Tiada Perintah Ikut Ahl Albait Dalam Quran?

Ini adalah bantahan-bantahan cliche yang kerap disodorkan oleh para penentang jalan kebenaran apabila berhadapan dengan kami, Ansar Imam Almahdi. Oleh kerana ia terlalu kerap dibangkitkan, maka kami fikir perlu untuk ditanggapi walaupun secara ringkas, agar pemikiran serong seperti ini dapat diluruskan,

Pertama

Hakikat yang perlu kita terima adalah tidak semua perincian agama disebutkan di dalam Alquran. Cara solat tidak diterangkan di dalam Quran, fiqh zakat, haji, ibadah, serta perincian-perincian Usul agama tidak semuanya diterangkan di dalam Quran.

Alquran adalah kitab yang menerangkan Doktrin Usul secara umum, falsafahnya, manhajnya, dan kemudiannya, perincian nya pula akan diterangkan melalui lisan khalifah Allah yang membawa kitab tersebut, dalam konteks ini, Nabi Muhammad (SAW).

Maka, apakah doktrin kepimpinan yang diterangkan dalam Quran? Saya telah bincangkan doktrin ini dalam artikel berikut:

 1. Ketuanan Allah Bhg. 1: Hak Lantikan Kepimpinan Milik Allah atau Manusia?
 2. Ketuanan Allah Bhg. 2: Adakah Masih Ada Perlantikan Khalifah Allah Selepas Muhammad(s)?
 3. Ketuanan Allah Bhg.3: Apakah Wasiat Yang Ingin Ditulis Nabi (s)

Saya ringkaskan rumusan dari Quran tentang doktrin Ketuanan Allah.

 1. Allah yang melantik khalifahNya di muka bumi, bukan manusia
 2. Manusia tidak mempunyai hak memilih pemimpinnya, dan harus taat kepada lantikan Allah
 3. Perlantikan khalifah adalah berlansung setiap zaman, sehingga hari kiamat
 4. Setiap zaman akan ada khalifahNya.

Inilah doktrin umum dari Quran, yang seterusnya mewajibkan kita mencari, siapa khalifah lantikan Allah di zaman ini? Malah, orang yang bertanya soalan dalil Imamah Ahl Albait dari Quran sebenarnya perlu membawakan dalil ketuanan manusia dari Quran, dalil bahawa manusia mempunyai hak melantik dan memilih pemimpin mereka. Silakan

Kedua

Seperti yang saya terangkan di atas, kalam Nabi diperlukan bagi menerangkan pelbagai ayat mutasyabih di dalam Quran. Maka bagi mendapatkan perincian siapa khalifah Allah di zaman ini, atau selepas zaman Nabi secara umumnya, maka kita perlukan kalam Nabi (saw). Begitu jugalah dengan pelbagai topik-topik lain, seperti cara solat dan sebagainya.

Kalam Nabi juga adalah kalam Allah, kerana segala yang diucapkan Nabi adalah wahyu, dan Nabi tidak menyanggahi perintah Allah.
وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ

“Segala yang diperkatakannya itu (sama ada AlQuran atau hadis) tidak lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya.(Al Najm 53:3-4)

لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ

Mereka tidak mendahuluiNya dengan perkataan dan mereka pula mengerjakan apa yang diperintahkanNya. (Al Anbiya 21:27)

Maka, kalam Nabi adalah kalam Allah, dan tidak boleh dipandang ringan dan dibuat mudah.

Dan saya tidak mahu bawakan kalam Nabi tentang Imamah Ahl Albait (AS) di dalam artikel ini, kerana ianya sudah banyak diterangkan di tempat lain, maka rujuklah ia. Saya ringkaskan seperti berikut:

 1. Hadis wasiat Nabi Muhammad (s) di malam kewafatan baginda.
 2. Hadis Tsaqalain
 3. Hadis Khalifatain
 4. dan banyak lagi hadis keutamaan Ahl Albait

Ketiga

Walaupun tidak disebutkan secara jelas, sebenarnya banyak ayat-ayat Alquran yang menerangkan Imamah dan keutamaan Ahl Albait, dan ini disokong oleh para ahli tafsir ASWJ. Antaranya saya senaraikan seperti berikut:

 1. Ayat Altathir
 2. Ayat Alinzar
 3. Ayat Alwilayah
 4. Ayat Albalagh
 5. Ayat Alikmal
 6. Dan banyak lagi.

Siapakah Ulil Amri yang kedudukan mereka untuk ditaati diserupakan dengan Rasul Allah? Siapakah Ahl Alzikr yang diperintahkan untuk dirujuki jika kita tidak tahu? Ini semuanya diturunkan oleh para khalifah Allah dari Ahl Albait.

Kesimpulan

Maka dengan ketiga-tiga point ini, kita tahu bahawa AlQuran sarat dengan satu polisi, iaitu polisi ketuanan Allah. Bahawa Allah yang melantik dan memilih wakilNya di muka bumi, setiap masa dan setiap zaman, dan ini disokong oleh kalam Nabi (s) dan ayat-ayat yang diturunkan bagi menerangkan kepimpinan dan keutamaan Ahl Albait (A).

Tiada lagi alasan melainkan mereka yang bersangka-sangka.

Bantahan Pada Shiah Yang Ingin Menunggu Keluar Panji Hitam

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً
Orang Shiah: Riwayat mengatakan agar tunggu sehingga keluarnya panji hitam dari timur, dan panji hitam ini mesti dilihat terlebih dahulu.

Rasulullah (sawas) telah berkata: “Sebelum perbendaharaan kamu, tiga akan berbunuhan antara satu sama lain, kesemua mereka adalah anak khalifah yang berbeza, bagaimanapun tiada dari mereka yang akan menerima. Selepas itu, panji hitam akan keluar dari timur dan bertempur dalam satu perang besar ke atas mereka.Kemudian dia (sawas) telah menyebutkan seorang lelaki, lalu berkata, sekiranya kamu melihatnya hendaklah kamu berbaiah kepadanya kerana dia adalah khalifah Al Mahdi.” [Bisharat Al Islam, ms 30]

فيما ذكره نعيم عن المهدي ونصرته برايات خراسان. قال حدثنا أبو نصر الحباب عن خلاد عن أبي قلابة عن ثوبان قال إذا رأيتم الرايات السود خرجت من قبل خراسان فأتوها ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة المهدي.

Jika kamu melihat panji hitam keluar dari Khurasan, maka bersegeralah ke arah mereka, walaupun terpaksa merangkak di atas salji, kerana mereka berpegang kepada khalifah al Mahdi.] ( Al-Malahem Wal Fitan, Sayyid Bin Tawoos Al-Hassani, hal. 52)

Riwayat menyuruh kita “melihat” terlebih dahulu. Maka kami akan tunggu sehingga melihat panji hitam.

______

Jawaban: Ini adalah hujah paling murah yang boleh dikeluarkan oleh seorang yang bergelar pengikut Ahl Al-Bait (AS). Mereka akan mencari seribu satu alasan untuk menolak beriman kepada khalifah Allah. Kita pulang semula kepada riwayat di atas.

Mereka yang menjadikan alasan “menunggu untuk melihat dahulu” sebelum bertindak WAJIB menjawab satu soalan berikut. Diketahui bahawa pasukan panji hitam ini adalah pasukan perang khalifah Al Mahdi, seperti yang disebutkan dalam riwayat di atas. Maka bagaimanakah mereka dapat mengenal Khalifah Al Mahdi ini terlebih dahulu dan berpegang kepadanya lalu keluar berperang dengan beliau? Ini jelas kerana mereka adalah yang pertama keluar bersama beliau.

Saya pasti tidak akan ada jawaban yang jelas berserta dalil yang dapat mereka berikan, melainkan bersangka-sangka. Maka tidak dapat tidak, situasi sebenarnya harus seperti berikut:

1. Al Mahdi telah pun keluar terlebih dahulu mendakwah manusia ke jalan kebenaran
2. Manusia beriman kepada Al Mahdi setelah beliau membuktikan dirinya dengan bukti yang jelas
3. Dan apabila sampai waktunya, maka Al Mahdi akan mengetuai pasukan orang beriman ini dalam Revolusi Illahi.

Selain dari situasi ini, maka tidak ada jalan bagi menjelaskan kewujudan orang beriman sebelum keluarnya panji hitam. Secara automatis, terbatallah “kaedah” ciptaan akal mereka yang mahu menunggu keluar panji hitam terlebih dahulu.

Satu perkara lagi yang harus diingat oleh para pengikut kaedah ini adalah, maut tidak mengenal masa dan ketika. Apakah anda boleh menjamin anda akan boleh hidup panjang untuk melihat keluarnya panji hitam ini? Jika anda mati tanpa mengiktiraf Imam atau utusan Imam, maka anda mati tanpa Imam.

Imam Ali b. Musa al-Reza (a.s.) meriwayatkan hadis-hadis dari bapanya, sehingga Nabi(s) – Barangsiapa yang mati tanpa mengikuti Imam lantikan Allah dari itrah ku dianggap sebagai mereka yang mati dalam kejahilan. Amalannya tidak diterima, samada beliau melakukannya di zaman Jahiliyyah atau selepas kedatangan Islam. Oyoon Akhbaar al-Reza (a.s.) bab 31 hadis 214

Perkara terbaik buat orang-orang Shiah sekarang adalah diterangkan di dalam hadis berikut:

Al-Husain bin Muhammad, daripada Mu‘alla bin Muhammad, daripada Muhammad bin Jumhur, daripada Safwan bin Yahya, daripada Muhammad bin Marwan, daripada al-Fudhail bin Yasar berkata: Aku telah bertanya Abu Abdillah a.s tentang firman Allah: “Suatu hari Kami menyeru setiap umat dengan pemimpinnya”(17:71) Maka beliau a.s telah berkata: Kenalilah imam anda, kerana anda apabila anda telah mengenali imam anda, cepat atau lampat urusan ini tidak akan memudaratkan anda. Sesiapa yang telah mengenali imamnya, kemudian beliau telah mati sebelum kedatangan sahaib hadha al-Amr adalah seperti kedudukan mereka yang telah berada di dalam kem askarnya, tidak, malah seperti kedudukan mereka yang telah berada di bawah benderanya, beliau telah berkata: Sebahagian sahabatnya berkata: [Beliau] adalah seperti kedudukan mereka yang telah mati syahid bersama Rasulullah s.a.w.(Usul al Kafi, No 535)

Ambil kesempatan ini untuk mengkaji seruan Sayed Ahmed, Al Yamani dan Mahdi Pertama yang dinantikan, kenali dan iktiraf urusannya, dan setelah itu, lambat atau cepatnya urusan ini tidak akan memudaratkan anda. Dan jika anda mati, maka kedudukan kalian adalah seperti yang diterangkan dalam riwayat di atas.