Bantahan Keraguan Imam Mahdi Tidak Dilahirkan

imam_mahdi_by_mustafa20-d553hzg

Ada video menarik mengenai diskusi antara Syaikh Khalid Al Wushabiy [Sunni] dan Syauqiy Ahmad [Ansar Imam Al Mahdi] mengenai Imam Mahdi. Para pembaca yang berminat dapat melihat klip video tersebut disini.

 

http://antimajos.com/2014/11/06/saksi-mata-kelahiran-mahdi-adalah-sosok-fiktif/

 

Hal menarik yang ingin dibahas disini adalah ketika Syaikh Khalid Al Wushabiy mempermasalahkan riwayat kelahiran Imam Mahdi dalam tradisi Ahlulbait. Syaikh Khalid Al Wushabiy menunjukkan bahawa semua riwayat dari Ahlulbait yang menerangkan lahirnya Imam Mahdi berasal dari kesaksian Hakiimah binti Muhammad Al Jawaad. Dan menurut penelitian Syaikh Khalid ternyata Hakiimah ini fiktif atau mitos belaka dan seandainya pun Hakiimah benar ada maka ia majhul bukan orang yang bisa dipercaya.

 

Sampai disini perkara tersebut tidak menjadi masalah tetapi Syaikh Khalid kemudian menyatakan bahawa keyakinan Imam Mahdi menurut riwayat Ahlulbait ternyata bersumber dari tokoh fiktif atau majhul. Ini merupakan lompatan kesimpulan yang mengagumkan. Ini mungkin akan mengkagumkan orang-orang awam [tertama dari kalangan pengikut Syaikh Khalid] tetapi bagi para pencari kebenaran hal ini nampak sebagai usaha menyesatkan orang-orang awam untuk merendahkan mazhab Ahlulbait.

 

Secara kritis jika kita ingin berbicara mengenai keyakinan Imam Mahdi menurut riwayat Ahlulbait maka cara yang sebenar adalah dengan mengumpulkan semua riwayat membicarakan tentang Imam Mahdi. Kemudian dianalisis riwayat-riwayat tersebut baru ditarik kesimpulan. Kelahiran Imam Mahdi hanya salah satu bahagian dari kumpulan riwayat Imam Mahdi dalam tradisi Ahlulbait. Seandainya pun tidak ada riwayat shahih mengenai kelahiran Al Mahdi maka bukan bermakna Al Mahdi tersebut tidak pernah lahir sehingga runtuhlah keyakinan Imam Mahdi dalam mazhab Ahlulbait.

 

Kelahiran Imam Mahdi hanyalah satu bahagian dari kewujudan Imam Mahdi. Seseorang boleh sahaja tidak diketahui bila lahirnya tetapi orang tersebut sememangnya wujud dan bukan fiktif. Hanya logika sesat yang menyatakan bahawa jika tidak ada bukti shahih kelahiran Imam Mahdi maka runtuhlah kewujudan Imam Mahdi. Sama sahaja jika dalam mazhab Ahlus Sunnah tidak ditemukan riwayat-riwayat shahih mengenai kelahiran Rasulullah, para Nabi dan para sahabat. Apakah hal itu menjadi dasar untuk menyatakan runtuhnya keyakinan tentang mereka? Tentu saja tidak bahkan logika sesat seperti ini ternyata menggelikan hati.

# Nota: Penilaian riwayat melalui kaedah penilaian perawi bukanlah kaedah Ahlulbait, namun kami sertakan di sini bagi menunjukkan kekuatan riwayat tersebut, bukan keyakinan kami terhadap kaedah tersebut.

Kewujudan Imam Mahdi Menurut Tradisi Ahlulbait

 

Jika kita memang berniat mencari kebenaran meneliti hakikat Imam Mahdi dalam tradisi Ahlulbait maka terdapat riwayat-riwayat shahih  yang membuktikan kewujudannya.

 

محمد بن يحيى، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي هاشم الجعفري قال: قلت لأبي محمد عليه السلام: جلالتك تمنعني من مسألتك، فتأذن لي أن أسألك؟ فقال: سل، قلت يا سيدي هل لك ولد؟ فقال: نعم، فقلت: فإن بك حدث فأين أسأل عنه؟ فقال بالمدينة

 

Muhammad bin Yahya dari Ahmad bin Ishaaq dari Abi Haasyim Al Ja’fariy yang berkata aku berkata kepada Abu Muhammad [‘alaihis salaam] “kemuliaanmu membuatku segan untuk bertanya kepadamu, maka izinkanlah aku untuk bertanya kepadamu?”. Beliau berkata “tanyakanlah”. Aku berkata “wahai tuanku apakah engkau memiliki anak?”. Beliau berkata “benar” aku berkata “maka jika terjadi sesuatu padamu kemana aku akan bertanya kepadanya”. Beliau berkata “di Madinah” [Al Kafiy Al Kulainiy 1/328]

 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan kitab Rijal

 1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 946].
 2. Ahmad bin Ishaaq bin Sa’d Al Asy’ariy seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 397]
 3. Abu Haasyim Al Ja’fariy adalah Dawud bin Qaasim seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 399]

Abu Muhammad [‘alaihis salaam] yang dimaksud adalah Imam Hasan Al Askariy [‘alaihis salaam] karena Abi Haasyim Al Ja’fariy termasuk sahabat Imam Hasan Al Askariy dan beliau dikenali dengan kuniyah Abu Muhammad. Ath Thuusiy menyebutkan dalam kitabnya judul bab “para sahabat Abu Muhammad Hasan bin Aliy bin Muhammad bin Aliy Ar Ridha [‘alaihimus salaam]” [Rijal Ath Thuusiy hal 395]

 

Riwayat shahih di atas membuktikan bahawa Imam Hasan Al Askariy memang memiliki seorang anak. Anak Imam Hasan Al Askariy inilah yang dikenal sebagai imam kedua belas atau imam Mahdi dalam tradisi Ahlulbait.

 

محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن جعفر الأسدي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال دخلت على خديحة بنت محمد بن علي عليهما السلام سنة اثنين وستين ومائتين ، فكلمتها من وراء حجاب ، وسألتها عن دينها ، فسمت لي من تأتمَّ بهم ، ثم قالت فلان بن الحسن وسمته ، فقلت لها جعلت فداك معاينة أو خبراً ؟ قالت خبراً عن أبي محمد (عليه السلام) كتب إلى إمه

 

Muhammad bin Ya’qub Al Kulainiy dari Muhammad bin Ja’far Al Asadiy yang berkata telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ibrahim yang berkata aku menemui Khadiijah binti Muhammad bin ‘Aliy [‘alaihimas salaam] pada tahun 262 H, maka aku berbicara dengannya dari balik tabir, aku bertanya kepadanya tentang agamanya, maka ia menyebutkan kepadaku orang yang ia ikuti kemudian berkata Fulan putra Hasan dan ia menyebutkannya, maka aku berkata kepadanya “aku menjadi tebusanmu, apakah engkau melihatnya sendiri atau mendapatkan kabar?”. Beliau berkata “kabar dari Abu Muhammad [‘alaihis salaam] iaitu surat kepada ibunya…” [Al Ghaibah Syaikh Ath Thuusiy hal 143]

 

Riwayat di atas memiliki sanad yang hasan berdasarkan keterangan para perawinya dalam kitab Rijal

 1. Muhammad bin Ya’qub Al Kulainiy dia adalah orang yang paling tsiqat dalam hadis dan paling tsabit diantara mereka [Rijal An Najasyiy hal 377 no 1026]
 2. Muhammad bin Ja’far Al Asadiy adalah Muhammad bin Ja’far bin Muhammad bin ‘Aun seorang yang tsiqat shahih al hadiits, hanya saja ia meriwayatkan dari para perawi dhaif [Rijal An Najasyiy hal 373 no 1020]
 3. Ahmad bin Ibrahiim Abu Haamid Al Maraaghiy seorang yang mamduh, agung kedudukannya [Rijal Ibnu Dawud hal 23 no 55]. Al Majlisiy juga menyatakan ia mamduh [Al Wajiizah no 62]
 4. Khadiijah binti Muhammad bin Aliy Ar Ridhaa saudara perempuan imam Aliy Al Hadiy, ia seorang yang arif jalil dan alim dalam khabar [A’yaan Asy Syi’ah Sayyid Muhsin Amin 6/313]

Sanad riwayat di atas dikatakan hasan karena terdapat dua perawi yang berpredikat mamduh [terpuji] iaitu Ahmad bin Ibrahim Al Maraaghiy dan Khadiijah binti Muhammad bin ‘Aliy Ar Ridhaa.

 

Matan riwayat menyebutkan bahawa Khadiijah binti Muhammad bin Aliy Ar Ridhaa mengakui keberadaan putra Imam Hasan Al Askariy berdasarkan kabar dari surat Imam Hasan Al Askariy [Abu Muhammad] kepada ibunya.

 

محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله عند أحمد بن إسحاق فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف فقلت له: يا أبا عمرو إني أريد أن أسألك عن شئ وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو من حجة إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة فلم يك ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشرار من خلق الله عز و جل وهم الذين تقوم عليهم القيامة ولكني أحببت أن أزداد يقينا وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أو لم تؤمن قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي، وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته وقلت من أعامل أو عمن آخذ، وقول من أقبل؟ فقال له: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون، وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك، فقال له: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعمها فإنهما الثقتان المأمونان، فهذا قول إمامين قد مضيا فيك قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى ثم قال: سل حاجتك فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: إي والله ورقبته مثل ذا – وأومأ بيده – فقلت له: فبقيت واحدة فقال لي: هات، قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام، فإن الامر عند السلطان، أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا وقسم ميراثه وأخذه من لا حق له فيه وهوذا، عياله يجولون ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك

 

Muhammad bin ‘Abdullah dan Muhammad bin Yahya [keduanya] dari ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy yang berkata telah berkumpul aku dan Syaikh Abu ‘Amru [rahimahullaah] di sisi Ahmad bin Ishaaq, maka Ahmad bin Ishaaq memberi isyarat kepadaku untuk bertanya kepadanya [Abu ‘Amru] mengenai pengganti [imam]. Maka aku berkata kepadanya “wahai Abu ‘Amru aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu dan tidaklah aku meragukan mengenai hal yang ingin aku tanyakan, karena dalam keyakinanku dan agamaku sesungguhnya bumi tidak akan kosong dari hujjah kecuali 40 hari sebelum hari kiamat dan pada masa itu hujjah diangkat dan pintu taubat ditutup, tidaklah bermanfaat iman seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau ia [belum] mengusahakan kebaikan dalam masa imannya, maka mereka orang-orang saat itu adalah makhluk Allah ‘azza wajalla yang paling buruk dan merekalah yang akan mengalami hari kiamat. Akan tetapi aku ingin menambah keyakinanku sebagaimana Ibrahim [‘alaihis salaam] bertanya kepada Rabb-nya ‘azza wajalla agar diperlihatkan kepadanya bagaimana menghidupkan orang-orang mati maka [Allah berfirman] Belum yakinkah kamu? Ibrahim menjawab “Aku telah meyakininya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap”. Dan sungguh telah mengabarkan kepadaku Abu ‘Aliy Ahmad bin Ishaaq dari Abu Hasan [‘alaihis salaam], aku bertanya kepadanya, aku berkata “siapakah yang akan kuikuti atau dari siapa aku mengambil dan perkataan siapa yang harus aku terima”. Maka Beliau [Abu Hasan] menjawab “Al ‘Amiriy ia adalah kepercayaanku, maka apa yang ia berikan kepadamu dariku maka itu adalah pemberianku dan apa yang ia katakan kepadamu dariku maka itu adalah perkataanku, dengarlah dan taatlah sesuangguhnya ia seorang yang tsiqat ma’mun. Dan telah mengabarkan kepadaku Abu ‘Aliy bahawa ia bertanya kepada Abu Muhammad [‘alaihis salaam] perkara yang sama, maka Beliau [Abu Muhammad] berkata “Al ‘Amiriy dan anaknya keduanya tsiqat, apa yang keduanya berikan kepadamu dariku maka itu adalah pemberianku dan apa yang keduanya katakan kepadamu dariku maka itu adalah perkataanku, dengarkanlah dan taatlah pada mereka berdua sesungguhnya keduanya tsiqat ma’mun. Inilah perkataan kedua Imam tentang dirimu. [Abdullah bin Ja’far Al Himyariy] berkata maka Abu ‘Amru bersujud dan menangis, kemudian berkata “tanyakanlah keperluanmu”. Maka aku berkata kepadanya “apakah engkau pernah melihat pengganti [imam] setelah Abu Muhammad [‘alaihis salaam]?”. Ia menjawab “ya, demi Allah dan lehernya seperti ini [ia mengisyaratkan dengan tangannya]”. Aku berkata kepadanya “tinggal satu pertanyaan lagi”. Ia berkata “tanyakanlah”. Aku berkata “siapakah namanya”. Ia menjawab “haram atas kalian menanyakan hal itu, dan tidaklah perkataan ini berasal dariku, bukan diriku yang menyatakan halal atau haram, tetapi hal itu berasal darinya [‘alaihis salaam]. Karena perkara ini di sisi sultan adalah Abu Muhammad wafat dan tidak meninggalkan anak, warisannya dibagi dan diambil oleh orang-orang yang tidak memiliki hak terhadapnya, sedangkan ahli warisnya bertebaran dan tidak seorangpun berani untuk mengungkapkan diri kepada mereka atau mengambil kembali dari mereka, jika nama [tersebut] dimunculkan maka akan dilakukan pencarian, maka takutlah kepada Allah dan diamlah terhadap perkara ini [Al Kafiy Al Kulainiy 1/329-330]

 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal

 1. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 946].
 2. ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 400]
 3. Ahmad bin Ishaaq bin Sa’d Al Asy’ariy iaitu Abu ‘Aliy Al Qummiy seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 397]
 4. Abu ‘Amru yang dimaksud di atas adalah Utsman bin Sa’iid Al ‘Amiriy termasuk salah satu wakil Imam, seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 401] dan disebutkan dalam atsar di atas bahawa Abu ‘Amru telah dinyatakan tsiqat oleh Imam Abu Hasan Aliy Al Hadiy [‘alaihis salaam] dan Imam Abu Muhammad Hasan Al Askariy [‘alaihis salaam]

Matan riwayat di atas menyebutkan bahawa ‘Abdullah bin Ja’far berkumpul dengan Abu ‘Amru Utsman bin Sa’iid Al ‘Amiriy di sisi Abu ‘Aliy Ahmad bin Ishaaq, dan Abdullah bin Ja’far menyebutkan dari Abu ‘Aliy dari kedua imam iaitu Abu Hasan [‘alaihis salaam] dan Abu Muhammad [‘alaihis salaam] bahawa Abu ‘Amru Utsman bin Sa’iid Al ‘Amiriy seorang yang tsiqat ma’mun. Kemudian Abdullah bin Ja’far bertanya kepada Abu ‘Amru apakah ia pernah melihat pengganti Imam Hasan Al Askariy iaitu Imam Mahdi maka Abu ‘Amru Al ‘Amiriy menyatakan bahawa ia sudah pernah melihatnya. Riwayat shahih ini dengan jelas membuktikan kewujudan Imam Mahdi di sisi tradisi Ahlulbait.

 

حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال سألت محمد بن عثمان العمري رضي الله عنه فقلت له أرأيت صاحب هذا الامر؟ فقال نعم وآخر عهدي به عند بيت الله الحرام وهو يقول  اللهم أنجز لي ما وعدتني

 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muusa bin Al Mutawakil [radiallahu ‘anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy yang berkata aku bertanya kepada Muhammad bin ‘Utsman Al ‘Amiriy radiallahu ‘anhu, maka aku berkata kepadanya “apakah engkau pernah melihat pemilik urusan ini [Al Mahdi]?”. Beliau berkata “benar, dan terakhir aku melihatnya di sisi Baitullah dan ia berkata “Ya Allah penuhilah untukku apa yang telah Engkau janjikan kepadaku” [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni’mah Syaikh Ash Shaduuq hal 440]

 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal Syi’ah

 1. Muhammad bin Musa bin Al Mutawakil adalah salah satu dari guru Ash Shaduq, ia seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 no 59]
 2. ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 400]
 3. Muhammad bin ‘Utsman bin Sa’iid Al ‘Amiriy adalah salah satu dari wakil Imam, seorang yang tsiqat [Al Mufiid Min Mu’jam Rijal Al Hadiist no 549]

Matan riwayat shahih di atas menyebutkan bahawa Muhammad bin ‘Utsman bin Sa’iid Al Amiriy seorang yang tsiqat ma’mun [sebagaimana dikatakan oleh Imam Hasan Al Askariy] telah melihat Al Mahdi di Baitullah. Riwayat shahih ini telah membuktikan kewujudan Imam Mahdi dalam tradisi Ahlulbait.

 

Keghaiban Imam Mahdi Dalam Tradisi Ahlulbait

 

Dalam tradisi Ahlulbait terdapat keyakinan bahawa Imam Mahdi akan ghaib hingga waktu yang telah Allah ‘azza wajalla tetapkan baru kemudian muncul kembali. Tidak benar anggapan bahawa keyakinan ini dalam tradisi Ahlulbait hanya bersumber dari kesaksian orang yang tidak dikenal. Justru keyakinan ini telah tsabit dalam berbagai riwayat shahih dalam tradisi Ahlulbait.

 

حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أبو جعفر محمد بن أحمد العلوي عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري قال سمعت أبا الحسن صاحب العسكر عليه السلام يقول الخلف من بعدي ابني الحسن فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف فقلت ولم جعلني الله فداك فقال لأنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه قلت فكيف نذكره قال قولوا الحجة من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم

 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Hasan [radiallahu ‘anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami Sa’d bin ‘Abdullah yang berkata telah menceritakan kepada kami Abu Ja’far Muhammad bin Ahmad Al ‘Alawiy dari Abi Haasyim Dawud bin Qaasim Al Ja’fariy yang berkata aku mendengar Abul Hasan shahib Al Askar [‘alaihis salaam] mengatakan “pengganti setelahku adalah anakku Hasan maka bagaimana kalian terhadap pengganti dari penggantiku?”. Aku berkata “aku menjadi tebusanmu, mengapa?”. Beliau berkata “karena kalian tidak akan melihat dirinya secara fizikal dan tidak dibolehkan bagi kalian menyebutnya dengan namanya”. Aku berkata “maka bagaimana menyebutnya?”. Beliau berkata “kalian katakanlah hujjah dari keluarga Muhammad [shallallahu ‘alaihi wasallam]” [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni’mah Syaikh Ash Shaduuq hal 381]

 

Riwayat di atas sanadnya hasan, para perawinya tsiqat dan hasan berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal Syi’ah

 1. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042]
 2. Sa’d bin ‘Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 135].
 3. Abu Ja’far Muhammad bin Ahmad Al ‘Alawiy tidak tsabit tautsiq terhadapnya hanya saja ia hasan [Al Mufiid Min Mu’jam Rijal Al Hadiits hal 497].
 4. Abu Haasyim Al Ja’fariy adalah Dawud bin Qaasim seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 399]

Imam Aliy Al Hadiy menyebutkan bahawa pengganti dari anaknya Abu Muhammad Imam Hasan Al Askariy tidak dapat dilihat oleh sebahagian pengikutnya dan tidak diperbolehkan menyebutkan namanya. Hal ini adalah isyarat akan adanya keghaiban pengganti Imam Hasan Al Askariy iaitu Imam Mahdi.

 

حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه قال: حدثنا علي ابن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن أبي أحمد محمد بن زياد الأزدي قال: سألت سيدي موسى بن جعفر عليهما السلام عن قول الله عز وجل: ” وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ”  فقال عليه السلام: النعمة الظاهرة الامام الظاهر، والباطنة الامام الغائب، فقلت له: و يكون في الأئمة من يغيب؟ قال: نعم يغيب عن أبصار الناس شخصه، ولا يغيب عن قلوب المؤمنين ذكره، وهو الثاني عشر منا، يسهل الله له كل عسير، ويذلل له كل صعب، ويظهر له كنوز الأرض، ويقرب له كل بعيد، ويبير به كل جبار عنيد ويهلك على يده كل شيطان مريد، ذلك ابن سيدة الإماء الذي تخفى على الناس ولادته، ولا يحل لهم تسميته حتى يظهره الله عز وجل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما

 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Ziyaad bin Ja’far Al Hamdaaniy [radiallahu ‘anhu] yang berkata telah menceritakan kepada kami ‘Aliy bin Ibrahim bin Haasyim dari Ayahnya dari Abi Ahmad Muhammad bin Ziyaad Al Azdiy yang berkata aku bertanya kepada tuanku Muusa bin Ja’far [‘alaihimas salaam] tentang firman Allah ta’ala “menyempurnakan atas kalian nikmat-Nya lahir dan bathin”. Maka Beliau [‘alaihis salaam] berkata “nikmat lahir adalah imam yang nampak dan [nikmat] bathin adalah imam yang ghaib”. Maka aku berkata kepada beliau “apakah diantara imam-imam ada yang ghaib?”. Beliau berkata “benar, dirinya [fizikalnya] akan ghaib dari penglihatan orang-orang tetapi sebutannya tidak ghaib di hati orang-orang mukmin. Dia adalah yang keduabelas dari kami. Allah memudahkan baginya semua kesulitan, membantunya mengatasi semua kemalangan, menampakkan baginya harta-harta di bumi, mendekatkan baginya semua yang jauh, menghancurkan dengannya semua orang yang bertindak sewenang-wenang lagi keras kepala dan menghancurkan dengan tangannya semua pengikut setan. Dia adalah anak dari sayyidah budak wanita, ia disembunyikan kelahirannya dari orang-orang dan tidak dibolehkan bagi mereka menyebutkan namanya sampai Allah ‘azza wajalla memunculkannya dan memenuhi bumi dengan  keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni’mah Syaikh Ash Shaduuq hal 328-329]

 

Riwayat di atas sanadnya shahih, para perawinya tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal.

 1. Ahmad bin Ziyaad bin Ja’far Al Hamdaaniy, ia seorang yang tsiqat fadhl sebagaimana yang dinyatakan Syaikh Shaduq [Kamal Ad Diin Syaikh Shaduq hal 329]
 2. Aliy bin Ibrahim bin Haasyim, tsiqat dalam hadis, tsabit, mu’tamad, shahih mazhabnya [Rijal An Najasyiy hal 260 no 680]
 3. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahawa para perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 1/222]
 4. Abu Ahmad Muhammad bin Ziyaad Al Azdiy adalah Muhammad bin Abi Umair, ia termasuk orang yang paling terpercaya baik di kalangan khusus [Syi’ah] maupun kalangan umum [Al Fahrasat Ath Thuusiy hal 218]

Matan riwayat sangat jelas menyebutkan bahawa Imam kedua belas dari kalangan ahlul bait iaitu Imam Mahdi akan mengalami keghaiban.

 

حدثنا أبي، ومحمد بن الحسن، ومحمد بن موسى المتوكل رضي الله عنهم قالوا حدثنا سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري، ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالوا: حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى، وإبراهيم بن هاشم، وأحمد بن أبي عبد الله البرقي، ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب جميعا: قالوا: حدثنا أبو علي الحسن ابن محبوب السراد، عن داود بن الحصين، عن أبي بصير، عن الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: المهدي من ولدي، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، أشبه الناس بي خلقا وخلقا، تكون له غيبة وحيرة حتى تضل الخلق عن أديانهم، فعند ذلك يقبل كالشهاب الثاقب فيملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا

 

Telah menceritakan kepada kami Ayahku, Muhammad bin Hasan dan Muhammad bin Muusa Al Mutawakil [radiallahu ‘anhum], mereka berkata telah menceritakan kepada kami Sa’d bin ‘Abdullah, ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy, Muhammad bin Yahya Al ‘Aththaar, mereka berkata telah menceritakan kepada kami ‘Ahmad bin Muhammad bin Iisa, Ibrahim bin Haasyim, Ahmad bin Abi ‘Abdullah Al Barqiy dan Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abu ‘Aliy Hasan Ibnu Mahbuub As Saraad dari Dawud bin Hushain dari Abi Bashiir dari Ash Shaadiq Ja’far bin Muhammad dari Ayah-ayahnya [‘alaihis salaam] yang berkata Rasulullah [shallallahu ‘alaihi wasallam] bersabda “Al Mahdi dari keturunanku, namanya sama dengan namaku, kuniyah-nya sama dengan kuniyahku, dia adalah orang yang paling menyerupaiku dalam fizikal dan akhlak, dia akan mengalami keghaiban dan terjadi kebingungan hingga orang-orang tersesat dari agama mereka, maka pada masa itu ia akan datang seperti bintang yang menyala, dia akan memenuhinya [bumi] dengan keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman dan penindasan [Kamal Ad Diin Wa Tamaam An Ni’mah Syaikh Ash Shaduuq hal 287]

 

Para perawi hadis di atas adalah para perawi tsiqat berdasarkan keterangan dalam kitab Rijal.

 1. Aliy bin Husain bin Musa bin Babawaih Al Qummiy Ayah Syaikh Ash Shaaduq adalah Syaikh di Qum terdahulu faqih dan tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 261 no 684]. Muhammad bin Hasan bin Ahmad bin Walid adalah Syaikh Qum, faqih mereka, yang terdahulu dan terkemuka, seorang yang tsiqat tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 383 no 1042]. Muhammad bin Musa bin Mutawakil adalah salah satu dari guru Ash Shaduq, ia seorang yang tsiqat [Khulashah Al Aqwaal Allamah Al Hilliy hal 251 no 59]
 2. Sa’d bin ‘Abdullah Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Al Fahrasat Syaikh Ath Thuusiy hal 135]. ‘Abdullah bin Ja’far Al Himyariy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 400]. Muhammad bin Yahya Al Aththaar seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 353 no 946].
 3. Ahmad bin Muhammad bin Iisa Al Qummiy adalah seorang yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 351]. Ibrahim bin Haasyim Al Qummiy seorang yang tsiqat jaliil. Ibnu Thawus pernah menyatakan hadis yang dalam sanadnya ada Ibrahim bin Haasyim bahawa para perawinya disepakati tsiqat [Al Mustadrakat Ilm Rijal Al Hadis, Asy Syahruudiy 1/222]. Ahmad bin Abu ‘Abdullah Al Barqiy atau Ahmad bin Muhammad bin Khalid Al Barqiy seorang yang pada dasarnya tsiqat, meriwayatkan dari para perawi dhaif dan berpegang dengan riwayat mursal [Rijal An Najasyiy hal 76 no 182]. Muhammad bin Husain bin Abil Khaththaab seorang yang mulia, agung kedudukannya, banyak memiliki riwayat, tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 334 no 897]
 4. Abu ‘Aliy Hasan bin Mahbuub As Saraad seorang penduduk kufah yang tsiqat [Rijal Ath Thuusiy hal 354]
 5. Dawud bin Hushain meriwayatkan dari Abu ‘Abdullah [‘alaihis salaam] dan Abu Hasan [‘alaihis salaam], seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 159 no 421].
 6. Abu Bashiir adalah Abu Bashiir Al Asdiy Yahya bin Qasim seorang yang tsiqat [Rijal An Najasyiy hal 441 no 1187]

Kesimpulan

Maka dapatlah disimpulkan bahawa meragukan kewujudan Imam Mahdi hanya kerana terdapat masalah pada kelahirannya menurut standard Ahlul Sunnah adalah satu kaedah yang jahil dan tidak ilmiah, serta hanya sesuai menjadi penghujahan untuk didengari masyarakat awam. Adapun bagi pengkaji kebenaran, maka ia adalah satu penghujahan yang memalukan yang jelas menunjukkan kedengkelan akal penghujah serta mereka yang mempercayai hujah tersebut.

Paradoks: Hujah Sunni Yang Dipakai Semula Oleh Shiah Untuk Menentang Ansar

paradoxDunia ini sememangnya ibarat roda, yang mana sejarah yang terjadi sentiasa berulang. Orang-orang Shiah dalam menghadapi keraguan yang ditimbulkan oleh orang Sunni, sering memperlecehkan keraguan-keraguan yang mereka anggap sebagai murahan dan tidak ilmiah ketimbang hujah yang diberikan oleh Shiah kepada Sunni.

 

Dalam keghairahan mereka mentertawakan hujah Sunni yang tidak ilmiah ini, tanpa mereka sedari, mereka juga telah mengguna pakai hujah yang sama kepada Ansar Imam Al-Mahdi dalam percubaan mereka untuk menimbulkan keraguan kepada seruan Al-Yamani. Betapa berulangnya sejarah, kini terkena kepada muka mereka sendiri.

 

Di sini saya akan kongsikan soalan-soalan yang paling kerap diulang semula oleh Shiah kepada Ansar, yang dahulunya digunakan oleh Sunni kepada Shiah. Tujuannya hanya satu, untuk menyedarkan saudara Shiah yang ikhlas bahawa perkara yang sama kini dialami oleh mereka, sekaligus diharapkan agar boleh membuka mata mereka.

 

Pertama: Di mana Imam Ahmad?

 

Aqidah Shiah mempercayai bahawa Imam-Al Mahdi telah dilahirkan dan sekarang berada dalam keghaiban kubra. Maka apabila Sunni didedahkan dengan perkara ini, maka sudah tentu mereka akan bertanya lokasi beliau di mana, dan bilakah revolusi beliau akan bermula.

 

Tidak kurang juga yang memperolokkan keghaiban Imam Muhammad Al-Mahdi sebagai penakut, tinggal dalam gua dan sebagainya. Agak normal bagi mereka yang tidak biasa dengan doktrin Imamah untuk bertanya soalan seperti ini dan berasa skeptikal terhadap ideanya.Ibarat menjilat semula ludah sendiri, kini Shiah pula menggunakan hujah yang agak murahan ini kepada Ansar Imam Al-Mahdi, dengan bertanya di mana lokasi Imam Ahmad, bila beliau akan memulakan revolusi dan sebagainya. Mereka tidak berasa malu dan lupa bahawa mereka sendiri menganggap soalan seperti ini sebagai “tidak relevan”.

 

Malah ada yang memperolokkan Imam Ahmad dengan hujah Sunni yang serupa, seperti penakut dan sebagainya. Pelik bukan?

 

Kedua: Ansar bersekongkol dengan Yahudi

 

Bukan lagi rahsia, di pelbagai laman Anti-Shiah, antara propaganda yang paling terkenal adalah percubaan untuk mengaitkan Shiah sebagai agenda Yahudi / Zionist dalam menghancurkan Islam dengan pelbagai konspirasi, lalu dibawa pelbagai “bukti” agar dapat menguatkan lagi hujah mereka bahawa Shiah itu adalah produk Yahudi.Alangkah terkejutnya saya, kini tuduhan yang sama dilemparkan oleh Shiah pula, kepada Ansar Imam Mahdi.

 

Antaranya bahawa kami menerima bantuan kewangan dari Israel, sehingga berkontena-kontena wang yang diterima.Sekurang-kurangnya, percubaan Sunni lebih “ilmiah” kerana membawakan “dalil” seperti kaitan dengan Ibn Saba dan sebagainya, walaupun jelas ia meleset. Namun apa yang Shiah bawa? Tiada, melainkan fitnah Sheikh Shiah, dan budaya taqlid / ikut buta pengikut Shiah.

 

Ketiga: Apa Mukjizat Ahmed?

 

Pengikut Shiah secara umumnya, dan pengikut Shiah yang berasal dari Sunni khususnya, sering berasa bangga dengan diri mereka yang lebih intelektual daripada orang Sunni yang hanya mengikut agama nenek moyang mereka, disebabkan mereka menerima Shiah kerana mengkaji dan mereka merasakan mendapat pemahaman dalam beragama, ketimbang mereka yang hanya mengikut tanpa kajian.

 

Namun segala prestasi intelektual ini musnah sekelip mata, apabila sama seperti Sunni yang hanya “mengikut agama nenek moyang”, para "pengkaji ilmiah" ini kini telah sekapal dengan Sunni untuk meminta keajaiban, sedangkan sebelum ini mereka bergelumang dengan kajian fakta dan dalil untuk bertemu kebenaran, malah membanggakan diri mereka kerana hakikat ini. 

 

Keempat:Shiah memberi keutamaan pada Imam lebih dari Nabi, Ansar memberi keutamaan kepada Ahmed Al Hassan lebih dari Imam.

 

Dari perspektif seorang Sunni, adalah tidak menghairankan jikalau mereka melihat orang Shiah melebihkan para Imam lebih dari Nabi Muhammad (saw). Apa tidaknya, hadis-hadis para Imam jauh melebihi jumlah hadis dari Nabi (saw). Lebih menyakitkan hati Sunni apabila Shiah hanya meratapi kesyahidan Imam Hussain (as) namun tidak "menyambut" kewafatan Nabi Muhammad (saw). Maka bersusah payahlah saudara Shiah cuba menanggapi persoalan ini secara ilmiah.

 

Segalanya keilmiahan terus hilang secara tiba-tiba apabila orang Shiah berhadapan dengan Ansar. Kini kami pula dituduh melebihkan kedudukan Ahmad Al-Hasan lebih dari para Imam. Bukankah janggal penghujahan sebegini, apabila kalian bersusah payah menjawab secara ilmiah soalan dengan tema serupa dari Sunni? Sepatutnya hujah yang digunakan kalian dalam menanggapi Sunni boleh menjawab persoalan Sunni kepada Ansar. Namun mereka tidak berfikir

 

Kelima:  Yang jadi Ansar adalah yang kurang Ilmu

 

Dituduh jahil, bodoh, berfikiran cetek adalah tuduhan biasa para penzalim dan kumpulannya kepada pengikut kebenaran. Ia adalah satu bentuk serangan peribadi yang membolehkan kedudukan ilmu penyeru kebenaran diragui. Sunni sering menggunakan istilah Shiah jadian kepada Sunni yang menjadi Shiah. Lantas mereka sering dijadikan contoh orang yang tersesat kerana kurangnya ilmu. Aizam Masoud, penolong pengarah di JAIS sendiri menyebutkan Sunni yang menjadi Shiah sebagai mereka yang tidak habis belajar Sunni.

 

Pengikut Shiah lantas menurunkan lagi standard mereka apabila mereka pula kini menuduh orang Shiah yang menjadi Ansar sebagai orang yang "tidak habis belajar di Hauzah", belajar tidak habis, tidak merujuk ustaz, jarang dengar kuliah dan sebagainya. Ini dengan harapan agar mereka dapat menutup terus pintu kajian dan rasa ingin tahu masyarakat awam. Dengan menisbatkan pendakwah kebenaran kepada mereka yang jahil, akan membuatkan orang ramai semakin sukar untuk menerima penghujahan yang dibawa oleh penyeru kebenaran.

 

Keenam: Orang kafir lagi bagus dari Shiah Orang kafir lagi bagus dari Ansar

 

Sebenarnya tidak ramai Sunni yang menyatakan dengan jelas hakikat ini, namun perkara ini dapat dilihat dari cara layanan mereka kepada Shiah, contohnya, umat Kristian, Buddha dan Hindu yang jelas perbezaan mereka yang jauh dari Islam namun masih dibenarkan beramal secara bebas di negara Islam. Mereka dibenarkan menyambut hari keraian mereka dan dibenarkan mempunyai tempat ibadat mereka tersendiri. Namun, besar sekali perbezaan layanan kepada penganut Shiah, yang mana diadakan undang-undang yang melarang fahaman tersebut dan tidak dibenarkan beramal secara bebas, walaupun asas akidah masih sama.

 

Walaupun dilayan dengan sangat zalim oleh Sunni, Shiah mula mengikuti jejak langkah yang sama dengan melebihkan Sunni dari Ansar, sedangkan persamaan akidah antara Ansar dan Shiah lebih kuat. Ansar difatwakan sesat, pengikutnya dihukum, dibunuh dan dipenjarakan oleh kerajaan Shiah di Iran dan Iraq, sedangkan Sunni dibenarkan beramal secara bebas. Sangat double standard.

 

Ketujuh: Sunni: Shiah menambah syahadah, Shiah: Ansar menambah shahadah

 

Ini adalah isu yang paling kerap dipanaskan oleh Sunni dalam menentang Shiah. Dan Shiah sangat bersungguh-sungguh dalam membuktikan bahawa penambahan syahadah tidak membatalkan keislaman, asalkan apa yang disaksikan itu adalah perkara yang benar. 

 

Namun, betapa terkejutnya saya, apabila isu yang sama kini digunakan oleh Shiah untuk menyerang Ansar. Mereka mempertikaikan Ansar yang menyaksikan kebenaran tentang para Mahdi. Hebat. Adakah ingatan mereka sangat lemah sehingga terlupa akan perkara ini? Atau mereka terlalu jahil?

 

Penutup

 

InsyaAllah, jika masih ada penambahan, artikel ini akan diupdate dari masa ke semasa. Betapa cepatnya sejarah berulang, Shiah yang dahulunya dizalimi, kini menzalimi orang lain. Inilah keadaan pengaku Shiah yang telah diriwayatkan oleh Nabi dan para Imam (solawat atas mereka semua).

 

Soalan-soalan jahil yang ditanyakan oleh Sunni kepada Shiah adalah antara sebab sebilangan mereka menjadi Shiah pada akhirnya. Diharapkan dengan artikel ini, ada orang Shiah yang dapat tersedar kebenaran pahit apabila mereka kini berhujah dengan hujah Sunni, lalu dapat membantu mereka menggapai kebenaran.

Nabi Tidak Buta Huruf

body_reading

Dalam lisan Arab, perkataan ummi diletakkan pada keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Orang yang tidak mampu menulis disebut ummi, kerana keadaannya sama seperti bayi yang baru lahir, kerana kemampuan menulis adalah dari proses pembelajaran. Demikian pula Raghib Al-Isfahani berkata: Ummi adalah orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Sementara az-Zuhri berkata: dikatakan kepada orang yang tidak mampu membaca dan menulis: ummi, kerana keadaannya sama seperti waktu dilahirkan ibunya. Dengan demikian, secara bahasa, ummi bererti orang yang tidak mampu membaca dan menulis, keadaan ini diibaratkan seperti orang yang baru lahir dari perut ibunya.

 

Namun Ummi juga boleh dimaksudkan sebagai orang bukan Yahudi dan Nasrani (gentile, goyem) atau orang yang tidak mempunyai Kitab Suci. Pendapat inilah yang di nyatakan oleh beberapa cendekiawan kontemporari, seperti al-Maqdisi dalam bukunya Khuraafatu Ummiyyati Muhammad, Syahrur dalam al-Kitaab wal-Qur`an dan lain-lain.

 

A. Ayat Nabi yang menunjukkan Ummi ?

 

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

 

Firman Allah SWT : "(Yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang UMMI yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Q.S Al-Araf :157)

 

 

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأرْضِ لا إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

 

Katakanlah: "Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua, yaitu Allah Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk". (Q.S Al-Araf : 158)

 

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا

 

مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

 

Dan Firmannya : "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang Ummi  seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,…." (Q.s Al-Jumuah : 2)

 

 

وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الأمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

 

Di antara Ahli kitab ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu; dan di antara mereka ada orang yang jika kamu mempercayakan kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu kecuali jika kamu selalu menagihnya. Yang demikian itu lantaran mereka mengatakan: "tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang ummi . Mereka berkata dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui. (QS Al-Imran : 75)

 

 

B. Ayat Nabi Tidak Umi (Buta Huruf)?

 

رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً

 

"(yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (Al Qur'an)." (QS Al-Bayyinah : 2)

 

 

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚقُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

 

"Demikianlah Kami mengutus kamu (Muhammad) kepada satu umat yang sebelumnya beberapa umat telah berlalu untuk membacakan mereka apa yang Kami mewahyukan kamu …."

 

(QS Ar-Ra’d : 30)

 

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

 

"Bacalah dengan (menyebut) nama Rabb-mu Yang menciptakan," (QS.Al-Alaq :1)

 

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الأكْرَمُ

 

"Bacalah, dan Rabb-mulah Yang Paling Pemurah," (QS.Al-Alaq : 3)

 

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ

 

"Yang mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam." (QS Al-Alaq :4)

 

وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيلًا

 

"Dan Al-Qur'an itu telah Kami turunkan dengan beransur-ansur, agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia, dan Kami menurunkannya bagian demi bagian." (QS.Al-Isra :106)

 

 

C. Hadis yang menyatakan Nabi tidak buta huruf

 

1. Nabi memadam Kalimah Rasulullah

 

Telah menceritakan kepadaku ('Ubaidullah bin Mua'd Al 'Anbari) telah menceritakan kepada kami (ayahku) telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [Abu Ishaq] dia berkata; aku mendengar [Al Barra bin ‘Azzib] berkata, “Ali bin Abu Thalib pernah menuliskan perjanjian damai antara Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wasallam dengan orang-orang Musyrik (Makkah) ketika perjanjian Hudaibiyyah. Ali menuliskan, “Ini adalah perjanjian yang ditulis oleh Muhammad Rasulullah.” Lantas mereka berkata, “Jikalau kami tahu bahwa kamu adalah Rasulullah, tentu kami tidak akan memerangimu.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda kepada Ali: “padam kata-kata itu (tulisan ‘Rasulullah’).” Ali menjawab, “Aku tidak mau memadamnya.” Maka Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam yang memadamnya dengan tangannya sendiri.” Al Barra` berkata, “Isi perjanjian itu antara lain menetapkan bahwa kaum Muslimin boleh masuk dan tinggal di kota Makkah selama tiga hari. Tidak boleh membawa senjata kecuali diletakkan dalam sarungnya.” Aku bertanya kepada Abu Ishaq, “Apa yang dimaksud dengan sarung pedang?” dia menjawab, “Yaitu sarung pedang dan sesuatu yang ada di dalamnya.” Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Al Mutsanna] dan [Ibnu Basyar] keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ja’far] telah menceritakan kepada kami [Syu’bah] dari [Abu Ishaq] dia berkata; aku mendengar [Al Barra` bin ‘Azib] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengadakan perjanjian Hudaibiyyah, lantas Ali menulis suatu catatan di anatara mereka." Al Barra` berkata, "Lalu dia menulis; Muhammad Rasulullah…kemudian dia menyebutkan seperti hadits Mu'adz, namun dalam haditsnya dia tidak menyebutkan, "Ini adalah perjanjian yang ditulis olehnya." (HR. Imam Muslim No. 3335, dan H.R. Bukhari No.2500)

 

2. Nabi berniat menulis wasiat kemudian meminta kertas dan pena

 

Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, Umar bin Al-Khattab berkata: Tatkala Rasulullah sakit (s.a.w), baginda bersabda: Bawakan padaku lembaran kertas dan dakwat, akan ku tulis untuk kalian supaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah itu. Ucapan baginda menyebabkan kami sangat tidak senang hati, kemudian baginda bersabda lagi: Bawakan padaku lembaran kertas dan dakwat, akan ku tulis untuk kalian supaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah itu. Kaum wanita di belakang tirai berkata: Tidakkah kalian mendengar apa yang baginda sabdakan? Maka aku pun berkata: Kalian umpama perempuan-perempuan yang bersama Yusuf, ketika Rasulullah sakit kalian mengalirkan air mata, apabila baginda sihat kalian menunggangi tengkuknya!, maka Rasulullah (s.a.w) bersabda: Abaikan mereka? sesungguhnya mereka lebih baik daripada kalian. (Al-Tabrani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub (wafat tahun 360 Hijrah), Al-Mu’jam Al-Awsat, jilid 5 halaman 288, hadis 5338.)

 

Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, Umar bin Al-Khattab berkata: Tatkala Rasulullah sakit (s.a.w), baginda bersabda: Bawakan padaku lembaran kertas dan dakwat, akan ku tulis untuk kalian supaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah itu. Ucapan baginda menyebabkan kami sangat tidak senang hati, kemudian baginda bersabda lagi: Bawakan padaku lembaran kertas dan dakwat, akan ku tulis untuk kalian supaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah itu. Kaum wanita di belakang tirai berkata: Tidakkah kalian mendengar apa yang baginda sabdakan? Maka aku pun berkata: Kalian umpama perempuan-perempuan yang bersama Yusuf, ketika Rasulullah sakit kalian mengalirkan air mata, apabila baginda sihat kalian menunggangi tengkuknya!, maka Rasulullah (s.a.w) bersabda: Abaikan mereka? sesungguhnya mereka lebih baik daripada kalian. (Al-Tabrani, Abul Qasim Sulaiman bin Ahmad bin Ayyub (wafat tahun 360 Hijrah), Al-Mu’jam Al-Awsat, jilid 5 halaman 288, hadis 5338.)

 

Diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam, daripada bapanya, daripada ‘Umar bin Al-Khattab yang berkata: Kami pernah bersama Nabi (s.a.w) dan di antara kami dan para wanita terdapat hijab. Maka Rasulullah (s.a.w) bersabda: Mandikan aku dengan tujuh bekas air, dan bawakan aku dakwat. Akan ku tulis untuk kalian supaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya setelah itu. Maka kaum wanita berkata: Berikan apa yang Rasulullah perlukan. Umar berkata: Maka aku pun berkata: Diamlah, sesungguhnya kalian seperti yang bersama Yusuf, apabila baginda sakit kalian menitiskan air mata, apabila baginda sihat kalian menunggangi tengkuknya. Maka Rasulullah (s.a.w) bersabda: Mereka itu lebih baik daripada kalian. (Al-Zuhri, Muhammad bin Sa’ad bin Mani’ Abu ‘Abdillah Al-Bashri (wafat tahun 230 Hijrah), Al-Tabaqat Al-Kubra, jilid 2 halaman 243.)

 

 

 

Jabir berkata: Sesungguhnya Nabi (s.a.w) meminta lembaran kertas untuk ditulis padanya agar setelah kewafatan baginda mereka tidak tersesat selama-lamanya. Maka ‘Umar bin Al-Khattab pun berselisih sehingga menolaknya. ( Al-Shaibani, Abu ‘Abu ‘Abdillah Ahmad bin Hanbal (wafat tahun 241 Hijrah), Musnad Ahmad bin Hanbal, jilid 3 halaman 346, hadis 14768.

 

 

D. Kajian

 

Pada (Q.S Al-Bayyinah ayat 2) di atas, sebenarnya Allah hendak menerangkan kepada kita bahawa sesungguhnya, Nabi itu Pandai, tidaklah buta huruf, ini dibuktikan dengan keterangan dari  Alqur'an bahwa Nabi Muhammad SAWW membacakan sendiri lembaran-lembaran (quran) yang disucikan.

 

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا

 

مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِين

 

“Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang “ummi” dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan jiwa mereka, mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata” (Qs. Al-Jumuah : 2).

 

Mereka semua tidak buta huruf, tetapi mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang Allah dan Rasul. Untuk itu Allah swt, dengan Kekuasaan-Nya yang tiada batas, mengirimkan seorang Rasul kepada umat yang rosak ini. Dia adalah Rasul yang mempunyai tekad, sifatnya sangat lembut, dengan semangat mendalam, dan moral yang tinggi, dan melaluinya Dia akan membimbing mereka dalam rangka menjadi orang cerdas yang kelak akan menjadi pemimpin manusia. Nabi adalah PENDIDIK.

 

Menurut Al-Maqdisi, Kata “ummi” tersebut bermakna orang-orang yang tidak, atau belum diberi satupun Kitab oleh Allah. Kaum Yahudi telah diberi tiga buah kitab melalui beberapa orang nabi mereka. Karenanya, mereka di sebut ahli kitab. Sedangkan orang-orang Arab, belum diberi satupun kitab sebelum Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad yang orang Arab. Hal ini dijelaskan-Nya dalam Firman-Nya:

 

فَإِنْ حَآجُّوكَ فَقُل أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ للهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَاْلأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَّإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللهُ بَصِيرُ بِالْعِبَادِ

 

Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi kitab, dan orang-orang “ummi” (yang tidak diberi kitab), sudahkah kamu tunduk patuh?” (Qs Ali Imran: 20).

 

“ummi” boleh juga bererti orang yang bukan dari golongan Yahudi dan Nasrani. Pada masa itu, kaum Yahudi dan Nasrani sering kali menyebut umat di luar dirinya sebagai orang-orang “ummi” atau “non-Yahudi dan non-Nasrani”, atau orang-orang yang tidak diberi kitab. Sebutan ini termasuk pada diri Rasulullah dan orang Arab lainnya.

 

 

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ

 

Firman-Nya: “Dan engkau (Muhammad) tidak pernah membaca suatu kitab sebelum (Alquran) dan engkau tidak (pernah) menulis suatu kitab dengan tangan kananmu, sekiranya engkau pernah membaca dan menulis nescaya ragu orang-orang yang mengingkarinya.” (QS Al-Ankabut : 48).

 

Ayat ini menegaskan, Nabi tidak pernah membaca dan menulis satupun Kitab sebelum menerima Alquran. Maksudnya, setelah menerima Alquran, Rasul membaca dan menulis Kitab dengan tangan kanannya. Ayat ini pun membuktikan Rasullullah tidak pernah membaca atau menulis satu kitab pun seperti Alquran, namun demikian bukanlah bermaksud  Rasulullah tidak tahu membaca dan menulis. [6].

 

Allah swt tahu, jika seandainya Rasulullah menulis Alquran sendiri, maka orang-orang kafir qurais saat itu dan bukan umat Muhammad akhir zaman akan mencurigai bahwa Alqur'an adalah ciptaan Muhammad bukan firman Tuhan, keaslian redaksi dari Tuhan diragukan. Maka yang demikian masih didustakan, seperti yang tertulis dalam Al-Quran :

 

Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir menuduh Rasul menulis dongeng-dongeng orang terdahulu kemudian disebutnya sebagai firman-firman Tuhan:

 

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

 

“Dan mereka berkata, “(Itu hanya) dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, yang diminta agar dituliskan, lalu dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang.” (QS Al-Furqan : 5).

 

 

 

 

 

E. Perbahasan dan maklumat yang menyokong nabi bukan ummi.

 

1. Diusia 25 tahun, Nabi Muhammad saww berniaga dan dipercaya sebagai ceo perniagaan Siti Khadijah. Secara logik nya, seorang ceo haruslah memiliki pengetahuan yang cukup tentang perniagaan  dan pembukuan. Pengetahuan mengenai selok belok perniagaan semestinya mustahil bagi orang  yang tidak mampu membaca dan menulis.

 

2. Sorang Nabi harus mempunyai kecerdasan (Fathanah), pandai atau bijak . Jadi mustahil jika seorang nabi dan rasul adalah seorang yang bodoh dan tidak mengerti apa-apa.

 

3. Imam Ali as, saja begitu pandainya membaca dan menulis, dengan bukti nyata surat-surat, khutbah-khutbah yang terkumpul dalam Nahjul Balaghah. Dari kecil lagi Imam Ali as dalam didikan Rumah kenabian, ilmu yang diajarkan kepada Imam Ali as adalah Ilmu yang sangat luas dan tidak ternilai. Mustahil pengajar atau guru yang mengajar imam ali as  tidak pandai dan bijak  dari yang diajar.

 

4. Dari hadis " …Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang menghapusnya dengan tangannya sendiri." (HR. Imam Muslim Nomor 3335), dapat disimpulkan bahwa jika Nabi tidak dapat membaca dan menulis, mustahil Nabi tahu huruf dan tempat letak kalimat yang beliau padamkan.

 

5. : "Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang ummi (buta huruf) seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka,…." (QS Al-Bayyinah :2)

 

Sejarah mencatat, bahwa Bangsa Arab waktu itu bukanlah bangsa yang  tidak tahu membaca atau  menulis, Sastera bangsa Arab sendiri sangat terkenal, kemahiran menulis sajak-sajak, syair tak diragukan lagi, dan sering diadakan pertandingan syair serta dilekatkankan di dinding Ka'bah. Inilah juga asbab mengapa Alqur'an diturunkan dengan bait-bait, sajak-sajak, yang semuanya bak syair, indah, Qur'an sebagai mukjizat untuk menandingi syair-syair dan ternyata mereka tak mampu menandingi mukjizat Nabi ini. Mukjizat Nabi dan Rasul selalunya bersesuaian dengan perkembangan peradaban kaumnya. Contohnya  Musa dgn tongkat yang dapat menjadi ular, atau Nabi Isa yang dapat menyembuhkan orang buta, sopak, atau menghidupkan orang mati kerana pada waktu itu ahli sihir bermaharajalela. Jadi, bangsa arab di zaman Muhammad sallahu alaihi wa aalihi wasssallam UMMI iaitu tidak tahu membaca dan menulis tertolak dengan adanya fakta sejarah tersebut."

 

 

G. Kesimpulan

 

Meyakini Nabi sebagai peribadi yang buta huruf adalah sesuatu yang bertentangan dengan dalil naqli mahupun aqli dan ini bermaksud kita telah bercanggahan dengan Al-Quran dan merosakkan pemikiran yang sihat. Mana mungkin seorang Nabi terakhir (Khotamul ambiya), dan penghulu para rasul (sayyidul mursallin) mempunyai sifat ummi iaitu tidak dapat menulis dan membaca, padahal dengan jelas ayat pertama turun ialah "BACALAH", Mustahil Allah swt dan Jibril "lupa" menyuruh membaca sedangkan hambanya tidak dapat membaca ! Maha suci Allah dari tuduhan tersebut. Menurut riwayat  Imam Bukhari, Nabi dipeluk jibril dan dipaksa membaca, tapi Nabi menjawab bahawa beliau tidak dapat membaca. Tapi akhirnya membaca juga.

 

Seseorang yang tidak menulis bukan berarti tidak dapat menulis. Meminum air, syari'tnya ialah menuangkan air ke dalam cawan, kemudian cawan diangkat, dekatkan bibir dan "dihirup", namun demikian, meminum air dengan tidak menggunakan cawan juga boleh saja bukan?

 

H. Harapan

 

Seharusnya kita berhati-hati dan waspada atas usaha "perlecehan" terhadap peribadi Nabi. Boleh jadi salah satunya menuduh nabi "kurang" pandai membaca dan menulis atau Buta Huruf. Karena hadist-hadist Israiliyat banyak sekali bertebaran dengan tujuan menjatuhkan kredebliti Nabi. Menanamkan doktrin bahawa Nabi Muhammad sawa dianggap tidaklah lebih pandai dari Nabi Daud as, yang merdu suaranya ketika membaca Zabur (Nabi Daud pandai membaca), Nabi Musa as yang mengajarkan Nabi tentang perbincangan raka'at solat dari 50 kali dalam sehari menjadi 5 kali. Ditambah lagi Nabi bermuka masam, Nabi cuba membunuh diri, Nabi kencing di tempat pembuangan sampah, Nabi terkena sihir dan semakin lengkap tuduhan bahwa Nabi bukanlah manusia yang sempurna (insan kamil). Bahkan begitu, dengan zalimnya menggambarkan  kenderaan Nabi dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj (buraq) seperti kuda dan berkepala seperti perempun, ini menggambarkan bahawa nabi sebenarnya adalah seorang yang suka perempuan. Ini sangatlah keterlaluan bukan?

 

Namun sekali lagi, ini sekadar perbezaan kajian, semata-mata membersihkan dan memuliakan  Nabi dan ingin meletakkan Nabi pada kedudukan yang sesuai seperti yang digambarkan di dalam Alqur'an, bahawa Nabi sebagai contoh Tauladan serta insan kamil (manusia sempurna).Kajian ini berdasarkan kajian Ulama Kontemporari dan masa kini  yang tidak bersifat mengikat dan memaksa semata mata.

Zaman Ini Adalah Akhir Zaman

Judgementday

Sebelum terjadinya Al-Sa’ah (hari kiamat):

 

Terlalu banyak hadith-hadith yang telah menyebut tanda-tanda yang menunjukkan hampirnya kedatangan Khalifah Allah Al-Mahdi (as) dan di tangan pembaca sekelian dipaparkan beberapa tanda-tanda ini:

 

 

1 – Banyaknya Fitnah

 

أخرج أحمد في مسنده بسنده عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ، قَالَ : )صَحِبْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُولُ " إِنَّ بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتَنًا كَأَنَّهَا قِطَعُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا ، ثُمَّ يُمْسِي كَافِرًا ، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا ، ثُمَّ يُصْبِحُ كَافِرًا ، يَبِيعُ أَقْوَامٌ خَلَاقَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا يَسِيرٍ ، أَوْ بِعَرَضِ الدُّنْيَا " . قَالَ الْحَسَنُ : وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ صُوَرًا وَلَا عُقُولَ ، أَجْسَامًا وَلَا أَحْلَامَ ، فَرَاشَ نَارٍ وَذِبَّانَ طَمَعٍ ، يَغْدُونَ بِدِرْهَمَيْنِ ، وَيَرُوحُونَ بِدِرْهَمَيْنِ ، يَبِيعُ أَحَدُهُمْ دَيْنَهُ بِثَمَنِ الْعَنْزِ . ( مسند أحمد: ج 4 ص 1

 

 

Dipetik dari Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad daripada Al-Nu'man bin Basyir, beliau berkata “Sesungguhnya sebelum terjadinya hari kiamat akan timbul berbagai fitnah bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang masih beriman, tetapi pada petang harinya telah menjadi kafir. Pada petang hari masih beriman, tetapi pada pagi harinya telah kafir. Kaum-kaum itu memperdagangkan akhlak mereka untuk kesenangan urusan dunia atau kepentingan dunia. Al-Hassan berkata: Demi Allah, aku melihat rupa mereka tidak melihat akal mereka, jasad yang tidak berfikiran, penglihatan yang membara dan pandangan yang tamak, mereka pergi dengan dua dirham, mereka datang dan pergi dengan dua darham, Ada di antara mereka menjual agamanya seperti kambing betina yang tidak bernilai. Musnad Ahmad: Jilid 4 halaman 1

 

وأخرج أبو داود بسنده عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: (إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمس ي كاف را ويمس ي مؤمنا ويصبح كافرا القاعد فيها خير من القائم، والماش ي فيها خير من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل يعنى . على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم) سنن ابي داود:ج 1 ص 1

 

Dipetik dari Abu Dawud dalam Musnadnya dengan sanad dari Nabi (saw): “Sesungguhnya sebelum terjadinya Al-Saah (hari kiamat) akan timbul berbagai fitnah bagaikan sepotong malam yang gelap gulita. Pada pagi hari seseorang masih beriman, tetapi pada petang harinya telah menjadi kafir. Pada petang hari masih beriman, tetapi pada pagi harinya telah kafir. Pada saat itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan lebih baik daripada berlari. Karena itu pecahkanlah kekerasanmu, potonglah tali busurmu, dan pukulkanlah pedangmu ke batu (yakni jangan kamu gunakan untuk memukul atau membunuh manusia). Jika salah seorang di antara kamu terlibat dalam urusan (fitnah) itu, maka hendaklah ia bersikap seperti sikap terbaik dari dua orang anak Adam (yakni bersikap seperti Habil, jangan seperti Qabil).” Sunan Abu Dawud: Jilid 1 halaman 1

 

 

2 – Berlumba-lumba Membina Bangunan

 

روى مسلم في صحيحه من حديث عمر بن الخطاب: (أن جبريل (عليه السلام) قال للنبي (صلى الله عليه وآله): (فأخبرني عن الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن إمارتها. قال: إن تلد الآمة ربتها وان ترى الحفاة  [3]  . العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان)  صحيح مسلم:ج 3 ص 11

 

Muslim meriwayatkan dalam Shahihnya dari Omar bin Al-Khattab: bahawa Jibril (as), (berkata kepada Nabi (saw): Terangkan kepadaku tentang Al-Saah (kiamat)? Baginda bersabda: Orang yang ditanya tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Beliau bertanya lagi: Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda bersabda: (Antara tanda-tandanya ialah) apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing berlumba-lumba membina bangunan.) (Sahih Muslim: Jilid 3 halaman 11

 

3 – Ilmu Diangkat:

 

(15441: تكون بين يدي الساعة أيام يرفع فيها العلم وينزل الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل) كنز العمال، الفصل الثالث: في اشراط الساعة الصغرى : ج 34 ص 132

 

(38449:“Sebelum terjadinya Al-Saah (hari kiamat) akan ada hari-hari yang diangkat padanya ilmu dan diturunkan padanya kejahilan, dan banyak terjadi “Al-Harj”. dan “Al-Harj” adalah pembunuhan”) [Kanz Al-3amal, Bab III: Dalam Asyraath Al-Sa3ah Al-Sughro: Jilid 34 halaman 132]

 

4 – Ramai yang membaca Al-Quran dan tidak beramal dengannya:

 

15483 : سيأتي على أمتي زمان يكثر فيه القراء ويقل فيه الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج، ثم يأتي من بعد زمان يقرأ القرآن رجال من أمتي لا يجاوز تراقيهم، ثم يأتي من بعد زمان يجادل المشرك بالله المؤمن في مثل ما يقول

 

(38457: Akan akan datang satu zaman atas umatku dimana didapati banyak para pembaca namun sedikit para fuqhak dan ilmu akan dicabut serta merajalela Al Harj (pembunuhan) kemudian akan datang zaman sesudahnya orang-orang yang membaca Al-Qur’an namun bacaan mereka tidak melewati kerongkong kemudian datang di zaman berikutnya orang musyrik mendebat orang mukmin pada apa yang diperkatakan.)
 

(.15453 : يكون في آخر الزمان عباد جهال وقراء فسقة( المصدر السابق. (–

 

(38481: Terjadi pada akhir zaman hamba-hamba yang jahil daripada pembaca yang membuat kejahatan) (Ibid). –

 

 

5 – Tersebarnya perbuatan keji dan Terputusnya Silaturahim:

 

(38468: من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم  تخوين الآمين، وائتمان الخائن( المصدر السابق.

 

(38468: Antara tanda-tanda Al-Saah (hari kiamat) adalah perbuatan keji, dan sikap saling mengkeji, dan memutuskan Silaturahim, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat dan pengkhianat pula dipercayai (Ibid).

 

6 – Pendusta Dibenarkan Dan Yang Jujur Didustakan:

 

-(38452: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب  فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الآمين، وينطق فيها الروبيضة، قيل: وما الروبيضة ؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة) المصدر السابق.

 

– (38452: “Akan datang pada manusia tahun-tahun yang dipenuhi penipuan. Pada saat itu, seorang pendusta justeru dibenarkan dan seorang yang jujur didustakan. Seorang pengkhianat malah dipercayai dan seorang yang amanah dikhianati. Pada saat itu, Al-Ruwaibidhah akan berkata-kata. Para sahabat bertanya, “Apakah Al-Ruwaibidhah itu?” Nabi menjawab, “seorang yang (pada hakikatnya) dungu, namun berani bercakap mengenai urusan umum.”) Ibid.

 

-( 38475: ليأتين على الناس زمان يكذب فيه الصادق ويصدق الكاذب، ويخون الآمين ويؤتمن الخؤون، ويشهد المرء ولم يستشهد، ويحلف وإن لم يستحلف، ويكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع لا يؤمن بالله ورسوله( المصدر السابق.

 

 

– (38475: Akan datang pada manusia suatu zaman seorang pendusta justeru dibenarkan dan seorang yang jujur didustakan. Seorang pengkhianat malah dipercayai dan seorang yang amanah dikhianati, seorang saksi tidak diminta untuk menjadi saksi, Dan untuk bersumpah, tidak dibenarkan bersumpah, akan terjadi hingga orang yang paling bahagia dengan kehidupan dunia adalah Luka’ bin Luka’ tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya (Ibid).

 

7 – Berbangga Dengan Masjid:

 

(38484: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد( المصدر السابق.

 

(38484: Hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga manusia berbangga-bangga dalam (membangun) masjid-masjid (Ibid).

 

8 – Banyak Alat-alat Muzik Dan Minum Minuman Keras:

 

(38734: تكون في أمتي قذف ومسخ وخسف إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات وشربت الخمور

 

(38734: “Akan terjadi pada umatku kehancuran, keruntuhan dan kehinaan, jika nampak nyata alat-alat muzik dan ramai budak-budak lelaki dan perempuan yang menyanyi dan minum minuman keras.

 

38735: يمسخ قوم من أمتي في آخر الزمان قردة وخنازير، قيل: يا رسول الله ! ويشهدون أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ويصومون ؟ قال: نعم، قيل: فما بالهم يا رسول الله ؟ قال: يتخذون المعازف والقينات والدفوف ويشربون الآشربة، فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير( المصدر السابق.

.

38 735: Umatku akan berubah bentuknya pada akhir zaman dikutuk menjadi monyet dan babi, dikatakan: Wahai Rasulullah! Walaupun mere bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa engkau adalah Rasulullah dan mereka berpuasa? Baginda bersabda: Ya. Dikatakan: Bagaimana fikiran mereka, Ya Rasulullah? Baginda bersabda: Mereka menggunakan alat-alat muzik dan tamborin dan nyanyian dan minum minuman (keras), minum teruk pada keseronokan mereka dan mereka (dikutuk) berubah menjadi monyet dan babi (Ibid).

 

9 – Merasa Cukup Lelaki Dengan Lelaki:

 

(38499: إذا استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج من قبل المشرق فيمسخ بعضهم ويخسف ببعض، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون .

 

(38 499: Jika kaum lelaki telah merasa cukup dengan lelaki lelaki dan kaum wanita telah merasa cukup dengan para wanita maka berikan khabar gembira dengan angin merah yang keluar dari sebelah timur maka akan hancur sebahagian mereka dan binasa sebahagian yang lain, Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas.

 

)38500 : لا تذهب الدنيا حتى يستغني النساء بالنساء والرجال بالرجال، والسحاق زنا النساء فيما بينهن( المصدر السابق.

 

38500: Dunia tidak akan berakhir sehingga wanita merasa cukup dengan wanita dan lelaki dengan lelaki, dan lesbianism (hubungan sejenis) wanita berzina di antara mereka) Ibid.

 

10 – Nabi (saw) menerangkan kepada Ibn Mas’ud:

 

(38495: يا ابن مسعود! ألا ًوإنّ للساعة أشراطا إنّ للساعة أعلاما ! وإن من وأن يقبض ًوأن يكون المطر قيظا ًعلم الساعة وأشراطها أن يكون الولد غيظا ، يا ابن مسعود ًالآشرار قبضا ! من أعلام الساعة وأشراطها أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق، يا ابن مسعود ! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يؤتمن الخائن وأن يخون الآمين، يا ابن مسعود ! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يواصل الاطباق وأن يقاطع الآرحام، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يسود كل قبيلة منافقوها وكل سوق فجارها، يا ابن مسعود ! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكون المؤمن في القبيلة أذل من النقد، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تزخرف المحاريب وأن تخرب القلوب، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يكتفى الرجال بالرجال والنساء بالنساء، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكنف المساجد وأن تعلو المنابر ، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن يعمر خراب الدنيا ويخرب عمرانها، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تظهر المعازف وشرب الخمور، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تشرب الخمور، يا ابن مسعود! إن من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثر الشرط والهمازون والغمازون واللمازون، يا ابن مسعود! إنّ من أعلام الساعة وأشراطها أن تكثر أولاد الزنا( المصدر السابق.

 

 

(38 495: “Wahai Ibnu Mas’ud, sesungguhnya Al-Sa’ah (hari Kiamat) itu ada alamatnya, dan bagi Al-Sa’ah memiliki tanda-tanda, dan di antara alamat dan tanda-tandanya adalah: Anak-anak yang durhaka banyaknya curahan hujan. Orang-orang jahat semakin membanjir (banyak). Wahai Ibnu Mas’ud! sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Pendusta disebut jujur. Orang jujur disebut pendusta. Wahai Ibnu Mas’ud! sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Pengkhianat diberi kepercayaan. Orang yangg dipercayai pula disebut pengkhianat. Wahai Ibnu Mas’ud! sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: keganasab diteruskan. Hubungan silaturahim semakin terputus. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: pemimpin Suku-suku dilantik dari golongan orang-orang munafiq. Pasar semakin dipenuhi oleh seburuk-buruk manusia. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Seorang mu’min dalam suatu suku adalah lebih hina dari barang-barang. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Seorang laki-laki merasa cukup dengan laki-laki, dan wanita merasa cukup dengan wanita (hubungan sejenis). Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Masjid dihiasi dan mimbar di tinggikan. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Perosak-perosak dunia dimakmurkan, Sedang pemakmur tamadun dunia yang sebenarnya dirosakkan. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Tampak peralatan muzik semakin diutamakan. Arak/Khamar diminum. Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Banyaknya lambang pengumpat, pengejek dan pengecam (mencari kesalahan). Wahai Ibnu Mas’ud! Sungguh di antara alamat Al-Sa’ah itu dan tanda-tandanya adalah: Banyaknya anak zina. [Ibid]

 

Imam Al Baihaqy (ra) meriwayatkan beberapa Hadits berkenaan dengan Tanda- Tanda Kiamat. Haditsnya panjang sekali. Beliau menukil dari Kitab bernama Hilyaatul Auliyaa’ (Perhiasan Para Wali) yang ditulis oleh Abu Nu’aim Al Asfaahany (ramahu Allah), antara lain adalah Hadits yang diuraikan dibawah ini:

 

Dari Hudzaifah bin Al Yaman (ra), beliau berkata bahawa Rosulullah (saw) bersabda, “Diantara dekatnya hari A-Saah (Kiamat)  terdapat 72 tanda:

 

– Jika kalian melihat manusia mematikan sholat

– Menyia-nyiakan amanah

– Memakan riba

– Menghalalkan dusta

– Meremehkan darah

– Meninggikan bangunan

– Menjual Islam dengan dunia

– Memutus silaturahim

– Lemahnya hukum

– Dusta dianggap benar

– Sutera dijadikan pakaian

– Kezaliman terserlah

– Banyaknya perceraian

– Mati mendadak

– Penghianat dipercaya

– Orang jujur dituduh penghianat

– Pendusta dibenarkan

– Orang jujur didustakan

– Banyaknya saling tuduh-menuduh

– Banyaknya hujan

– Anak durhaka

– Banyaknya orang jahat

– Semakin kurangnya dermawan

– Para Pemimpin yang fasiq

– Para Menteri yang dusta

– Banyak orang yang dipercaya itu yang menjadi pengkhianat

– Banyak Pejabat zalim

– Banyak para Qurro’ (Pembaca Al Qur’an) yang Fasiq

– Memakai kulit domba, tetapi hati mereka lebih busuk daripada bangkai

– Orang yang sabar diliputi fitnah, mereka memperlakukannya seperti orang-orang Yahudi yang zalim

– Munculnya wang kuning (–uang emas / dinnar –)

– Dicarinya dirham

– Banyak kesalahan

– Para Pemimpin dimusuhi

– Mushaf dihias

– Masjid diindahkan

– Mimbar ditinggikan

– Hati semakin rusak

– Khamar diminum

– Hudud diabaikan

– Hamba melahirkan tuannya

– Orang telanjang dan tak beralas kaki menjadi Raja

– Wanita menyertai suaminya dalam berdagang

– Laki-laki menyerupai wanita, dan wanita menyerupai laki-laki

– Bersumpah dengan Allah tanpa diminta

– Bersaksi tanpa diminta

– Mengucapkan salam hanya pada yang dikenal

– Islam dipelajari bukan untuk Agama

– Dunia dicari dengan amalan akhirat

– Melarang ghanimah dari orang yang berhak

– Kepercayaan dijadikan jalan untuk memperkaya diri

– Zakat dijadikan hutang

– Pemimpin kaum adalah orang yang terhina dari mereka

– Seseorang durhaka pada bapaknya, kasar pada ibunya, tapi baik pada temannya

– Suami taat pada isterinya

– Orang fasiq suaranya nyaring di masjid-masjid

– Penyanyi wanita dijadikan sebagai keperluan hidup

– Musik dijadikan keperluan hidup

– Khamar diminum di jalan-jalan

– Kezaliman dijadikan kebanggaan

– Hukum dijual-belikan

– Polis semakin ramai

– Al Qur’an dijadikan seruling

– Kulit binatang dijadikan hiasan

– Masjid dijadikan jalan (tempat melintas)

– Akhirnya Ummat ini mengutuk Pendahulu Ummat.”

 

Maka takutlah kesan-kesan dan tanda-tanda itu dengan datangnya angin merah yang akan menghancurkan dan membinasakan.  

Hadis Kitab Allah dan Sunnah Ku Adalah Dhaif Di Sisi Standard Sunni

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين،

وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً

Ahlul Sunnah Wal Jamaah berpegang kepada hadis bahawa Nabi Muhammad (SAW) meninggalkan dua pusaka berat kepada umat, iaitu Al Quran dan Sunnah Nabi (saw). Namun dari kajian kami, kami dapati bahawa hadis ini sebenarnya dhaif mengikuti standard penerimaan hadis mereka sendiri. Kami tidaklah menyokong penggunaan ilmu rijal atau standard rekaan ini yang jelas bertentangan dengan Quran dan Islam, namun kami rasa perlu untuk dikongsikan di sini bagi meruntuhkan "berhala-berhala" di dalam pemikiran saudara ASWAJA kita.

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” ini tidak terdapat di dalam kitab hadis Kutub As Sittah (Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Ibnu Majah, Sunan An Nasa’i, Sunan Abu Dawud, dan Sunan Tirmidzi). Sumber hadis ini hanyalah dari Al Muwatta Imam Malik, Mustadrak Ash Shahihain Al Hakim, At Tamhid Syarh Al Muwatta Ibnu Abdil Barr, Sunan Baihaqi, Sunan Daruquthni, dan Jami’ As Saghir As Suyuthi. Selain itu hadis ini juga boleh didapati di dalam kitab-kitab karya Ulama seperti, Al Khatib dalam Al Faqih Al Mutafaqqih, Shawaiq Al Muhriqah Ibnu Hajar, Sirah Ibnu Hisyam, Al Ilma ‘ila Ma’rifah Usul Ar Riwayah wa Taqyid As Sima’ karya Qadhi Iyadh, Al Ihkam Ibnu Hazm dan Tarikh At Thabari. Dari semua sumber yang disebutkan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa hadis ini hanya diriwayatkan dengan 4 jalur sanad iaitu dari Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Amr bin Awf, dan Abu Said Al Khudri. Terdapat juga beberapa hadis yang diriwayatkan secara mursal (terputus sanadnya), mengenai hadis mursal ini sudah jelas kedhaifannya.

 

Hadis ini terbahagi kepada dua iaitu

 1. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang mursal
 2. Hadis yang diriwayatkan dengan sanad yang muttasil atau bersambung

 


 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Secara Mursal

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” yang diriwayatkan secara mursal ini terdapat dalam kitab Al Muwatta, Sirah Ibnu Hisyam, Sunan Baihaqi, Shawaiq Al Muhriqah, dan Tarikh At Thabari. Berikut adalah contoh hadisnya

 

Dalam Al Muwatta jilid I hal 899 no 3

 

Rasulullah SAW bersabda: ” Wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu berpegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya iaitu Kitab Allah dan Sunah RasulNya”.

 

Dalam Al Muwatta hadis ini diriwayatkan Imam Malik tanpa sanad. Malik bin Anas adalah generasi tabiit tabiin yang lahir antara tahun 91H-97H. Jadi paling tidak ada dua perawi yang tidak disebutkan di antara Malik bin Anas dan Rasulullah SAW. Berdasarkan hal ini maka dapat dinyatakan bahawa hadis ini dhaif kerana terputus sanadnya.

 

Dalam Sunan Baihaqi terdapat beberapa hadis mursal mengenai hal ini, diantaranya

 

Al Baihaqi dengan sanad dari Urwah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda pada haji wada: “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan sesuatu bagimu yang apabila berpegang teguh kepadanya maka kamu tidak akan sesat selamanya iaitu dua perkara Kitab Allah dan Sunnah Nabimu, Wahai umat manusia dengarkanlah olehmu apa yang aku sampaikan kepadamu, maka hiduplah kamu dengan berpegang kepadanya”.

 

Selain pada Sunan Baihaqi, hadis Urwah ini juga terdapat dalam Miftah Al Jannah hal 29 karya As Suyuthi. Urwah bin Zubair adalah dari generasi tabiin yang lahir tahun 22H, jadi Urwah belum lahir saat Nabi SAW melakukan haji wada maka hadis di atas terputus, dan ada seorang perawi yang tidak disebutkan, mungkin dari golongan sahabat dan mungkin juga dari golongan tabiin. Apapun, hadis ini dhaif kerana terputus sanadnya.

 

Al Baihaqi dengan sanad dari Ibnu Wahb yang berkata: “Aku telah mendengar Malik bin Anas mengatakan berpegang teguhlah pada sabda Rasulullah SAW pada waktu haji wada yang berbunyi ‘Dua hal Aku tinggalkan bagimu dimana kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya iaitu Kitab Allah dan Sunah NabiNya”.

 

Hadis ini tidak berbeza dengan hadis Al Muwatta, kerana Malik bin Anas tidak bertemu Rasulullah SAW jadi hadis ini juga dhaif.

 

Dalam Sirah Ibnu Hisyam jilid 4 hal 185 hadis ini diriwayatkan dari Ibnu Ishaq yang berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda pada haji wada….. Disini Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW oleh kerana itu hadis ini tidak dapat dijadikan hujjah. Dalam Tarikh At Thabari jilid 2 hal 205 hadis ini juga diriwayatkan secara mursal melalui Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Najih. Jadi kedua hadis ini dhaif. Mungkin ada yang beranggapan kerana Sirah Ibnu Hisyam dari Ibnu Ishaq sudah menjadi kitab Sirah yang dijadikan pegangan oleh jumhur ulama maka adanya hadis itu dalam Sirah Ibnu Hisyam sudah cukup menjadi bukti kebenarannya. Jawaban kami adalah: Memang benar bahawa Sirah Ibnu Hisyam dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, tetapi dalam kitab ini, hadis tersebut terputus sanadnya jadi tentu saja mengikut standard hadis Sunni, hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujjah.

 

 


 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” Yang Diriwayatkan Dengan Sanad Yang Bersambung.

 

Telah dinyatakan sebelumnya bahawa dari sumber-sumber yang ada ternyata ada 4 jalan sanad hadis “Kitab Allah dan SunahKu”. 4 jalan sanad itu adalah

 

1. Jalur Ibnu Abbas 

 

2. Jalur Abu Hurairah 

 

3. Jalur Amr bin Awf 

 

4. Jalur Abu Said Al Khudri 

 

 

Jalan Sanad Ibnu Abbas

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Ibnu Abbas dapat ditemui dalam Kitab Al Mustadrak Al Hakim jilid I hal 93 dan Sunan Baihaqi juz 10 hal 4 yang pada dasarnya dikutip dari kitab Al Mustadrak. Dalam kitab-kitab ini sanad hadis tersebut adalah dari jalan Ibnu Abi Uwais dari bapanya dari Tsaur bin Zaid Al Daily dari Ikrimah dari Ibnu Abbas

 

Rasulullah SAW bersabda “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya iaitu Kitab Allah dan Sunnah RasulNya”.

 

Hadis ini adalah hadis yang dhaif kerana terdapat kelemahan pada dua orang perawinya iaitu Ibnu Abi Uwais dan bapanya. Kami kongsikan di sini statusnya

 

1. Ibnu Abi Uwais

 

 • Dalam kitab Tahdzib Al Kamal karya Al Hafiz Ibnu Zakki Al Mizzy jilid III hal 127 mengenai biografi Ibnu Abi Uwais terdapat perkataan orang yang mencelanya, diantaranya Berkata Muawiyah bin Salih dari Yahya bin Mu’in “Abu Uwais dan putranya itu keduanya dhaif(lemah)”. Dari Yahya bin Mu’in bahawa Ibnu Abi Uwais dan ayahnya suka mencuri hadis, suka mengacaukan(hafalan) hadis atau mukhallith dan suka berbohong. Menurut Abu Hatim Ibnu Abi Uwais itu mahalluhu ash shidq atau tempat kejujuran tetapi dia terbukti lengah. An Nasa’i menilai Ibnu Abi Uwais dhaif dan tidak tsiqah. Menurut Abu Al Qasim Al Alkaiy “An Nasa’i sangat jelek menilainya (Ibnu Abi Uwais) sampai ke derajat matruk(ditinggalkan hadisnya)”. Ahmad bin Ady berkata “Ibnu Abi Uwais itu meriwayatkan dari pamannya Malik beberapa hadis gharib yang tidak diikuti oleh seorangpun.”

 

 • Dalam Muqaddimah Al Fath Al Bary halaman 391 terbitan Dar Al Ma’rifah, Al Hafiz Ibnu Hajar mengenai Ibnu Abi Uwais berkata ”Atas dasar itu hadis dia (Ibnu Abi Uwais) tidak dapat dijadikan hujjah selain yang terdapat dalam As Shahih kerana celaan yang dilakukan Imam Nasa’i dan lain-lain”.

 

 • Dalam Fath Al Mulk Al Aly halaman 15, Al Hafiz Sayyid Ahmad bin Shiddiq mengatakan “berkata Salamah bin Syabib Aku pernah mendengar Ismail bin Abi Uwais mengatakan “mungkin aku membuat hadis untuk penduduk Madinah jika mereka berselisih pendapat mengenai sesuatu di antara mereka”.

 

Jadi Ibnu Abi Uwais adalah perawi yang tertuduh dhaif, tidak tsiqat, pembohong, matruk dan dituduh memalsukan hadis.

 

2. Abu Uwais

 

 • Dalam kitab Al Jarh Wa At Ta’dil karya Ibnu Abi Hatim jilid V hal 92, Ibnu Abi Hatim menukil dari ayahnya Abu Hatim Ar Razy yang berkata mengenai Abu Uwais “Ditulis hadisnya tetapi tidak dapat dijadikan hujjah dan dia tidak kuat”. Ibnu Abi Hatim menukil dari Yahya bin Mu’in yang berkata “Abu Uwais tidak tsiqah”.

 

 • Dalam kitab Tahdzib Al Kamal karya Al Hafiz Ibnu Zakki Al Mizzy jilid III hal 127. Berkata Muawiyah bin Salih dari Yahya bin Mu’in “Abu Uwais dan putranya itu keduanya dhaif(lemah)”. Dari Yahya bin Mu’in bahawa Ibnu Abi Uwais dan ayahnya(Abu Uwais) suka mencuri hadis, suka mengacaukan(hafalan) hadis atau mukhallith dan suka berbohong.

 

Dalam Al Mustadrak jilid I hal 93, Al Hakim tidak menshahihkan hadis ini. Beliau mendiamkannya dan mencari syahid atau penguat bagi hadis tersebut, Beliau berkata ”Saya telah menemukan syahid atau saksi penguat bagi hadis tersebut dari hadis Abu Hurairah”. Mengenai hadis Abu Hurairah ini akan dibahas nanti, yang penting dari pernyataan itu adalah, secara tidak langsung, Al Hakim mengakui kedhaifan hadis Ibnu Abbas tersebut oleh kerana itu beliau mencari syahid penguat untuk hadis tersebut .Setelah melihat kedudukan kedua perawi hadis Ibnu Abbas tersebut maka dapat disimpulkan bahawa hadis ”Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Ibnu Abbas adalah dhaif.

 

Jalan Sanad Abu Hurairah

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad Abu Hurairah terdapat dalam Al Mustadrak Al Hakim jilid I hal 93, Sunan Al Kubra Baihaqi juz 10, Sunan Daruquthni IV hal 245, Jami’ As Saghir As Suyuthi(no 3923), Al Khatib dalam Al Faqih Al Mutafaqqih jilid I hal 94, At Tamhid XXIV hal 331 Ibnu Abdil Barr, dan Al Ihkam VI hal 243 Ibnu Hazm.

 

Jalan sanad hadis Abu Hurairah adalah sebagi berikut, diriwayatkan melalui Al Dhaby yang berkata telah menghadiskan kepada kami Shalih bin Musa At Thalhy dari Abdul Aziz bin Rafi’dari Abu Shalih dari Abu Hurairah

 

bahawa Rasulullah SAW bersabda bahawa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya iaitu Kitabullah dan SunahKu.Keduanya tidak akan berpisah hingga menemuiku di Al Haudh”.

 

Hadis di atas adalah hadis yang dhaif kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang tidak bisa dijadikan hujjah iaitu Shalih bin Musa At Thalhy.

 

 • Dalam Kitab Tahdzib Al Kamal ( XIII hal 96) berkata Yahya bin Muin bahawa riwayat hadis Shalih bin Musa bukan apa-apa. Abu Hatim Ar Razy berkata hadis Shalih bin Musa dhaif. Imam Nasa’i berkata hadis Shalih bin Musa tidak perlu ditulis dan dia itu matruk al hadis(ditinggalkan hadisnya).

 

 • Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalany dalam kitabnya Tahdzib At Tahdzib IV hal 355 menyebutkan Ibnu Hibban berkata bahawa Shalih bin Musa meriwayatkan dari tsiqat apa yang tidak menyerupai hadis itsbat(yang kuat) sehingga yang mendengarkannya bersaksi bahawa riwayat tersebut ma’mulah (diamalkan) atau maqbulah (diterima) tetapi tidak dapat dipakai untuk berhujjah. Abu Nu’aim berkata Shalih bin Musa itu matruk Al Hadis sering meriwayatkan hadis mungkar.

 

 • Dalam At Taqrib (Tarjamah :2891) Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqallany menyatakan bahawa Shalih bin Musa adalah perawi yang matruk(harus ditinggalkan).

 

 • Al Dzahaby dalam Al Kasyif (2412) menyebutkan bahawa Shalih bin Musa itu wahin (lemah).

 

 • Dalam Al Qaulul Fashl jilid 2 hal 306 Sayyid Alwi bin Thahir ketika berkomentar tentang Shalih bin Musa, beliau menyatakan bahawa Imam Bukhari berkata”Shalih bin Musa adalah perawi yang membawa hadis-hadis mungkar”.

 

Kalau melihat jarh atau celaan para ulama terhadap Shalih bin Musa tersebut maka dapat dinyatakan bahawa hadis “Kitab Allah dan Sunahku” dengan sanad dari Abu Hurairah di atas adalah hadis yang dhaif. 

 

Jalan Sanad Amr bin Awf

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Amr bin Awf terdapat dalam kitab At Tamhid hal 331 Ibnu Abdil Barr. Telah menghadiskan kepada kami Abdurrahman bin Yahya, dia berkata telah menghadiskan kepada kami Ahmad bin Sa’id, dia berkata telah menghadiskan kepada kami Muhammad bin Ibrahim Al Daibaly, dia berkata telah menghadiskan kepada kami Ali bin Zaid Al Faridhy, dia berkata telah menghadiskan kepada kami Al Haniny dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin Awf dari ayahnya dari datuknya bahawa

 

Rasulullah bersabda “wahai sekalian manusia sesungguhnya Aku telah meninggalkan pada kamu apa yang jika kamu pegang teguh pasti kamu sekalian tidak akan sesat selamanya iaitu Kitabullah dan Sunah Rasul-Nya.

 

Hadis ini adalah hadis yang dhaif kerana dalam sanadnya terdapat cacat pada perawinya iaitu Katsir bin Abdullah .

 

 • Dalam Mizan Al Itidal (biografi Katsir bin Abdullah no 6943) karya Adz Dzahabi terdapat celaan pada Katsir bin Abdullah. Menurut Daruquthni Katsir bin Abdullah adalah matruk al hadis(ditinggalkan hadisnya). Abu Hatim menilai Katsir bin Abdullah tidak kuat. An Nasa’i menilai Katsir bin Abdullah tidak tsiqah.
 • Dalam At Taqrib at Tahdzib, Ibnu Hajar menyatakan Katsir bin Abdullah dhaif.
 • Dalam Al Kasyf Adz Dzahaby menilai Katsir bin Abdullah wahin(lemah).
 • Dalam Al Majruhin Ibnu Hibban juz 2 hal 221, Ibnu Hibban berkata tentang Katsir bin Abdullah “Hadisnya sangat mungkar” dan “Dia meriwayatkan hadis-hadis palsu dari ayahnya dari datuknya yang tidak layak disebutkan dalam kitab-kitab mahupun periwayatan”

 

 • Dalam Al Majruhin Ibnu Hibban juz 2 hal 221, Yahya bin Main berkata “Katsir lemah hadisnya”
 • Dalam Kitab Al Jarh Wat Ta’dil biografi no 858, Abu Zur’ah berkata “Hadisnya tidak ada apa-apanya, dia tidak kuat hafalannya”.
 • Dalam Adh Dhu’afa Al Kabir Al Uqaili (no 1555), Mutharrif bin Abdillah berkata tentang Katsir “Dia orang yang banyak permusuhannya dan tidak seorangpun sahabat kami yang mengambil hadis darinya”.
 • Dalam Al Kamil Fi Dhu’afa Ar Rijal karya Ibnu Adi juz 6 hal 63, Ibnu Adi berkata perihal Katsir “Dan kebanyakan hadis yang diriwayatkannya tidak bisa dijadikan pegangan”.
 • Dalam Al Kamil Fi Dhu’afa Ar Rijal karya Ibnu Adi juz 6 hal 63, Abu Khaitsamah berkata “Ahmad bin Hanbal berkata kepadaku : jangan sedikitpun engkau meriwayatkan hadis dari Katsir bin Abdullah”.
 • Dalam Ad Dhu’afa Wal Matrukin Ibnu Jauzi juz III hal 24 terdapat perkataan Imam Syafii perihal Katsir bin Abdullah “Katsir bin Abdullah Al Muzanni adalah satu pilar dari berbagai pilar kedustaan”

 

Jadi hadis Amr bin Awf ini sangat jelas kedhaifannya kerana dalam sanadnya terdapat perawi yang matruk, dhaif atau tidak tsiqah dan pendusta. Seterusnya..

 

 

Jalur Abu Said Al Khudri

 

Hadis “Kitab Allah dan SunahKu” dengan jalan sanad dari Abu Said Al Khudri ra terdapat dalam Al Faqih Al Mutafaqqih jilid I hal 94 karya Al Khatib Baghdadi dan Al Ilma ‘ila Ma’rifah Usul Ar Riwayah wa Taqyid As Sima karya Qadhi Iyadh dengan sanad dari Saif bin Umar dari Ibnu Ishaq Al Asadi dari Shabbat bin Muhammad dari Abu Hazm dari Abu Said Al Khudri.

 

Dalam rangkaian perawi ini terdapat perawi yang benar-benar dhaif iaitu Saif bin Umar At Tamimi.

 

 • Dalam Mizan Al I’tidal no 3637 Yahya bin Mu’in berkata “Saif daif dan riwayatnya tidak kuat”.
 • Dalam Ad Dhu’afa Al Matrukin no 256, An Nasa’i mengatakan kalau Saif bin Umar adalah dhaif.
 • Dalam Al Majruhin no 443 Ibnu Hibban mengatakan Saif merujukkan hadis-hadis palsu pada perawi yang tsabit, ia seorang yang tertuduh zindiq dan seorang pemalsu hadis.
 • Dalam Ad Dhu’afa Abu Nu’aim no 95, Abu Nu’aim mengatakan kalau Saif bin Umar adalah orang yang tertuduh zindiq, riwayatnya jatuh dan bukan apa-apanya.
 • Dalam Tahzib At Tahzib juz 4 no 517 Abu Dawud berkata kalau Saif bukan apa-apa, Abu Hatim berkata “ia matruk”, Ad Daruquthni menyatakannya dhaif dan matruk. Al Hakim mengatakan kalau Saif tertuduh zindiq dan riwayatnya jatuh. Ibnu Adi mengatakan kalau hadisnya dikenal munkar dan tidak diikuti seorangpun.

 

 

Jadi jelas sekali kalau hadis Abu Said Al Khudri ra ini adalah hadis yang dhaif kerana kedudukan Saif bin Umar yang dhaif di mata para ulama.

 

Dari semua pembahasan di atas dapat disimpulkan bahawa hadis “Kitab Allah dan SunahKu” ini adalah hadis yang dhaif. Ternyata di sisi pengriwayatan Ahlul Sunnah, yang lebih sahih itu adalah hadis dengan matan "Kitab Allah dan Itrah" seperti yang telah dikongsikan sebelum ini, yang kemudiannya dijelaskan siapa itrat Ahlulbait itu dalam hadis wasiat Nabi(saw) di malam kewafatan baginda.

 

Diharapkan saudara ASWAJA dapat membuka fikiran mereka dengan perbahasan ini, bahawa aqidah mereka yang selama ini didasarkan kepada hadis ini adalah batil.

 

Allah Maha Mengetahui

 

Rujukan:Take your Beliefs from the Quran and Sunnah