Hadis 52: Ibarat Dua Ekor Kuda

“..يخرج السفياني والمهدي كفرسي رهان،.."
 

Sheikh Ali Korani meriwayatkan hadis berikut di dalam kitabnya: “…Al Sufyani dan Al Mahdi akan keluar seperti dua ekor kuda lumba, Al Sufyani akan mendahului dan begitu juga Al Mahdi. [Mujam Ahadeeth AlImam AlMahdi halaman 424;Hadis 943, Na’im Ibnu Hammad]

 

Disebutkan bahawa Al Mahdi dan Sufyani diibaratkan dua ekor kuda

 
 

عن ابي عبد الله ع قال اليماني السفياني كفرسي رهان

 

 
Diriwayatkan daripada Ali bin Ahmad, dia berkata ianya telah dikatakan oleh Ubaydullah bin Musa, daripada Ibrahim bin Hashim, daripada Muhammad bin Abi Amir, daripada Hisham bin Salim, daripada Abi Abdillah, telah berkata: “Al Yamani dan Al Sufyani akan menjadi seperti dua kuda yang saling berlumba.” [Ghaybat Al Nu’mani, ms 305]
 
Al Yamani dan Al Sufyani juga diibaratkan dengan cara yang sama.
 
Al Mahdi + Al Sufyani = Dua ekor kuda
Al Yamani + Al Sufyani = Dua ekor kuda
 
Al Yamani= Al Mahdi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *