalah kafir dan mereka yang menerima beliau ketika kepulangannya dan mempertahankannya adalah mukmin yang baik:

 

Abu Al Jaroud meriwayatkan dari Abu Jaafar AS, (“(Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui . (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga " Adn ". Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela Allah sebagaimana  Isa ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-penolongku kepada Allah ?" Mereka menjawab: "Kamilah pembela-pembela Allah!" (Setelah Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. (As Saff 61:11-14)” Beliau AS bersabda, “Orang yang telah kafir adalah orang yang membunuh keserupaan Jesus AS dan menyalibnya, dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh. Jadi mereka membunuh kumpulan yang membunuh dan menyalib beliau, dan inilah firman Allah, ("Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang”)† (Tafsir al-Qummi oleh Ali bin Ibrahim al-Qummi Vol . 2 halaman 365-366 .)

 

Siapakah orang-orang yang harus dipercayai oleh manusia, jika bukan para Khalifah Allah di muka bumi? ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”). Oleh itu, riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib merupakan seorang Khalifah antara Para Khalifah Allah di muka bumi dan manusia mesti beriman padanya dan membantunya dimasa ketibaannya di muka bumi.

 

Ini disebutkan di dalam Gospel dan keserupaan Jesus yang disalib menyebutnya dengan penuh kejelasan: [“Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”] John Chapter 18:36.

 

Ini menunjukkan di masa ketibaannya ke dunia fizikal di masa dan generasinya, akan ada orang yang mempertahankannya agar beliau tidak diserahkan kepada Yahudi di zamannya untuk disalib.  semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”], ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”

 

Dan telah diriwayatkan bahawa Keserupaan Jesus yang disalib adalah dari keturunan Rasul Allah SAW:

 

Rasul Allah SAW menyebut di dalam doanya untuk Ali bin Abi Thalib AS, ("Ya Allah! Kurniakan kepada beliau kesabaran Moses(Musa), dan jadikan dari keturunannya Keserupaan Jesus AS. Ya Allah! Sesungguhnya Kau lah khalifah ke atas beliau dan ke atas keturunannya, dan keturunan suci yang telah Kau buang perkara kotor dan tidak suci.")  Al-Ghaibah Oleh al-Numani Halaman 144

 

2 . Di dalam Kitab Sunni:

 

Kaum Sunni meriwayatkan dari tafsir mereka bahawa orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, tetapi seorang yang muda dari kalangan pengikut Jesus:

 

#Said Bin Jubair meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, "Jesus muncul di kalangan sahabatnya apabila Allah mahu mengangkat beliau, jadi Jesus bersabda: "Silakan duduk." Kemudian beliau mengulangi apa yang beliau katakan, jadi seorang orang muda berdiri dan Jesus AS berkata, "Silakan duduk." Beliau mengulangi apa yang beliau ucapkan, jadi orang muda itu berkata "saya" dan Jesus AS berkata, "Ya, kamu lah." Oleh itu keserupaan Jesus diberikan kepadanya, Jesus diangkat dan orang Yahudi datang dan mengambil orang muda tersebut, mereka membunuh dan menyalib beliau. Perkara yang sama diriwayatkan oleh Wahab Bin Manbah, Qutada dan Al Saddi. (Zad al-Maseer fi Ilm al-Tafseer, Ibn al-Jawzi) † .

 

#Bashir bin Maath meriwayatkan kepada kami dari Yazid dari Said dari Qutada berkenaan firman Allah SWT Surat an-Nisa 4:157-158, "Mereka adalah musuh-musuh Allah, golongan Yahudi; mereka terkenal kerana membunuh Jesus anak kepada Mary(Isa Ibn Mariam), Rasul Allah, dan mereka mendakwa bahawa mereka telah membunuh dan menyalib beliau. Dan disebutkan kepada kami bahawa Nabi Allah Jesus anak Mary, berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kamu yang akan diserupakan dengan ku dan akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi ALlah." Jadi orang itu dibunuh, dan Allah melindungi nabi Nya dan mengangkat beliau kepadaNya "

 

#Al Hassan Bin Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abdul Razaq dari Muammar dari Qutada berkenaan firman Allah swt, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau mengatakan, "Sifat Keserupaan ini diberikan kepada seorang lelaki dari pengikutnya, dan beliau telah dibunuh, dan ini telah ditawarkan oleh Jesus kepada pengikutnya dengan berkata, "Ke atas siapa dari kalangan kalian akan diberikan keserupaan seperti aku dan dirinya akan mendapat syurga?" Jadi seorang lelaki berkata, "Ke atas ku."

 

#Al Muthanna meriwayatkan dari Abu Huzaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Al Qasim bin Abu Baza bahawa Jesus Ibni Mary bersabda, "Ke atas siapa dari kamu yang akan keserupaan seperti ku diberikan kepadanya agar beliau dibunuh ditempat ku?" Jadi seorang dari kalangan sahabatnya berkata, "Aku, wahai Rasul Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepada beliau dan mereka membunuhnya, kerana ini Allah berfirman, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa)

 

#Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjaj dari Ibn Jarij, "Kami mempelajari bahawa Jesus Ibn Mary berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang akan dikenakan agar keserupaan ku akan diberikan kepadanya, seterusnya beliau akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepadanya dan beliau dibunuh, sementara Allah mengangkat Nabi Nya kepada Nya."

 

#Muhammad bin Amru meriwayatkan kepada kami dari Abu Asim dari Yeshua dari Ibnu Abu Naheej dari Mujahid berkenaan firman Allah, tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau berkata, "Mereka menyalib seorang lelaki selain Jesus, dengan menyangka beliau adalah Jesus." Sama diriwayatkan dari Al Muthanna dari Abu Huthaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid.

#Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjah dari Ibnu Jarij dari Mujahid beliau berkata, "Mereka menyalib seorang lelaki yang mana mereka sangkakan sebagai Jesus AS, dan Allah mengangkat beliau kepadanya dalam keadaan hidup.”(Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran Oleh Ibn Jareer al-Tabari)

 

#"Kemudian Allah swt menyatakan bahawa Bani Israel tidak membunuh Jesus mahupun menyalibnya, tetapi seorang yang lain telah diserupakan kepada beliau. Dan para perawi berselisihan berkenaan kisah ini, dan tiada keraguan bahawa Jesus AS kerap bermusafir di bumi ini dan menyeru kepada Allah, dan Bani Israel memohon beliau. Raja pada waktu itu meletakkan harga untuk kepalanya. Jesus sentiasa disertai oleh para sahabatnya yang sentiasa bermusafir ke mana sahaja beliau pergi. Dan sampai pada satu masa, isu Jesus menjadi semakin jelas, dan diriwayatkan seorang lelaki dari Yahudi meletakkan harga pada kepala Jesus, maka beliau mencarinya sehingga diketahui di mana beliau berada. Jadi apabila Jesus dan sahabatnya menyedari bahawa pemburu mereka semakin menghampiri, mereka memasuki sebuah rumah ketika dilihat oleh Bani Israel, diriwayatkan bilangan mereka ada tiga belas orang. Juga diriwayatkan bahawa bilangan mereka adalah lapan belas orang, dan mereka dikepung pada malam itu. Kemudian diriwayatkan, Jesus mengasingkan diri dari para pengikutnya pada malam itu..dan beliau bersama dengan seorang lelaki, jadi apabila beliau diangkat, maka keserupaannya diberikan kepada lelaki tersebut kemudiannya beliau disalib .” Al-Jawahir al-Hesan fi Tafsir al-Quran oleh al-Tha’aliby .

 

#"Maka kaum Yahudi berkumpul untuk membunuhnya, jadi Allah mengkhabarkan bahawa Dia akan mengangkat Jesus ke langit, dan menyucikan beliau dari kaum Yahudi, jadi beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang menerima diserupakan kepada ku agar beliau dibunuh, disalib dan memasuki syurga?" Jadi seorang lelaki dari kalangan mereka berkata "Aku". Jadi beliau diserupakan kepada Jesus, kemudiannya dibunuh dan disalib.”(Tafsir Madarik al-Tanzeel wa Haqaiq al-Taweel Oleh al-Nasafi .)

 

#"…Dan pemerintah Jerusalam mematuhinya dan beliau pergi bersama sekumpulan Yahudi ke rumah Jesus AS yang ada bersama sekumpulan sahabatnya yang berjumlah duabelas atau tigabelas, dan ada disebutkan mereka seramai tujuhbelas dan itu adalah pada petang Jumaat ingin memasuki malam Sabtu. Jadi mereka mengepung rumah itu atau beliau AS terpaksa keluar kepada mereka, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di kalangan kalian yang akan diserupakan dengan ku dan dia akan menjadi sahabatku di syurga?" Jadi seorang lelaki dari mereka datang ke hadapan, namun seolah-olah Jesus melihat lelaki itu tidak layak untuk tugasan ini, jadi beliau mengulanginya untuk kali kedua dan ketiga, tiada yang datang ke hadapan melainkan lelaki tersebut, jadi Jesus AS bersabda, "Kamulah orangnya." Dan Allah memberikan keserupaan Jesus kepada lelaki itu menjadikan beliau nampak seperti Jesus, kemudian satu bukaan terjadi di siling rumah, Jesus ditidurkan dan beliau diangkat ke langit dalam keadaan tidur, seperti firman Allah, " ﴾"Wahai Jesus! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu." (Aali Imran:55)﴿. Jadi apabila beliau diangkat, kumpulan itu keluar dan apabila mereka melihat orang muda itu, mereka menyangka beliau adalah Jesus AS, jadi mereka menahan beliau pada malam itu dan menyalib beliau serta meletakkan duri di kepalanya, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa)… Tafsir Ibn Kathir

 

Oleh itu, kesimpulan dari Torah, Gospel, Quran, logik dan dari riwayat adalah orang yang disalib itu bukan Jesus, juga bukan Judas Iscariot. Dan kami melihat riwayat-riwayat yang menyebut beliau adalah dari keturunan Rasul Allah SAW dan Ali AS, dan mengisyaratkan bahawa beliau adalah seorang khalifah dari para khalifah Allah, jadi apa yang harus kita lakukan?

 

Adakah kita akan terus menyangkal dan menolak riwayat-riwayat ini, dan mengikuti ilusi yang berdasarkan keinginan, yang bercanggahan dengan apa yang disebutkan di dalam Torah, Gospel dan riwayat-riwayat serta logika, bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, dan berkeras menyebut kambing sebagai lalat?!!! Atau kita mengatakan bahawa kita bersetuju dengan apa yang dipersetujui oleh Kitab-kitab Illahi, Torah, Gospel dan Al Quran, dan apa yang disebut oleh Rasul Allah dan keturunan Muhammad (S), iaitu orang yang disalib itu bukan Jesus AS, beliau adalah seorang yang soleh, dan khalifah dari para khalifah Allah di bumiNya. Orang yang disalib itu adalah dari keturunan Muhammad SAW dan dari keturunan Ali AS. Semua fakta ini adalah dari Torah, Gospel, Quran dan perkataan-perkataan Muhammad dan keturunan Muhammad SAW, dan tiada hujah bangkangan yang layak dipertimbangkan.

 

Sekarang, setelah dibuktikan bahawa Jesus tidak disalib, juga tidak dibunuh, dan wujud seorang keserupaan Jesus yang disalib, dan kita telah mencirikan beliau dari Torah, Gospel, Quran dan kata-kata Muhammad dan keluarga Muhammad SAW, maka kita kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Al Tusi, iaitu manusia tidak dapat memahami urusan Keserupaan Jesus dan Penyaliban,atau mereka tidak dapat menerima orang yang mereka hadapi dan bahawa beliaulah orang tersebut, jadi mereka akan memulakan penghujahan seperti yang diriwayatkan oleh Al Tusi, dari Abu Abdullah AS, (“Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu.”)  

 

Atau mari kita sebutkan penghujahan mereka dalam bentuk yang lain: Bagaimana Keserupaan Yang Disalib adalah orang yang turun ke bumi dengan cara yang ajaib dan kemudiannya dibunuh, dan kemudiannya beliau dilahirkan semula sebagai bayi, membesar sehingga beliau menjadi Al Qaim atau Mahdi?!!

 

Hakikatnya, manusia yang menggunakan bangkangan ini adalah kerana kurangnya ilmu atau perhatian kepada hakikat bahawa ruh telah dicipta sebelum dunia fizikal ini, dan perkara ini terbukti dengan logik juga dengan nas:

 

Logik tidak boleh menerima bahawa ruh yang berdarjat rendah dicipta terlebih dahulu dari ruh yang berdarjat tinggi kerana(kewujudan ruh yang berdarjat rendah) ia bergantung kepada kewujudan(ruh) darjat yang lebih tinggi. Dan ini bukanlah topik untuk perbincangan dan bukan juga penerangan tentang bagaimana makhluk(ciptaan) dicipta dari hakikat sebenar, tetapi tidak mengapa untuk memberi penerangan ringkas: Sesuatu yang datang dari hakikat mutlak atau dari makhluk yang paling dekat dengan hakikat mutlak tidak dapat diulangi, jika tidak ia akan menjadi sama dengan yang pertama dan tiada yang berbeza. Oleh itu, ciptaan setelahnya adalah lebih jauh dari hakikat mutlak berbanding yang pertama, yakni lebih rendah darjatnya. Akibatnya, ciptaan pertama menjadi perantara untuk ciptaan kedua, iaitu seperti firman Allah SWT, “dengan tanganKu” ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75. Oleh itu, ciptaan pertama dan hubungannya dengan ciptaan kedua adalah Tangan Allah. Begitu juga hubungan antara ciptaan kedua dan ketiga adalah tangan Allah, yakni, ia bukan sekadar satu atau dua tangan, malah banyak tangan, seperti firman Allah, "Dan langit itu Kami bangun dengan Tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa(Surah Adh Dhariyat:47)

 

Oleh itu, logik mengatakan bahawa ruh Muhammad SAW, yang lebih tinggi darjatnya, telah dicipta terlebih dahulu sebelum ruh Adam AS, yang lebih rendah darjatnya, dan tiada bukti intelektual yang menafikan kebenaran ini. Berkenaan  Adam yang dicipta terlebih dahulu dari Muhammad SAW di alam fizikal ini, ia tidak bermakna ruh Adam tercipta dahulu, kerana tiada kaitan antara penciptaan badan dan penciptaan ruh, kerana mereka berada di dua dunia berbeza.

 

Dan Quran mendokong bukti ini, yang selari dengan ilmu dan logik, firman Allah SWT, (""Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad: 75. Dan Maha Tinggi Allah dari mempunyai tangan, malah "Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku” bermaksud, dengan tangan yang diciptakan yang melambangkan kekuatanNya, kemahuanNya dan kemampuanNya untuk mencipta di darjat ini.

 

"Tangan yang diciptakan” ini atau ruh ini, menciptakan Adam atau menjadi pengantara dalam penciptaan Adam AS. Tangan ini atau ruh ini adalah Muhammad SAW dan sesiapa sahaja yang Allah mahukan dirinya menjadi tangannya demi menjalankan apa sahaja yang dimahukan dari ciptaan atau di dalam ciptaan, ( "Dan langit itu Kami bangun dengan Tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa(Surah Adh Dhariyat:47)

 

Jadi mereka adalah tangan-tangan Allah yang Dia ciptakan, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dan ciptaan Allah yang pertama, (ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!) Surah An Najm: 56. Mereka adalah pemilik darjat tinggi yang tidak diarahkan untuk sujud pada Adam AS kerana mereka mempunyai darjat yang lebih tinggi dari Adam, ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75 . Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi: yakni ruh yang menciptakan Adam, itulah sebabnya mereka tidak diarahkan untuk bersujud pada Adam kerana darjat mereka adalah lebih tinggi dari beliau. Berkenaan dengan teks: Terkandung kenyataan yang jelas bahawa Ruh Muhammad SAW dan keluarganya AS, telah diciptakan sebelum penciptaan Adam dan seluruh ciptaan yang lain, serta lama sebelum terciptanya badan atau dunia fizikal ini:

 

Dari Al Quran:

 

Allah swt berfirman: (Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang pertama menyembahnya.” Az Zukhruf: 81. Konteks  ayat ini adalah respons kepada mereka yang mengatakan Jesus sebagai Anak Tuhan. Kesimpulan dari respons ini adalah ia menafikan dakwaan Jesus sebagai anak Tuhan, memandangkan Muhammad SAW adalah ciptaan yang pertama dan baginda mendahului dalam kewujudan daripada Jesus, dan disebabkan baginda paling dahulu dalam penciptaan ini, maka wujud pernyataan bahawa baginda paling dahulu dalam penyembahan, (maka akulah (Muhammad) orang yang pertama menyembahnya”), Dan kesimpulannya, ayat ini dengan jelas menunjukan bahawa ruh Muhammad SAW telah dicipta sebelum ruh Jesus AS dan Adam AS, malah, sebelum ruh semua ciptaan. Jika tidak, adalah tidak benar untuk baginda disebutkan sebagai yang paling awal menyembah, dalam maksud mendahului dengan masa atau tindakan.

 

Dan dari riwayat Shia dan Sunni:

 

Al Mufadhal menyebutkan bahawa Abu Abdullah AS berkata, (“Allah SWT telah menciptakan ruh sebelum badan selama dua ribu tahun, jadi Dia menjadikan ruh yang paling tinggi dan mulia sebagai ruh Muhammad, Ali, Fatimah, Al Hassan, Al Hussain dan para Imam setelah mereka. Dia kemudiannya mempersembahkan mereka kepada langit dan bumi dan gunung-ganang sehingga diselubungi oleh cahaya mereka..”)Mujamma al-Nurain oleh al-Marandi hal. 272

 

Imam Al Sadiq AS berkata, (“Allah menjadikan ruh sebagai saudara di Kerajaan Langit dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan badan, jadi apabila Qaim kami bangkit, beliau akan mewariskan kepada saudara yang Allah jadikan untuknya di Kerajaan Langit, dan beliau tidak akan mewariskan kepada saudara berdasarkan kelahiran." Bihar al-Anwar Vol . 6 halaman 249 .

 

Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Al Hussain bin Ibrahim bin Yahya bin Ajlan Al Murouzi Al Maqri meriwayatkan kepada kami: Abu Bakr Abdul Samad bin Yahya Al Wasiti meriwayatkan kepada kami…Ali ibn Abi Thalib berkata, (“Allah SWT mencipta cahaya Muhammad SAW sebelium dia mencipta langit dan bumi, Kursi, Arsh, Tablet, Pena, Syurga dan neraka, dan sebelum Dia mencipta Adam, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moses, Jesus, David, Solomon dan semua mereka yang disebutkan di dalam firman Allah, (Dan Kami berikan kepada Isaac Dan Jacob) sehingga firmanNya, (Tunjuki kami ke jalan yang benar) (Surah Al An’am:84-87), dan sebelum dicipta semua para Nabi selama 424,000 tahun dan Allah SWT menciptanya dengan 12 hijab..”) Al-Khisal oleh al-Sadooq halaman 482

 

Abu Said Al Khudri berkata, (“Kami sedang duduk bersama Rasul Allah SAW apabila seseorang mendatangi baginda dan berkata, “Ya Rasul Allah! Khabarkan pada ku tentang firman Allah SWT pada Iblis, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Ya Rasulullah, siapakah mereka yang lebih tinggi dari para malaikat?” Jadi Rasul Allah menjawab, “Aku, Ali, Fatimah, Al Hassan dan Al Hussain. Kamilah yang mengelilingi Arash memuji Allah, dan para malaikat akan memuji dengan pujian kami 2000 tahun sebelum Allah mencipta Adam. Jadi semua malaikan bersujud kecuali Iblis, kerana beliau enggan, jadi Allah berfirman, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”), yakni dari kalangan 5 orang tersebut yang namanya tertulis di sekeliling Arsh, kerana kami adalah pintu Allah, yang mana melaluinya seseorang menuju Allah. Melalui kami manusia yang ditunjuki akan diberi petunjuk. Jadi sesiapa yang mencintai kami akan dicintai Allah, dan Allah akan memberi tempat tinggal padanya di syurga, dan sesiapa yang membenci kami akan dibenci Allah, dan Allah akan memberi padanya tempat tinggal di neraka. Dan tiada siapa yang akan mencintai kami melainkan dirinya adalah anak yang halal kelahirannya.”)Bihar al-Anwar Vol . 25 halaman 2

 

Abu Al Hassan Ali Bin Muhammad yang dikenali sebagai Ibn Al Maghazli al Wasiti al Shafie di dalam kitabnya Al Manaqib meriwayatkan dari Salman Al Farsi bahawa beliau berkata, (“Aku mendengar kekasihku Muhammad SAW bersabda, “Aku dan Ali adalah dari satu cahaya di antara tangan-tangan Allah SWT, yang cahayanya memuji Allah dan menyucikanNya sebelum Allah mencipta Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Adam dicipta, cahaya itu diletakkan di dalam tulang belakangnya, jadi aku dan Ali kekal sebagai satu sehingga kami dipisahkan di dalam tulang belakang Abdul Muttalib, jadi di dalam diriku adalah Kenabian dan di dalam dirinya adalah Imamah.”)*Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 47, dan riwayat dari Salman turut dimuatkan dalam at Dimashq Vol . 42 hal. 67, Manaqib ibn al-Maghazli hal. 87, Fathail al-Sahaba oleh ibn Hanbal Vol . 2 hal. 662, Manaqib al-Khawarizmi hal. 145 .

 

Ibnu Al Maghazali turut meriwayatkan dari Salim bin Abi Al Jad dari Abi Dzar yang berkata, “(Aku mendengar Rasul Allah SAW bersabda, “Aku dan Ali adalah satu cahaya diantara tangan-tangan Allah, cahaya itu memuji dan menyucikan Allah sebelum Allah SWT mencipta Adam selama 14,000 tahun, jadi aku dan Ali adalah satu sehingga kami terpisah di tulang belakang Abdul Muttalib. Aku menjadi sebahagian, dan Ali menjadi sebahagian yang lain.”)†Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 447 .

 

Ibnu Abbas berkata, (“Aku mendengar Rasul Allah SAW berkata, “Ali dan aku adalah satu cahaya di antara tangan-tangan Allah, sebelum terciptanya Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Allah menciptakan Adam, cahaya ini tinggal di dalam tulang belakangnya, dan Allah terus-menerus memindahkannya dari satu ke satu tulang belakang yang lain sehinggalah ia tinggal di tulang belakang Abdul Muttalib, kemudian Allah mengambilnya keluar dari Abdul Muttalib dan membahagikan kepada dua bahagian, satu bahagian di tulang belakang Abdullah, dan satu lagi di tulang belakang Abu Thalib. Jadi Ali adalah daripada ku, dan aku adalah dari Ali. Dagingnya adalah daging ku, darahnya adalah darah ku. Barangsiapa yang benar mencintainya dalah orang yang aku cintai, dan sesiapa yang membencinya bermakna membenciku, jadi aku membencinya.”)‡ Nathum Dorar al-Simtayn Oleh al-Zarandi al-Hanafi halaman 79, juga disebut di dalam kitabnya Maarij al-Wosool Ila Marifat Aal al-Rasool halaman 33

 

Abdul Wahab bin Ata dari Saeed bin Abi Arouba, bahawa Qatada berkata: dan Umar bin Asim al-Kilabi dari Abu Hilal dari Qatada beliau, ﴾“Rasul Allah SAW bersabda, ‘Aku adalah ciptaan yang pertama dan pengutusan yang terakhir .”﴿ § Al-Tabaqat al-Kubra Vol . 1 halaman 149

 

Abu Humam al-Waleed bin Shuja bin al-Waleed al-Baghdadi mengkhabarkan dari al-Waleed bin Muslim dari al-Awzai dari Ya- hya bin Abi Kathir dari Abu Salama dari Abu Huraira yang berkata, ‘Ya Rasul Allah, sejak bilakah kenabian menjadi wajib ke atas kamu?” Baginda menjawab, “Ketika Adam masih di antara ruh dan badan.’ Ini adalah riwayat yang sahih .”﴿ *Sinan al-Tirmithi Vol . 5 halaman 245 .

 

Abu al-Nathir al-Faqih dan Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Anzi mengkhabarkan pada kami: dari Othman bin Saeed al-Darmi dan Muhammad bin Sinan al-Awfi, dari Ibrahim bin Tahman, dari Badil bin Maysara, dari Abdullah bin Shaqeeq, dari Maysara al-Fakhir, beliau berkata, ﴾“Aku bertanya kepada Rasul Allah tentang bilakah baginda menjadi Nabi, dan baginda menjawab, “Semasa Adam masih lagi di antara ruh dan badan.” Ini adalah riwayat bersanad Sahih﴿ †Al-Mostadrak oleh al-Hakim Vol . 2 halaman 608 .

 

Sekarang telah jelas dari Quran dan riwayat bahawa ruh Muhammad dan keluarga Muhammad sudah pun wujud semasa Jesus diutuskan; malahan, sudah pun wujud sebelum Jesus dilahirkan. Jadi, selagi ruh sudah ada diciptakan, maka ada kemungkinan badan fizikal boleh diciptakan untuk ruh tersebut. Atau realitinya, beliau muncul di alam fizikal dalam sebuah imej yang menyerupai Jesus AS, dan perkara ini adalah atau kehendak Allah, kekuatanNya dan kemampuanNya, sekurang-kurangnya seperti kemunculan Gabriel yang merupakan entiti ruh kepada Muhammad SAW di alam fizikal ini dalam bentuk Dahya Al Kalbi.‡. Saya katakan: Adakah wujud sebarang halangan yang rasional sekarang, setelah teks dan logik membuktikan perkara ini?

 

Malahan, sesiapa yang menolak perkara ini dan mengatakan ia sukar dipercayai, adakah dia mempunyai alternatif lain yang didokong oleh teks, akal dan hikmah seperti kes yang telah disebutkan sebelum ini? Atau hanya kedegilan, suka berhujah dan mengikuti keinginan diri demi menolak kebenaran?! Menerima kebenaran seadanya mungkin mempunyai kesukaran di dalamnya, khususnya dengan kewujudan kejahilan dan Syaitan berserta tenteranya yang berkerja keras untuk menghalang manusia dari mendengar kebenaran dan firman-firman Allah seterusnya tunduk kepada buktu dan mengiktiraf kebenaran; namun setelah kebenaran ditegakkan, seseorang manusia yang intelektual mesti berkata, “Ya, ini adalah kebenarannya, kami telah melihatnya dengan jelas.” Jika tidak, kita bukanlah manusia juga bukan intelektual.

 

_______

 

Nota Kaki

‡ .Kemunculan ruh atau malaikat dalam bentuk badan fizikal adalah perkara yang sudah tertegak dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, seperti kemunculan pada Hagar (Genesis 16:7), kepada Mary dan Jacob. Berkenaan tafsiran kemunculan malaikat kepada Jacob, Antonios Fekry berkata, “Ciptaan spiritual seperti malaikat tidak boleh dilihat oleh kita melainkan mereka menyerupai dalam bentuk fizikal yang dengannya kita boleh melihat mereka, dan ini tergantung kepada samada Allah izinkan atau mahukannya” Tafsir Luke 1

 

Berkenaan perkara kemunculan Gabriel AS dalam bentuk Fahya Al Kalbi, ia adalah perkara yang umum diketahui oleh semua Muslimin. Dan saya akan menyebutkan sedikit contoh: Muhammad bin Yahya Al Khatami meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah AS bahawa beliau berkata, (“Abu Dzar pergi kepada Rasul Allah SAW dan bersama baginda adalah Gabriel AS dalam bentul Dahya al Kalbi. Dan Rasul Allah SAW mahu berjumpanya dalam keadaan privasi, jadi apabila Abu Dzar nampak mereka, beliau berlalu pergi dan tidak menganggu mereka.”) Al-Kafi oleh al-Kulaini Vol . 2 halaman 587. Hadis dengan makna serupa dalam Sunan al-Nisai Vol . 8 halaman 101-103 .

 

Sheikh Al Mufid berkata, “Berkenaan riwayat melihat malaikat dalam bentuk manusia dari umat sebelum ini dan umat ini, ianya banyak sekali, dan sesetengah para sahabat meriwayatkan bahawa mereka melihat Gabriel dalam bentuk Dahya Al Kalbi .” Awael al-Maqalat halaman 288 .

 

_________

 

 

Bab 8: Berkaitan Hal Jesus AS Disalib Dan Injil Judah (Gospel Of Judah)

crucifixion
Soalan 8: Berkaitan hal pengsaliban Jesus AS, apakah seruan Imam Ahmad Al Hassan kepada Kristian?


Jawaban: Orang Kristian perlu mengambil perhatian bahawa perkara pengsaliban Jesus AS adalah batil, dan saya telah menjelaskan kebatilannya dari Injil dan kata-kata Jesus AS di dalamnya serta permintaan beliau kepada Allah untuk menarik semula deraan salib dari dirinya.* Jadi samada Allah mengabulkan doa Jesus AS dan mengangkatnya dan seterusnya mengutuskan keserupaannya -dan ini adalah kebenarannya- ATAU Allah tidak mengabulkan doa Jesus AS. Iaitu mengikut kata mereka, Allah tidak mempedulikan doa Jesus AS.

Dan mereka juga telah menuduh Jesus AS mempunyai sifat kebodohan, berpandangan lemah dan kurang ilmu, jika bukan begini, maka apa sebabnya Jesus AS meminta pada Allah untuk menarik balik pengsaliban darinya jika beliau mampu untuk mempunyai kesabaran atas penderaan disalib tanpa merungut, jika beliau tahu urusan pengsaliban adalah penting dalam agama?†

Mereka juga harus memberi perhatian pada dokumen bersejarah, Injil Judah,‡ yang dipersembahkan oleh International Historical Society, dan ia adalah salah satu dari manuskrip purba yang dijumpai di Mesir, tarikhnya dikesan sehingga permulaan abad ketiga AD, sebuah dokumen yang menyebutkan Jesus AS tidak disalib; malah, seseorang yang lain, yang merupakan keserupaan beliau yang telah disalib.

Apa yang membimbangkan kita adalah, isu keserupaan Jesus ini secara umumnya, tanpa mengira ciri-ciri individunya, telah pun dipersembahkan kepada Kristian untuk lebih 1700 tahun.


Nota Kaki

* Dan berikut adalah beberapa kata-kata beliau: “Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu berlakulah.” Luke 22:41-42 ; Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku! Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Matthew 26:39; Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa supaya jika boleh Dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu.36Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Mark 14:35-36

†. Penerangan lanjut tentang isu keserupaan adalah di topik berikutnya, dan berkaitan dengan kepentingan pengsaliban dan pengorbanan, rujuk Lampiran 4.

‡. Rujuk Lampiran 3.


Seperti kata pepatah, “Jika ada asap, maka ada apinya” (Nota penterjemah: Jika tidak ada angin, masakan pohon bergoyang). Jika sesuatu isu itu tidak ada asal usul, maka ia tidak akan muncul dikalangan Kristian awal dan juga ideologi mereka.*

Soalan yang harus diberi perhatian dan ditanyakan pada diri mereka: Dari manakah kumpulan-kumpulan Kristian purba ini terfikir bahawa Jesus AS tidak disalib dan yang disalib adalah keserupaannya? Adakah ia sekadar satu pemikiran? Adakah ini merupakan perkara intelektual semata atau satu perkara yang dilaporkan dalam sejarah? Bolehkah dikatakan, sebagai contoh, kumpulan ini mempercayai bahawa Jesus AS tidak disalib dan yang disalib adalah keserupaannya, tanpa sebarang pelaporan sejarah dari orang yang hidup di masa kejadian salib?

Saya menasihatkan setiap Kristian yang bebas agar mengabaikan kata-kata gereja hari ini, yang mengatakan bahawa orang-orang yang menulis Injil ini adalah dari kumpulan sesat, kerana jika kamu bertanyakan kumpulan ini tentang prinsip yang dipegang oleh gereja hari ini, mereka juga akan mengatakan gereja sebagai satu penyelewengan; dan jika kita bertanya kepada Arius dan pengikutnya tentang gereja hari ini, mereka pasti akan memanggil mereka musyrik. Oleh itu, tindakan gereja hari ini menganggap semua penentang Kristian sebagai musyrik, seperti mana yang mereka lakukan pada Jehovah’s Witness, tidak mendatangkan sebarang perbezaan, dan tidak dapat menyembunyikan kebenaran yang muncul dengan jelas pada hari ini. Apa yang disebutkan oleh gereja pada hari ini merupakan perkara kontroversi dikalangan Kristian awal. Malahan, ia masih kekal kontroversi sehingga hari ini, dan kumpulan Kristian, Jehovah’s Witness merupakan bukti terbaik akan kontroversi ini.

Kebenaran yang telah tertegak sekarang adalah kini sudah wujud sebuah dokumen bersejarah yang telah dianalisis oleh pakar antarabangsa pengkhususan artifak dan dengan menggunakan kaedah saintifik terkini, dan terbukti ia adalah dari permulaan abad ketiga. Di dalamnya disebutkan bahawa Jesus AS tidak disalib, tetapi ada seorang yang menyerupai Jesus yang disalib bagi tempatnya. Jadi, bolehkah orang Kristian sekadar berpegang kepada kata-kata gereja: Bahawa dokumen ini adalah milik kumpulan sesat purba Kristian?!!!
 


Nota Kaki

*. Di dalam bukunya, Injil Judah, Adakah Penemuannya Memberi Kesan Pada Agama Kristian? , Fr. Abdul Maseeh Bassit mengakui bahawa Injil ini wujud dalam tahun 180 AD dan walaupun beliau menolak Injil ini, apa yang penting pada saya adalah beliau mengakui umur dokumen ini. Berkenaan kumpulan Kristian yang beriman dengan Injil Judah, beliau berkata, “Yang pertama menyebut tentang kumpulan ini dan ideologinya dari para Father gereja pertama, serta yang menulis kompilasi Injil Judah adalah St. Irenaeus, Biskop Lugdunum(Perancis) pada 180 AD. Individu ini adalah pelajar St. Polycareous yang merupakan pelajar St. John, pelajar Jesus Christ.” Dan tarikh yang beliau sebutkan bermakna apa yang dipercayai oleh Kristian dari apa yang disebut di dalam Injil Judah adalah sebelum Islam dan sebelum Majlis Nicaea yang diadakan pada 325 AD. Rujuk lampiran 2.
 


Adakah respon dari gereja ini ilmiah?! Sebagai contoh, tidak bolehkah jika seseorang yang tidak bersetuju dengan gereja ini, bertanya kepada mereka, “Apa bukti bukan kalian yang melakukan kesyirikan??!” Bukankah sebaiknya setelah kemunculan fakta-fakta ini, isu pengsaliban dikaji secara objektif dan ilmiah, jauh dari sifat fanatik dan ikut buta?

Dan berikut adalah petikan dari Injil Judah (dan mengikut terjemahan yang disahkan dengan teks Koptik oleh gereja) yang dengan terang menjelaskan Jesus AS tidak disalib; malah ada seseorang yang dijadikan keserupaannya dan diutus menggantikan beliau.

Injil Judah Adegan 3:

•Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”
Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya."

Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut."

Jesus menjawab, “Kamu akan menjadi yang ketiga belas, dan kamu akan dilaknat oleh generasi yang lain — dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka. Di hari-hari akhir mereka akan melaknat pengangkatan kamu kepada generasi suci."

“Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.”

•“Tandukmu telah dinaikkan, kemurkaan mu sudah dinyalakan, bintang mu sudah tampak cerah dan hati mu … [57]"

Dan di dalam petikan ini:

Pertama: Judah dijadikan menyerupai Jesus dan disalib menggantikan tempatnya, dan beliau mengorbankan dirinya.

Kedua: Judah akan datang di akhir zaman untuk berjaya. Oleh itu Judah yang disebutkan dalam sesetengah petikan dari Injil mestilah bukan Judas Iscariot*† yang mengkhianati Jesus seperti di akhir Injil Judah.

“Mereka menghampiri Judas dan berkata, “Apa yang kamu buat di sini? Kamu adalah pengikut Jesus.” Judas menjawab mereka seperti yang dimahukan. Dan beliau mendapat sedikit wang dan memberikan beliau(Jesus) kepada mereka.” Injil Judah Adegan 3

Mari kita melihat kepada satu fakta bahawa makna perkataan Judah bermaksud “pujian” (Al Hamd > الحمد) atau Ahmad (أحمد) dalam bahawa Arab, iaitu nama Mahdi atau sang penyelamat yang dijanjikan di akhir zaman; maka jelas bahawa orang yang menyerupai Jesus, disalib ditempatnya, yang berbicara dengan Jesus bahawa beliau akan kembali dan memerintah di akhir zaman, merupakan sang penyelamat, Al Mahdi, Ahmad, yang disebutkan di dalam Taurat, Injil, Quran dan wasiat Rasul Allah Muhammad SAW.‡
 Nota Kaki

*. Judas (Greek: Ιούδας) adalah tulisan Greek yang Inggeris-kan membawa nama Ibrani Yehudah (Ibrani: יהוָּדה). Judah juga membawa nama yang sama apabila diinggeriskan. —Pent.

†. Wajar untuk disebut disini, antara sebab para ulama gereja menolak Injil Judah adalah kerana kepercayaan mereka bahawa Judah yang disebutkan adalah Judas Iscariot. Metropolitan Bishoy berkata, “Bagaimana Judas Iscariot disebut sebagai penulisnya? Sedangkan Judas telah membunuh diri setelah mengkhianati Jesus Christ, maka bilakah beliau menulisnya? Terutamanya apabila ia menulis tentang saat-saat akhir sebelum Pengsaliban.” Rujukan: Simplifying Faith Lectures, “Lecture 16: The Injil Of Judas”.

Father Thomas D. Williams, Dekan Theology di Universiti Apostolorum di Rom mengucapkan perkara yang serupa, “Dokumen ini memberi gambaran positif pada Judas Iscariot."

Apa yang sekurang-kurangnya boleh kita sebutkan tentang pemahaman mereka adalah, ia merupakan satu pengkhinatan ilmu kerana menjadikan perkara ini samar kepada manusia, ini disebabkan Injil Of Judah tidak menunjukkan sebarang kenyataan menyebut penulisnya adalah Judas Iscariot; malah, ini hanyalah pemahaman ulama Gereja. Jadi kepastian akan pengkhianatan Judas Iscariot memerlukan kita tidak merujukkan nama Judah kepada Judas, tetapi kita harus mencari seorang lagi yang bernama Judah yang hadis di masa pengsaliban, dan yang merupakan orang yang disalib menggantikan Jesus Alaihi Salam setelah Allah mengabulkan doanya dan memberikan cawan pengsaliban kepada beliau, seperti yang jelas disebutkan dengan jelas dalam Injil Matthew, Mark dan Luke. Dan petikannya disebutkan sebelumnya.

‡. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk buku Wasi Dan Utusan Imam Mahdi Dalam Taurat, Injil dan Quran dan Surat Petunjuk, keduanya oleh Imam Ahmad Al Hassan AS, dan buku beliau yang lain, yang membongkar banyak kebenaran Illahi yang tidak diketahui oleh ulama semua agama.

Nasihat Kepada Setiap Kristian Yang Mahukan Kebenaran

Petikan dari kitab Pengikut Isa Ke 13

Disciple

Soalan 7: Apakah nasihat anda kepada Kristian agar dapat mengetahui kebenaran dan beriman dengan Kenabian Muhammad SAW melalui Injil?  

 

 


 

 

Jawaban: Nasihat saya kepada setiap Kristian yang mencari kebenaran adalah dengan menjadikan kata-kata beliau sebagai satu standard:  

 

 

 

"14Pada suatu hari Yesus mengusir roh jahat daripada seorang bisu. Setelah roh jahat itu keluar, orang itu mula bercakap. Orang ramai hairan, 15tetapi ada beberapa orang yang berkata, “Beelzebul, ketua semua roh jahat telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk mengusir roh jahat.” 16Ada juga orang lain yang hendak memerangkap Yesus. Mereka meminta Yesus melakukan mukjizat untuk membuktikan bahawa Dia datang daripada Allah. 17Tetapi Yesus mengetahui apa yang difikirkan mereka. Lalu Dia berkata kepada mereka, “Negeri yang berpecah menjadi beberapa bahagian lalu saling bermusuhan, tidak akan tahan lama. Keluarga yang berpecah belah dan saling berlawanan akan hancur. 18Jika kerajaan Iblis mempunyai golongan yang saling berlawanan, bagaimanakah kerajaan itu dapat bertahan? Kamu berkata Aku mengusir roh jahat kerana Aku diberi kuasa oleh Beelzebul.  

 

 

 

Maka, sesiapa yang beriman kepada Injil, hendaklah mereka membaca beberapa ayat dari Quran dan berfikir dengan dalam secara adil. Kemudian, berdasarkan ayat dari Injil (seperti di atas), bolehkah anda semua menyimpulakan ayat-ayat Quran ini sebagai dari syaitan, seperti mana yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai tujuan lain kecuali menghina Muhammad SAW? Dan berikut adalah beberapa contoh ayat Quran tersebut: 

 

 

 

Serulah ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmat kebijaksanaan dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik; sesungguhnya Tuhanmu Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang yang sesat dari jalanNya, dan Dia lah jua yang lebih mengetahui akan orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. (Surah An Nahl: 125) 

 

 

 

Dan hendaklah kamu beribadat kepada Allah dan janganlah kamu sekutukan Dia dengan sesuatu apa jua; dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa, dan kaum kerabat, dan anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan jiran tetangga yang dekat, dan jiran tetangga yang jauh, dan rakan sejawat, dan orang musafir yang terlantar, dan juga hamba yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong takbur dan membangga-banggakan diri; (Surah An Nisa:36) 

 

 

 

"Dan janganlah engkau memalingkan mukamu (kerana memandang rendah) kepada manusia, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong; sesungguhnya Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. (Luqman: 18) 

 

 

 

(Kamu diberitahu tentang itu) supaya kamu tidak bersedih hati akan apa yang telah luput daripada kamu, dan tidak pula bergembira (secara sombong dan bangga) dengan apa yang diberikan kepada kamu. Dan (ingatlah), Allah tidak suka kepada tiap-tiap orang yang sombong takbur, lagi membanggakan diri. (Hadid: 23) 

 

 

 

Biarkan mereka membaca ayat dari Surah Al Isra, dan tanyakan kepada diri mereka: 

 

 

 

Adakah syaitan menyeru kepada menyembah Allah semata-mata? Adakah syaitan menyeru kepada akhlaq yang bagus dan berbuat baik kepada ibubapa dan orang miskin serta berbelanja membantu mereka yang memerlukan; dan adakah dia melarang membunuh dan perzinaan serta penyalahgunaan wang anak yatim; adakah syaitan mengarahkan kepada menunaikan janji? 

 

 

 

Jika syaitan mengarahkan kepada etika seperti ini, maka apa pula perintah Allah SWT dari pandangan mereka? Bukankah ini merupakan perintah semua para Nabi dan hikmah yang mereka bawa dari Allah: 

 

 

 

22 Janganlah engkau adakan tuhan yang lain bersama Allah (dalam ibadatmu), kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. 23 Dan Tuhanmu telah perintahkan, supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadaNya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang dari keduanya, atau kedua-duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun perkataan "Ha", dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia (yang bersopan santun). 24  Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk mereka, dengan berkata): "Wahai Tuhanku! Cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil."
 
25  Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu; kalaulah kamu orang-orang yang bertujuan baik mematuhi perintahNya, maka sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. 26 Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau. 27. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. 28. Dan jika engkau terpaksa berpaling tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. 29. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu, dan janganlah pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya, kerana akibatnya akan tinggalah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. 30. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakiNya (menurut undang-undang peraturanNya), dan Ia juga yang menyempitkannya (menurut yang demikian). Sesungguhnya Ia Maha Mendalam pengetahuanNya, lagi Maha Melihat akan hamba-hambaNya. 31. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu kerana takutkan kepapaan; Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepada kamu. Sesungguhnya perbuatan membunuh mereka adalah satu kesalahan yang besar. 32. Dan janganlah kamu menghampiri zina, sesungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang jahat (yang membawa kerosakan).
 
33. Dan janganlah kamu membunuh diri seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar. Dan sesiapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah menjadikan warisannya berkuasa menuntut balas. Dalam pada itu, janganlah ia melampau dalam menuntut balas bunuh itu, kerana sesungguhnya ia adalah mendapat sepenuh-penuh pertolongan (menurut hukum Syarak). Dan janganlah kamu menghampiri harta anak yatim melainkan dengan cara yang baik (untuk mengawal dan mengembangkannya), sehingga ia baligh (dewasa, serta layak mengurus hartanya dengan sendiri); dan sempurnakanlah perjanjian (dengan Allah dan dengan manusia), sesungguhnya perjanjian itu akan ditanya. Dan sempurnakanlah sukatan apabila kamu menyukat, dan timbanglah dengan timbangan yang adil. Yang demikian itu baik (kesannya bagi kamu di dunia) dan sebaik baik kesudahan (yang mendatangkan pahala di akhirat kelak).
 
Dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya; sesungguhnya pendengaran dan penglihatan serta hati, semua anggota-anggota itu tetap akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi, dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung-ganang. Tiap-tiap satu perintah itu, menyalahinya adalah kejahatan yang dibenci di sisi Tuhanmu.Perintah yang demikian itu ialah sebahagian dari hikmat yang telah diwahyukan kepadamu (wahai Muhammad) oleh Tuhanmu. Dan (ingatlah) janganlah engkau jadikan bersama-sama Allah sesuatu yang lain yang disembah, kerana akibatnya engkau akan dicampakkan ke dalam neraka Jahannam dengan keadaan tercela dan tersingkir (dari rahmat Allah). Surah AL Isra': 22-39
 
Malulah kaum Kristian kerana mengabaikan perkataan Jesus AS: “Negeri yang berpecah menjadi beberapa bahagian lalu saling bermusuhan, tidak akan tahan lama. Bandar atau keluarga yang berpecah belah dan saling berlawanan, akan hancur." Matius 12:25 dan tidak menjadikan ia sebagai satu standard untuk menilai apa yang tertulis di dalam Quran agar mereka tahu ia adalah dari Allah.
 
Bukankah ini satu standard dari Jesus AS? Jadi mengapa berpaling darinya? Adakah kamu beriman dengan sebahagian dari kitab dan kafir pada bahagian yang lain? Bacalah Quran dan fikirkan hikmah yang ada di dalamnya, seruan pada kebaikan, sehinggalah pemunyaan akhlaq yang baik dan mulia, jadi bagaimana semua ini datang dari Syaitan yang bodoh, yang menyeru kepada kejahatan dan akhlaq buruk; adakah Syaitan saling bermusuhan dan berpecahan sesama mereka? Adakah kerajaan syaitan berpecah sesama mereka?
 
Bukankah ini cara Jesus AS mengajar kamu untuk membezakan kebenaran dari kebatilan? Adakah kamu tidak mampu membezakan antara kebijaksanaan dan kejahilan, antara kebaikan dan kejahatan, antara akhlaq mulia dan buruk?
 
Dan adakah kamu percaya yang syaitan dan kerajaannya  berpecah sesama sendiri, sehingga di satu masa ia menyeru kepada kebaikan dan di satu masa lain ia menyeru kepada kejahatan? Satu masa untuk akhlq mulia dan di masa yang lain untuk akhlaq buruk?
 
[“Negeri yang berpecah menjadi beberapa bahagian lalu saling bermusuhan, tidak akan tahan lama. Bandar atau keluarga yang berpecah belah dan saling berlawanan, akan hancur.” Matius 12:25 ].
 
Jadi saya menasihatkan setiap Kristian yang takut kepada akibat yang buruk untuk  beri perhatian pada Gereja yang mewakili mereka pada hari ini, yang mengatakan Jesus sebagai Tuhan Mutlak, sebelumnya ditolak oleh ramai Kristian termasuklah Arius, dan mereka adalah ulama Kristian yang besar. Masih ada dan wujud ramai Kristian seperti Jehovah's Witness yang tidak mempercayai ideologi batil dan jahil ini, yang ditolak oleh Injil dan logik. Dan saya telah menjelaskan kebatilan ini didalam Kitab At Tauhid menggunakan petikan Injil yang tidak membenarkan penafsiran dan kekeliruan, dengan bukti intelektual yang jelas. *

*Rujuk kepada Lampiran 1 dan 2. Petikan tersebut dari Kitab Tauhid, beliau AS berkata: "Kenyataan yang jelas dari Injil, "Jesus AS tidak mengetahui waktu itu": Jesus AS menyebut tentang dirinya yang tidak tahu waktu terjadinya kebangkitan kecil: "“Meskipun demikian, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya, baik malaikat-malaikat di syurga ataupun Anak; hanya Bapa yang tahu." Markus: 13:32
 
Dan kejahilan adalah satu ketidak sempurnaan sedangkan Tuhan yang mutlak adalah sempurna, mutlak dan tidak dicacatkan oleh kejahilan, kerana dia adalah cahaya tanpa kegelapan, kejahilan mencacatkan makhluq kerana wujudnya kegelapan di halaman kewujudannya; oleh itu Jesus AS adalah cahaya dan kegelapan, yang membuktikan beliau bukan Tuhan Mutlak; malah beliau hanyalah seorang abdi yang diciptakan dari kegelapan dan cahaya, dan beliau bukanlah cahaya tanpa kegelapan, Allah lebih tinggi dari ini. Dan di dalam semua ini mengandungi kenyataan yang jelas, pencerahan dan seruan kepada logika ini."

 

 
 
 

 

Nota Ringkas Bab 6 Kitab Pengikut Isa Ke 13: Islam, Keganasan Dan Hak Wanita

Disciple

Soalan 6: Ada sesetengah yang mengatakan bahawa keganasan bukanlah isu yang baru dalam Islam, malah ia bermula dari zaman Nabi SAW, dan mereka mengatakan Islam tersebar melalui pedang, jadi bagaimana anda menafsirkan ayat-ayat Quran yang menggalakkan pembunuhan, penghapusan dan pemulauan

1. Surah Aali Imran 3: 85, 91, 83

2. Surah At Taubah: 9:29

3. Surah An Nisa: 4:91

4. Surah Muhammad 47: 4

Dan bagaimana anda menafsirkan ayat-ayat berkaitan pewarisan dan kesaksian yang menindas hak wanita?

__________________________________________

 
# Jihad mengangkat senjata bukan ada semata-mata dalam Islam, tetapi juga dalam agama Kristian dan Yahudi. Sayed Ahmed AS menyentuh perkara ini dalam Kitab Jihad Bab al Jannah

Pertama: Surah Aali Imran 83-85

 

# Ayat 84 dari Surah Aali Imran  memberi definasi tentang prinsip Islam iaitu penyerahan diri kepada Allah dan KhalifahNya

# Setiap agama atau ideologi ada prinsip pegangan mereka. Kalau penerangan prinsip adalah satu bentuk memulaukan kumpulan lain, maka semua agama dan ideologi dalam dunia ini mengamalkan pemulauan kumpulan lain.
 
 
Kedua: Surah At Taubah: 29
 
# Al Quran adalah satu kitab yang saling berkait. Tidak boleh hanya ambil satu ayat tetapi abaikan ayat-ayat yang lain. Inilah apa yang dibuat oleh Wahabi untuk halalkan ideologinya, dan oleh Kristian untuk fitnah Islam.

 

# Dan berikut adalah ayat yang melarang tindakan berat sebelah ini iaitu tindakan memisahkan Al Quran:

 1. Surah Al Baqarah: 85
 2. Surah Al Hijr 15:91-93
 
# Kristian juga melarang kaedah berat sebelah ini. Paus Shinouda melarang mengambil satu ayat tapi abaikan ayat yang lain.
 
# Berkenaan ayat 29, surah At Taubah, kita perlu membaca ayat selepasnya untuk nampak dengan jelas, mengapa Allah memerintahkan mukmin untuk berperang iaitu kerana mereka adalah orang yang memulakan peperangan. Ayat 32.
 
 
# Ayat ini perlu di baca bersama dengan ayat lain yang lebih jelas, yang mana Allah swt perintah memerangi setakat mana musuh Islam memerangi. Dan melarang umat Islam memulakan peperangan. Surah Al Baqarah: 190
 
 
# Amalan Rasul Allah SAW jelas, di mana baginda membenarkan umat Yahudi tinggal di Madinah di masa hidup baginda, selama mana mereka menghormati perjanjian.
 
# Islam adalah agama sempurna, yang ada peraturan untuk semua keadaan, maka banyak ayatnya juga adalah undang-undang tentera, yang menerangkan hak tentera Mukmin dalam perang.
 
# Peraturan perang ini juga digunapakai oleh negara-negara dahulu dan sekarang, untuk tentera mereka
 

Ayat ketiga: Surah An Nisa: 91

 

# Ayat ini menyeru kepada memerangi orang kafir yang tangan mereka tidak berhenti memerangi orang-orang beriman.

# Sebagai tambahan, ayat sebelumnya dari surah yang sama juga menyebutkan bahawa adalah dibenarkan untuk membuat perjanjian damai dengan sesiapa yang memohon keamanan dan tidak memerangi orang beriman atau membahayakan mereka. (Surah An Nisa 4:90)
 
Ayat Keempat:Surah Muhammad: 4
 
# Ayat ini memberi penerangan tentang hak tentera beriman di dalam tentera Islam, semasa peperangan dan medan peperangan, dan ia adalah hak untuk membunuh orang kafir yang memerangi mereka
 
# Ia juga menerangkan bahawa tentera beriman mempunyai hak untuk mengambil tawanan, serta kebebasan dalam menguruskan mereka, jadi terpulang samada untuk membebaskan tawanan tanpa pertukaran, atau menukarkan mereka, serta meminta tebusan dll.
 
 
# Telah disebutkan Quran melibatkan banyak isu, politik, keluarga, dan tidak terkecuali, peraturan perang.
 
Kelima
 
 
# Orang yang mengkritik undang-undang Islam sebagai menindas, kena terangkan skala dan standard emas yang mana dia gunakan untuk menentukan (apa itu) keadilan dan kezaliman, yang seterusnya didasarkan dalam membuat keputusan bahawa wanita harus disetarafkan dengan seorang lelaki dalam semua perkara, walaupun kita semua melihat bahawa wanita tidak setaraf dengan lelaki dalam semua perkara.

# Orang yang mengkritik juga kena analisis undang-undang Islam secara menyeluruh, bukan ambil satu bab dan anggapnya sebagai terpisah dengan undang-undang lain.

# Lelaki dibebankan dengan lebih banyak tanggungjawab dalam syariat Islam, lebih dari wanita.

Sayed AS beri contoh : Ada dua orang, salah seorang diberikan tugasan untuk membina 5 tingkat dan seorang lagi harus membina 10 tingkat; adakah adil jika saya memberikan mereka jumlah bahan binaan dan wang yang sama untuk pembinaan bangunan tersebut? Dan jika saya memberikan orang yang membina 10 tingkat dua kali lebih banyak dari orang yang membina 5 tingkat, adakah betul jika ada orang datang dan mengatakan, "Kamu zalim, mereka berdua berkerja untuk kamu, tetapi kamu tidak memberikan mereka secara adil"?

 
 
 

 

 

Bab 6: Islam, Keganasan Dan Hak Wanita

Disciple
Soalan 6: Ada sesetengah yang mengatakan bahawa keganasan bukanlah isu yang baru dalam Islam, malah ia bermula dari zaman Nabi SAW, dan mereka mengatakan Islam tersebar melalui pedang, jadi bagaimana anda menafsirkan ayat-ayat Quran yang menggalakkan pembunuhan, penghapusan dan pemulauan

1. Surah Aali Imran 3: 85, 91, 83

2. Surah At Taubah: 9:29

3. Surah An Nisa: 4:91

4. Surah Muhammad 47: 4

Dan bagaimana anda menafsirkan ayat-ayat berkaitan pewarisan dan kesaksian yang menindas hak wanita?

__________________________________________

Jawaban: Perkara berkaitan jihad dalam agama samawi, secara keseluruhan, bukan sekadar dalam Islam, adalah perkara yang telah saya jelaskan dalam kitab Jihad Bab Al Jannah.(i) Berkaitan ayat di dalam Quran yang mereka nyatakan sebagai menggalakkan keganasan dan memencilkan orang lain:

Pertama: Surah Aali Imran

Ayat 19: Sesungguhnya ugama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai ugama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya

Ayat 83: Patutkah sesudah itu, mereka mencari lain dari ugama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadaNya lah mereka dikembalikan.

Ayat 85: Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

Maksud Sebenar:

Aali Imran: 83-85 :

Patutkah sesudah itu, mereka mencari lain dari ugama Allah? Padahal kepadaNyalah tunduk taat sekalian makhluk yang ada di langit dan di bumi, sama ada dengan sukarela ataupun terpaksa, dan kepadaNya lah mereka dikembalikan. . Katakanlah (wahai Muhammad): "Kami beriman kepada Allah, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi-nabi: Ibrahim, dan lsmail, dan Ishak, dan Yaakub, dan keturunannya, dan kepada apa yang telah diberikan kepada Nabi-nabi: Musa dan Isa, dan sekalian Nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeza-bezakan seseorang pun di antara mereka, dan kepada Allah jualah kami berserah diri (Islam)". Dan sesiapa yang mencari ugama selain ugama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya, dan ia pada hari akhirat kelak dari orang-orang yang rugi.

Ayat 84 dari Surah Aali Imran jelas menunjukkan makna Islam di dalam ayat ini adalah penyerahan diri kepada Allah dan kepada khalifah Allah di bumiNya pada setiap masa, yang melantik mereka mengikut undang-undang kekhalifahan di muka bumi, yang telah ada sejak hari pertama, manusia pertama di bumi ini, yakni Nabi Adam AS, yang Allah telah melantiknya sebagai khalifahNya di muka bumi.

Jadi ayat ini bukanlah bertujuan memencilkan sesiapa atau menghakimi sesiapa, malah ia bertujuan menerangkan undang-undang kepercayaan yang diterima di sisi Allah, iaitu penyerahan diri kepadaNya dan kepada khalifahNya di muka bumi. Namun jika anda beranggapan meletakkan undang-undang kepercayaan sebagai satu bentuk pemencilan bagi mereka yang tidak menerimanya, maka maksud kata-kata anda adalah setiap orang yang beragama akan memencilkan manusia yang lain(yang tidak sefahaman dengannya) memandangkan semua agama mempunyai undang-undang kepercayaan. Malah ia melibatkan semua kumpulan yang mempunyai ideologi.(ii)

Kedua: Surah At Taubah: 29

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak berugama dengan ugama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani), sehingga mereka membayar "Jizyah" dengan keadaan taat dan merendah diri

Maksud Sebenar: Al Quran adalah sebuah kitab yang integral(saling berkait, dan sebagai kitab yang satu) dan apa yang dilakukan oleh Wahabi untuk menyebarkan ideologi batil dan fatwa untuk membunuh manusia, dan apa yang dilakukan oleh Kristian dan yang lain dalam memfitnah Quran adalah satu proses (di mana mereka) mengambil ayat-ayat dari sebuah kitab yang bersifat integral, yang mana tiada bahagian yang boleh diambil satu bahagian sahaja lalu mengabaikan bahagian yang lain. (iii)

Dan Allah teleh menerangkan di dalam Quran bahawa ia adalah satu unit yang saling berkait dan adalah tidak sah untuk mengasingkannya, barangsiapa yang mengasingkannya adalah orang yang berat sebelah yang niatnya adalah samada:

* Untuk memfitnah dalam cara yang rambang dan tidak masuk akal, seperti seorang yang mengatakan bahawa sesiapa yang menyebut " Tiada Tuhan selain Allah" adalah kafir kepada dia mengatakan "tiada Tuhan" atau

* Dia adalah orang yang ingin menyebarkan sebuah ideologi atau fatwa yang korup atas sebab tersendiri, seperti yang telah dilakukan oleh Wahabi(atau mereka yang menggelarkan dirinya Salafi)

Dan berikut adalah ayat yang melarang tindakan berat sebelah ini iaitu tindakan memisahkan Al Quran:

Surah Al Baqarah: 85

Sesudah itu maka patutkah kamu hanya percaya kepada sebahagian (dari isi) Kitab Taurat dan mengingkari akan sebahagian yang lain? Maka tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian itu dari antara kamu, selain dari kehinaan ketika hidup di dunia, dan pada hari kiamat akan ditolak mereka ke dalam azab seksa yang amat berat. Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang kamu lakukan.

Surah Al Hijr 15:91-93

(Iaitu) mereka yang menjadikan Al-Quran terbahagi kepada beberapa bahagian (lalu mereka percaya kepada sebahagian dan menolak sebahagian yang lain). Demi Tuhanmu! Kami akan menyoal mereka (yang kafir itu) semuanya (pada hari kiamat kelak), Mengenai apa yang mereka telah lakukan

Berkenaan ayat 29, surah At Taubah, kita perlu membaca ayat selepasnya untuk nampak dengan jelas, mengapa Allah memerintahkan mukmin untuk berperang.

29 Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhirat, dan mereka pula tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak berugama dengan ugama yang benar, iaitu dari orang-orang yang diberikan Kitab (kaum Yahudi dan Nasrani), sehingga mereka membayar "Jizyah" dengan keadaan taat dan merendah diri.

30 Dan orang-orang Yahudi berkata: "Uzair ialah anak Allah" dan orang-orang Nasrani berkata: "Al-Masih ialah anak Allah". Demikianlah perkataan mereka dengan mulut mereka sendiri, (iaitu) mereka menyamai perkataan orang-orang kafir dahulu; semoga Allah binasakan mereka. Bagaimanakah mereka boleh berpaling dari kebenaran?

31 Mereka menjadikan pendita-pendita dan ahli-ahli ugama mereka sebagai pendidik-pendidik selain dari Allah, dan juga (mereka mempertuhankan) Al-Masih ibni Maryam, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Maha Suci Allah dari apa yang mereka sekutukan.

32 Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian).

33 Dia lah yang telah mengutus RasulNya (Muhammad) dengan membawa petunjuk dan ugama yang benar (ugama Islam), untuk dimenangkan dan ditinggikannya atas segala ugama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya.

Oleh itu, Allah menyeru mereka diperangi kerana mereka adalah orang yang memulakan peperangan. (32 Mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka, sedang Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayaNya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka (akan yang demikian). Dan saya tidak berpendapat bahawa galakan untuk membunuh orang lain, atau persediaan untuk membunuh orang lain atau mempersiapkan kelengkapan untuk membunuh orang lain adalah selain dari peperangan. Dan saya percaya bahawa keinginan untuk memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka membuktikan perkara ini dan lebih lagi.(iv)

Dan jika ayat sebelumnya membenarkan memberi dan mengambil, serta bersifat mutashabih, walaubagaimanapun wujud juga ayat yang jelas dan muhkam yang menerangkan bahawa Allah menyeru orang beriman untuk hanya memerangi orang yang memerangi mereka; dan Allah melarang orang beriman untuk menyerang selain mereka; dan ayat yang mutashabih harus dirujukkan kepada yang muhkam. Allah SWT berfirman:

"Dan perangilah kerana (menegakkan dan mempertahankan) ugama Allah akan orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu menceroboh (dengan memulakan peperangan); kerana sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang menceroboh." Surah Al Baqarah 2: 190

Malahan, tindakan Rasul Allah SAW adalah jelas, kerana bangsa Yahudi yang merupakan Ahli Kitab, pernah tinggal dengan aman bersama baginda di Madinah dan baginda tidak mengapa-apa kan mereka sehingga mereka mula memerangi baginda dan membantu orang yang menentang baginda SAW.

Perhatian juga harus diberikan kepada hakikat bahawa Islam dan agama Illahi tidak menganggap agama dan politk itu terpisah, malah pemerintahan dan politik adalah satu komponen dari agama, oleh itu banyak ayat dari Quran adalah undang-undang tentera yang menerangkan tentang hak seorang tentera di medan perang, dan apa yang dibenarkan kepada beliau untuk diperbuat kepada sesiapa yang memeranginya; kerana seorang mukmin tidak akan membunuh, walaupun orang yang memerangi nya, melainkan dengan perintah Allah agar beliau mendapat ganjaran. Atas sebab ini, Allah membenarkan orang mukmin untuk membunuh sesiapa sahaja yang memerangi dirinya di medan perang, dan Dia menerangkan perkara ini dalam Quran; sama seperti negara-negara dulu dan sekarang, melaksanakan undang-undang untuk tentera mereka, dan di dalamnya mereka menerangkan hak tentera mereka di medan perang, apa yang halal atau haram.

Ayat ketiga: Surah An Nisa: 91

Kamu juga akan dapati golongan-golongan yang lain supaya mereka beroleh aman dari pihak kamu, dan supaya mereka beroleh aman dari pihak kaumnya. Tiap-tiap kali mereka diajak kepada fitnah, mereka segera terjerumus ke dalamnya. Oleh itu, jika mereka tidak membiarkan kamu, dan (tidak pula) menawarkan perdamaian kepada kamu dan juga (tidak) menahan tangan mereka (daripada memerangi kamu), maka hendaklah kamu bertindak menawan mereka dan membunuh mereka di mana sahaja kamu menemuinya; kerana merekalah orang-orang yang Kami jadikan bagi kamu alasan yang terang nyata untuk bertindak terhadapnya.

Apakah masalahnya dengan ayat ini? Ia menyeru kepada memerangi orang kafir yang tangan mereka tidak berhenti memerangi orang-orang beriman.

Sebagai tambahan, ayat sebelumnya dari surah yang sama juga menyebutkan bahawa adalah dibenarkan untuk membuat perjanjian damai dengan sesiapa yang memohon keamanan dan tidak memerangi orang beriman atau membahayakan mereka.

Kecuali orang-orang yang pergi (meminta perlindungan) kepada suatu kaum yang ada ikatan perjanjian setia antara kamu dengan mereka, atau orang-orang yang datang kepada kamu sedang hati mereka merasa berat hendak memerangi kamu atau memerangi kaumnya. Dan jika Allah menghendaki, nescaya Ia menjadikan mereka berkuasa melawan kamu, kemudian tentulah mereka memerangi kamu. Dalam pada itu, jika mereka membiarkan kamu (dengan tidak mengancam atau mengganggu), serta mereka tidak memerangi kamu dan mereka menawarkan perdamaian kepada kamu, maka Allah tidak menjadikan bagi kamu sesuatu jalan (yang membolehkan kamu memerangi atau menawan) mereka. (Surah An Nisa 4:90)

Ayat Keempat:Surah Muhammad: 4

Dengan yang demikian, apabila kamu berjuang menentang orang-orang kafir maka pancunglah lehernya, sehingga apabila kamu dapat membunuh mereka dengan banyaknya maka tawanlah (mana-mana yang hidup) dan ikatlah mereka dengan kukuhnya. Setelah selesai pertempuran itu maka (terserahlah kepada kamu) sama ada hendak memberi kebebasan (kepada orang-orang tawanan itu dengan tiada sebarang penebusnya) atau membebaskan mereka dengan mengambil penebusnya. (Bertindaklah demikian terhadap golongan kafir yang menceroboh) sehinggalah berakhir peperangan jihad itu (dan lenyaplah sebab-sebab yang memimbulkannya). Demikianlah (diperintahkan kamu melakukannya). Dan sekiranya Allah menghendaki, tentulah Ia membinasakan mereka (dengan tidak payah kamu memeranginya); tetapi Ia (perintahkan kamu berbuat demikian) kerana hendak menguji kesabaran kamu menentang golongan yang kufur ingkar (yang mencerobohi kamu). Dan orang-orang yang telah berjuang serta gugur syahid pada jalan Allah (mempertahankan ugamanya), maka Allah tidak sekali kali akan mensia-siakan amal-amal mereka. (Surah Muhammad 47:4)

Maksud ayat ini: Ayat ini memberi penerangan tentang hak tentera beriman di dalam tentera Islam, semasa peperangan dan medan peperangan, dan ia adalah hak untuk membunuh orang kafir yang memerangi mereka,(v) dan ia juga menerangkan bahawa tentera beriman mempunyai hak untuk mengambil tawanan, serta kebebasan dalam menguruskan mereka, jadi terpulang samada untuk membebaskan tawanan tanpa pertukaran, atau menukarkan mereka, serta meminta tebusan dll.

Jadi di manakah masalahnya dengan ayat ini? Kami telah menyebutkan bahawa Quran adalah undang-undang Illahi bukan sekadar untuk beribadat, malah ia juga menjelaskan politik ketuhanan, pemerintahan, hak orang beriman dan kewajiban mereka.

Kelima
 
Sesiapa yang mengatakan bahawa wanita ditindas oleh mana-mana undang-undang seperti pewarisan (vi) atau penyaksian haruslah menerangkan kepada kami skala dan standard emas yang mana dia gunakan untuk menentukan (apa itu) keadilan dan kezaliman, yang seterusnya didasarkan dalam membuat keputusan bahawa wanita harus disetarafkan dengan seorang lelaki dalam semua perkara, walaupun kita semua melihat bahawa wanita tidak setaraf dengan lelaki dalam semua perkara. (vii)

Juga: sesiapa yang mahu mengkritik sesuatu undang-undang yang wujud dalam satu sistem undang-undang (yang besar), haruslah melihatnya sebagai sebahagian dari sistem (yang besar ini) dan bukan mengambil satu bahagian darinya dan menganggapnya sebagai sistem yang berbeza.

Sekurang-kurangnya dia perlu mempertimbangkan kedua-dua hak wanita dan tanggungjawabnya dalam Syariat Illahi dan bukan semata-mata mempertimbangkan haknya dan menuduh bahawa wanita diberikan hak yang kurang berbanding lelaki dalam syariat. Mengapa dia tidak mempertimbangkan tanggungjawab dan mengatakan bahawa lelaki dibebankan dengan lebih banyak tanggungjawab dalam Syariat dari wanita?

Sebagai contoh: Ada dua orang, salah seorang diberikan tugasan untuk membina 5 tingkat dan seorang lagi harus membina 10 tingkat; adakah adil jika saya memberikan mereka jumlah bahan binaan dan wang yang sama untuk pembinaan bangunan tersebut? Dan jika saya memberikan orang yang membina 10 tingkat dua kali lebih banyak dari orang yang membina 5 tingkat, adakah betul jika ada orang datang dan mengatakan, "Kamu zalim, mereka berdua berkerja untuk kamu, tetapi kamu tidak memberikan mereka secara adil"?

Saya percaya barangsiapa yang mengatakan wanita ditindas oleh undang-undang ini, kata-katanya dan keputusannya adalah mengikut perasaan dan jauh dari kajian saintifik yang tepat.
_____________________________________
 
(i) Keratan dari Kitab Jihad Bab al Jannah: Jihad atau berperang untuk meninggikan kalimah Allah dan untuk menyebarkan tauhid dan agama ang Allah SWT redha padanya adalah perjuangan yang ditentukan oleh Allah SWT, dan Dia memerintahkan Mukminin kepadanya dan mewajibkan ke atas mereka, menjanjikan syurga pada sesiapa yang berperang dijalanNya, dan menjanjikan neraka kepada mereka yang berpaling dari jihad. Para Nabi dan Rasul adalah pembawa kalam Allah, dan mereka adalah pemegang panji jihad dan berperang di jalan Allah, dan ini adalah sejarah para Nabi dan Rasul di antara kedua tangan mu, bacalah tentangnya di dalam Taurat, Injil dan Quran, agar kamu mengetahui Musa AS juga mengangkat pedang dan bersiap sedia untuk memasuki tanah suci, Joshua Bin Nun AS juga mengangkat senjata dan memasuki tanah suci, dan Daud AS juga menghabiskan hari-harinya berperang untuk menegakkan kalimah Allah dan menyebarkan tauhid, dan Isa AS juga menyebut pada pengikutnya: 
 
>>> Kemudian Yesus berkata kepada pengikut-pengikut-Nya, “Jika seseorang hendak mengikut Aku, dia mesti melupakan kepentingan sendiri, memikul salib, dan mengikut Aku. (Matthew 16:24)<<< 
 
Disebutkan di dalam Taurat(Perjanjian Lama) Yoshua bab 10: 34-43
 
34 Dari Lakhis, Yosua dan tenteranya berangkat pula ke Eglon. Mereka mengepung kota itu lalu menyerangnya. 35 Mereka merebut kota itu pada hari itu juga dan membunuh semua orang di situ, seperti yang dilakukan mereka di Lakhis. 36 Dari Eglon, Yosua dan tenteranya berangkat pula ke Hebron, di kawasan perbukitan. Mereka menyerang 37 dan merebut kota itu. Mereka membunuh rajanya serta setiap orang di kota itu dan di kota-kota sekitarnya. Yosua memusnahkan kota itu sama sekali, sebagaimana yang dilakukannya terhadap kota Eglon. Tiada seorang pun dibiarkan hidup. 38 Kemudian Yosua dan tenteranya kembali ke Debir dan menyerang kota itu.39 Dia merebut kota itu dengan rajanya dan semua kota lain yang di sekitarnya. Mereka membunuh tiap-tiap orang di situ. Yosua memperlakukan Debir dan rajanya seperti dia memperlakukan kota Hebron dan Libna, serta raja-raja di sana. 40 Yosua menakluki seluruh tanah itu. Dia mengalahkan raja-raja di kawasan perbukitan, lereng-lereng bukit di sebelah timur, kaki-kaki bukit di sebelah barat dan juga tanah-tanah kering di sebelah selatan. Dia tidak membiarkan seorang pun hidup; dia membunuh tiap-tiap orang. Itulah perintah TUHAN, Allah Israel. 41 Yosua mengalahkan daerah-daerah dari Kades-Barnea di selatan sampai ke Gaza dekat pantai, termasuk seluruh daerah Gosyen, sampai ke Gibeon di utara. 42 Yosua menaklukkan semua raja itu dan negeri-negeri mereka dengan sekaligus kerana TUHAN, Allah Israel, bertempur untuk Israel. 43 Selepas itu Yosua dan tenteranya kembali ke perkhemahan di Gilgal. Ini adalah gambaran salah satu hari di mana Yoshua bin Nun AS menghabiskannya dengan jihad dan berperang untuk menegakkan kalimah Allah dan menyebarkan agama Allah dan tauhid di bumi ini.
 
(ii) Sebagai contoh di dalam mukadimah kitab The Book Of Faith oleh Paus Shenouda: "Dan kepentingan Mazhab Nicene adalah semua gereja dunia Kristian beriman dengan satu mazhab dan ia adalah undang-undang yang diiktiraf oleh semua gereja. Inilah sebabnya ia harus ditetapkan oleh satu Persatuan yang meliputi semua wakil gereja. Undang-undang yang berada di tangan kita sekaragn adalah yang ditetapkan oleh Majlid Nicaea pada 325 Masihi dan ia adalah majlis ekumenikal yang pertama. Dan ia adalah sebagai respon kepada Kontroversi Arian yang menafikan Ketuhanan Isa AS. Semua gereja di seluruh dunia, walaupun mereka berbeza pendapat pada sesuatu ideologi, mempercayai semua klausa undang-undang ini. Dan mana-mana kumpulan yang tidak mempercayai mazhan Nicene tidak dianggap sebagai Kristian, seperti Jehovah's Witness dan Adventist yang beriman dengan kitab suci dan dua perjanjian -menurut terjemahan mereka- namun mereka tidak beriman dengan semua ideologi Kristian yang ditetapkan dalam Mazhab Nicene." 
 
(iii) Merujuk kepada satu ayat dan mengabaikan ayat yang lain juga merupakan perkara yang diberi amaran pada Kristian, dan ulama mereka menolaknya. Atas sebab ini, sebagai contoh, kita mendapati Paus Shenouda III menumpukan sebuah bab khas dalam kitabnya "Keselamatan Dalam Pemahaman Ortodoks", dan nama bab itu adalah "Bahaya Penggunaan Satu Ayat". Biskop Bishoy Damietta juga telah melakukan perkara serupa.. Dan berikut adalah teks kata-kata Paus Shenouda: "Di dalam topik Salvation(keselamatan), wahai saudara sekalian, dan juga di dalam topik-topik lain, berhati-hatilah berkaitan bahaya menggunakan satu ayat dari kitab suci. Kitab suci bukan sekadar satu ayat, malah ia adalah ruh yang berjalan pada keseluruhan kitab. Orang yang jahil akan meletakkan dihadapannya satu ayat semata atau sebahagian ayat, memisahkannya dari situasi dan maksud umumnya. Seorang pengkaji yang bijak yang mencari kebenaran, beliau akan mengumpulkan keseluruhan teks yang berkaitan dengan topik kajiannya, dan melihat petunjuknya. 
 
(iv) Di dalam Kamus Kitab Suci wujud definasi bagi perkataan "bunuh": "Pembunuhan yang dibenarkan: dan pembunuhan adalah dibenarkan atau wajib dalam situasi berikut seperti yang disebutkan berdasarkan peristiwa dari kitab.. dan syariat mewajibkan membunuh musuh dalam peperangan tanpa teragak-agak. Dan beberapa Nabi menggalakkan untuk menghalang sesetengah musuh Allah, iaitu membunuh mereka serta ternakan mereka." Sebagai tambahan, ulama gereja menganggap jihad dan memerangi penjajah serta mempertahankan negara sebagai nilai yang asas dan sudah terbina. Paus Shenouda III berkata: "Dan salah satu dari nilai yang asas dan sudah terbina, yang merupakan kewajiban untuk setiap manusia: cinta pada negara dan mempertahankannya, mempertaruhkan nyawa jika perlu." Artikel: The Values and Principles between Titles and Concepts”, diterbitkan dalam akhbar Al-Ahram, 6 Ogos 2006 
 
(v) Dan ini adalah perkara yang diperakui oleh sifat manusia dan semua kitab suci, dan kami telah menyebut beberapa petikan dari Perjanjian Lama yang dipercayai oleh Yahudi dan Kristian, malah ia adalah perkara yang diperakui oleh semua kumpulan masyarakat, samada beragama atau tidak beragama. 
 
(vi) Di dalam Kitab Perjanjian Lama, 
 
1 Zelafehad mempunyai lima orang anak perempuan: Mahla, Noa, Hogla, Milka, dan Tirza. Bapa Zelafehad ialah Hefer, bapa Hefer ialah Gilead, bapa Gilead ialah Makhir, bapa Makhir ialah Manasye, bapa Manasye ialah Yusuf. 2 Kelima-lima orang anak Zelafehad itu pergi menghadap Musa, Imam Eleazar, para pemimpin Israel, dan segenap umat yang berkumpul dekat pintu Khemah TUHAN. Mereka berkata, 3 “Bapa kami meninggal di padang gurun tanpa mempunyai anak lelaki. Dia bukan pengikut Korah yang memberontak terhadap TUHAN. Bapa kami meninggal kerana dosanya sendiri. 4 Tetapi mengapakah namanya lenyap daripada umat Israel hanya kerana dia tidak mempunyai anak lelaki? Berilah kami bahagian tanah bersama dengan sanak saudara bapa kami.” 5 Musa menyampaikan perkara mereka itu kepada TUHAN, 6 lalu TUHAN berfirman kepadanya, 7 “Permintaan anak-anak perempuan Zelafehad itu memang wajar; berilah mereka tanah bersama dengan sanak saudara bapa mereka. Warisan Zelafehad harus diwariskan kepada semua anak perempuannya. 8 Beritahulah umat Israel bahawa apabila seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak lelaki, tanah pusakanya harus diwariskan kepada anak perempuannya. 9 Jika dia tidak mempunyai anak perempuan, tanah pusakanya harus diwariskan kepada saudara lelakinya. 10 Jika dia tidak mempunyai saudara lelaki, tanah pusaka itu harus diwariskan kepada saudara lelaki bapanya. 11 Jika dia tidak mempunyai saudara atau bapa saudara, tanah pusaka itu harus diwariskan kepada saudara mara yang terdekat kepadanya.” Umat Israel harus patuh kepada hukum itu, menurut perintah TUHAN melalui Musa. 
 
Ini adalah undang-undang pewarisan yang disebutkan di dalam Taurat yang dipercayai oleh Yahudi dan Kristian. Di dalam ayat ini, tiada kesaksamaan antara lelaki dan wanita. Malah, wanita tidak mewarisi jika ada seorang anak lelaki. Father Antonios Fekry berkata, "Dan ada satu undang-undang baru, jika si mati tidak mempunyai anak lelaki, maka anak perempuannya akan mewarisi darinya dan jika si mati tidak punya anak perempuan, maka (yang akan mewarisi adalah) saudaranya atau pakciknya atau yang terdekat dari kalangan keluarganya." The Explanation of the Holy Book, Interpretation of Numbers 
 
(vii) Walaupun perkara ini sudah jelas, saya sebutkan petikan dari Paus Shenouda III, "Jika kita cari dalam Kitab Suci dan tradisi kuno gereja, kita akan mendapati: 1. Wanita tidak mengajar di gereja, dan berkenaan isu ini, St. Paul Sang Rasul berkata, "Biarkan wanita belajar dalam kesenyapan dan dengan penuh kepatuhan; bagaimanapun; saya tidak membenarkan wanita untuk mengajar atau menjadi dominan ke atas lelaki, mereka harus kekal diam. Kerana Adam diciptakan terlebih dahulu kemudian barulah Hawa. Dan Adam tidak tergoda seperti wanita, jadi Hawa telah melakukan sesuatu yang melampaui batas. Namun beliau akan terselamat dengan melahirkan anak jika beliau tetap dalam keimanan, cinta dan kesucian." Dan kita dapati bahawa ajaran St. Paul sang Rasul mempersembahkan satu justifikasi tentang kekangan ini, yang tidak ada kena mengena keadaan sosial di waktu itu, atau keadaan khusus gereja di waktu itu yang dijaga oleh pelajarnya, Timothy. Sebaliknya, beliau mendasarkan kepada perkara berkaitan lelaki dan wanita sejak dari awal ciptaan…" The Opinion of the Orthodox Church in the Priesthood of the Woman
 

Nota Dari Kitab Pengikut Isa Ke 13 Bab 5: Bilangan Dajjal (Antichrist)

Disciple
 
Soalan 5: Sesetengah orang menyebut dari Paderi Zakaria Botros setelah beliau mengira nombor 666 dari kitab wahyu, beliau mendapati "syaitan datang dari Makkah" dan niat beliau jelas. Apa pandangan Sayed Ahmad Al Hassan?

 
Jawaban:
 
# Sayed Ahmad mengatakan ini adalah satu pengiraan yang sia-sia, kerana ayat tersebut menyebutkan bilangan nama binatang tersebut sama dengan nombor tersebut. (666)
 
# Jadi adakah "syaitan datang dari Makkah" adalah nama seseorang? atau ia hanyalah satu susunan perkataan berdasarkan prejudis terhadap rasul Allah Muhammad SAW?
 
# Berikut adalah teks penuh untuk difahamkan oleh setiap orang yang berakal: Kitab Wahyu Bab 13:
 
1 Kemudian aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Binatang itu mempunyai sepuluh tanduk dan tujuh kepala. Pada setiap tanduk ada sebuah mahkota dan pada setiap kepala tertulis satu nama yang mengkufuri Allah. 
 
2 Binatang yang aku lihat itu kelihatan seperti harimau bintang, kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Naga itu memberi binatang itu kekuatannya sendiri, takhtanya, dan kekuasaannya yang besar. 
 
3 Salah satu kepala binatang itu mempunyai parut daripada luka yang parah sekali, tetapi luka itu sudah sembuh. Semua penduduk dunia kehairanan dan mengikut binatang itu. 
 
4 Semua orang menyembah naga itu kerana naga itu sudah memberikan kekuasaannya kepada binatang itu. Mereka juga menyembah binatang itu sambil berkata, “Siapakah seperti binatang ini? Siapakah dapat melawannya?”
 
5 Binatang itu dibenarkan mengkufuri Allah dan dibenarkan memerintah selama empat puluh dua bulan.
 
6 Binatang itu mula mengkufuri Allah, nama Allah, tempat kediaman Allah, dan semua yang tinggal di syurga. 
 
7 Binatang itu dibenarkan melawan umat Allah serta mengalahkan mereka. Binatang itu diberikan kekuasaan atas setiap suku, negara, bahasa, dan bangsa.  
 
8 Semua orang yang hidup di bumi akan menyembah binatang itu, kecuali orang yang nama mereka terdaftar di dalam Kitab Orang Hidup. Nama-nama itu ditulis sebelum dunia ini diciptakan, dan kitab itu dimiliki oleh Anak Domba yang sudah disembelih. 
 
9 “Oleh itu, jika kamu bertelinga, dengarlah! 
 
10 Sesiapa yang harus ditawan, pasti akan ditawan; sesiapa yang harus dibunuh dengan pedang, pasti akan dibunuh dengan pedang. Itulah sebabnya umat Allah mesti tabah hati dan setia kepada Kristus.” 
 
11 Lalu aku nampak seekor binatang lain keluar dari dalam bumi. Binatang itu mempunyai dua tanduk seperti tanduk anak domba, dan suaranya seperti suara naga.
 
12 Binatang ini menggunakan kekuasaan besar binatang pertama itu di depan matanya. Semua penduduk dunia dipaksa untuk menyembah binatang pertama, yang luka parahnya sudah sembuh.
 
13 Binatang kedua ini melakukan mukjizat-mukjizat yang hebat. Di hadapan semua orang, api diturunkannya dari langit ke bumi. 
 
14 Binatang kedua ini diizinkan oleh Allah untuk melakukan mukjizat-mukjizat di hadapan binatang pertama. Dengan mukjizat-mukjizat itu, binatang kedua ini menipu semua orang yang hidup di bumi dan menyuruh mereka membuat sebuah patung untuk menghormati binatang pertama yang sudah dilukai oleh pedang, tetapi tetap hidup. 
 
15 Binatang kedua ini dibolehkan memberikan nyawa kepada patung itu, sehingga patung itu dapat berkata-kata dan membunuh semua orang yang tidak mahu menyembahnya. 
 
16 Binatang kedua ini memaksa semua orang: orang biasa dan orang besar, orang kaya dan orang miskin, abdi dan orang bebas, supaya menerima tanda pada tangan kanan atau dahi mereka. 
 
17 Tidak seorang pun dapat membeli ataupun menjual sesuatu, kecuali dia mempunyai tanda itu, iaitu nama binatang itu sendiri atau nombor yang melambangkan nama itu. 
 
18 Hal ini memerlukan kebijaksanaan. Sesiapa yang bijak dapat memahami erti nombor binatang itu, kerana nombor itu melambangkan nama seorang manusia. Nombor itu 666.
 
# Nombor 666 ini terdapat perbezaan pendapat padanya. Manuskrip awal yang dijumpai di Al Bahnasa, Mesir, setelah diukur umurnya, mendapati nombornya adalah 616. Ukuran dibuat oleh para Saintis di Universiti Oxford, dan umurnya adalah 100 tahun lebih tua dari versi yang lain.
 
# Oleh sebab percanggahan ini, seorang yang adil dan mencari kebenaran akan jelas bahawa ini adalah prejudis ke atas Rasul Allah SAW.
 
# Sayed Ahmad juga menyebut mereka sebagai pengikut syaitan. Macam mana mahu kenal pengikut syaitan? Melalui buahnya, hasil dari pokoknya. Buah ini adalah sifat mereka yang mencaci, dan penggunaan perkataan kotor. Mereka akan dikenali sebagai syaitan yang diprovok oleh syaitan.
 
# Tuduhan pendeta-pendeta Kristian ini adalah kerana perbuatan ganas orang-orang Wahabi yang dilihat oleh non Muslim sebagai ajaran Islam.
 
# Jadi Sayed Ahmad AS mengatakan bahawa tidak adil menyalahkan Muhammad SAW atas tindakan orang-orang Wahabi. Sedangkan Quran mengkritik mereka dan jenayah mereka.
 
# Orang yang membebankan Rasul Allah SAW atas tindakan Wahabi adalah seolah-olah menyalahkan Jesus AS, agama Kristian, Taurat dan Injil atas tindakan Constantine dan mereka yang sepertinya. Atau tindakan gereja selama beberapa ratus tahun ini, yang membunuh, menyeksa menghukum manusia atas slogan kekufuran, syirik dan sebagainya.  
 

Nota Dari Kitab Pengikut Isa Ke 13 Bab 4.2: Cara Mengenal Khalifah Allah Dari Taurat Dan Injil

Disciple
Ayat dari Kitab Perjanjian Lama yang merujuk kepada Nabi Muhammad SAW adalah dari kitab Genesis (Kejadian), Bab 21
 
14 Awal pagi esoknya, Abraham memberikan makanan dan satu kirbat kulit berisi air kepada Hagar. Dia meletakkan budak itu pada belakang Hagar dan menyuruhnya pergi dari situ. Lalu Hagar berangkat dan mengembara di padang gurun Bersyeba. 15 Apabila air di dalam kirbat sudah habis, Hagar meletakkan anaknya di bawah belukar,16 lalu pergi duduk kira-kira 100 meter dari tempat itu. Dia berkata dalam hati, “Aku tidak sanggup melihat anakku mati.” Lalu dia menangis. 17 Allah mendengar suara Ismael dan dari langit malaikat Allah berkata kepada Hagar, “Apakah yang engkau susahkan, Hagar? Janganlah takut. Allah sudah mendengar tangisan anakmu. 18 Pergilah kepada anakmu, angkatlah dan tenangkanlah dia. Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang agung.19 Kemudian Allah membuka mata Hagar sehingga dia nampak sebuah perigi. Oleh itu dia pergi mengisi kirbat itu dengan air, kemudian dia memberikan minuman kepada anaknya. 20 Allah menyertai Ismael. Anak itu bertambah besar; dia tinggal di padang gurun Paran dan menjadi pemburu yang mahir. 21 Ibunya mengahwinkan dia dengan seorang wanita Mesir. 
 
1. Seorang yang rasional pasti tidak akan mengatakan bahawa sebuah bangsa yang besar ini merujuk kepada sebuah bangsa jahiliyah yang menyembah berhala dan mengamalkan budaya pagan seperti membunuh anak perempuan dan sebagainya.
 
2. Jadi yang dimaksudkan dari "bangsa yang agung ini" adalah para Nabi dan pemimpin dari keturunan Ismail, iaitu Muhammad SAW dan Ahlulbaitnya AS.
 

#Nota Kaki: Ada sesetengah tafsiran merujukkan "bangsa yang agung" kepada Bani Israel. Namun ini semua meleset, kerana disebutkan dalam Kitab Bilangan (Numbers) 14:11-12
 
11 TUHAN berfirman kepada Musa, “Berapa lama lagi umat ini melawan Aku? Sampai bilakah mereka tidak mahu percaya kepada-Ku, walaupun Aku sudah mengadakan begitu banyak mukjizat di kalangan mereka? 12 Aku akan mendatangkan wabak dan membinasakan mereka, tetapi Aku akan menjadikan engkau bapa suatu bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka!”
 
Juga di dalam Bible, Allah swt mendefinasikan "agung" sebagai merujuk kepada para utusannya.
 
30 Malaikat itu berkata kepadanya, “Janganlah takut, Maria, kerana Allah berkenan kepada engkau.31Engkau akan mengandung, lalu melahirkan seorang anak lelaki. Hendaklah engkau menamakan Dia Yesus. 32 Dia akan menjadi agung dan akan disebut Anak Allah Yang Maha Tinggi. Tuhan Allah akan menjadikan Dia raja seperti Daud, nenek moyang-Nya. Luke (Lukas) 1:30-32
 
Keagungan ini juga disebutkan untuk John The Baptist. Maka jelas dari sini, perkataan agung bukanlah untuk satu bangsa, tetapi merujuk kepada utusan Allah swt. 
 
Atau patutkah mereka dengki kepada manusia disebabkan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka dari limpah kurniaNya? Kerana sesungguhnya Kami telahpun memberi kepada keluarga Ibrahim: Kitab  dan hikmat, dan kami telah memberi kepada mereka kerajaan yang besar. An Nisa 4:54

 
Antara teks lain yang menyebut Muhammad SAW dari kitab Perjanjian Lama dan Baru adalah seperti berikut:
 
Kitab Habakuk, Bab 3
 
Inilah doa Nabi Habakuk: Ya TUHAN, aku telah mendengar tentang perbuatan-Mu, rasa kagum memenuhi hatiku. Semoga Engkau melakukan lagi perbuatan-Mu yang ajaib pada zaman kami. Kasihanilah kami walaupun Engkau murka.Engkau datang lagi dari Teman; Engkau Allah yang suci datang dari perbukitan Paran. Keagungan-Mu meliputi langit; bumi penuh dengan pujian untuk-Mu.Engkau datang dan bersinar seperti kilat; cahaya memancar dari tangan-Mu, di situlah kuasa-Mu disembunyikan. Engkau menyuruh penyakit mendahului-Mu dan mengarah maut menyusuli-Mu.
 

#Nota Kaki: "Teman" merujuk kepada "arah kanan" atau "selatan".  http://bibleatlas.org/teman.htm

 

 

 
 

 

 


 
Maksud teks di atas:
 
>>> Engkau datang lagi dari Teman<<< : Bermaksud Allah datang dari Yaman.
 
>>> Engkau Allah yang suci datang dari perbukitan Paran<<< : Bermaksud orang yang suci, yang akan datang dari Makkah. #
 

Nota Kaki
 
# Sayed Ahmad AS kemudian menukilkan beberapa teks dari Bible yang menunjukkan perbukitan Paran adalah tanah Hijaz, Makkah. Halaman 20 13th Disciple.
 
# Kepada mereka yang berkeras mengatakan bahawa perbukitan Paran ini adalah selatan dari Sinai(kerana perkataan Teman juga bermaksud selatan), maka Sayed Ahmad AS kata, mereka kena buktikan peristiwa besar yang terjadi di selatan Sinai selepas Musa AS dan Isa AS. Sehingga boleh disebut sebagai "kedatangan Tuhan". 
 
# Mereka juga kena jawab apa yang disebutkan di dalam Bible, Kitab Genesis(Kejadian) 17:20 :
 
"Aku sudah mendengar permintaanmu untuk Ismael. Oleh itu Aku akan memberkati dia dan memberi dia banyak anak dan keturunan. Dia akan menjadi nenek moyang dua belas ketua suku, dan Aku akan menjadikan keturunannya suatu bangsa yang agung."
 
# Jadi, di manakah bangsa agung yang wujud di selatan Sinai, atau adakah mereka berittikad bahawa Allah SWT sudah memungkiri janjinya?
 
# Sayed Ahmad AS menyebutkan: "Urusan Al Yamani bukanlah satu perkara baru, malah Muhammad SAW juga dikenali di kalangan Ahli Kitab dan dijanjikan sebagai Al Yamani. Inilah sebabnya bangsa Yahudi meninggalkan tanah suci yang sangat penting kepada mereka, dan tinggal di tanah yang dipanggil Yaman, iaitu bumi yang sejarahnya dikenali sebagai Yaman, bukan negara/kawasan yang kini dikenali sebagai Yaman. Dan Madinah juga adalah sebahagian dari Yaman. Dan Yahudi dari Yaman masih lagi menganggap ia sebagai watan mereka, kerana mereka juga dijanjikan dengan kedatangan Yamani, dan mereka menantikan beliau, iaitu Muhammad SAW dan Yamani dari keturunan baginda SAW, tepat seperti yang dijanjikan dengan sebutan Ahmad, dan ia merujuk kepada lebih dari seorang personaliti, pada waktu yang berbeza. Jadi, Yamani yang pertama diutuskan di bumi Yaman, yakni Makkah kerana ia sebahagian dari Yaman. Dan Yamani kedua dari keturunan Yamani Pertama akan diutuskan di timur, sebagai satu perjalanan pulangnya agama Ibrahim ke tempat asalnya, Iraq. Inilah sebabnya kebanyakan kuburan Imam adalah di Iraq walaupun mereka tidak dilahirkan di Iraq. Ini adalah apa yang Allah mahukan, agar ia dapat membuktikan kembalinya agama Ibrahim ke Iraq oleh Yamani yang dijanjikan oleh tiga agama." 

 
# Oleh kerana Allah swt tidak mungkin bergerak, ke mana sekalipun, kerana ia akan menolak KetuhananNya, maka orang yang datang dari Teman/Yaman pasti bukan Tuhan.
 
# Tambahan pula sifat yang disebut kepadanya seperti tangan tidak mungkin dapat dinisbahkan kepada Tuhan. >>.4 Engkau datang dan bersinar seperti kilat; cahaya memancar dari tangan-Mu, di situlah kuasa-Mu disembunyikan. 5 Engkau menyuruh penyakit mendahului-Mu dan mengarah maut menyusuli-Mu.<<<
 
# Jadi yang datang itu bukan Tuhan, tetapi hamba Tuhan, Muhammad SAW dan keturunannya AS, mereka semua adalah Yamani. Mereka adalah Allah di kalangan makhluk, seperti yang diterangkan oleh Sayed Ahmad AS di banyak tempat. Muhammad SAW adalah Allah yang datang di Paran.
 
# Isa AS sendiri menyebutkan Teman sebagai Yaman dari lisannya apabila beliau menyebut Permaisuri Yaman sebagai Permaisuri Selatan (Teman).Kitab Matthew Bab 12:
 
42 Pada Hari Kiamat kelak, ratu dari Selatan akan bangkit bersama-sama orang zaman ini, lalu menuduh kamu kerana ratu itu datang dari hujung bumi untuk mendengar ajaran Raja Salomo yang bijak itu. Ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Raja Salomo!” 
 
Dalam kitab Luke, Bab 11:
 
31 Pada Hari Pengadilan kelak, ratu dari selatan akan bangkit lalu menuduh orang zaman ini. Ratu itu datang dari hujung bumi untuk mendengar ajaran yang bijak daripada Raja Salomo. Ketahuilah, di sini sekarang ada yang lebih besar daripada Raja Salomo! 
 
# dan ketahuilah ajaran, ilmu dan kebijaksanaan yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sangat agung lagi besar sehingga mustahil ia datang dari baginda, melainkan ia dari Allah SWT. Ini diakui sendiri oleh penulis Kristian Perancis,  Maurice Bucaille dalam bukunya, The Bible, the Quran and Science. The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge

 

 

 
 
# Muhammad SAW juga menuntut dan memperjuangkan Ketuanan Allah, dan menyatakan bahawa kebenaran ada di jalan ini, serta mana-mana Muslim yang meninggalkannya akan tergolong dari kumpulan yang sesat. Sayed Ahmad AS quote Hadis Nabi SAW tentang 73 kumpulan Islam.
 

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م. اِنَّ بَنِيْ  اِسْرَائِيْلَ تَفَرَّقَتْ عَليٰ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً وَتَفْتَرَقَتْ اُمَّتِيْ عَليٰ ثَلاَثٍ وَسَبْعِيْنَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِيْ النَّارِ اِلاَّ مِلَّةً وَاحِيْدَةً قَالُوْا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُوْلَ اللهِ ؟ قَالَ مَا اَنَا عَليْهِ وَاَصْحَبِيْ

“Dari ‘Abdullah bin ‘Amr, ia berkata. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya kaum Bani Israil telah terpecah menjadi tujuh puluh dua golongan. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka, kecuali satu golongan”. Lalu sahabat bertanya, “Siapakah mereka itu wahai Rasulullah?” Nabi SAW menjawab, “Jalan aku dan sahabatku,” (Sunan al-Tirmidzi, 2565)

 
# Jadi ciri-ciri jalan kebenaran terdiri dari seorang pemimpin lantikan Allah, kerana Muhammad SAW adalah manusia lantikan Allah, yang akan memimpin para manusia yang mempercayai manusia lantikan Allah, seperti para sahabat baginda.
 
# Yang tinggal sekarang hanyalah hujah-hujah sangkaan, seperti kenapa Muhammad melakukan itu dan ini, jika dia adalah Nabi dia tidak akan buat begitu, Quran menyanggahi arabic grammar dan lain-lain, yang boleh juga dihadapkan kembali kepada mana-mana Nabi dan  agama-agama Samawi yang lain. 
 
Seseorang yang menukar penghujahan sebelum beliau memberi respon terhadap sesuatu bukti, menafikannya dan menunjukkan bahawa ia bukanlah satu bukti, maka hakikatnya beliau telah membenarkan bukti tersebut dan ideologi yang dibantahnya, serta mengsahihkan ideologi tersebut.
 
# Hujah-hujah sangkaan ini terjawab dengan sendirinya, dan ia hanyalah ciptaan para ulama sesat untuk memastikan para pengikut mereka terus mengikut mereka secara buta.
 
# Hujah yang paling murah para ulama sesat adalah dengan mempermainkan emosi pengikut mereka melalui bapa dan nenek moyang mereka. Selalu kita dengar mereka akan tanya, >>>Jadi bagaimana dengan bapa-bapa kami, nenek moyang kami, adakah mereka tidak berada di jalan benar?<<< Atau sebelum Sayed Ahmad AS, siapa yang patut bapa dan nenek moyang kami ikuti?<<< Ini adalah hujah murahan Firaun kepada Musa AS.
 
Firaun bertanya lagi: "Jika demikian, bagaimana pula keadaan kaum-kaum yang telah lalu?" Nabi Musa menjawab: "Pengetahuan mengenainya ada di sisi Tuhanku, tertulis di dalam sebuah Kitab; Tuhanku tidak pernah keliru dan Ia juga tidak pernah lupa". (Ta Ha 20:51-52)

Nota Dari Kitab Pengikut Isa Ke 13 Bab 4.1: Cara Mengenal Khalifah Allah Dari Taurat Dan Injil

DiscipleSoalan 4: Taurat telah menyebut kedatangan Isa AS. Jadi di manakah janji kedatangan Muhammad SAW?
 

Jawaban:
 
1. Sayed Ahmad AS mempertikaikan akan keperluan kepada penyebutan nama secara direct, kerana nama Isa AS atau Yeshua(dalam bahasa Ibrani) juga tidak disebut secara direct dalam Taurat.
 
2. Jadi yang tinggal hanyalah simbol yang menunjukkan kepada kenabian Muhammad, seperti mana pihak Kristian menafsirkan ayat-ayat simbol yang dikatakan merujuk kepada kemunculan Isa AS. (Contoh, Yesaya 7:14)
 
3. Hujah Allah dibuktikan melalui logik akal, hikmah dan ayat-ayat dari Taurat, Injil dan Quran. Sayed Ahmad AS menerangkan bahawa mesti ada keperluan kepada satu peraturan untuk mengenal Hujjah Allah di muka bumi, ini adalah lambang kebijaksanaan Illahi dan keadilanNya. Jika tidak ada undang-undang ini, maka makhluk yang diuji akan dizalimi serta mereka boleh beralasan bahawa tiada cara bagi mereka mengenali utusan Allah.
 
4. Undang-undang ini ditetapkan dari awal, kerana wujudnya makhluk-makhluk yang diuji dari awal penciptaan, bukan semata-mata di akhir zaman, baru wujud peraturan ini. Peraturan ini sudah wujud di zaman Adam AS apabila iblis diuji dengan Adam. Maka apakah peraturan mengenalnya, seperti yang ditetapkan oleh Allah?
 
 • Allah melantik Adam AS dengan satu pengumuman
 • Kemudian Allah mengajar Adam AS hikmah dan ilmu
 • Akhirnya, Allah memerintahkan semua yang menyembahNya untuk sujud pada Adam AS
5. Undang-undang ini adalah tiga sahaja iaitu:
 • Wasiat, atau teks/nas
 • Hikmah dan ilmu
 • Panji ketuanan Allah SWT
Wasiat
 
6. Bukalah helaian-helaian Taurat, dan lihat samada para Nabi meninggalkan wasiat berkaitan penggantinya atau tidak. Di dalam kitab Ulangan(Deutoronomy) Bab 31:
 
14 Kemudian TUHAN berfirman kepada Musa, “Engkau tidak akan hidup lama lagi. Panggillah Yosua dan bawalah dia ke Khemah-Ku, supaya Aku dapat memberikan petunjuk kepadanya.” Musa dan Yosua masuk ke dalam Khemah TUHAN, 15 dan TUHAN menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dekat pintu Khemah TUHAN.
 
Kitab Ulangan (Numbers) Bab 33:
 
1 Sebelum meninggal, Musa, hamba Allah itu, memberkati umat Israel dengan kata-kata ini:2 TUHAN datang dari Gunung Sinai; Dia terbit seperti matahari di atas Edom, dan dari Gunung Paran Dia menyinari umat-Nya. Beribu-ribu malaikat menyertai Dia; pada tangan kanan-Nya ada api yang bernyala-nyala. 3 TUHAN mengasihi umat-Nya; Dia melindungi semua orang yang menjadi milik-Nya. Itulah sebabnya kita sujud di hadapan-Nya, dan mentaati perintah-Nya.
 

(Nota Kaki: Dari Kitab Penutup Para Nabi, oleh Sayed Ahmad AS, disebutkan bahawa Tuhan akan datang, terbit dan menyinari umatnya di tiga tempat iaitu Sinai, Edom dan Paran. Oleh sebab Tuhan tidak mungkin datang dan pergi, bergerak dan sebagainya, kerana Maha Tinggi Allah dari sifat tersebut, maka sifat bergerak ini merujuk kepada para manusia lantikan Allah.
 
Sinai: Tempat manifestasi kebesaran Allah SWT pada Musa AS. Jadi ini merujuk kepada Musa AS
Edom/ Seir: Merujuk kepada Jerusalem. Disebabkan ini tidak terjadi di zaman Musa AS, gereja menafsirkan ini sebagai ramalan yang merujuk kepada Isa AS.
Paran: Merujuk kepada Makkah dan sekelilingnya, di mana Ismail (Ishmael) AS dan bapanya Ibrahim (Abraham) AS membina Kaabah, serta keturunan mereka tinggal di sana(menjadi orang Arab). Di sini adalah tempat kemunculan Rasul Allah Muhammad SAW.
 
Perhatikan dari ayat Bible di atas bahawa sifat gerakan "Tuhan" ini disebutkan di dalam bentuk menaik, yakni 1. datang 2. terbit dan 3. menyinari. Sayed Ahmad AS menyebutkan rangkap ini ada disebutkan di dalam Doa Al Semat dari Imam AS.

 
 
Kitab 1 Raja-raja, Bab 1
 
33 Raja Daud bertitah kepada mereka, “Bawalah Salomo, putera beta, ke mata air di Gihon. Biarlah dia menunggangi baghal beta dan bawalah bersama-sama kamu para pegawai istana. 34 Di sana hendaklah Zadok dan Natan melantik Salomo menjadi raja Israel. Selepas itu tiuplah trompet dan bersoraklah, ‘Daulat Tuanku Raja Salomo!’ 35 Iringilah dia kembali ke sini supaya dia menduduki takhta beta. Dia akan menggantikan beta sebagai raja kerana dialah yang telah beta pilih untuk menjadi penguasa di Israel dan Yehuda.” 36 “Baik, tuanku,” jawab Benaya. “Semoga perkara ini disahkan TUHAN, Allah tuanku. 37 Sebagaimana TUHAN telah menyertai tuanku, semoga Dia juga menyertai Salomo dan menjadikan kerajaannya lebih makmur daripada kerajaan tuanku.”
 
Kitab 1 Raja-raja, Bab 2
 
1 Apabila Raja Daud sudah hampir mangkat, baginda memanggil Raja Salomo, putera baginda, dan memberikan pesannya yang terakhir. 2 Raja Daud bertitah, “Masa kemangkatan beta sudah sampai. Hendaklah engkau yakin dan berani. 3 Lakukanlah apa yang diperintahkan TUHAN, Allahmu kepadamu. Taatilah semua hukum dan perintah-Nya yang tertulis di dalam Taurat Musa, supaya ke mana sahaja engkau pergi, engkau akan berjaya dalam segala usahamu. 4 Jika engkau taat kepada TUHAN, Dia akan menepati janji yang dibuat-Nya ketika Dia memberitahu beta bahawa keturunan beta akan memerintah Israel, selama mereka benar-benar mentaati semua perintah-Nya dan setia terhadap-Nya dengan segenap hati dan jiwa mereka.
 

#Nota kaki: Kaedah penamaan orang yang akan menggantikan mereka adalah satu kaedah yang jelas di sisi kitab Kristian juga Yahudi, malah ia juga selagi dengan Quran, Kitabullah. Sebagai contoh:
 
Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan ugama itu kepada anak-anaknya, dan (demikian juga) Nabi Yaakub (berwasiat kepada anak-anaknya) katanya: "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih ugama (Islam) ini menjadi ikutan kamu, maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam". (2:132)
 
Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan [tanda-tanda] maut, jika ia meninggalkan kebaikan, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara ma’ruf, [ini adalah] kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Al Baqarah: 180)
 
#Dan sudah tentu, Nabi Muhammad SAW juga mengamalkan perintah Allah SWT ini kerana mustahil baginda akan menyanggahi Quran.
 

 
 
7. Dan di minta juga kaum Kristian dan Yahudi berfikir, ada atau tidak para Nabi mereka berhujah membuktikan dirinya dengan ilmu dan hikmah? Berikut adalah beberapa hujah dari Quran dan Bible bahawa manusia lantikan Allah akan berhujah dengan ilmunya serta hikmah.
 
Yusuf (Joseph) menggunakan ilmunya dalam menafsir mimpi Kitab Kejadian/ Genesis: 41:33
 
15 Raja bertitah kepadanya, “Beta sudah bermimpi, tetapi tiada seorang pun dapat menjelaskan erti mimpi itu. Beta sudah diberitahu bahawa kamu dapat mentafsirkan mimpi.” 16Yusuf menjawab, “Tuanku, bukan hamba melainkan Allah yang dapat memberikan tafsiran yang baik bagi tuanku.” (Kejadian/ Genesis: 41:15-16) Kemudian Firaun berkata: 33 Oleh sebab itu, sebaiknya tuanku memilih seorang yang cerdas dan bijaksana lalu memberinya kuasa untuk mengurus negeri ini. 
 
Danial AS juga menggunakan ilmunya menafsir mimpi Raja Nebuchednezzar dari Kitab Danial 2:45-46
 
45 Tuanku nampak batu itu jatuh dari tebing dengan sendirinya, serta menimpa patung yang dibuat daripada besi, gangsa, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang besar sedang memberitahu tuanku hal masa depan. Itulah mimpi tuanku yang sebenarnya, dan tafsirannya dapat dipercayai.” 46Kemudian Raja Nebukadnezar pun sujud di hadapan Daniel dan memerintahkan agar korban bijirin dan kemenyan dipersembahkan kepada Daniel.
 
Isa (Jesus) AS juga serupa, dan ayat pembuktiannya dari Bible ada banyak. Salah satunya adalah dari kitab Matius 13: 54-55
 
54 lalu balik ke kampung halaman-Nya. Di sana Dia mengajar di rumah ibadat, dan orang yang mendengar-Nya hairan. Mereka bertanya, “Dari manakah dia mendapat kebijaksanaan seperti itu? Dari manakah dia mendapat kuasa untuk melakukan mukjizat? 55Bukankah dia anak tukang kayu? Bukankah Maria itu ibunya, dan Yakobus, Yusuf, Simon, serta Yudas itu saudaranya? 
 
Dan dari Quran juga banyak ayat yang menunjukkan para manusia lantikan Allah dikenali melalui ilmunya. Sebagai contoh adalah Nabi Allah Ibrahim AS:
 
" Wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku dari ilmu pengetahuan yang tidak pernah datang kepadamu oleh itu ikutlah daku; aku akan memimpinmu ke jalan yang betul. (Mariam 19:43)
 
Nabi Allah Musa AS:
 
Dan ketika Musa sampai ke peringkat umurnya yang cukup kekuatannya dan sempurna, Kami beri kepadanya kebijaksanaan serta ilmu pengetahuan; dan demikian Kami membalas orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. (Al Qasas 28:14)
 
Nabi Allah Isa AS:
 
Dan ketika Nabi Isa datang (kepada kaumnya) dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, berkatalah ia: "Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa hikmat (ajaran Tuhan), dan untuk menerangkan kepada kamu: sebahagian dari (perkara-perkara ugama) yang kamu berselisihan padanya. Oleh itu, bertaqwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. (Az Zukhruf 43:63)
 

 

 

 

Nabi Allah Muhammad SAW:
 
Dia lah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang yang Ummiyyin, seorang Rasul dari bangsa mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah (yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaanNya), dan membersihkan mereka, serta mengajarkan mereka Kitab Allah dan Hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelum itu adalah dalam kesesatan yang nyata. (Al Jumuah 62:2)

 

 
8. Dan para Nabi juga semua mereka menyeru kepada ketuanan Allah, ini disebutkan di dalam Taurat. Apa itu ketuanan Allah? Ringkasnya:
 
"Hukum, undang-undang serta syariat, semua penetapannya terletak di tangan Allah, dan manusia yang akan menguatkuasakan undang-undang ini juga adalah ditentukan oleh Allah, manusia tidak dibenarkan dan tidak mempunyai hak untuk mencampuri urusan ini. Oleh itu, kita lihat semua khalifah Allah adalah diutuskan oleh Allah. Tanggungjawab manusia adalah untuk patuh kepada mereka."
 

 
#Notakaki:Contoh-contoh ini wujud banyak di dalam taurat. Kitab Ulangan (Deautoronomy), Bab 17:
 
14“Setelah kamu memiliki tanah yang akan diberikan TUHAN, Allah kamu kepada kamu, dan kamu sudah menetap di sana, mungkin kamu menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekeliling kamu. 15Pastikanlah bahawa orang yang kamu pilih menjadi raja itu adalah orang yang dipilih oleh TUHAN. Raja itu mesti orang bangsa kamu sendiri. Jangan pilih orang asing menjadi raja kamu.
 
Dan untuk Yusha bin Nun (Joshua) AS, Kitab Yosua, bab 1:
 
1 Selepas kematian Musa hamba TUHAN itu, TUHAN berfirman kepada Yosua anak Nun, penolong Musa… 10 Selepas itu Yosua mengarah para pemimpin Israel supaya… 13 “Ingatlah! Musa, hamba TUHAN itu sudah memberitahu kamu bahawa TUHAN, Allah kamu akan memberikan tanah di sebelah timur Sungai Yordan untuk menjadi tempat tinggal kamu. 16 Mereka berkata kepada Yosua, “Kami akan melakukan segala yang tuan katakan, dan pergi ke mana sahaja tuan suruh kami pergi. 17 Kami akan taat kepada tuan sebagaimana kami sentiasa taat kepada Musa. Semoga TUHAN, Allah tuan menyertai tuan sebagaimana Dia telah menyertai Musa! 18 Setiap orang yang tidak mahu tunduk kepada kekuasaan tuan atau tidak taat kepada salah satu perintah tuan akan dihukum mati. Hendaklah tuan yakin dan berani!”
 
Al Quran juga menyebut perkara yang serupa. Sila rujuk Siri Artikel Ketuanan Allah di link berikut 

 
9. Lihat sahaja bagaimana Musa AS membawa orang-orang beriman dari kalangan Bani Israel untuk berhijrah keluar dari Mesir, ini adalah agar dapat melaksanakan ketuanan Allah ke atas mereka. Di dalam Bible, Musa AS menjanjikan jika Bani Israel taat kepadanya, mereka akan menjadi satu umat yang suci.
 
Sekarang, jika kamu taat kepada-Ku dan setia kepada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi umat-Ku sendiri. Seluruh bumi ini kepunyaan-Ku, tetapi kamu akan menjadi umat pilihan-Ku. Kamu akan menjadi umat yang ditahbiskan untuk diri-Ku sendiri, dan kamu akan mengabdikan diri kepada-Ku sebagai imam.” ." Kitab Exodus, Bab 19
 
 
Oleh kerana mereka mengingkari arahan untuk masuk ke kota suci, Allah menghukum mereka dengan perayauan selama 40 tahun. http://www.eramahdi.net/ringkasan-buku-2/
 
11 ‘Umat itu tidak setia kepada-Ku. Oleh itu Aku bersumpah bahawa tiada seorang pun yang keluar dari Mesir, yang berumur dua puluh tahun ke atas akan pergi ke negeri yang Aku janjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub.’ 12 Semua orang kena hukuman itu kecuali Kaleb anak Yefune orang Kenas itu dan Yosua anak Nun, kerana mereka berdua setia kepada TUHAN. 13 TUHAN murka terhadap umat Israel dan membuat mereka mengembara di padang gurun selama empat puluh tahun, sehingga segenap keturunan yang memberontak terhadap TUHAN sudah meninggal. Kitab Numbers (Bilangan) bab 32
 
10. Jadi isu ini sudah selesai bagi orang berakal. Muhammad SAW datang dengan wasiat dan nas dari para khalifah sebelum baginda. Beliau juga datang dengan ilmu serta dengan misi untuk menegakkan ketuanan Allah SWT di muka bumi.

Nota Dari Kitab Pengikut Isa Ke 13 Bab 3: Wanita Berselimut Matahari Dan Bulan

Disciple

 

Soalan 3: Imam Ahmad Al Hassan telah menerangkan bahawa wanita yang berpakaian matahari dan bulan di dalam mimpi John/ Yohannes, adalah ibu Imam Mahdi AS. Bagaimanapun para paderi dan gereja menyatakan sebaliknya. Jadi, bagaimana beliau AS membuktikan perkataannya?
 

 
Jawaban Sayed Ahmad AS:
 
Bahagian Pertama
 
Soalan di atas adalah berkaitan ayat berikut: Kitab Wahyu, Bab 14
 
1 Kemudian terlihat di langit sesuatu yang ajaib dan luar biasa: Seorang wanita berpakaian matahari dan kakinya beralaskan bulan. Dia memakai sebuah mahkota yang terdiri daripada dua belas bintang, pada kepalanya. 2 Dia sedang mengandung dan masa bersalin sudah tiba. Oleh itu, dia berteriak kerana kesakitan.
 
5 Kemudian wanita itu melahirkan seorang anak lelaki yang akan memerintah dan menguasai semua bangsa dengan tangan besi. Tetapi anak itu direnggut daripada wanita itu dan dibawa kepada Allah yang duduk di atas takhta.
 
11Saudara-saudara kita telah mengalahkan dia dengan darah Anak Domba dan dengan berita daripada Allah yang diisytiharkan mereka. Mereka tidak cuba menyelamatkan diri, tetapi rela mengorbankan nyawa.
 
12 Oleh itu, bersukacitalah, hai syurga dan semua yang tinggal di syurga! Tetapi malanglah bumi dan laut, kerana Iblis telah turun kepadamu. Dia sangat marah, kerana tahu bahawa masanya tinggal sedikit.”
 
13Ketika naga itu menyedari dirinya sudah dibuang ke bumi, naga itu mula mengejar wanita yang telah melahirkan anak lelaki itu.
 
17Naga itu sangat marah terhadap wanita itu, sehingga memerangi semua keturunan lain daripada wanita itu. Mereka itu semua orang yang taat kepada perintah Allah dan setia kepada ajaran yang dinyatakan oleh Yesus
 
1. Kristian menafsirkan "wanita" dalam ayat diatas sebagai gereja. Sayed Ahmad AS mengatakan ini jauh dari kebenaran. Sedangkan pendeta Kristian juga menafsirkan Isa AS sebagai anak gereja. Namun hakikatnya Isa AS diutuskan sebelum wujud atau adanya institusi gereja.
 
2. Dan menafsirkan wanita itu sebagai Mariam AS juga adalah tidak tepat, kerana:
 
 • Jika wanita itu adalah Mariam AS, maka siapa anaknya?
 • Siapakah 12 bintang, matahari dan bulan?
 •  
3. Jika mereka menafsirkan wanita itu sebagai Mariam AS, maka mereka memerlukan 15 lagi watak untuk menafsirkan mimpi ini dengan tepat.
 
 
4. Dan adakah Isa AS " memerintah dan menguasai semua bangsa dengan tangan besi"?
 
 
5. Atau adakah Mariam AS mempunyai zuriat lain selain Isa AS yang dikenali sebagai pelindung agama, iaitu sebagai seorang Rasul atau Khalifah? Yang akan sentiasa diperangi oleh syaitan seperti yang disebut dalam mimpi di atas. -Tiada-
 
 
6. Seperkara lagi, mimpi selalunya akan menerangkan perkara masa hadapan, kerana jika ia menerangkan perkara kelmarin contohnya, atau perkara yang sudah terjadi, maka ia akan kehilangan makna atau tujuan. Sebabnya, kebanyakan orang dah tahu perkara yang terjadi sebelumnya.
 
 
7. Mimpi John/Yohannes terjadi lama selepas Mariam AS melahirkan Isa AS, maka telah sempurna misi Isa AS dan beliau telah diangkat. Jadi mimpi Yohannes adalah berkaitan perkara ghaib, yang akan terjadi di masa hadapan, bukan perkara sejarah yang sudah terjadi. 
 
 
8. Apa yang telah disebut sebelum ini, semuanya menafikan wanita ini sebagai Mariam AS.
 
 
Perkara Kedua
 
1.  Sebelum Sayed Ahmad AS menerangkan makna mimpi ini, beliau menekankan bahawa mimpi adalah kata-kata Tuhan. Seperti juga Taurat, Injil, dan Quran, maknanya berbeza pada waktu dan tempat yang berbeza.
 
2.  Matahari mungkin boleh membawa maksud Nabi dan Rasul di satu tempat, namun maksudnya boleh jadi juga sebagai ibu bapa dalam mimpi yang lain. Mungkin kita melihat seseorang tertentu dalam mimpi, tetapi bukan orang itu yang dimaksudkan. (Contoh: Ana(auzubillahi minal ana) pernah bermimpi berjumpa Sayed Khamenei dan makan bersamanya. Mungkin benar itu adalah orangnya, mungkin tidak, mungkin Aimmah AS, yang datang dalam bentuk Sayed Khamenei)
 
3. Jadi mimpi adalah firman Allah, ia boleh dalam bentuk simbol, tanda-tanda isyarat, hikmah Illahi seperti mana wahyu, kata-kata para Nabi dan firman Allah SWT dalam kitab-kitab suci.
 
Sayed Ahmad AS menyambung, bahawa jika perkara ini sudah jelas, maka:
 
4. Wanita di dalam mimpi tersebut adalah ibu kepada Imam Mahdi AS pada satu waktu, kerana beliau dikelilingi oleh matahari, bulan dan 12 bintang, iaitu Muhammad, Ali, Fatimah, dan semua Imam sehinggalah Imam Mahdi AS, total = 14.
 
5. Anak yang akan wanita ini lahirkan adalah Mahdi Pertama, yang disebutkan dalam wasiat Nabi SAW. Jadi jumlah keseluruhan menjadi 15 seperti yang disebutkan dalam mimpi ini, syaitan dari kalangan jin dan manusia memerangi keturunan wanita ini, kerana mereka semua adalah khalifah Allah di muka bumi.
 
6. Gambaran wanita ini melahirkan seorang anak yang tidak terus daripadanya, maka realitinya, wanita ini melahirkan Imam Mahdi AS iaitu asal semua para Mahdi.
 
7. Ambil perhatian bahawa mimpi ini boleh berubah maksudnya di waktu yang lain, kerana wanita ini melahirkan orang yang sama, iaitu paksi kepada mimpi ini. Maka di waktu lain, wanita ini boleh juga merupakan Fatimah AS, dan 15 orang itu adalah bapanya, ibunya, suaminya, dan 11 Imam dari anak-anaknya, dan rahsia yang yang diamanahkan kepadanya, iaitu Imam ke 12, Imam Mahdi AS, paksi kepada mimpi ini.