Pendapat Ulama

  1. Seorang Imam Tidak Wajib Mempunyai Selain Ilmu Syariat
  2. Sayed Qazwini: Sistani Adalah Wakil Imam Mahdi
  3. Pendapat Ulama Sunni Pada Yazid (laknat Allah ke atasnya)
  4. Marja' Shiah: Sesiapa Yang Mengundi Terkeluar Dari Islam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *