Hadis 4: 12 Imam Adil Selepas Al Qaim

                    Hadis Keempat: 12 Imam Yang Adil Selepas Al Qaim

وعن حبة العرني قال : خرج أمير المؤمنين (ع) إلى الحيرة فقال : لتصلن هذه بهذه وأومى بيده إلى الكوفة والحيرة حتى يباع الذراع فيما بينهما بدنانير وليبنين بالحيرة مسجداً له خمسمائة باب يصلي فيه خليفة القائم عجل الله فرجه لأن مسجد الكوفة ليضيق عنهم وليصلين فيه اثنا عشر إماماً عدلاً… الحديث )) التهذيب 3/253، معجم أحاديث الإمام المهدي 3 /112.

Diriwayatkan dari Hibbat Al-Irni berkata: Amirul Mukminin [a.s] keluar ke Hirah dan berkata: “ini akan disertai oleh ini” dan dia menunjuk dengan tangannya untuk Kufah dan Hirah “sehingga satu hasta di antara keduanya akan dijual dalam dinar, dan kemudian di Heera akan dibina masjid yang mempunyai 500 pintu, khalifah Qoim [Semoga Allah menyegerakan kelapanganNya] akan bersolat di dalamnya kerana ianya terlalu sempit buat mereka, dan akan bersolat di dalamnya 12 IMAM YANG ADIL.” Lalu aku bertanya: Wahai Amirul Mukminin, apakah keluasannya Masjid kufah ini sepertimana yang manusia lihat hari ini? Seraya dia (a.s) berkata: akan dibina empat buah masjid dan yang paling kecil adalah masjid Kufah…..” [Tahzib Al Ahkaam oleh Sheikh Al-toosi, v.3, muka surat 245]


12 Imam yang adil selepas al Qaim AS adalah merujuk kepada 12 Mahdi yang disebutkan dalam wasiat Nabi SAW. 

shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83…%D8%AD%D8%A9_254#top

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *