DUA QOIM DI ZAMAN KEZUHURAN

 

Diriwayatkkan dari Syeikh Sadooq di dalam kitab Kamal Al Deen:
 
حدثنا علي بن أحمد بن موسى رضي الله عنه قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي قال: حدثنا إسماعيل بن مالك، عز محمد بن سنان، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر، عن أبيه، عن جده عليهم السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام – وهو على المنبر -:( يخرج رجل من ولدي في آخر الزمان أبيض اللون، مشرب بالحمرة، مبدح البطن عريض الفخذين، عظيم مشاش المنكبين  بظهره شامتان: شامة على لون جلده  وشامة على شبه شامة النبي صلى الله عليه وآله، له اسمان: اسم يخفى واسم يعلن، فأما الذي يخفى فأحمد وأما الذي يعلن فمحمد
 
Daripada Abi Al Jarood Ziyad bin Al Munzar, daripada Abi Jaafar Muhammad bin Ali a.s, daripada datuknya, berkata:"...baginya dua nama, nama yang tersembunyi dan nama yang didedahkan , adapun yang tersembunyi adalah AHMAD dan yang didedahkan adalah MUHAMMAD.." [Kamal Al Deen wa Tamam Al Ni’mah, jilid 2, ms 653]
 
Diharapkan kalian tidak terperanjat bahawa yang dimaksudkan dengan nama di dalam riwayat ini adalah perkara lain dan bukannya lafaz yang menandakan peribadi atau penama yang disebutkan. Tidak juga dimaksudkan bahawa Qoim mempunyai dua nama atau dua lafaz perkataan yang menunjukkan kepada satu peribadi iaitu satu yang tersembunyi dan satu lagi didedahkan. Riwayat ini ini menjelaskan nama yang tersembunyi dengan sejelas-jelasnya iaitu Ahmad, atau dengan kata lainnya ianya bukan tersembunyi secara lafzi. Oleh itu, seharusnya  maksud yang dikehendaki oleh kata Imam a.s (bagi Qoim dua nama) adalah dua peribadi yang mengesahkan setiap seorang dari kedua-duanya adalah Qoim.
 
Dikatakan bahawa maksud tersembunyi adalah tidak digunakan langsung sepertimana yang disangka oleh umat syiah. Maka jawapannya, sesuatu perkara itu bukanlah tersembunyi melainkan ia majhul (tidak diketahui), sedangkan  nama tersembunyi di dalam riwayat ini telah dimaklumi dan tidak digunakan (pada Imam Mahdi a.s).
 
Dikatakan juga bahawa maksud yang dikehendaki adalah ianya diketahui oleh sebahagian manusia dan tidak diketahui oleh kebanyakan lainnya, oleh itu, ia menjadi tersembunyi berdasarkan pandangan umum manusia iaitu umat sunni. Maka jawapannya, makna ini sepatutnya menunjukkan ia tiada kepentingan, tiada keseriusan dan tidak mustahak untuk disebut, tetapi kita sedia maklum bahawa Ahlulbayt a.s mengambil berat terhadap masalah ini dan telah memutuskan perkara ini secara pasti tentang kepentingannya serta kedudukan makna yang terangkum di dalamnya.
 
Kebenarannya adalah ia tidak menunjukkan sebarang kepentingan dan keseriusan kepada  makna lain, melainkan ditujukan kepada makna tersembunyi Ahmad yang tidak diketahui manusia sehinggalah hampir tiba masa atau ketika munculnya. Makna ini disokong dengan banyak riwayat yang disebutkan dari Ahlulbayt a.s, sepertimana berikut:
 
وعنه، عن إسماعيل بن عياش، عن الأعمش، عن أبي وائل ، عن حذيفة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر المهدي فقال: إنه يبايع بين الركن والمقام، اسمه أحمد و عبد الله والمهدي، فهذه أسماؤه ثلاثتها
 
Daripada Huzaifah, berkata: Aku mendengar Rasulullah (sawas) menyebutkan tentang Al Mahdi, seraya bersabda: "Sesungguhnya dia akan diberi baiah di antara Rukun dan Makam, namanya adalah AHMAD, ABDULLAH dan MAHDI, maka ini adalah ketiga-tiga namanya." [Ghaybah Al Thoosi, ms 454][Al Bihar Al Anwar, jilir 51, ms291]
 
Rasulullah (sawas) di dalam riwayat ini menamakan Al Mahdi (a.s) dan menyebutkan tiga nama baginya , ia adalah nama yang sama disebutkan di dalam wasiat Rasulullah (sawas) untuk anak Imam Mahdi (a.s) ketikamana baginda (sawas) bersabda: 
 
 جماعة، عن البزوفري، عن علي بن سنان الموصلي، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن محمد بن الخليل، عن جعفر بن أحمد المصري، عن عمه الحسين ابن علي، عن أبيه، عن أبي عبد الله الصادق، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام يا أبا الحسن أحضر صحيفة ودواة فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى [إلى] هذا الموضع فقال: يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما ومن بعدهم اثنى عشر مهديا فأنت يا علي أول الاثني عشر الامام
وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن عليه السلام إلى ابنه م ح م د المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وعليهم، فذلك اثنى عشر إماما ثم يكون من بعده اثنا عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين
 
