Pencerahan Tentang Mahdi Al-Awal (Mahdi Pertama) Dalam Kitab Hadis Sunni

Pencerahan Tentang Mahdi Al-Awal (Mahdi Pertama) Dalam Kitab Hadis Sunni – Titik pertemuan antara doktrin Sunni dan Syiah.

imam_mahdi_by_mustafa20-d553hzg

Terdapat banyak riwayat dalam buku-buku yang ditulis oleh ulama Sunni yang membicarakan tentang Imam Al-Mahdi yang akan muncul di akhir zaman berdasarkan riwayat yang luarannya kelihatan seperti bertentangan dengan apa yang difahami oleh ulama-ulama Syiah. Oleh itu, kebanyakan ulama Syiah tidak mengambil kira riwayat-riwayat mereka, malah tidak pernah pun melihat kepada riwayat-riwayat mereka, seperti riwayat yang menyatakan bahawa Al-Mahdi mempunyai nama sepertiku dan nama bapanya seperti nama bapaku".

 

 

Rasulullah (sawas) bersabda: "… Ia ada di sana bahawa dia lah yang memecahkan suhuf Musa, meja dan mimbar Sulaiman dan tongkat Musa di salah satu gua. Selain itu, tidak terdapat satu awan pun, yang datang dari timur, barat, selatan atau dari arah kiblat, yang jika ia melewati gua tersebut tanpa menurunkan keberkatan untuk Gunung atas apa dipunyainya. Tambahan pula, ia tidak lama lagi akan diambil alih oleh seorang lelaki dari keturunanku, dari keluargaku, namanya adalah seperti namaku, nama bapanya adalah seperti nama bapaku, dan dia di kalangan semua manusia akan menjadi orang yang paling banyak persamaan ketara denganku, samada dari sudut penampilan atau akhlak yang baik." [1].

 

Rasulullah (SAW) berkata: "Namanya adalah seperti namaku dan nama bapanya seperti nama bapaku. Dia adalah dari keturunan anak perempuanku Fatimah, dan Allah akan mendedahkan kebenaran melalui mereka dan menyekat kepalsuan dengan pedang mereka. Orang akan bersungguh-sungguh mengikuti mereka, untuk bersama dengan mereka dan berasa gerun dengan mereka. Beliau berkata: Rasul Allah (sawa) berhenti sejenak sambil menangis, baginda berkata: Wahai manusia, bergembiralah kerana janji Allah tidak akan dimungkiri dan penghakimanNya tidak akan ditolak, kerana Dialah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Kemenangan Allah adalah sangat hampir. Ya Allah, ini adalah ibu bapaku. Oleh itu, jauhkan kekotoran dari mereka dan bersihkan mereka sebersih-bersihnya. Ya Allah, peliharalah mereka, berilah mereka makan, sokonglah mereka, tinggallah bersama mereka, selesakanlah mereka, janganlah Engkau hinakan mereka dan jadikanlah aku khalifahMu di kalangan mereka. Sesungguhnya Engkau mampu melakukan semua yang Engkau inginkan." [2]

 

Walau bagaimanapun, bagi pengikut doktrin Ahlulbayt (a.s), Imam Al-Mahdi dikenali sebagai Muhammad bin Al-Hassan Bin Ali … (a.s). Nama bapanya (a.s) bukan (Abdullah) atau dari nama-nama nenek moyang Rasulullah (sawa), dari susur galur nabi yang panjang, sebagaimana sabda baginda, "Aku adalah anak kepada yang disembelih [iaitu] Abdullah [3] dan Ismail.[4] “Rasulullah (sawa} bersabda: Sekiranya hari kemunculan tiba, aku akan dipanggil dari dalam Arasy: “Wahai Muhammad, anda mempunyai Ibraham kholilullah (a.s ) sebagai bapa anda dan dia akan menjadi sebaik-baik bapa! kamu juga mempunyai Ali Bin Abi Talib (a.s) sebagai saudara kamu dan dia akan menjadi sebaik-baik saudara! [4].

 

Maka riwayat ini tidak terpakai kepada Imam Al Mahdi (a.s), tetapi ianya terpakai kepada Mahdi Pertama, kerana nama bapanya adalah salah satu nama daripada nenek moyang Rasulullah (sawa) dari kalangan nabi. Dalam kes seperti itu, kata-kata "Namanya ialah seperti namaku dan nama bapanya seperti bapaku" akan terpakai kepadanya. Selain itu, Mahdi Pertama (a.s) adalah yang pertama beriman dengan Imam Al-Mahdi (a.s) di masa kemunculannya, yang bermaksud bahawa dia akan lahir pada akhir zaman. Satu fakta yang bersesuaian dengan doktrin Sunni. Dalam doktrin Sunni, mereka menanti-nantikan Mahdi Pertama, iaitu Al-Mahdi yang akan lahir pada akhir zaman, yang akan mempunyai nama yang sama seperti Rasulullah (sawa), dan nama bapanya akan sama seperti salah seorang nenek moyang Rasulullah. Oleh itu, riwayat-riwayat ini tidak terpakai kepada Imam Al-Mahdi (a.s) tetapi terpakai kepada Mahdi Pertama dari keturunan Imam Al-Mahdi (a.s).

 

Dalam konteks ini juga, disebabkan “pekikan dari langit” atau Saihat dalam riwayat Sunni yang menyebutkan nama "Al-Yamani" dan mengumumkan beliau sebagai khalifah, kita harus bertanya diri kita tentang khalifah ini: Siapakah khalifah ini? Ibn Hamaad meriwayatkan: Mahdi hanya boleh dari kalangan Quraisy dan kekhalifahan tidak boleh ditanggung melainkan oleh salah seorang dari kalangan mereka. Namun, dia mempunyai keturunan dan susur galur dari Yaman.[5]

 

Juga diriwayatkan dengan autoriti Ibn Hamaad, juga dengan autoriti Arta'a: "Mereka akan bermesyuarat dan mencari seseorang yang mereka hendak mengikrarkan bai'ah. Kemudian mereka akan mendengar suara yang bukan datang dari manusia mahupun dari jin, yang berkata: "berbai’ahlah kepada sipulan bin sipulan", dengan merujuk kepada namanya. Tidak akan dikatakan dia adalah daripada ini atau itu (keturunan), tetapi dia adalah Khalifah Al-Yamani." [6]

 

Oleh itu, Al-Yamani adalah khalifah Al-Mahdi (a.s), satu fakta yang juga bersesuaian dengan pernyataan Ahlulbayt (a.s). Oleh itu, di sinilah riwayat-riwayat yang dilaporkan oleh Sunni dan Syiah berkumpul.

 

 

 

 

__________________________________________

 

[1] Sharh Al-Akhbar, oleh Hakim An-Nu'man Al-Mughrabi, vol. 3, ms. 386.

[2] Al-Manaqeb, oleh Al-Muwaffaq Al-Khawarezmi, p. 62.

[3]Abdullah adalah bapa Rasulullah (sawa) dan kepadanya tradisi Ismael (a.s) telah diperturunkan.

[4] 'Uyoon Akhbar Reza (a.s), oleh Sheikh As-Sadooq, vol. 1, ms. 34.

[5] Mu`jam Ahadith Al-Imam Al Mahdi (a.s), oleh Sheikh Ali Al-Qur'an Al-Aamili, jilid 1, ms. 299.

[6] Ibid [Sumber yang sama]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *