Penutup Kenabian: Pengakhir Para Nabi

 Penutup Para Nabi   
 
 
Firman Allah Yang Maha Kuasa,
 
﴿مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً﴾
 
{Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu}[1]
 
 
Seperti yang dinyatakan sebelum ini, bahawa “Penutup Kenabian”, dan saya maksudkan penutup di sini sebagai “pengakhiran”, tidaklah tepat jika dikatakan kenabian disini bermaksud mencapai kedudukan seorang Nabi, dan mengetahui beberapa perkhabaran dari langit tentang kebenaran dan perkara ghaib. Ini kerana jalan untuk naik ke Kerajaan Langit (Malakut) telah dibuka dan ia tidak ditutup dan tidak akan ditutup.
 
Oleh itu Nabi Muhammad (S) menekankan dalam banyak riwayat oleh Sunnah dan Syiah, begitulah juga dengan Ahlul Bayt (as) bahawa salah satu jalan dari jalan-jalan Al-Wahi Al-Ilahi (Ilham Allah) akan tetap terbuka dan tidak akan ditutup, yang merupakan rukyah yang benar  dari Allah SWT
 
عن علي بن الحسـين بن علي بن فضال، عن أبيه، عن أبي الحسـن علي بن موسى الرضا (ع): أنّه قال له رجل من أهل خراسان : يا ابن رسول الله : رأيت رسول الله (ص) في المنام كأنّه يقول لي: (كيف أنتم إذا دفن في أرضكم بضعتي واستحفظتم وديعتي وغيب في ثراكم نجمي) ؟فقال له الرضا (ع): (أنا المدفون في أرضكم، وأنا بضعة نبيكم، فأنا الوديعة والنجم، ألا ومن زارني وهو يعرف ما أوجب الله تبارك وتعالى من حقي وطاعتي فأنا وآبائي شفعاؤه يوم القيامة، ومن كنّا شفعاءه نجا ولو كان عليه مثل وزر الثقلين الجن والإنس. ولقد حدثني أبي، عن جدي، عن أبيه، عن آبائه أنّ رسول الله (ص) قال: من رآني في منامه فقد رآني؛ لأنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي ولا في صورة أحد من أوصيائي، ولا في صورة أحد من شيعتهم. وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة)
 
Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hussein bin Ali bin Fadhdhal, dari bapanya, dari Abi Al-Hassan Ali bin Musa Al-Ridha (as):
 
Salah seorang dari lelaki dari Khurasan berkata kepadanya, "Wahai anak Rasulullah, aku melihat Rasulullah (S) dalam tidur seolah-olah dia bersabda kepadaku: Bagaimana kamu jika sebahagian daripada ku dikebumikan di tanah airmu, dan kamu telah diamanahkan (memelihara) kirimanku; dan tersembunyi di tanahmu bintangku?”
 
Lalu Al-Ridha (as) berkata kepadanya: "Aku akan dikebumikan di tanah airmu; bahawa aku sebahagian daripada Nabi mu; dan akulah kiriman dan bintang; bahkan sesiapa menziarahiku dan dia tahu apa yang diwajibkan Allah Tabaraka Wa Taala, dari hakku dan taat padaku, maka aku dan bapa-bapaku adalah pemberi Syafaat kepadanya pada hari kiamat, dan sesiapa yang kami berikan Syafaat padanya akan terselamat walaupun dia memiliki dosa-dosa yang sama berat dengan dosa tsaqalain (kedua-dua) jin dan Manusia; dan sememangnya aku diberitahu oleh bapaku, daripada datukku, dari bapanya (as) bahawa Rasulullah (sawas) bersabda:
 
"Sesiapa yang melihatku dalam tidurnya maka sesungguhnya dia telah melihatku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai bentuk rupa ku, tidak juga dalam bentuk rupa sesiapa dari Aushiakku, tidak juga dalam bentuk rupa pengikut mereka, dan Rukya yang benar adalah sebahagian daripada tujuh puluh bahagian nubuwah.”[2]
 
 
وعن النبي (ص)، قال: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاً، ورؤيا المؤمن جزء من خمسة وأربعين جزءاً من النبوّة)
 
Diriwayatkan daripada Nabi (S) bahawa baginda bersabda,
 
"Jika Zaman telah menghampiri, mimpi (rukya) orang Islam bukan suatu dusta dan yang paling benar di antara kamu dalam mimpi (rukya) adalah yang paling benar dalam ucapannya. Oleh itu mimpi (rukya) orang beriman adalah sebahagian daripada empat puluh lima bahagian nubuwah.”[3]
 
 
Diriwayatkan daripada Nabi (S) bahawa baginda bersabda,
 
"Ia merupakan sebahagian daripada tujuh puluh bahagian dari nubuwah."[4]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) bahawa baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman adalah sebahagian daripada tujuh puluh tujuh bahagian dari nubuwah."[5]
 
وعن علي (ع)، قال: (رؤيا المؤمن تجري مجرى كلام تكلّم به الرب عنده)
 
Diriwayatkan dari Ali (as) bahawa dia berkata,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman dianggap sebagai ucapan Tuhan bercakap kepadanya."[6]
 
 
Nabi (S) bersabda,
 
"Jika Masa telah menghampiri, mimpi (rukya) orang mukmin bukan suatu dusta dan yang paling benar di kalangan mereka di dalam mimpi (rukya), adalah yang paling benar dalam ucapannya."[7]
 
 
Al-Alamah Al-Majlisi meriwayatkan di dalam kitab Bihar Al-Anwar dari kitab Jami' Al-Akhbar dan di dalam kitab Al-Ta'bir 3an Aimmah (as) berkata:
 
"Mimpi (rukya) orang beriman sahih kerana jiwanya kebaikan, dan keyaqinannya sahih, dan apabila ia keluar diangkat dari malaikat. maka itu ia [mimpi (rukya)] adalah wahyu (wahi) dari Allah, Yang Mulia dan Maha Berkuasa. "[8]
 
 
وعن رسول الله (ص)، قال: (من رآني في منامه فقد رآني، فإنّ الشيطان لا يتمثل في صورتي، ولا في صورة أحد من أوصيائي، ولا في صورة أحد من شيعتهم، وإنّ الرؤيا الصادقة جزء من سبعين جزءاً من النبوّة)
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) bahawa baginda bersabda,
 
"Siapa yang melihat aku dalam tidurnya maka sesungguhnya ia telah melihatku, kerana syaitan tidak boleh menyerupai (shurah) bentuk rupaku, dan tidak juga bentuk rupa mana-mana Aushiaku, serta bentuk rupa mana-mana pengikut (syiah) mereka, dan mimpi (rukya) sebenar adalah sebahagian daripada tujuh puluh bahagian nubuwah." [9]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) baginda bersabda,
 
"Jika ia adalah akhir zaman, mimpi (rukya) mukmin bukan suatu yang dusta dan yang paling benar di antara kamu dalam mimpi (rukya) adalah yang paling benar dalam ucapannya.”[10]
 
 
وعن رسول الله (ص): (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثاً، ورؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوّة)
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (SAW) baginda bersabda,
 
"Jika Zaman telah menghampiri, mimpi (rukya) orang Islam bukan suatu dusta dan yang paling benar di antara kamu dalam mimpi (rukya) adalah yang paling benar dalam ucapannya. Oleh itu, mimpi (rukya) Muslim adalah sebahagian daripada empat puluh enam bahagian nubuwah. "[11]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman adalah sebahagian daripada empat puluh enam bahagian nubuwah." [12]
 
 
وعنه (ص) قال: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبّها، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدّث بها)
 
Dan dari baginda (S) bersabda,
 
"Jika salah seorang di antara kamu telah melihat mimpi (rukya) yang disukanya, maka ia adalah dari Allah, maka hendaklah dia memuji Allah dan bercakap mengenainya."[13]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (SAW) baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman sebahagian daripada tujuh puluh tujuh bahagian nubuwah."[14]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) yang beriman adalah sebahagian daripada empat puluh bahagian nubuwah."[15]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S) baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman atau orang Islam adalah sebahagian daripada empat puluh enam bahagian nubuwah.”[16]
 
 
Rasul Allah (S) bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman adalah sebahagian daripada empat puluh enam bahagian nubuwah."[17]
 
 
Diriwayatkan dari Rasulullah (S), baginda bersabda,
 
"Jika Zaman telah menghampiri, mimpi (rukya) orang Islam bukan suatu dusta dan yang paling benar di antara kamu dalam mimpi (rukya) adalah yang paling benar dalam ucapannya.. Oleh itu, mimpi (rukya) orang Islam adalah sebahagian daripada empat puluh enam bahagian nubuwah."[18]
 
 
Rasul Allah (S) baginda bersabda,
 
"Mimpi (rukya) orang beriman adalah sebahagian daripada empat puluh bahagian nubuwah.”[19]
 
 
Diriwayatkan bahawa Allah menurunkan kepada Imam Musa Al-Kadzim (as) di dalam mimpi (rukya) bahawa Imam selepasnya adalah kepada anaknya Ali bin Musa Al-Ridha (as), Dari Yazid bin Salith Al-Zaidi berkata, "Kami bertemu Aba Abdillah (as) dalam perjalanan ke Mekah semasa kami satu jamaah jadi kami berkata kepadanya, 'Demi ayah dan ibuku, tuan adalah Imam yang disucikan dan tiada siapa yang tidak akan mati, jadi beritahu padaku suatu teka-teki siapakah yang (menjadi) khalifahku.’
 
Dia berkata aku, 'Ya mereka adalah anak-anak ku dan ini adalah tuan (ketua) mereka, (dan beliau menunjuk kepada anaknya Musa (as)) padanya ada ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, kefahaman, kemurahan hati dan makrifah yang manusia hajatkan dengan apa yang mereka perselisihkan dalam urusan agama mereka dan dia mempunyai akhlak yang baik dan adab-kejiranan dan dia adalah pintu dari pintu-pintu Allah Taala (AWJ) dan satu lagi, 'Ia adalah lebih baik daripada semuanya.'
Jadi ayah aku berkata kepadanya, 'Demi ayah dan ibuku, dan apakah dia?' Beliau berkata, 'Allah akan membawa daripada dia penolong umat ini; dan yang melegakan, pengetahuan, kesedaran, kefahaman, kebijaksanaan, bayi yang terbaik dan belia yang terbaik. Olehnya, Allah akan mengelakkan pertumpahan darah, mendamaikan antara manusia, menyatukan kembali bahagian-bahagian, membahagikan dari pembukaan sempit, memberi pakaian pada yang tak berpakaian, mengenyangkan yang lapar, menenangkan yang takut, kerananya hujan turun dan daripadanya hamba-hamba mengambil arahan mereka, yang baik dengan tua yang muda belia, khabar gembira yang baik untuk kaumnya setelah dia dewasa, ucapannya adalah penghakiman dan diamnya adalah pengetahuan, dia menjelaskan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan.”
 
Dia berkata, "Bapa ku telah berkata, 'Demi ayah dan ibuku, adakah dia akan mempunyai anak lelaki yang akan datang selepasnya?' Beliau berkata, 'Ya,' dan berhenti bercakap.”
 
Kemudian Yazid telah berkata, "Aku telah bertemu dengan Aba Al-Hassan (iaitu Musa bin Jafar (as)) dan berkata kepadanya, 'Demi ayah dan ibuku, aku mahu tuan agar memberitahuku apa yang bapa tuan telah maklumkan kepada ku.' Beliau berkata bahawa dia berkata, 'Ayahku (as) berada di zaman yang berbeza dari zamannya. "
Yazid berkata, "Aku berkata, 'Semoga laknat Allah atas sesiapa yang menerima ini dari kamu.’"
 
Dia berkata, "Dia ketawa kemudian berkata, 'Biar aku beritahu kamu ya Aba 3imaarah, aku meninggalkan rumahku kemudian aku berwasiat pada zahirnya kepada anak-anakku dan supaya mereka bekerjasama dengan anak ku Ali, dan aku menetapkan dia dalam wasiatku secara sembunyi (batin), dan aku telah melihat Rasulullah (S) dalam tidurku (mimpi  rukyaku) dan Amir Al-Mukminin (as) bersama baginda dan baginda mempunyai cincin, pedang, tongkat, kitab dan serban, dan aku berkata kepada baginda, 'Apa semua ini?’
 
Baginda bersabda, 'Adapun serban itu adalah Keagungan Allah AWJ, pedang adalah menjadi Kebanggaan Allah AWJ, kitab itu adalah Cahaya Allah AWJ, bagi tongkat itu adalah Kekuatan Allah AWJ, dan cincin itu adalah pengumpul daripada semua urusan ini. Beliau kemudian berkata, 'Rasulullah (S) bersabda,' Urusan ini akan dikeluarkan pada anak kamu Ali.’
 
Dia berkata, "Kemudian beliau berkata, 'Wahai Yazid, ini adalah suatu amanah yang kamu ada. Jangan dedahkan melainkan kepada orang yang berakal, atau pada hamba Allah yang telah diuji hatinya dengan iman, atau kepada orang yang jujur. Dan jangan kufur atas nikmat Allah Taala dan jika kamu ditanya untuk memberi kesaksian, maka berbuatlah, kerana Allah SWT berfirman,
 
﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾
 
{Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya,}[20]
 
 
dan Allah SWT berkata,
 
﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾
 
Dan siapakah yang lebih zalim dari pada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya?" }[21]
 
 
Kemudian aku berkata, "Aku bersumpah demi Allah aku tidak akan berbuat demikian selamanya.”
 
Dia berkata, " Kemudian Abu Al-Hassan (as) berkata, 'Kemudian Rasulullah (S) menerangkan sifatnya kepadaku. Baginda bersabda, 'Ali anak kamu, yang melihat dengan cahaya Allah, dan mendengar dengan kefahaman-Nya, dan bercakap dengan kebijaksanaan-Nya, sentiasa betul tidak pernah silap, sentiasa tahu tidak jahil, dan telah dipenuhi dengan kebijaksanaan dan pengetahuan (ilmu dan hikmah). Bagaimana rendah martabat kamu dengan dia! Ia adalah suatu perkara yang pasti tidak berlaku, jadi apabila kamu kembali dari perjalanan kamu, perbaiki arahan kamu dan jelaskan permintaan kamu kerana kamu bergerak jauh dari dia dan jiran lain. Jadi kumpul anak-anak kamu dan bersaksilah kepada Allah atas mereka dan cukuplah Allah sebagai saksi.”
 
Beliau berkata, 'Wahai Yazid, aku akan diambil tahun ini, dan Ali anakku telah dinamakan Ali bin Abu Talib (as) dan telah dinamakan Ali bin Al-Hussain (as). Dia telah diberikan kefahaman yang pertama, dari ilmuNya, pertolonganNya, dan Pakaian jubah rasmiNya. Dan dia tidak boleh bercakap di hadapan Harun [Khalifah Abbasiyah] selama empat tahun, dan selepas empat tahun berlalu, tanyalah dia apa yang kamu mahu dan dia akan menjawabnya jika dikehendaki Allah SWT."[22]
 
 
Oleh itu mimpi (rukya) adalah jalan kepada wahyu Allah Yang Maha Suci dan ia masih terbuka selepas Muhammad (S), ini dipastikan dengan riwayat-riwayat dan kenyataan yang kukuh bahawa ia masih terbuka kepada manusia.
Oleh itu tidak ada penghalang untuk  sebahagian manusia yang beriman secara ikhlas kepada Allah Yang Maha Suci untuk mencapai makam nubuwah, dan Allah SWT boleh memberikan wahi (ilham) kepada mereka melalui jalan ini (mimpi (rukya)) dan Allah memberikan  mereka atas sebahagian Al-Haq (Kebenaran) dan Yang Ghaib dengan kurnia dariNya SWT.
 
Sudah semestinyalah para Imam (as) mencapai martabat nubuwah. Kebenaran dan perkara Ghaib sampai kepada mereka melalui rukya dan kasyaf. Ada begitu banyak riwayat-riwayat mengesahkannya. Sebahagian riwayat telah dinyatakan di atas. [23]
 
 
Oleh itu, adalah wujud kemampuan bagi orang mukmin dan orang yang ikhlas untuk mencapai maqam (martabat) nubuwah dan Allah memberi wahi (ilham) kepada mereka melalui jalan mimpi (rukya), perkara ini berlaku, sekurang-kurangnya ia dicapai oleh para Imam (as).
 
Adapun riwayat dari mereka (as) yang menafikan diri mereka sebagai Nabi, perkara ini difahami. Yang dimaksudkan dari penafian mereka adalah bahawa mereka adalah nabi-nabi yang diutus Allah SWT, jika tidak apakah maknanya apabila mereka mendapat khabar dari Roh Kudus? Dan apa apakah maknanya bahawa dia (Roh Kudus) bersama mereka dan tidak berpisah dengan mereka?[24]
 
 
Jadi, jika ini berlaku, apakah maknanya apabila Muhammad (S) adalah penutup(khatam) para Nabi(iaitu yang terakhir dari mereka)?
 
Dan juga apakah maknanya apabila baginda (S) penutup(khatim) para nabi (iaitu pertengahan antara mereka)? Kerana kedua-duanya iaitu [Penutup dan yang menutup] adalah gelaran kepada Nabi Muhammad (S).
 
Jadi untuk mengetahui jawapannya, kita perlu tahu sesuatu tentang maqam (kedudukan) Nabi Muhammad (S) dan beberapa perkara yang baginda miliki lebih daripada maqam (kedudukan) anak-anak Adam yang lain, bahkan ke atas mereka dari para nabi (as) khususnya .
 

[1] Quran 33:40
[2] Man la yahdarhu Al-Faqih- sheikh Al-Sodoq: Vol 2, halaman 584. ‘Uyoon Akhbar Al-Retha sheikh Al-Sodoq Vol 1, halaman 287. Al-Amali Sheikh Al-Sodoq, halaman 120
[3] Sahih Muslim: Vol 7, halaman 52. Sunan Al-Tirmidi: Vol 3, halaman 363. Sharh Usool Al-Kafi- Al- Mazndrani, Vol 11, halaman 476.
[4] Man la yahdarhu Al-Faqih- sheikh Al-Sodoq: Vol 2, halaman 584. Sharh Usool Al-Kafi, Vol 11, halaman 476.
[5] Bihar Al-Anwar, Vol 85, halaman 176. Kanz Al-Fawaid: halaman 211
[6] Bihar Al-Anwar, Vol 52, halaman 210. Kanz Al-Fawaid, halaman 211
[7] Al-Amali- sheikh Al-Tosi, halaman 386, Bihar Al-Anwar, Vol 85, halaman 172
[8] . Bihar Al-Anwar, Vol 85, halaman 176
[9] Bihar Al-Anwar, Jilid 58, halaman 176, di ambil dari Man La Yahdhuruh Al-Faqih Jilid 2, halaman 584, 3uyun Akhbar Al-Ridha (as) Jilid 1, halaman 287, Al-Amali Al-Syeikh Al-Shaduq, halaman 121, Bihar Al-Anwar, Jilid 49, halaman 283 dengan diganti – [فأنّ الشيطان .. لأنّ الشيطان
[10] Bihar Al-Anwar, Jilid 58, halaman 181
[11] Sunan Al-Tirmizhi: Jilid 3, halaman 363, Bihar Al-Anwar, Jilid 58, halaman 192, dan dalam Musnad Ahmad, Jilid 2, muka surat 507. Shahih Muslim, Jilid 7, muka surat 52 dan di mana pada kedua perkataan Al-Muslim diganti Al-Mukmin pada makna, seperti dalam Shahih Muslim 45 di ganti 40 tahun, dan dalam Shahih Bukhari, Jilid 8, halaman 77 di mana pada kedua perkataan Al-Muslim diganti Al-Mukmin pada makna
[12] Bihar Al-Anwar, Jilid 85, halaman 192
[13] Musnad Ahmad, Jilid 3, halaman 8, Shahih Bukhari, Jilid 8, halaman 83, Bihar Al-Anwar, Jilid 85, halaman 192
[14] Bihar Al-Anwar, Jilid 85, halaman 210
[15] Musnad Ahmad bin Hanbal, Jilid 4, muka surat 11 Sunan Al-Tirmizhi, Jilid 3, halaman 366, Al-Mu3jam Al-Kabir Jilid 19, halaman 205, Al-Jami3 Al-Saghir Jilid 2, halaman 6.
[16] Musnad Ahmad Ibn Hanbal, Jilid 5, halaman 319
[17] Shahih Muslim, Jilid 7, muka surat 53, Sunan Al-Tirmizhi, Jilid 2, halaman 123
[18] Sunan Ibn Majjah, Jilid 2, halaman 1289
[19] Sunan Al-Tirmizhi, Jilid 3, halaman 366
[20] Al-Nisaa’ 4:58
[21] Al-Baqarah 2:140
[22] 3uyun Akhbar Al-Ridha (as) Jilid 2, halaman 33
[23] Seperti contoh: Rukya Imam Al-Hussain (as) di mana beliau telah melihat bahawa anjing telah menyerang beliau dan salah seekor daripada anjing ini adalah berbelang-belang dan ia adalah yang paling garang dalam menyerang Al-Hussain (as) Jadi beliau memberitahu Shimr bin Zhi Al-Jawsyan (Laknahu Allah) "Dia adalah Kamu (anjing).", dan Shimr (Laknahu Allah) adalah tempang. Boleh rujuk Al-Kafi, Dar Al-Salam dan buku-buku hadits yang lain.
[24] Hisham Bin Salim meriwayatkan dari Ammar atau orang lain berkata "Saya berkata kepada Abi Abdillah (as) 'Dengan hukum apabila kamu menghakimi?' Dia berkata," Degan hukum Allah, hukum Daud dan hukum Muhammad (S) jadi jika sesuatu yang datang kepada kami yang tidak ada dalam kitab, maka Roh Kudus akan memberikan kepada kami dan Allah mengilhamkan kepada kami dengan ilham." Bashair Al-Darajat halaman 472     

Risalah Petunjuk

Muat turun PDF atau EPUB
 

 

 
Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Pengasihani
 
 
 
Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam
 
 
 
Solawat Allah ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan Mahdi
 
 
 
Semoga kamu melihat Allah dalam segala hal, dengan segala hal, setelah segala hal dan sebelum segala hal, agar kamu menyedari Allah dan agar hijab terangkat dari penglihatan kamu, agar kamu dapat melihat segala hal dengan Allah. Oleh itu, bukti tidak menjadi petunjuk kamu ke arah Allah SWT, sebaliknya Allah SWT lah yang menunjuk ke arah bukti.
 
 
 
Imam AlHussain (AS) berkata, ("Wahai Tuhan ku, kembalinya aku kepada bukti mewajibkan kejauhanku dari Mu, oleh itu, bawalah aku kepada Mu dengan rahmat yang membolehkan aku menggapai Mu. Bagaimana Engkau boleh dibuktikan dengan sesuatu yang di dalam kewujudannya tidak ada Engkau? Adakah sebarang perkara zahir selain Engkau yang memiliki sesuatu yang Engkau tiada, sehinggakan hanya bukti-bukti ini yang dapat menjadikan Engkau zahir? Sejak bilakah Kau tiada sehingga memerlukan bukti untuk membuktikan Mu? Dan sejak bilakah Kau jauh sehingga Engkau perlu dicapai oleh bukti? Butalah mata manusia yang tidak melihat Mu sebagai Wali. Rugilah niaga seorang hamba yang tidak diberikan saham cinta Mu…) [Bihar Al-Anwar Vol. 95 halaman 225.]
 
 
 
Basuhlah kotoran dari mata dan telinga kamu agar kamu melihat dan mendengar Allah, ketika Dia berbicara dengan kamu walaupun melalui sebuah batu..
 
 
 
Janganlah berlindung pada golongan yang jahil, yang menggelarkan diri mereka ulama, kerana mereka akan memenuhi telanga dan mata kamu dengan kotoran, dan menarik kalian ke dalam dunia materialis yang sementara dan segala perhiasannya.
 
 
 
Janganlah kamu mendengar kata-kata mereka, kerana mereka tidak dapat melihat tangan mereka sendiri, dan dunia sementara ini adalah batasan pengetahuan mereka.
 
 
 
Janganlah kamu berlindung bersama mereka kerana mereka tidak beriman dengan visi, sedangkan visi adalah jalan ke arah Kerajaan Langit.
 
 
 
Lihatlah ke arah Kerajaan Langit, dan dengarkan Kerajaan Langit, dan percayalah pada Kerajaan Langit, kerana ia adalah kebenaran yang mana dipercayai oleh para Nabi dan Wasi, manakala ia adalah apa yang ditolak oleh para Ulama sesat yang menentang para Nabi dan Wasi setiap masa.
 
 
 
 
 
Dan lihatlah mereka, di akhir zaman, melebihkan Amerika dan demokrasi serta pilihanraya, lalu mengabaikan Allah, ﴾Mereka  itu tidak menghormati Allah menurut penghormatan yang selayaknya (sebagaimana yang ditetapkanNya); sesungguhnya Allah adalah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa.﴿ [Surat Al-Hajj 22:74.]
 
 
 
Mereka mengabaikan Allah, ketuananNya dan pilihan khalifahNya. Oleh itu, mereka menjadi imej Dajjal Besar, Amerika, seperti mana para Nabi dan Wasi adalah imej Allah SWT.
 
 
 
Bacalah Quran, renungkannya,  bacalah kisah-kisah para Nabi dan Wasi, para Khalifah Allah di bumiNya, dan umat-umat terdahulu yang menolak mereka, serta para pemimpin umat tersebut dari kalangan ulama sesat, kemudian kembali kepada diri kamu dan lihatlah samada, adakah orang-orang yang benar telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan para Nabi dan Wasi? Dan adakah musuh-musuh dari kalangan ulama sesat juga telah mengambil jalan yang berbeza dengan jalan musuh-musuh para Nabi dan Wasi yang lepas?
 
 
 
Demi Allah, aku tidak mengatakan sesuatu pun kecuali apa yang dikatakan oleh bapa-bapa ku, mereka yang mengkhabarkan kepada manusia untuk membantu ku dan menyebutku di dalam wasiat mereka; Nuh, Ibrahim, Ismail, Muhammad, Ali, AlHasan, AlHusain dan para Imam (AS):
 
 
 
Dan beliau menjadikan kalimah itu tetap kekal pada keturunannya, supaya mereka kembali﴿[Surat Az-Zukhruf  43:28.]
 
 
 
Sementara para ulama sesat tidak berbicara melainkan apa yang dibicarakan oleh Namrud, Firaun, Abu Sufyan dan Al Walid, laknat Allah atas mereka semua.
 
 
 
Mereka berkata, ﴾Firaun berkata (kepada orang-orangnya): "Sebenarnya Rasul yang diutuskan kepada kamu ini, sungguh gila?.”﴿[Surat Ash-Shuara  26:27.]
 
 
 
Mereka berkata ﴾“(ini tidak lain hanyalah sihir yang dituntut serta dipelajar, ini tidak lain hanyalah kata-kata (rekaan) manusia!i”﴿ Surat Al-Muddathir 74:24-25.
 
 
 
Dan Mereka berkata ﴾“Tidaklah patut wahyu peringatan itu diturunkan kepadanya (padahal orang-orang yang lebih layak ada) di antara kita. Bahkan dialah seorang pendusta, lagi sombong angkuh..”﴿ [Surat Al-Qamar 54:25.]
 
 
 
Dan, ﴾bahkan mereka menuduh dengan berkata: "Al-Quran itu perkara karut yang dimimpikan oleh Muhammad, bahkan perkara yang diada-adakan olehnya, bahkan Muhammad sendiri seorang penyair. (Kalaulah ia sebenarnya seorang Rasul) maka hendaklah ia membawa kepada kita satu mukjizat sebagaimana mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Rasul-rasul yang telah diutus dahulu”﴿ [Surat Al-Anbiya  21:5.]
 
 
 
Mereka berkata … mereka berkata … … …
 
 
 
Dan (orang-orang musyrik) yang tidak berilmu pengetahuan, berkata: "Alangkah eloknya kalau Allah berkata-kata dengan kami atau datang kepada kami sesuatu keterangan (mukjizat)?" Demikian pula orang-orang (kafir) yang terdahulu dari mereka pernah berkata seperti yang dikatakan oleh mereka; hati mereka (sekaliannya) adalah bersamaan (degil dan kufur). Sesungguhnya Kami telah pun menerangkan ayat-ayat keterangan (yang menjadi dalil dan bukti) kepada kaum yang mahu percaya dengan yakin.﴿ [Surat Al-Baqara 2:118.]
 
 
 
Aku datang untuk bersaksi akan kebenaran dan mengatakan yang benar. Ia adalah sebab aku dilahirkan dan atas sebab ini aku akan mati, insyaAllah.
 
 
 
Berkenaan kamu, jika kamu ingin bersaksi untuk kebenaran, maka bersaksilah. Namun jika kamu mendapati ia pahit dan sangat, maka pujilah Allah kerana kebenaran itu  berat dan pahit, sementara kebatilan itu ringan dan manis.
 
 
 
 bahawa seruan kamu adalah seruan setiap Nabi dan Wasi (AS), maka beramallah dan jadilah saksi ke atas manusia, seperti mana utusan itu adalah saksi ke atas kamu. Dan Allah, utusanNya, para Nabi dan Wasi akan menjadi bukti ke atas kamu. Dan Allah, utusanNya, para Nabi dan Wasi (AS) serta orang-orang beriman akan melihat amal-amal anda.  Bersabarlah, dan berpegang kuatlah pada agama kamu serta bersatulah antara satu sama lain. Berdebatlah dengan Ahli Kitab melalui kitab mereka sendiri, Ajli Injil melalui Injil mereka, kerana perjuangan anda disebutkan di dalam Injil mereka secara terperinci, bukan secara am.
 
 
 
 
 
Di dalam Gospel John Bab 16
 
 
 
Isa (AS) berkata, [5Tetapi sekarang Aku akan pergi kepada Dia yang mengutus Aku, tetapi tidak seorang pun daripada kamu bertanya, ‘Ke mana Guru mahu pergi?’6Sekarang kamu sedih, kerana Aku sudah memberitahu kamu hal ini. 7Tetapi apa yang Aku katakan kepada kamu benar: Untuk kebaikan kamu, lebih baik Aku pergi. Jika Aku tidak pergi, Penolong itu tidak akan datang kepada kamu. Tetapi jika Aku pergi, Aku akan mengutus Dia kepada kamu. 8Apabila Dia datang kelak, Dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar, dan tentang hukuman Allah, semuanya salah. 9Pendapat mereka tentang dosa salah, kerana mereka tidak percaya kepada-Ku.10Pendapat mereka tentang apa yang benar itu salah, kerana Aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Aku lagi.11Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah, kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. 12Banyak lagi yang hendak Aku katakan kepada kamu, tetapi sekarang ini kamu belum sanggup menerimanya. 13Tetapi apabila Roh yang menunjukkan apa yang benar tentang Allah itu datang, Roh akan membimbing kamu supaya mengetahui segala kebenaran itu. Roh tidak akan mengatakan apa-apa menurut kehendak-Nya sendiri. Dia akan mengatakan apa yang didengar-Nya dan memberitahu kamu perkara-perkara yang akan berlaku. ]
 
 
 
Di sini, Isa (AS) menjanjikan kedatangan ku di dalam Gospel yang diiktiraf mereka.
 
 
 
 
 
Di dalam Gospel Matthew Bab 24
 
 
 
Isa (AS) bersabda, [44Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia, kerana Anak Manusia akan datang pada saat yang tidak kamu sangka.” 45“Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. 46Alangkah bahagianya hamba itu, jika dia didapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali.47Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu.]
 
 
 
Aku percaya bahawa teks ini tidak memerlukan sebarang usaha untuk difahami dan untuk mengenali utusan Imam Al Mahdi dan Isa (AS). Dan ada banyak lagi.
 
 
 
Tunjukkanlah mereka untuk membaca visi John, kerana ia mengandungi perincian terperinci untuk seruan ini dan menjelaskan kepada mereka jika mereka mencari kebenaran dan dokongan kepada Isa (AS)
 
 
 
Dan berikut adalah beberapa teks dari visi John The Divine yang menjelaskan kebenaran dan orang yang benar.
 
 
 
 
 
Kitab Revelation John Bab 4
 
 
 
[1Sesudah itu aku nampak suatu penglihatan lagi. Aku melihat sebuah pintu terbuka di syurga. Suara seperti bunyi trompet, yang pernah bercakap kepadaku berkata, “Marilah naik ke sini. Aku akan menunjukkan apa yang harus berlaku selepas ini.” 2Dengan segera Roh Allah menguasai aku. Aku melihat sebuah takhta di syurga dan seseorang duduk di atas takhta itu. 3Mukanya bersinar seperti batu jasper dan batu sardis. Takhta itu dikelilingi oleh pelangi yang bersinar seperti zamrud. 4Di lingkaran yang mengelilingi takhta itu terdapat dua puluh empat buah takhta lain. Di situ duduk dua puluh empat orang pemimpin yang berpakaian putih dan memakai mahkota emas. 5Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. ]
 
 
 
 
 
 
 
Bab 5
 
 
 
[1Aku melihat sebuah gulungan naskhah di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan naskhah itu penuh dengan tulisan pada kedua-dua belah sisinya dan dimeterai dengan tujuh buah meterai. 2Lalu aku melihat satu malaikat perkasa bertanya dengan suara yang lantang, “Siapakah yang layak memecahkan meterai-meterai ini serta membuka gulungan naskhah ini?”3Tetapi tidak seorang pun di syurga, atau di bumi, ataupun di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 4Aku menangis tersedu-sedu, kerana tidak seorang pun layak membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 5Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, “Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.”
 
 
 
 
 
6Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia. 7Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta. 8Sementara Anak Domba itu berbuat demikian, empat makhluk itu dan dua puluh empat orang pemimpin itu bersujud di hadapan Anak Domba. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah mangkuk emas berisi kemenyan, iaitu doa-doa umat Allah.9Mereka menyanyikan sebuah lagu baru, “Engkau layak mengambil gulungan naskhah itu dan memecahkan meterai-meterainya, kerana Engkau telah dibunuh dan dengan kematian-Mu, manusia daripada semua suku, bahasa, negara, dan bangsa telah Engkau beli untuk Allah. 10Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Allah kita, dan memerintah di dunia.”
 
 
 
 
 
11Lalu aku melihat lagi. Aku mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta bilangannya! Mereka berdiri mengelilingi takhta, keempat-empat makhluk, dan para pemimpin itu. 12Mereka menyanyi dengan suara yang lantang, “Anak Domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian.”
 
 
 
 
 
13Lalu aku mendengar semua makhluk di syurga, di bumi, di bawah bumi, dan semua makhluk di dalam laut – pendeknya semua makhluk di alam semesta ini – menyanyi, “Kepada Dia yang duduk di atas takhta, dan kepada Anak Domba itu, kami persembahkan pujian dan penghormatan, kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya!”
 
 
 
 
 
14Keempat-empat makhluk itu menjawab, “Amin!” Para pemimpin itu pun bersujud serta menyembah Allah dan Anak Domba itu.
 
 
 
 
 
 
 
Bab 14
 
 
 
[1Kemudian aku melihat dan nampak Anak Domba berdiri di atas Bukit Sion. Bersama-sama-Nya berdiri 144,000 orang yang pada dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya.]
 
 
 
Jadi siapakah orang yang mengumpulkan pengikut bapanya jika bukan Yang Pertama Beriman dari kalangan keturunan Al Mahdi (AS)?!!!
 
 
 
Dan siapakah dua puluh empat orang pemimpin tersebut jika bukan 12 Imam dan 12 Mahdi?!!!
 
 
 
Dan siapakah singa dari suku Yehudah/ Judah dan keturunan Nabi Daud (AS) yang membuka naskah dan membuka tujuh kunci selain dari singa yang bertempur bersama Ali (AS) di Kaibar, Uhud, Hunain dan Badr?!!!
 
 
 
Dan beliau adalah dari suku Judah kerana ibunnya adalah dari Bani Israel, (Narjis) bonda Imam Al Mahdi (AS)
 
 
 
Dan siapakah domba yang disebut sedang berdiri seolah-olah disembelih, mempunyai tujuh tanduk dan tujuh mata – mereka adalah empat belas maksumin, Muhammad, Ali, Fatima, Al-Hassan, Al-Hussein dan para Imam (AS)– selain dari Mahdi Pertama, Al Yamani yang merupakan utusan Imam Al Mahdi dan Isa (AS)?!!!
 
 
 
 
 
Kitab Revelation John  Bab 17
 
 
 
[ … 12Sepuluh tanduk yang engkau lihat itu melambangkan sepuluh orang raja yang belum mula memerintah. Tetapi mereka akan diberikan kuasa untuk memerintah sebagai raja bersama-sama binatang itu selama sejam.13Sepuluh orang raja itu semuanya mempunyai tujuan yang sama dan mereka menyerahkan kekuatan dan kekuasaan mereka kepada binatang itu. 14Mereka akan berperang melawan Anak Domba. Tetapi Anak Domba itu dengan para pengikut-Nya yang setia, yang telah dipanggil dan dipilih oleh-Nya akan mengalahkan mereka. Dialah Tuhan Yang Agung dan Raja Yang Terutama.” … ]
 
 
 
 
 
Bab 18
 
 
 
[1Setelah itu aku melihat satu lagi malaikat turun dari syurga. Dia mempunyai kuasa besar, dan cahaya yang mengelilinginya menerangi seluruh bumi. 2Dia berseru dengan suara lantang, “Babel sudah jatuh! Babel yang agung sudah jatuh! Sekarang syaitan-syaitan dan roh-roh jahat tinggal di Babel. Segala macam burung yang najis dan dibenci orang tinggal di situ. 3Semua bangsa sudah minum wainnya, iaitu perbuatannya yang cabul. Raja-raja dunia melakukan perbuatan cabul dengannya, dan saudagar-saudagar di bumi menjadi kaya oleh nafsunya yang tidak terkendali itu.” 4Kemudian aku mendengar suara lain dari syurga berkata, “Keluarlah, hai umat-Ku! Keluarlah dari Babel! Janganlah berbuat dosa seperti penduduk kota itu; janganlah ikut menanggung hukumannya, 5kerana dosanya bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah tidak lupa akan kejahatannya.6Perlakukanlah Babel sebagaimana Babel telah memperlakukan kamu; balaslah Babel dua kali ganda bagi semua perbuatannya. Isilah cawannya dengan minuman yang dua kali lebih keras daripada minuman yang disediakannya untuk kamu. 7Berilah Babel penderitaan dan kesedihan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang diberikannya kepada dirinya sendiri, kerana Babel sentiasa berkata kepada dirinya sendiri, ‘Aku ratu yang memerintah! Aku bukan balu, aku tidak akan mengalami kesedihan!’ 8Itulah sebabnya dalam sehari semua malapetaka ini akan menimpanya: penyakit, kesedihan, dan kebuluran. Babel akan dihanguskan oleh api, kerana Tuhan Allah yang menghakiminya itu berkuasa.” 9Raja-raja dunia yang ikut melakukan perbuatan cabul dan lucah dengannya, akan menangisi dan meratapi kota itu apabila mereka melihat asap api yang menghanguskannya.10Mereka berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka berkata, “Alangkah malangnya kota Babel yang agung dan perkasa itu! Dalam satu jam sahaja Babel telah dihukum!” 11Para saudagar di bumi menangis dan berkabung kerananya, oleh sebab tidak seorang pun membeli barang dagangan mereka lagi. 12Tidak seorang pun membeli emas, perak, permata, ataupun mutiara mereka; tidak seorang pun membeli kain linen, kain ungu, kain sutera, dan kain merah tua; tidak seorang pun membeli segala macam kayu yang jarang didapati, pelbagai benda yang dibuat daripada gading, kayu yang mahal, gangsa, besi, dan marmar; 13tidak seorang pun membeli kayu manis, rempah-rempah, setanggi, mur, dan kemenyan; tidak seorang pun membeli wain dan minyak, tepung dan gandum, lembu dan domba, kuda dan pedati, abdi dan tawanan perang sekalipun. 14Para saudagar berkata kepadanya, “Segala yang ingin engkau miliki sudah lenyap, dan semua kekayaan serta keindahanmu sudah hilang. Engkau tidak akan mendapati semua itu lagi!” 15Para saudagar yang menjadi kaya kerana berniaga di kota itu akan berdiri dari jauh, kerana mereka takut terkena penderitaannya. Mereka akan menangis dan berkabung, 16serta berkata, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Biasanya Babel berpakaian kain linen, kain ungu, dan kain merah tua; biasanya Babel memakai perhiasan emas, permata, dan mutiara!17Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala kekayaannya!” Semua nakhoda, penumpang, dan anak kapal, serta semua orang yang mempunyai mata pencarian di laut, berdiri dari jauh. 18Mereka berteriak apabila melihat asap api yang membakar kota itu. Mereka berseru, “Belum pernah ada kota seperti kota yang agung ini!” 19Mereka menghamburkan abu ke atas kepala sebagai tanda berkabung. Lalu mereka menangis dan berseru, “Alangkah malangnya kota yang agung itu! Di situlah semua orang yang mempunyai kapal-kapal di laut menjadi kaya kerana kekayaan kota itu! Tetapi dalam satu jam sahaja, Babel telah kehilangan segala-galanya!” 20Bersukacitalah, hai syurga, kerana kemusnahan kota itu! Bersukacitalah, hai umat Allah, rasul-rasul, dan nabi-nabi, kerana Allah telah menghukum Babel bagi apa yang sudah dilakukannya terhadap kamu! 21Kemudian satu malaikat perkasa mengangkat sebuah batu sebesar batu kisaran yang besar, lalu membuangnya ke dalam laut seraya berkata, “Demikianlah kota Babel yang agung itu akan dihempaskan dengan kuat, dan tidak akan dijumpai lagi. 22Suara penyanyi dan bunyi muzik daripada pemain kecapi, pemain seruling dan trompet tidak akan terdengar lagi di kota Babel! Semua tukangmu yang mahir tidak dapat dijumpai lagi dan bunyi batu kisaran pun tidak akan terdengar lagi! 23Cahaya pelita tidak akan terlihat lagi di Babel dan keriuhan pesta perkahwinan tidak akan terdengar lagi. Saudagar-saudagarmu ialah orang yang terkemuka di seluruh dunia, dan dengan ilmu sihir engkau menipu semua orang di dunia!” 24Babel dihukum kerana darah nabi-nabi dan darah umat Allah didapati di dalam kota itu – singkatnya darah semua orang yang sudah dibunuh di atas bumi.”]
 
 
 
Babel (Babilon) merujuk kepada Iraq, kerana Babilon adalah ibu kota Iraq pada waktu tersebut. Oleh itu, semua pembunuhan dan ujian berlaku di Iraq dan di bumi Iraq.
 
 
 
 
 
Kemusnahan Baghdad telah disebut oleh para Imam (AS) dengan kedatangan panji-panji ke Baghdad dari seluruh dunia dan bersama ujian.
 
 
 
Imam Al Sadiq (AS) berkata tentang Baghdad (“sumpahan Allah dan kemurkaanNya memusnahkan Baghdad dan meninggakan ia seperti binatang yang lemah. Celakalah ia dan mereka yang berada di dalamnya. Semua kecelakaan ini datang dari Panji Kuning dan Panji-panji Barat serta panji-panji yang bergerak padanya dari dekat dan jauh..)
 
 
 
Aku bersumpah demi Allah, Dia akan menghantar ke atasnya seksaan seperti mana Dia menghantar seksaan ke atas umat yang memberontak dari permulaan masa sehingga ke pengakhirannya. Dan Dia akan menghantar seksaan ke atasnya dalam bentuk yang tiada mata yang pernah melihat dan telinga mendengar. Dan “banjir” besar ke atas penduduknya adalah tidak lain melainkan dengan pedang. Maka celakalah mereka yang menjadikan ia sebagai tempat tinggal, kerana penduduknya tinggal kerana kemalangan ia, dan penduduk yang meninggalkannya, adalah atas rahmat Allah.
 
 
 
Aku bersumpah demi Allah, penduduknya sangat terlibat di dalam dunia ini sehingga dikatakan, “Baghdad adalah dunia, rumah dan rumah agamnya adalah syurga. Wanitanya cantik. Lelakinya pula adalah berkelayakan.” Akan dipercayai bahawa Allah tidak mengagihkan rezeki orang mukmin melainkan dengan Baghdad. Di Baghdad akan muncul pembohongan ke atas Allah dan RasulNya (SAW), serta penghakiman selain dari kitabNya, kesaksian palsu, kemabukan, kerosakan, kecurian dan pertumpahan darah sehingga ia melampaui semua di dunia ini. Kemudian Allah akan memusnahkannya dengan ujian dan panji ini, sehingga seseorang akan berlalu di Baghdad dan akan berkata, “Disinilah Baghdad pernah berada.”) [Bihar Al-Anwar Vol. 53 halaman 14.]
 
 
 
 
 
Bab 19
 
 
 
[…7Marilah kita bersukacita dan bergembira! Marilah kita memuji keagungan-Nya, kerana masa perkahwinan Anak Domba sudah tiba dan pengantin perempuan-Nya sudah siap untuk perkahwinan itu.8Pengantin perempuan itu telah diberikan pakaian linen yang bersih dan berkilauan untuk dikenakan.” (Pakaian linen itu perbuatan baik yang dilakukan oleh umat Allah.) 9Kemudian malaikat itu berkata kepadaku, “Tuliskan ini: Berbahagialah orang yang telah dijemput ke majlis perkahwinan Anak Domba itu.” Malaikat itu berkata lagi, “Inilah firman yang benar daripada Allah.”.."11Kemudian aku nampak syurga terbuka dan aku melihat seekor kuda putih. Penunggangnya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Dia menghakimi dengan adil dan berperang untuk keadilan. 12Mata-Nya menyala seperti api dan Dia memakai banyak mahkota pada kepala-Nya. Pada diri-Nya tertulis satu nama yang hanya diketahui oleh-Nya. 13Jubah yang dipakai-Nya berlumuran darah. Nama-Nya “Firman Allah.” 14Tentera syurga mengikuti Dia dengan menunggang kuda putih dan mengenakan pakaian linen putih yang bersih. 15Dari mulut-Nya keluar sebilah pedang yang tajam, dan dengan pedang itu Dia akan mengalahkan bangsa-bangsa…]
 
 
 
 
 
 
 
Mereka yang dijemput menghadiri majlis bankuet anak domba adalah pendokong Mahdi Pertama, Al Yamani. Dan orang yang menunggang kuda putih dalam visi ini adalah Mahdi Pertama, Al Yamani
 
 
 
Bab 21
 
 
 
[ … Tuliskanlah ini, kerana kata-kata ini benar dan dapat dipercayai.” 6 Dia berkata, “Sudah selesai! Akulah yang pertama dan yang terakhir, Akulah Tuhan dari permulaan sampai penghabisan. Orang yang dahaga akan Aku berikan air minum dengan percuma dari sumber air yang memberikan hidup.7Sesiapa yang menang akan menerima hak ini daripada-Ku: Aku akan menjadi Allahnya, dan dia akan menjadi anak-Ku.  … ]
 
 
 
Alpha dan Omega, yang pertama dan terakhir adalah Imam Al-Mahdi (AS), dan sesiapa yang menang adalah singa yang sama, yang menang di awal visi, dan beliau adalah Mahdi Pertama dan Al Yamani.
 
 
 
Perkara ini akan berpanjangan jika kita ingin mengeluarkan teks-teks kerana ia terlalu banyak, dan tiada siapa yang menafikan mereka, mengubah mereka dan menafikan ku kecuali manusia sesat dan pelajar kesesatan (laknat Allah atas mereka)
 
 
 
Taatilah Allah dan bergerak menujuNya. Lihatlah Kerajaan Langit, dengarkan Kerajaan Langit. Cucilah kotoran dan sucikanlah diri serta dengarkan Allah, kerana Dia berbicara dengan manusia melalui segalanya, namun manusia tidak mendengar: {dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya (bukti keesaan Allah) dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya (ajaran dan nasihat); mereka itu seperti binatang ternak..) [Surah Al Aaraf 7:179)
 
 
 
 
 
Bersaksilah apa yang kamu dengarkan dan lihat di Kerajaan Langit. Kenalkan manusia kepada kebenaran dan serulah manusia kepada kebenaran, serta serulah semua orang ke majlis bankuet yang diturunkan dari syurga. Mungkin orang yang menunjuk-nunjuk dengan solat dan doa  yang lama tidak akan datang ke bankuet ini, sebaliknya, penzina, peminum arak dan pendosa akan menghadirinya dan bertaubat pada Allah. Inilah sebab aku diutuskan, untuk membetulkan perkara ini. Beruntunglah jika mereka bertaubat, datang ke majlis makan anak domba. Beruntunglah mereka yang tidak melampaui ku.
 
 
 
 
 
Gospel Matthew Bab 22
 
 
 
[1Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. 2Dia berkata, “Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. 3Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang.4Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, ‘Beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan; lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih, dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan!’ 5Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing: Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, 6sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. 7Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka.8Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, ‘Majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. 9Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui, ke majlis perkahwinan ini.’ 10Demikianlah hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik mahupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. 11Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya, dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. 12Raja bertitah kepadanya, ‘Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta. Engkau tidak patut berada di sini.’ Orang itu tidak berkata sepatah pun. 13Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, ‘Ikat kaki dan tangan orang ini, dan buang dia ke luar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita.’ ” 14 Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, “Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih. ]
 
 
 
Ramai Kristian menantikan kembalinya Isa (AS) di hari ini, mereka tahu bahawa hari-hari ini adalah hari kemunculannya dan hari Kiamat Kecil. Sedarkan mereka bahawa Jesus (AS) diutuskan di timur dan begitulah juga dengan kepulangannya, dan utusan beliau, yakni Sang Penghibur (The Comforter) yang dijanjikan di dalam Bible, yang akan dihantar oleh Isa, juga akan muncul di timur. Malah, pembunuhan beramai-ramai di akhir zaman juga akan terjadi di timur, atau setepatnya di Iraq, seperti yang disebutkan dalam visi John, visi yang menamakan Iraq / Babel / Babilon.
 
 
 
Khabarkan kepada mereka bahawa singa dari suku Judah dan keturunan Daud (AS) telah berjaya untuk membuka naskah dan tujuh kunci.
 
 
 
Ali (AS) berkata, ﴾“Tiada ilmu yang dibuka kecuali oleh ku, dan tiada rahsia yang dikundi kecuali oleh Al Qaim.”﴿ [Mostadrak Safinat Al-Bihar Vol. 10 halaman 350.]
 
 
 
 
 
Revelation John Bab 5
 
 
 
[ “… Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.” 6Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia.… ]
 
 
 
 
 
Revelation Bab 6
 
 
 
[1Kemudian aku melihat Anak Domba itu memecahkan meterai pertama daripada tujuh buah meterai itu. Lalu aku mendengar salah satu daripada empat makhluk itu berkata dengan suara yang mengguntur, “Mari!” 2Aku melihat, lalu nampak seekor kuda putih. Penunggangnya memegang sebuah busur dan dia diberikan sebuah mahkota. Dia mara sebagai seorang penakluk yang menang.  … ]
 
 
 
Katakanlah kepada mereka bahawa anak domba berdiri seperti telah disembelih itu telah datang, jadi sesiapa yang mahu membasuh pakaiannya dengan darah anak domba, maka sucikanlah diri, dan haruslah mempunyai saham dalam Kerajaan Langit, dan melihat Kerajaan Langit.
 
 
 
Yang penuh kekurangan
 
 
Ahmed Al-Hassan Rabi Al-Thani 1427 Hijri 

12 Imam/Khalifah Dari Keturunan Ali (AS)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً كثيراً 
 
Hadis Pertama
 
وروي بهذه الاسناد عن الصادق (عليه السلام) عن أبيه الباقر (عليه السلام) قال: دخل سلمان الفارسي (عليه السلام)، والمقداد بن الأسود الكندي، وأبو ذر جندب الغفاري، وعمار بن ياسر، وحذيفة بن اليمان، وأبو الهيثم مالك بن التيهان، وخزيمة بن ثابت، وأبو الطفيل عامر على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فجلسوا بين يديه والحزن ظاهر في وجوههم فقالوا له فديناك بالآباء والأمهات يا رسول الله انا نسمع في أخيك علي (عليه السلام) ما يحزننا سماعه وإنا نستأذنك في الرد عليهم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): وما عساهم يقولون في أخي علي؟
فقالوا: يا رسول الله انهم يقولون: اي فضيلة له في سبقه إلى الإسلام، وإنما ادركه الإسلام طفلا، ونحن يحزننا هذا فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): هذا يحزنكم؟ قالوا: نعم يا رسول الله، فقال أسألكم بالله هل علمتم من الكتب الأولى ان إبراهيم (عليه السلام) هربت به أمه وهو
طفل صغير من عدو الله وعدوه النمرود في عهده فوضعته أمه بين ثلاث أشجار شاطئ نهر يدفق يقال له حوران وهو بين غروب الشمس وإقبال الليل فلما وضعته أمه واستقر على وجه الأرض فقام من تحتها فمسح رأسه ووجهه وسائر بدنه وهو يكثر من الشهادة لله بالوحدانية ثم اخذ ثوبا فاتشح به وأمه ترى ما يفعل فرعبت منه رعبا شديدا فهرول من بين يديها مادا عينه إلى السماء فكان منه ما قال الله (عز وجل): (فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي) وقصة الشمس والقمر إلى قوله: وما انا من المشركين).
وعلمتم ان موسى بن عمران (عليه السلام) كان فرعون في طلبه يبقر بطون النساء الحوامل ويذبح الأطفال لقتل موسى (عليه السلام) فلما ولدته أمه أوحى إليها أن يأخذوه من تحتها فتقذفه وتلقيه في التابوت وتقذفه في اليم فبقيت حيرانة حتى كلمها موسى وقال لها يا أم اقذفيني في التابوت فقالت له هي من كلامه يا بني اني أخاف عليك من الغرق فقال لها: لا تخافي ان الله رادني إليك ففعلت ذلك فبقي التابوت في اليم إلى أن ألقاه إلى الساحل ورد إلى أمه وهو برهة لا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا معصوما وروي ان المدة كانت سبعين يوما وروي انها كانت تسعة اشهر وقال الله تعالى في حال طفوليته: (ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه) الآية.
وهذا عيسى بن مريم (عليه السلام) قال الله تعالى: (فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا) إلى آخر الآية.
فكلم أمه وقت مولده فقال لها: (كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم انسيا).
وقال: (فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني
بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا).
فتكلم عيسى بن مريم (عليه السلام) في وقت ولادته وأعطي الكتاب والنبوة وأوصي بالصلاة والزكاة في ساعة مولده وكلمه الناس في اليوم الثالث وقد علمتم جميعا خلقتي وان عليا من نوري ونوري ونوره نور واحد وكنا كذلك نسبح الله ونقدسه ونمجده ونهلله ونكبره قبل ان يخلق الملائكة والسماوات والأرضين والهواء ثم عرش العرش وكتب أسماءنا بالنور عليه ثم اسكننا صلب آدم ولم نزل ننتقل في أصلاب الرجال المؤمنين وفي أرحام النساء الصالحات يسمع تسبيحنا في الظهور والبطون في كل عهد وعصر وزمان إلى أبي عبد المطلب فإنه كان يظهر نورنا في بلجات وجوه آبائنا وأمهاتنا حتى ثبتت أسماؤنا مخطوطة بالنور على جبهاتهم.
فلما افترقنا نصفين: في عبد الله نصف، وفي أبي طالب عمي نصف كان تسبيحنا في ظهورهما، فكان عمي وأبي إذا جلسا في ملأ من الناس ناجى نوري من صلب أبي نور علي من صلب أبيه إلى أن خرجنا من صلبي أبوينا وبطني أمينا ولقد علم جبريل (عليه السلام) في وقت ولادة علي وهو يقول: هذا أول ظهور نبوتك واعلان وحيك وكشف رسالتك إذ أيدك الله بأخيك ووزيرك وصنوك وخليفتك ومن شددت به أزرك وأعليت به ذكرك علي بن أبي طالب فقمت مبادرا فوجدت فاطمة ابنة أسد أم علي بن أبي طالب وقد جاءها المخاض فوجدتها بين النساء والقوابل من حولها فقال حبيبي جبرائيل: سجف بينها وبين النساء سجافا، فإذا وضعت عليا فتلقه بيدك اليمنى ففعلت ما امرني به ومددت يدي اليمنى نحو أمه فإذا بعلي ماثلا على يدي واضعا يده اليمنى في اذنه يؤذن ويقيم بالحنفية ويشهد بوحدانية الله (عز وجل) وبرسالتي.
ثم أشار إلي فقال: يا رسول الله إقرأ، قلت: اقرأ والذي نفس محمد بيده لقد ابتدأ بالصحف التي أنزلها الله على آدم وابنه شيث فتلاها من
أول حرف إلى آخر حرف حتى لو حضر شيث لأقر بأنه أقرأ لها منه، ثم تلا صحف نوح حتى لو حضر نوح لأقر أنه اقرأ لها منه، ثم تلا صحف إبراهيم حتى لو حضر إبراهيم لأقر انه اقرأ لها منه، ثم تلا زبور داود حتى لو حضر داود لأقر أنه أقرأ لها منه، ثم تلا توراة موسى حتى لو حضر موسى لأقر انه أقرأ، ثم قرأ إنجيل عيسى حتى لو حضر عيسى لأقر بأنه اقرأ لها منه، ثم خاطبني وخاطبته بما يخاطب به الأنبياء ثم عاد إلى طفولتيه.
وهكذا سبيل الاثني عشر إماما من ولده
يفعلون في ولادتهم مثله.
 
Imam Al Sadiq AS menyatakan tentang Imam Ali AS di dalam riwayat yang panjang: "..dan ini adalah jalan 12 Imam dari anak-anaknya.."
 
Jadi siapakah anak ke 12 dari keturunan Imam Ali(AS, yang juga merupakan seorang Imam?

Hadis Kedua
 
Dari Anas Bin Malik,bertanya kepada Rasulullah SAW tentang pengikut Isa AS, baginda SAW menjawab: "Mereka adalah dari kalangan yang terbaik dan mulia, dan mereka adalah 12 Mujaridin dan Mukamashin dalam mendokong Allah dan RasulNya, tiada bongkak dalam mereka dan tiada kelemahan juga keraguan. Mereka mendokong Allah dengan basirat, dedikasi, keseriusan dan kesungguhan." Aku bertanya: "Jadi siapakah pengikut mu ya Rasulullah?" Baginda menjawab: "Imam selepas ku adalah 12 dari keturunan Ali dan Fatimah AS, mereka adalah pengikut ku dan pendokong agama ku." Bihar Al Anwar v.36,Kafayat AlAthar p.69
 
 
أبوالمفضل ، عن رجاء بن يحيى العبرتائي الكاتب ، عن محمد بن خلاد الباهلي ، عن معاذ بن معاذ ، عن ابن عون ، عن هشام بن زيد ، عن أنس بن مالك قال : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن حواري عيسى فقال : كانوا من صفوته وخيرته وكانوا اثني عشر مجردين مكمشين في نصرة الله ورسوله ، لازهو ( 4 ) فيهم ولا ضعف ولا شك ، كانوا ينصرونه على بصيرة ونفاذ وجد وعناء ، قلت : فمن حواريك يا رسول الله ؟ فقال : الائمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة ، هم حواريي وأنصار ديني ( 5 ) ، عليهم من الله التحية والسلام .
بحار الانوار ج 36 ص 309
 
وفي (كفاية الأثر ص 69) رواية توضح من هم حواري رسول الله (صلى الله عليه وآله) فعن انس بن مالك قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن حواري عيسى, فقال: كانوا من صفوته وخيرته, وكانوا اثني عشر مجردين مكنسين في نصرة الله ورسوله لارهو فيهم ولا ضعف ولا شك, كانوا ينصرونه على بصيرة ونفاد وجد وعناء. قلت: فمن حواريك يا رسول الله ؟ فقال: الأئمة بعدي اثنا عشر من صلب علي وفاطمة, هم حواريي وأنصار ديني, عليهم من الله التحية والسلام
 
 
هشام بن زيد عن الأنس قال : سألت النبي (عليه السلام) من حواريك يا رسول الله فقال الأئمة من بعدي اثنا عشر من صلب علي و فاطمة و هم حواريي و أنصار ديني عليهم من
[301]
 
الله التحية و السلام .
 
Manaqib Ibn Abi Taleb Oleh Ibn Shahar Ashoob hal.301
 


Hadis Ketiga
 
Al Hassan Bin Ali AS bersabda: "Urusan ini akan diperintah oleh 12 Imam dari keturunan Ali dan Fatimah AS." Kafayat AlAthar -Khazaz AlQummi p.226-227 juga di dalam Bihar AlAnwar v.44 p.138-139; Muntakhab AlAnwar AlMuthee'a v.3 p.172-173; Jawaaher AlTareekh v.3 p.217-218
 
الأنوار البهية – الشيخ عباس القمي – ص 91
 
وروى الثقة الجليل علي بن محمد الخزاز القمي بسنده عن جنادة بن أبي
أمية ، قال : دخلت على الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام في مرضه الذي توفي
فيه ، وبين يديه طست يقذف عليه ( 3 ) الدم ، ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي
أسقاه معاوية ، فقلت : يا مولاي مالك لا تعالج نفسك ؟ فقال : يا عبد الله بماذا
أعالج الموت ؟ قلت : * ( إنا لله وإنا إليه راجعون ) * ( 4 ) ، ثم التفت إلي ، فقال : والله لقد
عهد ( 5 ) إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله ،
إن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة عليهما السلام ،
مامنا إلا مسموم أو مقتول .
 
بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج 44 – ص 138 – 139
الكفاية : محمد بن وهبان, عن داود بن الهيثم, عن جده إسحاق بن بهلول (عن أبيه بهلول) بن حسان, عن طلحة بن زيد الرقي, عن الزبير بن عطاء, عن عمير بن ماني العبسي, عن جنادة بن أبي أمية قال : دخلت على الحسن بن علي ابن أبي طالب عليه السلام في مرضه الذي توفي فيه وبين يديه طست يقذف عليه الدم ويخرج كبده قطعة قطعة من السم الذي أسقاه معاوية لعنه الله فقلت : يا مولاي مالك لا تعالج نفسك ؟
فقال : يا عبد الله بماذا أعالج الموت ؟ قلت : إنا لله وإنا إليه راجعون .ثم التفت إلي فقال : والله لقد عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة, ما منا إلا مسموم أو
مقتول .
 
معجم أحاديث الإمام المهدي (ع) – الشيخ علي الكوراني العاملي – ج 3 – ص 172 – 173
(والله إنه لعهد عهده إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله, أن هذا الامر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة عليهما السلام, ما منا إلا مسموم أو مقتول )
 
جواهر التاريخ – الشيخ علي الكوراني العاملي – ج 3 – ص 217 – 218
م التفت إلي وقال : والله إنه لعهد عهده إلينارسول الله (صلى الله عليه وآله) أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة (عليهما السلام) ما منا إلا مسموم أو مقتول !
 
الصراط المستقيم – علي بن يونس العاملي – ج 2 – ص 128
إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلينا أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماما من ولد علي وفاطمة وما منا إلا مسموم أو مقتول وأسند نحوه الشيخ محمد بن علي بن الحسين إلى الحسن عليه السلام .
وقد صحح هذه الرواية وقد صححها العلامة آية الله أبو طالب التجليل التبريزي (الحوزة العلمية – قم) حيث ذكر في مقدمة كتابه :
( براهين اصول المعارف الالهية والعقائـد الحقة للامامية1417 هـ )
(( وقد وفقنا اللّه لايداع جملة وافية من براهين المعارف الالهية واصول العقائد الحقة للامامية في هذا الكتاب من القران الكريمة والاحاديث الماثورة عن النبي الاكرم والائمة المعصومين صلى اللّه عليهم اجمعين ))
وقد ذكره في باب : جـمـلـة اخرى من النصوص الماثورة عن رسول اللّه (ص) في كتب اصحابنا في عدد الائمة (ع)
 


Hadis Keempat
 
Dari Abu Jaafar AS, Rasulullah SAW bersabda: "Aku dan 12 dari anak-anak ku, dan kamu ya ALi adalah penyeimbang bumi ini, bermakna gunungnya, dan dengan kami Allah memasakkan bumi agar ia tidak musnah bersama manusianya, jadi jika 12 dari anak-anakku menghilang, bumi ini akan musnah…" Kafi v.1 p.534 h.17 Bihar v.36 p.259
 
الكافي – الشيخ الكليني – ج 1 – ص 534
 
17 – محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي سعيد العصفوري ،
عن عمرو بن ثابت ، عن أبي الجاورد ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
إني واثني عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض يعني أوتادها وجبالها ، بنا
أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها ، فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض
بأهلها ولم ينظروا .
 
بحار الأنوار – العلامة المجلسي – ج 36 – ص 259
غيبة الشيخ الطوسي : جماعة عن أبي المفضل الشيباني, عن محمد الحميري,
عن أبيه عن الأشعري, عن عمرو بن ثابت, عن أبي الجارود, عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي رز الأرض – أعني أوتادها وجبالها – بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها, فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها
 
الغيبة – الشيخ الطوسي – ص 138 – 139
وبهذا الاسناد عن محمد بن عبد الله بن جعفر, عن أبيه, عن محمد بن
أحمد بن يحيى (عن محمد بن الحسين, عن أبي سعيد العصفري) عن عمرو بن ثابت, عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام, قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : إني وأحد عشر من ولدي وأنت يا علي زر الأرض – أعني أوتادها وجبالها – بنا أوتد الله الأرض أن تسيخ بأهلها, فإذا ذهب الاثنا عشر من ولدي ساخت الأرض بأهلها ولم ينظروا .
وقد نقله العلامة المجلسي :
 
Gaibat AlTooi p.138-139

 
Hadis Kelima
 
Abu Jaafar AS bersabda: "12 Imam dari aali Muhammad semua mereka adalah muhaddis dari Rasulullah SAW, dari anak-anak Ali dan Rasulullah SAW, dan Ali AS adalah bapa." Kafi v.1 p.531 h.7 also in Gaibat AlToosi p.152
 
الكافي ج 1 ص (531)
 
7 – محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد الخشاب (1)، عن ابن سماعة،
عن علي بن الحسن بن رباط، عن ابن اذينة، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام)
يقول: الاثنا عشر الامام من آل محمد (عليهم السلام) كلهم محدث من رسول الله صلى عليه وآله
ومن ولد علي ورسول الله وعلي (عليهما السلام) هما الوالدان
 
الغيبة – الطوسي ص 152
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الاثنا عشر الامام من آل محمد كلهم محدث من ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وولد علي بن أبي طالب عليه السلام، فرسول الله وعلي عليهما السلام هما الوالدان
 

 
Hadis Keenam
 
Amirul Mukminin AS bersabda: "Untuk umat ini ada 12 Imam memberi petunjuk dari keturunan Nabi  dan mereka semua adalah daripada ku."
 
 • Gaibat AlToosi p.154
 • Kafi v.1 p.531-532
 • Gaibat AlToosi p.152-153
 • Bihar AlAnwar v.30 p.106-108
 • and v.36 p.380-381
 • Ilaam AlWara v.2 p.167-168
 • Kashf AlGumma AlArbeeli v.3 p.310-311
 • Thalathyat AlKuleini p.168
 
الكافي ج 1 ص (535)
 
" .. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام
إن لهذه الامة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها وهم مني
وأما منزل نبينا في الجنة ففي أفضلها وأشرفها جنة عدن وأما من معه في منزله فيها
فهؤلاء الاثنا عشر من ذريته وامهم وجدتهم وام امهم وذراريهم، لا يشركهم فيها أحد."
 
Bihar Al Anwar link:
 
Kafi link:
 
 
Thalathyat AlKulaini:
 
 

 
Hadis Ketujuh
 
Dari Abu Jaafar AS: Rasulullah SAW bersabda: "Dari anak-anak ku adalah dua belas ketua, nujaba(yang berharga_, Muhaddisun, Mufahimun, dan yang terakhir dari mereka adalah Qaim dengan kebenaran, beliau akan menyebarkannya dengan keadilan selepas ia dipenuhi kezaliman." Basair Darajat, hal.48, Al Kafi v.1 hal 543
 
Imam Ali (AS) bukanlah dari kalangan anak-anak Nabi (SAW)
 
:قال رسول الله (ص): ( من ولدي إثنا عشر نقيباً نجباء مفهمون محدثون آخرهم القائم بالحق ليملأها عدلاً كما ملئت جوراً ) [ غيبة الطوسي ص102 / أصول الكافي ج1 ص608
 
 
18 – وبهذا الاسناد، عن أبي سعيد رفعه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من ولدي اثنا عشر نقيبا، نجباء، محدثون، مفهمون، آخرهم القائم بالحق يملاها عدلا كما ملئت جورا. 

Post Terbaru: Shahadah Imam Ali AS 1436 Hijrah

Kenyataan facebook terkini Syed Ahmad Al Hassan (as) sempena kesyahidan Imam Ali (as) 19 Ramadhan 1436.

 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Pada satu hari seperti ini, salah seorang munafik yang bernama Abdul Rahman bin Muljam telah menetak ke atas kepala Imam Ali (as) yang sedang berada di mihrab solatnya, dan seterusnya menyebabkan kesyahidan Imam Ali (as).

 

Laknat Allah ke atas khawarij di awal zaman dan laknat Allah ke atas khawarij di akhir zaman.

 

Orang-orang bodoh yang mempermudahkan syaitan menunggang dan memimpin mereka ke mana sahaja yang disukainya.

Mereka adalah talibarut iblis dan tenteranya.

Iblis telah meludah ke dalam mulut-mulut mereka itu hingga sanggup menuturkan kata-katanya bodohnya.

Dia membiak di dalam akal mereka yang reput itu supaya dapat menunaikan maksudnya.

Dia menunggangi mereka agar dapat memerangi tentera Allah dan awliyaNya.

Orang-orang dilaknat yang menuntut dunia dengan agama dan menjual agama mereka dengan dunia.

Tiada apa yang tinggal buat mereka dan tidak lagi selamat dari kecelakaan Allah dan laknatNya yang mengekori dan menghapuskan mereka.

 

Saya ulangi kembali apa yang telah saya sebarkan sebelum ini.

 

Dengan Nama Allah Yang Pemurah Lagi Maha Pengasih

Segala pujian bagi Allah, Penjaga sekalian alam

 

Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Pada hari seperti hari ini, telah ditamatkan hayat Ali bin Abi Talib (as). Hayat yang tidak pernah berehat dari menanggung kesakitan dan kepedihan di dalamnya.

 

Di masa kecilnya beliau tidak mempunyai ruang untuk bermain sepertimana kanak-kanak lainnya yang menikmati zaman kanak-kanak mereka. Allah berkehendak, mengutuskan seorang Nabi yang memiliharanya, sekaligus mendapati dirinya seringkali turut terseret di tengah-tengah perang mulut yang membawa kepada lontaran batu-batu, bahkan sehingga cedera diperut akibat dipanah.

 

Di masa mudanya, beliau mendapati dirinya terpaksa membawa pedang bagi mempertahankan agama baru, Nabi dan orang-orang yang beriman dengan Nabinya.

 

Sebelum pemergian Muhammad (saws), Allah telah melantik Ali sebagai khalifah Allah di bumiNya selepas Muhammad (saws), sebagaimana sunnah yang sentiasa berlangsung apabila wafatnya Muhammad.

 

Seterusnya Ali mendapati dirinya terpaksa menuntut hak Tuhan yang membuatkan orang ramai saling tindih-menindih untuk merampasnya. Tuntutan yang membawa kepada orang ramai menindihnya dan mengumpul tentera serta perkumpulan mereka untuk menyerang rumahnya. Membuatkannya berjalan dalam keadaan tangan berikat dengan tali, merendahkannya, menghinanya dan menyebabkan kecederaan ke atas isterinya Fatimah binti Muhammad (saws), sedangkan barangsiapa menyakitinya sama seperti menyakiti bapanya Nabi Muhammad dan sekaligus mendapat kemurkaan Allah SWT.

 

Fatimah wafat dan Ali terus dizalimi, serta berada di rumahnya lebih 20 tahun lamanya. Kesilapan dan kesalahan semakin bertimbun beserta dengan nyaringnya laungan-laungan orang yang dizalimi. Setelah berlalunya tiga orang, maka orang ramai tidak mendapati sebarang penyelesaian melainkan Ali.

 

Lantas Ali dihadapkan dengan tiga peperangan besar, yang ditenterai keseluruhan syaitan di bumi. Di satu ketika ianya diketuai oleh Aisyah, di ketika lainnya diketuai oleh Muawiyah dan Amru bin al Ash, dan yang terakhirnya diketuai oleh syaitan sendiri dan peperangan ini tidak berhenti melainkan setelah Ali terlantar di katil berlumuran darah.

 

Salam ke atas engkau wahai Abal Hassan dengan kesakitan dan kepedihan yang engkau telan.

Salam ke atas engkau wahai Abal Hassan, engkau telah mendahului dengan jauh dan telah sangat memenatkan mereka yang datang selepasmu. Betapa mereka di langit meratapimu dan malapetakamu telah membimbing makhluk. Sesungguhnya dari Allah kami datang dan kepadaNya kami kembali.

Semoga Allah memperbanyakkan ganjaran kalian sempena tragedi yang menimpa Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib (as).

 

Ahmad Al Hassan

19 Ramadhan 1436

 

Selamat Datang Khalifah Allah Al Mahdi: Pengenalan

Pengenalan

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليماً

                                                                                                                         

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengsihani.

Segala puji adalah untuk Allah Tuhan sekalian alam,

dan selawat sanjungan Allah, atas  Muhammad dan keluarga Muhammad para Imam dan Mahdi-mahdi dan salam pengiktirafan..

 

 

﴿بسم الله الرحمن الرحيم﴾

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ * عَنِ النَّبَأِ الْعَظِيمِ * الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ * كَلَّا سَيَعْلَمُونَ * ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾

 

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Pengsihani

{Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya?? (1) Tentang berita yang besar, (2) yang mereka perselisihkan tentang ini. (3) Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui, (4) kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka mengetahui. (5)} [Al-Naba’ 78:1-5]

 

 

Berita kedatangan Khalifah Allah Al-Mahdi adalah berita besar. Ia kerap diperselisihkan. Tetapi kita tidak boleh bosan dengannya kerana ada banyak berita besar selainnya seperti kedatangan Al-Saah atau Kiamat dan kedatangan Rasul-rasul Allah di muka bumiNya.

 

Ia adalah kisah yang berulang di setiap zaman di mana terdapat Khalifah dari khalifah-khalifah yang diutus Allah di bumi dan langit-Nya. Dan ia adalah suatu kisah yang sentiasa diperselisihkan oleh penciptaan (Makhluk) terhadap Hujjah Allah ini kepada mereka iaitu yang terdiri dari para Nabi, Rasul-rasul dan Pengganti (Khalifah) mereka (as) – atau seperti yang Allah telah sebutkan dalam firmanNya ﴿النَّبَأِ الْعَظِيمِ﴾ {Berita yang besar} dalam ayat di atas.

 

Allah telah merakamkan ketika akan di utus Muhammad sebagai rasul kepada Bani Israel:

 

 

﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّـهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَـٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾ 

 

"Dan (ingatlah) ketika Isa ibn Maryam berkata: "Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad.". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata"." [Al-Saff 61:6]

 

Apakah kesudahannya terhadap Bani Israel, umat Yahudi dan Keistian. Adakah mereka beriman dengan Muhammad (saw). Adakah kerana yang mereka tunggu Ahmad dan yang datang Muhammad? Tidak, malah merekalah yang membina Bandar Yatsrib (Madinah) untuk menunggu Nabi Penutup Muhammad (saw). Bahkan mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Allah SWT berfirman:

 

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ﴾

 

Orang-orang yang telah Kami beri Al Kitab mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian diantara mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui. [Al-Baqarah 2:146] 

 

﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾

Orang-orang yang telah Kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman (kepada Allah). [Al-An3aam 6:20] 

 

Apabila Muhammad diutus mengikut Jalur (nasab) Ismail bin Ibrahim (as) mereka (ahli kitab) tidak beriman dengan Muhammad. Ini diingatkan Allah SWT dari pengajaran ayat di atas:

 

 1. Mereka menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahui
 2. Mereka merugikan diri sendiri kerana mereka itu tidak beriman

 

Maka Khalifah Allah Al-Mahdi adalah berita besar untuk akhir zaman. Apakah tindakan kita? Apakah kita biarkan kerana sudah terlalu banyak yang mendakwanya? Janganlah kita menzalimi (tidak berlaku adil) kepada diri kita sendiri.

 

 

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ﴾

           

{Dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali.} [Al-Syhu’araa’ 26::227].

 

Ingatlah firman Allah ﴿كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾

{Sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui.} iaitu semasa kedatangannya (Khalifah Allah Al-Mahdi) dan bersabarlah dan kajilah

﴿ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ﴾

{kemudian sekali-kali tidak; kelak mereka akan mengetahui.} iaitu semasa kedatangannya (Khalifah Allah Al-Mahdi).

 

Dan di hujung surah itu Allah mengingatkan

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازاً﴾

{Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan,} [98 Al-Naba’ 78:31],

 

Mereka adalah orang-orang yang beriman kepada khalifah Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah (saw), dan taat kepadanya dan mengikuti jejak langkahnya pada jalan yang lurus, dan mereka mengenal Allah melalui Khalifah Nya. Dan bagaimana menjadi Khalifah Allah bukan suatu {Berita yang besar}!? Dia (Khalifah Allah) juga adalah pintu untuk mengenal Allah, Dan bagaimana menjadi Khalifah Allah bukan suatu {Berita yang besar}!?

 

Dan dalam Al-Quran penjelasan berita yang besar ini adalah peringatan untuk orang yang mengambil peringatan dan untuk orang yang mengambil pengajaran, mudah-mudahan dia akan sedar dan menjadi salah seorang yang mengetahui dan yang sujud, dan supaya dia tidak kekal di dalam kejahilannya dan keangkuhan, dan supaya ia menjadi salah seorang daripada orang-orang yang memberi peringatan kepada orang lain seperti firmanNya SWT:

 

﴿قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ  *انْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ* …….. وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ﴾

 

{Katakanlah: "Berita itu adalah berita yang besar,* yang kamu berpaling daripadanya *………. Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui (kebenaran) beritanya setelah beberapa waktu lagi.):[Shaad 38:67,68 dan 88].

 

Semoga kita mendapat hidayah Allah SWT. Maka dihidangkan kepada saudara-saudari Kitab Selamat Datang Khalifah Allah Al Mahdi yang diiterjemah dari Kitab: مرحبا بخليفة الله المهدي atas Kedatangan Ahmad Al-Hassan yang Menuntut Sebagai Khalifah Allah Al-Mahdi.

 

 

 

والحمد لله رب العالمين

.Segala puji adalah untuk Allah Tuhan sekalian alam,

 

 

Penterjemah

 

Ansar Imam Al-Mahdi

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

 

﴿قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ 

 

Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. [Al-A’raaf 7:85] 

 

​  

﴿قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـٰذِهِ نَاقَةُ اللَّـهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّـهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

 

Sesungguhnya telah datang bukti yang nyata kepadamu dari Tuhanmu. Unta betina Allah ini menjadi tanda bagimu, maka biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun, (yang karenanya) kamu akan ditimpa siksaan yang pedih".[Al-A’raaf 7:73] 

 

 

﴿أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّـهِ وَصَدَفَ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ﴾

 

Atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya jikalau kitab ini diturunkan kepada kami, tentulah kami lebih mendapat petunjuk dari mereka". Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? Kelak Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling. [Al-An’aam 6:157] 

 

 

Rasulullah saw bersabda:

 

)لتملان الأرض جوراً و ظلماً، فإذا ملئت جوراً و ظلماً، بعث الله رجلاً مني، اسمه اسمي، فيملؤها قسطاً وعدلاً، كما ملئت جوراً و ظلماً(

 

“Sungguh bumi akan penuh dengan ketidakadilan dan kezaliman. Jika telah dipenuhi ketidakadilan dan kezaliman, maka Allah mengutus seorang laki dariku, namanya adalah namaku. Ia akan memenuhi bumi dengan kemakmuran dan keadilan, setelah dipenuhi dengan ketidakadilan dan kezaliman.” (as-Silsilatu ash-Shahihah/al-Albani, no 1529)

Perbahasan Ayat Ikmaluddin Oleh Ahmed Al Hasan

Teks Penuh


Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih
Segala pujian bagi Allah, Penjaga sekalian alam.
Allah berselawat ke atas Muhammad dan Keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdiyyin dengan jaminan keamanan dan kesejahteraan.

 

 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

 
Saya dahulukan dengan ucapan terima kasih buat pihak pengurusan program Forum Mingguan yang dianjurkan oleh Institut Pengajian Tinggi Agama dan Bahasa Arab. Saya juga berterima kasih kepada sidang hadirin yang dimuliakan dan juga para pendengar sekalian. Allah merahmati orang-orang yang mendengar kata, membantunya dan mengikuti kebenaran yang terkandung di dalamnya, walaupun ianya bertentangan dengan hawa nafsu mereka serta apa yang mereka dapati daripada bapa-bapa mereka dan pembesar-pembesar mereka. 
 
Topik kita pada hari ini adalah berkenaan ayat Ikmaluddin (Kesempurnaan Agama), firman Allah Taala: 
 
Diharamkan kepada kamu (memakan) bangkai, dan darah, dan daging babi, dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, dan yang mati dipukul, dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi, dan yang mati ditanduk, dan yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih (sebelum habis nyawanya), dan yang disembelih atas nama berhala; dan (diharamkan juga) kamu merenung nasib dengan undi batang-batang anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa dari ugama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut dan gentar kepada mereka, sebaliknya hendaklah kamu takut dan gentar kepadaKu. PADA HARI INI, AKU TELAH SEMPURNAKAN BAGI KAMU UGAMA KAMU, DAN TELAH AKU CUKUPKAN NIKMATKU KEPADA KAMU, DAN AKU TELAH REDAKAN ISLAM ITU MENJADI UGAMA UNTUK KAMU. Maka sesiapa yang terpaksa kerana kelaparan sedang ia tidak cenderung hendak melakukan dosa, kerana sesungguhnya Allah maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (Quran 5:3)
 
Apa yang telah disempurnakan berdasarkan ayat ini adalah agama, ianya adalah syariat dan akidah. Pendapat yang mengatakan salah satunya tidak sempurna adalah bertentangan dengan makna zahir ayat (Ikmaluddin), sama seperti mengatakan bahawa salah satu dari keduanya tidak sempurna di lapangan realiti, seperti yang dilontarkan oleh mana-mana kelompok Islam. Maknanya kelompok-kelompok ini tidak benar kerana hal keadaan di lapangan realiti bertentangan dengan zahir ayat Quran (Ikmaluddin) yang terang benderang.
 
Umumnya golongan Salafi, Wahabi dan Ahlus sunnah di masa lalu dan sekarang, menggubal syariat dalam banyak persoalan berkaitan perkembangan kehidupan seharian yang menuntut hukum-hakam syariat dalam urusan peribadatan yang tiada nas dari peribadi maksum, seperti contohnya solat di kawasan-kawasan yang berdekatan dengan kutub. Oleh itu, realiti keadaan mereka sekaligus mengatakan bahawa agama di sisi mereka itu tidak sempurna, seterusnya memaksa mereka menggubal hukum syariat berdasarkan pendapat apabila ketiadaan nas.
 
Di samping itu terdapat juga perselisihan pendapat yang amat ketara sesama mereka dalam hal akidah. Golongan Salafi atau Wahabi sebagai contohnya mempercayai bahawa Allah mempunyai dua mata, dua tangan dan jari jemari yang hakiki. Sementara golongan Asya’irah seperti al Azhar tidak mempercayai sebegini, malah mempercayai kerosakan akidah Salafi dan Wahabi tersebut.
 
Manakala agama di sisi Keluarga Muhammad (as) pula, telah pun disempurnakan dengan perlantikan Khalifah Allah kerana baginda Rasulullah (saws) adalah orang yang bertanggungjawab menjelaskan akidah yang sebenar dan pensyariatan berdasarkan perintah Allah. Oleh itu, tidak wujud lekuk dan pertentangan antara akidah ini dan makna zahir ayat Ikmaluddin.
 
Agama itu menjadi sempurna dengan perlantikan jurubicara dari Allah atau khalifah Allah selepas Muhammad Rasulullah (saws).Dengan ini agama dari sudut akidah dan pensyariatan telah menjadi sempurna. Tidak wujud lekuk dalam agama yang sebegini sehingga perlu diluruskan dengan pendapat dan hawa nafsu para fuqaha yang tidak maksum, sepertimana halnya iktikad sunni yang bertentangan zahir ayat Ikmaluddin. 
 
Berkenaan dengan persoalan keghaiban peribadi maksum, kami mengatakan: bahawa keghaiban peribadi maksum adalah ungkapan tentang proses keghaibannya yang berakibatkan daripada ketidakwujudan si penerima dalam menjalankan syariat Ilahi bagi pihaknya, sebagaimana yang dikehendakinya dan bukan sebagaimana yang diharap dan disangkakan oleh orang-orang yang menunggu-nunggu dan mengharap. Oleh itu, tiada pertentangan antara akidah ini dan (makna) zahir ayat Ikmaluddin.
 
Ya, terdapat pertentangan antara ayat Ikmaluddin dengan orang yang mempercayai bahawa peribadi maksum ghaib serta membiarkan urusan pensyariatan kepada fuqaha bukan maksum mengkehadapankan diri mereka sendiri bagi menggubal syariat dalam agama Allah atau perkembangan-perkembangan baru berdasarkan pendapat mereka. Kekusutan ini ditambah lagi dengan tindakan mereka yang memfardhukan ke atas orang-orang mukmin akan akidah kewajipan bertaklid kepada orang-orang bukan maksum sebagai naib atau pengganti buat peribadi maksum. 
 
Hakikatnya ayat Ikmaluddin ini hanya dapat disesuaikan dengan apa yang kami kata dan percayai sahaja, iaitu agama itu menjadi sempurna dengan adanya perlantikan khalifah Allah selepas Muhammad Rasulullah (saws), mereka adalah orang-orang yang menggubal syariat dan menyampaikan pensyariatan dari Allah kepada umat manusia. Bahawasanya Imam Mahdi itu dighaibkan kerana tidak wujud si penerima bagi pihaknya dan bahawasanya zaman sebelum kemunculan Mahdi Pertama yang disebutkan di dalam wasiat Rasulullah (saws) adalah zaman fatrah/ interval (terputus antara dua jarak masa). Di mana umat manusia pada zaman tersebut ditangguhkan sampai ada keputusan Allah (مُرجون لأمر الله) dan tidak berhak mendapat ganjaran, namun mereka diganjari berdasarkan rahmat Allah SWT.
 
Ayat Ikmaluddin ini seterusnya menetapi kebatilan setiap manhaj yang mengatakan keharusan suatu zaman itu kosong daripada khalifah Allah seperti manhaj ahlus sunnah, salafi dan wahabi. Ia juga menetapi kebatilan setiap manhaj yang mengatakan keghaiban peribadi maksum tanpa wujud kecacatan di pihak umat dan ketidakwujudan si penerima bagi pihaknya. Oleh itu, manhaj-manhaj ini secara terasnya bertentangan dengan ayat kesempurnaan agama, kerana agama di sisi mereka dan menurut realiti  perlakuan mereka tidak disempurnakan oleh Tuhan dengan perlantikan khalifah Allah, atau orang yang dilantik oleh khalifah Allah bagi berhubung dengan manusia seperti duta-duta (sufara’), tetapi ianya disempurnakan oleh para fuqaha yang mengkehadapankan diri mereka sendiri dan seterusnya masuk campur menggubal syariat berdasarkan sangkaan (zhan) bagi menghasilkan hukum-hakam di zaman interval (fatrah). Mereka berkata ianya bukanlah hukum Allah yang hakiki, sekaligus mengakui bahawa agama di sisi mereka yang berdasarkan anggapan adalah cacat dan tidak sempurna. Sekaligus mereka mengakui tanpa mereka sedari bahawa pegangan akidah mereka ini bertentangan dengan ayat Ikmaluddin.
 
Di sini kita perlu memberi perhatian kepada perkara yang tersangat penting iaitu kedua-dua manhaj ini meletakkan kecacatan pada sisi Allah dan sisi khalifah Allah. Ini kerana mereka memperuntukkan bahawa Allah membiarkan urusan agama kepada mereka, bagi menggubal syariat pada setiap perkembangan baru yang memerlukan kepada hukum syariat. Mereka telah menolak khalifah lantikan Allah atau orang yang mewakili khalifah Allah, sekaligus memilih untuk tidak mengakui kecacatan mereka dan memperuntukkan bahawa Allah membiarkan urusan agama kepada peribadi-peribadi bukan maksum yang tidak dilantik oleh peribadi maksum, bagi membolehkan setiap orang dari mereka menggubal syariat berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa sebarang nas syariat yang membenarkan perbuatan sedemikian. Ini pada hakikatnya jelas mencerca kebijaksanaan Allah, disamping ianya bertentangan dengan firman Allah SWT bahawa Dia telah menyempurnakan agama ini, sebagaimana yang telah dibentangkan sebelum ini.
 
Oleh itu, kami membuat kesimpulan daripada sinopsis ini bahawa di sana terdapat satu manhaj yang memperuntukkan bahawa bumi ini kosong daripada Hujjah (Allah) seperti manhaj ahlus sunnah dan salafi. Ia adalah manhaj dan iktikad yang bertentangan dengan makna zahir nas qurani di banyak tempat, antaranya ayat Ikmaluddin yang kami jelaskan sebelum ini. 
 
Manakala manhaj yang lain pula adalah manhaj yang mengakui bahawa suatu zaman itu tidak pernah kosong daripada Hujjah (Allah), namun berkata seorang Hujjah (Allah) itu mungkin ghaib dan dalam masa yang sama wujudnya si penerima, tanpa dia perlu melantik dan mengnaskan sendiri ke atas orang yang berada di kedudukannya untuk naib atau wakilnya ini dapat tegak menyampaikan hukum Allah yang hakiki. Sekaligus menetapi bahawa orang yang mencukupkan kekurangan agama adalah para fuqaha yang mengkehadapankan diri mereka sendiri dan bukan dengan lantikan Hujjah Allah. Pertentangan manhaj ini dengan ayat ikmaluddin adalah sangat jelas berdasarkan kepada realiti perlakuan mereka sendiri bahawa Allah tidak menyempurnakan agama. Oleh itu, penyelesaian mereka adalah dengan para fuqaha mengkehadapankan diri mereka sendiri, tanpa perlu dilantik dan dinaskan ke atas batang tubuh mereka sendiri bagi mencukupkan kekurangan (dalam agama) dengan hukum-hakam dan fatwa-fatwa mereka yang tidak mewakili hukum Allah yang hakiki. Hakikatnya manhaj ini tidak banyak berbeza dengan pendahulunya, kerana kedua-duanya bertentangan dengan ayat ikmaluddin. 
 
Adapun manhaj ketiga adalah manhaj yang telah kami kemukakan, iaitu suatu zaman itu tidak pernah kosong dari Hujjah Allah dan tidak sah bagi seorang Hujjah Allah itu ghaib selagimana dia tidak melantik orang yang mewakili dirinya. Dan apabila terang-terangan seorang Hujjah Allah itu ghaib dan tidak melantik sesiapa sebagai mewakili dirinya, maka umat di zaman itu keseluruhannya tersalah dan terpesong dari kebenaran, disebabkan tiada penerima bagi manhaj Ilahi yang sahih. Dalam hal keadaan ini, Hujjah (Allah) itu tertegak dengan perlantikan utusan atau naib, namun dia tidak dituntut mengisytihar dan berhubungan dengan umat manusia kerana belum wujud penerima bagi pihaknya. Ini menjadikan keadaan umat yang beriman dengan khalifah-khalifah Allah di zaman ini berada dalam zaman interval (fatrah):     
 
Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu Rasul Kami, menjelaskan (agama Kami) kepadamu ketika terputus (pengiriman) rasul-rasul agar kamu tidak mengatakan: "Tidak ada datang kepada kami baik seorang pembawa berita gembira maupun seorang pemberi peringatan". Sesungguhnya telah datang kepadamu pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (Quran 5:19)
 
Individu-invidu yang berada dalam zaman ini, keadaannya menjadi ditangguhkan sampai ada keputusan Allah:
 
Dan ada (pula) orang-orang lain yang ditangguhkan sampai ada keputusan Allah; adakalanya Allah akan mengazab mereka dan adakalanya Allah akan menerima taubat mereka. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Quran 9:106)
 

Sepertimana halnya penganut agama Hanif sebelum diutuskan Muhammad (saws) dan juga hal umat syiah sebelum diutuskan Mahdi Pertama yang disebutkan dalam wasiat Muhammad (saws).

 
Disebutkan di dalam kitab al Ghaybah lil Nu’mani, diriwayatkan daripada Syuaib bin Abi Hamzah, beliau telah berkata: Aku telah masuk berjumpa dengan Abi Abdillah (as):
lalu aku berkata kepadanya: "Adakah kamu pemilik urusan ini?” beliau menjawab: “Tidak"
Aku bertanya lagi: “Adakah anak kamu?” beliau menjawab: “Tidak"
Aku bertanya lagi:”Adakah cucu kamu?” beliau menjawab: “Tidak"
Aku bertanya lagi: “Adakah cicit kamu?” beliau menjawab: “Tidak"
Lantas aku bertanya: "Siapakah dia? beliau menjawab: "Dia yang akan memenuhkan bumi dengan keadilan sebagaimana ianya telah dipenuhi dengan kezaliman dan penindasan, ketika terputus pengiriman imam-imam, yang datang sepertimana Nabi (saws) diutuskan ketika terputus pengiriman rasul-rasul."  
 
Kesimpulan: sesungguhnya tidak terdapat manhaj yang dapat mensucikan lapangan Allah daripada kecacatan, juga sekaligus bertepatan serta tidak bertentangan dengan ayat ikmaluddin, melainkan manhaj yang kami kemukakan iaitu suatu zaman itu tidak pernah kosong:
 
 • daripada Hujjah Allah yang zahir dan berhubungan dengan umat secara langsung.
 • atau melalui duta-duta ketika wujudnya halangan.
 • Atau ghaibnya Hujjah Allah tanpa berhubung dengan umat manusia, dalam hal ini zaman itu disebut zaman interval (fatrah) kerana tidak wujud si penerima bagi pihaknya. Manakala orang-orang mukmin di zaman itu berada dalam kecacatan dan hal keadaan mereka ditangguhkan sehingga sampai keputusan Allah.

Segala pujian hanya bagi Allah, Penjaga sekalian alam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

 

Syed Ahmad Al Hassan (as)
30 Rejab 1436 hijriah
Selasa 19 Mei 2015 

 
 
********************************************
 
بسم الله الرحمن الرحيم 

 

والحمد لله رب العالمين

 

وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين و سلم تسليما كثيرا

 

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

 

أتقدم بالشكر لإدارة الملتقى الإسبوعي لمعهد الدراسات العليا الدينية واللغوية 

 

كما أشكر الحضور الكريم والمستمعين …

 

ورحم الله الذين يستمعون القول ويعونه ويتبعون الحق الذي فيه وإن خالف أهواءَهم
 وما وجدوا عليه آباءَهم
 وكبراءَهم …
 
موضوعنا اليوم هو آية إكمال الدين …
 
قال تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِيناً فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
 
الذي اكتمل بحسب هذه الآية هو الدين؛ والدين هو الشريعة والعقيدة، والقول بعدم اكتمال أحدهما يتعارض مع ظاهر الآية كما أن عدم اكتمال أي منهما في واقعِ حال وفي أطروحةِ أي طائفة إسلامية يعني أن هذه الطائفة غيرُ محقةٍ لأن واقع حالها يخالف ظاهراً قرآنياً جلياً.
 
السلفيون أو الوهابيون والسنة عموماً يشرّعون بالأمس واليوم دون وجود نصٍ عن المعصوم في مسائل كثيرة من المستجداتِ الحياتيةِ التي تتطلب حكماً شرعياً تعبدياً – وكمثال الصلاة في المناطق القريبة من القطب – وبالتالي فواقع حالهم يقول إن الدين عندهم غيرُ مكتملٍ ولهذا اضطَّروا للتشريعِ بالآراءِ عند فقد النص،

 

كما أنهم أيضاً مختلفون فيما بينهم في العقيدة اختلافا كبيرا؛ فالسلفيون أو الوهابيون مثلاً يعتقدون بأن لله عينين ويدين وأصابع على الحقيقة، والأشاعرة كالأزهر لا يعتقدون بهذا بل يعتقدون بفساد العقائد السلفية الوهابية …
 
أما آل محمد (صلوات الله عليهم) فاكتمال الدين عندهم بتنصيب خليفة الله حيث إنه (صلى الله عليه وآله) من يتكفَّل بيان العقيدة الحقَّة والتشريع بأمر الله، وبالتالي لا توجد ثغرةٌ و لا تناقضٌ بين هذه العقيدة وبين ظاهر آية إكمال الدين، 

 

فالدين يكتمل بتنصيب الناطق عن الله أو خليفة الله بعد رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) وبهذا يكون الدين عقيدةً وتشريعاً قد اكتمل، فلا توجد ثغرة في هكذا دين يسدّها فقهاء غير معصومين بآرائهم وأهوائهم كما هو الحال في الاعتقاد السني المتعارض مع ظاهر الآية .
 
أما مسألة غيبة المعصوم فنحن نقول: إن غياب المعصوم هو عبارة عن عملية تغييب له نتيجة عدم وجود القابل له ولمشروعه الإلهي – كما هو لا كما يفترضه ويتوهمه المنتظرون المفتَرَضون – وبالتالي فلا تعارض بين هذه العقيدة وبين ظاهر آية إكمال الدين.

 

نعم، التعارض مع آية إكمال الدين يكون في ساحة من يعتقدون أنَّ المعصوم غاب وترك التشريع ليتبرّع فقهاءٌ غير معصومين ويشرّعوا في دين الله أو في المستجدات بآرائهم، ثم ليزيدوا الطين بلةً ويفرضوا على المؤمنين عقيدةَ وجوب تقليد غير المعصوم والنيابةَ عن المعصوم.
 
والحقيقة إنه لا سبيل للتوافق مع ظاهر آية إكمال الدين سوى بما نقول ونعتقد من 

 

أنَّ إكمال الدين إنما صار بتنصيب خلفاء الله بعد رسول الله محمد (صلى الله عليه وآله) والذين يشرّعون ويوصلون التشريع من الله للناس،

 

وأنَّ الإمام مغيّب لعدم وجود القابل،

 

وأنَّ الزمانَ السابق لظهور المهدي الأول المذكور في وصية رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو زمان فترةٍ،

 

وأنَّ الناس فيه مُرجون لأمر الله وغير مستحقين للثواب وإنما يثابون برحمة الله سبحانه وتعالى.
 
فالآية تثبت بطلان كل منهج يقول بجواز خلو الزمان من خليفة الله كالمنهج السني أو السلفي الوهابي،

 

وأيضاً تثبت بطلان كل منهج يقول بغيابٍ للمعصوم دون تقصير الأمة وعدم وجود القابل،

 

فالآية تتعارض مع هذه المناهج في الصميم.

 

حيث إن الدين عندهم – وبحسب واقعهم العملي – غير مكتملٍ إلهياً بخليفةٍ إلهي منصب من الله أو من نصبه للتواصلِ مع الناس كالسفراء، وانما يكمّله فقهاءٌ غير معصومين تبرّعاً وتطفّلاً في فترةٍ ما ليشرّعوا بالظن ويُنتجوا أحكاماً – هم يقولون – إنها ليست حكم الله الواقعي، 

 

وبالتالي فهم أنفسهم يقرّون أن الدين عندهم – وبحسب أطروحتهم – ناقص وغير مكتمل،

 

وبالتالي فهم يقرّون من حيث لا يعلمون أن أطروحتهم العقائدية تتعارض مع آية إكمال الدين.
 
ويجب الالتفات إلى أمرٍ في غاية الأهمية:

 

وهو أن كلا المنهجين يرميان التقصير في ساحة الله و ساحة خليفة الله أو المعصوم، حيث يفترضان أنَّ الله ترك الدين لهم ليشرّعوا في كل ما يستجدّوا ويحتاجوا إلى حكمٍ شرعي،

 

فبدلاً من أن يقرّوا هم بالتقصير – كونهم رافضين لخليفة الله المنصب أو من ينوب عنه – يفترضون أنَّ الله ترك الدين لأشخاصٍ غير معصومين وغير منصبين من المعصوم ليشرّع كلٌ منهم برأيه وبدون أي نصٍ شرعي،

 

وهذا في الحقيقة طعن صريح بحكمة الله إضافة إلى أنه – كما تقدم – يتعارض مع قول الله سبحانه من أنَّه أكمل الدين.
 
إذاً؛ خلصنا في هذا المختصر إلى :
• 
أن هناك منهجاً يفترض خلو الأرض من الحجة؛ ومثاله المنهج السني أو السلفي، وهو منهج واعتقاد يعارض ظاهر النص القرآني في مواضع منها آية اكمال الدين كما تبين.
• 
أما المنهج الآخر فهو الذي يقر بأن الزمانَ لا يخلو من الحجةِ و لكنه يقول بأن الحجةَ يمكن أن يغيب مع وجود القابل دون أن ينصب وينص على من يقوم مقامه بعينه ليقوم هذا النائب بإيصال حكم الله الواقعي، وبالتالي فمن يسد النقص في الدين هم فقهاء متبرعون من أنفسهم وغير منصبين من حجة الله، وتعارض هذا المنهج مع آية إكمال الدين واضح، فبحسب واقع حالهم؛ الله لم يكمل الدين ولهذا فالحل عندهم أن يتبرّع فقهاء غير منصبين ولا منصوصاً عليهم بأعيانِهم لسد النقص بأحكامهم وفتاواهم التي لا تمثّل حكم الله الواقعي، والحقيقة إن هذا المنهج لا يفترق عن سابقه كثيراً فكلاهما يتعارضان مع آية اكمال الدين.
• 
أما المنهج الثالث – فهو ما طرحناه – وهو أن الزمان لا يخلو من الحجة و لا يصح أن يغيب الحجة ما لم ينصب من ينوب عنه، وفي حال غاب ولم ينصب من ينوب عنه علناً فتكون الأمة ككل مقصرةً ومنحرفةً عن الحق وليس فيها القابل للمنهج الإلهي الصحيح، وفي هذا الحال تُقام الحجة بتعيين الرسول أو النائب ولكن لا يُطلب منه الإعلان والتواصل مع الناس لعدم وجود القابل له 

 

وفي هذا الحال تكون الأمة المؤمنة بخلفاء الله في زمانِ فترة (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ عَلَى فَتْرَةٍ مِّنَ الرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَا جَاءنَا مِن بَشِيرٍ وَلاَ نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

 

ويكون حال أفرادها أنهم مُرجَون لأمر الله (وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) كحالِ الأحناف قبل بعث الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) وكحالِ الشيعة قبل بعث المهدي الأول المذكور في وصية الرسول محمد (صلى الله عليه وآله).

 

في كتاب الغيبة للنعماني … عن شعيبِ بن أبي حمزةِ، قال:

 

"دخلتُ على أبي عبد اللهِ (عليه السلام) فقلتُ له: 

 

أنتَ صاحبُ هذا الأمر؟ فقالَ: لا.

 

فقلتُ: فولدُك؟ فقالَ: لا.

 

فقلتُ: فولَدُ ولَدِك؟ فقالَ: لا.

 

قلتُ: فولَدُ ولَدِ ولَدِك؟ قالَ: لا.

 

قلتُ: فمن هو؟ 

 

قالَ: الذي يملأها عدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً، لعلى فترةٍ من الأئمةِ يأتي كما أنَّ النبيَّ (صلّى اللهُ عليهِ وآلِهِ) بُعثَ على فترةٍ من الرسُل"
 
فالخلاصة: أنه لا يوجد منهج ينزّه ساحة الله من التقصير وكذلك يتطابق مع آية إكمال الدين ولا يتعارض معها غير المنهج الذي طرحناه وهو أن الزمان لا يخلو من 
• 
حجةٍ ظاهرٍ متصلٍ بالأمةِ مباشرةً 
• 
أو من خلال سفراء في حالِ وجود مانعٍ 
• 
أو حجةٍ غائبٍ غير متصلٍ بالناس وفي هذا الحال فالزمان هو زمان فترة لعدم وجود قابل والمؤمنون فيه مقصّرون وحالهم أنهم مُرجَون لأمر الله. 
 
والحمد لله رب العالمين 

 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
 
السيد أحمد الحسن عليه السلام 

 

30 رجب 1436 هـ . ق

 

الثلاثاء 19 مايو 2015 م
 

 

Pengikut Jesus Ke 13 Bab 2: Tunas Yang Tumbuh Dari Keturunan David

Bab 2: Tunas Yang Tumbuh Dari Keturunan David
 
Soalan: Gereja menafsirkan "Tunas Yang Tumbuh Dari Keturunan Daud AS" sebagai Isa/Jesus. Adakah ini benar?
 
Jawaban: Soalan anda tentang Tunas ini disebutkan di dalam Kitab Yesaya(Isaiah).
 
 
1 Keturunan Raja Daud seperti pokok yang sudah ditebang. Tetapi sebagaimana tunas baru tumbuh pada tunggul pokok, demikian juga seorang raja yang baru akan muncul daripada keturunan Raja Daud. 2 Kuasa TUHAN akan mengurniakan kebijaksanaan kepada dia juga pengetahuan dan kecekapan untuk memerintah umatnya. Dia mengenal kehendak TUHAN dan menghormati Dia. 3 Dia suka mentaati TUHAN. Dia tidak menghakimi orang secara sekilas pandang ataupun berdasarkan kata orang. 4 Dia menghakimi perkara orang miskin dengan adil, dan membela hak orang yang lemah. Dengan perintahnya bumi dihukum, dan orang jahat akan dibinasakan. 5 Dia akan memerintah umatnya dengan adil dan jujur. 6 Serigala akan tinggal dengan domba, dan harimau bintang akan berbaring di samping anak kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan bersama-sama, dan kanak-kanak akan menjaga semuanya.
 
7 Lembu dan beruang akan makan bersama-sama, dan anak lembu akan berbaring di samping anak beruang. Singa akan makan rumput seperti lembu. 8 Bahkan bayi tidak akan cedera, apabila bermain dekat ular berbisa. 9 Di Sion, Bukit Suci Allah, tiada apa-apa pun yang jahat atau berbahaya. Bumi akan penuh dengan orang yang mengenal dan menghormati TUHAN sebagaimana lautan penuh dengan air. 10 Suatu hari akan tiba apabila seorang raja keturunan Raja Daud akan menjadi tanda kepada bangsa-bangsa. Mereka akan datang kepadanya, dan bangsanya sendiri akan menjadi masyhur. 11 Pada hari itu Tuhan akan sekali lagi menggunakan kuasa-Nya untuk membawa kembali umat-Nya yang masih hidup di Asyur dan Mesir, di negeri Patros, Etiopia, Elam, Babilonia, dan Hamat, serta di kawasan pantai dan di pulau-pulau. 12 TUHAN akan mengibarkan panji untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahawa Dia sedang mengumpulkan semula penduduk Israel dan Yehuda yang terserak di segala pelosok bumi dan membawa mereka pulang.
 
Tafsiran mereka bahawa tunas itu merupakan Jesus adalah tidak tepat, dan teks mereka menolak tafsira ini serta ia bercanggahan dengan ideology mereka. Ini kerana menurut kepercayaan mereka, Jesus itu sendiri adalah Tuhan, jadi bagaimana boleh beliau takut kepada Tuhan, dan menjadikan keredaannya sebagai takut kepada Tuhan? Gereja mungkin akan menjelaskan perkara ini dengan menggunakan kepercayaan “falsafah yang tiga” yang batil dan bercanggahan, saya telah terangkan kebatilannya bersama bukti dalam Kitab Tauhid.
 
Jesus sendiri tidak memerintah dan bukan juga seorang hakim di kalangan manusia, jadi bagaimana beliau dapat menegakkan keadilan dan kesama rataan kepada mereka yang tertindas? Jadi bagaimana teks ini dapat digunakan kepada beliau?
 
Dan apa yang digambarkan oleh teks tersebut tidak dicapai di zaman Jesus, seperti bumi akan dipenuhi dengan ilmu Tuhan seperti mana air memenuhi laut, dan ilmu ini akan mempunyai kesan sehingga orang kaya akan menceriakan orang miskin, dan yang kuat akan membantu yang lemah, dan bumi akan menjadi hampir bebas dari kezaliman.
 
Hakikatnya, hampir kesemua teks ini jauh sifatnya dari Jesus dan seruannya. Contohnya, adakah Jesus mengumpulkan yang terbuang dari Israel(Jacob/Yaakob bagi mereka)? Dan adakah beliau mengumpulkan mereka yang bertebaran dari Judah/Yehuda (merujuk kepada anak-anak Jacob di sisi mereka) dari penghujung-penghujung dunia?? Dan jika mereka mengatakan beliau mengumpulkan mereka dalam keimanan kepada beliau, ini juga tidak tepat, kerana seruan Jesus sehinggalah pengangkatannya, tidak melepasi sempadan beberapa kota. Sedangkan kita dapati, teks ini mengatakan bahawa orang ini akan mengumpulan Judah yang bertebaran dari hujung-hujung dunia, dan makna teks ini adalah, ketika orang ini diutuskan nanti, manusia dari berbagai negara di dunia akan beriman kepada beliau, malah, negara-negara yang jauh dari tempat pengutusannya. (Penghujung bumi)
 
12 TUHAN akan mengibarkan panji untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahawa Dia sedang mengumpulkan semula penduduk Israel dan Yehuda yang terserak di segala pelosok bumi dan membawa mereka
 
Dan perkataan "Judah" membawa maksud "pujian" atau Ahmad.  Di dalam Taurat, Genesis, Bab 29:
 
35 Kemudian Lea mengandung lagi dan melahirkan seorang anak lelaki. Dia berkata, “Kali ini aku akan memuji TUHAN.” Maka dia menamakan anaknya Yehuda. Kemudian Lea tidak melahirkan anak untuk beberapa lama.
 
Dan Israel bermaksud "Abdullah"[1] dalam bahasa Arab, iaitu Hamba Allah. Jadi petikan tersebut akan menjadi seperti berikut:
 
12. DIA akan mengibarkan panji untuk menunjukkan kepada bangsa-bangsa bahawa Dia sedang mengumpulkan semula penduduk Abdullah dan Ahmad yang terserak di segala pelosok bumi dan membawa mereka pulang.
 
Dan mereka yang bertebaran lalu berkumpul seperti awan kumulus di musim luruh dari setiap pelusuk bumi untuk membantu Al Qaim(Mahdi Pertama Ahmad) adalah pendokong Imam Al Mahdi di akhir zaman; ini diketahui melalui riwayat dari Muhammad dan keturunannya.[2]
 


[1] Dan ini adalah isu yang jelas, dan riwayat turut menjelaskannya, contohnya riwayat dari Al Ayashi: Rasulullah telah bersabda: “Namaku adalah Ahmad, aku juga adalah Abdullah dan namaku juga adalah Israil.” [Tafseer Al Ayashi, jilid 1, ms 44] [Al Burhan jilid 1, ms 95] [Bihar Al Anwar, jilid 7, ms 178]
[2] Riwayat berkenaan hal ini adalah banyak sekali. Contohnya: Dari Abu Jaafar a.s tentang firman Allah swt: "Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, maka Allah tetap akan membawa kamu bersama (2:148). Beliau a.s bersabda: Al Khairat(kebaikan) bermaksud wilayah. Dan "di mana sahaja kamu berada, Allah akan membawa kamu bersama" bermaksud para sahabat Al Qaim yang berjumlah lebih sedikit dari tiga ratus sepuluh orang…Demi Allah Dia akan mengumpulkan mereka dalam satu masa seperti awan sirus di musim luruh." Al Kafi oleh Al Kulaini. Inilah yang berlaku hari ini, apabila berbagai orang dari negara yang berbeza telah beriman dengan Ahmad Al Hasan, dan pendokong beliau adalah dari berbagai kawasan di muka bumi ini. Antaranya timur tengah, Asia timur, Rusia, negara Eropah dan lain-lain seperti Malaysia.

Pengikut Jesus ke 13 Bab 1: Siapakah Singa Dan Anak Domba Di Dalam Mimpi John?

Soalan 1: Di dalam beberapa kitabnya, Sayed Ahmad AS menafsirkan 24 orang pemimpin dalam mimpi Yohanes sebagai 12 orang Imam dan Mahdi yang disebutkan dalam wasiat Nabi Muhammad SAW. Persoalannya, siapakah anak domba yang disalib di dalam mimpi tersebut yang berada di tengah-tengah mereka, dan siapakah yang mereka seru?

 

Jawaban: Ayat yang berkenaan Kitab Wahyu Bab 4:

 

2 Dengan segera Roh Allah menguasai aku. Aku melihat sebuah takhta di syurga dan seseorang duduk di atas takhta itu. 3 Mukanya bersinar seperti batu jasper dan batu sardis. Takhta itu dikelilingi oleh pelangi yang bersinar seperti zamrud. 4 Di lingkaran yang mengelilingi takhta itu terdapat dua puluh empat buah takhta lain. Di situ duduk dua puluh empat orang pemimpin yang berpakaian putih dan memakai mahkota emas. 5 Takhta ini memancarkan pancaran kilat dan aku mendengar gemuruh bunyi guruh. Di hadapan takhta itu terdapat tujuh buah suluh yang bernyala; itulah ketujuh-tujuh Roh Allah.

 

Dan di dalam Bab 5:

 

1 Aku melihat sebuah gulungan naskhah di tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta itu. Gulungan naskhah itu penuh dengan tulisan pada kedua-dua belah sisinya dan dimeterai dengan tujuh buah meterai. 2 Lalu aku melihat satu malaikat perkasa bertanya dengan suara yang lantang, “Siapakah yang layak memecahkan meterai-meterai ini serta membuka gulungan naskhah ini?” 3 Tetapi tidak seorang pun di syurga, atau di bumi, ataupun di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 4 Aku menangis tersedu-sedu, kerana tidak seorang pun layak membuka gulungan naskhah itu dan membaca kandungannya. 5 Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, “Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.” 6 Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia.  

 

7 Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta. 8 Sementara Anak Domba itu berbuat demikian, empat makhluk itu dan dua puluh empat orang pemimpin itu bersujud di hadapan Anak Domba. Masing-masing memegang sebuah kecapi dan sebuah mangkuk emas berisi kemenyan, iaitu doa-doa umat Allah. 9 Mereka menyanyikan sebuah lagu baru, “Engkau layak mengambil gulungan naskhah itu dan memecahkan meterai-meterainya, kerana Engkau telah dibunuh dan dengan kematian-Mu, manusia daripada semua suku, bahasa, negara, dan bangsa telah Engkau beli untuk Allah. 10 Engkau sudah menjadikan mereka imam yang mengabdi kepada Allah kita, dan memerintah di dunia.” 11 Lalu aku melihat lagi. Aku mendengar suara malaikat yang beribu-ribu dan berjuta-juta bilangannya! Mereka berdiri mengelilingi takhta, keempat-empat makhluk, dan para pemimpin itu. 

 

12 Mereka menyanyi dengan suara yang lantang, “Anak Domba yang sudah dibunuh itu layak menerima kekuasaan, kekayaan, kebijaksanaan, kekuatan, penghormatan, kemuliaan, dan pujian.” 13 Lalu aku mendengar semua makhluk di syurga, di bumi, di bawah bumi, dan semua makhluk di dalam laut – pendeknya semua makhluk di alam semesta ini – menyanyi, “Kepada Dia yang duduk di atas takhta, dan kepada Anak Domba itu, kami persembahkan pujian dan penghormatan, kemuliaan dan kekuasaan selama-lamanya!” 14 Keempat-empat makhluk itu menjawab, “Amin!” Para pemimpin itu pun bersujud serta menyembah Allah dan Anak Domba itu.

 

Di dalam bab 14: 1 Kemudian aku melihat dan nampak Anak Domba berdiri di atas Bukit Sion. Bersama-sama-Nya berdiri 144,000[1] orang yang pada dahi mereka tertulis nama-Nya dan nama Bapa-Nya. 

 

Dari rangkapan di atas, telah dijelaskan kepada anda bahawa orang yang pada satu masa disimbolkan sebagai seekor singa dan di masa yang lain disimbolkan sebagai anak domba adalah salah seorang dari dua puluh empat orang pemimpin, dan orang yang duduk di atas singgahsana adalah orang yang mendominasi mimpi ini, serta jelas dari mimpi ini, orang yang duduk di atas singgahsana itu adalah yang terbaik dalam darjat dan kedudukan. Sementara dua puluh empat orang pemimpin itu pula mempunyai kedudukan yang paling hampir dengan orang yang duduk di atas singgahsana di antara mereka yang wujud dalam mimpi ini, dan perkara ini jelas.

 

Oleh itu, anak domba yang dibunuh itu bukanlah lebih baik dari orang yang duduk di atas singgahsana, serta 24 orang itu, walaupun dalam mimpi ini, beliau layak mengambil naskhah dan membuka menterai kunci, jadi, bagaimana anak domba ini layak mengambil naskhah tanpa mereka, sedangkan kedudukan mereka lebih tinggi dari anak domba tersebut?

 

Oleh itu, anak domba yang disembelih tersebut sudah tentu adalah simbol kepada salah seorang dari 25 orang pemimpin tersebut.

 

Berkenaan dengan para pemimpin ini bersujud dan bercakap dengan beliau, ini bermaksud mereka telah mempersiapkan lapangan untuk beliau, dan mereka juga adalah orang-orang beriman demi melaksanakan Ketuanan Allah di bumiNya.

 

Berkenaan dengan kata anda bahawa ada masalah dengan tafsiran anak domba dan singa itu sebagai simbolik kepada salah seorang dari dua puluh empat orang pemimpin dan bagaimana beliau berucap pada dirinya sendiri; realitinya ini bukanlah satu masalah, kerana kita sedang bercakap tentang sebuah mimpi; maka tiada masalah bagi salah seorang dari 24 orang pemimpin itu mengucapkan kepada dirinya sendiri yang disimbolikkan oleh anak domba dan seekor singa. Jika penghujahan ini sah, maka adalah sah untuk menolak mimpi ini semuanya sekali, kerana ia menggambarkan seorang yang telah berjaua dan layak membuka naskah oleh seekor singa, dan telah dijelaskan bahawa yang mengambil naskah itu adalah anak domba yang dibunuh.

5 Lalu salah seorang pemimpin itu berkata kepadaku, “Jangan menangis! Lihatlah! Singa daripada suku Yehuda, keturunan agung daripada Daud, sudah menang. Dia dapat memecahkan tujuh buah meterai itu dan membuka gulungan naskhah itu.” 6 Kemudian aku nampak seekor Anak Domba berdiri di tengah-tengah takhta itu, dikelilingi oleh empat makhluk dan semua pemimpin itu. Anak Domba itu nampaknya sudah disembelih. Anak Domba itu mempunyai tujuh buah tanduk dan tujuh biji mata, iaitu tujuh Roh Allah yang telah diutus ke seluruh dunia.  7 Anak Domba itu pergi mengambil gulungan naskhah itu dari tangan kanan Dia yang duduk di atas takhta. 

 

Oleh itu, anak domba yang dibunuh dan singa adalah simbol kepada seorang yang telah berjaya dan layak membuka naskah, dan beliau adalah salah seorang dari 24 orang pemimpin. Jadi di peringkat darjat kejayaan, yang memerlukan kekuatan, keberanian dan dedikasi, beliau disimbolkan oleh seekor singa. Dan di peringkat darjat “mengambil naskah”, yang memerlukan pengorbanan, beliau disimbolkan oleh anak domba yang berdiri seolah-olah ia telah dibunuh/sembelih. Dan kedua-dua sisi ini dimiliki oleh orang yang sama.[2] Tiada percanggahan antara keduanya, kerana kekuatan roh adalah hasil dari pengorbanan, keikhlasan dan kesabaran dalam menghadapi kezaliman.

 

Berkenaan dengan tafsiran mereka bahawa anak domba yang disembelih di dalam mimpi itu adalah Jesus, maka ini sudah terbatal kerana mengikut mereka, orang yang duduk di atas singgahsana itu adalah Allah, jauhlah Dia dari hakikat ini.

 

Dan bukanlah sesuatu yang tersembunyi bahawa tafsiran mereka mengekang Allah dan menafikan Ketuhanan Mutlak Nya. Untuk maklumat lanjut, bolehlah kamu membaca Kitab Tauhid.[3]

 

Sementara bagi kami, orang yang duduk di atas singgahsana adalah Muhammad, dan di sekeliling baginda adalah 24 orang pemimpin yang juga duduk di atas singgahsana, dan mereka adalah khalifah Allah di bumiNya, para Imam dan Mahdi disebutkan oleh Rasul Allah dalam wasiat[4] sucinya.

 

 

 

 

 

 

 


[1] Berkenaan nombor 144,000, yang mana dahi mereka telah ditanda dengan nama anak domba dan nama Bapa, sesetengah ulama Gereja berkata, “Kami, di hadapan Gereja, adalah orang-orang Tuhan. Jumlah kami tersangat besar. Ia juga menunjukkan jumlah pengikut besar dari setiap umat, setiap puak, setiap manusia dan setiap Bahasa. Mereka adalah empat perkataan, dan inilah yang dimaksudkan dengan bumi serta empat penjurunya.” Dan apabila bilangan yang disebutkan di dalam adalah terlalu kecil berkenaan dengan tafsiran mereka, mereka akan berkata, “Bilangan ini hanyalah simbolik” bukanlah seperti yang dimaksudkan. Mereka mengatakan perkara ini dengan dingin sekali, berkenaan tafsiran tanpa bukti yang diberikan oleh mereka. Rujuk: Studies In The Holy Book, The revelation Of St. John oleh Paul Feghali.

 

 

[2] Hakikatnya, simbol berbeza yang mewakili orang yang sama dari sudut yang berbeza turut dipercayai oleh ulama Kristian, dan sebagai contoh saya akan sebutkan dua teks. Salah satu darinya adalah dari Father Antonios Fekry yang berkata, “Beliau adalah singa dari sisi kekuatannya dan kedaulatannya ke atas kita dan seluruh makhluk, namun beliau juga adalah anak domba dari sisi beliau menyerahkan dirinya untuk dibunuh di atas salib dan menanggung dosa kita.” The Explanation of the Holy Book, the New Testament, the Interpretation of Revelation 5

Dan teks seterusnya adalah dari Dr. William MacDonald, ‘Di dalam kitab Revelation/ Wahyu, Tuhan kita dipersembahkan dirinya sebagai anak domba dan singa. Jadi dari satu sisi, beliau adalah anak domba Tuhan yang dibunuh lalu diangkat dosa-dosa dari dunia ini. Dan sebagai singa, yang menjadi hakim menghukum musuhnya. Pada kedatangannya yang pertama beliau adalah anak domba dan pada kedatangannya yang kedua, beliau adalah singa.” Emmaus Bible College. Father Paul Feghali berkata, “Kami menunggu seekor singa, namun datanglah di hadapan kami anak domba. Mengapa Jesus digelar anak domba? Studies in The Holy Book, the Revelation of St. John

 

 

[3] [3] Kitab Tauhid tulisan Imam Ahmad Al Hasan, di mana beliau menjelaskan kepercayaan Illahiyah yang sebenar dan beliau menghujahkan ideology sesat yang dipercayai oleh manusia hari ini, samada Muslim, Kristian atau sebaliknya.

 

 

 

[4] [4] Wasiat suci yang menyebutkan nama 12 orang Imam dan 12 orang Mahdi. Telah disebutkan di awal buku ini.