Khalifah Allah AlMahdi Part 3: Al-Mahdi dalam Hadis

أخرج ابن أبي شيبة، والطبراني، من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: )لا ًتذهب الدنيا حتى يبعث الله رجلا يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي)

 

Disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Thabarani dari jalur ‘Ashim bin Abu an-Nujud, dari Zar bin Hubaisy dari Abdullah bin Mas’ud dari Nabi saw: “Dunia ini takkan lenyap sebelum Allah mengutus seorang lelaki yang namanya menyerupai namaku, dan nama bapanya dengan nama bapaku.” Rujukan: Al Musannaf Abi Shaibah, Juz 8, halaman 678

 

أخرج أبو عمرو الداني، والخطيب البغدادي كلاهما من طريق عاصم بن أبي النجود، عن زر بن حبيش، عن عبد الله بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: (لا تقوم الساعة حتى يملك الناس رجل من أهل بيتي، يواطئ اسمه اسمي، واسم أبيه اسم أبي(

 

Disebutkan oleh Abu ‘Amr Al-Dani dan Khatib Baghdadi, dari jalur Ashim dari Zar dari Ibnu Mas’ud dari Nabi saw: “Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum seorang lelaki dari Ahlulbaitku menguasai umat manusia. Namanya sama dengan namaku dan bapanya dengan bapaku.” Rujukan: Sunan Abi Amr Ad Dani halaman 94-95, Tarikh Al Baghdadi, Juz 1, Halaman 387

 

Banyak sekali ahli hadits dan ulama membawakan riwayat-riwayat Al-Mahdi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *