Hadis 42: Yang Kesepuluh Dari Anak Kedua

Al Asbagh Ibn Nubata berkata: Aku bertanya kepada Amirul Mukminin AS: Tentang yang dinantikan dari Aali Muhammad SAW, jadi beliau bersabda: "Beliau adalah yang kesepuluh dari anak yang kedua, beliau akan menyebarkan keadilan di muka bumi setelah ia dipenuhi kezalimam. Beliau akan mempunyai Ghaibah yang panjang, dan dipanjangkan kepada mereka yang menanti." Aku berkata: "Adakah kami akan berjumpa dengan beliau?" "Beliau akan berjumpa dengan sesiapa yang diinginkan Allah dan Allah akan membalas padanya. Dan apa sahaja Allah inginkan untuk hambanya, tidak dapat tidak akan dikembalikan. Tiada yang akan kafir kecuali pelaku kejahatan."
 
AlMajdi In Ansab AlTalibeen p.133-134
 
العاشر من ولد الثاني يملا الارض عدلا بعد أن ملئت جورا "، يكون له غيبة طويلة تطول على المنتظرين، قلت: فنذركه ؟ قال يدركه من يشأ الله ويرد له الله، من يشأ الله من عباده رجعة محتومة لا يكفر بها الا شقي) ورد في كتاب المجدي في انساب الطالبيين ص134

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *