Hadis 55: Apabila Sufyani Keluar Datanglah Kepada Kami

 

 عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال:السفياني  لابد منه ، ولا يخرج إلا في رجب ، فقال له رجل: يا أبا عبد الله إذا خرج فما حالنا ؟قال: إذا كان ذلك فإلينا

 

Daripada Khilad al Saig dari Abu Abdullah(as): "Al Sufyani adalah tidak dapat dielakkan, dan dia tidak akan muncul kecuali dalam bulan Rajab." Seorang lelaki bertanya kepadanya: Ya Aba Abdillah, jika beliau muncul, bagaimana keadaan kami?" Dia menjawab: "Datanglah kepada kami." Bihar al Anwar, jil 52, hal. 135
 


ٌا سدٌر، ألزم بٌتك وكن اًا ) : حلس من أحلاسه u عن  سدٌر، قال :قال أبو عبد الله

 واسكن ما سكن اللٌل والنهار، فإذا بلغك أن السفٌانً قد خرج فارحل إلٌنا ولو على

 )رجلك.

 

 

Imam al Sadiq(as): "Wahai Sudair, tetaplah di rumah mu dan jadilah seperti  dari kalangan ahlas dan tetaplah di dalamnya, siang dan malam. Dan jika seseorang mengisytiharkan bahawa Sufyani telah muncul, maka bergeraklah kepada KAMI walaupun dengan berjalan kaki." Bihar al Anwar, JIl. 52, hal 303
 
 


 ٌقول( :إذا خرج السفٌانً ٌبعث u وعن  ٌونس بن أبً ٌعفور، قال :سمعت أبا عبد الله

.( شاًا ٌج إلٌنا اًا ش إلٌكم، فإذا كان كذلك فأتونا على كل صعب وذلول ٌ

 

 

Imam al Sadiq(as): "Apabila Sufyani muncul, dia akan menghantar tentera kepada kami dan kepada kamu. Jika itu terjadi, datanglah kepada kami dengan setiap sa'ab atau thalul." Bihar al Anwar, JIl. 52, hal 261;
 
 
Hadis-hadis di atas menyebutkan arahan Ahlulbait AS agar pergi kepada mereka apabila Sufyani muncul. Namun siapakah dari kalangan Ahlulbait AS yang wujud ketika kemunculan Sufyani, sedangkan Imam Mahdi AS akan muncul selepas Sufyani LA?
 
Telah diketahui dari hadis-hadis yang lepas, ada seorang Mahdi yang wujud ketika kemunculan Sufyani(sila rujuk ahadis yang lepas). Kita juga mengetahui Al Yamani akan muncul sebelum Sufyani.
 

عنه، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: يخرج قبل السفياني مصري ويماني . 

 
Imam Sadiq a.s telah berkata:”Sebelum muncul Sufyani adalah orang-orang Mesir dan Al Yamani”. Bihar Al Anwar v.52 p.210
 
Maka jelas di sini, KAMI yang disebutkan adalah Mahdi = Yamani = Qaim = Ahlulbait AS = Ahmad
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *