Soalan 276: Jika Syiah mengatakan Saidatina Aisyah (ra) tidak baik, bagaimana Nabi boleh mengahwininya?!

 

Soalan 276: Jika Syiah mengatakan Saidatina Aisyah (ra) tidak baik, bagaimana Nabi boleh mengahwininya?!

                   
a) Saya telah menghantar kepada kamu mesej dua bulan lalu tetapi kamu tidak memberi jawapan kepadanya. Saya percaya kamu tidak menyukainya. Saya akan memberikan ayat-ayat yang mulia untuk membuktikan kepada kamu bahawa Aali Al-Bayt (Ahlul Bayt) termasuk isteri baginda:
 
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
 
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ @ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ …﴾
 
{dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: "(Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha Penyayang di antara semua penyayang".* Maka Kamipun memperkenankan seruannya itu, lalu Kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan Kami kembalikan keluarganya kepadanya…..} [Surah Al-Anbiyaa ’21: 83-84]
 
 
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿قَالُواْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ رَحْمَتُ اللّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ﴾
 
{Para malaikat itu berkata: "Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? (Itu adalah) rahmat Allah dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah"."} [Surah Hud 11:73]
 
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ …﴾
 
{Maka tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan dan dia berangkat dengan keluarganya,…..} [Surah Al-Qashash 28:29]
 
Adapun mengenai Al-Tathhir,
 
بسم الله الرحمن الرحيم
﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم ..﴾
 
{…. Allah tidak hendak menyulitkan kamu,….} [Surah Al-Maaidah 5: 6]
 
b) Salam atas kamu, dan rahmat Allah keberkatanNya. Ya Allah selawat ke atas Muhammad dan Aali Muhammad dan para sahabat baginda semua.
 
Kamu mengatakan kebenaran banyak kali, bahkan kamu adalah kumpulan Syiah yang terbaik. Walau bagaimanapun, kamu bersetuju dengan mereka dalam menghina dan mengutuk dan kamu tidak pun menganggapnya (Saidatina Aisyah ra) sekalipun ia Ummahat Al-Mukminin (Ibu kepada orang yang beriman). Sebaliknya, kamu membuat ukuran iman adalah mencinta Ali dan anak-anaknya, dan bukan beriman kepada Allah dan Malaikat-malaikat-Nya dan Rasul dan Hari Akhir.
 
Yang ma'sum tidak melakukan kesilapan, jadi bagaimana Nabi membuat kesilapan dan berkahwin dengan Saidatina ‘Aisyah ra? Baginda adalah jauh dari semua itu! Bukankah Allah (SWT) mengatakan bahawa orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang jahat dan orang-orang yang baik untuk orang yang baik? Renunglah ke atas ayat dan memohon ampunlah kepada Allah! Dan mari kita andaikan bahawa dia (‘Aisyah) membuat kesilapan terhadap Imam Ali, adakah ini menyebabkan dia keluar dari Islam? Bukankah dia telah diberi penghormatan oleh pelukan Rasul Umat? Atau Ali berada dalam darjat yang lebih tinggi dari Nabinya?!
 
Demi Allah, kami mencintai Ali dan anak-anaknya, dan jika ada seseorang yang membenci kemudian dia membencinya kerana kamu! Kamu telah membesar-besarkan cinta kamu kepada mereka pada tahap melampau dan kamu membuat mereka berpangkat Tuhan, mereka tahu apa yang Rasulullah (S) tidak tahu, [Rasulullah] yang mereka tuduh isterinya dan tidak tahu dia tidak bersalah sehingga Allah menunjukkan dia tidak bersalah dalam kitabNya.
 
Akhir sekali saya mengatakan bahawa menghina dan mengutuk bukan dari adab para Nabi. Dan tidak ada Nabi [yang datang] terutamanya untuk kumpulan tertentu dan bukan untuk kumpulan yang lain, seperti kamu, washiy )pemegang wasiat) kamu hanya didatangkan untuk Syiah. Saya tidak menulis untuk berdebat, sebaliknya, untuk mengetahui kebenaran, kerana saya sebelum ini telah menulis kepada kamu tetapi kamu tidak menjawab; kerana saya telah menuliskannya dari Al-Quran dan tidak ada sangkalan pada Al-Quran!
 
Penghantar: Suheila – Denmark
 
___________________________________________________________
 
Jawapan:
 
بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Pengsihani
 
Pujian tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam Ya Allah, Selawat dan Salam ke atas Muhammad dan Aali Muhammad Imam-imam dan Mahdi-mahdi dan limpahan salam pengiktarafan.
.
Kami tidak menuduh mana-mana isteri-isteri Al-Rasul (S) melakukan perbuatan memalukan (dilindungi Allah), dan kami menghormati semua yang mengikuti perintah-perintah (wasiat) Rasul Muhammad (S) dan tidak keluar terhadap Khalifah baginda yang sah selepas baginda, bagi kami mensucikan Khadijah dan Umm Salamah dan orang-orang seperti mereka (3alaihinna Al-Salam)).
 
Bagi Saidatina Aisyah binti Abu Bakar, ia telah terbukti dari sumber-sumber Sunnah dan Syiah dia menentang Khalifah Rasulullah (S) Ali Ibn Abi Talib, dan kerana Fitnahnya ribuan orang terbunuh dan mati syahid, dan dia adalah di antara musuh paling keras terhadap Amirul Mukmin Ali Ibn Abi Talib (as). Oleh itu, dia telah melanggar perintah-perintah (wasiat) Rasulullah (S) yang berkata tentang hak Ali bin Abi Talib (as):
 
[Perhatikan bahawa semua Hadis berikut adalah dari sumber-sumber Sunni]
 
من أطاعني فقد أطاع الله عز وجل ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع علياً فقد أطاعني ومن عصى علياً فقد عصاني
 
(Sesiapa yang taat kepada ku sesungguhnya telah taat kepada Allah AWJ. Dan sesiapa yang ingkar kepada ku sesungguhnya telah mengingkari Allah. Dan sesiapa yang taat kepada Ali sesungguhnya telah taat kepada ku. Dan sesiapa yang ingkar kepada Ali sesungguhnya telah menderhaka ku) [183]
 
(Wahai Ammar, jika kamu melihat Ali mengambil suatu jalan dan manusia mengambil jalan yang lain, maka pergi bersama Ali dan tinggalkan manusia lain, kerana dia tidak akan membawa kamu kepada kemusnahan dan dia juga tidak akan pernah membawa kamu keluar dari hidayah) [184]
 
(Sesiapa yang bercanggah dengan Ali sesungguhnya telah bercanggah dengan ku, dan sesiapa yang bercanggah dengan ku sebenarnya telah bercanggah dengan Allah) [185]
 
(Wahai Ali, sesiapa yang bercanggah dengan kamu sebenarnya telah bercanggah dengan ku, dan sesiapa yang bercanggah dengan ku sebenarnya telah bercanggah dengan Allah) [186]
 
Dan Al-Syeikh Al-Aminiy berkata dalam "Al-Ghadir": Jilid 2 Halaman 313: Rasulullah (S) bersabda:
 
(Sesungguhnya inilah (dia) yang pertama beriman kepada ku, dan dia adalah yang pertama berjabat tangan dengan ku pada hari kiamat. Dan dia adalah Al-Shadiq Al-Akbar(Kebenaran besar), dan dia adalah Al-Faruq (Pemisah) umat ini , dia membezakan di antara hak dan batil, dan dia adalah Raja (ratu) orang yang beriman)
 
Al- Syeikh Al-Aminiy berkata dalam "Al- Ghadir ": Jilid 2 Halaman 313, yang diriwayat oleh Al-Thabrani dari Salman dan Abi Zhar dan Al-Baihaqiy dan Al-3adniy dari Huzhaifah, dan Al-Haitsamiy dalam Al-Majmu3: Jilid 9 Halaman 102, dan Al-Hafiz Al-Kinjy dalam Al-kifayah 79 daripada Thariq Al-Hafidz bin 3asakir dan pada akhirnya, [Ali adalah] (pintuku dari mana [manusia] datang kepada ku, dan dia adalah Khalifah ku selepas ku). Dan disebut dengan lafadz awal Al-Mutaqqi Al-Hindi yang dinyatakan dalam ungkapan pertama, dalam Ikmal Al-Kanz Al-3umal: Jilid 6 Halaman 5.
 
Dan di dalam Musnad Ahmad:
 
(Dan orang-orang keluar dalam peperangan Tabuk, dia berkata: maka Ali berkata kepada baginda:: Adakah aku akan pergi bersamamu?, Lalu dia berkata, Nabi Allah bersabda kepadanya: Tidak. Lalu Ali menangis. Nabi bersabda kepadanya: Adakah kamu tidak berpuas hati mempunyai kedudukan pada hubungan dengan ku seperti hubungan Harun dengan Musa, cuma engkau bukan nabi." Sesungguhnya aku tidak boleh pergi kecuali kamu penggantiku. Beliau berkata: Rasulullah (S) bersabda kepadanya: Kamu adalah Waliy (penjaga- pemegang amanah)ku bagi setiap yang beriman selepas ku) [187]
 
Dan dalam Mujma' Al-Zawa'id: kata Ibn Abbas:
 
(Apabila Rasulullah (shalla Allah ​​[wa Aalihi] wa sallam) mengahwinkan Fatimah dengan Ali, Fatimah berkata: Wahai Rasulullah, engkau telah kahwinkan aku dengan seorang yang miskin, dia tidak punyai apa-apa, Rasulullah (shalla Allah ​​[wa Aalihi] wa sallam) bersabda: Adakah kamu tidak berpuas hati, wahai Fatimah, Bahawa Allah telah memilih dua orang lelaki dari ahli syurga, salah seorang daripada mereka adalah bapa kamu, dan yang lain adalah suami kamu) [188]
 
Dan dalam Kanz Al-3umal:
 
(Sesiapa yang mahu hidup dengan kehidupanku dan mati dengan kematianku akan masuk syurga yang Tuhan janjikan padaku, batang dari batang nya Yang Dia tanam dengan tangan-Nya, dan ia adalah syurga Al-Khuld (Keabadian)), maka hendaklah dia berwaliykan Ali dan keturunannya selepasnya, kerana mereka tidak akan membawa kamu keluar dari pintu hidayah dan mereka tidak akan membuat kamu masuk pintu kesesatan) [189]
 
Dan dalam Kanz Al-3umal:
 
(Wahai Buraydah, sesungguhnya Ali adalah Waliy kamu selepasku, jadi cintailah Ali kerana dia mengamalkan apa yang diperintahkan kepadamya) [190]
 
Dan dalam Kanz Al-'Umal:
 
(Akan ada Fitnah selepasku, maka apabila ini berlaku maka hendaklah kamu bersama Ali bin Abi Talib kerana dia adalah Al-Faruq (Pembeza) di antara yang benar dan yang batil) [191]
 
Dan dalam Kanz Al-3umal:
 
(Wahai Ammar, jika kamu melihat Ali telah mengambil jalan ke suatu lembah, dan manusia mengambil jalan ke lembah lain daripadanya, maka pergilah bersama Ali dan tinggalkan manusia lain, kerana sesungguhnya dia tidak akan membawa kamu kepada kebinasaan dan dia tidak akan membawa ke;uar keluar dari hidayah) [192]
 
Bagi fakta bahawa Saidatina Aisyah (ra) adalah isteri Rasulullah (S), ini tidak bermakna bahawa dia adalah suci, ia juga tidak bermakna bahawa dia dilindungi daripada kesesatan! Bukti untuk itu adalah kenyataan bahawa Al-Quran telah menyebut tentang kesesatan dari isteri beberapa Nabi-nabi:
 
﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا اِمْرَأَةَ نُوحٍ وَاِمْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ﴾
 
{Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua isteri itu berkhianat kepada suaminya (masing-masing), maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikitpun dari (siksa) Allah; dan dikatakan (kepada keduanya): "Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk (jahannam)".} [193 Al-Tahrim 66:10]
 
﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾
 
{Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)."} [194 Al-3ankabut 29:32]
 
﴿وَلَمَّا أَن جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعاً وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ﴾
 
{Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)".} [195 Al-3ankabut 29:33]
 
Jadi, jika ayat yang kamu nyatakan:
 
﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾
 
{Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). } [195 Al-Nur 24:26]
 
Yang bermaksud bahawa Nabi tidak boleh berkahwin dengan seorang wanita kecuali yang bertaqwa zahir dan dari batin seperti yang kamu fahami, maka di sini adalah jawapan dari al-Quran yang membuktikan bahawa beberapa isteri-isteri Nabi adalah sesat dan tempat kembali mereka ialah Neraka Jahanam dan tempat yang paling jahat.
 
Selain itu, tafsiran ayat ini mengikut Abnaa' Al-3ammah (Orang Awam iaitu Sunni), adalah bahawa apa yang dimaksudkan dengan "wanita-wanita jahat" adalah "kata-kata/pertuturan buruk", dan apa yang dimaksudkan dengan "wanita-wanita baik "adalah" perkataan/pertuturan yang baik". Dan di sini adalah teks tafsiran dengan sumbernya:
 
Ianya disebut dalam Al-Mu3jam Al-Kabir oleh Al-Thabrani: Jilid 23 Halaman 157-159:
 
Salmah bin Nabith berkata bahawa Al-Dhahak bin Muzahim, mengenai apa yang dikatakan tentang " lelaki-lelaki yang jahat adalah untuk wanita-wanita yang jahat", beliau berkata, ia bermaksud: "kata-kata yang jahat adalah untuk orang-orang yang jahat". Dan mengenai apa yang dikatakannya tentang "orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik", beliau berkata, ia bermakna: "perkataan yang baik adalah bagi orang-orang yang baik".
 
Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam meriwayatkan kepada kami bahawa Abu Maryam menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Al-Firyabiy meriwayatkan bahawa Warqaa' meriwayatkan dari Abu Najih, dari Mijahid meriwayatkan mengenai ayat: Orang-orang yang baik dan yang tidak baik, beliau berkata [ia bermaksud]: kata-kata yang baik dan kata-kata yang tidak baik, kerana kata-kata yang baik adalah bagi orang-orang mukmin, dan kata-kata yang tidak baik adalah untuk orang yang kafir.
 
Abu Khalifah meriwayatkan bahawa Muhammad bin 3abid bin Hisab meriwayatkan bahawa Muhammad bin Tsaur dari Mu'amar, dari bin Abi Najih, dari Mujahid pada ayat "Orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang yang jahat" yang bererti "Ucapan yang jahat adalah untuk orang jahat dan orang-orang yang jahat adalah untuk ucapan yang jahat, dan ucapan yang baik adalah bagi orang-orang yang baik dan orang yang baik adalah untuk ucapan yang baik "
 
Ali bin Mubarak Al-Sana3ani meriwayatkan kepada kami bahawa Yazid bin Al-Mubarak meriwayatkan dari Muhammad bin Tsaur, meriwayatkan dari bin Jarih dari Mujahid pada ayat "Orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang yang jahat, Orang-orang yang baik adalah untuk orang-orang yang baik " bahawa ia bermakna " kata-kata yang jahat dan kata-kata yang baik untuk mukmin yang baik dan kafir yang buruk "
 
Abdul Rahman bin Salam Al-Razi meriwayatkan dari Sahl bin Uthman meriwayatkan dari Ali bin Mashar dan Marwan bin Muawiyah itu kedua-dua mereka berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman meriwayatkan dari Al-Qasim bin Abi Bizah dari Sa'id bin Jubayr pada ayat "orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang jahat dan orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik" yang bererti: "kata-kata yang buruk adalah untuk orang-orang jahat dan kata-kata yang baik adalah bagi orang-orang yang baik"
 
Zakaria bin Yahya Al-Saji meriwayatkan dari Ahmad bin Ishaq Al-Ahwaziy meriwayatkan dari Abu Ahmad Al-Zubayri meriwayatkan dari Hassan bin Saleh dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman dari Al-Qasim bin Abi Bizah dari Mujahid atau Sa'id bin Jubayr pada ayat "orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang yang jahat" yang bererti: "kata-kata yang buruk adalah untuk orang-orang jahat dan kata-kata yang baik adalah bagi orang-orang yang baik"
 
Hafsh bin Al-Shaleh meriwayatkan dari Abdullah bin Muslim bin Harmaz dari Sa'id bin Jubayr dari Bin Abbas berkata mengenai ayat "orang-orang yang jahat adalah untuk orang-orang yang jahat" yang bererti: "kata-kata yang buruk untuk orang yang buruk.", dan mengenai "orang-orang yang baik untuk orang-orang yang baik "bahawa ia bermakna" kata yang baik adalah bagi orang-orang yang baik ".
 
Akhir kata-kata Al-Thabrani
 
Dan mungkin apa yang dimaksudkan daripada "orang-orang jahat dan orang-orang yang baik" adalah wanita tertentu semasa zaman Rasulullah (S) atau wanita tertentu dengan penerangan yang tertentu, bukanlah ucapan itu umum.
 
Jadi bagaimana kamu boleh mentafsir al-Quran mengikut keinginan kamu sendiri?!
 
Atas apa jua hal, pemahaman kamu mengenai ayat-ayat menentang (khilaf dengan) Al-Quran di mana ia menyebut bahawa [sebahagian] Nabi-nabi telah mengahwini wanita dari ahli neraka.
 
Ada pun dinisbahkan Ahli Bayt (Ahli Rumah) Nabi, adalah dikhususkan kepada Ali bin Abi Talib dan keturunan mereka, maka ini disahkan dari sumber Sunnah dan Syiah. Dan saya akan sebutkan kepada kamu apa yang telah diriwayatkan daripada Abnaa Al'ama (Sunnah) supaya ia menjadi bukti yang jelas kepada kamu:
 
Ahmad meriwayatkan dalam Musnadnya: Ali bin Zayd dari, Anas bin Malik berkata bahawa Rasulullah (S) akan melewati rumah Fathimah selama enam bulan apabila waktu Subuh tiba baginda bersabda:
(Solat, wahai Ahlul Bayt, sesungguhnya Allah menghendaki untuk menghilangkan daripada kamu dari segala jenis kekotoran wahai Ahlul Bayt, dan membersihkan kamu dengan kesucian yang sempurna) [197]
 
Dan ia juga telah diriwayatkan: Syaddad Abi ‘Ammar berkata: Aku masuk (rumah) Wa'ilah bin Al-Asqa3 dan ada orang bersamanya, sehingga mereka menyebut Ali. Kemudian apabila mereka pergi dia berkata kepada ku: Adakah kamu mahu aku untuk memberitahu kamu apa yang aku lihat dari Rasulullah (S)? Aku menjawab: Ya. dia berkata: Aku menghampiri Fathimah (radhia Allah Ta3ala 3anha) untuk bertanya tentang Ali. Dia berkata: Dia menghadap Rasulullah (S). Maka ku duduk menunggunya, sehingga Rasulullah (S) datang, dan bersama baginda adalah Ali, Al-Hassan dan Al-Hussein (radhia Allah Ta3ala 3anhum). Baginda memegang dari kedua mereka denga tangan baginda dan masuk, dan dia merapatkan Ali dan Fathimah dan mereka duduk di sebelah baginda, dan baginda mendudukkan Al-Hassan dan Al-Hussein di atas pangkuannya, maka baginda menutupi mereka dengan pakaian baginda, atau baginda sebut jubah, maka baginda membacakan ayat ini:
 
 
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً﴾
{Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.}, dan baginda (S) berdoa:
(اللهم هؤلاء أهل بيتي وأهل بيتي أحق)
(Ya Allah, inilah Ahlul Bayt ku, dan Ahlul Bayt ku lebih berhak (benar)) [198]
 
Juga telah diriwayatkan bahawa 3athaa' bin Abi Ribah berkata (Saya diriwayatkan padaku didengar dari Umm Salamah menyebut bahawa Nabi (S) ada di rumahnya, lalu Fathimah datang kepada baginda dengan hidangan yang dikenali sebagai AI-Khazirah (sejenis makanan) Nabi memberitahunya, “Panggil suami dan kedua anak-anak mu.” dia berkata: Maka Ali, Al-Hassan dan Al-Hussein datang, mereka masuk kepadanya dan mula makan Al-Khazirah itu, ketika baginda berbaring di atas bangku, di bawahnya ada jubah dari Khaibar, baginda berkata:. Semasa aku solat di dalam bilik, Allah AWJ menurunkan ayat {Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya } Jadi baginda telah mengambil jubah itu dan menutup mereka, maka baginda mengangkat tangannya keluar ke arah langit dan berkata: (Ya Allah ini adalah Ahlul Baytku! dan orang-orang istimewa ku, maka buangkanlah mereka dari segala jenis kekotoran dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya.) Dia berkata: aku masukkan kepala aku ke rumah dan berkata: Adakah aku bersama kamu, wahai Rasulullah? Baginda berkata: (kamu bersama kebaikan, kamu bersama kebaikan) [199]
 
Mush3ab bin Syaibah berkata Shafiyyah binti Syaibah berkata: Saidatina Aisyah (ra) berkata:. (Sekali Nabi (S) datang menutupi rambut hitam dengan jubah. Kemudian Al-Hassan bin Ali masuk dan baginda telah masukkan di dalam jubah itu, maka Al-Hussein datang dan menyertai mereka dalam jubah itu kemudian anak perempuan baginda Fathimah datang dan baginda telah masukkan ke dalamnya, kemudian Ali masuk dan baginda telah masukkan ke dalam jubah itu kemudian baginda bersabda: {Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya } [200]
 
Al-Hakim meriwayatkan dari Ismail bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, bahawa bapanya berkata: (Apabila Rasulullah (S) melihat rahmat yang turun, baginda bersabda: (Panggilkan aku, panggilan bagiku) Jadi Shafiyyah berkata: siapa yang kami panggil, Wahai Rasulullah? baginda bersabda: (Ahlul Baytku Ali, Fatimah, Hasan dan Hussein) Jadi mereka memanggil mereka dan mereka datang, maka Nabi (S) menutupi mereka dengan jubah baginda kemudian mengangkat tangannya dan bersabda: (Ya Allah ini adalah keluargaku, maka Selawat dan Salam-lah atas Muhammad dan keluarga Muhammad) kemudian Allah AWJ menurunkan: {Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya } [201]
 
Al-Tirmizhi meriwayatkan daripada 3athaa', dari Umar bin Abi Salamah anak tiri Nabi (S) bahawa dia berkata: (Ayat ini turun kepada Nabi (S)
 
{ Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan kekotoran dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya } di rumah Ummu Salamah, lalu Nabi (S) memanggil Fathimah dan Hassan dan Hussein dan ditutup mereka dengan jubah, dan Ali berada di belakang dia menutupnya dengan jubah [yang sama], maka baginda bersabda: (Ya Allah, ini adalah Ahlul Bayt aku, maka menghilangkan dari mereka segala jenis kekotoran dan bersihkanlah mereka dengan sebersih-bersihnya) kemudian Umm Salamah berkata: aku bersama mereka wahai Rasulullah? Maka baginda bersabda: kamu kekal dalam kedudukan kamu dan kamu dalam kebaikan) [202]
 
Oleh itu kepentingan hakikat bahawa " Aali Al-Bayt" adalah terhad kepada Ali dan Fathimah dan keturunan mereka (as) tidak tersembunyi dalam Hadits-hadits, khususnya hadits yang terakhir, kerana baginda tidak memasukkan Umm Salamah (as) isteri Al-Rasul Muhammad (S). Dan kita ada lebih banyak lagi.
 
Akhir sekali, saya memohon kepada Allah semoga kamu mendapat hidayah dan inayah supaya kamu boleh kembai kepada kebenaran. Dan segala puji-pujian tertentu bagi Allah Tuhan sekalian alam. Dan Selawat dan Salam Allah ke atas Muhammad dan Aali Muhammad Imam-imam dan Mahdi-mahdi dan limpahan salam pengiktarafan.
 
Jawatankuasa Akademik
Ansar Imam Al-Mahdi (semoga Allah menempatkannya di Bumi)
 
Al-Syeikh Al-Nadzim 3uqailiy
 
✡✡✡✡✡
 
 
 
______________________________
[179] – Al-Anbiyak: 83-84.
[180] – Hud: 73.
[181] – Al-Qashash: 29.
[179] – Nabi: 83-84.
[180] – Hood: 73.
[181] – Kisah: 29.
[182] – Jadual: 6.Al-Maidah: 6.
[183] – Al-Hakim Al-Nisaburiy menyebut dalam Mustadraknya dan dia menyatakan  bahawa Sanad (rantaian perawinya) adalah Shahih. Rujuk Al-Mustadrak: Jilid 3 halaman 121, Dan kandungan yang sama Al-Mustadrak: Jilid 3 halaman 128. Dan juga Al-Hakim memberi keterangan bahawa Sanadnya adalah Shahih. Dan disebut oleh, Al-Syed Abdul Al-Hussein Syaraf Al-Din dari Al-Zhahabiy menjumlahkan keterangannya bahawa Sanad hadis ini adalah Sahih. Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy 11 halaman 614
[184] – Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy 11 halaman 613
[185] – Al-Mu3jam Al-Kabir oleh Al-Thabrani: Jilid 12, Halaman 323. Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy 11 halaman 614
[186] – Disebut dengan kandungan yang sama Al-Hakim Al-Nisaburiy dalam Al-Mustadrak dan dia memberi keterangan bahawa Sanadnya adalah Shahih, dan ini teksnya (dari Abu Zhar (ra) berkata bahawa Nabi (S) bersabda: (Wahai Ali, sesiapa yang bercanggah daripada ku telah bercanggah dari Allah, dan sesiapa yang bercanggah daripada kamu telah bercanggah dari ku) Sanadnya adalah Shahih dan tidak dikeluarkannya, Al-Mustadrak Al-Hakim Al-Nisaburiy.. Jilid 3 halaman 123-124. dan Al-Haitsamy menyebut dalam Mujma3 Al-Zawa'id Jilid 9 Halaman 135 Bab "Al-Haq ma3a Ali (yang benar adalah pada Ali)", dan Al- Haitsamy memberi keterangan bahawa rantaian penyampai adalah Thiqah (boleh dipercayai) Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy Jilid 11 Halaman 614
[187] – Musnad Ahmad Jilid 1 Halaman 331. Dan ia telah dikeluarkan oleh Al-Hakim Al-Nisaburiy dalam Al-Mustadrak dan dia memberi keterangan bahawa Sanad adalah Sahih. Rujuk Al-Mustadrak Jilid 3 Halaman 133-134. Dan Al-Haitsamy dikeluarkan dalam Mujma3 Al-Zawa'id Jilid 9 Halaman 119-120 Bab "Jami3 fi Manaqib Ali (as) (Himpunan kemuliaan Ali as)". Dan Al-Haitsamy berkata tentang hadis ini: Ahmad dan Al-Thabrani dalam Al-Kabir dan Al-Ausath dengan ringkasan, dan orang-orang (perawi) Ahmad adalah orang-orang yang sahih, selain Abi Balij Al-Fizariy dan dia adalah Tsiqah (boleh dipercayai) dan ada kelemahan di dalamnya.
[188] – Mujma3 Al-Zawa'id oleh Al-Haitsamy Jilid 9 Halaman 112 Al-Mu3jam Al-Kabir oleh Al-Thabrani Jilid 11 Halaman 77
[189] Dikeluarkan oleh Al-Hakim Al-Nisaburiy dalam Al-Mustadrak dan dia memberi keterangan bahawa Sanad adalah Sahih, Al-Mustadrak Jilid 3 Halaman 128. Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy Jilid 11 Halaman 611
[190] – Dan ia telah dikeluarkan oleh Ibn 3asakir dalam Tarikh Madinah Dimasyq (Sejarah kota Damsyik) Jilid 42 Halaman 191. Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy Jilid 11 Halaman 612
[191] – Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy Jilid 11 Halaman 612
[192] – Kanz Al-3umal – Al-Mutaqiy Al-Hindiy Jilid 11 Halaman 613
[193]  – Al-Tahrim: 10.
[194]  – Al-shaaffat: 32.
[195] – Al-shaaffat: 33.
[196] – Al-Nur: 26.
[197] – Musnad Ahmad Jilid 3 Halaman 259
[198] – Musnad Ahmad Jilid 4 Halaman 107
[199] – Musnad Ahmad Jilid 6 Halaman 292
[200] – Shahih Muslim Jilid 7 Halaman 130
[201] – Al-Mustadrak Al-Hakim Al-Nisaburiy Jilid 3 Halaman 147
[202] – Al-Sunnan Tirmizhi Jilid 5 Halaman 328

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *