Isu Pemakaian Niqab

Soalan: Apakah hukum mendedahkan wajah wanita di negara yang mana majoriti wanita menutup muka mereka, adakah lebih baik untuk mendendahkan atau menutupnya? Adakah Az Zahra s.a juga menutupi mukanya?
Jawaban:

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Pengasihani, dan segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam.

Solawat Allah ke atas Muhammad dan keluarganya, para Imam dan Mahdi.
Adalah dibenarkan untuk wanita mendedahkan mukanya, dan Zahra s.a tidak menutupi mukanya, dan tidak pula diperintahkan oleh Nabi s.a.w.a untuk para isteri baginda berbuat demikian. Benar, wanita di semenanjung Arab biasa menutupi wajah mereka dalam keadaan musafir, ia bukanlah atas sebab yang sah, namun ia adalah kerana cuaca panas matahari.
Berkenaan negara atau masyarakat yang mana menutupi wajah adalah satu kebiasaan, adalah lebih baik untuk menutupi wajah sebagai menuruti adat yang diamalkan, namun IA BUKAN WAJIB. Tidakkah kamu melihat kaum wanita memperlihatkan wajah mereka ketika haji? Jika ia adalah wajib atau mustahab, maka sepatutnya ia lebih diperketatkan dan digalakkan ketika Haji, di mana wanita itu dikelilingi oleh suasana ibadah dan para jemaah lelaki. Islam menyokong memberikan wanita melaksanakan peranannnya secara sempurna, dan menutupi wajah adalah satu halangan kepada betapa banyak sekali pekerjaan yang dapat dilakukan oleh wanita dan kreativiti mereka dan melaluinya dapat mereka memberi sumbangan besar kepada masyarakat.
Ahmed Alhasan 
Shawwal 1434 H

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Hukum Mencium Tangan Ulama dan Non Ulama

Soalan 21: Adakah dibenarkan untuk mencium tangan ulama?
Jawaban: Tidak dibenarkan untuk mencium tangan ulama agama, kerana mencium tangan adalah tidak dibenarkan melainkan tangan para nabi atau wasi, seperti yang disebutkan oleh Imam Jaafar al Sadiq a.s. Riwayatnya ada di dalam kitab Al Kafi (Sila rujuk di bawah)
Oleh itu setiap ulama yang memberikan tangannya untuk dicium, atau meredhakan tindakan ini dan membiarkan manusia mencium tangannya, telah mengingkari perintah Allah, RasulNya, para Imam dan Imam Mahdi a.s. Dan ulama perlu merendah diri serta tunduk kepada perintah Allah, RasulNya, para Imam dan Imam Mahdi a.s, dan mereka perlu patuh kepada perintah yang datang dari beliau a.s, tidak menjadi bangga diri dan meletakkan diri mereka di atas manusia lain, memberikan tangan mereka untuk dicium, menyerupai para raja dan penzalim. Dan aku memohon kepada Allah untuk memberi petunjuk kepada mereka kecuali mereka yang menolak dan kufur. 
Rujukan: Kitab Al Mutasyabihat

Soalan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Segala pujian bagi Allah, Tuha sekalian alam. Selawat dan limpahan salam kesejahteraan ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdiyyun.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam as mengajarkan kami bahawa mencium tangan kedua ibu bapa dan anak-anak kecil adalah diboleh. Maka, adakah dibolehkan juga pada saudara lelaki, saudara perempuan dan guru? Dengan kata lain, adakah dibolehkan mencium tangan-tangan selain dari fuqaha’? Azuhar Ahmad/ Malaysia
Jawapan: Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang Segala pujian bagi Allah, Tuha sekalian alam. Selawat dan limpahan salam kesejahteraan ke atas Muhammad dan keluarga Muhammad, para Imam dan para Mahdiyyun. Jauhkanlah ia, semoga Allah memberi taufik kepada kalian dan meneguhkan jejak langkah kalian. Ini adalah sunnah (tradisi) yang tidak baik, yang kebiasaannya membawa kepada sifat takabbur. Adapun bagi kedua ibu bapa, anak-anak, suami dan isteri, maka hendaklah merapatkan (memeluk) tubuh mereka dan jauhkan daripada mencium tangan kedua ibu-bapa, anak, suami atau isteri yang mendorong kepada sifat takabbur.
Ahmad Al Hassan Syawal 1434 H

Hadis Berkaitan

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتَنَاوَلْتُ يَدَهُ فَقَبَّلْتُهَا فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِنَبِيٍّ أَوْ وَصِيِّ نَبِيٍّ

Dari Ali BIn Mazeed dan beliau bertemu Imam Abu Abdullah a.s, mengambil tangannya dan menciumnya, jadi beliau a.s berkata: “Ia hanya untuk Nabi atau pewaris Nabi.”
Sumber: Al-Kulayni, Al-Kaafi, Jil. 2, hal. 185, hadis # 2
 
 

Fiqh Mutaah Ajaran Imam Mahdi a.s

Bismillah ar Rahman ar Rahim. Allahumma Solli ala Muhammad wa aali Muhammad, Aimmah wal Mahdiyyin, wa sallim taslima.
Nikah Mutaah adalah sejenis perkahwinan yang dibanarkan di dalam Islam serta tiada dalil yang menafikannya.
Ia melibatkan empat kategori perbincangan.
 • Ruang Lingkup Syarat
 • Tempoh Waktu
 • Mahar
Akad
Akad adalah ucapan yang dilontarkan pada waktu perkahwinan yang melibatkan ijab dan qabul. Pengumuman perjanjian boleh dibuat dengan tiga cara berikut:
 1. Aku bersetuju untuk menikahi mu
 2. Aku bersetuju untuk menikahimu secara sementara
 3. Aku bersetuju dengan pernikahan ini
Dan pengumuman perjanjian tidak berlaku melainkan dengan tiga cara ini, sama seperti pengumuman untuk sewaan, pemberian dan pemilikan.
Penerimaan/ qabul: Adalah sebarang perkataan yang menunjukkan kepuasan hati terhadap perjanjian tersebut. Contohnya seperti “aku terima pernikahan ini” ata “aku terima nikah sementara ini”, walaupun sekadar menyebut “aku terima” maka ia mencukupi. Jika si lelaki memulakan dengan qabul, seperti “aku menikahi dia” maka si wanita pun mengucapkan perkara yang sama, maka ia mencukupi.
Aqad ini perlu mempunyai saksi ATAU diumumkan. Syarat minimum saksi adalah dua orang. Jika mahu membuat pengumuman, maka ia perlulah selepas kontrak selesai namun sebelum hubungan kelamin. Ia boleh dilakukan dengan cara samada memberi tahu orang ramai, atau mengadakan kenduri atau memastikan orang ramai tahu dengan apa sahaja cara.
Ruang Linkup Syarat
Syarat sah seorang isteri adalah seorang Muslim, atau Ahlul Kitab (Nasrani atau Yahudi), dan si suami harus menghalang si isteri dari melakukan perkara haram.
Seorang wanita dilarang menikah secara sementara melainkan dengan seorang lelaki Muslim.  Dan seorang lelaki dilarang dari menikahi seorang wanita yang mensyirikkan Allah, atau musuh Islam dan Ahlulbait a.s seperti golonngan Khawarij.
Seorang lelaki juga dilarang menikahi seorang amah sedangkan dalam masa yang sama beliau mempunyai seorang isteri yang bebas, tanpa kebenaran si isteri. Jika beliau melakukannya tanpa kebenaran, maka kontrak pernikahan menjadi bathil. Juga tidak dibenarkan menikahi anak saudara perempuannya, tanpa kebenaran si isteri.
Adalah sangat mustahab calon isteri itu adalah seorang wanita yang terhormat. Dan sangat makruh jika si wanita itu adalah seorang penzina, namun jika benar, maka si suami harus melarangnya dari terus melakukan zina.
Juga menjadi satu perkara makruh adalah jika mengahwini anak dara secara sementara, namun jika tiada pilihan, tiada masalah dan tidak makruh.
Mahar
Ia adalah syarat yang disebutkan dalam perkahwinan, khususnya pernikahan sementara. Jika tiada, maka pernikahan ini tidak sah. Disyaratkan untuk mahar sesuatu yang dapat dikenal pasti kuantitinya, samada berat, atau ukuran atau pemerhatian atau sifat. Mahar haruslah dipersetujui bersama, samada besar atau kecil nilainya, walaupun sekadar segengam gandum, maka ia harus di bayar seperti dalam perjanjian.
Jika si suami melepaskan si isteri sebelum tamat tempoh kontrak tanpa melakukan hubungan kelamin, maka si suami harus membayar separuh dari mahar. Jika sudah melakukan hubungan kelamin, maka wajib ke atasnya bayaran penuh.
Jika pernikahan terbatal atas sebab yang membatalkan perkahwinan (seperti si wanita itu sudah berkahwin, atau merupakah wanita yang haram dikahwini dan sebagainya), jika berlaku sebelum hubungan kelamin, maka wanita itu tidak layak untuk apa-apa mahar. Jika si wanita sudah mengambilnya, maka si suami boleh mengambil semula. Jika pernikahan disedari terbatal setelah hubungan kelamin, maka si isteri boleh menyimpan berapa banyak yang telah diberi, dan si suami pula tidak berkewajiban membayar lebihan mahar, jika belum selesai bayarannya.
Tempoh
Ini adalah syarat wajib dalam pernikahan sementara, jika tidak disebutkan dalam kontrak, maka pernikahan akan menjadi daim/kekal. Penentuan tempoh adalah terpulang kepada pasangan, samada panjang atau pendek, namun minimum adalah 6 bulan.
Ia harus disebutkan dan dilindungi dari penambahan atau pengurangan tempoh. Jika mereka menentukan tempoh kurang dari 6 bulan, maka pernikahan akan batal. Jika si suami BERNIAT untuk melepaskan si isteri sebelum tamat tempoh 6 bulan, dan si suami berniat sedemikian sebelum akad, maka pernikahan ini juga batal.
Perkahwinan tidak akan terputus melainkan tamat tempoh kontrak atau si suami melepaskan si isteri. Orang yang sama, boleh mengahwini semula si isteri dalam tempoh iddahnya.
Hukum Berkaitan
 1. Jika mahar dan tempoh ditetapkan dalam akad, maka akad ini menjadi sah. Jika si suami melanggar perjanjian mahar, juga tempoh, maka perkahwinan menjadi batal. Jika tempoh tidak disebutkan, maka ia menjadi perkahwinan kekal, bukan sementara.
 2. Setiap syarat perlu ada ijab dan qabul. Tiada hukum berkaitan dengan apa yang disebutkan sebelum kontrak, selagi ia tidak disebutkan di dalam kontrak, dan begitu juga dengan apa yang disebutkan selepas kontrak. Ia tidak dikira sebagai kontrak. Selagi ia disebutkan di dalam kontrak, maka ia tidak perlu di ulang. Penyebutan di dalam kontrak adalah memadai
 3. Seorang wanita dewasa yang rational dan matang (yang sudah mencapai umur 18 tahun) boleh menikahkan dirinya sendiri, dan ibu bapanya serta walinya tidak mempunyai hak untuk membantah. Ini samada wanita itu masih dara atau tidak.
 4. Tidak mengapa jika disyaratkan kepada isteri untuk mendatangi dirinya di siang atau malam.
 5. Si suami boleh melakukan pencegahan kehamilan, dan tidak memerlukan kebenaran si isteri untuk melakukannya. Jika si wanita hamil walaupun pencegahan di lakukan, maka anak akan mengambil nama bapanya.
 6. Tiada penceraian berlaku. Pernikahan tamat apabila tamatnya tempoh. Namun li’an berlaku, zihar juga berlaku dan begitu juga Eela’. Haram hukumnya meninggalkan si isteri tanpa hubungan kelamin melebihi 4 bulan, sama seperti isteri daim.
 7. Tiada harta diwariskan, melainkan harta warisan dijadikan sebagai syarat di dalam kontrak. Maka ia wajib dilaksanakan.
 8. Jika perkahwinan tamat setelah hubungan kelamin, maka tempoh iddahnya adalah dua bulan haid berturut-turut. Jika tiada haid terjadi dan beliau belum menopause, maka tempohnya adalah 45 hari. Iddah akan terjadi jika si suami meninggal, walaupun tanpa hubungan kelamin, dan tempohnya adalah 4 bulan 10 hari jika tidak hamil. Jika hamil, maka iddahnya adalah mana tempoh yang paling panjang antara dua iddah tersebut. Jika beliau seorang amah, maka tempoh iddahnya jika tiada kehamilan adalah dua bulan 5 hari.

 

 
 
 
 •  
 •  
 •  
 
 
 1.  
 2.  
 3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  
 5.  
 6.  
 7.  
 8.  

 

Imam Ahmad a.s Tentang Tatbir

Imam Ahmad al Yamani a.s memberi komentar tentang Tatbir:

Tatbir adalah luka kecil yang dibuat untuk mengeluarkan darah dan jika tidak membahayakan Mukmin, maka ia valid, namun jika ia menyebabkan keterjauhan masyarakat awam dari Islam atau menyebabkan fitnah pada Islam, maka tidak sah dan inilah yang terjadi pada hari ini.

Jadi kepada mereka yang mahu melakukan tatbir, beliau boleh melakukannya di rumah, jauh dari pendangan manusia, kerana amalannya hanya untuk Allah, jika beliau mengharapkan wajah Allah dari amalannya. Manakala mereka yang melakukannya di dalam bentuk kumpulan yang terancang di hadapan manusia, terutamanya para pembenci dan non Muslim, maka mereka telah menyebabkan manusia menjauhi Islam, maka amalan mereka HARAM.

Delusi Atheisme:TEORI EVOLUSI DAN RIWAYAT-RIWAYAT ISLAM, SERTA PENGHUJAHAN ADAM KE ATAS KESERUPAAN MANUSIA PADA ZAMANNYA

TEORI EVOLUSI DAN RIWAYAT-RIWAYAT ISLAM, SERTA PENGHUJAHAN ADAM KE ATAS KESERUPAAN MANUSIA PADA ZAMANNYA.
Pastinya, persoalan evolusi tidak mungkin disebutkan di dalam riwayat-riwayat secara terperinci, tetapi wujud indikator-indikator di dalam riwayat-riwayat yang mengisyaratkan kepada persoalan evolusi. Ia menjelaskan dengan terang bahawa Adam AS bukanlah makhluk pertama yang mempunyai fizikal tubuh manusia sepertimana hari ini. Bahkan makhluk yang menyerupai manusia Adam dari sudut fizikal tubuh mereka telah pun mendahuluinya, tetapi mereka bukanlah dari anak keturunan Adam AS, bererti mereka telah mendahului Adam AS. Riwayat-riwayat telah menamakan mereka sebagai NasNas, iaitu nama yang hampir kepada penamaan-penamaan peringkat evolusi sains hari ini, seperti: homo erektus, homo sapiens, manusia neintherdial dan sesetengah saintis menamakan mereka sebagai keserupaan manusia.
Apa yang menarik perhatian kita adalah kedapatan banyak riwayat daripada Keluarga Muhammad AS yang mengesahkan fakta sains yang muncul akhir-akhir ini, hasil daripada penemuan fosil-fosil dan kajian sains genetik. Perkara ini menyumbang sebagai dalil dan hujah buat Keluarga Muhammad AS bagi mereka yang ingin mengenal kebenaran. Dari manakah Keluarga Muhammad AS telah mendapat tahu bahawa terdapatnya keserupaan manusia yang mendahului kewujudan kita atas muka bumi ini, jika bukan kerana Keluarga Muhammad AS berhubung dengan Allah SWT. Dengan ini tetaplah hujah Keluarga Muhammad AS buat mereka yang mencari kebenaran, dan ketetapan wujud Allah yang memberitahu, menyampai dan memindahkan fakta-fakta ini kepada mereka. Di sini saya saya pindahkan beberapa riwayat:

Diriwayatkan daripada Muhammad bin Ali al-Baqir AS: Allah Azza wa Jalla telah menciptakan di atas muka bumi semenjak Dia menciptakannya (bumi) tujuh umat sejagat, mereka bukanlah daripada anak keturunan Adam dan diciptakan mereka daripada permukaan bumi. Mereka menghuninya satu persatu beserta umatnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla menciptakan bapa manusia ini dan menciptakan zuriatnya daripadanya. (Al-Khishal, Syeikh Shadooq, ms 359)

Diriwayatkan daripada Jabir bin Yazid al-Ja'fi, daripada Abi Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Hussein, daripada bapanya, daripada bapa-bapanya AS, berkata Ali Amirul Mukminin AS: Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Taala hendak menciptakan makhluk dengan tanganNya dan yang demikian itu adalah selepas berlalunya Jin dan NasNas di bumi selama tujuh ribu tahun, dan hal keadaanNya menciptakan Adam adalah menggeserkan mangkuk-mangkuk langit, lantas berfirman kepada para Malaikat: Lihatlah kepada makhluk Ku dari kalangan penghuni bumi dari kalangan Jin dan NasNas. Tatkala melihat apa yang dilakukan mereka di dalamnya daripada perbuatan-perbuatan maksiat, pertumpahan darah dan kerosakan di muka bumi secara tidak benar, lalu para malaikat berasa lebih hebat berbanding mereka, berasa marah dan sedih ke atas penduduk bumi serta tidak dapat menahan perasaan marah mereka. Lantas mereka berkata: Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Mulia, Maha Berkeupayaan, Maha Perkasa lagi Maha Agung, makhlukMu yang lemah lagi hina ini mereka berbolak-balik di dalam genggamanMu, hidup dengan rezekiMu dan bersenang-lenang dengan kesihatanMu, sedang mereka menderhakaiMu dengan dosa sebesar ini. Janganlah Engkau berasa sedih,marah dan berdendam dengan mereka tatkala Engkau mendengar dan melihat mereka, kami lebih hebat dan lebih membesarkan Engkau.

Beliau AS berkata: Allah berfirman tatkala mendengar yang demikian itu daripada para malaikat: (Aku hendak menjadikan seorang khalifah), yang menjadi hujjahKu buat makhlukKu di atas muka bumi. Maka para malaikat berkata: Maha Suci Engkau (Adakah Engkau hendak menjadikan di dalamnya mereka yang berbuat kerosakan di dalamnya) sebagaimana bani Jin telah melakukan kerosakan dan menumpahkan darah, sebagaimana bani Jin yang saling mendengki dan saling membenci. Oleh itu, jadikanlah khalifah itu dari kalangan kami kerana kami tidak saling mendengki, tidak menumpahkan darah, memujiMu dan mensucikanMu. Maka Azza wa Jalla berfirman: (Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui), sesungguhnya Aku hendak menjadikan makhluk dengan tanganKu dan menjadikan para anbiya, rasul-rasul dan hamba-hamba yang soleh para Imam petunjuk daripada zuriatnya, dan menjadikan mereka khalifah-khalifah ke atas makhlukKu di bumiKu, mereka menegah daripada melakukan maksiat kepadaKu, memperingatkan mereka tentang azabKu, menunjukkan mereka ketaatan kepadaKu, mereka berjalan di atas jalanKu dan Aku menjadikan mereka hujahKu keatas mereka. Aku akan hapuskan NasNas daripada bumiKu dan membersihkannya dari mereka…(Tafsir al-Qummi, jilid 1, ms 36. 'Ilal al-Syara'i,Syeikh as-Shadooq,jilid 1, ms 104)

Jelas di dalam riwayat bahawa kedapatan keserupaan manusia (NasNas) yang mendahului kewujudan Adam atas muka bumi ini dan terdapat perkara penting di sisi lain riwayat ini, iaitu pernyataan bahawa Adam AS akan turun ke bumi untuk menjadi hujah ke atas keserupaan manusia sebelum kewujudan mereka lenyap atas muka bumi ini, atau paling minima untuk membawa berita sebelum kewujudan mereka dikalahkan oleh Adam terakhir yang diwakili oleh zuriat keturunan Adam AS yang turun ke bumi (Aku hendak menjadikan seorang khalifah, yang menjadi hujjahKu buat makhlukKu di atas muka bumi…..Aku akan hapuskan NasNas daripada bumiKu dan membersihkannya dari mereka). Pasti sekali bahawa pertama kali Adam AS turun ke bumi ini tidak terdapat makhluk bumi yang layak menjadi hujah ke atas mereka dan menunjukkan mereka kepada penyembahan Allah, melainkan NasNas (keserupaan manusia). Ini bermakna Adam AS turun sebelum lenyapnya kewujudan NasNas (keserupaan manusia) atau sebelum kewujudan mereka dikalahkan oleh anak keturunan Adam. Ini juga bermakna Adam diciptakan seperti salah seorang daripada mereka dan dilahirkan tubuh fizikalnya daripada mereka, serta jiwanya (nafs) yang diciptakan daripada tanah dan ditiupkan Ruhul Qudus berhubung dengan fizikal tubuh ini, penjelasan makna dalam kisah penciptaan Adam AS ini akan dijelaskan kemudian nanti. Tetapi dia bukan dari peringkat kewujudan yang sama, dia adalah merupakan pengangkut yang baru bagi kewujudan pemikir, yang berpengetahuan dan dipertanggungjawabkan (mukallaf).Peringatannya kepada keserupaan manusia dan dakwahnya kepada mereka, meskipun tingkat kewujudan mereka tidak sama dengannya sebagaimana pemberitahuannya kepada para Malaikat tentang nama-nama, di mana para malaikat di tingkatan kewujudan dan makrifah mereka tersendiri yang berbeza dengan Adam AS.
Persoalan ini dikuatkan dengan sebahagian riwayat yang menunjukkan kewujudan nabi dan kaum berbeza dari sudut pengetahuan keagamaan, malah mereka langsung tidak mempunyai pengetahuan asas tentang agama. Nabi ini menyampaikan mereka tentang keutamaan agama dan nabi yang dimaksudkan adalah Adam AS.

Diriwayat daripada Hassan bin Abdul Rahman, berkata Abi al-Hassan AS: Sesungguhnya mimpi-mimpi tidak pernah berlaku pada apa yang telah berlalu di awal penciptaan, malah ia benar-benar terjadi. Aku bertanya: "apakah sebab pada yang demikian itu?" Lalu AS menjawab: Sesungguhnya Allah yang mulia sebutanNya telah mengutuskan seorang rasul kepada penghuni di zamannya, lalu mengajak mereka supaya menyembah Allah dan mentaatiNya, lantas mereka berkata: Jika kami berbuat demikian, maka apa yang kami dapat? Demi Allah kamu tidak mempunyai banyak harta dan keluarga kamu juga tidak lebih mulia daripada kami, lalu dia berkata: Jikalau kamu mentaatiku nescaya Allah akan memasukkan kamu ke syurga, dan sekiranya kamu menderhakaiku nescaya Allah akan memasukkan kamu ke neraka.Lantas mereka bertanya: Apakah syurga dan neraka?

Lalu dia pun menggambarkan yang demikian itu kepada mereka. Mereka bertanya: Bilakah akan berlaku hal yang demikian itu? Lalu dia menjawab: Setelah kamu mati. Mereka berkata: Sesungguhnya kami telah melihat orang-orang yang mati dari kalangan kami menjadi tulang belulang dan sisa-sisa. Maka berlipat gandalah mereka mendustakannya dan meremehkannya, lalu Allah Azza wa Jalla menjadikan mimpi-mimpi pada mereka, maka mereka mendatanginya dan mengkhabarkannya apa yang telah mereka lihat dan tidak mengingkari yang demikian itu. Lalu di a berkata: Sesungguhnya Allah hendak menjadikan ini sebagai hujah ke atas kamu, beginilah keadaan ruh-ruh kamu apabila kamu mati dan badan kamu lusuh, maka ruh-ruh kamu akan menjalani pembalasan sehinggalah kamu dihidupkan semula. (Al-Kafi, al-Kulayni, jilid 8, ms 90)

Diterjemah dari kitab Wahmul Ilhad, mukasurat 135-138.

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Delusi Atheisme: TEORI EVOLUSI DAN QURAN

TEORI EVOLUSI DAN QURAN
Teori evolusi adalah ungkapan tentang teori sains, oleh kerana itu, apabila kami menyebut teks-teks keagamaan yang bertepatan dengannya, ini bukanlah bermakna kami hendak menetapkan teori evolusi menerusi teks keagamaan. Tetapi apa yang kami inginkan adalah bagi memastikan teks keagamaan bertepatan dengan penemuan sains ini. Besar kemungkinan juga bagi memastikan kebenaran agama sekitar penetapan pengetahuan-pengetahuan ghaib yang terkandung dalam teks keagamaan, kerana mungkin dikatakan sebagai contohnya, Quran menyebutkan tentang evolusi di dalam firmanNya:
وَٱللَّهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ ٱلۡأَرۡضِ نباتا
(Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna).
Sedangkan manusia tidak mampu menyingkapkan hakikat sains ini melainkan baru-baru ini, sekaligus memastikan kebenaran Quran dan kebenaran Muhammad Rasulullah SAW menerusi pengkhabaran ghaibnya lebih seribu tahun dahulu tentang hakikat sains sebelum ianya disingkapkan pada hari ini. Hal yang sama juga dikatakan pada pengkhabaran-pengkhabaran Keluarga Muhammad AS, ketikamana mereka telah mengkhabarkan lebih daripada seribu tahun dahulu tentang kewujudan NasNas atau makhluk yang menyerupai manusia (keserupaan manusia) sebelum kewujudan manusia lagi, dan kebenaran sains ini telah didedahkan sekarang. Berdasarkan kajian genetik yang menetapkan kewujudan manusia "Neinderthal" adalah berbeza genetiknya daripada manusia moden, begitu juga pendedahan tentang manusia "homo erektus " dan manusia "homo sapiens" di Afrika.
Firman Allah SWT:
Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat. Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat, Dan Dia menjadikan padanya bulan sebagai cahaya serta menjadikan matahari sebagai lampu (yang terang-benderang), Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna. (Surah Nuh; 14-17)
Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat: peringkat (طور) adalah perihal karakter yang meningkat naik atau maju. Dinamakan gunung sebagai peringkat (طور) kerana karakter ketinggiannya dan tingkatan naik dari kakinya. Dinamakan burung (طائر dan kata jamaknya طيور), kerana karakternya yang memiliki mekanisma kepak yang membolehkannya meningkat naik lebih tinggi daripada tempat asal persekitarannya. Dan peringkat-peringkat (اطوار), adalah perihal-perihal karakter yang meninggi dan meningkat naik. Dengan ini makna ayat "Dia telah menciptakan kamu dengan kejadian yang berperingkat-peringkat" adalah : sesungguhnya Allah telah menciptakan kamu di masa lalu, yang mana penciptaan itu telah pun terlaksana dan selesai, serta melepasi kamu dengan hal keadaan yang berbagai-bagai, unik dan meningkat maju. Bererti peringkat-peringkat fizikal tubuh yang meningkatnaik atau maju secara progresif, yang telah kita lalui sehingga sampai kepada fizikal tubuh yang memiliki mekanisma kecerdikan yang ulung. Seterusnya menjadikan ia layak untuk berhubung dengan nafs (jiwa) Adam AS. Terlaksananya peringkat-peringkat kemajuan ini selama jutaan tahun bukanlah satu halangan, sehinggalah urusan ini sampai kepada fizikal tubuh yang bersesuaian untuk diturunkan nafs (jiwa) Adam AS, yang dipindahkan oleh seseorang dan berada di dalam rahim.
(Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah menciptakan tujuh petala langit bertingkat-tingkat): Tidakkah kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana: bererti apabila kamu menginginkan pengetahuan bagaimana kamu diciptakan berperingkat-peringkat, maka persoalannya adalah menyamai persoalan penciptaan langit-langit. Oleh itu, jika makna berperingkat-peringkat yang dijelaskan sebelum ini masih lagi belum jelas buat kita, maka perihalnya adalah sama seperti tujuh petala langit yang berbeza-beza karakter, sebahagiannya lebih tinggi daripada yang lain dan sebahagiannya pula lebih baik kedudukannya berbanding yang lain. Ayat ini seterusnya membawa kita kepada natijah yang sama sebelum ini, iaitu fizikal tubuh Adam telah melalui peringkat-peringkat kenaikan atau kemajuan sebagaimana langit-langit digred berdasarkan peringkat-peringkat ketinggian dan kenaikannya.
Dan Allah telah menumbuhkan kamu dari bumi, dengan pertumbuhan yang sungguh-sungguh sempurna: saya mengandaikan ayat ini tidak perlukan lagi sebarang penjelasan kerana maksudnya amat jelas dan ayat ini mengatakan kamu adalah benih-benihan di muka bumi ini yang tumbuh dan memproduksi hasil.
Allah telah menumbuhkan kamu sebagaimana tumbuh-tumbuhan dan ia tidak terhasil secara serta-merta, tetapi berperingkat-peringkat dan meningkat naik. Di permulaannya ia adalah sebiji benih kecil yang ditabur di tanah dan menyerap air, yang kemudiannya menumbuhkan tumbuhan kecil daripada biji benih, tanah dan air, lalu tumbuhan ini membesar dan meningkat naik daripada satu peringkat ke satu peringkat, sehinggalah ia menjadi sempurna untuk menghasilkan buah-buahan. Inilah apa yang terjadi pada kamu. Peta genetik Allah dengan benih di atas muka bumi ini dan meningkat maju sehingga sampai ke penghujungnya dan merealisasikan tujuannya. Dengan izin Allah akan dijelaskan nanti bagaimana peta (genetik) ini adalah bukti yang jelas akan kewujudan Allah SWT, dan dengan ini teori evolusi menjadi bukti akan kewujudan Allah SWT dan bukan sebaliknya.
Firman Allah SWT: Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati dari tanah. Kemudian kami jadikan "pati" itu air benih pada penetapan yang kukuh. Kemudian kami ciptakan air benih itu menjadi sebuku darah beku lalu Kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging; kemudian Kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang; kemudian Kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Setelah sempurna kejadian itu Kami bentuk ia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik Pencipta. (Surah mukminun: ayat 12-14)
Yang menciptakan tiap-tiap sesuatu dengan sebaik-baiknya dan dimulakanNya kejadian manusia berasal dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunan manusia itu dari saripati air yang hina. (Surah as-sajadah: ayat 7-8)
Saripati (سلالة), adalah kumpulan terpilih dan disaring daripada yang lainnya untuk menjadikannya unik dan melebihkannya dari saringan yang lain. Makna firman Allah SWT: (Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari pati dari tanah), bererti manusia bumi yang pertama diciptakan adalah daripada kumpulan yang unik dan terbaik (saripati). Saripati itu terhenti silsilahnya ke tanah (سلالة من طين).
Firman Allah SWT: Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh dan Keluarga Ibrahim dan Keluarga Imran melebihi segala umat. (Surah Ali Imran: 33)
Sesungguhnya Allah telah memilih Adam: kerana Adam AS adalah manusia pertama di langit pertama dan mustahil untuk dikatakan bahawa: jiwanya (nafs) yang dipilih, kerana pemilihan itu mestilah terjadi secara berkumpulan. Pemilihan sebegini tidak mungkin bersesuaian melainkan ke atas fizikal manusia bumi yang berhubung dengan jiwa (nafs) Adam AS. Ini bermakna terdapat makhluk bumi lainnya yang dahulunya wujud dan Allah telah memilih fizikal Adam dari kalangan makhluk yang menyerupai manusia (keserupaan manusia). Pemilihan itu tidak berlaku melainkan dari kalangan yang menyamainya. Adam mempunyai fizikal tubuh yang sama seperti anak mereka dan sama seperti Adam pertama yang dipindahkan kepada mereka. Ini sekaligus membenarkan pendapat bahawa Dia telah memilih dari kalangan mereka. Adapun pendapat yang mengatakan bahawa Adam dipilih berbanding makhluk-makhluk lainnya adalah tidak benar. Apa makna kamu berkata bahawa kamu memilih seorang manusia dari kalangan kelompok singa, lembu dan keldai dan seterusnya, adakah kata-kata sebegini mempunyai makna? Atau mungkin diucapkan oleh orang-orang yang mempunyai kebijaksanaan?
Firman Allah SWT: Dan tidakkah orang-orang kafir itu memikirkan dan mempercayai bahawa sesungguhnya langit dan bumi itu pada asal mulanya bercantum, lalu kami pisahkan keduanya? Dan Kami jadikan dari air, tiap-tiap benda yang hidup? Maka mengapa mereka tidak mahu beriman? (Surah al-Anbiya: 30)
Lafaz air (ماء) di dalam ayat ini ditujukan untuk kewujudan keseluruhannya, bukanlah yang dimaksudkan sebagai air (H²O) yang kita ketahui di bumi, seperti yang telah saya jelaskan sebelum ini, tetapi ia hanya merujuk kepada kehidupan fizikal bumi sahaja dan ini menjadikan ayat ini memaknai hidupan di atas muka bumi ini bermula daripada air tanah (dan kami jadikan daripada air). Ini jelas bermakna bahawa permulaan kehidupan bumi ini dahulunya adalah daripada air tanah, sekaligus menjelaskan bahawa benih pertama untuk kehidupan dahulunya adalah dari persekitaran berair dan kandungannya terdiri dari kandungan tanah liat atau kimia. Ini amat bertepatan dengan teori evolusi. Adapun kelangsungan hidupan atas muka bumi ini bukanlah daripada air atau apa yang terkandung di dalamnya. Benar, mungkin dikatakan bahawa kelangsungan kehidupan pada air atau melalui perantaraan air, tetapi bukan daripada air. Oleh itu,kehidupan yang dibentuk daripada air dan tanah liat itu meliputi kehidupan pertama sahaja.
Diterjemah dari kitab Wahmul Ilhad, mukasurat 132-134.

DELUSI ATHEIS: KEBENARAN TENTANG USIA MANUSIA DARI ADAM AS HINGGA KE HARI INI MENURUT AHMAD AL HASSAN AS.

 
1548185_10202141635836361_1196531451_o 1452254_10202141638716433_1343868011_n jpg
Catatan Fosil Manusia.
Kebanyakan orang yang menolak teori evolusi beranggapan rekod fosil menunjukkan bahawa manusia berevolusi daripada mawas besar (homonidae/ great apes) yang kita kenali hari ini, orang utan atau khususnya monyet cimpanzi. Padahal cabang evolusi mawas besar yang wujud pada hari ini telah terpisah semenjak jutaan tahun dahulu daripada cabang evolusi manusia . Orang utan terpisah amat jauh daripada manusia berbanding monyet cimpanzi yang dianggap lebih dekat jaraknya dengan manusia dan ia juga terpisah daripada manusia sejak jutaan tahun dahulu. Catatan fosil merekodkan kewujudan spesis manusia itu kembali kepada 4.4 juta tahun dahulu dan nama saintifiknya adalah “Ardipithecus”, atau ringkasannya “Ardi”, yang berjalan secara menegak di atas dua tapak kaki di hutan-hutan belantara Afrika dan gigi taringnya adalah seperti manusia, tidak seperti taring monyet cimpanzi. Ia dianggap termasuk di dalam pokok evolusi manusia. Ringkasnya catatan fosil merekodkan rantaian yang berdiri tegak di atas kedua tapak kaki seperti manusia hari ini, berlanjutan daripada sekarang hinggalah ke 4.4 juta tahun dahulu, malah mungkin lebih awal daripada itu. Catatan terpisahnya manusia daripada kelompok mawas besar lainnya mempunyai jarak masa hampir tujuh juta tahun lamanya. Terdapat banyak fosil yang berusia jutaan tahun yang mengesahkan kewujudan spesis yang menyerupai manusia (keserupaan manusia).
Catatan fosil yang khusus buat manusia merekodkan permulaan keserupaan manusia atau manusia yang bertubuh tegak (homo erectus) bertarikh lebih kurang dua juta tahun kebelakang. Manusia “homo erectus” berkemampuan menggunakan api dan peralatan asas seperti kapak batu, hidup secara berkelompok.
Catatan fosil juga merekodkan kemunculan cabang “homo erectu”s iaitu “homo heildelberg” lebih kurang 600-800 ribu tahun dahulu. Manusia atau keserupaan manusia ini telah mampu menghasilkan tombak dan memburu haiwan liar yang besar, di samping memiliki otak bersaiz besar. Kelompok terakhir manusia ini telah berhijrah keluar daripada Afrika dan berevolusi kepada manusia “Neanderthal” yang bertaburan di Eropah dan pupus lebih kurang 24 ribu tahun dahulu.
Begitu juga catatan fosil merekodkan kemunculan manusia berakal iaitu “homo sapiens” lebih kurang 200 ribu tahun dahulu, yang terpisah daripada manusia “homo erektus” dan “homo heildelberg”. Kemudiannya manusia “homo sapiens” ini menyatu ke bentuk rupa terakhir sepertimana wujud pada hari ini lebih kurang 100 ribu tahun dahulu.
Ilmu arkeologi merekodkan urutan alatan kemahiran yang muncul di kalangan manusia “homo sapiens” dan penghijrahannya (dari benua Afrika) lebih kurang 70 ribu tahun dahulu. Kejayaan penghijrahan ini membawa kepada perkembangan umat manusia ke seluruh pelusuk dunia. Penghijrahan dalam kelompok kecil yang terpilih ini adalah menerusi bab al Mandab di laut Merah daripada Afrika ke semenanjung Tanah Arab dan air laut ketika itu adalah sangat cetek, yang membolehkan mereka menyeberanginya. Kelompok terpilih daripada “homo sapiens” ini memutuskan untuk maju ke selatan Semenanjung Arab kerana kewujudan sumber air yang terbentang di sebelah selatan pantai semenanjung pada waktu itu, sebelum ianya di digenangi air masin akibat daripada kenaikan paras air laut. Sumber air ini membantu mereka menjauhkan diri dari padang pasir semenanjung dan memungkinkan mereka merentasi semenanjung Tanah Arab melalui pinggiran pantai yang meliputi Yaman dan Oman, sehinggalah mereka sampai ke kawasan Teluk yang diliputi oleh air laut hari ini. Kawasan Teluk ini pada asalnya tidak diliputi oleh air masin pada waktu itu, malah ia adalah lembah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai yang memasukinya dari utara, iaitu dari selatan Iraq dan barat daya Iran hari ini. Lembah ini adalah tempat amat sesuat untuk kehidupan, yang mana ianya dipenuhi dengan sungai-sungai, tasik-tasik kecil, paya-paya, hutan-hutan dan agak panas. Perkara ini amat mustahak kerana bumi ketika itu membeku serta terlampau sejuk dan berada di penghujung Zaman Ais. Lembah ini adalah tempat yang sempurna untuk pembangungan manusia terawal, kerana dipenuhi dengan air tawar, buah-buahan dan makanan, mungkin kita boleh katakan: ia adalah tempat paling baik buat perkembangan manusia berakal pada waktu itu dan di situlah bilangan mereka makin bertambah ramai, serta sebahagian mereka mula berhijrah ke seluruh pelusuk dunia. Satu kelompok tetap tinggal menetap di situ hinggalah ke waktu berlakunya banjir besar di Lembah ini, yang menyebabkan air laut melimpahinya. Catatan air laut melimpahi teluk itu ditentukan secara saintifik sekitar 8-15 ribu tahun sebelum masihi dan selepas banjir besar. Kelompok terpilih atau terselamat daripada banjir besar tersebut berpindah ke bahagian yang lebih tinggi di utara Iraq dan selatan Iran hari ini, dengan menelusuri sungai-sungai yang dahulunya mengalir ke lembah mereka yang subur, yang telah dipenuhi air laut masin.
Sesudah banjir besar ini, sebahagian dari bahagian utara Iraq (hari ini) juga telah diliputi oleh air masin selama beberapa ribu tahun, hinggalah air tawar dan air banjir sungai-sungai berupaya menyapubersih kemasinannya dan memenuhkannya semula dengan mendapan larut yang menyebabkan pembentukan tanah-tanah yang subur untuk pertanian dan kawasan paya yang kaya dengan perikanan. Ini mendorong penduduk ketika bergerak perlahan-perlahan kembali ke arah teluk sekali lagi dan mendiami tanah-tanah yang terbentang sesudah banjir besar. Perkara ini berterusan selama beberapa ribu tahun.
Umumnya, kita boleh anggap penduduk lembah ini atau teluk hari ini adalah pemilik tamadun manusia yang pertama di atas muka bumi. Merekalah yang mula-mula membuka kampung-kampung Akkad dan Sumeria di selatan Iraq, mendahului tamadun Sumeria dan Akkad yang kita ketahui. Oleh itu, kita boleh katakan bahawa mereka adalah penduduk Sumeria terawal atau nenek moyang orang-orang Sumeria, yang kita baca tulisan-tulisan mereka pada papan tanah liat, mereka berbangga dengannya dan tamadun mereka, serta ketinggian nilai akhlak mereka.
Orang-orang Sumeria terawal atau pendahulu orang-orang Sumeria inilah juga yang berpindah dan bertaburan ke seluruh dunia. Mereka telah berpindah ke Mesir dan membina asas tamadun Mesir purbakala yang mendahului tamadun Mesir yang kita ketahui. Kajian genetik terkini menunjukkan bahawa asal-usul kesemua manusia di atas muka bumi hari ini kembali kepada kelompok yang tinggal tetap di Afrika, atau kembali kepada kelompok kecil terpilih yang berhijrah dari Afrika ke selatan semenanjung Arab iaitu Yaman, Oman dan Emiriah sekarang ini. Kemudian berpindah ke Lembah subur iaitu Teluk sekarang ini dan ke seluruh pelusuk dunia. Kemudian selatan Iraq dan daripadanya juga bertaburan ke seluruh pelusuk dunia. Fenomena alam semulajadi tidak membantu bilangan ramai yang tetap tinggal di Afrika, sebagaimana fenomena alam membantu golongan sedikit yang berhijrah. Hatta berlaku perpindahan sebaliknya daripada lembah yang subur dan selatan Iraq ke utara Afrika. Penduduk utara Afrika dari Mesir hingga ke barat yang Arab, malah Sudan adalah penghijrah-penghijrah dari Lembah yang subur dan selatan Iraq dahulukala menurut sesetengah kajian genetik. Oleh itu, kelompok terpilih ini telah berjaya menguasai dan terselamat daripada iklim Afrika di awalnya, kemudiannya terselamat pula dari penenggalaman Teluk, dan akhirnya berjaya menakluk utara Afrika.
Menurut catatan fosil, manusia moden (homo sapiens) telah bertemu dan hidup seiringan dengan manusia lain daripada manusia “neintherdial” sesudah penghijrahan ke Eropah selama lebih kurang 15 ribu tahun lamanya. Manusia “neintherdial” ini telah terlebih dahulu muncul dari manusia moden, berasal dari spesis yang sama dengan pendahulu mereka iaitu manusia “homo heildelberg” dan manusia “homo erectus” di Afrika sebagaimana yang diterangkan sebelum ini. Tetapi perpindahan manusia “homo erectus” ini berlaku dari bahagian utara Afrika melarat sehingga ke Asia jauh, dan terdapat peninggalan keserupaan manusia yang berkembang dari manusia “homo erektus” sehingga ke Indonesia dan China. Manusia “Neinderthal” yang berkembang dari manusia “homo heildelberg” ini menggunakan api dan kadangkala menanam mayat-mayat mereka. Manusia “Neinderthal” ini kemudiannya pupus lebih kurang 24 ribu tahun dahulu dan satu-satunya yang spesis manusia tinggal hanyalah manusia moden yang berakal di atas muka bumi ini.
Usia Adam Menurut Teks Keagamaan Dan Usia Fosil Manusia Menurut Fakta Sains..
Usia Adam menurut teks keagamaan atau catatan wujudnya Adam sebagai manusia yang hidup atas muka bumi mewakili angka yang mudah, jika dibandingkan dengan manusia bumi yang disingkapkan oleh sains. Menurut teks kitab Taurat contohnya menjadikan usia Adam atau manusia atas muka bumise ini sekitar 6-7 ribu tahun sahaja.
1.Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah;
2.Laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama "Manusia" kepada mereka, pada waktu mereka diciptakan.
3.Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya.
4.Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
5.Jadi Adam mencapai umur sembilan ratus tiga puluh tahun, lalu ia mati.
6.Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos.
7.Dan Set masih hidup delapan ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
8.Jadi Set mencapai umur sembilan ratus dua belas tahun, lalu ia mati.
9.Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan.
10.Dan Enos masih hidup delapan ratus lima belas tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
11.Jadi Enos mencapai umur sembilan ratus lima tahun, lalu ia mati.
12.Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel.
13.Dan Kenan masih hidup delapan ratus empat puluh tahun, setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
14.Jadi Kenan mencapai umur sembilan ratus sepuluh tahun, lalu ia mati.
15.Setelah Mahalaleel hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Yared.
16.Dan Mahalaleel masih hidup delapan ratus tiga puluh tahun, setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
17.Jadi Mahalaleel mencapai umur delapan ratus sembilan puluh lima tahun, lalu ia mati.
18.Setelah Yared hidup seratus enam puluh dua tahun, ia memperanakkan Henokh.
19.Dan Yared masih hidup delapan ratus tahun, setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
20.Jadi Yared mencapai umur sembilan ratus enam puluh dua tahun, lalu ia mati.
21.Setelah Henokh hidup enam puluh lima tahun, ia memperanakkan Metusalah.
22.Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama tiga ratus tahun lagi, setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
23.Jadi Henokh mencapai umur tiga ratus enam puluh lima tahun.
24.Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah.
25.Setelah Metusalah hidup seratus delapan puluh tujuh tahun, ia memperanakkan Lamekh.
26.Dan Metusalah masih hidup tujuh ratus delapan puluh dua tahun, setelah ia memperanakkan Lamekh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
27.Jadi Metusalah mencapai umur sembilan ratus enam puluh sembilan tahun, lalu ia mati.
28.Setelah Lamekh hidup seratus delapan puluh dua tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki,
29.dan memberi nama Nuh kepadanya, katanya: "Anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh TUHAN."
30.Dan Lamekh masih hidup lima ratus sembilan puluh lima tahun, setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
31.Jadi Lamekh mencapai umur tujuh ratus tujuh puluh tujuh tahun, lalu ia mati.
32.Setelah Nuh berumur lima ratus tahun, ia memperanakkan Sem, Ham dan Yafet.
(Terjemahan versi Al-Kitab Indonesia, Kitab Perjanjian Lama, kejadian: 5)
Mereka menafsirkan berdasarkan teks ini bahawa usia manusia tidak melebihi 7 ribu tahun di atas muka bumi:
“Sesetengah orang mendakwa catatan rekod fosil-fosil menetapkan bahawa kewujudan kerangka manusia yang usianya melebihi jutaan tahun, sedangkan umur manusia seperti apa yang dijelaskan melalui jadual ini tidak melebihi 6-7 ribu tahun. Penolakan atas yang demikian itu adalah menurut perkiraan matematik, yang mana kita dapati penduduk dunia pada hari ini tidak mungkin berkembang melebihi daripada usia 6 ribu tahun atas muka bumi ini. Sebagai contoh, setiap keluarga melahirkan sekitar 3 orang anak setelah ditolak bilangan yang meninggal dunia disebabkan kematian semulajadi dan bencana alam semulajadi serta peperangan…Jikalau sejarah manusia merujuk kepada jutaan tahun dahulu, maka jika diambilkira bilangan umat manusia yang mendiami muka bumi sejak manusia pertama mula wujud sejak jutaan tahun dahulu, nescaya seribu kali keluasan bumi ini tidak mencukupi untuk menampung kewujudan mereka. Barangkali kerangka yang wujud adalah daripada haiwan mamal yang memiliki rupa bentuk manusia, tetapi tanpa ruh yang ditiup oleh Allah.” (Syarah Kitab al-Muqaddas – Perjanjian Lama- al-Qus Antonios Fikri – Kejadian – 5)
Jadinya, Antonios Fikri sebagaimana yang lainnya mengakui bahawa usia manusia atau Adam di atas muka bumi tidak melebihi 6 ribu tahun. Adapun contoh perkiraannya bagi menghitung penduduk bumi adalah percubaan yang sungguh naif sekali kerana dia tidak mengambilkira banyak perkara yang mempunyai kaitan dengan reproduksi dan pengekalan, seperti kehidupan primitif dan sukar yang dilalui oleh manusia di Afrika atau sebelum adanya pertanian. Memadai dengan serangan penyakit, kewujudan hidupan liar yang ganas, kesukaran mendapatkan makanan dalam berteka-teki untuk menetapkan had bilangan manusia pada sesetengah period sehingga pupus. Jika manusia di Afrika berjaya menghalang pemilihan alam ganas semulajadi yang meletakkannya ke dalam jurang kepupusan, nescaya saiz otak manusia tidak berevolusi sebagaimana yang kita lihat hari ini dalam tempoh masa yang singkat di zaman evolusi.
Manakala periwayatan-periwayatan membataskan babad sejarah ini adalah amat sedikit, malah ulama sunni juga telah menetapkan tempoh usia manusia sejak Adam adalah sekitar 7 ribu tahun.
Sekarang telah ada maklumat di sisi kita tentang usia manusia atas muka bumi yang didedahkan secara saintifik yang boleh kita perolehi berdasarkan penemuan fosil-fosil. Jika kita hadkan pengkajian kepada manusia “homo erektus” dan manusia berbadan tegak yang mempunyai bentuk rupa seakan-akan manusia, berbadan tegak, tidak berbulu, tahu menggunakan api dan alatan berburu, maka usia manusia pastinya berlanjutan sehingga ke hampir jutaan tahun. Angka ini sudah pastinya tidak bersesuaian dengan usia Adam yang dibentangkan oleh agama, walau jika kita berkali-kali menggandakannya. Tambahan pula manusia “homo erektus” tidak menanam mayat-mayat mereka dan rupa bentuk mereka adalah amat berbeza sekali dengan rupa bentuk manusia hari ini. Ini sudah tentunya tidak bersesuaian dengan Adam dan anak keturunannya (alaihimussalam) yang menurut teks Quran, Allah telah mengajarkan mereka supaya menanam mayat:
Dan bacakanlah (wahai Muhammad) kepada mereka kisah (mengenai) dua orang anak Adam (Habil dan Qabil) yang berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan korban (untuk mendampingkan diri kepada Allah). Lalu diterima korban salah seorang di antaranya (Habil) dan tidak diterima (korban) dari yang lain (Qabil). Berkata (Qabil): “Sesungguhnya aku akan membunuhmu!.” (Habil) menjawab: “Hanyasanya Allah menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya! Jika engkau hulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak sekali-kali akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan Yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan (membawa) dosa (membunuhku) dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli Neraka dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim.” Maka nafsu jahat (Qabil) mendorongnya (sehingga dia tergamak) membunuh saudaranya, lalu dia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak (menyuruhnya) mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada (Qabil) bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. (Qabil) berkata: “wahai celakanya aku, alangkah lemah dan bodohnya aku, aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini, supaya aku dapat menimbus mayat saudaraku? Kerana itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal.” (Surah Al-Maidah: ayat 27-31)
Hatta, walau kita hadkan pengkajian pada manusia “homo sapiens” atau manusia berakal, maka kita akan dapati angka terbaik adalah 200 ribu tahun dahulu. Period tersebut tidak bersesuaian dengan umur Adam AS menurut agama. Sedangkan menurut sains manusia “homo sapiens” yang terbelenggu di Afrika selama hampir 100 ribu tahun tidak menimbus mayat-mayat mereka, kerana bukti-bukti terkini menunjukkan manusia “homo sapiens” mula menimbus mayat-mayat mereka setelah mereka berada di luar bumi Afrika sekitar 100 ribu tahun lalu, iaitu kelompok yang barangkali mereka adalah “homo sapiens” yang dahulunya berhijrah ke Palestin dan pupus. Adam dan para nabi tidak pernah mendiami Afrika dan mereka menanam mayat-mayat mereka berdasarkan teks keagamaan.
Umumnya, mustahil untuk menganggap kita adalah dari kelompok manusia “homo erektus” berdasarkan sains dan terdapat perbezaan yang besar antara saiz otak dan keupayaan akal antara kita hari ini dan mereka, sekaligus menjadikan Adam secara mutlak bukanlah daripada manusia homo erektus. Ini juga menafikan secara mutlak bahawa Adam AS merujuk kepada zaman yang mendahului kewujudan manusia “homo sapiens” atau 200 ribu tahun dahulu. Dan manusia “homo sapiens” ini terbelenggu lebih 100 ribu tahun di bumi Afrika dan menjalani kehidupan yang primitif, serta tidak menanam mayat-mayat mereka. Malah manusia “homo sapiens” ini juga tidak melengkapi bentuk sempurna yang bertepatan dengan manusia moden, melainkan sekitar sebelum 100 ribu tahun dahulu. Oleh itu, Adam AS yang disebutkan di dalam teks keagamaan tidak mungkin dijumpai dalam bentuk jasad secara saintifiknya melainkan setelah 100 ribu tahun sebelum masihi. Tetapi proses keseluruhan evolusi manusia menjangkausejak jutaan tahun dahulu. Pastinya, ini bermakna Adam adalah seorang anak yang memiliki ibu bapa.
Kajian sejarah manusia “homo sapiens” tentang Adam ASو yang mungkin bersesuaian dengan teks keagamaan terhad kepada period penghijrahan kelompok terpilih daripada benua Afrika ke Semenanjung Arab dan period selepas itu sahaja, iaitu sejak sekitar 70 ribu tahun dahulu.
Manusia yang wujud di muka bumi hari ini menurut analisis genetik, kesemuanya kembali kepada kelompok kecil penghijrah pertama daripada Afrika ke selatan semenanjung Tanah Arab sejak lebih kurang 70 ribu tahun dahulu. Melainkan sebahagian kabilah Afrika yang sedikit dan dianggap condong kepada homo sapiens yang tinggal tetap di Afrika.
Termasuk sebahagian manusia yang berhijrah ke Asia dan Eropah yang masing-masing kembali kepada 60 atau 40 ribu tahun dahulu. Mereka adalah kelompok-kelompok yang berasal daripada keturunan kelompok penghijrah pertama daripada Afrika ke Semenanjung Arab. Apa yang ingin kami katakan adalah: secara fizikalnya kesemua manusia yang wujud di atas muka bumi pada hari ini adalah berasal daripada keturunan Adam AS dari sudut keagamaan, melainkan sebahagian kabilah Afrika. Adam adalah daripada zuriat keturunan kelompok penghijrah pertama daripada Afrika dan Adam AS mestilah telah dilahirkan daripada kelompok penghijrah, pada period selepas penghijrahan mereka ke Semenanjung Tanah Arab, yang kemudiannya kelompok kecil ini pupus dan yang tinggal hanyalah Adam serta zuriat keturunannya yang beranak pinak dan berhijrah ke serata dunia.
Mungkin kita boleh bayangkan banyak sebab saintifik yang membawa kepada pupusnya kelompok-kelompok pertama di semenanjung Tanah Arab ini, antara sebab yang khusus adalah ketidaksesuaian untuk menjalani kehidupan, melainkan di sebelah selatan semenanjung yang mengandungi sumber air dan dengan cepat telah dilimpahi air laut masin. Bererti Adam yang berkumpul di dalam teks keagamaan dan fakta-fakta sains tidak mungkin wujud dengan cara mana sekalipun sebelum 70 ribu tahun dahulu. Bahkan menurut sesetengah-setengah teks keagamaan, Adam mestilah datang daripada keturunan kelompok penghijrah daripada Afrika ke semenanjung Arab. Teks keagamaan ini menjelaskan bahawa kelompok Afrika tersebut adalah daripada manusia “homosapiens” Afrika yang menunaikan haji 2 ribu tahun sebelum kedatangan Adam, bererti mereka adalah orang-orang yang dipertanggungjawabkan untuk menyembah Allah menurut kadar keadaaan, keupayaan dan pengetahuan mereka.
Daripada Zurarah berkata: Aku bertanya kepada Abu Abdillah AS: "Semoga Allah menjadikan aku tebusanmu, aku bertanyakan kamu tentang haji sejak 40 tahun, maka jelaskanlah kepadaku". Lalu beliau menjawab: "Wahai Zurarah, telah menunaikan haji ke rumah itu 2 ribu tahun sebelum Adam, kamu ingin aku menyelesaikan persoalannya dalam 40 tahun." (wasail al-Syiah, al-Hurr al-Amili, kitab al-Hajj: jilid 11, ms 253)
Oleh itu, fakta sains dan teks ini telah menyampaikan kepada kita bahawa Adam telah dilahirkan menerusi orang-orang mukallaf (yakni yang dipertanggungjawabkan dengan hukum agama) dari kalangan mereka yang berhijrah, tetapi mereka adalah daripada nafs (jiwa) yang sejenis tanpa berada di tingkatan Adam atau anak keturunannya.
Hattakan, sejarah Sumeria telah menjelaskan sesetengah teks yang sampai kepada kita bahawa asal-usul orang-orang Sumeria kembali kepada kelompok penghijrah daripada Afrika, ketikamana orang-orang Sumeria ini menamakan pendahulu-pendahulu mereka sebagai berkepala hitam.
Oleh itu, Adam dahulunya adalah daripada zuriat keturunan mereka yang berhijrah ini. Dia dan anak keturunannya telah menetap di Lembah Teluk, yang kemudiannya berlaku perselisihan yang disebutkan di dalam teks keagamaan iaitu peristiwa pembunuhan Habil dan pengusiran Qabil ke kawasan pergunungan iaitu bahagian tinggi di lembah yang subur (kawasan teluk hari ini) atau barat daya Iran hari ini. Kemudian kelompok yang terusir ini bertebaran di Asia dan Eropah, serta seluruh pelusuk dunia. Sebahagian zuriat yang berada di lembah itu kemudiannya mengikuti jejak langkah mereka pada period yang lain dan menyatu dengan mereka. Apabila berlaku banjir besar di lembah tersebut, maka kelompok kecil dari kalangan orang-orang soleh yang menetap di lembah itu telah keluar dan memulakan kehidupan baru di bahagian tengah dan selatan Iraq pada hari ini. Mudah-mudahan ungkapan orang-orang Sumeria bahawa mereka adalah baki tinggalan zuriat manusia dan ungkapan keagamaan seumpamanya yang difahami maksudnya, bahawa mereka sahajalah manusia yang terselamat daripada banjir besar. Disebabkan mereka sahajalah kelompok yang masih tinggal daripada anak keturunan Habil dan Seith, serta orang-orang soleh daripada anak keturunan Adam. Keturunan mereka ini tidak menyatu dengan keturunan Qabil dan orang-orang tidak baik daripada zuriat keturunan Adam.
Begitu juga, baki manusia yang tidak mungkin kita nisbahkan mereka kepada anak keturunan Adam dari sudut fizikalnya seperti sesetengah puak Afrika yang asal-usulnya tidak kembali kepada kelompok yang berhijrah. Mereka mungkin menjadi anak keturunan dari sudut nafs (jiwa) pada peringkat yang terkemudian daripada kelahiran Adam AS, bererti lahir pada peringkat tertentu individu-individu yang beranak pinak di tengah-tengah mereka, sedang mereka di dalam rahim-rahim ibu mereka adalah salah satu nafs (jiwa) yang diambil di alam zarr daripada Adam AS. Mereka digambarkan zuriatnya pada penciptaan nafs (jiwa) yang disempurnakan di syurga atau langit pertama.
Diterjemah dari kitab Wahmu al-Ilhad (Delusi Athiesma), mukasurat 113-131.

Wasi dan Utusan Imam Mahdi Dari Taurat, Injil Dan Quran: Soalan 6

Soalan 6: Saya telah menerima semua jawaban anda, saya berterima kasih atas sifat ambil berat kepada saya. Namun sesuatu yang penting telah membuatkan saya terkeliru. Anda mahu mengetahui tahap pendidikan dan keagamaan saya, sementara anda mengatakan lebih mengetahui Taurat, Injil dan Quran dari ahli-ahlinya. Jadi mengapa Imam anda tidak memberitahu anda, tentang siapa diri saya, tahap pendidikan saya agar anda dapat membuktikan kepada saya kebenaran yang anda serukan? Jadi apa jawaban anda?
Rita George,
23/Rabi 1/1426 H
Jawaban: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam

Para ketua imam, guru Taurat, dan pemimpin masyarakat Yahudi juga memperolokkan Yesus. Mereka berkata, “Dia menyelamatkan orang lain, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri! Bukankah dia raja orang Israel? Jika dia turun dari salib sekarang, kami akan percaya kepadanya! Dia percaya kepada Allah dan berkata bahawa dia Anak Allah. Mari kita lihat, adakah Allah akan menyelamatkan dia sekarang?”Mathew 27: 41-43

Dan bagaimana pula dengan orang yang melihat Musa AS tidak mengetahui bahawa tongkat yang sedang dipegang oleh tangan kanannya? Bagaimana dengan Allah SWT? Mengapa Dia bertanya kepadanya AS apa yang dipegang oleh tangan kanan mu wahai Musa?


Ahmad al Hassan

 
 

Wasi dan Utusan Imam Mahdi Dari Taurat, Injil Dan Quran: Soalan 5

Soalan 5: Adakah terdapat sebarang kemungkinan wujud sesuatu kuasa yang menguasai kesedaran anda dan memberikan anda perasaan ini?
Rita George,
25/Rabi 1/1426 H
Jawaban: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengasihani, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian Alam
Isa (AS) bersabda:
Orang yang berasal daripada Allah mendengar firman Allah. Tetapi kamu bukan daripada Allah, itulah sebabnya kamu tidak mahu mendengar firmanNya.Orang Yahudi di situ berkata, “Memang betul apa yang kami katakan; kamu orang Samaria yang dirasuk syaitan.”  Yesus berkata, “Aku tidak dirasuk syaitan. Aku menghormati Bapa-Ku, tetapi kamu menghina Aku.Aku tidak mencari kehormatan bagi diri-Ku sendiri. Tetapi ada satu yang menghendaki supaya Aku dihormati dan Dia akan menghakimi dengan adil. Apa yang Aku katakan ini benar: Orang yang taat kepada ajaran-Ku tidak akan mati.” John 8: 47-51


Ahmad al Hassan