KITAB AL-MAHDI DI DALAM SUNAN ABI DAWOOD

 

 

"Penyelamat Dijanjikan (Kitab Al-Mahdi)" 
 
_______________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4266: 
 
Riwayat Jabir ibn Samurah: 
 
Nabi (sawas) berkata: "Agama akan terus dipertahankan sehingga terdapat dua belas khalifah ke atas kamu, dan seluruh masyarakat akan bersetuju dengan setiap seorang daripada mereka. "Saya kemudian mendengar dari Rasulullah (sawas) beberapa kenyataan yang saya tidak boleh faham. Saya bertanya kepada bapa saya: Apa yang dia berkata: Beliau berkata: mereka semua adalah daripada Quraisy. 
 
__________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4269: 
 
Riwayat Abdullah ibn Mas'ud: 
 
Nabi (sawas) bersabda: "Jika hanya satu hari di dunia ini kekal. Allah akan memanjangkan hari itu (mengikut versi Za'idah), sehingga Dia membangkitkan di dalamnya seorang lelaki yang tergolong kepada aku atau keluargaku, yang nama bapanya adalah sama seperti nama bapaku, yang akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman (mengikut versi Fitr). " 
 
Versi Sufyan berkata: "Dunia tidak akan binasa sebelum Arab diperintah oleh seorang lelaki dari keluargaku yang namanya akan sama seperti aku." 
 
_________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4270: 
 
Diriwayatkan oleh Ali ibn AbuTalib: 
 
Nabi (sawas) bersabda: "Jika hanya satu hari masa (dunia) ini kekal, Allah akan membangkitkan seorang lelaki dari keluargaku yang akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan." 
 
__________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4271: 
 
Riwayat Umm Salamah, Ummul Mukminin: 
 
Nabi (sawas) bersabda: "Mahdi adalah daripada keluargaku, keturunan Fatimah." 
 
___________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4272: 
 
Riwayat Abu Sa'id al-Khudri: 
 
Nabi (sawas) bersabda: "Mahdi akan menjadi sahamku, dia akan mempunyai dahi yang luas dan hidung yang menonjol. Dia akan memenuhi bumi dengan kesaksamaan dan keadilan sebagaimana ia telah dipenuhi dengan penindasan dan kezaliman, dan dia akan memerintah selama tujuh tahun. " 
 
___________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4273: 
 
Riwayat Umm Salamah, Ummul Mukminin: 
 
Nabi (sawas) bersabda: "Percanggahan pendapat akan berlaku ketika kematian tentang pengganti dan seorang lelaki Madinah akan bersegera ke Mekah. Sebahagian daripada penduduk Mekah akan mendatanginya, membawa dia keluar tanpa kerelaannya dan membai'ah kepadanya di antara Rukun dan Maqam. Satu pasukan tentera kemudiannya diutuskan menentangnya dari Shams (Syria), tetapi akan ditelan di padang pasir (baida’) di antara Mekah dan Madinah. Apabila manusia melihat peristiwa tersebut, orang-orang (Abdaal) dari Syria dan gerombolan dari Iraq akan datang kepadanya dan membai'ahnya di antara Rukun dan Maqam. Kemudian seorang lelaki Quraisy yang bapa saudaranya dari suku Kalb akan memulai peperangan, lalu dihantar satu pasukan tentera menentang mereka, beroleh kemenangan ke atas mereka, dan itu adalah ekspedisi Kalb. Kekecewaan akan menyelubungi mereka yang tidak menyaksikan harta rampasan Kalb. Maka dia akan membahagikan harta itu dan mentadbir manusia berlandaskan Sunnah Nabi mereka (sawas) dan menebarkan Islam di seluruh pelusuk Bumi. Dia akan tetap kekal selama tujuh tahun, kemudian meninggal dunia, dan umat Islam akan bersembahyang ke atasnya. " 
 
__________________________________________ 
 
Buku 36, Nombor 4276: 
 
Diriwayatkan oleh Ali ibn AbuTalib: 
 
Abu Ishaq memberitahu bahawa Ali melihatnya anak Al Hasan dan berkata: "Anakku ini adalah sayyid (ketua) seperti yang dinamakannya oleh Nabi (sawas), dan dari sulbinya akan keluar seorang lelaki yang akan dinamakan dengan nama Nabi (sawas) dan menyerupai beliau dalam tingkah laku tetapi tidak dalam penampilan. Beliau kemudian menyebutkan kisah tentang muka bumi yang dipenuhi dengan keadilan. "

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *