Hadis 21: Selepas al Qaim dan 12 Mahdi

Hadis 21: Selepas al Qaim dan 12 Mahdi

Diriwayatkan daripada Al Sadiq (a.s), telah berkata: “Dari kalangan kami selepas Qaim, kami akan mempunyai 12 Mahdi dari keturunan Al Hussein (a.s).” [Ghaybat Al Toosi, ms 385]; Bihar AlAnwar v.53 p.148 

بحار الأنوار للمجلسي (1111 هـ) الجزء53 صفحة145 باب30 خلفاء المهدي ع

www.al-shia.org/html/ara/books/lib-hadis/behar53/a15.html#t3

7 – منتخب البصائر: مما رواه السيد علي بن عبد الحميد بإسناده عن الصادق ع أن منا بعد القائم ع اثنا عشر مهديا من ولد الحسين ع

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *