Delusi Ateisme 1.7 Adakah Teori Penciptaan (Creationism) Dalam Satu Peringkat Tunggal Boleh Diterima Di Sisi Kaedah Saintifik?

can-creationism-and-evolution-coexist

Hakikatnya, sesiapa yang mempunyai latar belakang dalam evolusi dan bagaimana ia terjadi secara saintifik, atau telah membaca sebuah buku yang ditulis oleh mana-mana Saintis Evolusi, meneliti respon mereka kepada hujah (pent: Hujah anti evolusi) atau sekurang-kurangnya membaca buku yang ditulis Darwin pada abad ke sembilan belas, di mana Darwin telah memberi hujah balas kepada pelbagai hujah anti evolusi, seterusnya meneliti pula hujah mereka yang memanggil diri mereka sebagai autoriti dalam bidang agama dan apa yang telah ditulis oleh agamawan, mereka akan segera mengetahui bahawa para agamawan ini cuba menanggapi isu yang mereka tidak mempunyai ilmu tentangnya. Mereka langsung tidak memahami tentang evolusi, atau bagaimana ia terjadi menurut saintis. Sebaliknya, mereka memahami evolusi dengan cara yang terbalik, dan kemudiannya terus berhujah dalam cara yang sangat cetek dan simplistik berdasarkan pemahaman yang terbalik. Kita juga mendapati mereka mengulangi hujah asal Darwin – yang mana Darwin telah bentangkan dan bantah di dalam bukunya – sama seperti mereka persembahkan penghujahan yang cetek dalam percubaan mereka untuk menafikan ketepatan prinsip dan kaedah pentarikhan geologi yang digunakan untuk menentukan umur batuan yang berada di lapisan lebih tua, walaupun ketepatan metod-metod ini tidak dapat dinafikan. 

 

Mereka berhujah menentang Teori Evolusi, bertanya soalan seperti mengapa khatan pada kanak-kanak tidak diwarisi, dan mengapa mawas yang dilatih berjalan tidak menurunkan sifat tersebut kepada keturunannya. Apabila orang-orang biasa membaca hujah ini, iaitu orang-orang yang tidak tahu apa itu evolusi – maka mereka mungkin akan terpedaya dengannya. Namun kepada mereka yang memahami evolusi dan bagaimana ia berfungsi, hujah-hujah ini adalah hujah simplistik. Sifat yang diwarisi oleh generasi seterusnya adalah sifat yang tertulis dalam pelan genetik organisme tersebut, bukan sifat yang diperolehi, seperti sifat berjalan bagi mawas yang dilatih atau kanak-kanak yang dikhatankan. Ini adalah sangat jelas kepada ahli biologi evolusi.

 

Di sisi yang lain, sesetengah orang yang menentang Teori Evolusi menggandaikan bahawa Biologi Evolusi menyatakan bahawa organ kompaun dan kompleks seperti mata wujud melalui mutasi tunggal. Darwin sendiri tidak menyebutkan perkara ini, apatah lagi saintis moden. Mereka sepatutnya menyangkal apa yang diajarkan di universiti terkemuka di serata dunia. Universiti-universiti ini tidak mengajarkan bahawa organ kompaun dan kompleks seperti mata terjadi melalui mutasi tunggal, atau malahan, puluhan atau ratusan ribu mutasi. Hakikatnya mereka ini jahil berkenaan asas Teori Evolusi. Jadi orang-orang ini mempersembahkan versi rosak teori tersebut, dan memberi respon berdasarkan pemahaman rosak mereka. Ini tidak boleh diterima bagi mereka yang membaca buku mereka, dan membuatkan para pembaca ini membuat kesimpulan bahawa para agamawan ini telah ditewaskan oleh teori evolusi, dan juga oleh gerakan ateis, sebuah gerakan yang cuba ditentang oleh agamawan menggunakan teori penciptaan dalam satu peringkat tanpa evolusi. Teori ini bukan sahaja bercanggahan dengan biologi, geologi sejarah dan arkeologi, malahan turut menyanggahi makna literal skriptur keagamaan. Ini akan dijelaskan apabila kita membincangkan skriptur keagamaan seperti Al-Quran, yang dengan jelas menunjukkan penciptaan terjadi dalam banyak peringkat dan melalui evolusi.

 

Satu soalan sudah memadai untuk meruntuhkan teori penciptaan dalam satu letusan yang mengecualikan evolusi. Tiada keraguan lagi, telah terbukti melalui sejarah geologi, apabila lapisan batu itu lebih tua, ia mengandungi organisme berdarjat lebih rendah, dan apabila lapisan batu itu lebih baharu, ia mengandungi organisme yang lebih berkembang dari lapisan sebelumnya. Isu di sini adalah isu perkembangan:dari bakteria kepada eukaryotes kepada organisme multi selular, sehingga menjadi ikan purba, kemudian vetebrata dan ikan, seterusnya makhluk amfibia dan haiwan darat, dan seterusnya.

 

Jadi persoalannya adalah: mengapa Tuhan mencipta makhluk hidup dalam beberapa letusan / peringkat dan dalam tempoh masa yang berbeza, sementara di setiap tempoh masa, Dia menciptakan makhluk yang lebih berkembang dari sebelumnya, sehingga menyebabkan sesiapa yang melihatnya mempercayai makhluk tersebut berkembang dari makhluk sebelumnya? Adakah mereka yang menafikan evolusi mengatakan bahawa Tuhan mahu menipu kita? Maha suci Tuhan dari perkara tersebut. Adakah mereka mempunyai  penjelasan yang logik dan saintifik, selain dari evolusi, untuk beberapa peringkat yang saling silih berganti dalam masa, perkembangan dan kompleksiti?

 

Sebagai contoh jika kita melihat paus dan dolfin yang sekarang ini tinggal di dalam air, yang dilihat berkembang dari mamalia yang hidup di darat, kita akan mendapati – berdasarkan fosil yang telah ditemui setakat ini – sebuah rantaian perantara organisme yang muncul secara berturut-turut dalam tempoh tersebut, setiap satu darinya terpisah selama jutaan tahun.

 

Mereka bermula sebagai mamalia darat, kemudian perlahan-lahan berkembang untuk tinggal di dalam air. Kita dapati setiap kumpulan berevolusi secara progresif untuk untuk hidup selesa di dalam air, sehingga akhirnya menghasilkan ikan paus.  Adakah ada sebarang penjelasan yang logik atau jawaban mengapa Tuhan menciptakan makhluk-makhluk ini dalam tempoh masa secara berturut-turut, sehingga menyebabkan sesiapa yang melihatnya membuat rumusan bahawa ikan paus adalah hasil dari rantaian organisme ini yang muncul secara berturutan dalam dari masa ke semasa, secara progresif ke arah kehidupan dalam air?!

 

Saya percaya tiada jawaban yang logik melainkan evolusi. Jika tidak, jawaban alternatif yang bercanggahan dengan sains, adalah dengan menuduh Tuhan melakukan semua ini untuk menipu manusia, namun maha suci Dia dari semua pertuduhan ini.

 

Apabila kita melihat ikan paus dan dolfin, kita akan dapati mereka berenang dengan menggerakkan badan mereka ke atas dan bawah dengan cara yang sama mamalia darat berlari. Mereka tidak berenang seperti ikan, yang mana kebanyakan mereka berenang dengan gerakan sisi ke sisi. Apabila kita memerhatikan ikan paus, kita mendapati mereka melahirkan anak dan menyusukan melalui susu yang dihasilkan oleh kelenjar susu, dengan cara yang sama dengan mamalia yang lain.

 

Kadang kala penentang evolusi juga terpaksa menggunakan buku tulisan ahli biologi dan ahli genetik yang menentang, atau bersifat kritikal terhadap teori evolusi, tanpa mereka mengetahui bahawa sesetengah dari mereka bukanlah menafikan evolusi, namun sekadar menganggapnya sebagai sebuah proses yang terkawal, atau mereka mempersembahkannya dengan cara yang baru. Sebagai contoh, saintis berselisih tentang bagaimana mutasi berinteraksi (kelajuannya, pemberhentiannya dll) untuk memberi kesan kepada kepelbagaian biologikal. Ada perbezaan yang besar antara mereka yang mengatakan teori evolusi itu benar dengan Tuhan mengawal proses tersebut dan mereka yang mengatakan teori tersebut batil.

 

Kepercayaan mereka yang sama adalah Tuhan itu wujud, bukan teori evolusi itu salah. Sebagai tambahan, tidak semua kenyataan dari biologis mempunyai nilai saintifik. Seseorang itu tidak sepatutnya hanya sekadar mempersembahkan pendapat, terutamanya pendapat yang diyakini oleh dirinya. Bukti dokongan juga perlu dipersembahkan agar manusia boleh melihat samada ia mempunyai nilai ilmiah, atau ia telah dinafikan secara saintifik, atau isunya telah diselesaikan. Banyak universiti dan pusat kajian di seluruh dunia yang mengguna pakai standard saintifik yang tepat ini dan mempunyai pakar yang menilai kertas-kertas kajian, buku dan pengkritik teori saintifik. Jika sememangnya ada kritikan saintifik yang berharga oleh pakar, universiti dan pusat kajian ini akan segera menggunapakainya, ia akan diterbitkan dan dipromosikan, seminar saintifik akan diadakan untuk membincangkannya.

 

Bagaimanapun, apa yang kita lihat adalah berlawanan. Hari ini, di semua universiti ternama seluruh dunia, teori evolusi adalah satu-satunya penjelasan kewujudan hidupan di bumi. Sesiapa yang mahu mencari kebenaran secara bersendirian dengan menjalankan kajian saintifik sekurang-kurangnya perlu mempunyai ilmu yang memadai dalam geologi sejarah, biologi evolusi, geneik, antropologi dan arkeologi. Mereka kemudiannya perlu membaca kritikan saintifik terhadap teori evolusi dan respon ke atasnya, agar kedudukan menjadi kukuh dan berharga secara saintifik. Bagaimanapun, jika seseorang hanya mengatakan ada sesetengah biologis telah memberi jawapan balas terhadap teori evolusi dalam buku tertentu, atau sesetengah saintis telah mengatakan bahawa teori evolusi itu adalah palsu, atau jika seseorang itu merujuki individu yang bukan seorang pakar dalam menilai teori tersebut, maka ini jelas adalah pendirian yang diadakan dan tidak saintifik. Apabila kamu membaca penilaian saintifik mereka, kamu akan mendapati kadang kala mereka kekurangan kredibiliti, kerana mereka mempersembahkan teori evolusi dengan cara yang licik, terbalik lalu kemudiannya memberi respon kepadanya (pent: dalam keadaan yang terbalik juga). Seolah-olah respon mereka adalah untuk orang-orang awam yang tidak tahu langsung tentang teori evolusi, dan menjadi alat pemasaran kepada kajian mereka yang tidak signifikan. Tiada asas saintifik untuk respon-respon ini. Malah respon ini hanya didasarkan kerana hakikat bahawa penulisnya mempunyai ijazah sarjana dalam biologi, atau di dalam bidang yang tidak relevan dengan topik, seperti kosmologi.

 

Kesimpulannya, sesiapa yang mengatakan mahu membantah teori evolusi tidak sepatutnya mengubahnya atau memutar belitkannya. Dia harus membantah teori ini seperti mana ia dipersembahkan di universiti terkemuka di seluruh dunia hari ini, bukan seperti yang dia bayangkan, atau seperti yang dipersembahkan secara salah oleh penentang teori ini.

 

Sebuah peringatan: Saya menyedari mereka yang menolak teori evolusi teleh mengulangi hujah yang sama, yang telah dibentangkan oleh saintis evolusi serta seterusnya diberi respon oleh mereka sendiri. Adalah tidak bersesuaian untuk mereka yang mendakwa sebagai orang berilmu dan mendakwa telah menafikan teori itu secara saintifik. Mereka patut membaca dan mengenali apa yang telah direspon oleh saintis evolusi terhadap penghujahan mereka, ada yang telah dibentangkan oleh Darwin sendiri pada abad ke sembilan belas. Oleh itu, sesiapa yang mengulangi hujah yang sama adalah mereka yang samada tidak mampu berdiskusi dan menafikan respon dari saintis evolusi kepada hujah-hujah ini, atau, beliau tidak membaca apa yang ditulis oleh saintis evolusi, dan tidak tahu bahawa para saintis ini adalah yang pertama membentangkan dan memberi respon terhadap penghujahan ini serta berdozen hujah yang lain. Apa pun, adalah tidak bersesuaian bagi mereka untuk menulis apa pun tanpa sebarang ilmu.

 

 


 

 

 

 

Delusi Ateisme 1.6 Beberapa Agamawan Syiah dan Teori Evolusi Bhg. 2

post-94256-0-90982800-1345671374Sayyid Muhammad Shirazi Dan “Dialognya” Bersama Darwin

 

Sayyid Muhammad Shirazi menjawab teori Darwin di dalam sebuah buku yang berjudul "Antara Islam Dan Darwin". Beliau menyebutkan dirinya di awal buku tersebut sebagai "Yang Mulia, Autoriti Agama Besar, Imam Shirazi, 'semoga dipanjangkan umur beliau'. Tidak ada salahnya bagi kita untuk meneliti penghujahan beliau ke atas sains sejarah geologi dan teori evolusi untuk menentukan samada ia mempunyai nilai saintifik, atau "beliau telah mendengar secara salah, lalu menjawab secara salah". Shirazi membayangkan apa yang Darwin akan jawab, dan menjawab bagi pihak Darwin, dan kemudiannya beliau akan menjawab di bawah nama "Muslim", nama yang dipilih untuk dirinya dalam "dialog" ini.

 

 Di dalam bukunya, Shirazi menulis:[1]

 

Darwin [Shirazi membayangkan apa yang akan diucapkan oleh Darwin]: Eksperimen itu adalah pemeriksaan dan bukti-bukti yang lain.

 

Pemeriksaan: Jika seseorang itu memeriksa lapisan-lapisan bumi, dia akan mendapati fosil-fosil tumbuhan, haiwan dan manusia. Fosil setiap lapisan ini adalah saling berbeza antara setiap lapisan. Selain itu, semakin hampir fosil tersebut kepada lapisan luaran bumi, maka ia menjadi semakin ideal, sementara jika ia semakin jauh dari lapisan luaran bumi, maka ia menjadi semakin kurang ideal.

 

Muslim [Shirazi merespon kepada kononnya jawapan Darwin]:  Bagaimana ini berkaitan dengan evolusi, mengetahui asal usul hidupan dan manusia dijadikan daripada monyet?

 

Darwin [ Shirazi membayangkan apa yang akan diucapkan oleh Darwin ]: Sekarang saya katakan, kaitannya adalah:

 

1. Lapisan bawah bumi mengandungi fosil cengkerang, span, batu karang, udang, ikan, organisme sel tunggal bercengkerang dan tumbuhan alfalfa.

2. Lapisan kedua mengandungi pokok pain, pokok palma, reptilia, burung, ikan dan marsupial.

3. Lapisan ketiga mengandungi ular, ikan paus, mawas dan pohon moden.

4. Lapisan keempat mengandungi mammoth, kuadraped berbulu, manusia dan semua pokok moden.

 

Muslim [Shirazi]:

 

Pertama sekali, bagaimana anda membuktikan semua lapisan fosil ini wujud? Dan bagaimana anda membuktikan dakwaan anda bahawa semua lapisan fosil ini berevolusi dari lapisan sebelumnya?

 

Kelima: Jika kita mengandaikan manusia tidak wujud di semua lapisan bawahan, adakah perubahan fosil secara berturut ini membuktikan evolusi sebagai benar? Bagaimana jika seseorang memberitahu anda bahawa Tuhan mencipta hidupan span di lapisan bawah ini dan seterusnya, bagaimana anda memberi respon?

 

Seterusnya, adakah kewujudan kereta kecil di tingkat bawah sebuah bangunan, kereta yang lebih besar di tingkat kedua, kereta yang lebih besar ditingkat ketiga dan seterusnya, kerana mereka mempunyai saiz yang pelbagai, membuktikan kereta ini berevolusi dengan sendirinya dan setiap satu darinya tidak dibina secara berasingan?

 

Sebagai tambahan, katakan ada satu tanah runtuh di bandaraya New York, dan 1000 tahun kemudian, seseorang menemui bangunan tersebut bersama aras-aras dan kereta-kereta. Adakah mereka boleh mengatakan seperti yang anda katakan? Bagaimana respon anda jika mereka berkata sedemikian?

 

Apa bezanya antara anda dan apa yang mereka katakan? (AI-Shirazi 1972. sumber bahasa Arab}.

 

Respon: Dengan begitu sahaja, dengan sedik gerakan pena, serta penghujahan yang sangat ringkas, beliau ingin memusnahkan sejarah geologi dan segala kemajuannya, dan kemampuannya untuk menentukan umur lapisan-lapisan bumi, dan seterusnya umur fosil yang berada di dalamnya. Shirazi berkata:

 

…bagaimana anda dapat membuktikan dakwaan anda bahawa semua lapisan fosil ini wujud?

 

Kemudian, di dalam dialognya, beliau mendakwa sains, Darwin (atau dengan sesiapa sahaja beliau berbicara) tidak dapat menjawab soalan-soalan ini!

 

Berkenaan dengan contoh bangunan tersebut, nampaknya Sayed Shirazi membayangkan ahli geologi mengklasifikasikan lapisan bumi berdasarkan susunan yang mana berada di atas atau bawah, tanpa apa-apa standard saintifik atau peraturan untuk mengurangkan risiko kesilapan secara signifikan. Jadi beliau membayangkan para geologis ini akan mengabaikan peristiwa alami seperti tanah runtuh, gempa bumi, letusan gunung berapi, atau pergerakan plat tektonik bumi tanpa sebarang perhatian kepada semua ini semasa mereka menetapkan standard saintifik untuk klasifikasi.

 

Sepatutnya beliau pertama sekali patut mengenali kaedah geologikal untuk mengklasifikasikan dan menentukan umur lapisan bumi, mekanisme konventional dan kaedah pemeriksaan, dan samada kaedah ini tepat atau tidak secara saintifik, agar beliau tidak mempersembahkan hujah yang sangat naif dan simplistik, namun dalam masa yang sama menyebutkan beliau sebagai seorang Imam dan seorang Ayatollah!

 

Umumnya, sesiapa yang mencari kebenaran hanya perlu menyiasat untuk mendapati kaedah saintifik berikut digunakan untuk mengklasifikasikan umur lapisan-lapisan bumi:

 

1. Kaedah Pentarikhan Relatif:

 

Kaedah ini bergantung kepada beberapa faktor termasuk: Untuk sebarang giliran lapisan batu yang tidak dirosakkan oleh bukaan atau lipatan, lapisan bawah adalah lebih tua dari lapisan atasnya, dan seterusnya. Oleh itu, menentukan lapisan yang lebih tua bukanlah secara rambang seperti yang dibayangkan oleh Shirazi, is adalah klasifikasi yang tertakluk kepada standard saintifik. Asasnya, kaedah ini menentukan umur lapisan batu secara relatif dengan lapisan batu yang lain, tanpa mengetahui umur sebenar bagi setiap lapisan.

 

2. Kaedah Pentarikhan Mutlak:

 

Kaedah ini mengguna pakai elemen radioaktif isotop. Apabila meningkat tua, nukleas sebuah atom itu akan mereput dan membentuk isotop radioaktif.

 

Pereputan ini berlaku pada kadar tetap bagi setiap elemen. Oleh itu, tempoh masa bagi lapisan batu yang mengandungi isotop radioaktif dapat dikira dengan membandingkannya dengan isotop asal yang diketahui. Kaedah ini telah masyhur selama berdekad lamanya, dan diketahui lama sebelum Shirazi menulis bukunya. Sekarang ia digunakan untuk menentukan umur lapisan batu dengan ketepatan tinggi. Beberapa isotop digunakan untuk menentukan umur batu, fosil dan bahan organik, seperti Carbon (C) dan Argon (Ar)

 

Inilah bagaimana Shirazi memberi respon kepada Darwin dan para Saintis Evolusi:

 

"Dan bagaimana anda membuktikan dakwaan bahawa fosil di setiap lapisan ini telah berevolusi dari lapisan sebelumnya?"

 

Jawaban bagi soalan ini sangat mudah. Kita ada lapisan bumi, setiap satu di atas lapisan yang lain, yang telah diperiksa menggunakan kaedah saintifik yang berketepatan tinggi tanpa sebagai ruang untuk kesalahan. Kita telah mendapati lapisan bawah adalah yang paling tua, dan lapisan atas adalah lapisan yang paling baru, perbezaan umur antara lapisan sesetengahnya mencapai ratusan juta tahun.

 

Lapisan yang lebih tua mengandungi organisme yang primitif, dan semakin kita bergerak ke atas, organisme menjadi semakin maju, berevolusi dan kompleks.

 

Oleh itu, tidak dapat dikatakan bahawa keseluruhan proses penciptaan terjadi dalam satu letusan, kerana sesetengah organisme ini datang selepas ratusan juta tahun dari organisme yang lain. Malah, kompleksiti dan kepelbagaian jasad datang setelah  jasad yang ringkas selama ratusan juta tahun.

 

Analisis, klasifikasi dan perbandingan organisme kemudiannya dilaksanakan dengan kaedah saintifik yang ketat, seperti Perbandingan Anatomi, dengan alatan analitikal yang paling canggih. Berdasarkan bukti saintifik dan kajian, didapati fosil-fosil ini adalah generasi organisme yang telah berevolusi dari organisme yang lain.

 

Sesiapa yang menolak keputusan ujian dan keputusan saintifik ini akan mengatakan organisme ini dicipta secara terus, setiap kumpulan pada tempoh waktunya. Bagaimanapun, mereka harus menerangkan mengapa Tuhan menciptakan mereka dalam kumpulan dan menampakkan seperti setiap satu darinya berevolusi dari yang lain. Adakah ia untuk menipu manusia?! Yang Maha Besar adalah jauh dari pertuduhan ini.

 

Oleh itu, isunya mudah: Organisme ini telah berevolusi dari sesama mereka.

 

Hari ini, kita dapat menguji perkara ini di dalam makmal, memanipulasi gene dan mencipta organisme dari spesis baru.

 

Shirazi juga berkata:

 

Kesembilan: Andaian bahawa sel pertama adalah sel hidup tidak cukup untuk memberikan kehidupan kepada jutaan atas jutaan organisme. Adakah kewujudan sekeping besi menjelaskan kewujudan jutaan tan besi? Semestinya tidak! (Al-Shirazi 1972, Diterjemahkan).

 

Respon: Saya tidak pasti samada Shirazi memahami konsep pembiakan. Adakah beliau tahu di dalam makmal, satu sel bakteria tunggal boleh menggandakan diri untuk membentuk jutaan sel bakteria?! Saya percaya ini sudah memadai untuk membuktikan penggandaan kehidupan adalah satu perkara yang semulajadi dan biasa, setelah material dan persekitaran yang sesuai tersedia. Saya percaya bahawa tidak dapat dinafikan, bumi menyediakan keadaan yang mencukupi untuk hidupan berkembang, dan ini adalah sesuatu yang dapat diuji dengan mudah di dalam makmal. Variasi hidupan adalah sangat semulajadi dan tidak dapat dielakkan, selagi kita ingat bahawa wujud asas untuk kehidupan fizikal – pelan genetik –  dan wujud mutasi yang sentiasa terjadi dalam pelan ini yang menghasilkan variasi. Jika variasi, pembiakan dan alam semula jadi yang memilih hidupan yang paling kuat untuk terus hidup itu wujud, dan organisme hidup mewariskan gen mereka kepada generasi seterusnya melalui reproduksi, evolusi pasti akan terjadi.

 

Shirazi juga berkata :

 

Kedua: Jika alam semulajadi memilih yang terkuat, mengapa tumbuhan dan haiwan primitif masih wujud? Mengapa alam semulajadi tidak menukarkan mereka kepada bentuk terbaik?

 

Ketiga: Mengapa anda melihat [2] haiwan yang kurang kuat menyerang yang kuat dan membunuh mereka yang lebih kuat? Sebagai contoh, singa membunuh manusia, haiwan berbisa seperti kala jengking dan ular menyengat dan menggigit manusia (iaitu haiwan yang lebih kuat) dan membunuh mereka, kuman (mikrob) membunuh manusia yang lebih kuat.

 

Keempat: Mengapa benda yang lebih kuat berubah menjadi kurang kuat? Seperti mana manusia menjadi lemah lalu mati, dan kemudiannya menjadi tanah, perkara yang sama terjadi kepada tumbuhan dan haiwan.

 

Kelima: Mengapa wujud fosil haiwan yang telah pupus, yang tergolong dalam haiwan dari kalangan kelas atasan, dari sudut saiz badan dan kesempurnaan bentuk..?

 

Keenam: Apakah sebenarnya bentuk "alam semulajadi yang memilih?"

 

Jika ia mempunyai akal, pemahaman dan perasaan, maka apakah ia?

 

Jika ia tidak mempunyai akal atau pemahaman, maka bagaimana ia memilih?

 

Jika seseorang mengatakan "kepingan besi itu telah memilih batu bata menjadi pasangannya", bukankah ia kedengaran mengarut dan tidak masuk akal?

 

Bagaimana alam semulajadi boleh disebutkan dengan sifat "pemilihan ini" yang lebih baik dari pemilihan semua saintis, bijak pandai, para filsuf, ahli ilmu, pemahaman dan pengalaman?!(Al- Shirazi 1972, diterjemah) .

 

Respon: Kenyataan Shirazi bahawa mawas dan tumbuhan tidak berevolusi adalah batil. Ini adalah perkara sejarah yang dapat dibuktikan dengan mudah berdasarkan perbandingan fosil, serta merujuk kepada fakta berkaitan arkeologi dan fosil. Sebagai contoh, telah terbukti bahawa tumbuhan berbunga tidak wujud di masa silam, jadi tumbuhan telah berevolusi. Mawas juga telah berubah dan berevolusi, mawas yang kita lihat hari ini adalah berbeza sama sekali dengan mawas pertama. Tidak wujud mawas besar di masa silam, malah 70 juta tahun yang lepas, tidak wujud mawas sama sekali. Yang wujud hanyalah mamalia kecil, yang mana makhluk masa kini, termasuk mawas, berevolusi darinya, setelah dinasor menjadi pupus.

 

Berkenaan dengan kenyataan Shirazi berkaitan haiwan yang lebih rendah kedudukannya membunuh individu dari kalangan atasan:

 

Sebagai contoh, singa memburu manusia, haiwan berbisa seperti kala jengking dan ular mengigit atau mematuk manusia (i.e haiwan yang lebih kuat) lalu membunuh mereka, dan kuman (mikrob) membunuh manusia yang lebih kuat. Andaian beliau bahawa contoh ini adalah penafian kepada pemilihan semulajadi membuktikan beliau tidak mempunyai pemahaman dalam perkara ini. Singa, kala jengking, ular, bakteria dan virus semuanya mewakili kaedah alam semulajadi yang mengelilingi sesuatu spesis yang sedang menjalani pemilihan – dalam contoh beliau, adalah manusia.

 

Kaedah ini memilih individu yang terkuat, atau mereka yang dapat mengelakkan dan mengalahkan halangan-halangan ini, dari kalangan spesis itu untuk terus hidup dan mewariskan gen mereka kepada generasi seterusnya. Sebagai tambahan, ahli dari spesis yang sama kadang kala memainkan peranan sama dengan lebih agresif berbanding ahli spesis yang lain, kerana mereka bersaing untuk ruang yang terhad di dalam persekitaran yang dikongsi bersama,

 

 

Saya akan persembahkan sebuah contoh berdasarkan standard Shirazi untuk membantu mereka yang terpedaya dengan beliau untuk memahami apa yang saya katakan:

 

Andaikan kita berada 2 juta tahun yang lepas di mana sebuah spesis manusia bernama Homo Erectus wujud. Spesis ini mempunyai otak yang kecil (lebih besar dari chimpanzi namun lebih kecil dari Homo Sapiens, atau manusia moden). Adalah dipercayai spesis manusia moden, Homo Sapiens, berevolusi dari Homo Erectus dan menjadi spesis yang berasingan dua ratus ribu tahun yang lepas. Sekarang mari kita bayangkan bahawa kita sekarang sedang memerhatikan sekumpulan Homo Erectus yang terdiri daripada 10 betina remaja dan 10 jantan remaja, yang dikelilingi oleh pemangsa yang merbahaya seperti singa, haiwan berbisa seperti kala jengking dan ular dan bakteria merbahaya. Kumpulan 10 orang remaja ini berbeza antara satu sama lain, seperti biasa, sesetengahnya tinggi, dan ada juga yang rendah.

 

 

Ada yang mempunyai kaki yang lurus, dan ada juga yang mempunyai kaki yang bengkok sedikit, sifat yang diwarisi yang memperlahankan kelajuan mereka. Sesetengahnya mempunyai badan yang kuat, ada juga yang lemah. Sesetengahnya mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap bakteria, dan sesetengah yang lain mempunyai ketahanan yang rendah terhadap bakteria. Ada yang mempunyai otak yang lebih besar dari yang lain, dan ada juga yang berotak kecil. Maka apabila mereka diserang oleh pemangsa, yang terkuat, paling laju dan paling cerdik dari kalangan mereka selalunya akan terus hidup, sementara yang paling lemah, paling lambat dan kurang cerdik akan mati.

 

Sebagai contoh, mereka yang cerdik akan menjumpai satu cara untuk menghalang ular dari mematuk lebih kerap dari yang kurang cerdik, dan dengan ini, yang lebih cerdik (mereka yang mempunyai otak yang lebih besar dan bagus) akan terus hidup, menjadi dewasa, membiak dan mewariskan gen nya kepada generasi baru. Dengan cara ini, generasi selepas generasi, berdasarkan variasi, pemilihan dan reproduksi, saiz otak dan kelurusan kaki akan tertegak lebih kuat, sama juga dengan ketahanan terhadap bakteria serta sifat yang lain. Sama juga, manusia, rusa, ular dan bakteria semuanya akan menjadi sebahagian dari alatan alam semulajadi kepada singa.

 

Oleh itu, jika kita mempunyai dua ekor singa, salah seekor dari mereka adalah kuat dan laju, sementara seekor lagi lebih lemah dan lambat, ke tahap lebih lambat dari kelajuan purata seekor rusa dan antelop yang tinggal di persekitaran tersebut, singa itu berkemungkinan besar akan mati, atau menjadi terlalu lemah sehingga tidak dapat bersaing dengan jantan yang lain, membiak, melahirkan dan mewariskan gen kepada generasi seterusnya. Sementara, singa yang kuat dan laju berkemungkinan besar dapat mengawan, membiak dan mewariskan gennya. Inilah caranya alam semulajadi memilih mereka yang paling mampu terus hidup dan bertahan di dalamnya. Berkenaan dengan rusa, singa adalah alatan alam untuk memilih dengan cara alam akan memilih rusa yang laju, yang paling mampu mengelak dan melepaskan diri dari pemangsa. Dengan cara ini, gen yang paling mampu bertahan dengan alam semulajadi akan berterusan, sementara gen yang tidak mampu bertahan akan dihapuskan. Jadi inilah pemilihan semulajadi dan keberterusan hidup bagi yang paling kuat, dan ianya bukanlah seperti yang difahami oleh Shirazi – bahawa ahli spesis yang kurang maju tidak dapat mengapa-apakan spesis yang lebih maju. Beliau mempersembahkan hujah beliau berdasarkan kepada salah faham ini. 

 

Baki penghujahan Shirazi adalah berdasarkan salah faham beliau tentang pemilihan semula jadi. Jika beliau tahu bahawa pemilihan semulajadi itu adalah keberterusan hidup bagi yang terkuat untuk hidup dan membiak di dalam persekitaran semulajadi organisme tersebut, maka beliau tidak akan mempersembahkan penghujahan yang sangat ringkas ini. Sebagai contoh, pemilihan semula jadi bagi haiwan yang tinggi yang tinggal di persekitaran yang mana makanan ada pada ketinggian tertentu bermakna haiwan yang cukup tinggi untuk mendapatkan makanan akan mewariskan sifat ketinggian kepada keturunan mereka. Ia juga bermakna, haiwan yang rendah akan samada mati, atau mereka tidak dapat mencari makanan yang mencukupi untuk membiak dan mewariskan gen mereka kepada generasi seterusnya.

 

Sebagai tambahan, sebuah persekitaran yang dapat memberikan makanan yang banyak kepada haiwan tertentu akan membenarkan ia bertambah saiz setiap kali ada mutasi yang memberika gen untuk pertambahan saiz. Oleh itu, pemilihan semulajadi untuk yang terkuat bermakna kondisi di dalam alam semulajadi tersebut yang membenarkan keberterusan hidup bagi sesetengah individu dari spesis tersebut yang mempunyai gen yang terpilih, dalam masa yang sama tidak membenarkan keberterusan yang lain. Ini kerana kondisi ini sesuai untuk individu yang terselamat, bukan untuk mereka yang mati – mereka yang tidak mewariskan gen mereka kepada generasi seterusnya kerana mereka tidak membiak.

 

Shirazi juga menulis dialog rekaan berikut

 

Darwin:  Bukti kedua adalah evolusi, yang terjadi dalam banyak spesis haiwan. Jadi kita melihat jika seorang manusia dilahirkan dalam cuaca dingin, dia akan menjadi putih. Perkara yang sama juga terjadi pada haiwan. Maka satu spesis mempunyai keadaan, bentuk dan sifat tertentu dalam setiap persekitaran. Sama juga pada tumbuhan. Oleh itu, jika ianya mungkin, maka tiada beza antara evolusi melintang, yang mana warna, saiz dan sifat sesuatu haiwan berubah kerana perbezaan cuaca dan keadaan lain, dan evolusi menegak, yang mana satu sel berubah menjadi tumbuhan, tumbuhan menjadi binatang dan binatang menjadi manusia.

 

Muslim [Shirazi]: Kesimpulan anda agak aneh, ada dua cara untuk melihat perkara ini di sini:

 

1. Individu haiwan, tumbuhan atau manusia berbeza sedikit sekali bergantung kepada perbezaan persekitaran dan cuaca, sementara dalam masa yang sama, semua individu ini tergolong dalam spesis yang sama, sama halnya dengan manusia, ada yang hitam, merah atau kuning.

 

Atau semua ahli spesis adalah beruang, namun semua beruang polar mempunyai sifat tertentu, sementara beruang lain di kawasan yang lebih panas mempunyai sifat yang lain.

 

Atau semua ahli spesis adalah pohon gandum, namun gandum Iraq mempunyai sifatnya dan gandum Australia ada sifatnya.

 

2. Bahawa satu perkara itu berbeza secara drastik berdasarkan perbezaan persekitaran, sebagai contoh, menjadi mawas dalam satu persekitaran, atau manusia / tumbuhan di persekitaran yang lain, walaupun semua mereka mempunyai asal usul tunggal.

 

Dari apa yang kami perhatikan, dan apa yang semua orang tahu ia benar, adalah pemerhatian pertama.

 

Berkenaan dengan pemerhatian kedua, apakah bukti anda untuk membuktikannya?

 

Ia seperti mengatakan:

 

Sama seperti tanah liat yang boleh digunakan untuk membuat bata, tembikar dan bahan binaan, ia juga boleh digunakan untuk membuat besi, batu permata dan air.

 

Adakah mungkin ada analogi seperti ini?

 

Darwin: Saya sedang berfikir!

 

Muslim [Shirazi]:Maka pembuktian kedua anda telah dinafikan. Apa bukti kamu yang ketiga? {Al-Shirazi 1972. Sumber bahasa Arab, diterjemah}.

 

Respon: Darwin telah difitnah dalam dialog imaginasi Shirazi. Darwin tidak pernah membahagikan evolusi secara menegak atau melintang, beliau juga tidak pernah mengatakan sebuah sel boleh berubah menjadi tumbuhan, tumbuhan menjadi binatang, atau seekor binatang menjadi manusia. Beliau juga tidak memperjuangkan transmutasi, sama seperti para ahli Biologi dan punctuationis.

 

Berkenaan dengan kata-kata Shirazi:

 

Dari apa yang kami perhatikan, dan apa yang semua orang tahu ia benar, adalah pemerhatian pertama.

 

Ini bermakna Shirazi telah mengakui evolusi tanpa menyedarinya. Beliau telah mengakui evolusi dalam had sebuah keluarga spesis, seperti keluarga Ursidae, sementara beliau menolaknya apabila ia mencapai tahap pemisahan taxonomi yang lebih tinggi. Oleh itu, beliaulah yang harus mempersembahkan bukti bahawa evolusi terhenti pada had sebuah keluarga spesis. Mengapa ia tidak mencapai pemisahan di tahap yang lebih tinggi, sebuah tahap yang mesti dicapai dengan berlalunya masa, memandangkan ia adalah hasil normal pengumpulan evolusi dalam suatu tempoh?

 

Kita mempunyai mutasi genetik yang pasti membawa kepada kepelbagaian. Kombinasi mutasi genetik, pemilihan semulajadi dan pembiakan akan membawa kepada kemunculan sifat yang baru dan khusus dalam sesebuah organisme, seperti saiz, bentuk, jenis rambut, kuku dan lain-lain. Perbezaan sifat ini menjadi jelas setelah beberapa ketika, perubahan ini terkumpul sedikit demi sedikit. Shirazi dan orang-orang seperti beliau menerima semua perkara ini namun ia terhad dalam konteks satu keluarga spesis sahaja. Ini bermakna mereka menerima fakta bahawa pengumpulan sifat perbezaan ini terjadi selama lebih ratusan ribu tahun, atau mungkin lebih dari beberapa juta tahun. Namun Shirazi tidak menerima bahawa perbezaan ini akan mencapai perubahan kepada spesis keluarga yang lain, walaupun pembezaan ini tidak dapat dielakkan akibat daripada pengumpulan variasi dalam tempoh waktu tertentu – puluhan juta tahun sebagai contoh. Ini cukup panjang untuk menekankan perpisahan spesis ini dalam satu jalan yang besar, menghasilkan klasifikasi biologi ke dalam keluarga spesis yang baru.

 

Beliau menerima bahawa adanya modifikasi secara berterusan dan pengstrukturan semula organisme bergantung kepada persekitarannya. Pengstrukturan dan modifikasi ini bertanggungjawab ke atas variasi antara beruang kutub dan beruang matahari, dengan mengambil kira perbezaan besar antara keduanya dalam bentuk, saiz, berat, warna, jenis makanan dan metabolisme. Bagaimanapun, Shirazi menolak penghujahan bahawa pengstrukturan dan modifikasi ini mencapai tahap variasi sehingga meletakkan hidupan ini dalam keluarga yang baru, sebagai contoh. Jadi Shirazi perlu memberikan bukti untuk ini, pengklasifikasian adalah hasil yang tidak dapat dielakkan akibat dari pengumpulan pengstrukturan dan modifikasi. Ia adalah proses yang bergantung kepada mutasi genetik,  dan dalam alam semulajadi adalah boleh secara teorinya untuk sebuah mutasi genetik membentuk spesis, genus dan keluarga baru apabila diberikan masa yang mencukupi.

 

Telah dibuktikan di dalam makmal bahawa gen dapat diubah strukturnya. Ini dapat dilakukan dengan cara yang tidak terkawal seperti pendedahan radioaktif atau dalam cara yang terkawal, seperti yang dilakukan secara meluas hari ini.

 

Malah, kita telah mencapai tahap di mana pelan genetik bakteria yang lengkap dapat dibina dengan menggunakan bahan kimia yang bukan hidup. Dengan cara ini, adalah mungkin secara teorinya, untuk menghasilkan manusia di dalam makmal dengan menggunakan ovum dan sperma Chimpanzi, atau hanya menggunakan nukleus sel seekor Chimpanzi dan ovum seorang wanita yang dibuang nukleusnya. Apa yang perlu kita lakukan adalah mengubah kromosom chimpanzi agar mempunyai nombor yang sama dengan kromosom manusia, yang mana secara teorinya bermungkinan.

 

Kita telah mencapai tahap yang lebih jauh dari ini. Sama seperti pelan genetik bakteria yang sempurna telah dikeluarkan dalam makmal dengan menggunakan bahan kimia bukan hidup, dan kemudiannya ia diimplankan kepada cytoplasma bakteria dan kromosom itu mampu untuk terus hidup dan mereplikasi dirinya, sebuah pelan kromosom manusia yang sempurna juga boleh dihasilkan dengan menggunakan bahan kimia bukan hidup [Alleyne 2010], kerana perbezaan antara kromosom bakteria dan manusia adalah sama seperti perbezaan antara bangunan kecil dan besar, kerana keduanya mempunyai bahan binaan yang sama. Kita patut  mengambil perhatian bahawa klasifikasi biologi antara manusia, chimpanzi, gorila dan orangutan meletakkan semua mereka dalam satu keluarga, Mawas Besar, sama seperti semua beruang diletakkan dalam satu keluarga, Ursidae. Perbezaan antara manusia dan chimpanzi adalah sama seperti perbezaan antara beruang matahari dan beruang kutub. Malah, perbezaan antara chimpanzi dan manusia adalah kurang dari apa yang ditemui antara beruang matahari dan beruang kutub. Oleh itu, apabila Shirazi menerima evolusi itu wujud, namun menilainya hanya terhad kepada dalam keluarga sesuatu spesis sahaja, tanpa menyedari apa yang dikatakannya, beliau telah mengakui chimpanzi, bonobos dan manusia telah berevolusi dari asal usul yang sama, kerana semua mereka adalah adalah ahli satu keluarga.[3]

 

Berkenaan dengan kenyataan beliau:

 

Ia seperti mengatakan: Sama seperti tanah liat yang boleh digunakan untuk membuat bata, tembikar dan bahan binaan, ia juga boleh digunakan untuk membuat besi, batu permata dan air.

 

Ini tidak mempunyai apa-apa makna kerana pembuatan bata dari tanah liat tidak mengubah atom pada peringkat partikel nuklear. Maka kita tidak boleh membandingkan perkara ini dengan perubahan tanah liat kepada elemen lain seperti besi, sebagai contoh, kerana transformasi sebuah elemen kepada elemen yang lain memerlukan pengstrukturan partikel nuklear. Kita mempunyai dua peringkat yang berbeza sama sekali di sini, maka perbandingan ini tidak mempunyai apa-apa makna. Tiada makna juga bagi Shirazi untuk membandingkan contoh ringkas ini dengan apa yang terjadi dalam evolusi, kerana variasi dalam evolusi terjadi pada peringkat molekul tunggal, iaitu pengstrukturan kromosom yang mempunyai komposisi molekul yang sama dalam semua organisme. Satu-satunya perkara yang berbeza antara kromosom dalam setiap organisme adalah susunannya. Hakikatnya, adalah lebih baik bagi beliau jika tidak membuat sebarang perbandingan. Dan dengan ini saya mengakhiri respon saya, namun tidak ada masalah untuk menjelaskan perkara ini dengan lebih mendalam.

 

Nampaknya Shirazi tidak memahami apa yang beliau katakan kerana berkenaan evolusi hidupan, kita sedang bercakap tentang pengstrukturan kromosom – iaitu bahan binaan untuk hidupan. Dan apabila membandingkan kromosom kepada elemen, analoginya adalah pengstrukturan nuklei atomik – bahan binaan bagi elemen.

 

Element kimia boleh dibentuk dan distruktur. Hanya saja jika beliau bertanyakan mana-mana ahli astrofizik atau ahli fizik, beliau akan mengetahui bahawa besi dihasilkan dari elemen lain dalam alam semesta di sekeliling kita, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar. Besi dan banyak elemen yang lain dihasilkan dari pelakuran nuklear, sebuah proses yang terjadi pada bintang-bintang di sekeliling kita. Pelakuran nuklear menyebabkan pengstrukturan dan pembentukan elemen. Jadi apabila perbincangan kita adalah berkenaan peringkat subatomik, dan ia adalah berkenaan transformasi nuklei atomik, maka tiada beza antara besi, oksigen, karbon, helium dan hidrogen, kerana semua mereka dibina dari bahan binaan yang sama.

 

Oleh itu, sebuah elemen boleh diubah dan distruktur semula untuk menghasilkan material lain dari bahan binaan utama yang sama dengan elemen tersebut. Inilah yang terjadi di dalam bintang apabila mereka membakar hidrogen dan helium. Nuklei elemen yang lebih berat, yang mengandungi lebih banyak proton dan neutron dihasilkan hasil dari gabungan nuklei elemen yang ringan. Dengan cara ini, carbon, oksigen dan lebihan elemen dihasilkan sehingga menjadi besi, sebuah elemen yang paling stabil. Kemudian, apabila letupan bintang supernova yang besar  terjadi, proses pelakuran  nuklear memproses lebih dari besi, iaitu kepada elemen yang lebih berat seperti Uranium.

 

Jadi kita boleh membuat besi dari elemen lain jika kita dapat mengawal partikel nuklear atomik (proton dan neutron). Apa yang kita perlukan adalah sejumlah tenaga yang besar  untuk mencipta sebuah jarak yang kecil antara partikel-partikel ini supaya tenaga nuklear dapat mula bekerja dan terjadinya pelakuran nuklear. Jumlah tenaga sebesar ini wujud dalam bintang-bintang sebagai contoh. Atas sebab ini, pengeluaran satu elemen dari elemen yang lain sentiasa terjadi dalam alam semesta di sekeliling kita.

 

Bagaimanapun, adalah lebih mudah untuk menghasilkan nuklei yang lebih ringan dari nuklei yang lebih berat, kerana ia tidak memerlukan jumlah tenaga yang besar. Kita hanya perlu mencetuskan pembelahan nukleus yang tidak stabil, seperti nukleus Uranium – 235.

 

Inilah yang terjadi dalam reaktor nuklear, namun dalam keadaan yang dikawal. Sebagai contoh, ia boleh dikawal dengan menambah material seperti aloi kadmium untuk menyerap lebihan neutron agar pembelahan nuklear bergerak pada kadar yang boleh diterima, daripada kadar yang mendadak dan tidak terkawal seperti yang terjadi pada bom atom.

 

 


[1] Muhammad Al-Shirazi (1928-2001) adalah seorang ulama Syiah Iran.Beliau menulis banyak buku dalam pelbagai subjek termasuk politik, sains dan agama.

 

[2] Versi elektronik tertulis: "Anda tidak melihat". Ini menyebabkan kenyataan beliau menjadi kotradik dan mungkin terjadi akibat kesalahan ejaan atau kekeliruan.

 

[3] Richard Alleyne, ‘Scientist Craig Venter Creates Life For First Time ln Laboratory Sparking Debate About ‘Playing God", Telegraph.Co.UK, last modified 2010, accessed December 10, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/science/7745868/scientist-Craig-Venter-creates-life-for-first-time-in-laboratory-sparking-debate-about playing-god.html.

Delusi Ateisme 1.6 Beberapa Agamawan Syiah dan Teori Evolusi Bhg. 1

دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری دیدار اعضای مجلس خبرگان رهبری[/caption]

Tidak semua ulama-ulama Syiah telah menolak teori evolusi. Hakikatnya ia boleh difahami daripada kenyatan-kenyataan mereka bahawa sebilangan dari mereka telah pun menerimanya. Bagaimanapun, saya belum menjumpai sebarang kenyataan tentang penerimaan yang jelas dan nyata daripada mereka yang menerangkan bagaimana ianya selari dengan agama secara umum, atau dalam kitab-kitab agama, dan lebih tepatnya dari Al-Quran.

 

Dalam bab ini , saya akan membincangkan tentang pendapat-pendapat beberapa pihak yang menentang evolusi, seterusnya menilai isi kandungan kenyataan-kenyataan mereka di atas neraca sains dan menilai sejauh mana kebenarannya.

 

Shaikh Jafar Sobhani

 

Di dalam buku beliau, AI-Manhaj Al Tafsiriyya (Kaedah Penafsiran), Sheikh Jafar Sobhani [1] menulis:

 

Charles Darwin telah menerbitkan buku beliau berjudul The Tranformation of Species pada tahun 1908. Berdasarkan kajian beliau, beliau membuktikan bahawa manusia adalah spesis yang terakhir dalam rantaian pengevolusian dan rantaian ini merujuk kembali kepada sejenis haiwan yang menyerupai seekor kera.

 

Lantas beliau memadankan bapa-bapa dan nenek moyangnya pada satu susur galur yang khusus, dengan sebuah puisi yang berbunyi:

 

"Mereka adalah bapa-bapaku, maka aku juga seperti mereka…"

 

Ketika teori ini diperkenalkan, ianya kurang diterima oleh rata-rata kumpulan agama di kalangan penganut Kristian, Islam dan Yahudi. Mereka bersepakat bahawa manusia adalah makhluk yang unik di mana rantaiannya merujuk kembali kepada Adam, bapa kepada seluruh umat manusia yang diciptakan dalam bentuk rupa fizikal sekarang tanpa ada sebarang kaitan dengan haiwan.

 

Tambahan lagi, sebilangan kelompok yang naif menggunakan pendekatan hipotesis yang sama sebagai hujah kepada percanggahan antara sains dan agama, dan untuk memisahkan diantara satu sama lain. Mereka mendakwa bahawa urusan agama adalah berbeza dengan sains, walaupun ada kalanya bertepatan dan pada masa-masa yang lain menyimpang darinya.

 

Terdapat juga sebilangan yang tidak percaya dalam pemisahan sains dari agama, justeru mereka cuba untuk mengaitkan Al-Quran di dalam hipotesis tersebut. Dalam menjayakan usaha ini, mereka telah menafsirkan pelbagai ayat-ayat Al-Quran yang menyentuh kepada penciptaan manusia tidak lain hanya untuk menepati hipotesis tersebut.

 

Perdebatan ini menjadi hangat diantara kelompok yang cenderung dalam mengambil hujah-hujah agama secara literal dan kelompok yang cenderung dalam penafsiran sahaja. Masa berlalu, hipotesis yang telah dicanangkan di atas – dan perihal penciptaan manusia yang mendokongnya – ternyata adalah tidak benar. (Sobhani 2005, 45. Sumber Bahasa Arab, diterjemahkan)

 

Kelihatannya seperti Sheikh Jafar, semoga Allah menunjukkan beliau jalan kebenaran, juga gemar berseloroh. Beliau telah menulis, “Mereka adalah bapa-bapaku, maka aku juga seperti mereka,” tanpa menyedari “bapa-bapa” tersebut, sebagaimana yang telah dibahasakan oleh Sheikh Jafar, tidak lain dan tidak bukan secara fizikalnya merujuk kepada nenek moyang yang sama dimaksudkan oleh ahli biologi Charles Darwin. Justeru itu, sekiranya terbukti mereka adalah nenek moyang kepada Darwin, maka mereka juga adalah nenek moyang kepada Jafar Sobhani, malah nenek moyang kepada setiap manusia di muka bumi ini.

 

Sebaliknya, sekiranya terbukti bahawa mereka adalah bukan nenek moyang kepada Jafar Sobhani, atau “bapa-bapa”, maka semestinya mereka juga bukan nenek moyang kepada Darwin. Pembuktian atau penafian perkara ini adalah berhubung rapat dengan sains, yang mana saya meragui Sheikh Jafar dan autoriti agama Syiah (Rujukan Keagamaan) mempunyai kredibiliti untuk memperhalusi dan mengolahnya secara saintifik. Ini ternyata benar jika dilihat pada kenyataan Sheikh Jafar terhadap teori Darwin yang penuh dengan ralat. Beliau mendakwa Charles Darwin menerbitkan bukunya The Transformation of Species pada 1908, tetapi Darwin hakikatnya telah meninggal pada tahun 1882, dan beliau tidak pernah menulis buku yang bertajuk The Transformation of Species. Walaubagaimanapun, beliau pernah mengarang sebuah buku yang bertajuk The Origin of Species, diterbitkan pada tahun 1859, yang mana tidak langsung mengulas perihal asal usul manusia. Beliau menyentuh tentang asal usul manusia dan hubungannya dengan kera di dalam bukunya yang lain berjudul The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Penulis sejujurnya tidak tahu apa lagi yang perlu diperkatakan. Maka adalah lebih baik saya serahkan kepada pembaca untuk menilainya sendiri.

 

Sayyid Ali Sistani

 

Dalam kandungan “Tentang” di laman web Pusat Kajian Kepercayaan yang diwujudkan oleh Sistani, yang mana ianya mendokong doktrin utama Autoriti Agung Syiah yang ditaja oleh beliau sendiri, menyatakan:[2]

 

Kami mendapati Yang Utama Autoriti Agung Syiah, Ayatollah Al-Uzma Sayyid Ali Husseini Sistani – semoga beliau dipanjangkan usia – bersama program-program dan projek-projeknya, adalah model yang paling ideal dalam lapangan ini untuk mempertahankan doktrin Syiah dan menyebarkan pengetahuan Ahlul Bait a.s ke seantero dunia.

 

Pusat Kajian Kepercayaan adalah salah satu dari projek-projek yang diberkati, yang mana diasaskan dibawah pemantauan dan sokongan Hujjat al-Islam Jawad Shahristani.

 

Pembukaan rasminya bertepatan dengan ulangtahun kelahiran Imam al-Ridha a.s yakni pada Sembilan Zulkaedah (Bulan 11 dalam Kalendar Islam), 1419 selepas hijrah. Ianya diasaskan untuk mendokong doktrin itu sendiri, membangunkan konsep yang betul dan menjulang fahaman Ahlul Bait a.s melalui semua aktiviti-aktivitinya yang pelbagai.

 

Pusat kami telah nekad untuk menentang doktrin sekular dan membantah segala tuntutan-tuntutannya. Ini adalah sejajar dengan arahan yang dikeluarkan oleh Ulama Agama Agung,Yang Utama, Ayatollah Al-Uzma, Sayyid Al Husseini Sistani – semoga beliau dipanjangkan usia – menyeru kepada keperluan usaha ini. (Sistani 2011, Sumber Bahasa Arab, diterjemahkan).

 

Berikut juga dinyatakan dalam laman web tersebut:

 

Sebarang kenyataan yang terkandung di dalam laman web Pusat Kajian Kepercayaan tidak semestinya mewakili kenyataan dari Yang Utama Sayyid Sistani (Sistani 2011, Bahasa Arab, diterjemahkan).

 

Ini bermaksud yang mereka mungkin membawa pendapat beliau, atau mungkin tidak. Kenyataan seterusnya yang penulis dapati di laman web Pemikiran Sistani berkait langsung dengan isu penting ini. Sekiranya kenyataan tersebut bukan dari beliau sendiri, maka beliau boleh menafikannya dan menjelaskan perkara sebenar, jika tidak ianya akan dianggap sahih dan beliau akan terikat dengan maklum balas ini.

 

Dari Laman Web Pusat Kajian Kepercayaan Sistani:

 

Sebuah soalan berkenaan kepalsuan teori evolusi.

 

Saya ingin menanyakan Tuan berkenaan teori saintifik Darwin yang berkaitan evolusi dan perkembangan, yang mana ianya mendakwa organisma-organisma yang hidup telah pun berevolusi dari  keadaan sebelumnya. Sebagai contoh, haiwan-haiwan telah melalui proses mutasi dalam jangkamasa tertentu dan telah berubah kepada hidupan yang lebih kompleks. Apa pendapat Tuan tentang teori ini? Adakah ianya bercanggah dengan Islam? Adakah ianya turut melibatkan manusia?

 

Terima kasih, dan semoga Allah melindungi anda dan selalu membantu kami untuk menimba segala manafaat dari Tuan.

 

Jawapan:

 

Saudara Mustafa yang dihormati.

 

Semoga kesejahteraan, ihsan dan rahmat Allah ke atas kamu.

 

Ianya telah dibuktikan secara saintifik bahawa teori ini adalah tidak benar. Mungkin perkara yang paling mudah untuk menyangkal teori ini adalah berdasarkan pengiraan kebarangkalian, ia akan mengambil masa berjuta-juta tahun untuk sel yang mudah untuk berubah kepada yang lebih kompleks.  Ini adalah contoh terhadap satu sel, maka bagaimana pula dengan seekor haiwan boleh berubah kepada sesuatu yang lain?!! Ia pasti akan mengambil masa berbilion-bilion tahun, dan ini telah terbukti tidak benar sama sekali. Ini adalah salah satu cara untuk menyanggah teori ini. Ada pelbagai cara lain lagi, dan kesemuannya mampu membuatkan teori evolusi ini gagal berhadapan dengan kritikan-kritikan saintifik.

 

Tambahan lagi, di dalam doktrin Islam kita, kita mempunyai penerangan yang jelas bagaimana kehidupan manusia ini bermula. Al-Quran yang suci menyatakan di sini bahawa Allah telah berfirman:

 

([Dia] yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya, dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah liat.) [As-Sajdah 32:7] Justeru itu, penciptaan manusia itu bermula dari tanah liat, dan bukannya dari haiwan sepertimana yang didakwa oleh para penyokong evolusi. Allah yang Maha Kuasa berfirman: (Dia menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering seperti tembikar.) Ar-Rahman 55:14. Allah s.w.t berfirman: (Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu, lalu Kami membentuk rupa kamu, kemudian Kami berfirman kepada malaikat-malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam", lalu mereka sujud melainkan Iblis, ia tidaklah termasuk dalam golongan yang sujud.) Al-A'raaf 7:11. Dan Allah s.w.t berfirman lagi: (Sesungguhnya Kami telah mencipta mereka dari tanah liat (yang senang diubah dan diciptakan semula). As-Saaffaat 37:11. Allah s.w.t juga berfirman: (Dan (ingatkanlah peristiwa) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menciptakan manusia dari tanah liat yang kering, yang berasal dari tanah kental yang berubah warna dan baunya. Kemudian apabila Aku sempurnakan kejadiannya, serta Aku tiupkan padanya roh dari (ciptaan) ku, maka hendaklah kamu sujud kepadanya.)  Al-Hijr 15:28-29. Disamping itu, terdapat riwayat dari para anbiya dan penggantinya a.s yang menjelaskan bagaimana Nabi Adam, bapa segala manusia telah diciptakan.

 

Maka, teori evolusi ternyata menyimpang dengan kenyataan di atas.

 

Semoga saudara sentiasa di bawah perlindungan Allah s.w.t.

 

Abu Hussain mengulas jawapan di atas : “ Kami amat berharap Tuan dapat huraikan secara terperinci dan kami sangat berterima kasih. Semoga Allah jua yang membalas kebaikan Tuan.”

 

[Pusat Kajian Kepercayaan seterusnya memberi maklum balas berikut]

 

Jawapan:

 

Saudara Abu Hussein yang dihormati, Semoga kesejahteraan, ihsan dan rahmat Allah ke atas kamu.

 

Dipetik dari Thimat Al-Afkar (Buah Fikiran) oleh Sheikh Ali Al-Akorani Al-Amili, 354-357:

 

[Teori evolusi telah bercanggah dengan banyak fakta sains moden, sekaligus meletakkannya dalam kedudukan yang dipertikaikan kebenarannya . Salah satu percanggahannya berkisar tentang fakta-fakta fizikal…Berikut adalah percanggahan tersebut: Matahari dan bintang-bintang lain membakar dan memancarkan sejumlah besar tenaga haba, sinaran dan cahaya jauh ke dalam pelusuk alam semesta. Tetapi jumlah tenaga yang hebat ini tidak boleh dianggap secara spontan akan kembali semula kepada matahari dan bintang-bintang tersebut. Sekiranya anda meninggalkan sesuatu untuk suatu jangka masa yang lama, ia akan merosak dengan cepatnya..Jika anda meninggalkan satu ketulan daging, atau sebahagian buah-buahan atau makanan, anda akan dapat melihat ianya akan rosak selepas satu tempoh yang tertentu dan anda perlu mengambil langkah pencegahan yang tertentu untuk melindunginya dari menjadi rosak, seperti menyejukbekukan ia. Bagaimanapun, langkah pencegahan ini hanya akan berkesan untuk satu jangka masa yang tertentu sahaja. Jika anda meninggalkan rumah atau istana, ia akan menyusut selepas beberapa tahun dan seterusnya.

 

Oleh itu, setiap benda bergerak menuju ke satu arah yakni penyusutan, penguraian dan pereputan.

 

Entropi: Bagi membantu para saintis untuk menerangkan konsep keteraturan dan ketidakteraturan di dalam alam semesta atau dalam sesuatu sistem, mereka mengunakan istilah “entropi”. Entropi merujuk kepada jumlah ketidakteraturan, dengan kata lainnya jumlah tenaga yang tidak memberi sebarang manfaat. Hukum kedua termodinamik dikenali sebagai hukum yang meningkatkan entropi. Profesor F. Bush berkata, “Semua tindakbalas semulajadi yang berlaku mengakibatkan gangguan di dalam alam semesta itu meningkat. Ini adalah tidak lain tidak bukan adalah ketetapan hukum kedua yang digunapakai dalam alam semesta secara keseluruhannya.’. Saintis Amerika Isaac Asimov pula berkata, “Berdasarkan maklumat yang kami ada, semua pertukaran dan perubahan adalah ke arah meningkatkan entropi, meningkatkan ketidakteraturan, meningkatkan gangguan, dan menuju kearah kemusnahan”’. Dalam artikel yang sama, beliau memperincikan topik ini dengan menambah,”Antara cara yang lain untuk menyatakan hukum kedua ini adalah: ”Alam semesta ini mengalami ketidakteraturan secara konsisten! Dilihat dari konteks tersebut, kita akan mendapati kesan hukum kedua adalah segalanya mengenai kita semua. Kita perlu berkerja keras untuk menyiapkan sebuah bilik, tetapi jika ditinggalkan ianya akan menjadi tidak terurus dengan cepat dan mudahnya. Walaupun kita tidak pernah memasukinya, ianya tetap akan berhabuk dan berbau hapak. Betapa susahnya untuk menjaga rumah-rumah, mesin-mesin, dan juga badan kita untuk kekal dalam kondisi yang sempurna; begitu mudahnya juga untuk membiarkan mereka merosot. Hakikatnya, tiada apa yang dapat kita lakukan, dan semuanya merosot, musnah, rosak, terhakis, dengan sendirinya – dan ini adalah apa yang dimaksudkan dengan Hukum Kedua.

 

Kita boleh rumuskan hukum yang pertama dan kedua seperti berikut. Saintis evolusi Jeremy Rifltin mengulas tentang hukum kedua. “Albert Einstein mengatakan, ‘ (Hukum Kedua) Ini adalah asas kepada segala hukum sains,’ dan Sir Arthur Eddington merujuk ianya sebagai “hukum metafizikal untuk seluruh alam semesta’. Justeru itu, hukum yang komprehensif ini membuktikan bahawasanya semua perubahan dan pertukaran yang berlaku di alam semesta ini menuju ke arah entropi, ataupun bermaksud menuju ke arah peningkatan ketidakteraturan, penguraian dan perpecahan.

 

Dengan kata lain, alam semesta ini semakin menghampiri kepada kematian, dan ahli fizik mngungkapkan, “ Alam semesta menuju kematian disebabkan haba.” Ini adalah disebabkan pemindahan haba daripada entiti yang panas (bintang-bintang) kepada entiti yang sejuk (planet-planet dan debu-debu kosmik sebagai contoh) akan terhenti suatu hari nanti, bila mana suhu kedua-dua entiti tersebut di alam semesta ini menjadi sama.

 

Dalam kes ini, pemindahan haba diantara entiti-entiti ini terhenti, maka semua aktiviti yang lain turut terhenti. Inilah yang dikatakan kematian alam semesta. Kita boleh membentangkan hipotesis evelosi dan fizik serentak dalam 3 graf tunggal. Daripada ini, kita akan dapat melihat percanggahan yang ketara diantara keduanya. Hipotesis evolusi mendakwa bahawa pertukaran dan perubahan yang berlaku dalam dunia kita dan di alam semesta menjadi pemangkin kepada peningkatan komplikasi dan keteraturan, yang mana evolusi berkesinambungan pada kadar yang semakin meningkat.

 

Dari sudut fizik pula, ianya merumuskan bahawa semua pertukaran dan perubahan semasa di alam semesta (dan juga di dunia kita) menjurus kepada peningkatan entropi, secara tidak langsung kepada peningkatan ketidakteraturan, penguraian dan perpecahan.

 

Ini bermakna bahawa alam semesta tidak menuju ke arah sesuatu yang lebih baik, sebaliknya cenderung menghampiri sesuatu yang lebih teruk yakni kearah kematian. Ini juga bermakna tiadanya proses spontan yang meningkatkan kewujudan, komplikasi dan penciptaan.

 

Ini menunjukkan bahawa masa adalah merupakan satu faktor kepada kehancuran, bukannya kepada pembinaan. Disebalik ini, semua para pendokong evolusi bersependapat dengan isu masa dalam menjelaskan semua halangan-halangan dan kesusahan-kesusahan yang di hadapi dalam hipotesis eveolusi ini.

 

Justeru itu, apabila anda menolak kebetulan buta yang menghasilkan semua keteraturan, komplikasi dan keindahan yang mengisi alam semesta ini, mereka berkata: “ Ini tidak berlaku dalam masa jutaan tahun, tetapi ianya berlaku ratusan atau ribuan juta tahun!” Ianya seolah-olah apabila mereka memperkatakan tentang jangka masa yang panjang itu, mereka menganggap bahawa mereka telah mengatasi segala kesusahan dan memberikan penyelesaian kepada semua keajaiban yang mengisi alam semesta ini.

 

Ini adalah kejahilan. Bahkan, ia adalah suatu kejahilan yang nyata. Kami mengesyorkan kelompok ini tersebut untuk menelaah buku-buku fizik supaya mereka memahami istilah masa – yang mereka anggap adalah faktor kepada pembinaan dan pembangunan – tetapi sebenarnya tiada apa-apa selain dari menjadi faktor kepada kemusnahan, penguraian dan perpecahan! Maka, pandangan mana yang perlu kita ikuti? Wajarkah kita mendokong suatu hipotesis (atau teori) yang jauh sekali dari terbukti kebenarannya dan dibangkang oleh ramai saintis?! Atau adakah kita memilih hukum saintifik yang terbukti kesahihannya dengan ribuan ujian makmal (setiap radas atau peralatan yang digunakan mengesahkan kebenaran hukum ini) dan diterima oleh para saintis tanpa ada keraguan?

 

Kesimpulannya, hipotesis evolusi adalah bercanggah dengan sains hingga ke asasnya.

 

Evolusi ke arah sesuatu yang lebih baik tidak boleh berlaku dalam dunia yang sedang menuju kepada perpecahan dan kemusnahan dalam semua aktiviti, pergerakan dan perubahannya, maka secara saintifiknya  evolusi untuk berlaku adalah mustahil:

 

Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan (tetaplah) kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan (terhadap Kami). Al-Anbiyaa' 21:18

 

Semoga anda sentiasa di bawah perlindungan Allah s.w.t (Sistani 2011)

 

Ulasan : Kenyataan di atas mewakili pandangan Sistani dan pandangan beliau berkaitan teori evolusi, atau paling kurang kenyataan tersebut telah dipersetujui oleh beliau sendiri. Maka tiada masalah untuk menganggap nilai dan kualitinya adalah terbukti.

 

(1) Beliau berkata:

 

Ianya telah terbukti secara saintifik bahawa teori ini adalah tidak benar. Mungkin perkara yang paling mudah untuk menyangkal teori ini adalah berdasarkan pengiraan kebarangkalian, ia akan mengambil masa berjuta-juta tahun untuk sel yang mudah untuk berubah kepada yang lebih kompleks.  Ini adalah contoh terhadap satu sel, maka bagaimana pula dengan seekor haiwan boleh berubah kepada sesuatu yang lain?!! Ia pasti akan mengambil masa berbilion-bilion tahun, dan ini telah dibuktikan tidak benar sama sekali.

 

Beliau menyatakan di sini bahawa teori evolusi telah terbukti menyeleweng secara saintifik. Saya sejujurnya tidak tahu di mana ianya pernah sesekali berlaku. Mungkin hanya di dalam khayalan mereka. Hakikatnya, teori ini telah dibuktikan secara saintifik benar sama sekali, terutamanya disebabkan kemajuan yang telah dicapai dalam penyelidikan genetik. Teori evolusi pada ketika ini diajar secara meluas di pusat-pusat pendidikan di negara-negara membangun dan universiti-universiti yang terkemuka di seluruh dunia. Tambahan lagi, pelbagai vaksin dan rawatan perubatan telah dihasilkan dan dibangunkan berasaskan teori evolusi ini

 

Beliau kemudiannya mengutarakan bukti-bukti saintifik beliau yang mana pada asasnya hanyalah hujah yang hambar dan hanya menyerlahkan kejahilan pengarang itu sendiri terhadap teori evolusi. Teori evolusi tidak menyatakan bahawa mutasi akan mengubah satu spesis kepada spesis yang lain atau seekor haiwan kepada haiwan yang lain, malah tidak juga menyatakan bahawa wujudnya pertumbuhan organ-organ yang kompleks secara tiba-tiba, seperti seekor haiwan tidak bermata secara tiba-tiba mempunyai mata, jika benar, ianya bermakna masalah kebarangkalian matematik boleh wujud daripada ini dan pasti menjadi aral penghalang kepada teori evolusi ini.

 

Hakikatnya, evolusi terjadi melalui beberapa langkah-langkah besar yang amat perlahan, dan disebabkan ianya berterusan, maka tiada permasalahan matematik dengan kebarangkalian dalam setiap langkah evolusi yang berlaku secara berasingan. Selain itu, kebarangkalian untuk setiap satu mengikuti yang sebelumnya adalah sangat tinggi  disebabkan variasi, pembiakan dan pemilihan semulajadi yang wujud dalam kitaran perjalanan ini. Dan sekiranya tiga faktor ini wujud, evolusi akan turut wujud. Ini adalah fakta saintifik yang hanya dipertikaikan oleh kelompok yang tidak faham mengenai variasi, pembiakan dan pemilihan, dan apa yang dimaksudkan dengan istilah ketiga-tiga ini. Saya menasihatkan Sayyid Sistani dan Pusat Kajian Kepercayaan untuk meneliti semula apa yang ditulis oleh para saintis evolusi supaya mereka memahami teori evolusi ini terlebih dahulu sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan yang hanya menonjolkan kejahilan mereka berkenaan teori dan mekanismanya.

 

2. Petikan ayat-ayat Al-Quran yang samar-samar maksudnya untuk menyangkal teori saintifik yang telah pun terbukti tidak memberikan nilai saintifik kepada para ahli biologi, malah langsung tidak mempunyai nilai keagamaan juga. Tiada satu pun dari ayat-ayat ini menyimpulkan penentangan ke atas teori evolusi hinggakan seseorang mampu berkata, sebagai contoh, agama dan evolusi tidak boleh benar secara serentak kedua-duanya. Kenyataan mereka tentang kejadian manusia yang bermula dari tanah liat, dan pengeksploitasian ayat-ayat Al-Quran berkenaan perkara ini, boleh disangkal dengan mudahnya dengan menyatakan ayat-ayat ini sebenarnya mengenai penciptaan roh. Penciptaan dari tanah liat telah berlaku di dalam syurga  sebagaimana yang telah dinyatakan dalam ayat-ayat yang sama mengenai perihal penciptaan, dan ini juga diberitahu dalam riwayat keagamaan juga.

 

Syurga adalah dunia untuk roh, bukan fizikal dan dunia kebendaan seperti sekarang, yang akan dijelaskan kemudian Insya Allah. Antara ulasan yang lain pula adalah berkenaan tentang peciptaan manusia yang bermula bila Allah menciptakan pelan genetik pertama atau protein yang boleh dihasilkan semula yang pertama, kerana protein ini telah diciptakan dari sebatian-sebatian kimia yang terdapat di muka bumi ini, samada dalam debunya atau ketulan tanah liat kering. Maka, ia adalah benar bahawasanya Allah telah menjadikan manusia dari tanah liat basah, debu, tanah liat kering dan bumi kerana manusia adalah sebaik-baik penciptaan untuk difahami. Justeru itu, ayat-ayat Al-Quran berkenaan penciptaan Adam dari tanah liat dan debu boleh dipersetujui sepenuhnya seiring dengan konsep evolusi. Kami juga menjumpai ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mendokong teori evolusi ini. Allah s.w.t berfirman:

 

"Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat. Dan Ia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang), Dan Allah telah menumbuhkan kamu  dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna” Juz Quran “Nuh” 71:14-17.

 

Ayat-ayat di atas adalah jelas: “ Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna.” Perincian daripada ayat-ayat di atas akan dibincangkan kemudian.

 

3. Ringkasan dari apa yang di petik dari buku Korani adalah entropi memerlukan sistem yang kompleks untuk bergerak menuju keruntuhan, dan alam semesta secara keseluruhannya bergerak ke arah ini, demikian juga bumi dan semua hidupan yang dirangkuminya menuju ke arah yang sama. Menurut mereka, terdapat kemunduran dan penangguhan ke arah yang lebih teruk, dan bukannya evolusi. Mereka merumuskan:

 

Sehubungan itu, hipotesis tentang evolusi adalah bercanggah dengan sains hingga ke asasnya. Evolusi ke arah sesuatu yang lebih baik tidak boleh berlaku dalam dunia yang sedang menuju kepada perpecahan dan kemusnahan dalam semua aktiviti, pergerakan dan perubahannya, maka secara saintifiknya  evolusi adalah mustahil berlaku.

 

Bahkan Kami sentiasa mengarahkan yang benar menentang yang salah, lalu ia menghancurkannya, maka dengan serta-merta hilang lenyaplah dia. Dan kecelakaan akan menimpa kamu disebabkan apa yang kamu sifatkan (terhadap Kami). Al-Anbiyaa' 21:18

 

Hakikat sebenar, percanggahan ini mulanya diusulkan oleh Dr Henry Morris [3] yang menyatakan bahawa hukum kedua termodinamik menunjukkan semua benda cenderung ke arah ketidakteraturan, yang mana membuatkan proses evolusi itu mustahil (Morris 1974).  Para fundamentalis Kristian di Amerika dan Eropah mengeksploitasi percanggahan ini sebagai maklum balas terhadap teori evolusi. Segelintir bangsa Arab juga telah menegaskan kembali hujah ini selepas ianya diterjemahkan dan pengikut Korani telah bertindak menyebarkannya. Alangkah baik jika beliau boleh menerima hakikat ini seadanya, tetapi sebaliknya beliau bertindak menokok-tambah yang mana menyerlahkan kejahilan total beliau. Pada akhirnya, Korani mengambil dan memuatkannya di dalam buku beliau. Laman web berkenaan kepercayaan yang diasaskan oleh Sistani kemudian memetiknya dari Korani and digunapakai sebahai hujah untuk membantah teori evolusi ini.

 

Secara amnya, hujah di atas telah pun diringkaskan secara keterlaluan, dan secara saintifiknya adalah tidak lengkap dan tidak betul. Akan dibentangkan kemudian fakta yang diperolehi berdasarkan pemerhatian yang mana telah diterima secara meluas dalam sains bahawa alam semesta itu yang mendatar, terbuka dan mengembang pada kadar kelajuan yang tertentu.

 

Walaubagaimanapun, kita akan menyelami pemikiran mereka terlebih dahulu dan menganggap alam semesta ini secara fizikal adalah suatu sistem yang tertutup yang mana hukum termodinamik kedua terpakai. – memandangkan entropi tidak berkurangan di dalam sistem yang tertutup – dan kita akan menganggap bahawa entropi bersifat meningkat di dalam alam semesta. Ini tidak bermakna setiap komponen di alam semesta bergerak ke arah peningkatan entropi. Adalah tidak mustahil bagi sebahagian dari alam semesta (yang kita anggap sebagai sistem yang tertutup) seperti bumi, untuk menuju ke kondisi yang lebih teratur, pada suatu masa, selagi ianya diimbangi oleh komponen-komponen lain yang bergerak kepada peningkatan entropi. Pokok pangkalnya, sistem alam ini secara keseluruhannya tidak menyanggah hukum kedua termodinamik. Ini menyerlahkan lagi bahawa hujah mereka telah pun digarap dari asas yang lemah dan pemahaman yang rapuh tentang hukum termodinamik kedua ini.

 

Disamping itu, bumi itu sendiri bukanlah satu sistem yang tertutup. Sebenarnya terdapat lebih dari satu sistem pertukaran tenaga wujud di dalamnya, sebagaimana sistem-sistem ini bertukaran dengannya di mana matahari menyebarkan haba dan cahaya ke bumi. Sebahagian dari bumi mengalami waktu malam dan siang tanpa secara berturutan, memisahkannya kepada beberapa sistem yang menyebabkannya melalui satu proses pemindahan haba yang berubah-ubah dan berterusan. Ini adalah disebabkan kewujudan pelbagai sistem, dan bukan hanya satu sistem. Sebagai tambahan, oleh kerana kerak bumi adalah panas dan mengandungi magma, maka terdapat proses pertukaran tenaga yang tidak sistematik di antara kerak, permukaan dan atmosfera di bumi ini.

 

Demikian juga, ruang angkasa yang meliputi bumi juga merupakan satu sistem, dan terdapat pemindahan haba berlaku diantara ruang angkasa dan bumi ini.

 

Graviti di bulan juga memberi kesan kepada bumi, dan kesan ini malah berubah dari masa ke semasa kerana peredaran bulan yang mengelilingi bumi [4].Oleh itu, berdasarkan kondisi bumi seperti yang dijelaskan di atas, hukum termodinamik bagi dua sistem akan menjadikan jumlah entropi untuk kedua-dua system tidak akan berkurangan bila mana pemindahan haba berlaku di antara keduanya. Maka peningkatan keteraturan di bumi adalah mungkin disebabkan pertukaran tenaga di antara bumi dan alam semesta di sekelilingnya. Dengan kata lain, peningkatan keteraturan dalam hanya beberapa bahagian bumi juga mungkin memandangkan beberapa sistem menukarkan tenaga di antara satu sama lain. Apa yang penting adalah jumlah entropi untuk kedua-dua sistem – bukan hanya satu – tidak menurun sama sekali

 

Bumi itu sendiri adalah bukan satu sistem yang tertutup mahupun sistem yang tunggal, bahkan ia merangkumi pelbagai sistem. Tiada permasalahan dengan peningkatan entropi di satu-satu lokasi di bumi sementara ia menurun di tempat yang lain, juga tidak menjadi masalah dengan kemerosotan hidupan, kemusnahan, gempa-gempa bumi dan banjir-banjir yang berlaku di satu tempat di bumi sementara pada masa yang sama wujud pembinaan, pembangunan dan perkembangan hidupan berlaku di satu tempat yang lain. Ini adalah fenomena biasa kita saksikan setiap hari, dan ia tidak melanggar hukum kedua termodinamik.

 

Tambahan pula, hakikat bahawa alam semesta sebenarnya bukan menuju ke arah kehancuran pada masa yang lepas mahupun pada masa ini adalah satu topik yang telah diselesaikan. Ianya sudah dibuktikan secara saintifik melalui pemerhatian terhadap sejenis supernova, radiasi latar belakang kosmik dan Kesan Doppler – dakwaan bahawa alam semesta adalah mendatar dan pengembangannya semakin pantas dan berterusan untuk suatu tempoh yang cukup lama. Kita akan menyentuh tentang isu ini kemudian di dalam penerangan tentang tenaga gelap. Penulis percaya penerangan yang diberikan tentang entropi dan hukum termodinamik kedua adalah memadai untuk menyangkal hujah-hujah dangkal yang terdahulu. Untuk penerangan yang lebih jelas, kita akan meninggalkan topik entropi ini dan melihat kepada rumusan yang dicanang oleh mereka, yang mana alam semesta telah bergerak, dan masih sedang bergerak, menuju kepada kehancuran, kerosakan dan kemusnahan. Ini adalah tidak benar sama sekali.

 

Hakikat sebenar ianya bertentangan sepenuhnya. Melalui pemerhatian dan pemantauan astronomi yang tepat, dengan mengambil kira Kesan Doppler, radiasi latar belakang kosmik dan pemerhatian supernova, secara jelas telah dibuktikan bahawa kelajuan mana-mana galaksi yang bergerak menjauhi satu sama lain adalah semakin meningkat. Alam material di mana kita telah dan sedang berada sekarang adalah berkembang, menggandakan diri dan bertambah. Malah galaksi yang kita berada sekarang masih mengandungi gugusan gas dan debu-debu yang membantu dalam pembentukan dan kejadian bintang-bintang baru, dan ini akan berterusan untuk tempoh yang cukup lama. Fakta sains ini, terbukti mengatasi keraguan,  adalah memadai untuk menyangkal apa yang Korani perkatakan dalam buku beliau. Tambahan lagi, berdasarkan model yang biasa atau teori Big Bang (Ledakan Dasyat), alam semesta tidak bermula dengan satu sebatian dan kompleks, tetapi sebaliknya bermula dari titik tunggal atau kejadian kuantum sebagaimana yang dibuktikan melalui bukti-bukti saintifik seperti pemisahan galaksi-galaksi, dan penyejukan alam semesta dari semasa ke semasa. Setelah ledakan dasyat berlaku, kesemua jirim terbentuk secara beransur-ansur. Ia adalah jelas menunjukkan alam semesta ini masih baru, sedang mengembang dan sentiasa bertambah. Menurut pengiraan saintifik yang terperinci yang berdasarkan kepada pemerhatian yang tepat, alam semesta pada ketika ini tidak menuju kepada kemusnahan, dan tidak pernah juga berlaku di masa yang lepas malah ianya sedang berkembang dan bertambah.

 

Walaupun kita beranggapan bahawa alam semesta ini mempunyai lengkungan positif, seperti sebiji bola dan bukannya rata, yang mana pada akhirnya akan menuju kepada penguncupan dan musnah, ianya tidak akan sesekali mungkin hinggalah alam semesta sampai ke titik pengembangan yang maksimum, dan menuju kepada penguncupan dan musnah bila mana tenaga positif di dalam alam semesta – tenaga yang memaksa pengembangangnya – tidak lagi mampu untuk menahan graviti jirim. Alam semesta belum mencecah titik pengembangan maksimum yang mampu dicapainya. Hakikatnya, kadar pengembangannya semakin meningkat sekarang.

 

Justeru itu, kenyataan mereka bahawa alam semesta telah dan sedang menuju kepada keruntuhan menurut hukum kedua termodinamik, adalah menyeleweng dari segi saintifik. Ia juga tidak konsisten dengan fakta-fakta yang dikemukakan melalui pemerhatian astronomi yang tepat dan pengiraan matematik saintifik. Ditambah pula, menurut kesan Doppler dan kehadiran radiasi latar belakang kosmik , alam semesta ini tidak menuju kepada keruntuhan. Dan ia tidak wujud sebagai alam yang kompleks dan sebati yang kemudiannya menghampiri kepada penurunan dan keruntuhan. Sebaliknya, ia bermula dengan alam semesta yang mudah, kemudian menuju kepada pembesaran, struktur dan menjadi lebih rumit, dan kekal dalam keadaan ini sampai sekarang.

 

Sekiranya kita mengambil kira apa yang telah berlaku dan yang sedang berlaku di alam semesta ini secara keseluruhannya – sebagaimana Korani dan sekutunya, Sistani dan pusat nya menghendaki kita memahami perkara ini-  dengan menganggap segalanya bermula dari kosong, dan kemudiannya diperkukuhkan untuk menampung bumi dan hidupannya, maka idea tentang evolusi di bumi dan kitaran kehidupan atau organisma ke arah pembiakan dan struktur tambahan dan komplikasi bukanlah satu masalah.

 

Ia sebenar-benarnya relevan dengan hakikat umum tentang alam semesta, samada yang lepas atau masa kini, yakni ke arah pengembangan dan perluasan. Walaupun saya menjawab dengan kenyataan di atas dan mengariskan kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh Korani dalam bukunya,  dan apa yang dipersembahkan oleh Sistani dalam laman laman web idealoginya, dan penulis menjelaskan bahawa alam semesta telah dan sedang bertambah dan mengembang, dan ini akan berlangsung untuk tempoh yang lama, adalah memadai untuk meyakinkan mereka bahawa wujud pertumbuhan, penambahan, pembiakan serta perubahan dari keadaan yang ringkas kepada keadaan yang kompleks dan pelbagai, dan menuju ke arah keadaan yang optimal serta lebih baik, ini adalah kejadian berulang yang kita saksikan setiap hari di bumi ini.

 

Jadi sekiranya evolusi dikatakan mengingkari hukum kedua termodinamik, maka pertumbuhan dan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan dikira mengingkarinya juga. Dan jika evolusi adalah mustahil disebabkan alasan ini, maka pertumbuhan dan kepelbagaian tumbuh-tumbuhan juga mustahil. Tumbuhan bermula dari benih – pelan genetik – yang kemudiannya tumbuh dan diperkukuhkan dengan peredaran masa. Ini juga boleh digunapakai dalam konsep tumbesaran janin dan anak binatang. Hakikatnya, tiada perbezaan diantara tumbesaran janin, tumbuh-tumbuhan, kanak-kanak dan evolusi. Kesemuanya menunjukkan kepelbagaian, pengukuhan, dan satu kitaran dari keadaan yang mudah kepada yang lebih rumit dari semasa ke semasa. Jika evolusi melanggar hukum kedua termodinamik – seperti dakwaan mereka – maka tumbesaran janin, tumbuh-tumbuhan dan kanak-kanak dikira melanggar hukum ini juga. Walhal kita masih melihat janin, tumbuh-tumbuhan dan kanak-kanak membesar, menjadi kuat dan beranak pinak.

 

Nota: Saya tidak tahu bagaimana Korani, Sistani dan “Pusat Kepercayaan” nya – yang telah menerima pakai kenyataan-kenyataan di atas – mampu menjadikan fizik sebagai satu paksi diatas graf yang mereka sebutkan. Hakikatnya, ini adalah kali pertama saya mendengar bahawa fizik, yang mana dengan semua ini, boleh menjadi suatu paksi di atas mana-mana graf. Saya berharap mereka tidak menggunakan kepintaran mereka untuk diri mereka sendiri sahaja. Saya juga berharap mereka menghantar graf tersebut ke universiti-universiti terkemuka di seluruh dunia supaya institusi-institusi ini dapat mempelajari bagaimana fizik boleh menjadi satu paksi di atas graf seperti kefahaman mereka agar semua pihak beroleh manafaat darinya. (Note editor: Sayed Ahmed Al-Hasan mempersoalkan bagaimana ulama Syiah menggunakan hukum fizik bagi menolak evolusi..)

 

Sekiranya mereka tidak tahu apakah itu fizik, maka tidak menjadi masalah untuk memberitahu mereka akan definisinya. Fizik adalah satu cabang sains yang berkaitan dengan perlakuan jirim, tenaga dan dimensi (seperti tiga dimensi ruang dan dimensi masa), termasuklah interaksi dan perhubungan di antara mereka dan hukum-hukum yang berkaitan. Saya tidak memperlekehkan golongan ini dan kejahilan yang telah mereka tonjolkan, kerana kita mempunyai banyak perkara lain untuk diambil berat dari memperlekehkan sesiapa. Saya hanya berniat untuk menarik perhatian pengikut-pengikut Ahlul Bayt yang diperdayakan dan ditindas seramai mungkin, bagi menunjukkan apa sahaja yang sanggup dilakukan oleh para ulama ini agar terus dapat melakukan apa yang mereka pandai, iaitu berdakwah tanpa ilmu dengan tiada rasa malu.

 

Ini adalah antara sebab-sebab mengapa mana-mana mukmin yang beriman kepada Muhammad dan keluarga Muhammad a.s, yang menitikberatkan imannya dan kehidupan di akhirat, tidak patut meletakkan urusan agama mereka di tangan orang lain.

 

 


 

[1] Shaikh Jafar Sobhani, lahir pada 1929, adalah ulama syiah yang menerima pendidikannya dari Pusat Keagamaan Islam di Qum. Beliau membangunkan Institut Imam Sadiq di Iran dan telah menulis beberapa buku berkenaan sains Islam.

 

 [2]  Laman “Tentang”, Laman web  The Center for Doctrinal Research Website. (1433 AH /2011).

 

 [3] Henry Morris (1918-2006) adalah seorang professor kejuruteraan awam dan beragama Kristian Amerika. Beliau juga adalah presiden Institut Kajian Penciptaan dan telah menerbitkan sebilangan buku saintifik dan keagamaan.

 

[4]  Bulan menjauhi bumi pada kadar lebih kurang 3.8 sentimeter setiap tahun (NASA, Accuracy of Eclipse Predictions, 1994)

1.5 Sunni Scholars And Evolution

1.5 Sunni Scholars And Evolution

Certain Sunni Scholars and the Theory of Evolution

Al-Azhar University which represents the Ashari and Maturidi Sunni ideologies is well known for rejecting the theory of evolution. These are some of the statements from an Al-Azhar graduate claiming to refute evolution.

Dr. Umar Sulaiman Ashqar in his book Al-Aqeeda Fi Allah [Belief in God] begins by explaining his understanding of Darwins theory – the theory of evolution:

Darwin’s explanation of the process of evolution:

Natural Selection: Elimination factors cause the weak and frail beings to perish and the strong ones to survive. They call this law “Survival of the Fittest", so the strong and healthy creature survives and passes its strong traits to its offspring. ‘With time, the strong traits gather to make a new trait in the organism. This is “abiogenesis" that makes the being with these primary traits evolve into a higher organism. In this manner, evolution continues to occur, and that is progression (Ashqar 1999, 85).

Response: Abiogenesis is a theory that explains the origin of the first replicators and how they emerged on the earth. It has nothing to do with the traits of organisms or the law of natural selection. It deals with how the first protein, or the first self-replicator, representing the simplest origin of life, came into existence. With regard to the evolution of organisms and bearing new traits during the process of development, this is not termed abiogenesis, but is actually the process of evolution and development. And the appearance of a new organism that expresses enough traits to separate from its relatives during the process of evolution is called speciation and diversification.

Wonders never cease with people like Ashqar who delve into a science they know nothing about. He is not even capable of distinguishing abiogenesis from evolution, or development from speciation, yet he says that the theory of evolution is false, and he sets out to refute it.

Ashqar later says:

Professor Nabeel George, one of the reliable scientists in this field, says: “For that reason, natural selection does not explain the theory of abiogenesis or evolution. It only explains that the least fit will die, and that some characteristics will spread among the species. Those who speak of evolutionary leaps mean that an animal which did not have an eye suddenly had an eye, because of the action of some rays.

Some specialists have proved that x-rays can cause changes in the number of genes, but this change occurs in something that is already present—it does not create something that does not exist. The number of a monkey’s genes difers from the number of a humans genes. X-Rays only affect the genes that are already present; how could these rays, which do not possess any form of intelligence, create the intelligence in man which distinguishes him from monkeys and other animals?

These rays can affect the genes, but it is more akin to distortion than reforming, as happens in the case of atomic rays (radiation). This is in addition to the fact that science of genetics disproves Darwin’s theory, as experience shows. The Jews, and the Muslims after them, have been circumcising their sons for centuries, but this has not led to any of their children being born circumcised. The more science advances, the more Darwin’s theory is proven wrong" (Ashqar 2003. 139).

Response: Here again, he shows his misunderstanding of the theory of evolution when he quotes the following:

Those who speak of evolutionary leaps mean that an animal which did not have an eye suddenly had an eye, because of the action of some rays.

This is incorrect. According to the theory of evolution, the eye did not come into existence suddenly. Initially there were cells that sensed the environment of the organism. These cells then specialized in sensing light, multiplied, arched, and shrank to form the light orifice, and afterwards the lens was formed. The modern eye evolved through minute cumulative steps that occurred over millions of years and across many generations.

Ashqar’s reference to circumcision shows that he understands nothing about the theory of evolution. What does circumcision or tradition have to do with the theory of evolution? Evolution occurs due to the presence of a favored genetic trait acquired by the organism. Circumcision is not a genetic trait, but rather a surgical procedure that groups of people habitually perform. Customs and surgical procedures cannot be inherited. Rather, it is genetic traits that are inherited and therefore have an effect on evolution.

By God! I wonder about a person who understands nothing about the theory of evolution, then writes a book to refute it, and he considers it a scientific response. There is no power except in God.

Ashqar says:

This theory is not supported by reality

a) If this theory were true, we would see many animals and people coming into existence through evolution, not only through reproduction. Even if evolution needs a long time, this does not mean that we would not see monkeys changing into men, one group after another.

b) Even if we accept that natural circumstances and natural selection turned a monkey into a man for example, we cannot accept that these circumstances would also dictate that there would be a woman to accompany this man, so that they would reproduce and there would be a balance between men and women.

c) The ability to adapt which we see in creatures such as the chameleon, which changes color according to where it is, is an ability which is inherent in the formation of that creature. It is born with that ability which exists in some and is barely present in others. All creatures have limits beyond which they cannot pass. The ability to adapt is the matter of inborn potential, not a developed characteristic that has been formed by the environment as the proponents of this theory say.

Otherwise, the environment would have forced rock, soil, and other inanimate objects to adapt.

c) Frogs are distinguished from man in their ability to live on the land and in water. Birds are distinguished from man by their ability to fly and move rapidly without the aid of a machine. A dog’s nose is far more sensitive than that of a human – so is a dog’s nose more advanced than a human’s nose? Are frogs and birds more advanced than humans in some ways? Camels’, horses’ and donkeys’ eyes see equally well by day and night, whereas human eyes are unable to see in the dark. An eagle’s vision is far more acute than that of a human. So are eagles and donkeys more advanced than man? If we take self-suffciency as the basis of superiority, then plants are superior to man and all animals, because they manufacture their own food and food

for others, with no need for nourishment from elsewhere.

If we take size as the basis of superiority, then camels, elephants and prehistoric animals (dinosaurs for example) would be superior to man (Ashqar 2003. 139-41).

Response: Ashqar believes that the modern human, Home sapiens, has evolved from the modern ape. This is not the case. Actually, humans and modern great apes share a common ancestor. Due to his ignorance or misunderstanding of evolution, he demands that modern apes evolve into humans because he imagines that this is what happened in the past, but humans and modern apes diverged millions of years ago. This means that modern great apes and humans share a common ancestor, but they split into two different lineages. For this reason, it is scientifically impossible to expect that a modern ape would evolve into a human, because millions of years ago apes took a different evolutionary path than humans. It is nearly impossible to imagine apes going backwards on the evolutionary path to the original point of divergence from humans, and then embarking upon the same evolutionary path as humans.

Regarding the lineage from which chimpanzees separated, and humans evolved, the only remaining member of this lineage is the modern human—Homo Sapiens, so no one can ask why all members of the human lineage didn’t evolve into humans. The reality is that they evolved into distinct species, including the modern human. As for the question of whether evolution continues today or not, the answer is yes, it still continues in nature, even though the evolution of most organisms is not visible to us due to the brevity of our lives, and the long life cycle of these organisms. However, it is possible for us to observe evolution in some insects due to their short life cycle. Through observations of some insect species in their natural habitat, we can see clear indications of evolution and a dramatic change in their traits. These are established facts that anyone can verify.

Regarding his demand that a female evolves, it is truly the most extreme form of ignorance, because evolution occurs within an entire species. One of the pillars of evolution is reproduction, the transfer of genes to the following generation. For example, when a mutation that alters the straightness of legs occurs in a female, she passes it on to her offspring, whether they are male or female. Likewise, if a mutation occurs in a male, he also passes it to his offspring, whether they are male or female. These mutations are small and do not take an individual out of its species. Therefore, a mate bearing the same mutation is not required in order to be able to breed. The individual is still able to breed with others of the same species who do not have that mutation. In cases where the mutation is a favored trait, natural selection will firmly establish it. Eventually, those individuals possessing this trait will entirely dominate the species.

Furthermore, without reproduction there is no evolution. So how could anyone imagine that males would evolve without females to the point where males and females become two different species, in order for Ashqar to demand the evolution of a female after a male had evolved? By God, it is tragic that these people respond to the theory of evolution with such Worthless ignorance!

Ashqar’s third point clearly reveals his extreme ignorance of evolution. The man barely understands a thing about the theory that he set out to refute.

As far as his comparison of the senses, I don’t know why he finds it so strange that certain animal sensory mechanisms are more advanced than their human equivalent. This is beyond dispute and everyone agrees on it. For example, humans lack the sonar of bats, as well as the sight possessed by hawks. Does he disagree with these scientific, empirical, and anatomical facts?!

Thus the colonialist education system, after destroying the. people’s religion, imposed the study of this theory in the curriculum, introducing it in scientific garb so that students would believe it to be true, thus instilling in students’ minds the difference between this  falsified science and religion, so that people would reject religion.

It is sufficient for the reader to know that because of this theory, many Muslims deviated from their religion. For this reason the colonialism were keen to teach this theory to Muslim children in their schools at the time when American law forbade teaching this theory in schools from 1935 CE.

But in Europe, after they had dealt the final blow to their deviated religion, they announced that Darwin’s theory, which they had used in the battle to support science against religion, was not a scientific fact; it was no more than a theory, and the more science advanced, the more the falsehood of this theory became apparent (Ashqar 2003, 143).

The theory of evolution is a scientific theory. It is currently the only one recognized by all well-established universities and research centers around the world to explain life on the earth. European and American universities are still teaching the theory of evolution, and neither they nor any other academically respected university has ever stopped teaching evolution. So I don’t know where Ashqar got this fabrication: “… the more science advanced, the more the falsehood of this theory became apparent.”

As a matter of fact, the opposite is true. In reality, advancements in genetics have proven the theory of evolution with irrefutable scientific evidence that cannot even be the subject of a substantial opposing argument. Two examples of this genetic evidence include the retroviruses and the fusion of Chromosome 2 in humans.

[1] Dr. Umar Sulaiman Ashqar (1940-2012), a Sunni scholar, received his doctoral degree from the Faculty of Islamic Law at Al-Azhar University. He was a lecturer at the Faculty of Islamic Law at Kuwait University, and later served as professor at the Faculty of Islamic Law at the University of Jordan in Amman, Jordan.

1.4 Agama Wahabi Salafi Dan Evolusi

1.4 Agama Wahabi Salafi Dan Evolusi

Note: English text can be read below

Jawapan balas Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz:

Soalan: Saya sentiasa terdengar dan terbaca bahawa manusia adalah monyet di awalnya, kemudian melalui beberapa peringkat dan bertukar menjadi manusia moden yang kita ketahui hari ini. Adakah ini logik atau tidak? Dan adakah asal usul manusia adalah monyet dalam erti kata, asal usul pembentukan jasadnya adalah sama dengan manusia? Mohon berikan manfaat kepada kami, semoga Allah mengganjari anda dengan kebaikan,

Jawapan (oleh Sheikh Ibn Baz):

(Dengan nama Allah, yang maha Pengasih Lagi Pengasihani)

Solawat dan salam ke atas Nabi dan keluarganya…

Kenyataan yang disebut oleh si penanya adalah tertolak dan terbatal. Ia bertentangan dengan Kitab Allah dan Sunnah RasulNya serta kesepakatan kumpulan salaf (generasi awal selepas Nabi Muhammad). Dan kenyataan ini telah terkenal dari seorang yang bernama Darwin – dan beliau adalah seorang pendusta dalam apa yang beliau katakan.

Hakikatnya, asal usul manusia adalah diketahui. Asal usulnya bukan monyet atau haiwan lain. Asal usul kita adalah manusia – berdiri tegak, cerdik – Allah menciptakan beliau dari tanah liat, dari bumi. Itulah bapa kita, Adam, salam ke atasnya, Allah menciptakan beliau dari tanah.

Seperti firman Allah: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari pati dari tanah.” (Mukminun 23 :12)

Beliau diciptakan dari tanah. Allah menciptakan beliau berdasarkan imejNya – tinggi beliau adalah 60 hasta (90 kaki). Kemudian ciptaan ini mula berkurangan ketinggiannya sehingga sekarang..  Jadi anak-anak Adam adalah seperti beliau – dicipta dalam bentuk bapanya (Adam). Mereka mempunyai pendengaran, penglihatan, mereka mempunyai akal dan mereka mempunyai tubuh seperti kamu lihat hari ini – mereka berjalan dengan kakinya.

Mereka bercakap, mendengar, melihat dan makan dengan tangan mereka. Mereka tidak berbentuk seperti monyet, atau bersifat sepertinya. Manusia mempunyai bentuk khusus yang bersesuaian dengan mereka. Dan begitu juga setiap spesis:

Monyet adalah spesis yang berbeza. Khinzir adalah spesis berbeza. Sama juga dengan anjing, keldai, kucing dan spesis lain.

"Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka.” (Al-Anam 6:38)

Spesis-spesis ini – semua mereka akan dihimpukan di hadapan Allah dan dikumpulkan bersama di Hari Kebangkitan – sesetengah mereka akan memberikan kesaksian tentang kumpulan lain.

Kemudian akan dikatakan kepada mereka (haiwan-haiwan) : Jadilah tanah!

Jadi mereka semua akan menjadi tanah – kecuali jin dan manusia – situasi mereka adalah berbeza. Mereka akan dihisab dan diberi balasan untuk tindakan mereka. Jadi sesiapa yang mentaati Tuhannya (menjadi Muslim) maka dia akan ke syurga.

Manakala, sesiapa yang kafir pada TuhanNya ( sebagai contoh, dengan menyembah selainNya atau tidak mempercayai kewujudanNya), maka dia akan ke neraka. Berkenaan haiwan-haiwan ini pula, mereka adalah spesis yang berbeza. Monyet adalah spesis berbeza yang mempunyai sifatnya yang tersendiri, asal usul tersendiri, perwatakan tersendiri. Sama juga khinzir, anjing, keldai, unta, lembu dan bebiri. Sama juga dengan spesis lain, setiap mereka mempunyai perwatakan dan bentuk yang berbeza, yang Allah telah tentukan untuknya – Dia bebas dari segala kelemahan dan kekurangan – dan Dia adalah Maha Bijaksana dan Mengetahui. Dia melihat perincian yang terbaik.

Perincian struktur badan mereka – Dia lebih mengetahui perkara ini dari semua orang –  Dia Maha Tinggi dan bebas dari segala kelemahan dan kekurangan. Namun adalah wajib bagi seorang hamba mempercayai penciptaan Adam bukan seperti penciptaan monyet. Dan asal usul Adam mempunyai asal yang sama seperti manusia hari ini – asal beliau bukan seekor monyet, bukan juga haiwan lain. Malah beliau adalah manusia, tegak badannya.

Beliau mempunyai akal, pendengaran, penglihatan, serta deria-deria lain seperti bau, sentuhan, rasa dan apa yang Allah ciptakan bersamanya. Jadi kenyataan bahawa asal usul beliau adalah monyet adalah satu kenyataan yang terbatal dan ditolak. Dan jika kita katakan bahawa orang yang menyebut perkara ini telah kafir, maka pengkafiran ini mempunyai asas yang kuat. Apa yang jelas – Allah lebih mengetahui – adalah sesiapa sahaja yang menyebutkan perkara ini sedangkan beliau mengetahui syariat (Quran dan Sunnah), maka beliau adalah seorang kafir kerana telah mendustakan Allah dan utusanNya serta kitab Allah. Dia maha tinggi dan bebas dari kelemahan dan kekurangan. (Ibn Baz 1977)

Malangnya Ibn Baz dan ramai syeikh Wahabi terus ketinggalan dalam kemampuan mereka untuk memahami. Beliau cuba untuk memberi jawaban balas kepada sebuah isu saintifik yang terbukti dengan bukti-bukti saintifik dengan menggunakan teks-teks agama yang tidak jelas, yang boleh difahami dengan cara yang selari dengan sains. Dan ini adalah pengulangan yang sama seperti kenyataan Ibn Baz dalam hal putaran bumi. Apa yang patut kita sebutkan tentang ini?!

Walaupun Ibn Baz menolak Teori Evolusi, beliau menerimanya secara tidak sengaja apabila beliau menyebutkan tentang manusia seperti berikut :

Beliau diciptakan dari tanah. Allah menciptakan beliau berdasarkan imejNya – tinggi beliau adalah 60 hasta (90 kaki). Kemudian ciptaan ini mula berkurangan ketinggiannya sehingga sekarang..

Selain dari hakikat bahawa fakta ini dipenuhi dengan kejahilan dan kesalahan, apa yang menarik minat saya di sini adalah Ibn Baz mengatakan ketinggian manusia telah berubah dari 60 hasta kepada ketinggian kita sekarang. Dengan itu, beliau telah menerima Teori Evolusi, khususnya kerana perubahan saiz badan ini adalah kesan langsung dari evolusi. Saya ulangi:

Dakwaan ketinggan manusia sebelumnya adalah 60 hasta adalah tidak benar dan salah, dan kenyataan beliau tentang jasad Adam dicipta dari imej Tuhan adalah bersifat antromorfik (Pent: mencirikan sesuatu dengan sifat atau bentuk manusia, dalam kes ini, mencirikan Tuhan dengan bentuk manusia) yang mana tidak benar, dan kepercayaan sesiapa sahaja yang mempercayai antromorfikasi telah tersesat.

Saya rasa tidak perlu untuk menyatakan selebihnya kenyataan para Wahabi seperti Ibn Uthaymeen kerana mereka berkeras bahawa teori evolusi batil, dan mereka mengisytiharkan sesiapa sahaja yang mempercayainya sebagai kafir, walaupun mereka tidak memberikan sebarang bukti saintifik untuk menafikan teori tersebut. Ini tidak menghairankan datang dari mereka, kerana telah menjadi cara ganas dan tidak berperikemanusiaan syeikh-syeikh Wahabi untuk mengkafikan orang lain dan memberikan para pengikut mereka – para pembunuh – kebenaran untuk membunuh mereka yang kafir itu. Kaedah mereka ini adalah bukti terbesar kekalahan mereka secara ideologi, intelektual dan saintifik. Mereka tidak mempunyai kemampuan untuk memahami apa yang dipersembahkan oleh umat manusia yang lain, apatah lagi untuk memberi respon dengan cara saintifik.

The response of Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz:

Question: I always hear and read that man was a monkey in the be ginning, then he passed through stages and changed into the modern man that we know today. Is this logical or not? And are the origins (of man) a monkey-meaning the origins of the formation of its (the monkeys) body are the same origins of the formations of mans? Benefit us, (we ask that) Allah [God] reward you with good.

Answer (by Sheikh Ibn Baz):

(With the Name of Allah (God, the Creator), the Most Merciful, the Bestower of Mercy)

Peace and blessings bc upon the Messenger of Allah [God], his family, his Companions, and whoever follows his guidance. As for what follows:

This statement that the questioner mentioned is rejected and false. It opposes the Book of Allah [God]-Exalted and Lofty is He- and the Sunnah of the Messenger-(we ask that) Allah [God] exalt him and raise his rank-and it opposes the consensus of the Salaf of the umrah [lit. predecessors of the nation, referring to the earliest generations of Muslims after the Prophet Muhammad] And this statement has become known from the one called Darwin-and he is a liar in what he says.

Rather, the origin of man- his origin is known. His origin is not a monkey nor other than a monkey. Rather, he is man- upright, intelligent-Allah (God, The Creator) created him from [wet] clay (water and soil), from [dust] earth. That is our father-Adam-peace be upon him-Allah [God] created him from [dust] earth (soil).

As Allah [God]-Exalted and Lofty is He-said (translated): And indeed We created man (Adam) out of an extract of [act] clay (water and earth). Quran Chapter "The Believers 23:12.

He is created from this [dust] soil. Allah [God] created him with his image-his height was sixty cubits (90 feet)-6o cubits tall. Then the creation began to decrease (in height) until now .. . So his (Adam's) children are like him-created in the form of their father (Adam). They have hearing, they have sight, they have intellects, and they have the stature that you see today-they walk on their legs.

They speak, hear, see, and eat with their hands . They aren't in the shape of monkeys, nor the form of monkeys. They (people) have a specific form which befits them. And likewise is every species (community):

The monkeys are a separate species. The pigs are a separate species. Likewise are the dogs, donkeys, cats, and the species other than them.

There is not a moving (living) creature on earth, nor a bird that flies with its two wings, but are communities like you. We have neglected nothing in the Book, then unto their Lord they (all) shall be gathered. QuranThe Cattle' 6:38.

These species (communities)-all of them will he gathered before Allah [God] and collected together on the Day of Resurrection- some of them will give detailed accounts about others

Then it will be said to them (the animals): Be dirt!

So they will become dirt (soil)-except for the Jinn and Mankind – theirs is a different situation. They will be called to account and recompensed for their actions. So whoever obeyed his Lord (worshipping only Him as a Muslim) then he (or she) will go to Paradise

And whoever disbelieved in his Lord (by worshiping others with Him or disbelieving in His existence, for example) then he (or she) will go to the fire. As for these animals, then they are separate species. The monkeys are a separate species which has its own essential nature, its own origin, its own characteristics. And likewise are the pigs, dogs, donkeys, camels, cows, and sheep. And likewise the species (each) have their (different) forms and distinct characteristics which Allah [God] has created for it-He is Free from all deficiencies and defects-and He is the Most Wise, the All-Knowing. And He sees best the details .

The details of their structures (make-ups) -He has more insight into this and knows it better (than everyone)-He is the Most High and Free from all deficiencies and defects. But it is obligatory that the servant (the human being) believes that the creation of Adam was not like the creation of monkeys. And that the origin of Adam is the same origin which he is upon today -his origin was not a monkey, nor other than that. Rather, he is man, upright in his form .

He possesses intellect, he possesses hearing, he possesses sight, he possesses the known senses like smelling, touch, taste, and other than that from what Allah [God] created him with. So the statement that his origin is a monkey is a rejected statement, a false statement. And if it were said that the one who said this was a kaafir [disbeliever], it would be a well-founded statement. For what is most apparent-and Allah [God] knows best-is that the one who says this while knowing what the legislation (Quran and Sunnah) has brought, then he is a disbeliever because he has belied Allah [God] and His Messenger and he has belied the Book of Allah [God]-He is the Most High and

Free from all deficiencies and defects (Ibn Baz 1977).

Unfortunately, Ibn Baz and many Wahhabi sheikhs remain lagging behind in terms of their capacity to comprehend. He is trying to respond to a scientific issue proven with scientific evidence by using ambiguous religious scripture that could be understood to be in agreement with science. And this is just a repetition of the drawn out statements Ibn Baz made about the earths spin. What should We call this?!

Although Ibn Baz rejected the theory of evolution, he unwittingly admitted to it when he said the following concerning the human being:

He is created from this soil. Allah [God] created him with his image-his height was sixty cubits (90 feet)-60 cubits tall. Then the creation began to decrease (in height) until now.

Aside from the fact that this is filled with ignorance and is false, what is of interest to me here is that Ibn Baz says that the height of man has definitely changed from sixty cubits to the current height. By saying this, he admitted to the theory of evolution, especially since this change in body size is a direct result of the laws of evolution. I repeat:

The claim that the height of man was sixty cubits is not Valid and it is false, and his statement that the body of Adam was created in the image of God is an anthropomorphization that is untrue, and the faith of whoever believes in this anthropomorphization is deviated.

I don't think I need to convey the rest of the statements of the Wahhabis like Ibn Uthaymeen because they insist that the theory of evolution is false, and they declare that whoever believes in it is a disbeliever, even though they do not offer any scientific evidence to disprove the theory. This is not unusual coming from them, as it is the savage and barbaric way of the Wahhabi sheikhs to proclaim others to be disbelievers and to give their followers, the murderers and lollers, permission to slay them. This method of theirs is the greatest evidence of their ideological, intellectual and scientific defeat. They lack the ability to understand what the rest of humanity has presented, let

alone the ability to respond in a scientific manner.

1.3 Agama Gereja Kristian dan Evolusi

1.3 Agama Gereja Kristian dan Evolusi
Walaupun mereka mungkin tidak mengeluarkan kenyataan rasmi untuk perkara ini, atau menyatakan pendapat tentang apa yang dipersembahkan oleh Teori Evolusi, Gereja Katolik telah menolak teori ini selama berdekad lamanya, walaupun hakikatnya teori ini berkait rapat dengan topik penciptaan, isu paling penting dalam agama. Malah, Teori Evolusi secara terang bercangghan dengan kisah biblikal (Injil) Genesis / Kelahiran.
 bg-home-page
Pendirian yang sama turut diambil oleh kelompok gereja yang lain, apabila mereka menolak Teori Evolusi walaupun sesetengah dari mereka tidak menyebutnya secara terbuka. Sebabnya sangat jelas; iaitu masa telah berubah. Inkuisisi (Pent: The Inquisition : Badan anti-bidaah yang ditubuhkan Gereja Katolik Rom) telah ditamatkan, jadi peluang untuk memotong lidah Darwin seperti mana yang dilakukan kepada Bruno, atau untuk memenjarakan beliau seperti Galileo juga turut berakhir. Jadi mereka terpaksa berdiam diri. Lama-kelamaan, apabila bukti yang menyebelahi evolusi telah bertambah secara signifikan, terutamanya setelah kemajuan di dalam bidang genetik, Gereja Katolik terpaksa menerima teori tersebut.
Kemudian ulama Katolik mula mengatakan bahawa mereka tidak pernah menentang Darwin, atau Teori Evolusi. Namun hakikatnya, mereka tidak memotong lidah Darwin atau membakarnya ketika itu kerana kekuasaan Gereja di Eropah telah berakhir. Hari ini, mereka terpaksa menerima Teori Evolusi walaupun ia menandakan “kematian” kepada agama Gereja Kristian, kerana pembuktiannya hanya didebatkan oleh segelintir kecil orang yang jahil, yang tidak memahami apa itu evolusi dan bagaimana ia berlaku, dan orang yang tidak memahami bahawa Teori tersebut telah berbeza dari apa yang dipersembahkan oleh Darwin pada awalnya.
Sebenarnya, satu-satunya yang tinggal dari apa yang beliau persembahkan adalah konsep umumnya, kerana perinciannya, kaedah teori, bukti dan keterangan evolusi semuanya baru wujud kerana kemajuan dalam sains dan kajian. Jadi bagi mereka yang mempercayai teori ini, ia kini mewakili risalah saintifik yang disempurnakan yang menerangkan kisah penciptaan, tanpa perlu kepada apa-apa campur tangan ghaib dalam penyempurnaannya, malah permulaannya.
Oleh itu, Teori Evolusi dipersembahkan pada hari ini sebagai sebuah Teori yang menyangkal agama dan kewujudan Tuhan. Tiada siapa pun boleh mendakwa menerima evolusi dan agama tanpa menyelesaikan konflik yang menghalang dari menerima kedua-duanya. Cara Teori Evolusi dipersembahkan, difahami dan dipandang hari ini oleh ahli biologi evolusi menunjukkan bahawa evolusi itu tidak bermatlamat pada jangka masa panjang, jadi ia tidak dapat disatukan dengan agama.
Dengan kata lain, tiada siapa yang dapat mengatakan mereka menerima secara mutlak Teori Evolusi, bersama implikasi yang diakibatkan darinya, contohnya, seperti ia tidak mempunyai matlamat dalam jangka masa panjang, dan dalam masa yang sama, terus berkeras bahawa mereka menerima agama. Ini adalah percanggahan secara terang-terangan di peringkat paling asas, ia tidak akan disebutkan oleh seseorang yang rasional dan berilmu tanpa pertama sekali menyelesaikan percanggahan ini, agar dakwaan mereka menjadi benar, boleh diterima dan logik. Inilah sebabnya saya katakan penerimaan Teori Evolusi oleh Gereja, sesuatu yang ia terpaksa lakukan, boleh membawa pengakhiran kepada agama Gereja Kristian melainkan jika Gereja dapat menyelesaikan percanggahan ini dengan membuktikan evolusi mempunyai matlamat dalam jangka masa panjang.
Sudah tentu mereka tidak memahami perkara ini, kerana malangnya, ramai dari mereka tidak memahami apa sebenarnya evolusi, atau bagaimana Teori Evolusi dipersembahkan pada hari ini.
Berikut adalah sebuah segmen perdebatan antara Dr. Richard Dawkins dan George Pell, seorang Kardinal Australia untuk Gereja Katolik Roma dan juga Ketua Biskop Sydney, Australia: *
Kardinal Pell: …Anda perlu menerangkan fakta-fakta sains, bertanya samada anda percaya bahawa pemilihan rambang itu memadai dan juga kebanyakan ahli biologi evolusi tidak mempercayainya.
Richard Dawkins: Tidak percaya apa?
Kardinal Pell : Mereka tidak mempercayai (evolusi) secara rambang,  seperti versi mentah yang anda cadangkan.
Richard Dawkins: Saya tidak mencadangkannya (kerambangan evolusi) dan saya menafikan sekeras-kerasnya bahawa evolusi adalah pemilihan rambang. Evolusi adalah pemilihan tidak rambang.
Kardinal Pell : Jadi ianya ada matlamat, begitu?
Richard Dawkins: Tidak.
Kardinal Pell : Boleh anda terangkan apa maksud tidak rambang?
Richard Dawkins: Ya, sudah tentu saya boleh. Ia adalah hasil kerja seumur hidup saya… Wujud variasi genetik yang rambang, kelansungan hidup tidak rambang dan pembiakan tidak rambang, inilah sebabnya, setelah beberapa generasi berlalu, haiwan menjadi lebih baik dalam apa yang mereka lakukan. Ini adalah contoh unggul ketidak rambangan (evolusi). Ini bagaimanapun tidak bermakna ia mempunyai matlamat dalam erti kata matlamat yang difahami manusia, iaitu satu prinsip yang mempunyai bimbingan, yang dirancang terlebih dahulu. (Pent: Evolusi itu tidak rambang dalam erti kata makhluk menjadi lebih baik dari setiap zaman akibat pemilihan terancang oleh alam semulajadi, bukanlah bermakna ia dirancang sebegitu oleh kuasa ghaib sejak awal lagi).
Berdasarkan pengalaman lalu, kita boleh katakan sesuatu seperti sayap burung nampak seperti mempunyai matlamat, mata manusia seolah-olah mempunyai matlamat, namun hakikatnya ia telah melalui satu proses pemilihan semula jadi yang tidak rambang. Tidak wujud “matlamat” seperti pemahaman (atau yang difahami) manusia. Sememangnya wujud seolah-olah ada matlamat, namun ia bukan seperti yang difahami manusia, iaitu bimbingan secara sedar. Bagaimanapun saya harus tegaskan, Evolusi Darwini adalah sebuah proses yang tidak rambang.
Salah satu dari salah faham terbesar, yang mana dimulakan oleh Kardinal, maaf saya katakan, adalah evolusi sebuah proses rambang. Hakikatnya ia adalah berlawanan dengan proses rambang.” (Religion and Atheism Q & A : Adventures in democracy 2012)
Jelas bahawa Kardinal menyertai debat bersama Dr. Dawkins tanpa memahami evolusi atau apa yang dipegang oleh biologis evolusi seperti Dawkins: evolusi adalah tidak rambang kerana ia ditadbir oleh sistem pemilihan alam semulajadi, namun ia tidak mempunyai matlamat dalam jangka masa panjang.

1.2: Pendapat Agamawan Terhadap Evolusi

1.2: Pendapat Agamawan Terhadap Evolusi

Malangnya, kebanyakan ulama dari tiga agama Ibrahimi (Yahudi, Kristian dan Islam) telah mengambil pendirian yang sama terhadap teori Darwin, sama seperti pendirian mereka terhadap pendahulu beliau, Galileo. Seperti mana masa berlalu terhadap teori Galileo berkenaan bumi berputar, yang telah mengakibatkan tragedi disebabkan oleh para ulama yang menentangnya, yang menumpahkan darah saintis, dan kemudiannya, bukti tentang pemutaran bumi semakin bertambah sehingga ke tahap wujudnya imej bumi berputar di angkasa lepas; sama juga kini masa sudah membuktikan evolusi, dan bukti-bukti saintifik (seperti genetik) telah terkumpul banyak sehingga ke tahap penafian evolusi kini adalah satu kebodohan dan kedegilan yang hina. Bagaimanapun, ramai agamawan masih terus bergantung kepada kejahilan manusia yang mendengar dan mengikuti mereka. Malangnya, sehingga hari ini, mereka masih terus menolak evolusi, bukti-bukti dari genetik dan anatomi perbandingan, serta kajian ke atas haiwan-haiwan yang tertanam, dan atas semua ini, mereka malah menolak bukti pewarisan fosil yang dijejaki hingga ke makhluk yang berjalan tegak di atas dua kaki jutaan tahun yang lepas.

Bagi ahli biologi, semua bukti ini adalah lebih dari mencukupi untuk membuktikan evolusi, dan kini, ia telah menjadi satu fakta saintifik, yang diajarkan di sekolah dan universiti. Ahli biologi tidak lagi mencari bukti untuk evolusi, sebaliknya mereka kini menyiasat mekanisma dan sejarahnya. Walaupun begitu, ramai agamawan terus menerus menolaknya tanpa sebarang bukti saintifik untuk menentang bukti evolusi. Mereka tidak berpuas hati dengan hanya menolaknya, malah sesetengah mereka juga mengisytiharkan sesiapa yang mempercayai evolusi adalah kafir dan harus dihukum mati!

Kita akan menanggapi persoalan evolusi secara ringkas dan bukti yang mendokongnya, namun jika mereka yang memanggil diri mereka agamawan ingin menolak teori evolusi, maka haruslah mereka memberikan teori alternatif yang konsisten dengan fakta saintifik yang telah diterima dalam bidang genetik, perbandingan anatomi dan fosil-fosil. Dan jika mereka melihat ikan berparu dan ikan amfibia, maka beritahu kepada kami: Adakah mereka berevolusi dari ikan akuatik (ikan dalam air sepenuhnya) atau tidak? Dan apakah bukti bagi pandangan mereka tersebut?

Mereka juga haruslah menentukan tempoh masa kehidupan manusia dari penciptaan Adam (salam atasnya) hingga ke hari ini. Ini penting kerana tempoh masa yang diberikan perlu konsisten dengan kenyataan mereka yang menolak evolusi serta konsisten dengan fakta saintifik berkenaan sejarah genus Homo (pent: keluarga spesis manusia dan kelompoknya dari Mawas Besar jutaan tahun lepas) di bumi ini. Kini tidak dapat dinafikan lagi fakta saintifik bahawa manusia moden adalah Homo Sapien. Asal usul homo sapien dan sejarah mereka, serta jalan migrasi mereka dari Afrika adalah sangat terkenal, jadi mereka yang menafikan evolusi sepatutnya memberikan anggaran tarikh bila Adam diciptakan, dan lokasi pertama beliau tinggal. Malah, anggaran lokasi juga boleh diterima.

Sudah tentu, tarikh yang mereka berikan mestilah berasaskan teks agama yang mereka dakwa menafikan evolusi. Kemudian mereka akan mendapati dengan sendirinya bahawa mereka “membuka semula benang yang mereka pintal”, dan mereka akan mendapati mereka tidak mempunyai hujah atau bukti, selain dari mencetuskan keegoan dan keangkuhan manusia dengan kenyataan seperti, “Evolusi mendakwa manusia berasal dari kera.”

 

1.1: Giordano Bruno Dan Galileo Galilei

1.1: Giordano Bruno Dan Galileo Galilei

Para utusan dari syurga sentiasa ditentang oleh “orang-orang agama” yang mengambil keutungan dari agama di zaman mereka. Bilakah manusia akan menyedari hal ini agar mereka tidak jatuh ke perangkap yang sama sekali lagi?

Giordano Bruno Dan Galileo Galilei

Giordano Bruno (1548 – 1600) adalah seorang ahli falsafah Itali. Beliau mempercayai bahawa bumi berputar mengelilingi matahari, dan beliau memperkenalkan Model Copernican berkenaan putaran bumi, Bruno kemudiannya dipenjarakan oleh para agamawan Gereja Kristian. Setelah itu, mereka memotong lidahnya, menyeksa dan membunuh beliau kerana mengatakan bumi berputar mengelilingi matahari, sementara agamawan gereja mempercayai bahawa matahari dan planet-planet berputar mengelilingi bumi.

Galileo Galilei (1564-1642) adalah seorang profesor matematik di Universiti Pisa. Pada permulaan abad ke 17, beliau mencerap langit dengan teleskop yang dibina oleh beliau, dan beliau mendapati sememangnya bumi berputar mengelilingi matahari, namun Gereja Katolik melihat teori ini tidak selari dengan Injil. Jadi mereka mendakwa Galileo atas kesalahan ajaran sesat, sebuah dakwaan yang selalunya diberikan kepada sesiapa yang menentang Gereja. Pada mulanya beliau dipenjarakan, dan kemudiannya diletakkan di bawah tahanan rumah serta dilarang mengajar atau memberi syarahan. Buku-buku beliau diharamkan dan beliau meninggal dunia di rumahnya- didakwa oleh para agamawan, manusia “cerdik pintar” yang tahu segalanya- yang tahu dengan yakin bahawa bumi tidak berputar sama sekali! (Pent: Ini adalah kata-kata sindiran Sayed Ahmed Al-Hasan kepada para agamawan Gereja Kristian, yang kononnya lebih mengetahui hal ini dari Galileo)

Adakah mana-mana Kristian di zaman itu akan mempercayai Galileo, seorang yang menyimpang di sisi Gereja, adalah seorang yang lebih berilmu dari ulama agama Kristian yang memiliki “Persamaan(matematik) Teologi yang Sakti”, yang tidak dapat difahami oleh sesiapa pun, yang menyebutkan: Tuhan itu tiga orang, setiap satu dari mereka adalah Tuhan, seorang mengutuskan seorang yang lain, namun mereka adalah satu?! Mereka telah meyakinkan lebih dari satu bilion Kritistian tentang hal ini, walaupun kesalahan persamaan teologi sakti ini tidak salah lagi sebagai 1+1=2! Jadi mengapa mereka tidak dapat meyakinkan orang Kristian selama ratusan tahun bahawa dakwaan seorang sesat yang tidak berguna seperti Galileo – yang mengatakan bahawa bumi berputar – juga sebagai dakwaan yang salah?!

Footnotes / Nota Kaki:

  • Dikisahkan bahawa ahli astronomi Bertrand Russell sedang memberi kuliah tentang bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari. Seorang wanita tua berdiri dan berjalan ke arah beliau dan berkata: “Apa yang kamu katakan adalah mengarut. Bumi sebenarnya diletakkan di atas seekor penyu.” Bertrand bertanya: “Lalu, di atas apakah penyu itu berdiri?” Wanita itu mengejek cara berfikir beliau, lalu berkata: “Kamu adalah seorang lelaki muda yang pintar, tapi ia adalah penyu keseluruhannya!”
  • Wanita tua ini dan orang lain yang sepertinya tidak mereka-reka “kisah penyu” ini dari diri mereka sendiri – namun mereka memperolehinya dari agamawan di zaman mereka. “Penyu-penyu” agamawan ini sebenarnya sangat banyak. Mereka berada di setiap jalan, “penyu-penyu” yang diciptakan untuk sesiapa yang tidak mahu menggunakan akal mereka dengan betul untuk mengetahui kebenaran, kebenaran yang hakiki, selain dari apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka, atau yang diberitahu kepada mereka oleh para agamawan di setiap zaman. Di dalam bab yang pertama ini, kita akan meneliti beberapa “penyu” yang telah dijual oleh para agamawan ini kepada kita, dan terus menjualnya dengan cara yang berbeza, atau di dalam samaran baru.

 

Akhirnya, Gereja secara rasmi memohon maaf kepada Galileo, namun ini selepas ratusan tahun kematian beliau, dan hanya setelah putaran bumi menjadi satu fakta kepada semua orang. Jadi sebelum para pengikutnya akan meninggalkan Gereja (pent: kerana kebodohan Gereja tidak mahu mengakui fakta ini), akhirnya Gereja telah meyakini, walaupun secara terpaksa, bahawa bumi berputar.

Di abad ke dua puluh, Gereja Katolik memohon maaf kepada Galileo, dan beliau dibebaskan dari jenayah besarnya, jenayah kerana menyebutkan: “Sememangnya, bumi berputar.”

Setelah hampir empat abad kemudian, setelah semuanya telah berlaku, Galileo adalah seorang penjenayah yang telah dibebaskan dari jenayahnya: kerana menyebut bumi berputar mengelilingi matahari! Hari ini beliau bukan lagi seorang sesat, dan menurut Gereja, kenyataan beliau bukan lagi bersifat sesat! Jadi Giordano Bruno telah dibunuh kerana menyatakan kebenaran, dengan kata lain, Gereja adalah pembunuh yang menumpahkan darah manusia tidak bersalah! Kesimpulan yang tidak dapat dielakkan adalah, kenyataan Gereja yang bercanggahan dengan Galileo adalah kesesatan yang sebenar. Jadi realitinya, Gereja adalah entiti kesesatan selama empat abad.

Persoalan kepada Kristian di hari ini adalah, adakah mungkin Gereja kamu juga telah sesat tentang ketuhanan Jesus Kristus, Roh Qudus dan Bapa, tanggapan bahawa mereka adalah tiga entiti, sedangkan wujud Kristian yang membangkangnya? Dan adakah mungkin suatu hari nanti kamu akan mendapati bahawa Saint Arius, yang dianggap sesat oleh Gereja kerana menafikan ketuhanan mutlak Jesus Kristus, bukan sebenarnya seorang yang sesat? Adakah akan menjadi tidak syak lagi pada kamu, bahawa yang sesat sebenarnya adalah Gereja yang menentang Arius, sama kesnya dengan Bruno dan Galileo?!

Saya risau bahawa hari tersebut mungkin akan sampai terlalu lewat untuk memperbetulkan perkara ini, malah, untuk berpeluang sama sekali memperbaiki perkara ini. Bukankah setiap Kristian patut mencari kebenaran sementara masih hidup? Carilah sendiri (kebenaran) dari mengikuti pendapat Gereja, yang terbukti berdasarkan pengakuan mereka sendiri, bahawa merekalah yang sesat seperti di dalam kes Galileo selama hampir empat abad.

Dan seperti seorang pengembala yang membawa kambingnya untuk meragut rumput ketika matahari terbenam sementara pengembala yang lain telah pun pulang, kita menjumpai semula pengajaran kisah Galileo di dalam ulama-ulama besar Wahabi pada separuh kedua abad kedua puluh. Saya meragui mereka mengetahui apa-apa tentang beliau (Galileo), kerana jika mereka kenal, maka mereka pasti telah menuduh beliau sebagai pensyirik paling besar kerana menyatakan bumi berputar, maka menyanggahi mereka. Kisah mereka diceritakan melalui rumusan ringkas fatwa-fatwa mereka yang menunjukkan kejahilan mutlak: walaupun manusia telah pergi ke bulan dalam abad ke dua puluh, dan angkasawan pulang dengan imej bumi berputar, kepada ulama Wahabi, jelas, bumi tidak berputar sama sekali!

Fatwa mereka adalah seperti berikut:

Soalan untuk Muhammad Ibn Uthaymeen:*

Semoga Allah merahmati kamu. Ini adalah soalan dari seorang pendengar, Ibtissam Muhammad Ahmed dari Al-Anbar, Iraq. Beliau bertanya, “Apakah maksud firman Allah: [ Dan engkau melihat gunung-ganang, engkau menyangkanya tetap membeku, padahal ia bergerak cepat seperti bergeraknya awan; (demikianlah) perbuatan Allah yang telah membuat tiap-tiap sesuatu dengan serapi-rapi dan sebaik-baiknya; sesungguhnya Dia Amat Mendalam PengetahuanNya akan apa yang kamu lakukan.] [Al-Naml:88]. Adakah ayat ini bukti bumi berputar?”

Syeikh Ibn Uthaymeen menjawab: … kami katakan bahawa teori berkenaan siang dan malam bersilih ganti adalah disebabkan bumi berputar mengelilingi matahari adalah terbatal kerana menyanggahi makna zahir Quran.. Malahan, terbukti bahawa Nabi [Muhammad] (saw) berkata kepada Abu Dzar (semoga Allah meredhainya) ketika matahari terbenam: “Adakah kamu tahu ke mana matahari pergi?” Abu Dzar berkata, “Tuhan dan utusanNya lebih mengetahui.” Baginda bersabda, “Ia pergi dan sujud di bawah Arash.” Riwayat ini membuktikan bahawa mataharilah yang bergerak mengelilingi bumi, kerana perkataan: “Adakah kamu tahu ke mana matahari pergi?”

Sebagai tambahan, baginda bersabda di dalam riwayat yang disebutkan: “Ini jika ia diberi kebenaran. Jika tidak, maka akan dikatakan kepadanya, “Pulanglah kepada mana yang kamu suka,” jadi ia akan terbit dari tempat terbitnya.” Ini adalah bukti bahawa matahari adalah entiti yang berputar mengelilingi bumi. Dan inilah yang harus dipercayai oleh orang beriman berdasarkan makna zahir kata-kata Tuhan mereka yang Maha Mengetahui, tanpa perlu mengambil kira teori rosak yang akan ditelan oleh zaman, seperti mana ia telah menimbus teori-teori rosak yang lain. Inilah apa yang kami percayai berkenaan perkara ini...

Apa yang penting berkenaan perkara ini adalah, kita harus percaya bahawa matahari mengelilingi bumi, dan pertukaran siang malam bukan disebabkan oleh putaran bumi, tetapi ia disebabkan oleh matahari mengelilingi bumi.” (Binothaimeen.net 2004, sumber bahasa Arab)

Lihatlah Ibnu Uthaymeen di abad ke dua puluh mengatakan bahawa bumi berputar atau mengelilingi matahari adalah sebuah teori yang akan ditelan zaman, namun akhirnya, zaman pula yang telah menelan Ibnu Uthaymeen dan menanam beliau. Hari ini, semua orang kecuali orang-orang malang yang telah dieksploitasi Ibn Uthaymeen dan yang seangkatan dengan beliau, mengetahui bahawa bumi berputar mengelilingi matahari. Namun agak menyedihkan, apabila ada sesetengah dari mereka yang mempelajari fizik, namun mereka masih mempercayai bumi tidak berputar!

Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz menyatakan perkara yang sama seperti yang dikatakan Ibn Uthaymeen:

Saya juga mengesahkan artikel dengan beberapa sebutan dari Allamah Ibn Al-Qayyim yang membuktikan bumi ini bulat. Namun berkenaan putaran bumi, saya telah menafikan perkara ini dan menjelaskan bukti yang mengesahkan kebatilannya, namun saya tidak mengisytiharkan mereka yang mempercayainya sebagai kafir, saya hanya melakukan sedemikian kepada mereka yang mengatakan matahari itu statik dan tidak bergerak. Ini kerana ia bercanggahan dengan teks yang jelas di dalam Quran dan Sunnah yang sahih, yang mengesahkan bahawa matahari dan bulan bergerak pada jalan mereka. (binbaz.org.sa 1977)

Jelas bahawa dengan menyebutkan matahari berputar, Ibn Baz cuba untuk mengatakan bahawa ia berputar mengelilingi bumi seperti mana yang dilakukan oleh bulan, kerana beliau mempercayai bumi itu tidak bergerak dan tidak berputar. maka, tiada cara untuk malam dan siang itu terjadi melainkan matahari berputar mengelilingi bumi.

Sesiapa sahaja yang mengikuti orang-orang ini dan berkongsi kepercayaan mereka, perlu berfikir semula. Mereka mengatakan teori bumi mengelilingi matahari adalah rosak, namun sekarang ia telah menjadi jelas bahawa kata-kata dan kepercayaan mereka lah yang rosak. Jadi, tidak mahukah kalian memikirkan semula sebelum ianya terlambat? Mungkin kenyataan mereka tentang kekhalifahan Allah di bumiNya selepas Muhammad juga salah, seperti kenyataan mereka tentang bumi tidak mengelilingi matahari. Bumi yang dikatakan oleh Ibn Uthaymeen, Ibn Baz dan semua ulama Wahabi sebagai tidak berputar, sememangnya berputar. Berhati-hatilah, kerana di Hari Kebangkitan, penyesalan tidak lagi membawa faedah, dan kamu mungkin akan mendapati kekhalifahan Tuhan di bumiNya selepas Muhammad (saw) itu benar, dan apa yang disebutkan Ibn Uthaymeen dan Ibn Baz adalah batil, seperti mana fahaman songsang mereka, apabila mereka mengatakan matahari mengelilingi bumi:

“Apa yang penting berkenaan perkara ini adalah, kita harus percaya bahawa matahari mengelilingi bumi, dan pertukaran siang malam bukan disebabkan oleh putaran bumi, tetapi ia disebabkan oleh matahari mengelilingi bumi.”

Kepada manusia yang mengikuti mereka (pent:para ulama Wahabi ini), semoga Allah mengubah keadaan kamu. Berhati-hatilah, mungkin mereka juga telah mempersembahkan agama kepada kamu secara songsang, seperti yang telah mereka lakukan dalam perkara bumi dan matahari.

Di sini saya akan tamatkan perbincangan berkaitan Galileo, putaran bumi, dan para agamawan Kristian dan Wahabi. Saya hanya mahukan para pembaca untuk mengingati pengajaran ini ketika kita membincangkan pendapat mereka tentang evolusi.

.

Temubual Isu Aliran Atheist Bersama Sayed Ahmed Al-Hasan

atheism

 

Ahmed Al Hasan: Dengan nama Allah. Salam dan rahmat Allah ke atas kamu semua. Kepada Allah kita berserah, dan saya sedang mendengar kepada soalan-soalan kamu, insyaAllah. Semoga Allah menganjari kalian dengan kebaikan. Kepercayaan kepada kewujudan Tuhan atau ketidak wujudannya, keduanya memerlukan bukti dan kedua kumpulan perlu membuktikan kepercayaan mereka, samada percaya atau tidak percaya kepada Tuhan. Namun jika seseorang itu mengatakan bahawa beliau tidak tahu samada Tuhan wujud atau tidak, orang ini tidak perlu membuktikan apa-apa kerana mereka mengakui kejahilan mereka. Di masa yang lepas, aliran Atheist adalah  "aku tidak tahu". Ia bukanlah aliran Atheist yang bersifat saintifik, perkara ini berbeza hari ini apabila kita menghadapi Atheisme Saintifik dengan ketepatan yang tinggi. Mereka mempunyai jawaban yang dianggap memuaskan, jadi mereka tidak perlu untuk membuktikan kewujudan Tuhan dengan wujudnya jawaban-jawaban yang menyimpulkan tiada keperluan untuk kewujudan Tuhan bagi mereka. Biologi Evolusi telahmemberikan jawaban saintifik yang tepat – terutamanya dengan pembangunan ilmu genetik. Berkenaan persoalan dari mana alam fizikal ini terjadi, sudah ada jawaban dari ilmu-ilmu fizik. Einstein berkata "Tuhan tidak bermain dengan dadu", namun kita dapati sekarang telah terbukti bahawa beliau telah salah.

 

Prinsip ketidakpastian (uncertainty principle) menyatakan bahawa ruang kosong tidak boleh kosong dari perubahan kuantum, jadi ruang kosong sentiasa menghasilkan partikel dari tiada dan ini sudah mencukupi bagi athiest untuk mengatakan tiada keperluan bagi Tuhan kerana alam ini muncul dari peristiwa kuantum dan wujud dari tiada, mereka mengatakan ini adalah ancaman paling berbahaya yang dihadapi oleh agama pada hari ini. Stephen Hawking dan Stephen Weinberg serta ramai lagi ahli fizik menyokong perkara ini, mereka mengatakan jumlah keseluruhan tenaga di alam ini adalah kosong, dengan kata lain, tiada apa yang memasuki alam ini dari luar. Mereka mempunyai banyak kebarangkalian untuk kemunculan alam ini, dan salah satu contoh adalah Teori M.

 

Menurut mereka, mereka mempunyai jawaban fizikal untuk menerangkan dari mana alam ini muncul tanpa keperluan kepada Tuhan. Para pendengar tentu tahu bahawa membuktikan kewujudan Tuhan sebelum ini adalah dengan membuktikan "sebab" kewujudan alam, atheist yang saintifik seperti Richard Dawkins atau Stephen Hawking mahu menyatakan bahawa sains dipenuhi dengan maklumat dan ia menjawab semua soalan-soalan besar ini, tiada lagi ruang untuk meletakkan Tuhan sebagai sebab bagi apa sahaja.

 

Anggapan agama traditional adalah Tuhan mencipta patung tanah dan menjadikan ia manusia bernama Adam, ini bertentangan dengan fakta saintifik standard yang menyatakan Homo Sapiens adalah hasil dari ratusan ribu tahun evolusi, manusia adalah produk evolusi dari organisma sel tunggal dan umat manusia sekarang hanya berusia lebih kurang 200,000 tahun, fakta saintifik bermakna kita harus menjelaskan kebenaran tentang kewujudan Tuhan. Atheist dengan mudahnya dapat membuktikan evolusi sebuah fakta yang tidak dapat diragukan. Saya percaya debat dengan aliran Atheist memerlukan campur tangan ketuhanan, maka itulah sebab penyertaan saya dalam perdebatan ini. Saya masih belum menjumpai apa-apa respons dari Atheist terhadap apa yang saya hujahkan di dalam buku ini tentang kewujudan Tuhan, dan pembuktian dari Teori yang sama mereka percayai.

 

Atteen Wal Zaitoun: Apakah sebabnya yang tuan percayai sebagai sebab tersebarnya aliran atheist di pelbagai komuniti sejak akhir-akhir ini, terutamanya di dalam komuniti Arab, dan apakah cara terbaik untuk menghadapi aliran ini dan pengikutnya? Serta menyelamatkan mereka yang tertipu dari aliran ini?

 

Ahmed Al Hasan: Semoga Allah menerima kamu. Saya percaya bahawa rasa ingin tahu atau pencarian jawaban yang meyakinkan adalah semestinya sebab utama mengapa mana-mana budaya dan kepercayaan tersebar di dalam sesebuah komuniti. Umat manusia mencapai tahap ilmu dan sains pada hari ini adalah disebabkan rasa ingin tahu.

 

Manusia adalah makhluk yang mempunyai rasa ingin tahu, yang ingin mengetahui semuanya dan akan mencari jawaban jika ia tidak meyakinkan, manusia akan meneruskan pencarian jika agama atau para ulamanya tidak memberikan jawaban yang tepat, ramai orang mencari jawaban di tempat lain hari ini, sains fundamental seperti kimia, biologi dan matematik telah membawa kemajuan yang besar, jadi ia mendapat keyakinan ramai orang, dan dengan wujudnya internet dan akademia telah memudahkan perolehan maklumat dan mencapai kebenaran.

 

Ringkasnya, kita dapat katakan bahawa sebab utama kemenangan aliran Atheist adalah ketidak mampuan para agamawan untuk memberikan jawaban, jawaban tentang kemunculan alam semesta dan kepercayaan para agamawan ini bahawa teori saintifik bercanggahan dengan agama. Sesetengah agamawan menentang teori-teori saintifik ini dengan cara yang menyedihkan dan memalukan, sesetengah mereka cuba menafikan ilmu genetik dengan penghujahan yang buruk, sesiapa pun akan berasa kasihan kepada mereka yang menghadapi sains dengan kaedah ini dan para pemerhati akan berpaling dari agama kerana metode para agamawan ini, isu ini termasuk semua orang.

 

Sunni yang berbahasa Arab secara khususnya, mereka mempunyai sebab tambahan (memilih aliran atheist) iaitu jenayah yang dilakukan oleh kaum Salafi, agama mereka adalah berdasarkan membunuh penentang mereka pada bila-bila masa mereka mampu (salafi), mereka telah mempunyai peluang untuk membunuh sejak akhir-akhir ini, hanya sahaja, kini ia dilakukan di hadapan media dan mereka mengatakan ia sebahagian dari Islam Sunni dan ia adalah kaedah para pemimpin mereka. Abu Bakr membakar manusia dan mereka mengikuti perbuatannya, ini menjadikan manusia berpaling dari perbuatan ini dan sesetangah Sunni terkejut dengan perkara ini, jadi mereka berpaling kepada arah yang lain, ke arah aliran Atheist, mereka mula menuduh Nabi melakukan jenayah ini.

 

Berkenaan cara menghadapi aliran atheist, ia adalah perkara intelektual dan saintifik, ini harus diberi perhatian dalam konfrontasi disamping membetulkan kesalahan dan tidak membiarkan kesalahan itu. Apa yang salah bagi manusia adalah terus merasa bangga untuk melepaskan sebuah metod yang penuh dengan kesalahan. Mereka yang memalukan agama ini dengan melakukan jenayah di atas namanya, penyelesaiannya adalah dengan menunjukkan agama ini berlepas tangan dari mereka, tindakan mereka, serta menjelaskan kebenaran teks keagamaan yang mereka gunakan untuk menjustifikasikan tindakan mereka. Terorisme hari ini mempunyai agama dan ideologi, dan ia adalah agama Wahabi Salafi, dan ia berasal dari Arab Saudi. Kita dapat katakan bahawa setiap Wahabi Salafi adalah samada pengganas atau dalam perjalanan menjadi pengganas, mereka tidak boleh tidak menghiraukan perkara ini atau melarikan diri darinya.

 

Ideologi Abdul Wahab adalah berasaskan memerangi sesiapa sahaja yang bercanggahan, kamu boleh membaca tentang perkara ini dalam dokumentasi ahli sejarah tentang sejarah awal Arab Saudi. Abdul Wahab mengatakan bahawa majoriti Sunni adalah Musyrik kerana menziarahi perkuburan Abu Hanifah dan lain-lain. Orang ramai perlu mengisytiharkan diri mereka berlepas diri dari agama Wahabi Salafi dan mereka perlu menunjukkan kebatilan dan kesalahan agama tersebut. Perlu ada sebuah kempen yang teratur untuk membongkar agama Wahabi Salafi agar manusia tidak mencampurkan ia dengan Islam, dan mereka perlu tahu bahawa Wahabi Salafi adalah berasaskan membunuh orang lain, sementara Islam sebenar adalah yang diwakili oleh keturunan Muhammad SAW yang merupakan pewaris Nabi Islam.

 

Atteen Wal Zaitoun:  …Dan setelah sains memenuhi kelompongan ini, Tuhan yang terikat dengan mereka akan hilang. Adakah kita akan mengikuti kaedah yang serupa jika kita ingin membuktikan kewujudan sebuah entiti yang tidak material dengan membuktikan kewujudan altruisme yang asli dan neutral yang tidak mempunyai sebarang penjelasan material?

 

Ahmed Al Hasan: Berkenaan dengan Teori Kemunculan, matlamat saya di dalam buku ini, ketika membincangkan secara terperinci teori kemunculan, bukanlah untuk menolak kebarangkalian kemunculan. Matlamat saya adalah untuk menunjukkan tiada teori integral dari awal lagi, apabila saya memberi respons kepada kepercayaan Richard Dawkin dalam bukunya, The Blind Watchmaker, saya memberi respons menggunakan pengiraan matematikal, tujuan saya dari perdebatan ini bukan untuk menolak idea bahawa kehidupan boleh terbentuk dengan kewujudan masa dan material yang diperlukan, saya tidak menggunakan ketiadaan sebuah teori yang integral sebagai bukti untuk membuktikan kewujudan Tuhan, saya katakan bahawa ketidakmampuan untuk memberikan sebuah teori yang integral membuka pelbagai pintu kemungkinan, jika mereka membaca kata-kata saya dan menyangka ia adalah bukti saya untuk kewujudan Tuhan, maka mereka telah salah. Buktinya adalah evolusi mempunyai matlamat, dan saya telah memperincikan buktinya di dalam buku, saya telah menunjukkan bagaimana evolusi mempunyai matlamat untuk mencipta sebuah mesin dengan kepintaran terhebat dan mesin ini lebih hebat dari semua alat-alat survival, selagi mana kita sentiasa mempunyai mutasi genetik semasa evolusi kehidupan, maka perlu juga ada sel deria yang dapat mengenal persekitaran, ini tidak dapat dielakkan. Apabila mutasi yang tepat dapat pada persekitaran yang sesuai, ciri-ciri deria ini akan terbina dalam populasi genetik jika diberikan masa yang mencukupi, mesin ini akan terus berevolusi sebagai altruisme neutral sejati. Saya telah bincangkannya dengan terperinci dalam buku saya. Matlamat diskusi ini bukan untuk membuktikan kewujudan Tuhan kerana altruisme neutral sejati tidak dapat diterangkan secara biologi atau kebudayaan, apa yang saya ingin tunjukkan adalah semua thesis dalam persembahannya adalah salah pada saya, adalah memadai hakikat bahawa altruisme neutral tidak dapat dijelaskan samada oleh biologi evolusi atau sosial. Saya telah membuka pintu kepada hipotesis perkara ghaib, ringkasnya, hipotesis bahawa manusia mempunyai roh.

 

Saya juga telah menerangkan perkara yang mendokong hipotesis yang saya sebutkan, dan ia adalah perbincangan kebudayaan/ ketamadunan manusia (terutamanya Sumeria) pada awalnya, ia adalah kebudayaan / ketamadunan yang didominasi oleh agama, sifat altruisme Sumeria jelas terbukti disebabkan oleh campur tangan ketuhanan dan agama. Apa yang mereka tulis tentang dari mana budaya mereka datang adalah jelas, sesiapa yang mahu melihat penulisan mereka dan melihat ia kosong dari sebarang nilai yang realistik, itu adalah urusan mereka, namun kami enggan untuk menganggap tamadun yang mengajar dunia ini ilmu penulisan dan asas matematik dengan tahap keanggunan dan kehebatan ini (adalah seperti yang mereka gambarkan).

 

Atteen Wal Zaitoun: Mungkin tajuk buku ini menceritakannya, kerana buku ini terdiri dari dua bahagian; satu bahagian yang membantah, iaitu "Delusi Atheist" dan satu bahagian lagi membuktikan, iaitu "tanda-tanda Tuhan di alam semesta". Persoalannya adalah, adakah bantahan yang tuan terima, terutamanya dari dunia Islam, adalah kerana perhatian yang tuan berikan untuk membuktikan teori-teori saintifik (terutamanya teori evolusi), atau ianya disebabkan oleh perkara lain? Terutamanya tafsiran sesetengah ayat Quran di dalam buku tersebut yang menjadi sangat jelas dengan penemuan teori-teori saintifik. Di sini saya ingin menyebutkan tafsiran ayat-ayat tersebut. Sesetengah yang cuba mengkritik buku tersebut menyatakan bahawa tafsiran ini tidak boleh digunakan ketika berdiskusi dengan Atheist. Apakah respon tuan terhadap kenyataan ini?

 

Ahmed Al Hasan: Semoga Allah mengalukan kamu. Teori Evolusi ini, masih ada orang yang menolaknya kerana sebab-sebab keagamaan dan tiada sebab lain. saya telah menyebutkan beberapa bukti evolusi di dalam buku tersebut kerana saya percaya semua orang berhak untuk tahu kebenaran yang sebenar, mereka yang menolaknya adalah salah dan mereka perlu membaca lebih banyak kerana kini, evolusi tanpa ragu lagi telah menjadi sebuah fakta saintifik, bukti genetik adalah sangat jelas, ia adalah sama seperti video atau pita yang membuktikan manusia dan makhluk lain mempunyai nenek moyang yang sama, samada primat (mawas) atau makhluk lain, kerana seperti yang kamu ketahui, genetik bagi makhluk membawa imej yang sama 100%.

 

Apabila kita suai padankan imej genetik bagi makhluk tertentu, kita mendapati ia adalah nenek moyang kepada chimpanzi dan manusia. Apa yang telah dicapai oleh kajian dan akademia adalah sama seperti apa yang dicapai apabila angkasawan mengambil gambar bumi berputar di angkasa lepas untuk menyelesaikan sama sekali isu bumi mengelilingi matahari atau tidak, bagaimanapun, sesetengah orang enggan mempercayai walaupun ada gambar-gambar ini, para ulama Wahabi, Ibnu Uthaimin contohnya menyatakan matahari mengelilingi bumi, serta siang dan malam terjadi akibatnya.

 

Ibn Baz juga menyebutkan perkara serupa, maka barangsiapa yang tidak mempercayai evolusi adalah sama sahaja dengan ulama Wahabi. Saya berharap kepada sesiapa yang mempercayai evolusi sebagai tidak benar untuk banyakkan membaca. Bukan satu perkara memalukan untuk membetulkan kepercayaan kamu. Apa yang memalukan adalah untuk menolak sains dan ilmu, serta untuk kekal berada dalam kejahilan.

 

Evolusi adalah perkara pasti yang telah dan sedang berlaku, memadailah semua universiti dan pusat kajian menganggap evolusi adalah satu-satunya penerangan untuk kepelbagaian kehidupan di bumi. Berkenaan dengan ayat tersebut, anda tidak menyebutnya, mungkin anda maksudkan firman Allah dalam surah Nuh: " "Padahal sesungguhnya Ia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat?" (Nuh:14) dan surah lain yang saya sebutkan dalam buku:  "Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna.." (Nuh 71:17).

 

Ia sangat jelas, Tuhan menciptakan kamu dalam berperingkat, Dia menumbuhkan kamu dari bumi. Jelas Tuhan sedang membicarakan tentang penciptaan manusia, ayat tersebut menyatakan kita adalah benih di bumi ini yang membesar dan membiak. Kita boleh katakan benih ini adalah gene yang tumbuh dan berkembang menghasilkan badan kita, saya percaya ada orang berakal yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat ini, untuk mengetahui kebenaran agama, namun jika atheist menolak penafsiran ayat-ayat yang jelas ini, maka ia adalah urusan mereka. Saya tidak memaksa mereka untuk menerimanya. Mikrofon milik anda.

 

Atteen Wal Zaitoun:  Era Cambrian mewakili tempoh waktu perkembangan besar, berbanding apa yang datang sebelumnya. Haiwan di dalamnya nampaknya tidak berevolusi dari nenek moyang sebelumnya. Dengan kata lain, kita berhadapan dengan kemunculan mengejut hidupan kompleks yang kita tidak temui nenek moyangnya. Ini bermakna wujud persoalan yang masih tidak dijawab oleh Teori Evolusi, dan wujud jurang dalam rekod fosil yang membuatkan kita tidak pasti apa yang didakwa oleh teori ini. Apa respon tuan?

 

Ahmed Al Hasan: Ya Allah. Semoga Allah mengalukan kamu. Tidak sama sekali. Ini bukanlah satu bantahan atau apa-apa. Kebanyakan yang mengajukan penghujahan Era Cambrian sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang evolusi, Era Cambrian adalah satu era geologikal yang mendahului kemunculan haiwan liar.

 

Benar, era Camria berlanjutan selamat jutaan tahun, yang mana lebih dari cukup untuk ribuan spesis menjadi pupus. Itulah yang terjadi di dalam Era Cambrian, terdapat banyak fosil yang diketahui, menunjukkan betapa kompleksnya hidupan ketika Era Cambrian, yang terjadi begitu pantas berbanding era sebelumnya, namun wujud teori yang menjelaskan kelajuan evolusi secara umum, bukan sahaja dalam tempoh Cambrian. Saya telah membincangkan perkara ini di dalam buku, di bawah peta genetik, fungsinya dan ketidakstabilan kepantasan proses evolusi, atas sebab inilah saya menghujahkan sifat peta genetik yang sentiasa mengikuti aturan.

 

Anda boleh membaca buku ini untuk keterangan lanjut. Kelajuan evolusi adalah tidak stabil, dan bukan sekadar dalam era Cambrian, kadangkala evolusi itu pantas, dan lambat dalam tempoh yang lain, perubahan ini dapat menjadi penjelasan kekurangan rekod fosil dalam rekod geologikal, ini kerana kepantasan evolusi pada waktu tertentu menyukarkan kita untuk mendapati fosil dari tempoh tertentu, kerana ia adalah tempoh yang pendek namun penuh dengan perubahan drastik, ini adalah satu lagi isu yang saya hujahkan di dalam buku ini.

 

Semestinya perubahan kepantasan ini ditadbir secara luas oleh mutasi, apabila evolusi berubah kepantasannya dalam perjalanan evolusi, kelajuannya berubah dalam tempoh peralihan atau tempoh spesiasi / penspesisan, kromosom ditadbir oleh undang-undang yang menentukan kelajuan mutasi, kelajuan mutasi berubah secara keseluruhan dan evolusi bergantung kepada mutasi, mungkin contoh paling tepat di sini bukan era Cambrian, tetapi proses evolusi otak manusia.

 

Penjelasan munasabah untuk kelajuan mutasi dalam tempoh beberapa juta tahun yang lepas adalah, mutasi bersifat mematuhi peraturan, mempunyai matlamat dan tidak sama sekali bersifat rawak. Jika anda mahukan lebih banyak maklumat, maka ia dijelaskan secara detail dalam buku Delusi Atheist. Mikrofon dipulangkan.

 

Atteen Wal Zaitoun: .. Contoh, evolusi bahagian atau organ tertentu, atau adaptasi mereka untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran tertentu. Bagaimanapun ia tidak menunjukkan evolusi berlaku pada skala yang lebih besar, atau menunjukkan pengspesisan, apatah lagi kita tidak melihat ia berlaku sekarang..

 

Ahmed Al Hasan: Tidak tepat. Semua bukti menunjukkan evolusi terjadi. Sebagai contoh, bukti genetik adalah bukti yang mengaitkan antara spesis berbeza, pengspesisan adalah hasil evolusi yang tidak dapat dielakkan, ia hanya perkara berkaitan masa. Kita ada mutasi genetik. Dengan menambah proses pembiakan dan pemilihan semulajadi, maka akan muncul sifat-sifat baru dalam hidupan tersebut, contohnya, ketinggian, saiz dll. Lama-kelamaan, perubahan ini berkembang tanpa menghasilkan apa-apa pembuktian yang lain, dengan masa yang mencukupi untuk sifat-sifat baru ini berkumpul, kita akan mempunyai satu spesis baru, samada spesis baru tersebut berada di dalam atau luar spesis asal hanya bergantung kepada masa. Saya telah tunjukkan dalam buku bahawa sesiapa yang mengatakan evolusi berlaku di dalam satu spesis perlu memberikan bukti. Hidupan boleh menjadi berbeza secara drastik, namun sesetengah orang enggan mengiktiraf perbezaan ini menjadikan hidupan tersebut sebahagian dari spesis yang berbeza. Orang-orang ini perlu membuktikan kepercayaan mereka, mutasi di dalam alam semulajadi mampu menghasilkan spesis baru jika diberikan masa yang mencukupi.

 

 

Atteen Wal Zaitoun: Homosapien hidup ribuan tahun dan mempunyai kewarasan, dan ketamadunan mereka adalah primitif. Namun tiba-tiba, kita melihat bangsa Sumeria dan nenek moyang mereka, serta keajaiban ilmu mereka. Pencapaian tamadun ini tidak dapat dijelaskan melainkan kita mengandaikan suatu elemen tidak material memasuki persamaan ini.

 

Elemen ini adalah elemen agama atau sambungan dengan langit. Ini disokong oleh banyak perkara, termasuk tempoh sejarah yang bersamaan dengan masa kenabian, kawasan yang melihat lonjakan ilmu ini adalah kawasan yang dihuni oleh para Nabi, danm akhir sekali, kandungan keagamaan adalah komponen yang paling penting dalam tamadun Sumeria

 

Di sini, perkara berikut dibangkitkan: Ada isu yang tidak sesuai dengan kepercayaan agama yang paling penting, iaitu monotheisme / tauhid. Tambahan pula, tamadun Sumeria bukan tamadun tunggal di waktu itu. Wujud tamadun lain, seperti India, China dan Mesir.

 

Kewujudan tamadun ini- kecuali jika ia boleh diterangkan dengan cara yang sama dengan tamadun Sumeria- adalah bukti yang kuat bahawa wujud pemeringkatan pada tahap kewarasan, dan wujud permulaan yang kita tidak tahu tentangnya. Akibatnya, perkara ini dijelaskan secara material, dan tiada keperluan untuk mengandaikan wujud campur tangan ketuhanan… Apa pendapat tuan tentang perkara ini?

 

Ahmed Al Hasan: Berkenaan monotheisme dalam maksud mempercayai satu tuhan mutlak yang disembah oleh manusia, tidak boleh dikatakan bahawa bangsa Sumeria tidak mempercayainya bergantung kepada sesetengah teks yang kita ada dari mereka.  Untuk lebih dari satu sebab, teks yang kita ada dapat difahami dari beberapa cara. Kita dapat memahami ketuhanan dan ketuanan dari terbitan tersebut seperti yang saya jelaskan dalam Kitab Tauhid.

 

Jadi, sifat-sifat ketuhanan dapat diberikan kepada manusia dalam maksud tersebut, juga wujud tempoh waktu penyesatan ideologi, jadi teks yang didokumenkan itu mencerminkannya, bukan kepercayaan asli bangsa Sumeria. Berkenaan tamadun lain, Mesir, mereka adalah selepas bangsa Sumeria.

 

Sudah tentu, saya sudah jelaskan bahawa tamadun Sumeria adalah lebih tua dari apa yang kita ketahui, tamadun Sumeria yang awal bergantung kepada penceritaan mulut ke mulut seperti yang kita ketahui dari teks Sumeria, penulisan mereka juga ditenggelami air apabila banjir melanda, bangsa Sumeria sangat mengagungkan nenek moyang mereka yang hidup di kawasan yang kini dikenali sebagai Teluk Arab, mereka berbangga dengan akhlak tinggi nenek moyang mereka, penulisan mereka tentang nenek moyang mereka adalah bukti tentang mereka yang tinggal di teluk tersebut. Saya telah bandingkan mereka dengan homosapien sebelum mereka dari sisi moral, kesusateraan, sains dll.

 

Bangsa Sumeria telah mengalami suatu lonjakan, dan kita dapat katakan dengan yakin bahawa lonjakan ini bermula dari nenek moyang yang disebutkan oleh mereka dan mereka adalah lanjutan dari tamadun yang hilang tersebut. Lonjakan ini menandakan sesuatu yang baru telah menyertai "formula" homosapien, manusia kini mahu menjadi abadi di alam akhirat seperti yang kita baca dalam Epik Gilgamesh.

 

Atteen Wal Zaitoun: ..Tanpa perlu untuk mengandaikan wujud campur tangan ketuhanan secara terus. Dengan kata lain, menurut mereka, Tuhan tidak wujud, atau kita tidak perlu mengandaikan Tuhan wujud. Adakah hasilnya bersifat logik? Adakah kita perlu mengguna pakai sebab balas dan cuba membuktikan wujud jurang dalam sains yang hanya dipenuhi oleh idea campur tangan ketuhanan yang tidak mematuhi peraturan fizikal?

 

Ahmed Al Hasan:  Menerbitkan peraturan yang mengasaskan dunia ini, atau menafsirkan dunia tempat tinggal kita ini menggunakan sains tidak semestinya dilakukan tanpa matlamat, matlamat ini akhirnya akan menunjukkan kepada kita bukti kewujudan Tuhan. Saya telah tunjukkan di dalam buku, bahawa dalam sempadan kehidupan, evolusi mempunyai sebab.

 

Saye telah jelaskan, alam semesta ini secara keseluruhannya, perlu ada Tuhan. Dalam Delusi Atheist, saya telah membuktikan secara tepat bahawa evolusi mempunyai matlamat, maka ia membuktikan kewujudan Tuhan. Saya juga telah menunjukkan point-point lemah ahli teori Atheist seperti Hawking, mereka menggunakan fakta tenaga alam ini adalah kosong, maka ini bermakna tidak perlu mengandaikan wujud perkara lain selain alam semesta ini, iaitu Tuhan, kerana tiada apa yang memasuki alam semesta ini, dan oleh kerana alam semesta ini bermula sebagai peristiwa kuantum,ia tidak memerlukan satu entiti untuk memulakannya, peringkat kuantum bermakna peringkat electron atau quark (partikel subatomik)

 

Apabila kita kembali kepada peringkat kuantum ketika permulaan alam ini, dimensi masa menghilang dan ia menjadi sebuah dimensi masa yang berbeza, yang ditambah kepada tiga dimensi ruang, kerana di waktu permulaan masa tidak wujud, maka bertanya tentang masa sebelum permulaan alam adalah perkara yang tidak bermakna.

 

Hawking juga membayangkan beliau tidak lagi memerlukan soalan "ada apa sebelum alam ini", dengan menjadikan alam ini bersifat berdikari dan ditadbir oleh undang-undang sains, maka tidak memerlukan Tuhan untuk wujud. Beliau mendakwa banyak perkara adalah terhasil dari peristiwa kuantum, yang datang dari dalam alam itu sendiri. Saya mendebatkan perkara ini dan perkara lain yang beliau sebutkan di dalam buku dan membuktikan kewujudan tuhan. Prinsip Ketidakpastian menyatakan bahawa satu partikel kuantum yang tunggal boleh masuk melalui beberapa belahan selama mana tiada pemerhati, namun apabila ada seorang pemerhati, ia bertindak sebagai satu partikel memasuki melalui belahan tunggal.

 

Disebabkan perkara ini, kita boleh mempunyai banyak alam kerana perkara ini, dan alam kita hanya satu dari mereka, dan ia hanya menjadi objek kerana kita memerhatikannya, namun ini menjadikan kewujudan kita sangat penting, kepentingan baru yang kita punyai ini tidak selari dengan teori aliran Atheist. Dengan kata lain, jika tiada manusia berakal, maka tiada alam.

 

Alam ini hanya wujud kerana kita memerhatikannya, ini bermakna bahawa kita, manusia atau entiti berakal, adalah pusat alam ini berputar, berdasarkan teori-teori mereka, persoalan sekarang adalah tentang permulaan alam ini. Ia samada baru, dengan kata lain dicipta oleh sesuatu, atau ia lama, yang telah dibantah di dalam buku. Sebagai tambahan, turun naik kuantum yang sama adalah tidak berasas, Prinsip Ketidakpastian menentukan mereka wujud tanpa mengetahui sumber mereka, namun ini bukanlah bermakna ia langsung tidak berasas, namun mungkin sahaja sumbernya adalah dari alam yang lain.

 

Berkenaan dengan soalan anda, tentang keperluan untuk membuktikan wujud jurang dalam sains yang hanya boleh diisi dengan campur tangan tuhan, saya tidak merasakan kita perlu kepada perkara ini, dan mengatakan tanpa sebab, oleh kerana wujud jurang, kita memerlukan tuhan untuk mengisinya. Tidak semua yang saya persembahkan bermatlamat untuk membuktikan kewujudan Tuhan, sesetengahnya hanyalah untuk menunjukkan fakta pada pembaca agar mereka dapat mencapai jawaban yang tepat.

 

Saya telah buktikan bahawa kewujudan Tuhan adalah perkara yang mutlak. Jika Atheist mahu membantah apa yang saya sebutkan dalam buku, maka mereka sepatutnya pergi kepada apa yang saya sebutkan jelas sebagai bukti kewujudan tuhan, bukan merujuk kepada jurang dalam sains yang saya tekankan dan mendakwa dengan menunjukkan jurang ini, saya mendakwa tuhan wujud kerana kewujudan jurang ini, seseorang hanya akan melakukan perkara ini jika mereka jahil. Mikrofon dipulangkan.

 

Atteen Wal Zaitoun: Sesetengah orang menyebarkan idea dan konsep dari buku Delusi Atheisme dalam syarahan dan temubual mereka tanpa memberikan sumber. Baru-baru ini, sebuah buku telah ditulis yang menanggapi isu altruisme neutral asli sebagai sifat moral yang membezakan manusia, dan tesis biologikal tidak dapat menerangkan perkara ini, menggunakan kata-kata persis seperti Imam Ahmed Al-Hasan. Apakah komen tuan tentang perkara ini?

 

Ahmed Al Hasan: Ya Allah. Semoga Allah mengalukan kamu. Ini kerap berlaku, ini bukanlah pertama kali sesebuah idea dicuri tanpa merujukkan penulis asalnya. Saya bukanlah orang pertama yang menghadapi perkara ini. Perkara yang betul untuk dilakukan adalah untuk para mukmin membongkar orang-orang ini, dan tunjukkan ia bukanlah perbuatan beretika.

 

Atteen Wal Zaitoun: .Imam Ahmed Al Hasan telah menunjukkan, Altruisme Neutral Asli membuktikan sesuatu memasuki formula kemanusiaan. Sesuatu dari luar (seperti roh atau jiwa), jadi ia tidak dapat diterangkan secara biologi. Malah, Imam telah menunjukkan melalui kajian sejarah bahawa kemunculan tingkah laku altruistik ini datang dari agama dan wakil sebenar agama (para Nabi dan Rasul.)

 

Persoalannya adalah: Sesetengah membantah perkara ini dan mengatakan bahawa kemunculan Altruisme adalah satu kebetulan, atau satu produk sampingan evolusi kecerdikan dan mekanisma nya, atau sebuah produk kecacatan dalam kerjasama antara mekanisma. Mereka juga mendakwa ia adalah sifat yang jarang ada malah mungkin tidak wujud di kalangan manusia, kerana manusia tidak mengamalkan altruisma asli, dan sentiasa wujud kepentingan sendiri dalam altruisma mereka. Ini bermakna, sifat ini telah ditentang dan sedang pupus jika masih wujud. Apakah respon tuan bagi perkara ini?

 

Ahmed Al Hasan: Ya Allah. Semoga Allah mengalukan kamu. Altruisma telah diterangkan oleh biologi evolusi, telah mendapat pencerahan secara genetik, dan ia adalah terhadap keluarga, genetik yang menyebabkan altruisma telah ditetapkan oleh pilihan semulajadi, kerana ia adalah altruisma yang memenuhi sifat individu, sementara altruisme neutral asli, ia adalah jenis yang tidak dapat memanfaatkan gene, malah ia merosakkan mereka, terutamanya apabila perbuatan altruistik tersebut mengorbankan nyawa sendiri, jadi ini bukanlah sesuatu yang bermatlamat untuk melindungi gene, selama mana mereka membawa altruisma jenis ini, gene tidak dapat terus hidup dalam alam semualajadi. Berkenaan dengan bantahan bahawa altruisme jenis ini tidak wujud, ini tidak benar, sesetengah orang membahayakan nyawa mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang tidak berkaitan, sesetengah dari mereka bukanlah beragama, Media sosial dipenuhi dengan video yang mendokumenkan perkara ini, perkara manusia mengamalkan altruisma asli juga diiktiraf oleh ahli biologi evolusi besar seperti Dawkins, Atheist yang menentang agama. Di dalam bukunya, beliau tidak mempunyai pilihan melainkan untuk membincangkannya. Jika beliau boleh menafikannya, maka beliau pasti berbuat sedemikian, namun beliau tidak dapat. Banyak lagi perincian ada di dalam buku. Mikrofon milik anda.

 

Atteen Wal Zaitoun: Saintis dalam bidang perubatan dan neorologi telah mencapai kesimpulan bahawa sangat berkemungkinan untuk binatang merasai mimpi. Eksperimen dari para pengkaji di Universiti Chicago menunjukkan tikus, kucing, anjing malah burung merasai mimpi dan merasai semula pengalaman harian mereka.

 

Ini membuktikan mimpi bukanlah eksklusif kepada manusia. Boleh dikatakan bahawa ia adalah mekanisma yang dibina oleh gene dalam badan kita, jadi ia mesti adalah manfaat evolusi. Dalam buku Delusi Atheisme, Imam Ahmad Al Hasan menjelaskan bahawa visi terjadi lebih kemudian setelah manusia terpisah dari nenek moyang asalnya, ketika pengutusan Adam (as)

 

Apakah yang dimaksudkan dengan visi yang terjadi? Adakah ia hanya visi yang menceritakan tentang perkara ghaib dan dunia ghaib? Jika ya, bagaimana kita menunjukkan maknanya kepada atheist yang tidak percaya kepada perkara ghaib?

 

Ahmed Al Hasan: Ya Allah. Semoga Allah mengalukan kamu. Saya percaya tiada masalah dengan haiwan lain untuk merasai mimpi. Mimpi mempunyai jenis, dan semua manusia mengetahui dua darinya. Yang pertama ialah mimpi yang menceritakan tentang masa silam anda. Anda akan merasai mimpi tentang perkara yang terjadi pada kamu sebelum ini atau idea yang pernah anda fikirkan, atau hajat, peristiwa yang terjadi di masa silam, dan selagi mana peristiwa ini berlaku di masa silam anda, anda boleh mendapat mimpi tentang peristiwa ini, idea atau hajat.

 

Mimpi-mimpi jenis ini boleh dikongsi oleh haiwan kerana ia adalah cabutan maklumat dari memori, dan kemudiannya menyusun mereka dalam cara tersusun atau tidak tersusun. Manusia dan haiwan, keduanya mempunyai otak yang boleh melakukan perkara ini. Berkenaan mimpi jenis lain, ia mempunyai maklumat dari perkara ghaib, anda melihat sesuatu dari mimpi, dan tidak lama selepas itu, ia menjadi benar, inilah mimpi yang kita bicarakan dan dianggap sebagai bukti kewujudan alam ghaib, penjelasan Freud dan ahli psikologi lain dapat menjelaskan mimpi jenis pertama, tetapi bukan jenis kedua.

 

Sesetengah mimpi jenis kedua tidak mempunyai sebarang kaitan dengan peristiwa hidup pemimpi tersebut atau hajat atau pengalamannya, mimpi jenis ini tidak dapat diterangkan oleh Freud dan ahli psikologi yang lain. Atheist acap kali mencampur adukkan keduanya, atheist mengatakan bahawa peristiwa masa hadapan mempunyai kaitan dengan alam lain, namun kebenarannya, visi masa hadapan mempunyai simbol dan pemimpi tidak dapat memahami simbol-simbol ini sehinggalah peristiwa tersebut berlaku di dunia ini.

 

Mimpi atau visi masa hadapan kekal menjadi bukti yang jelas akan kewujudan Tuhan maha berkuasa. Saya selesai menjawab, insyaAllah, saya berharap jawaban ini jelas dan dapat difahami. Saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran anda semua dan kesudian mendengar. Semoga Allah menganjari anda semua dengan ganjaran orang-orang soleh. Saya akan tunggu untuk beberapa minit dan mendengar anda semua. Semoga Allah mengalukan anda dan salam serta rahmat Allah ke atas anda.

Antara Teori Evolusi Dan Umur Nuh AS

 ark_of_noah_by_robsonbatista-d2628ch

بسم الله الرحمن الرحيم 


والحمد لله رب العالمين 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

Ali al-Ansari menulis:  

As Salam alaikum wr wb.  

Saya memohon kepada Allah untuk mempercepatkan kelegaan dan menyenangkan hati bonda tuan, Fatimah Al Zahra SA, kerana Dia itu dekat dan mengabulkan permohonan.  

 

Wahai Imam, seringkali ketika membincangkan bukti kewujudan Tuhan dengan atheist, mereka akan beralih kepada perkara-perkara ajaib yang disebutkan di dalam Quran seperti umur panjang para Nabi AS, khususnya Nuh AS. Saya telah menjumpai soalan berikut yang dihantar kepada tuan di forum Ansar Imam al Mahdi, oleh saudara kita Isa dari Serbia. Saya menghantarnya di sini dengan harapan mendapat jawaban dari tuan, kerana ia akan memberi manfaat besar di dalam diskusi kami dengan Atheist. Saya memohon maaf kerana mengambil masa tuan, dan kami memohon kepada Allah agar Dia menjadikan kami dari kalangan mereka yang berpegang teguh kepada wilayah Muhammad dan aali Muhammad, serta para syuhada di bawah panji tuan. 

 
 
Soalan saya:  
 

 

As Salam alaikum wr wb,  

Mohon pencerahan berkenaan isu ini yang sukar saya fahami. 

Diketahui bahawa Homo Sapien berubah dari spesis yang lebih rendah melalui proses evolusi, dengan setiap generasi menjadi semakin baik sehingga otak mereka mencapai kadar dan kapasiti yang diperlukan, maka apakah pencerahan umur panjang para Nabi AS seperti Nuh AS? Quran Karim menyebutkan beliau berdakwah selama 950 tahun kepada umatnya. Adakah ia tahun dari dunia ini? Kita juga mempunyai beberapa riwayat yang menyebutkan beliau AS berdakwah selama 2000-2500 tahun kepada umatnya. 
 

 

Malahan kitab Injil menyebutkan manusia awal mempunyai hayat yang lama, lebih lama dari manusia hari ini. 

Adakah semua ini benar dan adakah Allah memanjangkan umur manusia terpilih seperti Nuh AS? Dan jika benar, adakah nenek moyang terdekat Adam AS mempunyai umur yang panjang atau adakah ini mempunyai maksud mutasyabihat? Bagaimana isu ini dapat diselarikan dengan Teori Evolusi? Mohon pencerahan kepada kami. 

Semoga Allah mempercepatkan kelegaan tuan, insyaAllah. Saya sangat merindui anda 

 

Isa dari Serbia  

 

 

 

[Jawaban:]  
 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

 

  

 

Aku memohon kepada Allah untuk membantu dan menguatkan langkah kedua anda dan Isa. Semoga Allah memberi ganjaran kepada anda dengan ganjaran terbaik bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Oleh kerana kami telah membuktikan dengan pembuktian saintifik bahawa kewujudan Tuhan itu perlu dan kita juga telah membincangkan keilmuan atheisme dalam skop sains, mana-mana atheist yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan berdasarkan bukti-bukti saintifik perlu memberi respon kepada perbincangan saintifik dan pembuktiannya dengan cara yang betul dan keilmuan yang tepat atau beliau harus mengakui bahawa apa yang saya sebutkan itu adalah benar, menjadikan dirinya tidak lebih dari seorang yang memperbodohkan dirinya.

 

 

Berkenaan umur manusia di masa lampau, ia diketahui dengan tepat secara saintifik. Gen manusia hari ini diketahui dengan sangat terperinci. Para saintis mengetahui sebab mengapa dan bila sel menjadi tua dan badan manusia tidak berfungsi. Mereka sedang menjalankan kajian dengan matlamat melaksanakan mutasi genetik untuk memanjangkan umur manusia. Suatu hari nanti, mereka mungkin mencapai matlamat mereka. Oleh itu, mereka tahu dengan kepastian yang jitu, bahawa sebelum dan selepas masa Nuh AS, manusia tidak hidup selama seribu tahun, malah tidak menghampiri langsung. Mereka mengetahui sebagaimana anda mengetahui panjang pembaris di tangan anda.

 

 

Bagaimanapun, isu umur Nuh atau isu-isu lain yang menyanggahi hakikat saintifik bukanlah satu penghujahan yang berasas ke atas apa yang telah kami buktikan, iaitu bahawa Tuhan itu wujud. Ini kerana, dengan ringkas kami boleh katakan bahawa tiada sebarang kesukaran untuk Tuhan membawakan keajaiban, walaupun ia bertentangan dengan hakikat saintifik. Ini adalah kerana mereka adalah kes-kes individu/terpencil yang tujuannya adalah untuk meletakkan umat manusia Adami pada permulaannya di jalan keimanan kepada Tuhan yang menciptakan alam ini. Walaupun sesetengah darinya bukanlah mukjizat, namun ia adalah isu yang sukar difahami bagi sesiapa yang tidak memahami bahasa orang yang berbicara.
 
Agar isu ini menjadi lebih jelas secara saintifik, ringkasnya saya katakan bahawa apa yang dilihat oleh "pemerhati luar” dari sebuah sistem fizikal – adalah berbeza dengan apa yang dilihat oleh “pemerhati dalaman”. Oleh itu apabila terjadi pengembangan atau pengecutan di dalam sebuah sistem fizikal sebagai contoh, pengukuran sang pemerhati yang berada di dalam sistem itu adalah berlainan sama sekali dengan pengukuran pemerhati di luar, ini kerana pemerhati dalaman adalah sebahagian dari sistem tersebut, menjadikan beliau turut sama terlibat dalam pengembangan dan pengecutan sistem tersebut. Alat pengukuran yang beliau gunakan turut terlibat dalam proses pengembangan dan pengecutan sistem tersebut. Ini menjadikan beliau tidak dapat menyedari atau mengukur sebarang perubahan yang menyelubungi keseluruhan sistem itu.
 
Jika beliau mempunyai hidup secara psikologi seperti kita, ini tidak akan menghalang beliau dari mempunyai perasaan psikologi jika perubahan terjadi di dalam sistem itu atau jika wujud sebarang pecutan atau nyah-pecutan. Sebagai contoh, ramai orang hari ini merasakan masa bergerak dengan sangat pantas, walaupun apabila mereka mengukurnya, mereka mendapati tiada sebarang perubahan kepada masa.
 
Berikut adalah sebuah contoh untuk menjadikan ia lebih jelas. Mari kita andaikan ada seorang yang tinggal di dalam sebuah bilik dan mempunyai alat untuk mengukur panjang(contohnya: Pembaris). Kita minta kepada beliau untuk mengukur panjang meja di dalam bilik tersebut dan membandingkan ketinggian beliau dengan ketinggian meja tersebut.  Kemudian mari kita andaikan bilik itu dan segala sesuatu di dalamnya mengalami pengembangan/pembesaran, yakni semuanya mengembang atau membesar dengan kadar yang sama. Jika kita meminta kepada orang itu untuk mengukur panjang meja tersebut, beliau akan mendapati panjangnya masih sama. Jika kita meminta beliau membandingkan tinggi beliau dengan meja tersebut, beliau tidak akan menyedari sebarang perubahan. Sebabnya adalah beliau dan alat pengukur tersebut telah membesar dengan kadar yang sama dengan meja tersebut.

 

 

Apabila perkara di atas menjadi jelas, dapatlah difahami bahawa mana-mana pemerhati yang berada di luar sistem kosmik yang mana kita berada di dalamnya, akan mempunyai sistem pengukuran yang berbeza dengan kita, asalkan kita berada di dalam sistem tersebut. Jika sifat alam material ini secara keseluruhannya berubah dengan cara di mana "masa" sebagai dimensi kosmik keempat, mengembang atau mengecut – atau, ringkasnya, semakin laju atau perlahan – pada keseluruhan sistem, kita tidak akan dapat mengukur atau menyedari perubahan tersebut. Bagaimanapun, seorang pemerhati yang berada di luar sistem kosmik yang kita tinggal ini dapat mengukur perubahan ini. Menurutnya, beliau akan memberikan memberikan pengiraan yang berbeza dengan apa yang dikira oleh kita, kerana kita tinggal dalam sistem ini. Apabila kamu meminta beliau untuk membandingkan umur manusia hari ini dengan umur manusia 15,000 tahun yang lepas, beliau akan memberikan angka yang berbeza walaupun kamu tidak dapat merasai perbezaannya. Sebuah perbezaan yang disedari di dalam sempadan material yang kamu tinggal di dalamnya.

 

Antara Ilmu Yang Dipelajari Dari Al Yamani

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
 
Diriwayatkan daripada Mufadhal bin Umar telah berkata:”Aku telah mendengar Abi Abdillah (a.s) berkata: Sesungguhnya Empunya Urusan (Sohibul Amr a.s) akan mempunyai dua keghaiban, salah satu darinya dia akan pulang kepada keluarganya dan yang satu lagi dia dikatakan telah lenyap, tidak diketahui ke lembah mana dia telah pergi. Maka aku bertanya: “Bagaimana harus kami buat apabila ianya berlaku? Dia (a.s) berkata: Sekiranya seseorang mendakwa sedemikian, maka tanyakan kepadanya tentang Adha’im (Quran dan Ahlulbayt a.s), nescaya akan dijawab seumpamanya.”[Ghaibah al Nu’mani]

 أبي عن محمد العطار عن الأشعري عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة النضري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما يعرف صاحب هذا الامر؟ قال: بالسكينة والوقار والعلم والوصية
 
Daripada Muhammad bin Attar, daripada Al Ash'ari, daripada Muhammad bin Al Walid, daripada Hammad bin Uthman, daripada Al Harith bin Mughirah Al Nadhari, telah berkata: (Aku telah berkata kepada Abi Abdillah (as):Dengan apa dikenali Shohibul Amr ini? Menjawab: Dengan ketenangan, keteguhan pendirian, ilmu dan wasiat). [Bihar Al Anwar, Al Allamah Al Majlisi, jilid 25, ms 138][Bashair Al Darajat, ms 640][Al Khishaal, Syeikh Sadooq, ms 200][Al Imamah wa Al Tabshirah, jilid 1, ms 138]
 
Berdasarkan dua hadis di atas serta banyak lagi ahadis yang lain, maka dapat kita ketahui bahawa antara kaedah untuk mengenal manusia lantikan Allah adalah dengan ilmu, yang turut disebutkan sebagai "senjata" di dalam riwayat yang lain. Maka sudah pasti, apabila Ahmad Al Hassan datang mendakwa dirinya sebagai Al Yamani, maka beliau juga harus membuktikan dirinya dengan ilmu yang begitu hebat sehingga tidak dapat tidak dinafikan oleh seorang pengkaji yang ikhlas.
 
Berikut adalah sebahagian senarai dari ilmu-ilmu yang telah dipelajari dan dibongkarkan oleh Ahmad Al Hassan. Senarai ini akan terus diupdate. Sememangnya kami tidak dapat menyenarai ilmu-ilmu beliau semua di sini.
 

1. Nun dan Ba

2. Yunus dan mengapa beliau berkata: "Sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Engkau! Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang menganiaya diri sendiri"

3. Pintu kota ilmu dan mengapa ia adalah Ali AS

4. Lailatul Qadar dan mengapa ia adalah Fatimah SA

5. Keserupaan Isa / Jesus dan siapakah dia.

6. "Son of Man” (Anak Manusia) dan “Comforter” (Sang Penghibur).

7. Bismillah Ar Rahman Ar Rahim / Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Pengasihani

8. Titik Ba sebagai kekhalifahan.

9. Enam hari penciptaan langit, kaitannya dengan tujuh langit dan perkara berkaitan tujuh langit.

10. Siapakah lapan orang yang memegang Kerajaan Arash

11. Ketuanan Allah dan bukan ketuanan manusia

12. 12 Mahdi dan Raj'ah

13. Abdus Soleh dan alasan Musa tidak dapat bersabar dengan ilmunya.

14. Jurucakap Musa

15. Bahagian kanan lembah di dalam Quran,

16. Domba yang dibunuh di Zion dan pengikutnya.

17. Kaitan 313 dan Bible

18. Kaitan panji Al Yamani dan Bible

19. Bagaimana perkahwinan Raja di dalam Bible terkait dengan tindakan Al Qaim kepada pengikutnya yang memprotes.

20. Siapakah yang dilihat oleh Ibrahim di alam Malakut

21. Alif Lam meem

22. Mengapa Jibril AS berkata: “Sesungguhnya Tonggak Petunjuk telah dimusnahkan"

23. Musuh Al Qaim adalah ulama akhir zaman

24. Rahsia Allah swt

25. Pokok yang tumbuh di Sinai dan lauk bagi orang yang makan.

26. Raja Hari Agama

27. Mengapa nama Allah Ar Rahman dan Ar Rahim adalah nama Allah teragung seperti mata kepada anak mata.

28. Maksud mengenal Allah dengan Allah

29. Mengapa Allah SWT di dalam Quran merujuk kepada Muhammad, kerana sesiapa memberi bai’ah kepada Muhammad, memberinya kepada Allah.

30. Makna Allah turun di dalam awanan.

31. Makna sebenar janggut yang ditarik Musa AS dari Harun AS,

32. Makna huruf “ha” dan “waw” dari sebutah HUWA

33. Lokasi kubur Az Zahra AS.

34. Al Qasam

35. Saad

36. Bismillah al Wahid al Qahar

37. Bintang Daud AS

38. Arash (Kerajaan Allah SWT)

39. Maksud Al Rahman ke atas Arash yang dilimpahi.

40. Perbezaan antara Bismillah surah Al Fatihah dan Bismillah surah-surah yang lain.

41. Kedudukan Al Fatihah berbanding surah-surah yang lain.

42. Sungai di syurga.

43. Mengapa sungai di syurga berada di sebelah kanan Kaabah

44. Hajar al Aswad di Kaabah dan bagaimana ia berkaitan dengan seorang lelaki di akhir zaman, bersama bukti dari Injil dan Taurat.

45. Kaitan Arsh Allah di atas air dan Muhammad serta Quran.

46. Maksud Qul Huwa dalam surah Al Ikhlas

47. Maksud kata-kata Imam, :"Jika aku mahu, aku akan menyebarkan Al-Tauhid dari Al-Shamad”

48. Kumpulan Shiah di akhir zaman

49. Maksud syirik tersembunyi

50. Maksud “Fathul Mubin” (Pembukaan yang jelas) dan kaitannya dengan Isra wal Mi’raj apabila Nabi SAW telah mencapai kedudukan dua busur atau lebih dekat lagi.

51. Enam rukun dalam Bintang Daud

52. Tiga kegelapan dalam Quran.

53. Perbezaan antara roh dan jiwa, dan kaitannya dengan langit / syurga.

54. Kemaksuman dan bagaimana manusia dapat mencapai darjatnya.

Transgender Dan Homoseksual

Salam dan rahmat Allah kepada kamu. Semoga kerahmatan dilimpahkan ke atas pelawat halaman yang dirahmati ini.
 
 
Abdullah Hashem menulis:
 
Bismillah ar Rahman ar Rahim. Solawat dan salam ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan Mahdi.
 
Imam ku, Sayed Ahmad Al Hassan
 
Saya mempunyai satu soalan yang telah diminta untuk dihantarkan kepada anda.
 
"Sejak saya kecil, saya merasakan bahawa saya adalah seorang wanita. Saya sebenarnya merasa pasti akan perkara ini, dan berasa seperti saya berada di dalam badan yang bukan kepunyaan saya. Saya ingin tahu samada fatwa Khomeini adalah benar berkenaan pembedahan perubahan jantina. Adakah dibenarkan untuk mengadakan pembedahan serta adakah ia adalah yang terbaik untuk saya? Kerana saya tidak dapat melawan perasaan yang mengatakan bahawa saya seorang wanita. Saya adalah salah seorang mukmin di dalam seruan suci ini dan saya meminta Abdullah Hashem mengutuskan surat ini kepada anda kerana saya terlalu malu untuk bertanyakan perkara ini kepada anda. Jika pembedahan ini tidak dibenarkan, apakah yang boleh saya lakukan untuk membetulkan diri saya dan menjadikan saya seorang lelaki heteroseksual yang tidak tertarik kepada lelaki?
_____________________
Jawaban:
 
 
Bismillah ar Rahman ar Rahim. Alhamdulillah.
 
Wujud cara untuk menentukan jantina seorang manusia iaitu keadaan fizikal dan samada seseorang itu mempunyai alat kelamin yang sempurna atau tidak. Jika alat kelamin seseorang itu maskulin, maka manusia itu adalah lelaki dan tidak dibenarkan untuknya membuat pembedahan menukar jantina. Jika alat kelamin beliau feminin, maka manusia itu adalah wanita dan tidak dibenarkan membuat pembedahan menukar jantina. Bagaimanapun, jika alat kelamin tidak tumbuh sempurna, atau jika seseorang itu mempunyai kombinasi dua alat kelamin jantina atau lain-lain alat kelamin yang abnormal, maka beliau boleh memilih jantina yang dimahukan, dan melaksanakan prosedur pembedahan bagi mengisytiharkan dirinya sebagai seorang lelaki atau wanita. Ini adalah jawaban dari aspek fiqh.
 
Berkenaan seorang manusia itu berasa seperti ada wanita di dalamnya sedangkan beliau adalah seorang lelaki dan sebaliknya, ia adalah isu yang boleh kita fahami dengan mengetahui bahawa penentuan jantina terjadi lewat dalam peringkat-peringkat evolusi di planet bumi. Kehidupan tidak bermula dengan kaedah pembiakan seksual. Kehidupan bermula dengan pembiakan aseksual manakala pembiakan seksual datang kemudian. Ia mempunyai beberapa orientasi; salah satunya adalah haiwan jenis hermaphrodite, i.e, mempunyai organ pembiakan maskulin dan feminin. Orientasi berikutnya adalah sejenis ikan, yang mana di dalam beberapa peringkat hidupnya adalah jantan dengan organ pembiakan yang sempurna. Ia menyuburkan telur, dan kemudian di peringkat hidup yang seterusnya, ia bertukar kepada betina dengan organ pembiakan sempurna serta mengeluarkan telur.
 
Satu lagi orientasi adalah kes seperti kita, yang mana ada dua jantina lelaki dan wanita yang berbeza, dan jantinanya telah ditentukan seumur hidupnya. Di dalam kes ini, fetus/janin mempunyai potensi untuk menjadi lelaki atau wanita. Apa yang menentukan pertumbuhan alat kelamin tertentu adalah hormon seks. Ini bermakna, di dalam setiap badan, wujud lelaki dan wanita, atau dengan kata lain, mempunyai potensi untuk menjadi lelaki dan wanita. Apa yang terjadi adalah salah satu dari mereka menguasai satu yang lain apabila melaksanakan "pelan tindakan" yang khusus untuk badan ini, maka seterusnya janin/fetus menjadi lelaki atau wanita. Isu ini jelas di dalam sesetengah keadaan atau kromosom(http://ms.wikipedia.org/wiki/Kromosom) yang tidak normal seperti di dalam kes Sindrom Androgen Tidak Sensitif(http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen_insensitivity_syndrome) di mana wujud kes-kes wanita dengan organ lelaki. Saya telah menyebutkan perkara ini di dalam Delusi Atheistme / Wahmul Ilhad, dan berikut adalah teks untuk menerangkan tentang isu ini:
 
"Wujud mutasi genetik yang memberi kesan kepada penerima androgen (androgen receptors: http://en.wikipedia.org/wiki/Androgen_receptor ) dan ia dikenali sebagai Sindrom hormon pe"jantan"an (masculinization hormone [androgen] syndrome) di dalam fetus (46XY). Mutasi ini menghalang kesan dari genetik jantina lelaki; maka dengan itu, sistem pembiakan wanita terbentuk. Kes seseorang yang menghidap sindrom ini bergantung kepada jenis mutasi dan kadar ia memberi kesan kepada penerima androgen. Oleh itu beliau mungkin akan mempunyai organ lelaki dan perempuan yang tidak sempurna dan mungkin salah satu darinya mencukupi. Namun secara umumnya wujud sifa-sifat feminin.
 
Maka, jika sesuatu janin/ fetus itu membawa gene lelaki, iaitu 46XY, dan janin ini menghidap  Sindrom Androgen Tidak Sensitif yang menyeluruh, maka pada luarannya, beliau akan menjadi seorang wanita seluruhnya. Sesungguhnya kes ini sukar untuk didiagnos di peringkat awal tanpa ujian yang tepat. Maka, fetus itu akan mempunyai organ feminin yang jelas, dan beliau menjadi wanita namun tanpa uterus atau ovari, dengan kata lain, beliau adalah seorang wanita dengan sistem pembiakan wanita yang tidak sempurna, dan beliau juga mempunyai sistem pembiakan lelaki yang tersembunyi di dalam pelvis / pinggul."
 
Berdasarkan kenyataan di atas, dapat kita fahami bahawa setiap orang lelaki ada membawa wanita yang mati di dalamnya, dan setiap wanita membawa lelaki yang mati di dalam badannya. Apa yang dilakukan oleh homoseksual adalah menghidupkan semula secara psikologi, sifat fizikal tertanam ini, yang sudah menjadi tidak berguna semasa pertumbuhan janin, walaupun hakikatnya, sifat fizikal tertanam ini tidak mempunyai kesan yang signifikan dan benar pada badan. Dan seorang lelaki mungkin memainkan peranan wanita dan seorang wanita mungkin perlu memainkan peranan lelaki. Dan hakikatnya, bukan hanya manusia melakukan perkara ini, haiwan yang lain turut melakukannya pada 10%, lebih atau kurang, dan sebabnya adalah apa yang telah saya sebutkan di atas. Dengan kenyataan ini, telah jelas bahawa homoseksual bukan satu perkara yang natural / semulajadi hanya kerana haiwan lain melakukannya. Ia adalah satu isu abnormal dan luar batas alami yang mendominasi sesuatu badan makhluk hidup. Apa yang semulajadi adalah dengan meletakkan peraturan untuk menghadkan sifat abnormal ini, bukan sebaliknya. Bagaimanapun, dan malangnya, hakikat bahawa homoseksualiti adalah karekteristik yang berlaku di alam haiwan digunakan sebagai alasan untuk memujuk sesetengah ahli politik di Britain dan Perancis – kebanyakan dari mereka jahil tentang biologi evolusi-  untuk membenarkan undang-undang perkahwinan gay.
 
Kebenaran saintifik adalah bahawa kita dan keseluruhan binatang mempunyai badan yang khusus kepada satu sistem pembiakan yang sempurna sepenuhnya, yakni mempunyai jantina yang khusus. Percubaan beberapa individu untuk mengamalkan homoseksual tidak menjadikan homoseksual itu normal. Ia adalah satu bentuk penjauhan daripada sifat fizikal dan fisiologi. Makhluk hidup, khususnya yang rasional seperti manusia, dengan mudah dapat menekan keinginan homoseksual ini. Inilah sebabnya jalan yang paling baik adalah meletakkan satu peraturan yang menekan dan membantu mengubati homoseksualiti, bukan sebaliknya, seperti yang terjadi di hari ini. Sangat malang sekali apabila berita tentang penerimaan homoseksual di negara-negara lain terus kedengaran. 
 
Jadi penawarnya adalah ditangan setiap orang yang mendapati dirinya berkeinginan terhadap homoseksual. Jika ada hasutan-hasutan syaitan yang menyatakan bahawa ada wanita yang mati di dalam badannya, dan memujuk si empunya badan untuk menghidupkannya, maka sedarlah bahawa di badannya wujud organ produktif lelaki yang lebih dominan dan begitu juga dengan wanita. Katakan sebagai contoh, setiap lelaki mempunyai 90% lelaki dan 10% wanita di dalamnya, dan seorang wanita mempunyai 90% wanita dan 10% lelaki di dalamnya, maka secara semulajadinya sudah tentu sifat dan keinginan lelaki itu mendominasi lelaki itu kerana mempunyai peratusan terbesar dalam komposisi badan. Perkara yang sama juga kepada wanita, kerana sifat wanita akan mendominasinya. Membenarkan bahagian 10% untuk mendominasi badan, dan menukarkan seorang lelaki kepada wanita, atau sebaliknya, adalah satu keadaan yang tidak normal dan menyimpang, dan seorang manusia patut dapat menguasai dan mengalahkan keinginan ini kerana ia jauh dari sifat fizikal yang mendominasi badan, atas sebab hasutan yang menipu yang dapat dihadapi dan dikalahkan apabila berhadapan dengan kebenaran jantina yang menguasai badan.
 
Apa yang tinggal hanyalah kemungkinan wujudnya keadaan yang memberi kesan kepada badan, seperti kekurangan atau kelebihan sesetengah hormon atau keadaan lain. Kondisi ini dapat diubati dengan berjumpa doktor pakar.