Daripada Abi Abdillah a.s, daripada bapa-bapanya terdahulu, daripada Amirul Mukminin Ali a.s, telah berkata: Rasulullah SAWA telah bersabda kepada Ali di malam sebelum kewafatannya; (Wahai Bapa Hassan (Ali a.s) bawakan lembaran tulis dan dakwat, maka Rasulullah SAWA mencatatkan wasiatnya sehinggalah ia sampai ke butiran berikut, dan bersabda; Wahai Bapa Hassan sesungguhnya akan ada selepasku duabelas orang Imam dan selepas mereka duabelas orang Mahdi. Engkau wahai Ali adalah yang pertama dari duabelas imam tersebut. Dan hadis tersebut berterusan sehingga sampai kepada sabda, dan hendaklah diserahnnya kepada anaknya Muhammad Al Mustahfiz dari keluarga Muhammad alaihis salam. Begitulah duabelas orang Imam, setelah itu akan adanya duabelas Mahdi. Maka apabila maut menghampirinya, hendaklah dia serahkannya (Imamah) kepada anaknya Mahdi yang pertama, baginya tiga nama: nama seperti namaku dan nama bapaku iaitu ABDULLAH dan AHMAD, dan nama ketiganya adalah AL-MAHDI. Dan dia adalah yang pertama beriman). [Bihar Al Anwar jilid 53 ms 147, Ghaybah Al Toosi ms 150, dan Ghayat Al Maram jilid 2 ms 241.] 
 
Oleh itu, Mahdi yang akan menerima baiah di antara Rukun dan Makam adalah anak Imam Mahdi (a.s) iaitu Ahmad. Ketiga-tiga nama yang disebutkan oleh Rasulullah (sawas) di dalam wasiat tersebut di ulangi di dalam riwayat yang menyebutkan Mahdi menunjukkan kebenaran ini. Maka tidak perlu disebutkan lagi bahawa di kalangan duabelas Mahdi itu adalah Ahmad yang sekaligus membenarkan gelaran Mahdi dipakaikan kepada setiap orang dari mereka.
 
عنه، عن علي، عن بكار، عن علي بن قادم، عن فطر عن عاصم، عن زر بن حبيش , عن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:  لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله تعالى ذلك اليوم حتى يبعث رجلا مني يواظئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت ظلما
 
Disebutkan di dalam kitab Ghybah Al Thoosi: Daripada 'Ashim, daripada Zur bin Habisy, daripada Abdullah bin Mas'ud, berkata: Telah bersabda Rasulullah (sawas): "Jika dunia ini hanya tinggal satu hari sahaja, maka Allah Taala akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah diutuskan seorang lelaki daripadaku yang namanya menyamai namaku dan nama bapanya menyamai nama bapaku untuk melatakan muka bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman sebelumnya." [Al Ghaybah Al Thoosi, ms 180-182]
 
 وقال: حدثنا نعيم، حدثنا الوليد ورشدين عن ابن لهيعة عن إسرائيل بن عباد عن ميمون القداح عن أبي الطفيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي)
 
Di dalam kitab Al Malahim Al Fitan oleh Sayyid Ibn Thawoos: Daripada Abi Al Thufayl, sesungguhnya Rasulullah (sawas) bersabda: "Mahdi itu namanya adalah namaku dan nama bapanya adalah nama bapaku." [Al Malahim Al Fitan, ms 158]
 
Barangkali riwayat-riwayat seumpamanya ini di sisi masyarakat awam sunni disangkakan bahawa nama Imam Mahdi (a.s) adalah Muhammad bin Abdullah, tetapi kita juga tahu bahawa nama Rasulullah (sawas) juga adalah Ahmad, dan baginda (sawas) sering bersabda: Aku adalah anak kepada dua sembelihan iaitu Abdullah dan Ismail. 
 
 روي عنه عليه السلام: أنا ابن الذبيحين يعني أباه عبد الله وإسماعيل
 
Di dalam kitab Al Bahr Al Raiq oleh Ibnu Najim Al Misri: Diriwayatkan daripada baginda (sawas): "Aku adalah anak kepada dua sembelihan" bermakna bapanya Abdullah dan Ismail. [Al Bahr Al Raiq, jilid 2, ms 288]
 
قول النبي صلى الله عليه وآله انا ابن الذبيحين  – حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن سعيد الكوفي قال: حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن علي ابن موسى الرضا عليهما السلام عن معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: أنا ابن الذبيحين قال: يعني إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهما السلام وعبد الله بن عبد المطلب 
 
Di dalam kitab Al Khisal oleh Syeikh Al Sadooq: Mengkhabarkan kepada kami Ali bin Al Hassan bin Ali bin Fidhal, daripada bapanya, berkata: Aku bertanya Abu Al Hassan Ali bin Musa Al Ridha (a.s) berkenaan makna sabda nabi (sawas): ("Aku adalah anak dua sembelihan," Imam berkata: Ia bermakna Ismail bin Ibrahim Al Khalil (a.s) dan Abdullah bin Abdul Muthalib). [Al Khishal, ms 55-56]
 
يا علي: أنا ابن الذبيحين
 
Di dalam kitab Man La Yahdhuruhu Al Faqih, jilid 4, halaman 368 oleh Syeikh Al Sadooq: Daripada Rasulullah (sawas): "Wahai Ali, aku adalah anak kepada dua sembelihan."
 
 
MAKA JELASLAH SEKARANG BAHAWA NAMA SAYYID AHMAD AL HASSAN ADALAH "AHMAD" DAN NAMA BAPANYA ADALAH "ISMAIL". BELIAU A.S ADALAH QOIM (PENDIRI) URUSAN BAPANYA IMAM MAHDI A.S, YANG JUGA QOIM (PENDIRI) URUSAN KELUARGA MUHAMMAD (SAWAS).
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *