Hadis 53: Akan Dilahirkan Di Iraq Imam Bernama Ahmadمذكور في الكتب المنزلة على الأنبياء المتقدمين (عليهم السلام) يولد في مكة رجل معصوم اسمه أحمد وكنيته أبو القاسم وكذلك في قرية من العراق أحدهما نبي والآخر إمام ومذكور الليلة التي يولد فيها أحد الأحمدينDisebutkan di dalam kitab yang diturunkan kepada para Nabi yang awal AS di Makkah akan lahir seorang maksum dan namanya adalah Ahmad, dan kuniyahnya Abul Qasim juga di perkampungan Iraq. Salah seorang darinya adalah Makkah dan seorang lagi adalah Imam, dan beliau disebutkan di malam tersebut bahawa salah satu Ahmad akan di lahirkan. (
Sharh Usool AlKafi Mawli Muhammad Saleh AlMazandarani v.12 p.421)

 

Dari pada kalangan 12 Imam, tiada seorang yang bernama Ahmad. Jelas, petikan di atas merujuk kepada Sayed Ahmad AS, Mahdi Pertama.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *