Bab 9: Siapakah Keserupaan Jesus Yang Disalib?

 

crucifixion

Soalan 9: Apabila membaca tentang isu pengsaliban dan pengorbanan dari kenyataan para ulama, kita akan mendapati begitu banyak percanggahan, jadi, bolehkah tuan memberikan sebuah kenyataan yang konklusif dari sumber yang dipercayai mereka?

 

Dan apakah tafsiran riwayat berikut: Ditanyakan kepada Imam Abu Abdullah Jaafar Al Sadiq AS, “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al Qaim": Beliau AS menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya, beliau bangkit dengan urusan agung, beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT."

 

Jawaban: Sheikh At Tusi di dalam kitabnya Al Ghaibah berkata, {Berkaitan dengan riwayat yang menyatakan Sahibul Zaman mati dan kemudian hidup semula, atau dibunuh dan hidup, seperti:

 

Al Fadhil Bin Shathan berkata kepada Musa Bin Sadan, bahawa Abdullah Bin Qasm Al Hathrami bahawa Abu Said Al Khurasani berkata, “Apakah sebabnya beliau dinamakan Al Qaim": Beliau AS menjawab, “Sesungguhnya kerana beliau bangkit selepas kematiannya, beliau bangkit dengan urusan agung, beliau bangkit dengan urusan dari Allah SWT."

 

Muhammad bin Abdullah Bin Jaafar Al Humairi meriwayatkan dari bapanya, dari Yaakub Bin Yazid, dari Ali Bin Al Hakam, dari Hammad bin Uthman, dari Abu Basir, beliau berkata, (Aku mendengar Abu Jaafar AS berkata, “Perumpamaan urusan kami dalam Kitab Allah adalah seperti pemilik keldai, Allah mematikannya untuk ratusan tahun dan kemudian menghidupkannya semula”)

 

Ali bin Khattab dari Muazzin Masjid Al Ahmar, beliau berkata, (“Aku bertanya kepada Abu Abdullah Imam Jaafar As Sadiq AS, “Adakah dalam kitab Allah perumpamaan tentang Al Qaim?” Jadi baliau menjawab, “Ya, ayat berkenaan pemilik keldai. Allah mematikan beliau selama beberapa ratus tahun, kemudian menghidupkannya semula.”)

 

Dan dari Al Fadhil Ibn Shathan, Abu Abdullah AS berkata, “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Kemudian Sheikh Al Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, memberi komen dengan berkata, “Tafsir bagi riwayat-riwayat ini dan yang seumpamanya, kami katakan maksudnya adalah kematian dalam bentuk peringatan kepada Imam Al Mahdi, dan kebanyakan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput, kemudian Allah akan menjadikan beliau muncul seperti mana Dia menjadikan pemilik keldai muncul selepas kematiannya yang sebenar. Dan tafsir ini berkemungkinan mempunyai kaitan dengan riwayat-riwayat ini, yang hanya mempunyai satu sanad, dan tidak dapat menafikan apa yang telah dibuktikan dengan logik, dan apa yang telah ditunjukkan oleh pemahaman yang benar, serta apa yang telah disokong oleh riwayat mutawattir yang telah kami sebut sebelum ini. Apa yang perlu dilakukan hanyalah kita harus berhenti pada maksud ini dan berpegang kepada apa yang telah diketahui. Dan kami menafsirkannya, setelah mengetahui ia benar, dengan kaedah yang sama kami menafsirkan hadis semaksud yang lain. Riwayat ini dinafikan oleh riwayat-riwayat lain yang bercanggahan.” *

 

Dan Sheikh Al Tusi memahami dari apa yang jelas/muhkam dari riwayat-riwayat ini, dan riwayat semakna yang diriwayatkan di zamannya, iaitu ada seorang manusia memasuki dunia ini, kemudian meninggalkannya apabila dibunuh, dan kembali apabila Allah memberikannya nyawa di dunia ini sekali lagi, seterusnya menjadikan beliau Al Qaim dari keturunan Muhammad (Al Mahdi, Sang Penyelamat dan Sang Penebus)

 

Di dalam pengenalan kepada riwayat ini, Sheikh Tusi, semoga Allah berbelas dengannya, menyebut sebagai berikut, “Dan berkaitan apa yang telah diriwayatkan dari riwayat yang menunjukkan Imam Al Mahdi mati, kemudian dihidupkan semula, atau dibunuh kemudian dihidupkan semula."

 

Disebabkan Sheikh Tusi memahami bahawa Al Qaim yang disebutkan oleh riwayat ini sebagai Imam Al Mahdi, Muhammad ibn Al Hassan AS, dan disebabkan beliau tidak mempunyai pemahaman yang dapat menyesuaikan maksud zahir ini dengan keseluruhan riwayat, beliau terpaksa menafsirkannya pada satu tempat, dan di tempat lain, beliau memberi alasan bahawa riwayat ini hanya mempunyai satu sanad, dan di tempat lain, beliau menyebutkan bahawa riwayat ini hanya mempunyai satu sanad dan tidak meyakinkan  untuk beramal, dan lama kelamaan beliau terpaksa menahan diri dari menafsir.

 

Apa-apa pun, semoga Allah memberi ganjaran kebaikan kepadanya, walaupun tafsirannya tidak mempunyai bukti dan tidak dapat diterima oleh riwayat berkenaan isu ini, kerana bagaimana Al Qaim bangkit dari satu kematian yang berbentuk "hilangnya peringatan manusia kepada beliau" ? Sedangkan perumpamaan yang disebutkan untuk beliau adalah pemilik keldai yang mana kematiannya dan kehidupannya disebutkan dengan jelas oleh Allah di dalam Al Quran:

 

_____________

* . Al-Ghayba by al-Tousi page 423 .

______________

Atau tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, orang itu berkata: "Bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini sesudah matinya? " Lalu ia dimatikan oleh Allah selama seratus tahun, kemudian Allah hidupkan dia semula lalu bertanya kepadanya: "Berapa lama engkau tinggal (di sini)?" Ia menjawab: "Aku telah tinggal (di sini) sehari atau setengah hari". Allah berfirman:" (Tidak benar), bahkan engkau telah tinggal selama seratus tahun. Oleh itu, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya, dan perhatikanlah pula kepada keldaimu (hanya tinggal tulang-tulangnya bersepah), dan Kami (lakukan ini ialah untuk) menjadikan engkau sebagai tanda (kekuasaan Kami) bagi umat manusia; dan lihatlah kepada tulang-tulang (keldai) itu, bagaimana Kami menyusunnya kembali kemudian Kami menyalutnya dengan daging ". Maka apabila telah jelas kepadanya (apa yang berlaku itu), berkatalah dia: Sekarang aku mengetahuinya (dengan yakin), sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu". Surat al-Baqarah  2:259 .

 

Malah, kumpulan manakah yang mempercayai bahawa Imam Al Mahdi, Muhammad bin Al Hassan, telah mati di “zaman kemunculan” seperti yang disebutkan oleh Sheikh Al Tusi, “kematian dalam bentuk peringatan kepadanya (Imam Al Mahdi), dan kebanyakan manusia mempercayai tulang-belulangnya sudah mereput”?? Kerana umat Shiah mempercayai bahawa beliau masih hidup, dan Sunni pula tidak mempercayai beliau sudah muncul, jadi bagaimana mereka boleh mempercayai kematiannya?

 

Pemahaman yang betul berkenaan riwayat yang disebutkan sebelum ini, yang tidak bercanggahan dengan apa yang telah diriwayatkan dari Ahlulbait AS adalah bahawa Al Mahdi, Al Qaim yang muncul, akan mengatakan kepada manusia bahawa beliau adalah keserupaan Jesus AS yang disalib, maka sesetengah manusia tidak akan menerima perkara ini. Dan akibatnya, mereka akan menyatakan kepada beliau bahawa keserupaan Jesus itu telah disalib dan mati di atas salib, dan urusan beliau telah berakhir lama dahulu. “Sesungguhnya apabila Qaim bangkit, manusia akan berkata, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Sila ambil perhatian perkataan mereka, “Apabila Qaim bangkit”, dan bukan sebelumnya; bermakna, apabila beliau bangkit, beliau akan berkata sesuatu pada manusia agar seterusnya mereka boleh memberi respon kepada beliau AS, “Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu."

 

Kami katakan di sini, mengapa beralih kepada menafsirkan atau menolak riwayat, sedangkan kita boleh menyesuaikan makna zahirnya dengan apa yang telah diriwayatkan oleh Ahlulbait AS?! Apatah lagi kita menjumpai wujudnya riwayat lain dan petikan yang menyebut dan menyokong kefahaman akan makna zahir ini.

 

Yang sebenarnya, tidak wujud sebarang alasan yang logik untuk memisahkan riwayat ini dari makna zahir mereka dan dari apa yang diisyaratkan, iaitu adanya karektar Al Qaim yang turun ke dunia ini dan dibunuh sebelum beliau dilahirkan, kemudian beliau datang ke dunia sekali lagi dan menjadi Al Qaim.

 

Perkara ini dan penjelasannya adalah sama dengan kod-kod rahsia atau kata kunci, kerana ia adalah bukti untuk Al Qaim itu sendiri, kerana teks ini wujud seperti kewujudan huruf dan nombor, serta dapat digapai oleh semua orang. Bagaimanapun, siapa lagi yang boleh mengekstrak kata kunci yang sebenar melainkan pemiliknya? Tiada siapa melainkan pemiliknya yang dapat mengenggam kod yang sebenar, kerana kata-kata mereka tidak akan melebihi kemungkinan dan kebatilan yang penuh dengan percanggahan —tidak lebih dan tidak kurang. Berkenaan dengan Al Qaim, beliau datang dengan dengan kod atau kata kunci ini, dan dengannya, beliau membongkarkan rahsia ini agar ia diketahui kepada mereka yang mahukan ilmu yang ringkas, jelas dan mudah difahami.

 

Dan saya telah menjelaskan perihal orang yang disalib dan keserupaan Jesus di dalam Kitab Mutasyabihat Jilid 4, bagaimanapun, tiada masalah saya akan menjelaskannya di sini dalam bentuk yang lain.

 

Pertama: Dari Al Quran

 

Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata; dan mereka tidak membunuhnya dengan yakin. Surat an-Nisa 4:157

 

Oleh itu, di dalam Al Quran, sesungguhnya Jesus AS tidak dibunuh atau disalib, tetapi ada seseorang yang diserupakan seperti beliau dan disalib ditempatnya. Ayat di atas juga memberi respon dengan jawaban yang jelas kepada sebuah soalan yang penting: Adakah ada sesiapa yang mempunyai ilmu tentang perkara rahsia pengsaliban dan apa yang terjadi di dalamnya?

 

Oleh kerana jawaban kepada soalan ini membuatkan kebatilan manusia menjadi tidak bernilai, terutamanya kepada mereka yang mengaku Islam, kerana jawabannya adalah dari Quran:  (Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata). Oleh itu, ia adalah sebuah ilmu yang terhad hanya kepada Allah dan mereka yang berhubungan dengan Allah, dan mereka adalah HujjahNya ke atas ciptaan kerana Dialah yang mengajarkan mereka hakikat tersembunyi, jika Dia mahukan, seperti mana yang diterangkan di dalam Quran. Firman Allah, "Tuhanlah sahaja yang mengetahui segala yang ghaib, maka Ia tidak memberitahu perkara ghaib yang diketahuiNya itu kepada sesiapapun, -"Melainkan kepada mana-mana Rasul yang di redaiNya  maka Ia mengadakan di hadapan dan di belakang Rasul itu malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawasnya . "(Tuhan mengadakan malaikat-malaikat itu) supaya Ia mengetahui bahawa sesungguhnya – (dengan jagaan mereka) – Rasul-rasul itu telah menyampaikan perutusan-perutusan Tuhan mereka, (dengan sempurna); pada hal Ia memang mengetahui dengan meliputi segala keadaan yang ada pada mereka, serta Ia menghitung tiap-tiap sesuatu: satu persatu". (Surah Al Jin 72:26-28)

 

Dan ayat ini jelas menunjukkan bahawa perkara ghaib yang diketahui oleh Allah, diberitahukan sesetengahnya kepada RasulNya. Dan semua khalifah Allah di muka bumi ini adalah Rasul Allah kepada makhluknya, samada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad SAW, atau Muhammad SAW dan para Imam selepas baginda. Maka semua mereka diberitahukan oleh Allah apa sahaja yang dimahukanNya dari perkara ghaib.

 

Yang Maha Kuasa berfirman, (..yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki..) Al Baqarah 2:255, dan "apa yang ada di hadapan mereka" bukanlah bermakna apa yang mereka pegang, begitu juga "apa yang ada di belakang mereka" bukanlah bermakna sesuatu yang berada di belakang; jika begitu, maka ilmuNya tidaklah istimewa. Apa yang dimaksudkan dengan dihadapan mereka adalah masa hadapan, "dan apa yang dibelakang mereka" adalah perkara yang telah berlalu. Jadi apa yang dimaksudkan dengan firmanNya (..yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka, sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah melainkan apa yang Allah kehendaki..) adalah Dia mempunyai ilmu ghaib, masa hadapan dan masa silam, yang mana tidak diketahui manusia. Maka, dengan sempurnanya ayat ini, makna sebenar firmanNya menjadi jelas, (sedang mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari (kandungan) ilmu Allah), iaitu dari ilmu ghaib yang berada di hadapan dan belakang mereka; kemudian Allah swt menjelaskan bahawa Dia mengajarkan sesetengah dari ilmu ghaib itu kepada sesiapa yang dikehendaki dari ciptaannya.. (melainkan apa yang Allah kehendaki)

 

Kesimpulan dari sebelumnya: Al Quran menjelaskan bahawa orang yang dibunuh dan disalib bukan Jesus, (Dan juga (disebabkan) dakwaan mereka dengan mengatakan: "Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa Ibni Maryam, Rasul Allah". Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa).

 

Penentuan orang yang disalib, apa yang berkaitan keserupaan beliau kepada Jesus dan bagaimana peristiwa ini terjadi adalah tidak diketahui oleh Yahudi, Kristian, Muslimin dan lain-lain*. Dan mereka yang terlibat dengan isu ini akan terperangkap dalam kejahilan, tidak lebih dan tidak kurang, Dan Sesungguhnya orang-orang yang telah berselisih faham, mengenai Nabi Isa, sebenarnya mereka berada dalam keadaan syak (ragu-ragu) tentang menentukan (pembunuhannya). Tiada sesuatu pengetahuan pun bagi mereka mengenainya selain daripada mengikut sangkaan semata-mata;

 

Allah mengetahui perkara ghaib, masa hadapan dan silam, dan menunjukkan sesetengah darinya kepada khalifahya di muka bumi.

 

Oleh itu, peristiwa penyaliban dan apa yang menyelubunginya adalah satu rahsia — bukan sahaja kepada Muslim, tetapi juga kepada Kristian, dan kata-kata berkaitan ini akan disebutkan kemudian — dan mencapai kebenaran bukanlah mudah kecuali untuk orang yang telah diberitahu akan hal ini oleh Allah, dan urusan ini adalah khas untuk Hujjah Allah. Maka, penyampaian rahsia ini secara lancar dan mudah membuktikan autoriti orang yang orang yang menyampaikannya; kerana beliau telah membawa kata kunci yang tidak dibawa oleh sesiapa melainkan dirinya berhubungan dengan Allah.

 

 


 

 

Nota Kaki

 

* . Berkenaan Kristian, adalah mencukupi, walaupun dengan perbezaan mereka dn kurangnya kefahaman mereka pada kebenaran, bahawa ada kumpulan-kumpulan dari mereka yang percaya dengan Gospel Judah. Dan mereka adalah Kristian, dan Gereja tidak boleh menafikan identiti ini kepada mereka. Untuk maklumat lanjut, rujuk Lampiran 3.

 

Untuk Muslim pula, saya akan sebutkan kata-kata dua orang ulama Muslim:

 

Yang pertama adalah seorang ulama Sunni, Al Tabari (mati 310H), beliau berkata, “Dan para ahli tafsir bercanggahan berkenaan sifat orang yang diserupakan kepada Jesus pada Yahudi. Jadi sesetengah ahli tafsir berkata, “Apabila Yahudi mengepung beliau dan para sahabatnya, mereka tidak dapat mengecam yang mana adalah Jesus, kerana semua mereka diubah menyerupai Jesus. Jadi mereka yang mahu membunuh Jesus menjadi keliru tentang identiti sebenar. Jadi sesetengah yang berada di dalam rumah Jesus datang kepada mereka, jadi mereka membunuh salah seorangnya, dengan menyangka beliau adalah Jesus.”Ahli tafsir yang lain berkata, “Yang sebenarnya, Jesus meminta dari yang bersama dengannya di dalam rumah, agar keserupaannya dijadikan pada salah seorang dari mereka, jadi salah seorang dari mereka maju ke hadapan dan keserupaan diberikan kepadanya. Jadi orang itu dibunuh dan Jesus ibn Mary AS kemudiannya diangkat.”Jami Al Bayan

 

Ulama yang kedua adalah Sheikh At Tusi dari Shia (mati 460H), beliau berkata, “Dan mereka berselisih tentang bagaimana bagaimana terjadinya orang yang diserupakan dengan Jesus AS…” Kemudian beliau mengaitkan perkataan ahli tafsir dengannya. Rujuk Al Tibyan, Jilid 3, Halaman 382-385

 

Oleh itu, karektar orang yang disalib dan perincian bagaimana ia terjadi adalah tidak diketahui oleh ulama Muslimin, sama seperti para ulama Kristian yang tidak mengetahuinya. Jadi, walaupun kebanyakan dari mereka hari ini mempercayai bahawa Jesus adalah orang yang disalib, para Kristian awal mengatakan perkara yang berbeza. Tambahan pula, mereka sekarang tidak mampu menyesuaikan kepercayaan mereka dengan petikan dari Gospel yang menjelaskan orang yang disalib itu adalah orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad Al Hassan dengan cara terbaik kepada mereka di dalam buku ini.

 

 


 

Keduanya di dalam Gospel:

 

1 . Jesus meminta agar beliau tidak disalib dan menjadi orang yang disalib.

 

“Ya Bapa, jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku! Matthew Chapter 26: 39 .

 

"Yesus pergi lebih jauh sedikit lalu meniarap di tanah dan berdoa supaya jika boleh Dia tidak usah mengalami saat penderitaan itu. Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku." Mark Chapter 14:35

 

“Kemudian Dia pergi lebih jauh dari tempat mereka, kira-kira sejauh lemparan batu. Dia berlutut dan berdoa, “Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Luke Chapter 22: 41

 

Jadi bagaimana Allah menolak doa Jesus dan rayuannya agar beliau tidak disalib dan penyaliban dijauhkan darinya? Adakah hakikatnya doa Jesus AS tidak layak dikabulkan; atau mungkinkah, contohnya, Allah tidak mempunyai pengganti untuk disalib bagi tempat Jesus?! Sebagai tambahan, Kristian mempercayai bahawa Jesus AS adalah tuhan yang mutlak, dan oleh itu, mereka memerlukan satu justifikasi atas permintaan Jesus AS yang disebutkan di atas, sebuah justifikasi yang tidak akan meletakkan mereka dalam kedudukan bercanggah yang membatalkan ketuhanan Jesus AS yang dipercayai oleh mereka; dan sudah pasti perkara ini adalah tidak mungkin bagi mereka.

 

Oleh itu jika mereka mengatakan beliau meminta dikecualikan dari penyaliban kerana kejahilan beliau, maka mereka telah menafikan ketuhanan mutlak beliau, kerana mereka menyifatkan beliau dengan kejahilan dan kejahilan adalah satu kegelapan, seterusnya menunjukkan beliau adalah satu entiti cahaya yang bercampur kegelapan, bukan cahaya tanpa kegelapan. Maka ketuhanan beliau telah terbatal.

 

Seterusnya, jika mereka mengatakan bahawa beliau memohon agar penyaliban dijauhkan darinya dalam keadaan beliau tahu bahawa peristiwa itu tidak dapat dielakkan, maka(sekali lagi) mereka telah menuduh beliau dengan kebodohan. Jika tidak, apakah makna permintaan beliau jika beliau tahu peristiwa ini tidak dapat dielakkan?! Dan kata-kata mereka menafikan ketuhanan mutlak pada Jesus, malah mereka menafikan lebih teruk lagi iaitu penafian hikmah para Nabi AS dari beliau.

 

2 . Orang yang disalib enggan mengakui bahawa beliau adalah Raja Bani Israel

 

Jadi persoalannya, mengapa beliau menafikan perkara ini jika beliau adalah Jesus AS yang datang untuk mengkhabarkan kepada manusia bahawa beliau adalah Raja Bani Israel?! Bukankah ini menjelaskan dengan terang bahawa orang yang ditangkap dan disalib itu adalah bukan Jesus AS, Raja Bani Israel, dan atas sebab ini, beliau enggan mengakui bahawa beliau adalah raja Bani Israel.

 

[ … Yesus berdiri di hadapan Gabenor Pilatus, dan Pilatus bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” “Begitulah yang tuan katakan,” jawab Yesus.” …] Matthew Chapter 27 .

 

[ …Pilatus bertanya kepada Yesus, “Betulkah kamu raja orang Yahudi?” Yesus menjawab, “Begitulah yang tuan katakan.” … ] Mark Chapter 15:2 .

 

[ … Pilatus masuk kembali ke istana lalu memanggil Yesus. Dia bertanya kepada-Nya, “Adakah kamu raja orang Yahudi?” Yesus menjawab, “Adakah pertanyaan ini daripadamu atau orang lain sudah memberitahu kamu tentang diri-Ku?” Pilatus menjawab, “Adakah aku ini orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan ketua-ketua imam sudah menyerahkan kamu kepadaku. Apakah yang sudah kamu lakukan?” Yesus berkata, “Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!” Oleh itu Pilatus bertanya kepada-Nya, “Jika demikian, adakah kamu ini raja?” Yesus menjawab, “Kamu yang berkata bahawa Aku raja. Aku dilahirkan dan datang ke dunia untuk satu maksud sahaja; Aku datang untuk berkata tentang apa yang benar. Sesiapa yang menerima apa yang benar, mendengarkan Aku.” … ] John Chapter 18: 33-37

 

3 . Panggilan orang yang disalib kepada Mary, ibunda Jesus AS membuktikan beliau bukan anaknya, bukankah sangat tidak beradab untuk seorang anak memanggil ibunya sebagai “perempuan”? Ya, ia adalah perkataan yang dibolehkan untuk diguna oleh orang yang disalib kepada Mary jika beliau bukan Jesus AS, dan penggunaan panggilan dengan perkataan ini adalah untuk menjelaskan bahawa Mary bukan ibunya dan beliau bukan Jesus AS.*†

 

[Ibu Yesus, saudara perempuan ibunya, Maria isteri Klopas, dan Maria Magdalena berdiri dekat salib itu. Yesus nampak ibu-Nya dan pengikut yang dikasihi-Nya berdiri di situ. Oleh itu Yesus berkata kepada ibu-Nya, “Puan, dia anak puan.” Kemudian Yesus berkata kepada pengikut itu, “Dia ibumu.””] John Chapter 19: 25-27

 

4 . Simon Peter menawarkan diri untuk menggantikan Jesus, namun Jesus menjelaskan ketidakmampuan Simon Peter dalam hal ini:

 

[ “Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Peter menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan!” Yesus berkata, “Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.””] Luke Chapter 22 : 31-34

 

[Simon Peter bertanya kepada Yesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Yesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Petrus bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Chapter 13: 36-38

 

Di dalam dua ayat dari Gospel yang disebutkan di atas, kita memahami bahawa Jesus mencadangan kepada pengikutnya agar mengorbankan diri mereka kepadanya; atau, kita menjumpai di dalam petikan ini, bahawa Jesus AS menerangkan kepada Peter, pengikut beliau yang terbaik, bahawa beliau tidak dapat mengorbankan dirinya untuk Jesus AS, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”]

 

Maka petikan Gospel John ini jelas menunjukkan Jesus AS diminta oleh Simon Peter untuk mengorbankan diri untuk Jesus AS lalu beliau membincangkan tawaran Peter, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku?” Dan kita mendapati Jesus menjawab soalan ini, dengan berkata Peter tidak mempunyai kemampuan untuk urusan ini, Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] Dan perbincangan ini tidak datang dengan tiba-tiba, maka apakah sebabnya Peter menawarkan diri jika Jesus AS tidak mencadangkan urusan ini kepada mereka?!

 

Malahan, bagaimana kita dapat memahami kata-kata Peter, Aku sanggup mati untuk Tuan!,  sebagai selain daripada urusan penyerupaan? Jika tidak begini, bagaimana Peter boleh menggantikan Jesus AS untuk disalib, jika Peter tidak diserupakan kepada beliau AS sebelum itu? Agar Yahudi boleh menangkapnya dan menyalib beliau seolah-olah menyalib Jesus sendiri, kerana mereka mahu menangkap Jesus AS, bukan Peter, dan mereka tidak akan menangkap Peter, melainkan jika beliau diserupakan kepada Jesus.

 

Dan respon dari Jesus bukanlah ayat-ayat lain, melainkan beliau berkata "Peter, kamu tidak mempunyai keupayaan dalam hal ini". Dan ini membawa kita kepada satu persoalan: Jika Peter dan para pengikut yang lain tidak berupaya untuk meletakkan diri mereka di tempat Jesus AS dan bertahan dengan penyaliban, tidak adakah orang lain dari Allah yang dapat melaksanakan tugasan ini setelah Jesus dengan jelas memohon agar penyaliban ditolak dari dirinya, seperti yang disebutkan sebelum ini?!

 

5 . [Kata Yesus kepada Petrus: “Sarungkan pedangmu itu; bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”] John Chapter 18: 11

 

Kata-kata ini datang dari orang yang disalib semasa penangkapannya, dan ia adalah kata-kata seseorang yang menerima urusan penyaliban dan tidak mempunyai masalah dengannya. Malahan beliau menganggap sikap teragak-agak dalam meminum dari cawan ini sebagai perkara yang tidak boleh diterima, dan bukan satu perkara yang boleh dipertimbangkan oleh dirinya, dan tidak terfikirkan oleh beliau, bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku? …. Maka bagaimana dapat dibayangkan bahawa kata-kata ini datang dari orang yang sama, yang mengatakan sebelum penangkapannya “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku. Tetapi janganlah turut kehendak-Ku, melainkan kehendak Bapa sahaja.” Mark 14

 

Oleh itu, keduanya adalah orang yang berbeza, orang yang ditangkap dan disalib adalah orang yang berbeza dari Jesus AS yang meminta agar tidak disalib.

 

6 . Apa yang disebutkan di dalam Gospel Judah.

 

Dan Gospel ini adalah yang dijumpai sebelum masa Islam, maka ia tidak dapat dinafikan dengan mengatakan ia dipalsukan oleh Muslim. Oleh itu, ia adalah Gospel kaum Kristian dan ia digunakan oleh Kristian awal. Maka penerbitan berulang dan penyebaran Gospel Judah dikalangan Kristian awal menunjukkan perselisihan mereka tentang identiti orang yang disalib.

 

Dan ini adalah petikan dari Gospel Judah yang menerangkan bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus AS; malah, ia menyebut nama orang yang disalib itu, sifatnya dan sifat keturunannya,

 

Gospel Judah Adegan 3:

 

•Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”

Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya."

 

Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut."

 

Jesus menjawab, “Kamu akan menjadi yang ketiga belas, dan kamu akan dilaknat oleh generasi yang lain — dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka. Di hari-hari akhir mereka akan melaknat pengangkatan kamu kepada generasi suci."

 

“Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.”

 

•“Tandukmu telah dinaikkan, kemurkaan mu sudah dinyalakan, bintang mu sudah tampak cerah dan hati mu … [57]"

 

Malahan, petikan tersebut menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus, “Namun kamu akan melebihi mereka. Kerana kamu akan mengorbankan orang yang berpakaian ku.” Sesungguhnya, beliau menyebutkan nama orang yang disalib itu sebagai Judah, dan Judah dalam petikan ini bukanlah Judas Iscariot, pengkhianat yang pergi kepada ulama Yahudi dan membawa pegawai kuil untuk menangkap orang yang disalib. Oleh itu, Judah, yang merupakan orang yang disalib bagi pihak Jesus seperti yang disebutkan di dalam Gospel Judah adalah seorang yang soleh, mengorbankan dirinya demi Jesus. malahan, di dalam Gospel Judah, Jesus menyebutkan dirinya dengan sifat yang tidak dapat diberikan kepada Judas Iscariot, iaitu bahawa beliau adalah yang ke tiga belas; sementara bilangan Hawariyyun(pengikut Jesus) seperti yang dipersetujui semua hanyalah dua belas orang. Dan selepas pengkhianatan Judas Iscariot, mereka membawa seorang pengganti beliau untuk melengkapkan bilangan dua belas orang, dan tidak sesekali bilangannya adalah tiga belas. Ini menjadikan Judah yang disebutkan sememangnya bukan Judas Iscariot.

 

Ini selari dengan kenyataan yang disebutkan dalam Gospel Judah:

 

[“dan kamu akan berkuasa(memerintah) atas mereka”]: Dan frasa ini menjadikan urusan ini eksklusif kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman untuk memenuhkan bumi dengan keadilan; jadi Judas Iscariot tidak datang di akhir zaman kerana, ringkasnya, beliau adalah seorang yang licik, dilahirkan dan mati dalam tempoh zaman tersebut.

 

[Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”Jesus menjawab, “Kemari, agar aku […dua perkataan hilang..], namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat kerajaan itu dan semua generasinya.” Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]

 

[“Judah berkata, “Tuan, adakah keturunanku akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?”]: Seorang pemerintah, memerintah secara mutlak, jadi, adakah ada maksud dan hikmah disebalik seseorang yang bertanya samada keturunannya akan berada di bawah kekuasaan pemerintah?! Perkataan ini tidak mempunyai sebarang makna kecuali di bawah satu syarat: Iaitu keturunannya yang ditanya oleh Judah adalah Khalifah Allah di muka bumi, oleh itu beliau bertanya samada mereka akan berada di bawah kekuasaan pemerintah atau manusia akan menguasakan mereka untuk memerintah. Oleh itu, bukan sahaja “Judah" akan memerintah, malah keturunannya juga akan turut memerintah. Dan beliau bertanya tentang khalifah Allah dari keturunannya; walaupun mereka dilantik Allah, mereka boleh berada di bawah autoriti dan kawalan pemerintah zalim —sepertimana ramai Khalifah Allah sebelum mereka, seperti Abraham AS, Moses AS dan Jesus AS sendiri—atau adakah manusia akan menguasakan mereka untuk melaksanakan ketuanan Allah di muka bumi?

 

Dan di dalam soalan ini, serta di dalam jawaban Jesus kepadanya, ada banyak perkara yang menunjukkan Judah ini bukan Judas Iscariot. Kerana Judas Iscariot bukanlah seorang dari Khalifah Allah di muka bumi, maka tiada makna soalan yang ditanyakan jika si penanya adalah Judas Iscariot. Judas Iscariot juga tidak mempunyai keturunan; malah dirinya mati sejurus selepas peristiwa penyaliban, maka soalan itu tidak mempunyai makna jika si penanya adalah Judas Iscariot.

 

[“namun kamu akan mengalami kesedihan yang besar apabila kamu melihat Kerajaan itu dan semua generasinya”]: Bagaimana seorang yang jahat seperti Judas Iscariot dapat melihat Kerajaan Langit? Ya, ada kemungkinan beliau dapat melihat jika Judah yang disebutkan di sini adalah seorang yang warak, yang datang dari kerajaan langit dan kembali semula selepas selesai tugas beliau untuk disalib di tempat Jesus AS. Oleh itu, beliau bukanlah Judas Iscariot.

 

[Apabila mendengarnya, Judah berkata kepada beliau, “Apakah kebaikan yang aku peroleh darinya? Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]: Generasi manakah yang diasingkan untuk Judas Iscariot?!!! Kebenaran dari kata-kata ini tidak akan valid kecuali di bawah satu syarat, iaitu Judah di sini bukan Judas Iscariot, tetapi beliau adalah seorang yang datang dari Kerajaan Langit, yang datang semasa generasi Jesus AS, bukan masa dan generasinya; malah, beliau hanya datang untuk melaksanakan tugasan dan akan kembali ke tempat asalnya.

 

Beliau diutuskan kerana doa Jesus AS agar penyaliban dijauhkan daripadanya. Oleh kerana itu, adalah benar jika Judah mengatakan kepada Jesus AS, [Kerana kamu sudah mengasingkan ku untuk generasi tersebut.".”]

 

Maka, Judah yang disebutkan dalam petikan Gospel Judah, seperti yang disebutkan sebelumnya, bukanlah Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan menyerahkan beliau kepada ulama Yahudi, seperti yang disebutkan di akhir Gospel Judah: [“Mereka menghampiri Judas dan berkata, “Apa yang kamu buat di sini? Kamu adalah pengikut Jesus.” Judas menjawab mereka seperti yang dimahukan. Dan beliau mendapat sedikit wang dan memberikan beliau(Jesus) kepada mereka.” Gospel Judah Adegan 3

 

Judah ini, seperti yang diperincikan oleh Gospel Judah, adalah seorang yang soleh dan dari kalangan Khalifah Allah di bumiNya; malah sesetengah dari keturunannya akan menjadi Khalifah Allah di bumiNya. Beliau juga bukan dari generasi Jesus, bukan juga dari zamannya, yakni, beliau turun dari Kerajaan Langit semasa zaman Jesus. Sebagai tambahan untuk semua ini, teks turut mengatakan bahawa Judah adalah orang yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan memerintah di akhir zaman.

 

Sekarang, semua ciri-ciri Judah yang disalib ditempat Jesus merujuk kepada Sang Penyelamat yang akan datang di akhir zaman, Akhir sekali, jika kita bertanya tentang makna perkataan “Judah” untuk melihat siapa orang ini, kita akan mendapati perkataan Judah bermaksud “memuji”(Al Hamd di dalam bahasa Arab), atau Ahmad (Yang Terpuji), dan makna ini disahihkan di dalam Torah, Kitab Genesis, Bab 29: 35: [“Mengandung pulalah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata: “Sekali ini aku akan memuji kepada TUHAN.” Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda/ Judah. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi.]

 

Oleh itu, Judah bermaksud Ahmad, dan ia adalah nama Mahdi atau Sang Penyelamat, atau Sang Penenang yang dijanjikan di akhir zaman; disebutkan di dalam Torah, Gospel, Al Quran dan Wasiat Muhammad, Utusan Allah SAW.

 

Juga, di dalam Torah dan Gospel, tindak tanduk orang yang disalib ini, diceritakan, dan kata-kata beliau diriwayatkan selepas penahanannya, membuktikan beliau adalah seorang yang bijaksana serta redha dengan apa yang sedang dialaminya, dan beliau adalah berlainan dari Judas Iscariot, kerana Judas Iscariot adalah manusia yang didominasi oleh Syaitan, maka tiada ilmu boleh datang darinya dan beliau tidak mungkin boleh tenang dan kuat semasa menuju ke tempat Penyaliban, mengambil tempat Jesus AS, iaitu orang yang beliau kafirkan.

 

Di dalam Torah, Kitab Isaiah, dan di dalam Kitab Acts Bab 8: 32; [Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

 

Persis seperti realiti yang terjadi, petikan di atas membuktikan beliau menghadapi siksaan dengan penuh tenang dan kuat. Malahan, petikan ini membuktikan satu lagi perkara, iaitu beliau tidak berbicara atau merayu dan beliau tidak menerangkan haknya dan tidak mengisytiharkan bahawa beliau adalah seorang utusan; padahal, beliau telah menuduh para ulama dan manusia, berdakwah pada mereka dan menerangkan haknya. Jadi sepatutnya tidak benar jika beliau menghadapi kematian ini dengan diam.

 

Dan di dalam Gospel, orang yang disalib itu menjanjikan syurga kepada salah seorang dari dua orang yang turut disalib bersama beliau kerana mempertahankannya. Jadi adakah mungkin orang itu merupakan Judas Iscariot berdasarkan ilmu dan janji ini? Dan apakah yang dijanjikan oleh Judas Iscariot, jika Allah mengubah rupanya dan beliau disalib menggantikan Jesus yang beliau kafirkan? Jika ini adalah keadaannya, maka beliau tahu dengan jelas bahawa beliau telah menzalimi dan beliau akan dihukum, jadi syurga apa yang boleh dijanjikan kepada orang yang mempertahankannya?!

 

[Seorang dari penjahat yang di gantung itu menghujat Dia, katanya: “Bukankah Engkau adalah Kristus? Selamatkanlah diri-Mu dan kami!” Tetapi yang seorang menegor dia, katanya: “Tidakkah engkau takut, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.” Lalu ia berkata: “Yesus, ingatlah akan aku, apabila Engkau datang sebagai Raja.” Kata Yesus kepadanya: “Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan Aku di dalam Firdaus.””] Luke Chapter 23: 39-43

 

Juga di dalam Gospel Luke:

 

[Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanan-Nya dan yang lain di sebelah kiri-Nya. Yesus berkata: “Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.” Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaian-Nya. .”] Luke Chapter 23: 33-34

 

Ilmu yang disebut dan diriwayatkan di atas, serta sikap tegas dan tindakan bermaruah orang yang disalib ini walaupun berada di dalam keadaan yang sukar, tidak mungkin datang dari seorang bodoh atau seorang yang kafir syaitan, Nauzubillah, seperti Judas Iscariot; kerana sesetengah dari mereka sesuka hati menggambarkan keserupaan Jesus itu sebagai Judas Iscariot tanpa sebarang bukti…*

 

Sebagai tambahan kepada semua di atas, perlu kita ingat bahawa Judas Iscariot datang dan menunjukkan pegawai kuil kepada orang yang disalib, dan mereka menahan keserupaan yang disalib. Jadi bagaimana Judas Iscariot datang bersama polis dan menunjukkan mereka kepada keserupaan Jesus sementara beliau sendiri merupakan keserupaan tersebut? Mungkinkah Judas Iscariot itu adalah dua orang?

 

 

 


 

Nota Kaki

* . Sebagai contoh saya akan sertakan dua teks: Yang pertama adalah dari Badr Al Din Al Aini berkenaan (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau berkata, “Apabila mereka membina beberapa batang kayu untuk menyalib beliau, Allah SWT kemudiannya memberi keserupaan Jesus kepada orang yang menunjukkan tempat mereka. Dan namanya adalah Judas. Dan mereka menyalib beliau ketimbang Jesus, dengan menyangka Judas adalah dirinya. Dan Allah mengankat Jesus ke langit.” Omdat al-Qari fi Sharh Sahih al-Bukhari Vol . 12 halaman 35 .

 

Yang kedua adalah dari ahli tafsir Shia, Nasir Makarim Al Shirazi. “Dapat disimpulkan dari petikan Gospel, bahawa orang yang ditahan memilih untuk diam di hadapan Pilate.. dan beliau hanya mengucapkan beberapa patah perkataan sebagai mempertahankan dirinya. Dan sangat tidak mungkin untuk Jesus untuk ditimpa bahaya yang serupa dan tidak mempertahankan dirinya dengan cara sepatutnya, sedangkan beliau dikenali sebagai seorang yang fasih, berani dan mulia. Maka tidak mungkinkah dalam kes ini, bahawa ada seorang yang lain, seperti Judas Iscariot yang mengkhianati Jesus dan melaporkan beliau serta tampak sangat serupa dengan Jesus, telah ditangkap di pihak Jesus, dan oleh kerana keadaan pada masa tersebut, beliau terlalu takut sehingga tidak dapat mempertahankan diri atau mengatakan sesuatu di hadapan para pembunuh?” Tafsir al-Amthal Vol . 3 Halaman 529

 

Pusat penyelidikan Ideologi Al Sistani memberi respon kepada isu Keserupaan Jesus dengan berkata: “Tiada ragu lagi bahawa penahanan Jesus terjadi akibat pengkhianatan salah seorang dari pengikutnya, Judas Iscariot. Dan Al Quran membuktikan bahawa orang yang ditahan dan kemudiannya disalib telah diserupakan dengan Jesus pada mereka, iaitu Allah menghukum Judas sang Pengkhianat dan menjadikan beliau seperti Jesus dan beliau disalib bagi pihak Jesus. (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa). Dengan ini, misteri biblikal dan percanggahan yang aneh berkenaan pengakhiran bagi Judas menjadi jelas, kerana Gospel berselisih samada beliau bertaubat atau tidak; malah mereka turut berselisih dalam cara kematiannya. Malah mereka juga berselisih samada beliau mati atau tidak. Maka kami mempunyai hak untuk mengatakan, seorang pengkhianat seperti Judas, bagaimana Kristian boleh membiarkan beliau (begitu sahaja)? Mengapa mereka melepaskannya, mengabaikan berita mengenainya dan tidak mengetahui nasibnya, yang mana harus diberi perhatian…” http://www.aqaed.com/faq/2052/

 

 


 

 

 

Sesuatu penghujahan itu patut lebih masuk akal, lebih konsisten dan bukan naif sebegini, kerana bagaimana seserorang itu membenarkan satu keadaan yang mana Judas Iscariot berdiri bersama pasukan polis dan menunjukkan mereka kearah keserupaan Jesus dan dalam masa yang sama beliau sendiri menjadi keserupaan Jesus? Ini menjadikan beliau wujud sebagai dua orang atau dua imej dalam satu tempat yang sama, dalam dua keadaan yang berbeza!! Tahap apakah penghujahan ini? Dan saya berasa hairan bagaimana sesetengah mereka boleh menerimanya walaupun begitu bercanggah!!

 

Apa yang disebutkan sebelum ini juga menafikan apa yang disebut oleh sesetengah Muslim bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, kerana wujud riwayat yang menyebutkan orang yang disalib ini sebagai seorang muda yang soleh, yang telah dijadikan menyerupai imej Jesus. Malahan disebutkan dari Nabi bahawa beliau secara khusus dari keturunan Ali AS.

 

Kesimpulan dari penghujahan di atas:

 

 • Di dalam Torah dan Gospel yang diterima oleh Kristian, terdapat ayat-ayat yang membuktikan Jesus tidak disalib, dan jika setiap dari ayat ini tidak memadai secara individu, maka secara keseluruhan ia menunjukkan bukti bahawa orang yang disalib itu bukan Jesus AS.

 

 • Kerana Jesus meminta pada Allah agar beliau tidak disalib

 

 • Orang yang disalib itu juga enggan mengucapkan dengan lidahnya bahawa beliau adalah Raja Bani Israel, walaupun hakikatnya Jesus adalah Raja Bani Israel

 

 • Orang yang disalib itu memanggil Mary, ibunda Jesus AS sebagai “perempuan"

 

 • Peter menawarkan diri untuk meletakkan dirinya ditempat Jesus, iaitu beliau meminta agar dirinya menjadi Keserupaan Jesus, [“Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” ], dan Jesus enggan kerana beliau tahu Peter tidak mampu berbuat demikian, dan Jesus memberikan Peter tanda ketidak mampuannya: Bahawa beliau akan menafikan orang yang disalib itu sebanyak tiga kali dan sememangnya jelas sama seperti menafikan Jesus AS.

 

 • Selain itu, dengan membandingkan perkataan Jesus AS sebelum tentera datang dan menangkap orang yang disalib itu, dan dibandingkan dengan perkataan orang yang disalib ketika penahanannya, maka kita tahu mereka berdua adalah orang yang berbeza, kerana kedua mereka mempunyai dua pendirian yang berbza berkenaan penerimaah pengsaliban. Jadi orang yang mengatakan [bukankah Aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepada-Ku?”] tidak mungkin sama dengan orang yang beberapa jam sebelumnya berkata [Dia berdoa, “Bapa, ya Bapa-Ku! Tidak ada satu perkara yang mustahil bagi Bapa. Jauhkanlah cawan penderitaan ini daripada-Ku." Mark Chapter 14:35]

 

Dan dari Gospel Judah:

 

 • Orang yang disalib itu bukan Jesus tetapi seorang yang diserupakan kepada Jesus AS.

 

 • Orang yang disalib itu disebut sebagai orang yang ketiga belas.

 

 • Orang yang disalib ini disebut akan datang diakhir zaman untuk memerintah. Namanya adalah Judah/ Yehuda (Ahmad seperti yang telah dijelaskan), namun beliau bukan Judas Iscariot.

 

 • Orang yang disalib itu diturunkan dari Kerajaan Langit, dan beliau bukan dari generasi Jesus AS.

 

 • Orang yang disalib mempunyai keturunan dan mereka akan Khalifah Allah di muka bumi.

 

 • Di dalam Torah, Gospel dan Gospel Judah terdapat ayat yang jelas menunjukkan orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, dan di dalamnya terdapat jawaban balas kepada sesiapa yang menyatakan orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot.

 

Ketiga: Di dalam riwayat-riwayat:

 

1 . Dari kitab Shiah:

 

Di dalam Tafsir Ali Bin Ibrahim, Abu Jaafar AS bersabda, (“Jesus AS memanggil para sahabatnya untuk bertemu di malam pengangkatannya, jadi mereka berkumpul di waktu malam; dan beliau membenarkan mereka memasuki rumah dan muncul pada mereka sebuah kolam di penjuru rumah, menggoncangkan air dari kepalanya. Jadi beliau bersabda, “Allah akan mengangkat ku di jam ini dan membersihkan ku dari semua Yahudi. Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?” Jadi seorang yang muda dari kalangan mereka berkata, “Aku wahai Roh Allah.” Jesus AS bersabda, “Maka kamulah orang itu.” Kemudian Yahudi datang dan mencari Jesus AS.. mereka mengambil orang muda yang diserupakan seperti Jesus AS, kemudiannya dibunuh dan disalib.”) * Tafseer A-Qummi Vol . 1 halaman 103 .

 

Dan riwayat ini menerangkan bahawa ada seorang selain dari Judas Iscariot. Dan orang muda itulah yang diserupakan dengan Jesus AS, disalib dan mempunyai darjat yang sama dengan Jesus AS. Dan Jesus adalah Khalifah dari Para Khalifah Allah di muka bumi, seorang Nabi, seorang Imam dan salah seorang dari Rasul Ulul Azmi, maka orang yang disalib ini sekurang-kurangnya merupakan Khalifah Allah di muka bumi. ("Jadi ke atas siapa dari kalangan kalian yang akan diserupakan seperti ku, agar beliau dibunuh dan disalib seterusnya bersama darjat ku?”)

 

Di dalam riwayat ini juga, terdapat dua belas orang yang bersama Jesus pada masa Judas bersama ulama Yahudi untuk menyerahkan Jesus kepada mereka. Jadi siapakah yang kedua belas itu jika bukan orang yang disalib, yang masuk dan keluar tanpa menarik perhatian kepada dirinya, atau sesiapa melihat dirinya dari mula kecuali Jesus AS, […[Seperti seekor domba Ia dibawa ke pembantaian; dan seperti anak domba yang kelu di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah Ia tidak membuka mulut-Nya.]

 

Dan ini adalah apa yang berada dalam Gospel hari ini, walaupun tidak disebutkan secara jelas:

 

[ “Simon, Simon, dengarlah! Iblis telah mendapat kebenaran untuk menguji kamu semua, seperti peladang memisahkan gandum daripada sekam. Tetapi Aku telah berdoa untukmu supaya imanmu tidak goyah. Apabila engkau balik kepada-Ku, engkau mesti menguatkan saudara-saudaramu.” Petrus menjawab, “Ya Tuhan, aku bersedia dipenjarakan dan mati bersama-sama Tuhan!” Yesus berkata, “Ketahuilah, Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku.””] Luke Chapter 22 : 31-34

 

[Simon Petrus bertanya kepada Yesus, “Ke manakah Tuan mahu pergi?” Yesus menjawab, “Ke tempat Aku pergi, engkau tidak dapat ikut sekarang, tetapi engkau akan mengikut Aku kelak.” Petrus bertanya lagi, “Tuan, mengapa aku tidak dapat mengikut Tuan sekarang? Aku sanggup mati untuk Tuan!” Yesus menjawab, “Betulkah engkau sanggup mati untuk-Ku? Ketahuilah, sebelum ayam berkokok, tiga kali engkau akan berkata engkau tidak mengenal Aku!”] John Chapter 13: 36-38

 

Dan wujud riwayat yang menyebutkan keserupaan Jesus sebagai khalifah dari para khalifah Allah, dan mereka yang menafikan dan membunuh beliau adalah kafir dan mereka yang menerima beliau ketika kepulangannya dan mempertahankannya adalah mukmin yang baik:

 

Abu Al Jaroud meriwayatkan dari Abu Jaafar AS, (“(Wahai orang-orang yang beriman! Mahukah Aku tunjukkan sesuatu perniagaan yang boleh menyelamatkan kamu dari azab seksa yang tidak terperi sakitnya? Iaitu, kamu beriman kepada Allah dan rasulNya, serta kamu berjuang membela dan menegakkan ugama Allah dengan harta benda dan diri kamu; yang demikian itulah yang lebih baik bagi kamu, jika kamu hendak mengetahui . (Dengan itu) Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu, dan memasukkan kamu ke dalam taman-taman yang mengalir di bawahnya beberapa sungai, serta ditempatkan kamu di tempat-tempat tinggal yang baik dalam Syurga " Adn ". Itulah kemenangan yang besar. Dan ada lagi limpah kurnia yang kamu sukai, iaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang cepat (masa berlakunya). Dan sampaikanlah berita yang mengembirakan itu kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman! Jadikanlah diri kamu pembela-pembela Allah sebagaimana  Isa ibni Maryam (ketika ia) berkata kepada penyokong-penyokongnya itu: "Siapakah penolong-penolongku kepada Allah ?" Mereka menjawab: "Kamilah pembela-pembela Allah!" (Setelah Isa tidak berada di antara mereka) maka sepuak dari kaum Bani Israil beriman, dan sepuak lagi kafir. Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang. (As Saff 61:11-14)” Beliau AS bersabda, “Orang yang telah kafir adalah orang yang membunuh keserupaan Jesus AS dan menyalibnya, dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh. Jadi mereka membunuh kumpulan yang membunuh dan menyalib beliau, dan inilah firman Allah, ("Lalu Kami berikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman untuk mengalahkan musuhnya, maka menjadilah mereka orang-orang yang menang”)† (Tafsir al-Qummi oleh Ali bin Ibrahim al-Qummi Vol . 2 halaman 365-366 .)

 

Siapakah orang-orang yang harus dipercayai oleh manusia, jika bukan para Khalifah Allah di muka bumi? ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”). Oleh itu, riwayat di atas menunjukkan dengan jelas bahawa orang yang disalib merupakan seorang Khalifah antara Para Khalifah Allah di muka bumi dan manusia mesti beriman padanya dan membantunya dimasa ketibaannya di muka bumi.

 

Ini disebutkan di dalam Gospel dan keserupaan Jesus yang disalib menyebutnya dengan penuh kejelasan: [“Pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini. Jika pemerintahan-Ku dari dunia ini, semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”] John Chapter 18:36.

 

Ini menunjukkan di masa ketibaannya ke dunia fizikal di masa dan generasinya, akan ada orang yang mempertahankannya agar beliau tidak diserahkan kepada Yahudi di zamannya untuk disalib.  semua orang-Ku akan melawan supaya Aku tidak diserahkan kepada para penguasa Yahudi. Tidak, pemerintahan-Ku bukan dari dunia ini!”], ("dan orang yang beriman adalah orang yang menerima keserupaan Jesus agar dirinya tidak dibunuh”

 

Dan telah diriwayatkan bahawa Keserupaan Jesus yang disalib adalah dari keturunan Rasul Allah SAW:

 

Rasul Allah SAW menyebut di dalam doanya untuk Ali bin Abi Thalib AS, ("Ya Allah! Kurniakan kepada beliau kesabaran Moses(Musa), dan jadikan dari keturunannya Keserupaan Jesus AS. Ya Allah! Sesungguhnya Kau lah khalifah ke atas beliau dan ke atas keturunannya, dan keturunan suci yang telah Kau buang perkara kotor dan tidak suci.")  Al-Ghaibah Oleh al-Numani Halaman 144

 

2 . Di dalam Kitab Sunni:

 

Kaum Sunni meriwayatkan dari tafsir mereka bahawa orang yang disalib itu bukan Judas Iscariot, tetapi seorang yang muda dari kalangan pengikut Jesus:

 

#Said Bin Jubair meriwayatkan Ibnu Abbas berkata, "Jesus muncul di kalangan sahabatnya apabila Allah mahu mengangkat beliau, jadi Jesus bersabda: "Silakan duduk." Kemudian beliau mengulangi apa yang beliau katakan, jadi seorang orang muda berdiri dan Jesus AS berkata, "Silakan duduk." Beliau mengulangi apa yang beliau ucapkan, jadi orang muda itu berkata "saya" dan Jesus AS berkata, "Ya, kamu lah." Oleh itu keserupaan Jesus diberikan kepadanya, Jesus diangkat dan orang Yahudi datang dan mengambil orang muda tersebut, mereka membunuh dan menyalib beliau. Perkara yang sama diriwayatkan oleh Wahab Bin Manbah, Qutada dan Al Saddi. (Zad al-Maseer fi Ilm al-Tafseer, Ibn al-Jawzi) † .

 

#Bashir bin Maath meriwayatkan kepada kami dari Yazid dari Said dari Qutada berkenaan firman Allah SWT Surat an-Nisa 4:157-158, "Mereka adalah musuh-musuh Allah, golongan Yahudi; mereka terkenal kerana membunuh Jesus anak kepada Mary(Isa Ibn Mariam), Rasul Allah, dan mereka mendakwa bahawa mereka telah membunuh dan menyalib beliau. Dan disebutkan kepada kami bahawa Nabi Allah Jesus anak Mary, berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kamu yang akan diserupakan dengan ku dan akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi ALlah." Jadi orang itu dibunuh, dan Allah melindungi nabi Nya dan mengangkat beliau kepadaNya "

 

#Al Hassan Bin Yahya meriwayatkan kepada kami dari Abdul Razaq dari Muammar dari Qutada berkenaan firman Allah swt, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau mengatakan, "Sifat Keserupaan ini diberikan kepada seorang lelaki dari pengikutnya, dan beliau telah dibunuh, dan ini telah ditawarkan oleh Jesus kepada pengikutnya dengan berkata, "Ke atas siapa dari kalangan kalian akan diberikan keserupaan seperti aku dan dirinya akan mendapat syurga?" Jadi seorang lelaki berkata, "Ke atas ku."

 

#Al Muthanna meriwayatkan dari Abu Huzaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Al Qasim bin Abu Baza bahawa Jesus Ibni Mary bersabda, "Ke atas siapa dari kamu yang akan keserupaan seperti ku diberikan kepadanya agar beliau dibunuh ditempat ku?" Jadi seorang dari kalangan sahabatnya berkata, "Aku, wahai Rasul Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepada beliau dan mereka membunuhnya, kerana ini Allah berfirman, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa)

 

#Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjaj dari Ibn Jarij, "Kami mempelajari bahawa Jesus Ibn Mary berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang akan dikenakan agar keserupaan ku akan diberikan kepadanya, seterusnya beliau akan dibunuh?" Jadi seorang lelaki dari sahabatnya berkata, "Aku wahai Nabi Allah." Jadi keserupaan Jesus diberikan kepadanya dan beliau dibunuh, sementara Allah mengangkat Nabi Nya kepada Nya."

 

#Muhammad bin Amru meriwayatkan kepada kami dari Abu Asim dari Yeshua dari Ibnu Abu Naheej dari Mujahid berkenaan firman Allah, tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa), beliau berkata, "Mereka menyalib seorang lelaki selain Jesus, dengan menyangka beliau adalah Jesus." Sama diriwayatkan dari Al Muthanna dari Abu Huthaifah dari Shabal dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid.

#Al Qasim meriwayatkan kepada kami dari Al Hussain dari Hajjah dari Ibnu Jarij dari Mujahid beliau berkata, "Mereka menyalib seorang lelaki yang mana mereka sangkakan sebagai Jesus AS, dan Allah mengangkat beliau kepadanya dalam keadaan hidup.”(Jami al-Bayan fi Tafsir al-Quran Oleh Ibn Jareer al-Tabari)

 

#"Kemudian Allah swt menyatakan bahawa Bani Israel tidak membunuh Jesus mahupun menyalibnya, tetapi seorang yang lain telah diserupakan kepada beliau. Dan para perawi berselisihan berkenaan kisah ini, dan tiada keraguan bahawa Jesus AS kerap bermusafir di bumi ini dan menyeru kepada Allah, dan Bani Israel memohon beliau. Raja pada waktu itu meletakkan harga untuk kepalanya. Jesus sentiasa disertai oleh para sahabatnya yang sentiasa bermusafir ke mana sahaja beliau pergi. Dan sampai pada satu masa, isu Jesus menjadi semakin jelas, dan diriwayatkan seorang lelaki dari Yahudi meletakkan harga pada kepala Jesus, maka beliau mencarinya sehingga diketahui di mana beliau berada. Jadi apabila Jesus dan sahabatnya menyedari bahawa pemburu mereka semakin menghampiri, mereka memasuki sebuah rumah ketika dilihat oleh Bani Israel, diriwayatkan bilangan mereka ada tiga belas orang. Juga diriwayatkan bahawa bilangan mereka adalah lapan belas orang, dan mereka dikepung pada malam itu. Kemudian diriwayatkan, Jesus mengasingkan diri dari para pengikutnya pada malam itu..dan beliau bersama dengan seorang lelaki, jadi apabila beliau diangkat, maka keserupaannya diberikan kepada lelaki tersebut kemudiannya beliau disalib .” Al-Jawahir al-Hesan fi Tafsir al-Quran oleh al-Tha’aliby .

 

#"Maka kaum Yahudi berkumpul untuk membunuhnya, jadi Allah mengkhabarkan bahawa Dia akan mengangkat Jesus ke langit, dan menyucikan beliau dari kaum Yahudi, jadi beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa dari kalangan kalian yang menerima diserupakan kepada ku agar beliau dibunuh, disalib dan memasuki syurga?" Jadi seorang lelaki dari kalangan mereka berkata "Aku". Jadi beliau diserupakan kepada Jesus, kemudiannya dibunuh dan disalib.”(Tafsir Madarik al-Tanzeel wa Haqaiq al-Taweel Oleh al-Nasafi .)

 

#"…Dan pemerintah Jerusalam mematuhinya dan beliau pergi bersama sekumpulan Yahudi ke rumah Jesus AS yang ada bersama sekumpulan sahabatnya yang berjumlah duabelas atau tigabelas, dan ada disebutkan mereka seramai tujuhbelas dan itu adalah pada petang Jumaat ingin memasuki malam Sabtu. Jadi mereka mengepung rumah itu atau beliau AS terpaksa keluar kepada mereka, maka beliau berkata kepada para sahabatnya, "Siapa di kalangan kalian yang akan diserupakan dengan ku dan dia akan menjadi sahabatku di syurga?" Jadi seorang lelaki dari mereka datang ke hadapan, namun seolah-olah Jesus melihat lelaki itu tidak layak untuk tugasan ini, jadi beliau mengulanginya untuk kali kedua dan ketiga, tiada yang datang ke hadapan melainkan lelaki tersebut, jadi Jesus AS bersabda, "Kamulah orangnya." Dan Allah memberikan keserupaan Jesus kepada lelaki itu menjadikan beliau nampak seperti Jesus, kemudian satu bukaan terjadi di siling rumah, Jesus ditidurkan dan beliau diangkat ke langit dalam keadaan tidur, seperti firman Allah, " ﴾"Wahai Jesus! Sesungguhnya Aku akan mengambilmu dengan sempurna, dan akan mengangkatmu ke sisiKu." (Aali Imran:55)﴿. Jadi apabila beliau diangkat, kumpulan itu keluar dan apabila mereka melihat orang muda itu, mereka menyangka beliau adalah Jesus AS, jadi mereka menahan beliau pada malam itu dan menyalib beliau serta meletakkan duri di kepalanya, (Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak memalangnya (di kayu palang – salib), tetapi diserupakan bagi mereka (orang yang mereka bunuh itu seperti Nabi Isa)… Tafsir Ibn Kathir

 

Oleh itu, kesimpulan dari Torah, Gospel, Quran, logik dan dari riwayat adalah orang yang disalib itu bukan Jesus, juga bukan Judas Iscariot. Dan kami melihat riwayat-riwayat yang menyebut beliau adalah dari keturunan Rasul Allah SAW dan Ali AS, dan mengisyaratkan bahawa beliau adalah seorang khalifah dari para khalifah Allah, jadi apa yang harus kita lakukan?

 

Adakah kita akan terus menyangkal dan menolak riwayat-riwayat ini, dan mengikuti ilusi yang berdasarkan keinginan, yang bercanggahan dengan apa yang disebutkan di dalam Torah, Gospel dan riwayat-riwayat serta logika, bahawa orang yang disalib itu adalah Judas Iscariot, dan berkeras menyebut kambing sebagai lalat?!!! Atau kita mengatakan bahawa kita bersetuju dengan apa yang dipersetujui oleh Kitab-kitab Illahi, Torah, Gospel dan Al Quran, dan apa yang disebut oleh Rasul Allah dan keturunan Muhammad (S), iaitu orang yang disalib itu bukan Jesus AS, beliau adalah seorang yang soleh, dan khalifah dari para khalifah Allah di bumiNya. Orang yang disalib itu adalah dari keturunan Muhammad SAW dan dari keturunan Ali AS. Semua fakta ini adalah dari Torah, Gospel, Quran dan perkataan-perkataan Muhammad dan keturunan Muhammad SAW, dan tiada hujah bangkangan yang layak dipertimbangkan.

 

Sekarang, setelah dibuktikan bahawa Jesus tidak disalib, juga tidak dibunuh, dan wujud seorang keserupaan Jesus yang disalib, dan kita telah mencirikan beliau dari Torah, Gospel, Quran dan kata-kata Muhammad dan keluarga Muhammad SAW, maka kita kembali kepada apa yang diriwayatkan oleh Al Tusi, iaitu manusia tidak dapat memahami urusan Keserupaan Jesus dan Penyaliban,atau mereka tidak dapat menerima orang yang mereka hadapi dan bahawa beliaulah orang tersebut, jadi mereka akan memulakan penghujahan seperti yang diriwayatkan oleh Al Tusi, dari Abu Abdullah AS, (“Bagaimana ini boleh terjadi, sedangkan tulang-tulangnya sudah mereput lama dahulu.”)  

 

Atau mari kita sebutkan penghujahan mereka dalam bentuk yang lain: Bagaimana Keserupaan Yang Disalib adalah orang yang turun ke bumi dengan cara yang ajaib dan kemudiannya dibunuh, dan kemudiannya beliau dilahirkan semula sebagai bayi, membesar sehingga beliau menjadi Al Qaim atau Mahdi?!!

 

Hakikatnya, manusia yang menggunakan bangkangan ini adalah kerana kurangnya ilmu atau perhatian kepada hakikat bahawa ruh telah dicipta sebelum dunia fizikal ini, dan perkara ini terbukti dengan logik juga dengan nas:

 

Logik tidak boleh menerima bahawa ruh yang berdarjat rendah dicipta terlebih dahulu dari ruh yang berdarjat tinggi kerana(kewujudan ruh yang berdarjat rendah) ia bergantung kepada kewujudan(ruh) darjat yang lebih tinggi. Dan ini bukanlah topik untuk perbincangan dan bukan juga penerangan tentang bagaimana makhluk(ciptaan) dicipta dari hakikat sebenar, tetapi tidak mengapa untuk memberi penerangan ringkas: Sesuatu yang datang dari hakikat mutlak atau dari makhluk yang paling dekat dengan hakikat mutlak tidak dapat diulangi, jika tidak ia akan menjadi sama dengan yang pertama dan tiada yang berbeza. Oleh itu, ciptaan setelahnya adalah lebih jauh dari hakikat mutlak berbanding yang pertama, yakni lebih rendah darjatnya. Akibatnya, ciptaan pertama menjadi perantara untuk ciptaan kedua, iaitu seperti firman Allah SWT, “dengan tanganKu” ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75. Oleh itu, ciptaan pertama dan hubungannya dengan ciptaan kedua adalah Tangan Allah. Begitu juga hubungan antara ciptaan kedua dan ketiga adalah tangan Allah, yakni, ia bukan sekadar satu atau dua tangan, malah banyak tangan, seperti firman Allah, "Dan langit itu Kami bangun dengan Tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa(Surah Adh Dhariyat:47)

 

Oleh itu, logik mengatakan bahawa ruh Muhammad SAW, yang lebih tinggi darjatnya, telah dicipta terlebih dahulu sebelum ruh Adam AS, yang lebih rendah darjatnya, dan tiada bukti intelektual yang menafikan kebenaran ini. Berkenaan  Adam yang dicipta terlebih dahulu dari Muhammad SAW di alam fizikal ini, ia tidak bermakna ruh Adam tercipta dahulu, kerana tiada kaitan antara penciptaan badan dan penciptaan ruh, kerana mereka berada di dua dunia berbeza.

 

Dan Quran mendokong bukti ini, yang selari dengan ilmu dan logik, firman Allah SWT, (""Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad: 75. Dan Maha Tinggi Allah dari mempunyai tangan, malah "Ku-ciptakan dengan kedua tangan-Ku” bermaksud, dengan tangan yang diciptakan yang melambangkan kekuatanNya, kemahuanNya dan kemampuanNya untuk mencipta di darjat ini.

 

"Tangan yang diciptakan” ini atau ruh ini, menciptakan Adam atau menjadi pengantara dalam penciptaan Adam AS. Tangan ini atau ruh ini adalah Muhammad SAW dan sesiapa sahaja yang Allah mahukan dirinya menjadi tangannya demi menjalankan apa sahaja yang dimahukan dari ciptaan atau di dalam ciptaan, ( "Dan langit itu Kami bangun dengan Tangan-tangan(Kami) dan sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa(Surah Adh Dhariyat:47)

 

Jadi mereka adalah tangan-tangan Allah yang Dia ciptakan, dan mereka adalah orang-orang yang dekat dan ciptaan Allah yang pertama, (ini adalah pemberi amaran di antara jenis-jenis amaran yang telah lalu!) Surah An Najm: 56. Mereka adalah pemilik darjat tinggi yang tidak diarahkan untuk sujud pada Adam AS kerana mereka mempunyai darjat yang lebih tinggi dari Adam, ("Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan tangan-Ku. Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Surah Sad:75 . Mereka yang mempunyai kedudukan tinggi: yakni ruh yang menciptakan Adam, itulah sebabnya mereka tidak diarahkan untuk bersujud pada Adam kerana darjat mereka adalah lebih tinggi dari beliau. Berkenaan dengan teks: Terkandung kenyataan yang jelas bahawa Ruh Muhammad SAW dan keluarganya AS, telah diciptakan sebelum penciptaan Adam dan seluruh ciptaan yang lain, serta lama sebelum terciptanya badan atau dunia fizikal ini:

 

Dari Al Quran:

 

Allah swt berfirman: (Katakanlah, jika benar Tuhan Yang Maha Pemurah mempunyai anak, maka akulah (Muhammad) orang yang pertama menyembahnya.” Az Zukhruf: 81. Konteks  ayat ini adalah respons kepada mereka yang mengatakan Jesus sebagai Anak Tuhan. Kesimpulan dari respons ini adalah ia menafikan dakwaan Jesus sebagai anak Tuhan, memandangkan Muhammad SAW adalah ciptaan yang pertama dan baginda mendahului dalam kewujudan daripada Jesus, dan disebabkan baginda paling dahulu dalam penciptaan ini, maka wujud pernyataan bahawa baginda paling dahulu dalam penyembahan, (maka akulah (Muhammad) orang yang pertama menyembahnya”), Dan kesimpulannya, ayat ini dengan jelas menunjukan bahawa ruh Muhammad SAW telah dicipta sebelum ruh Jesus AS dan Adam AS, malah, sebelum ruh semua ciptaan. Jika tidak, adalah tidak benar untuk baginda disebutkan sebagai yang paling awal menyembah, dalam maksud mendahului dengan masa atau tindakan.

 

Dan dari riwayat Shia dan Sunni:

 

Al Mufadhal menyebutkan bahawa Abu Abdullah AS berkata, (“Allah SWT telah menciptakan ruh sebelum badan selama dua ribu tahun, jadi Dia menjadikan ruh yang paling tinggi dan mulia sebagai ruh Muhammad, Ali, Fatimah, Al Hassan, Al Hussain dan para Imam setelah mereka. Dia kemudiannya mempersembahkan mereka kepada langit dan bumi dan gunung-ganang sehingga diselubungi oleh cahaya mereka..”)Mujamma al-Nurain oleh al-Marandi hal. 272

 

Imam Al Sadiq AS berkata, (“Allah menjadikan ruh sebagai saudara di Kerajaan Langit dua ribu tahun sebelum Dia menciptakan badan, jadi apabila Qaim kami bangkit, beliau akan mewariskan kepada saudara yang Allah jadikan untuknya di Kerajaan Langit, dan beliau tidak akan mewariskan kepada saudara berdasarkan kelahiran." Bihar al-Anwar Vol . 6 halaman 249 .

 

Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rahman bin Abdullah bin Al Hussain bin Ibrahim bin Yahya bin Ajlan Al Murouzi Al Maqri meriwayatkan kepada kami: Abu Bakr Abdul Samad bin Yahya Al Wasiti meriwayatkan kepada kami…Ali ibn Abi Thalib berkata, (“Allah SWT mencipta cahaya Muhammad SAW sebelium dia mencipta langit dan bumi, Kursi, Arsh, Tablet, Pena, Syurga dan neraka, dan sebelum Dia mencipta Adam, Noah, Abraham, Ishmael, Isaac, Jacob, Moses, Jesus, David, Solomon dan semua mereka yang disebutkan di dalam firman Allah, (Dan Kami berikan kepada Isaac Dan Jacob) sehingga firmanNya, (Tunjuki kami ke jalan yang benar) (Surah Al An’am:84-87), dan sebelum dicipta semua para Nabi selama 424,000 tahun dan Allah SWT menciptanya dengan 12 hijab..”) Al-Khisal oleh al-Sadooq halaman 482

 

Abu Said Al Khudri berkata, (“Kami sedang duduk bersama Rasul Allah SAW apabila seseorang mendatangi baginda dan berkata, “Ya Rasul Allah! Khabarkan pada ku tentang firman Allah SWT pada Iblis, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”) Ya Rasulullah, siapakah mereka yang lebih tinggi dari para malaikat?” Jadi Rasul Allah menjawab, “Aku, Ali, Fatimah, Al Hassan dan Al Hussain. Kamilah yang mengelilingi Arash memuji Allah, dan para malaikat akan memuji dengan pujian kami 2000 tahun sebelum Allah mencipta Adam. Jadi semua malaikan bersujud kecuali Iblis, kerana beliau enggan, jadi Allah berfirman, (Apakah kamu menyombongkan diri ataukah kamu (merasa) termasuk orang-orang yang (lebih) tinggi?”), yakni dari kalangan 5 orang tersebut yang namanya tertulis di sekeliling Arsh, kerana kami adalah pintu Allah, yang mana melaluinya seseorang menuju Allah. Melalui kami manusia yang ditunjuki akan diberi petunjuk. Jadi sesiapa yang mencintai kami akan dicintai Allah, dan Allah akan memberi tempat tinggal padanya di syurga, dan sesiapa yang membenci kami akan dibenci Allah, dan Allah akan memberi padanya tempat tinggal di neraka. Dan tiada siapa yang akan mencintai kami melainkan dirinya adalah anak yang halal kelahirannya.”)Bihar al-Anwar Vol . 25 halaman 2

 

Abu Al Hassan Ali Bin Muhammad yang dikenali sebagai Ibn Al Maghazli al Wasiti al Shafie di dalam kitabnya Al Manaqib meriwayatkan dari Salman Al Farsi bahawa beliau berkata, (“Aku mendengar kekasihku Muhammad SAW bersabda, “Aku dan Ali adalah dari satu cahaya di antara tangan-tangan Allah SWT, yang cahayanya memuji Allah dan menyucikanNya sebelum Allah mencipta Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Adam dicipta, cahaya itu diletakkan di dalam tulang belakangnya, jadi aku dan Ali kekal sebagai satu sehingga kami dipisahkan di dalam tulang belakang Abdul Muttalib, jadi di dalam diriku adalah Kenabian dan di dalam dirinya adalah Imamah.”)*Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 47, dan riwayat dari Salman turut dimuatkan dalam at Dimashq Vol . 42 hal. 67, Manaqib ibn al-Maghazli hal. 87, Fathail al-Sahaba oleh ibn Hanbal Vol . 2 hal. 662, Manaqib al-Khawarizmi hal. 145 .

 

Ibnu Al Maghazali turut meriwayatkan dari Salim bin Abi Al Jad dari Abi Dzar yang berkata, “(Aku mendengar Rasul Allah SAW bersabda, “Aku dan Ali adalah satu cahaya diantara tangan-tangan Allah, cahaya itu memuji dan menyucikan Allah sebelum Allah SWT mencipta Adam selama 14,000 tahun, jadi aku dan Ali adalah satu sehingga kami terpisah di tulang belakang Abdul Muttalib. Aku menjadi sebahagian, dan Ali menjadi sebahagian yang lain.”)†Yanabie al-Mawadda Vol . 1 halaman 447 .

 

Ibnu Abbas berkata, (“Aku mendengar Rasul Allah SAW berkata, “Ali dan aku adalah satu cahaya di antara tangan-tangan Allah, sebelum terciptanya Adam selama 14,000 tahun. Jadi apabila Allah menciptakan Adam, cahaya ini tinggal di dalam tulang belakangnya, dan Allah terus-menerus memindahkannya dari satu ke satu tulang belakang yang lain sehinggalah ia tinggal di tulang belakang Abdul Muttalib, kemudian Allah mengambilnya keluar dari Abdul Muttalib dan membahagikan kepada dua bahagian, satu bahagian di tulang belakang Abdullah, dan satu lagi di tulang belakang Abu Thalib. Jadi Ali adalah daripada ku, dan aku adalah dari Ali. Dagingnya adalah daging ku, darahnya adalah darah ku. Barangsiapa yang benar mencintainya dalah orang yang aku cintai, dan sesiapa yang membencinya bermakna membenciku, jadi aku membencinya.”)‡ Nathum Dorar al-Simtayn Oleh al-Zarandi al-Hanafi halaman 79, juga disebut di dalam kitabnya Maarij al-Wosool Ila Marifat Aal al-Rasool halaman 33

 

Abdul Wahab bin Ata dari Saeed bin Abi Arouba, bahawa Qatada berkata: dan Umar bin Asim al-Kilabi dari Abu Hilal dari Qatada beliau, ﴾“Rasul Allah SAW bersabda, ‘Aku adalah ciptaan yang pertama dan pengutusan yang terakhir .”﴿ § Al-Tabaqat al-Kubra Vol . 1 halaman 149

 

Abu Humam al-Waleed bin Shuja bin al-Waleed al-Baghdadi mengkhabarkan dari al-Waleed bin Muslim dari al-Awzai dari Ya- hya bin Abi Kathir dari Abu Salama dari Abu Huraira yang berkata, ‘Ya Rasul Allah, sejak bilakah kenabian menjadi wajib ke atas kamu?” Baginda menjawab, “Ketika Adam masih di antara ruh dan badan.’ Ini adalah riwayat yang sahih .”﴿ *Sinan al-Tirmithi Vol . 5 halaman 245 .

 

Abu al-Nathir al-Faqih dan Ahmad bin Muhammad bin Salama al-Anzi mengkhabarkan pada kami: dari Othman bin Saeed al-Darmi dan Muhammad bin Sinan al-Awfi, dari Ibrahim bin Tahman, dari Badil bin Maysara, dari Abdullah bin Shaqeeq, dari Maysara al-Fakhir, beliau berkata, ﴾“Aku bertanya kepada Rasul Allah tentang bilakah baginda menjadi Nabi, dan baginda menjawab, “Semasa Adam masih lagi di antara ruh dan badan.” Ini adalah riwayat bersanad Sahih﴿ †Al-Mostadrak oleh al-Hakim Vol . 2 halaman 608 .

 

Sekarang telah jelas dari Quran dan riwayat bahawa ruh Muhammad dan keluarga Muhammad sudah pun wujud semasa Jesus diutuskan; malahan, sudah pun wujud sebelum Jesus dilahirkan. Jadi, selagi ruh sudah ada diciptakan, maka ada kemungkinan badan fizikal boleh diciptakan untuk ruh tersebut. Atau realitinya, beliau muncul di alam fizikal dalam sebuah imej yang menyerupai Jesus AS, dan perkara ini adalah atau kehendak Allah, kekuatanNya dan kemampuanNya, sekurang-kurangnya seperti kemunculan Gabriel yang merupakan entiti ruh kepada Muhammad SAW di alam fizikal ini dalam bentuk Dahya Al Kalbi.‡. Saya katakan: Adakah wujud sebarang halangan yang rasional sekarang, setelah teks dan logik membuktikan perkara ini?

 

Malahan, sesiapa yang menolak perkara ini dan mengatakan ia sukar dipercayai, adakah dia mempunyai alternatif lain yang didokong oleh teks, akal dan hikmah seperti kes yang telah disebutkan sebelum ini? Atau hanya kedegilan, suka berhujah dan mengikuti keinginan diri demi menolak kebenaran?! Menerima kebenaran seadanya mungkin mempunyai kesukaran di dalamnya, khususnya dengan kewujudan kejahilan dan Syaitan berserta tenteranya yang berkerja keras untuk menghalang manusia dari mendengar kebenaran dan firman-firman Allah seterusnya tunduk kepada buktu dan mengiktiraf kebenaran; namun setelah kebenaran ditegakkan, seseorang manusia yang intelektual mesti berkata, “Ya, ini adalah kebenarannya, kami telah melihatnya dengan jelas.” Jika tidak, kita bukanlah manusia juga bukan intelektual.

 

_______

 

Nota Kaki

‡ .Kemunculan ruh atau malaikat dalam bentuk badan fizikal adalah perkara yang sudah tertegak dalam Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru, seperti kemunculan pada Hagar (Genesis 16:7), kepada Mary dan Jacob. Berkenaan tafsiran kemunculan malaikat kepada Jacob, Antonios Fekry berkata, “Ciptaan spiritual seperti malaikat tidak boleh dilihat oleh kita melainkan mereka menyerupai dalam bentuk fizikal yang dengannya kita boleh melihat mereka, dan ini tergantung kepada samada Allah izinkan atau mahukannya” Tafsir Luke 1

 

Berkenaan perkara kemunculan Gabriel AS dalam bentuk Fahya Al Kalbi, ia adalah perkara yang umum diketahui oleh semua Muslimin. Dan saya akan menyebutkan sedikit contoh: Muhammad bin Yahya Al Khatami meriwayatkan dari Imam Abu Abdullah AS bahawa beliau berkata, (“Abu Dzar pergi kepada Rasul Allah SAW dan bersama baginda adalah Gabriel AS dalam bentul Dahya al Kalbi. Dan Rasul Allah SAW mahu berjumpanya dalam keadaan privasi, jadi apabila Abu Dzar nampak mereka, beliau berlalu pergi dan tidak menganggu mereka.”) Al-Kafi oleh al-Kulaini Vol . 2 halaman 587. Hadis dengan makna serupa dalam Sunan al-Nisai Vol . 8 halaman 101-103 .

 

Sheikh Al Mufid berkata, “Berkenaan riwayat melihat malaikat dalam bentuk manusia dari umat sebelum ini dan umat ini, ianya banyak sekali, dan sesetengah para sahabat meriwayatkan bahawa mereka melihat Gabriel dalam bentuk Dahya Al Kalbi .” Awael al-Maqalat halaman 288 .

 

_________

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *